ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הכספים

26.10.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 500

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ח בחשוון התשע"א (26 באוקטובר 2010), שעה 11:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אורבך

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אריאל קטן, מנהל אגף בכיר, המשרד לשירותי דת

דוד שטיינמץ, מנהל תחום תקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

משה שגיא, משרד החינוך

שירה גרינברג, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן שפר, משרד התיירות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויי בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 569 –
משה שגיא
מדובר בפנייה להרשאות בתקציב לפרוייקטים במשרד כמו תוכנית המחשוב שתתבצע בתשע"א במחוזות צפון ודרום. תוכנית לרכישת תוכנות ממייקרוסופט והפצה לבתי הספר ותוכנית הזנק שהיא לחינוך טכנולוגי בשיתוף עם הביטוח הלאומי לשם הגברת החינוך הטכנולוגי לתלמידים נזקקים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר לי לכמה בתי ספר בחינוך הטכנולוגי זה מופנה הפרוייקט הזה של ההזנק? איך חלוקת בתי הספר? אני אומר לך למה אני שואל ולמה אני צריך להתחכם. פנו אלי כאלה שעוסקים בעניין הזה. זה הרי חינוך טכנולוגי, אלה ילדים שנשרו מבתי ספר, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי אכן זה מצריך טיפול. מתברר שמתוך 17 בתי ספר שנמצאים בפרוייקט הזה, יש שניים שהם חרדים ושייכים לחינוך הטכנולוגי ואחרים לא מאושרים. אין בדיוק קריטריונים. אני ישבתי עם ראש הממשלה, בין יתר הישיבות שלי אתו לאחרונה, והוא שאל אותי האם הציבור החרדי מוכן ללכת לחינוך טכנולוגי. אמרתי לו לא שהוא מוכן ללכת לחינוך טכנולוגי, הרי אותנו מחנכים מחדש, אלא אני דורש חינוך טכנולוגי. יש לנו בתי ספר טכנולוגיים לציבור החרדי, אבל הם מופלים לרעה כל הזמן במשרד החינוך. אני שואל אותך, תאמר לי, מתוך 17 בתי הספר, כמה הם של החינוך החרדי. חינוך טכנולוגי, לא ישיבות. חינוך טכנולוגי כדי להוציא את החרדים לעבודה, לטכנולוגיה. אתה יכול לענות לי?
משה שגיא
אין לי כאן את פירוט בתי הספר.
היו"ר משה גפני
רק אחד, יד חרוצים של טבריה.
פניה קירשנבאום
אתה יודע שכל הנושא הזה של המכללות הטכנולוגיות שאישרו להן את הנוסחה של ההשתתפות, קודם זה היה לכל מי שניגש למבחנים. בעצם מרוקנים זאת מתוכן ועוד מעט נסגור את כל המכללות האלה כי הן לא יוכלו להתקיים.
היו"ר משה גפני
יש קריטריונים?
משה שגיא
ודאי שיש קריטריונים.
היו"ר משה גפני
איפה מתפרסמים הקריטריונים? באינטרנט?
משה שגיא
השנה היא השנה הראשונה לפרוייקט. זה ניסוי שמתבצע על ידי הביטוח הלאומי. יש תוכנית שצריכה לבוא לאישור הממשלה לגבי תגבור התעסוקה והכשרה טכנולוגית במגזר החרדי ואני בטוח שזה יבוא לידי ביטוי גם בתוכנית הזאת. כרגע מדובר על ניסוי ביחד עם הביטוח הלאומי, זאת השנה הראשונה של התוכנית, ואין לי כאן את פריסת בתי הספר אבל אני יכול לשלוח את זה לוועדה.
היו"ר משה גפני
מה שיאמרו חברי הוועדה.
אמנון כהן
התוכנית היא תוכנית חשובה ביותר. אני רוצה לראות את התוכנית.
היו"ר משה גפני
לא לאשר את זה?
אמנון כהן
זה יכול לבוא שוב בשבוע הבא.
פניה קירשנבאום
צריך לשנות גם את התקצוב של המכללות האלה.
אמנון כהן
תאשר ואני אשים רביזיה.
היו"ר משה גפני
תוכל בשבוע הבא להביא את הקריטריונים ואת שמות בתי הספר?
משה שגיא
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה, אבל אנחנו רוצים לקבל את הנתונים.
משה שגיא
אני מבקש לאשר את זה ואני מבטיח לשלוח לכם את הפירוט של המוסדות עוד השבוע.
היו"ר משה גפני
נאשר ונעשה רביזיה. בסדר.
פניה קירשנבאום
בסדר, אבל לא רק קריטריונים אלא אני רוצה לראות למה שונתה הנוסחה של התקצוב.
אמנון כהן
איזה גודל בית ספר נכנס לקריטריונים.
פניה קירשנבאום
תקצוב המכללות האלה היה לפי מספר התלמידים שניגשים לבחינות.
משה שגיא
אנחנו מדברים על בתי ספר תיכוניים.
פניה קירשנבאום
נכון. גם שם. תקצוב בתי הספר האלה שונה בשנה האחרונה וזה מביא אותם למצב שהם לא יכולים כמעט לקיים את מערך הלימודים שלהם.
משה שגיא
צריך להבין איך פועלת שיטת שכר הלימוד העל יסודי. שכר הלימוד העל יסודי, לפי המגמה של התלמיד ופרופיל בית הספר.
פניה קירשנבאום
לא משנה אם התלמיד מגיע לבית ספר, לא משנה אם הוא מגיע לבחינות, לא משנה אם הוא מקבל תעודה.
היו"ר משה גפני
חבל להאריך. משה, אני לא רוצה לעכב את זה. אנחנו נאשר את הפנייה – אם החברים יאשרו ואני אציע לאשר את זה – ואני אבקש רביזיה. אני מבקש שתשב עם חברת הכנסת פניה קירשנבאום ועם חבר הכנסת אמנון כהן כי הנושא הזה הוא נושא שחשוב גם לי. זה חלק ממסע ההסתה נגד הציבור החרדי שכאשר זה מגיע באופן מעשי, אנחנו אומרים חינוך טכנולוגי, אז אומרים: לא, אתם בחוץ. זה טוב רק בשביל כותרות בעיתונים. ראש הממשלה שואל אותי אם אני אסכים לחינוך טכנולוגי, וגדעון סער, ישבה אתו סיעת יהדות התורה, שואל אם נסכים לחינוך טכנולוגי. אמרתי לו שיסתכל מה שיש לו מתחת לאף. בתי ספר טכנולוגיים חרדים שהמשרד לא מתקצב אותם. פשוט לא יאומן באיזו מדינה אנחנו חיים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 569 – אושרה פה אחד
אמנון כהן
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני מגיש רביזיה ואתה מצטרף אלי.
אמנון כהן
בסדר. תרשום אותי.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. יש רביזיה. אני מבקש שתשב אתם ואני מבקש לקבל את הקריטריונים ואת שמות בתי הספר. אגב, זה לא יפורסם בעיתונים, אין לך מה לדאוג. העיתונים לא יפרסמו אבל הם יפרסמו שהחרדים לא רוצים חינוך טכנולוגי ולא רוצים כלום. זה שהמשרד לא רוצה, את זה הם לא יפרסמו. אנחנו מתחננים. אנחנו לא רק רוצים חינוך טכנולוגי אלא מבקשים חינוך טכנולוגי אבל המשרד לא רוצה. שר החינוך רוצה. הוא רוצה לעשות כותרות נגד החרדים ולא מעבר לזה.
אורי אורבך
איזה בתי ספר חרדים טכנולוגיים יש?
היו"ר משה גפני
לפי דעתי יש 12.
אורי אורבך
איזה?
היו"ר משה גפני
בתי ספר טכנולוגיים. בתי ספר תיכוניים טכנולוגיים.
אורי אורבך
באיזה מקום בארץ?
היו"ר משה גפני
בטבריה, ברחובות, בתל אביב יש כמה.
אורי אורבך
חרדים?
היו"ר משה גפני
חרדים. אחד מהמנהלים שלהם הוא חבר הכנסת לשעבר הלפרט.
משה שגיא
במקרה הייתי ביום חמישי בסיור ברחובות. התקצוב שמקבל בית הספר הוא תקצוב שמקבל כל בית ספר טכנולוגי.
היו"ר משה גפני
מאה אחוזים.
משה שגיא
זה שצריך לעודד, אני בעד לעודד. משרד החינוך הכין תוכנית.
היו"ר משה גפני
משה, אין לי ויכוח אתך. אני הייתי מצפה משר החינוך שאחת מהאג'נדות שלו היא שהחרדים ילכו לבתי ספר טכנולוגיים. אני הייתי מצפה שכאשר אנחנו יושבים אתו ומדברים על חינוך טכנולוגי חרדי, הוא כבר בא אחרי שהוא הכין שיעורי בית והוא שאל אותך ואת מנהל האגף האם יש בתי ספר כאלה, מה המשרד עושה כדי לעודד אותם, כמה תלמידים וכולי. הוא נשאר עם פה פתוח.
משה שגיא
אבל היו דיונים במשרד ויש תוכנית קונקרטית.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי טענות על המשרד. המשרד הוא בסדר. אתה יודע מה? יש לי טענות על המשרד מכאן ועד להודעה חדשה על אלף ואחד דברים.
ציון פיניאן
ביד חרוצים היה מנהל בית הספר משולם נהרי. בעל הבית היה הלפרט.
היו"ר משה גפני
אם כן אישרנו את ההעברה ויש רביזיה שלי, של חבר הכנסת אמנון כהן וחברת הכנסת פניה קירשנבאום.

פניות מספר 572 עד 574 –
משה שגיא
שינויים מאוזנים בתקציב בתוספת תקציב עבור תוכניות המשרד. בין היתר בפנייה הזאת כלולה תוספת למלגות לתלמידים נזקקים, תוספת לחוק תלמידים חולים, גמול השתלמויות מורים בעקבות הסכם השכר של אופק חדש, תוספת למתנ"סים, תוספת לשעות הוראה בחטיבות הביניים בהתאם להישגים, ותוספת למדע וטכנולוגיה.
היו"ר משה גפני
מה זה מלגות ומענקים לתלמידים?
משה שגיא
עבור טיולים. אנחנו מעבירים לבתי הספר בהתאם למצב הסוציו אקונומי שלהם.
היו"ר משה גפני
יש כאן איזה דברים מיוחדים?
משה שגיא
לא.
היו"ר משה גפני
אלה העברות רגילות.
משה שגיא
העברות רגילות של המשרד.
שלי יחימוביץ
שאלה. אנחנו התלכדנו כמה חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית בהשתתפותך ובראשות יושב ראש הכנסת רובי ריבלין כדי לתקצב את תנועות הנוער ב-10 מיליון שקלים נוספים.
היו"ר משה גפני
נכון.
שלי יחימוביץ
במהלך התקצוב הזה הייתה טעות כי הכוונה הייתה שחלק גדול מהתקצוב יועבר לשין שינים.
משה שגיא
תיקנו את זה בפנייה הזאת. למעשה הוספנו. לא תיקנו.
קריאה
מה זה שין שינים?
שלי יחימוביץ
חניכי שנות שירות שזה חלק מתנועות הנוער.
משה שגיא
נכון. הוספנו 7 מיליון שקלים, סכום של למעלה מ-7 מיליון שקלים לשין שינים.
שלי יחימוביץ
אם כן, זה בפנים. הבנתי.
פניה קירשנבאום
זה היה ב-2010.
שלי יחימוביץ
כן.
אמנון כהן
מה יש כאן למתנ"ס?
משה שגיא
במסגרת תוכנית ההבראה של המתנ"סים יש כאן תקציב להשלים את התקציב השוטף שלהם ויש כאן תקציב במסגרת הפיצויים לעובדים שהופרשו בעקבות תוכנית ההבראה.
אמנון כהן
איפה המתנ"סים מופיעים כאן? אני לא מוצא את זה.
משה שגיא
ב-24.12.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 572 עד 574 – אושרו פה אחד

אגב, אני רואה שהחינוך העצמאי קיבל פחות מהחינוך התורני.
משה שגיא
הפנייה תגיע מאוחר יותר. זאת פנייה של שעות שלא הגיעו לחינוך העצמאי.
היו"ר משה גפני
אלה הפניות הרגילות שלכם.

פניות מספר 587 עד 589 – משרד ראש הממשלה, המשרד לענייני גמלאים
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצב העברות שעוברות בין גגות התקציב, מיליון ו-700 אלף שקלים שעוברים מתקציב משרד הגמלאים לתקציב משרד החינוך. יש לכם את הפירוט המדויק של הנושאים. יש לנו תנועות נוער, מיזם של תנועות נוער לחיזוק הקשר הרב-דורי, יש לנו יצירת ערכות לימוד לכבוד חודש האזרח הוותיק ויש לנו גם נושא של סמינריונים בנושא קהילות וכן התאמת עיתון שער למתחיל לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. כל זה, זה הסכם בין שני המשרדים, משרד הגמלאים ומשרד החינוך שהם מעבירים את הכספים לנושאים האלה.


בנוסף יש תקן של מפקח הוראה שכיום נמצא במשרד הרווחה ושני המשרדים הסכימו ביניהם שהתקן יעבור למשרד החינוך מכיוון שהוא עוסק במפקח הוראה ולכן יש כאן גם את העברת התקן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 587 עד 589 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 590 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזאת בעצם מתקצבת שינויים פנימיים במשרד כאשר יש כאן את הנושאים של מלגות תלמידים, יש את הנושא של הצדעה לירושלים ולהתיישבות.
היו"ר משה גפני
איפה? אנחנו מדברים על 590?
שירה גרינברג
כן.
אמנון כהן
זהירות בדרכים.
שירה גרינברג
יש גם את הנושא של זהירות בדרכים שבזמנו אייל גבאי קבע בדיוק את החלוקה לגבי החינוך התעבורתי וזה מתוקצב כאן, ויש גם את התוכנית הלאומית לצמצום אלכוהול.
היו"ר משה גפני
מה זה מלגות ומענקים לתלמידים?
שירה גרינברג
זאת תוספת מבחינת לוחות הזמנים שהפניות הוגשו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
פניה קירשנבאום
שאלה. התוכנית למלחמה בשימוש באלכוהול, היא מופעלת על ידי משרד החינוך?
שירה גרינברג
כן.
פניה קירשנבאום
זאת התוכנית שמופעלת בבתי הספר על ידי משרד החינוך או שזה עובר לרשות למלחמה בסמים ואלכוהול וזה מופעל על ידי הרשות?
שירה גרינברג
הכספים כאן הם השתתפות עם המשרד לביטחון פנים בהתאם להחלטת הממשלה שהייתה בנושא הזה. מבחינת הגוף עצמו שמפעיל את זה, אני צריכה לבדוק.
פניה קירשנבאום
מה הסכום שמיועד למלחמה בסמים? כאן זה לא מפורט.
שירה גרינברג
257 אלף שקלים. זה עובר ממשרד החינוך למשרד לביטחון פנים ואכן זה מופעל דרך הרשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 590 – אושרה פה אחד

פניות מספר 546 ו-547 –
עופר מרגלית
הפנייה נועדה להעברת 5 מיליון ו-800 אלף שקלים ממשרד התיירות למשרד החינוך עבור תוכנית הפיתוח של אכסניות נוער.
היו"ר משה גפני
מה זה אכסניות נוער?
אמנון כהן
יש אכסניות נוער במדינה שצריכות כנראה שיפוץ.
היו"ר משה גפני
מה פירוש מעבירים כסף לאכסניות נוער?
שלי יחימוביץ
למה לא?
קרן שפר
יש תוכנית חומש בין 2010 ל-2014 במהלכה ישדרגו וירחיבו תשע אכסניות נוער קיימות. משרד התיירות ומשרד החינוך שותפים לתוכנית הזאת ואנחנו מעבירים.
היו"ר משה גפני
מי הבעלים של אכסניות הנוער?
קרן שפר
יש ארגון שנקרא אנא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 546 ו-547 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 346 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 200 אלף שקלים לתקציב הבנייה הכפרית במשרד השיכון עבור מוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
מצחיק, נכון?
צחי דוד
פרוייקט ספציפי שנתקע.
היו"ר משה גפני
בעזרת השם, כשאני אפסיק כאן ואני אלך לעבוד במשרד האוצר באגף התקציבים ואהיה רפרנט שמחלק תה, אני אבדוק למה מעבירים 200 אלף שקלים לבנייה הכפרית.
ציון פיניאן
זאת לא בנייה כפרית. זה רק להביא את השופל.
היו"ר משה גפני
לפיתוח מערכות. תסביר לי מה עושים עם 200 אלף שקלים. מאיפה לוקחים אותם ולאן נותנים אותם.
צחי דוד
נותנים אותם לבנייה כפרית עבור מוסד ציבורי בקיבוץ ביריה. התקנה היא תקנת רזרבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 346 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 525 -


בישיבה הקודמת אנחנו עצרנו את ההעברות של משרד התעשייה בגלל הסיפור של הקרן למקצועות שוחקים. היה כאן בן משה בישיבה לפני כמה חודשים והוא אמר שהנושא הזה עומד להסתיים.
דוד שטיינמץ
שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה מקצועית.
היו"ר משה גפני
זה התמהמה ובישיבה הקודמת לא אישרנו את ההעברות של משרד התעשייה כי זה מאוד הרגיז את חברי הוועדה וגם אותי שבאים ואומרים שהקרן תקום מחר, בשבוע הבא, והיא לא קמה במשך חודשים ארוכים ואנחנו כבר מדברים על זמן רב שהקרן לא קמה. דיבר אתי שלום בן משה עצמו והוא אמר שהוא לא בא לוועדה כי אני באתי בטענות שבכוונה שלחו מישהי אחרת ולא את שלום בן משה, כדי שהוא לא יעמוד מולנו עם העובדה הזאת שאמרת כך ולא ביצעת. הוא התקשר אלי והוא אמר לי שהוא קיבל את ההודעה מאוחר, כי אנחנו הרי מתקשרים ללשכת השר ששולחת את האנשים. כנראה לא הודיעו לו והוא היה בסיור או בטיול או במקום כלשהו, אבל אם לא, הוא היה בא. מבחינה זאת הוא התנצל.


במקביל התקשר אלי שרון קדמי, מנכ"ל המשרד, והוא אמר שבעצם הם כבר הכינו את הטיוטה, זה עבר להתאחדות התעשיינים, ואני אקריא לכם את המכתב.
פניה קירשנבאום
קיבלנו אותו.
אמנון כהן
קיבלנו. קראנו אותו.
פניה קירשנבאום
זה ממש לא מרגיע אותי. זה עוד איזשהו כסת"ח שאנחנו קיבלנו וימשכו אותנו עוד חודש-חודשיים ואנחנו בינתיים נאשר את ההעברות ושום דבר לא יזוז. גם היום אף אחד לא הגיע חוץ מהרפרנטים כאן כדי להסביר את הנושא הזה ואותי זה לא מרגיע. שנה שלמה, אם לא יותר, אנחנו מתעסקים בנושא הזה שתקוע ולא זז ועכשיו מנסים להרגיע אותנו עם איזשהו מכתב. אני אומרת לכם שאותי זה לא מספק.
שלי יחימוביץ
אני מסכימה עם פניה.
ראלב מג'אדלה
תהיה לנו הזדמנות להכיר את שלום בן משה?
היו"ר משה גפני
אנחנו מכירים אותו.
ראלב מג'אדלה
אני לא מכיר.
היו"ר משה גפני
אני אעשה לך היכרות. הוא יבוא לכאן. הוא רוצה לבוא.
ראלב מג'אדלה
עכשיו אני רגוע.
שלי יחימוביץ
אומרים שתוקעים את משרד התעשייה וזה כאשר לא משרד התעשייה מחליט אלא האוצר.
היו"ר משה גפני
זה לא מדויק. זה לא המצב. על כל פנים, לא לפי מה שאמר לי שרון קדמי. הם העבירו את זה להתאחדות התעשיינים והתאחדות התעשיינים טוענת, בצדק מבחינתה, שמי שצריך לממן – אני לא נכנס לפרטים, זה לא נושא הדיון. את הדיון הזה אנחנו צריכים לקיים עם מנכ"ל משרד התעשייה, עם נשיא התאחדות התעשיינים ועם אנשי האוצר. הוא אומר שבשבועות הקרובים זה מסתיים, ויש את זה בכתב, אני מציע שמשרד התעשייה הוא אורח קבוע, כמו כל משרד ממשלתי אחר, בוועדת הכספים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מאשרים עכשיו ואנחנו לא נפגשים אתם בעוד שנתיים. אנחנו נפגשים אתם גם בשבוע הבא. יש למשרד הרבה העברות וכל שבוע הם כאן.

אני מציע לאשר את ההעברות שלהם, אם אכן הן ראויות, להודיע למנכ"ל המשרד שבעקבות האמירה שלו בעל פה ובכתב שבשבועות הקרובים הנושא הזה נסגר, אנחנו מזמנים אותו לדיון או שמבקשים ממנו הודעה בתוך חודש שהנושא נגמר. אם הנושא לא נגמר, נעצרות כאן ההעברות.
ראלב מג'אדלה
מה עם הדרישה שלי להכיר את שלום בן משה?
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שאני אביא לכאן את שלום בן משה?
ראלב מג'אדלה
זה לשיטתך.
היו"ר משה גפני
גבירותיי ורבותיי, אתם רוצים להמשיך?
ראלב מג'אדלה
אני חושב שהצעת היושב ראש טובה. זאת פשרה טובה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מעכבים העברות. פניה, את יודעת שאני לא חסיד של משרד התעשייה, כבר ראית את זה כמה פעמים.
פניה קירשנבאום
אם הם טוענים שיהיו עוד העברות, אבל אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
בואי נעשה משהו אחר. אנחנו לא עוצרים העברות וזה משפט לא נכון. את רוצה שנזמין את המנכ"ל לכאן? בבקשה, נקיים את הדיון הזה. אנחנו רוצים להתקדם. הרי רוצים להגיע למבחן התוצאה.
פניה קירשנבאום
קודם כל, בסדר. אני יכולה עכשיו לכעוס אבל אני אומרת בסדר, בוא נקיים עוד דיון אחד ונשמע ממנו. נעביר היום, וזאת תהיה הפעם האחרונה, עד שהוא יופיע ויאמר מה שיאמר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 525 – אושרה פה אחד


אני מבקש שמנהל הוועדה יתקשר לשרון קדמי ויאמר לו מה היה כאן. אני מבקש גם ממך, מר שטיינמץ, לומר לו. יש כאן מורת רוח רבה מההתנהלות הזאת. אף על פי כן, בעקבות הפנייה שלו והאחריות שלנו, העברנו את הבקשות של משרד התעשייה ואנחנו נבקש לקיים אתו דיון על העניין הזה. בסופו של דבר המשרד הזה הוא אחראי על הנושא.

פניות מספר 548 עד 550 –
עופר מרגלית
הפנייה נועדה להעברת 15 מיליון ו-190 אלף שקלים ממשרד הנגב והגליל ו-3 מיליון ו-100 אלף שקלים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי עבור פיתוח אתרי תיירות בהתאם לסיכום בין המשרדים. בנוסף העברת 2 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה עבור פרוייקט שבילי אופניים, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה בנושא, וביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד התיירות.
ראלב מג'אדלה
לא הבנו. גליל ונגב, זה שיתוף פעולה אזורי. זה אותו משרד.
היו"ר משה גפני
אין משרד לשיתוף פעולה אזורי.
ראלב מג'אדלה
ממי עובר למי?
היו"ר משה גפני
יש רק משרד לפיתוח הנגב והגליל. ביטלו את המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
ראלב מג'אדלה
הוא הזכיר את המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
אמנון כהן
יש משרד כזה. לא סגרו אותו. שני המשרדים הם של סילבן שלום.
היו"ר משה גפני
אפשר לקבל פירוט של הפרוייקטים?
עופר מרגלית
יש לי את פירוט הפרוייקטים. אלה פרוייקטים בפריפריה.
היו"ר משה גפני
אפשר לראות אותם? תראה לי. נוכל לצלם ולחלק את זה לחברים? בסדר. נחלק לחברים את רשימת הפרוייקטים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 548 עד 550 – אושרו פה אחד

פניות מספר 553 ו-554 – לשכת השר אבישי ברוורמן


למה מורידים לו 600 אלף שקלים?
אורי גבע
מדובר בהעברה של חצי מיליון שקלים מהרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ועוד 600 אלף שקלים מלשכת השר אבישי ברוורמן לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. זה מיועד לסטודנטים לומדי מדעים פרה-רפואיים. מה שקרה זה שבמסגרת חוק נכסי נפקדים, נכסי וואקף, הסכומים שהתקבלו מההפקעה מועברים לטובת פעולות רווחה וחינוך.
היו"ר משה גפני
זה קרן המלגות של הוואקף?
אורי גבע
כן.
ראלב מג'אדלה
מה הסכום?
אורי גבע
מיליון ו-100 אלף שקלים, סכום שמביא אותנו עכשיו לשני מיליון ואלף שקלים. יש כבר מיליון שקלים. רוצים את היכולת לתת מלגות לסטודנטים.
אורי גבע
מי נותן את המלגות?
אורי גבע
זה באחריות האפוטרופוס לנכסי נפקדים.
אורי אורבך
הוא מעביר לוואקף?
אורי גבע
כן.
אורי אורבך
והם מחלקים את המלגות.
אורי גבע
כן.
אורי אורבך
הוואקף הוא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
ראלב מג'אדלה
עד כמה שלי ידוע, הקרן הזאת נולדה בימי שלמה טולדנו שהיה יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים והיא נתנה מענה לסטודנטים במצוקה.
אורי אורבך
שאלתי שאלה אחרת. הוואקף, גוף של מי הוא?
ראלב מג'אדלה
של האוצר.
אורי אורבך
האוצר של מדינת ישראל?
ראלב מג'אדלה
כן.
היו"ר משה גפני
לא, אתם טועים.
אורי אורבך
אתה צוחק.
ראלב מג'אדלה
לא.
היו"ר משה גפני
ראלב, אתה טועה.
ראלב מג'אדלה
אני לא טועה. כל נכסי הוואקף בידי האוצר.
היו"ר משה גפני
לא הנכסים אלא הוואקף. הגוף.
ראלב מג'אדלה
הוא עצמאי. מה שאני יודע על המלגות, יש גוף ציבורי, יש הנהלה, לשכת היועץ לענייני ערבים בזמנו במשרד ראש הממשלה, הוואקף הוא גוף בתוך האוצר מבחינת נכסים ומבחינה ציבורית פוליטית במשרד ראש הממשלה.
אורי אורבך
לא שאלתי מאיפה בא הכסף. אנחנו יודעים מהיכן הכסף בא. שאלתי לאן הוא הולך.
היו"ר משה גפני
הוא הולך לקרן המלגות של הוואקף.
אמנון כהן
למי הוא מחולק?
היו"ר משה גפני
הוא מחולק לסטודנטים ערבים.
פניה קירשנבאום
אני מוכנה לתת רק לאלה שיצביעו נאמנות למדינת ישראל.
ראלב מג'אדלה
זה לא הולך.
היו"ר משה גפני
אני מתאר לעצמי שהשר אבישי ברוורמן דורש שהם יהיו חייבים לשרת בצבא.
ראלב מג'אדלה
חברים, הקרן הזאת היא טובה ויש לה קריטריונים טובים.
שלי יחימוביץ
קרן שמחלקת מלגות למקצועות פרה רפואיים לתלמידים מעוטי יכולת במגזר הערבי.
היו"ר משה גפני
את לא מקבלת חוש הומור? זה מה שאבישי ברוורמן אמר על האברכים. הגיע הזמן שתלמדי את הציניות שלי.
אורי אורבך
אין לי בעיה שהסטודנטים, ערבים ויהודים, יקבלו מלגות.
היו"ר משה גפני
בואו נאשר את זה.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 553 ו-554 – אושרו פה אחד
אורי אורבך
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה ואתה מבקש רביזיה.
שלי יחימוביץ
תצביע על הרביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. אני לא מצביע, אבל אם הוא לא יוריד אותה, אני אביא אותה להצבעה. הוא רוצה לברר פרטים וזה בסדר. אם מדובר על רביזיה שהיא סתם להקנטה, אני מביא את זה מיד להצבעה. מה שהוא מבקש, הוא מבקש לדעת את הפרטים. אם הוא לא יסיר את הרביזיה בתוך זמן קצר, אני מביא את הרביזיה להצבעה.
ראלב מג'אדלה
חבר'ה, אל תשתגעו. אתם פוגעים בעניין.
היו"ר משה גפני
אישרנו.
ראלב מג'אדלה
תן לי להסביר לו כי אני משוכנע שהוא עשה את זה בתום לב וביושר. אף אחד לא עושה טובה. הוואקף, יש לו נכסים מניבים כסף, מבנים בחיפה של הוואקף שמושכרים, ביפו, ברמלה וכולי. זה שהם נתנו 600 ועוד 500, יש שם מיליון שמחכים מהכסף של האוצר מהוואקף. הכספים באו לא מהמדינה.
אורי אורבך
אנחנו כאן מעבירים כסף מהמדינה.
ראלב מג'אדלה
נכון. פעם ראשונה שהמדינה נותנת כמה שיש לוואקף. הוואקף, זה כסף מנכסים שלו.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לשמוע את הרפרנטים, אם זה נכון מה שהוא אומר.
ראלב מג'אדלה
זה מאה אחוזים כך.
אורי גבע
הכסף מועבר בעקבות הפקעה של נכסים. לאחר שבוצעו הפקעות של נכסי ואקף בעבר, יש סיכום שהמדינה יכולה לתת כסף מתקציב מדינה במקום אותם נכסים. מי שאחראי על הקצאת הכספים, זאת ועדה שממנה שר האוצר ובראשה עומד ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה, מר אודי פראוור. זה במסגרת חוק נכסי נפקדים.
אורי אורבך
אתם כל הזמן נותנים תשובה אחרת. אני מבין שמדינת ישראל עם פראוור מחלקת את הכסף כולו, אבל אני לא סומך ולא קיבלתי מידע שאני יכול לסמוך על חלוקה של הוואקף.
ראלב מג'אדלה
זה לא ואקף. אין ואקף.
אורי גבע
יש קריטריונים.
ראלב מג'אדלה
חשוב לי לשכנע אותם כי אתה אומר את הדברים ביושר. אין ואקף.
היו"ר משה גפני
לא צריך לחזור לוועדה כדי שזה יאושר. זה אושר בוועדה. אנחנו עוד מעט מסיימים את הדיון. תקרא לו, תשבו ותסביר לו את העניין. אפשר לשבת גם עם הרפרנטים. הוא יסיר את הרביזיה ואז לא צריך לחזור לוועדה.

פנייה מספר 555 –
אורי גבע
מדובר בשינויים פנימיים בתוך תקציב משרד ראש הממשלה לפי סדר עדיפויות שלו. למעשה זה לקראת סוף שנה, בהתאם לביצוע בפועל. שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 555 – אושרה פה אחד

פניות מספר 556 עד 560 –
דוד שטיינמץ
מדובר בהעברת כספים ממשרד הנגב והגליל. פעם הייתה השתתפות משרד לפיתוח נגב וגליל במשרד התעשייה ובמקום בהשתתפויות, אנחנו מקבלים אותם עכשיו בחממה תעשייתית בערד, בעידוד יצואנים בנגב, במכון למחקר לאומי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 556 עד 560 – אושרו פה אחוד

פניות מספר 563 ו-564 – משרד השיכון


העצמת תשתיות, מורשת לאומית. לשכת השר יעקב מרגי. למה אתם מורידים לו 50 אלף שקלים? שירותי דת, מועצות דתיות. מי מסביר את זה?
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 60 מיליון שקלים למשרד הדתות בגין הלוואות למועצות דתיות בתוכניות הבראה. תוכניות הבראה החלו לפני שנתיים. הרצון היה שההלוואות יינתנו על ידי כספי בנק ויצאה הוראה לבנקים אבל הפנייה לא אושרה.
היו"ר משה גפני
אמנון, יש כאן העברה למועצות הדתיות. לאשר או לא לאשר? אגב, אני רואה שזה יורד מהלוואות לרכישת דירה. זאת אומרת, משכנתאות.
צחי דוד
אנחנו בסוף שנה ואלה הם עודפי ביצוע.
אריאל קטן
יש כאן כמעט 600 מיליון שקלים למבני דת שיגיעו בסופו של דבר לירושלים. אנחנו נצטרך לעשות פנייה נוספת. אלה עכשיו עודפים שאנחנו מקבלים.
היו"ר משה גפני
אמנון, אני צריך להעביר את זה?
אמנון כהן
תעשה רביזיה. אם אתה רוצה, אני אצטרף.
היו"ר משה גפני
אני לא מגיש רביזיה לבד.
אמנון כהן
אני אתך.
ראלב מג'אדלה
כבוד היושב ראש, אני נאלץ ללכת.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. היית קואופרטיבי כמו תמיד.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 563 ו-564 – אושרו פה אחד


אם נגיש רביזיה, יגידו שאנחנו עוצרים משכורות.

פנייה מספר 565 –
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החקלאות, בתקציב התמיכות ביצוא החקלאי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 565 – אושרה פה אחד

פניות מספר 566 עד 568 –
דניאלה גרא
גם כאן הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד החקלאות, בין היתר לתקצוב כ-3 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה עבור רשות מרעה בגין דמי רעייה שנגבו .
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 566 עד 568 – אושרו פה אחד

פניות מספר 575 עד 579 -
עופר מרגלית
הפנייה נועדה להעברת 3 מיליון שקלים בהוצאה ובהרשאה להתחייב לסיוע לתיירות כפרית. זה בהמשך לפרוייקטים שראינו קודם של משרד הנגב והגליל. בנוסף, העברת 4 מיליון שקלים למימון רשת ביטחון בהתאם לסיכום עם משרד האוצר ומשרד התיירות, ולביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 575 עד 579 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 582 – משרד התחבורה
צחי דוד
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים, בין היתר לתקצוב כוח האדם ברשות התעופה האזרחית. בנוסף הפנייה נועדה לתקצוב תקנים לטיפול בנושא היבוא המקביל, בני מיעוטים, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 582 – אושרה פה אחד

פניות מספר 583 ו-584 – משרד התחבורה
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב 12 מיליון שקלים לחוזה שירותים שנותן משרד התחבורה כגון אבטחה, ניקיון וכיוצא בזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 583 ו-584 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 551 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב הסכם עמיגור. אחרי שנים המדינה הסדירה את יחסיה עם חברת עמיגור הן בנוגע להוסטלים והן בנוגע לדירות הדיור הציבורי. מהות ההסכם הוא שהמדינה מקבלת את מלוא ההכנסות מהדיור הציבורי ומתקצבת את עמיגור עבור התפעול. הפנייה היא הרשאה להתחייב בלבד והכנסות כאשר ההכנסות מממנות את ההתחייבות כלפי עמיגור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על סכום גדול.
פניה קירשנבאום
אתם מתכוונים להעלות את שכר הדירה בעמיגור בשנה הבאה? זה בתוכנית? יש תוכנית להעלות? אני שמעתי שיש תוכנית להעלות.
צחי דוד
בדיור הציבורי יש תוכנית מדרוג שכר דירה. שכר הדירה עולה באופן עקבי כבר כמה שנים.
ציון פיניאן
אני רוצה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 551 – אושרה פה אחד


חבר הכנסת ציון פיניאן מגיש רביזיה על הבקשה הזאת.

פניות מספר 585 ו-586 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה להעברת 94 מיליון שקלים לנושא הישיבות הגבוהות בהתאם להסכמים הקואליציוניים וכן 17 מיליון שקלים ---
היו"ר משה גפני
זה לא מופיע בבסיס התקציב. כל חודש זה כך. מחזיקים אותי. בסדר, הבנתי.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 585 ו-586 – אושרו פה אחד

פניות מספר 561 ו-562 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 2 מיליון שקלים ממשרד השיכון למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
כל הזמן אתם מורידים כסף לשר ברוורמן. גם בפנייה הזאת אתם מורידים. אני רוצה לדעת האם זה בגלל שהוא לא הצביע בעד התקציב.
צחי דוד
חס וחלילה. השר ברוורמן מעביר למשרד השיכון כסף להקמת מגרשי ספורט ברשויות.
יעקב אדרי
אפשר לקבל את הרשימה של הרשויות?
צחי דוד
אין לי אותה כאן. אני אעביר לך אותה.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לדעת. הם יצאו בקול קורא? אני רוצה לדעת אם זה מחולק לכל המגרשים או שיש כאן איזושהי הכוונה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת יעקב אדרי, רכז האופוזיציה בוועדת הכספים, וחברת הכנסת פניה קירשנבאום, יושבת ראש סיעת ישראל ביתנו בוועדת הכספים מבקשים לדעת פירוט, קריטריונים וכולי.
צחי דוד
מאשרים עם רביזיה?
היו"ר משה גפני
לא. לא מאשרים.
פניה קירשנבאום
רוצים לקבל פירוט.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 570 ו-571 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 16 מיליון שקלים לבנייה כפרית בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד השיכון.
אמנון כהן
כל הזמן מעבירים כסף ואין שום דבר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 570 ו-571 – אושרו פה אחד

פניות מספר 580 ו-581 – מימון מפלגות

משרד התעשייה, מה לכם ולמימון מפלגות?
פניה קירשנבאום
לוקחים כסף ממימון מפלגות ומעבירים למשרד התעשייה.
ציון פיניאן
לוקחים ממימון מפלגות ומעבירים למימון מפלגה.
דוד שטיינמץ
הפנייה נועדה לתשלום חובות לעורכי דין חיצוניים מהסקטור הפרטי אשר עקב העברת יחידת הסמך לעובדים זרים, התשלומים עוכבו במשך חצי שנה.
פניה קירשנבאום
לא היה לכם כסף לשלם לחברות?
דוד שטיינמץ
היחידה לעובדים זרים עברה לרשות. בהתחלה היא הייתה במשרד התעשייה. כשהיא עברה, ביקשו ממשרד התעשייה את הנושא הזה עדיין להחזיק אצלנו והתקציב היה תקציב של היחידה לעובדי סמך מקצועית. בסעיף הזה נוצר גירעון. כתוצאה מזה אתם מעבירים לנו את הכסף לכיסוי החוב שנוצר שם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 580 ו-581 – אושרו פה אחד
אמנון כהן
לגבי ההזנק, אני רוצה להוריד את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. הורדת את הרביזיה. אני לא הורדתי את הרביזיה.


אדוני ראש עיריית צפת, אני רוצה לומר לך שהועברו כאן היום כספים שהיו פותרים לך חלק מהבעיה.
קריאה
ראיתי שבתיירות הועבר סכום כסף גם לצפת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

.

קוד המקור של הנתונים