ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/10/2010

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

19/10/10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 335

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי י"א בחשוון תשע"א (19 באוקטובר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי הטלוויזיה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

נחמן שי

חיים אורון

רוברט טיבייב

יוחנן פלסנר

כרמל שאמה

חמד עמאר
מוזמנים
שר התקשורת משה כחלון

נוגה רובינשטיין

- יועצת משפטית, משרד התקשורת

טל רוזנפלד

- לשכה משפטית, משרד התקשורת

חגית ברוק

- לשכה משפטית, משרד התקשורת

ערן פולק

- סגן הממונה על התקציבים

ד"ר אילן אבישר

- יושב ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

מנשה סמירה

- מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

דינה עברי-עומר

- מ"מ היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

דנה נויפלד

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ניצן חן


- יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

שאול מגנזי

- משנה למנכ"ל חברת רשת

עו"ד אילאיל לבנת
- יועצת משפטית, חברת רשת

אבי ניר


- מנכ"ל חברת קשת

זהר קדמון-סלע

- יועצת משפטית, חברת קשת

טלי גורן


- סמנכ"ל רגולציה חברת קשת

יוסי ורשבסקי

- מנכ"ל ישראל 10

עו"ד דבורה קמחי
- יועצת משפטית, ישראל 10

יפה ויגודסקי

- מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית

אביגדור דנן

- יועץ משפטי, טלוויזיה חינוכית

יורם מוקדי

- סמנכ"ל תוכן ורגולציה, חברת הוט

מיכל רפאלי-כדורי
- סמנכ"ל רגולציה, חברת יס

עו"ד נועה גבע

- חברת יס

עו"ד אילן יונס

- חברת יס

רני בלייר

- יו"ר איגוד הבמאים

אמיר רוזנברג

- יועץ משפטי, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

עו"ד דב אברמוביץ
- יועץ משפטי, ערוץ ישראל פלוס

אבי וייס

- חברת החדשות של ערוץ 2

חיליק שריר

- סמנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר; ניר ימין
רשמה
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי הטלוויזיה), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בדיון על הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, נסיים את הסעיפים הטכניים שאין עליהם מחלוקת, היועצת המשפטית של משרד התקשורת או סגניתה תקריא את הסעיפים כדי לאשר אותם ולאחר מכן נתחיל לחזור אחורה. הפצתם נוסח חדש, אני מקווה שגם החברות ראו. בפעם הקודמת אישרנו את העקרונות, נאשר היום את הסעיפים. טל בבקשה.
טל רוזנפלד
הפסקנו ב - 6כ1 6כא1 הוא חדש, אנחנו בסעיף 78 פסקה (3) שזה תיקון לסעיף 6לד3 לחוק התקשורת.
לאה ורון
1298 מדלגים על פסקה (2).
היו"ר אופיר אקוניס
יש לו נוסח חדש, נדון עליו אחר כך.
טל רוזנפלד
(1) בסעיף 6לד3 -
(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "או בתום שנתיים ממועד תחילת הפצת השידורים של משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב1) לחוק הרשות השנייה, לפי המוקדם מביניהם", במקום "זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו" יבוא "רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה", ובסופו יבוא "הוראות סעיף 6לד(ב) לא יחולו על משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית ששידוריו משודרים במתכונת האמורה בסעיף קטן (א), או המופצים בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב1) לחוק הרשות השנייה";
(2) בסעיף קטן (ג), במקום "מרישיון לזיכיון" יבוא "מרישיון לפי חוק זה לרישיון לפי חוק הרשות השנייה";

(2) בסעיף 6נה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על שימוש בערוץ מערוצי בעל רישיון לשידורי לווין בידי משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית כמשמעותו בסעיף 6לד3 ששידוריו משודרים במתכונת האמורה בסעיף 6לד3(א), או מופצים בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב1) לחוק הרשות השנייה.";
(3) בסעיף 6נז, אחרי "6יא1" יבוא "6כא1".

מדובר על הערוץ הייעוד בשפה הערבית, מה שהסעיף הזה אומר, היום כבר קבוע בחוק, עוד לפני התיקון, שאם הערוץ הייעודי בשפה הערבית משדר את שידוריו בלווין הפתוח, אז בתוך שנתיים הוא עובר לפיקוח של מועצת הרשות השנייה. מה שהסעיף הזה עכשיו מוסיף זה שגם אם הוא ישודר במסגרת ה- DTT אחרי שנתיים הוא יעבור לפיקוח של מועצת הרשות השנייה, לפי המוקדם מבניהם.


תיקון נוסף שעשינו ואנחנו מבקשים עכשיו להשמיט אותו, שהערוץ הייעודי הערבי לא יחויב בתשלום דמי מעבר ליס ולהוט. אנחנו מבקשים להשמיט אותו בגלל שמאז שהפצנו את התזכיר היה את תיקון סעיף 44 לחוק התקשורת שפתר ממילא את כל משדרי הערוצים הייעודיים מתשלום ליס ולהוט כך שהתיקון הזה מתייתר.
ניצן חן
אדוני היושב ראש, גם בזכות הוועדה הזו, שעזרה לנו לסייע בהקלות, אנחנו נמצאים בעיצומו של קבוצות שמתמודדות במכרז לערוץ ערבי מסחרי והסיכוי הוא 50%, 50% . מדובר בערוץ דל אמצעים שהלוואי ויקום. תנאי המכרז מחייבים אותם לעשות בלוויין פתוח דהיינו כל מעמסת יתר בנוסח החוק תהרוג את הערוץ הזה עוד בטרם נולד.


אני סבור שהערוץ הזה, בגלל שמדובר בערוץ דל אמצעים, ערוץ קטן, לא ערוץ ברודקסט, חייב בכל קונסטלציה להישאר בכבלים ובלווין, הוא לא ערוץ שבמהותו הרשות השנייה מפקחת עליו. בין אם הוא יהיה בסוף ב- DTT או רק בלוויין פתוח בהפצה בין לאומית, הוא חייב להישאר תחת השליטה של הכבלים והלוויין שזה ייעודה, להתעסק בערוצי נישה. לכן אני חושב שהסעיף הנכון הוא להישאר בכבלים ובלוויין בכל קונסטלציה.
היו"ר אופיר אקוניס
יש גם בקשה לרביזיה של חבר הכנסת אילטוב, בעניין שנצטרך לדון בו בלאו הכי בשבוע הבא, לכן אני מציע בשלב הזה, אדוני שר התקשורת, לא לאשר את הסעיף הזה, ולהיענות לבקשתו של ניצן חן וגם לבקשתך. אבל מכיוון שגם אם תהיה רביזיה על כל העניין הזה ועל סעיפים שכבר אישרנו בנושא הזה, עדיף לא לפתוח את זה ואז להגיש רביזיה נוספת גם על זה. המלצתי היא לא לאשר את זה בינתיים. אתם יכולים לסמוך עלי, אני יודע על מה אני מדבר וגם שר התקשורת יודע. רביזיה שהוגשה על ידי סיעת ישראל ביתנו.
דנה נויפלד
זה לא קשור, אלה שני דברים שונים מי מפקח ומי נמצא ועובר על הערוצים, איזה ערוצים יכולים זו שאלה שונה ממי מפקח עליהם.
אילן אבישר
כתוב בסעיף שאם הערוץ הזה, בתום שנתיים להקמתו, אם הוא עולה על ה- DDT - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסביר שיש בקשה לרביזיה בכל העניין הזה.
אילן אבישר
העמדה שלנו זה שערוצים מסחריים ופרסומות צריכות להיות סוגיות על ידי הרשות השנייה, הסוגיה של ערוץ דל תקציב היא רק היבט אחד, תוכן השידורים הוא בעל משמעויות יותר רחבות מאשר רק ערוץ של נישה עם תקציב קטן. כרגע אני רוצה לציין שהעמדה שלנו זה שכן צריך לעבור לפיקוח של הרשות השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
נדון בזה ונכריע כאשר יגיע היום.
טל רוזנפלד
79. תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה), חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959
, בסעיף 16ג, במקום "ובעלי הזיכיונות" יבוא "והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור".


כל הסעיפים הבאים הם תיקונים עקיפים שהם טכניים בעיקרם. חוק הבחירות מדבר על איך משדרים שידורי תעמולה, מה שחל על בעלי זיכיון יחול גם על בעלי רישיון.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר אין שינוי, אלא אם כן זה יהיה שינוי בהצעות חוק אחרות. כמה כל אחת מהזכייניות צריכה לשדר תעמולה.
קריאה
לא צריך לבטל את זה כבר?
היו"ר אופיר אקוניס
אמרתי שזה יבוא אולי בהצעות חוק אחרות. אני מציע שהממשלה תדון ותביע עמדה בעניין.
שר התקשורת משה כחלון
אני חושב שכל התעמולה הזו מיותרת.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל הממשלה לא קבעה עמדה בעניין.
שר התקשורת משה כחלון
גם לא כדאי לנו, כרגע יש לנו רוב... אני חושב שזה גוזל זמן יקר של הרשתות המסחריות. כסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית המלצתי להפסיק עם זה, צריך לתת לערוצים לעבוד ומי שירצה יקנה זמן.
היו"ר אופיר אקוניס
אי אפשר כרגע לקנות זמן.
שר התקשורת משה כחלון
זו עמדתי, לא צריכים להשית את זה על הגל המסחרי. אולי יעשו את זה בציבורי, אבל זה לא ייסגר פה.
היו"ר אופיר אקוניס
לכן אמרתי שזה חוק אחר.
אתי בנדלר
חוק הבחירות הוא נושא שדנה בו ועדת חוקה חוק ומשפט ולא הוועדה שלנו.
היו"ר אופיר אקוניס
אפשר לאשר את זה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 79 אושר.
טל רוזנפלד
80. תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)--בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005
, בסעיף 1, בהגדרה "משדר טלוויזיה", בפסקה (2), במקום "בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם".


זה שוב להחיל את החוק, את חוק שידורי טלוויזיה כתוביות בשפת סימנים גם על בעלי רישיונות ולא רק על בעלי זיכיונות כמו שיש היום.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 80 אושר.
לאה ורון
חבר הכנסת פלסנר יצביע במקום חבר הכסת אלי אפללו.
טל רוזנפלד
81. תיקון חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת- בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003
, בסעיף 8(2)(ה)(2), אחרי "לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה", ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "או בבעל רישיון".


לא תיקון מהותי, תיקון טכני לעניין השתתפות במכרז, בעלויות צולבות, אם אסור בעל זיכיון אז באותה מידה בעל רישיון.
היו"ר אופיר אקוניס
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 81 אושר.
טל רוזנפלד
82. תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים-בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001
, בסעיף 4(א)(2), במקום "בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם".
היו"ר אופיר אקוניס
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 82 אושר.
טל רוזנפלד
פרק ב': סיום הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ביום י"ט בחשון התשע"ו (1 בנובמבר 2015) – תיקוני חקיקה
סימן א'
תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
אתי בנדלר
לפני שאת מתחילה בהקראה, תסבירי מה מטרתו של פרק זה.
טל רוזנפלד
הפרק הזה ייכנס לתוקף רק ב- 2015, המטרה שלו מאד טכנית, לנקות את חוק הרשות השנייה, את כל האזכורים לבעל זיכיון שכבר ב- 2015 לא יהיו רלוונטיים בעולם של בעלי רישיונות. יש הרבה סעיפים שמדברים על תקופות הזיכיון, על יחידות שידור.
היו"ר אופיר אקוניס
לא יכולתם לכתוב את זה בקצרה?
טל רוזנפלד
83.תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי-
(1) אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה" יבוא:
"בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" - כמשמעותו בחוק זה בנוסחו ערב יום י"ט בחשון התשע"ו (1 בנובמבר 2015);";
(2) ההגדרות "זיכיון לשידורי טלוויזיה", "זיכיון לשידורים" ו- "יחידת שידור" - יימחקו;
(3) בהגדרה "מורשה לשידורים" , במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";

(4) -ההגדרה "תקופת הזיכיון הראשונה" - תימחק;
84. תיקון סעיף 24--בסעיף 24(א) לחוק העיקרי-
(1) ברישה, במקום "בתוספת הראשונה, או בתוספת השנייה כשהיא חלה לפי הוראות סעיף 62ג" יבוא "בתוספת השנייה";
(2) --בפסקה (8)(ד), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;

(3) --בפסקה (11), המילים "בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה או"- יימחקו.

85. תיקון סעיף 28 בסעיף 28(א) לחוק העיקרי-
(1) פסקה (1) - תימחק;
(2) בפסקה (3), במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

86. החלפת כותרת פרק ג'--במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ג'
זיכיון לשידורי רדיו ולהפעלת תחנת שידור ורישיון לשידורים".
87. תיקון כותרת סימן א' לפרק ג'-בכותרת סימן א' לפרק ג' בחוק העיקרי, במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

88. תיקון סעיף 33--בסעיף 33 לחוק העיקרי-

(1) בכותרת השוליים, במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";
(2) בסעיף קטן (א), המילים "וכן עד למועד המעבר – גם זיכיונות לשידורי טלוויזיה"- יימחקו;

(3) --בסעיף קטן (ב) -

(1) ברישה, במקום "בזיכיונות לשידורים" יבוא "בזיכיונות לשידורי רדיו";
(2) פסקה (2) - תימחק;

(4) בסעיף קטן (ד), במקום "בעל זיכיון לשידורים" יבוא "בעל זיכיון לשידורי רדיו" ובמקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".
89. תיקון סעיף 34בסעיף 34 לחוק העיקרי -
(1) בכותרת השוליים, במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";
(2) --סעיפים קטנים (ב) עד (ד) - בטלים.

90. ביטול סעיף 34א--סעיף 34א לחוק העיקרי - בטל.
91. תיקון סעיף 36--בסעיף 36 לחוק העיקרי -

(1) בכותרת השוליים, במקום "בזיכיון לשידורים" יבוא "בזיכיון לשידורי רדיו";
(2) בסעיף קטן (א) במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";

(3) בסעיף קטן (ב)(3)(א), במקום "בעל זכיון לשידורים" יבוא "בעל זיכיון לשידורי רדיו", ובמקום "41(ב2) ו-(ג), 56, 72א" יבוא "41(ג), 7א";

(4) בסעיף קטן (ה)(1), במקום "בעל זכיון לשידורים" יבוא "בעל זיכיון לשידורי רדיו", ובמקום "41(ב2) ו-(ג), 56, 72א" יבוא "41(ג), 72א".

92. תיקון סעיף 37--בסעיף 37 לחוק העיקרי -

(1) בכותרת השוליים, במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";
(2) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";
(2) בפסקה (2), במקום "51, 51א" יבוא "51א";

(3) בסעיף קטן (ב), ברישה במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו".
93. ביטול סימנים א'1 ו-א'2 לפרק ג' סימנים א'1 ו-א'2 בפרק ג' לחוק העיקרי - בטלים.
94. תיקון כותרת סימן ב' לפרק ג'-בכותרת סימן ב' לפרק ג' לחוק העיקרי, במקום "לזיכיון לשידורים" יבוא "לזיכיון לשידורי רדיו".

95. תיקון סעיף 38-בסעיף 38 לחוק העיקרי, המילים "ועד למועד המעבר - גם זיכיון לשידורי טלוויזיה" - יימחקו.

96. תיקון סעיף 41-בסעיף 41 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (ב2) -
(1) ברישה, במקום "לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה ולא" יבוא "לא";
(2) בפסקאות (1) ו- (2), בכל מקום, במקום "זיכיון אחר" יבוא "רישיון אחר";

(3) בפסקה (3), המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ" - יימחקו, במקום "בבעל זיכיון אחד אחר" יבוא "בבעל רישיון אחד אחר", והסיפה החל במילים "קיימים שני בעלי זיכיון בערוץ" - תימחק;

(4) בפסקה (5) -

(1) בפסקת משנה (ג), המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ" - יימחקו, והסיפה החל במילים "קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ" - תימחק;
(2) בפסקת משנה (ד), המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ" - יימחקו, והסיפה החל במילים "קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ" - תימחק;

(5) בפסקה (8), המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ" - יימחקו, והסיפה החל במילים "קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ" -תימחק;
(6) בפסקה (9) -

(1) בהגדרה "בעל זיכיון אחר", במקום ""בעל זיכיון אחר"" יבוא ""בעל רישיון אחר"", והמילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;
(2) בהגדרה "עיתון קשור", במקום "בבעל זיכיון אחר" יבוא "בבעל רישיון אחר";

(2) בסעיף קטן (ג)(1), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו, במקום "של מי מהם" יבוא "של בעל רישיון כאמור", ובמקום "במי מהם" יבוא "בבעל רישיון כאמור".
97. תיקון סעיף 45 -בסעיף 45 לחוק העיקרי, פסקאות (1א) ו-(4א) - יימחקו.
98. תיקון סעיף 48-בסעיף 48 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א) -
(1) במקום הרישה עד המילה "לצורך" יבוא "המועצה רשאית ליטול פרקי זמן מזמן השידורים של מורשה לשידורים, לצורך", המילים "יחידות השידור או" והמילים "בין בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה" - יימחקו;
(2) בהגדרה "זמן השידורים", במקום "של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל רישיון לשידורים" יבוא "של מורשה לשידורים";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו".
99. תיקון כותרת סימן א' לפרק ד'- בכותרת סימן א' לפרק ד' לחוק העיקרי, במקום "תחנות, רישיונות וזיכיונות", יבוא "תחנות ורישיונות".
100. ביטול סעיף 51-סעיף 51 לחוק העיקרי- בטל.

101. תיקון סעיף 51א-בסעיף 51א לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), פסקה (1) - תימחק;
(2) סעיף קטן (ד) - בטל;

(3) בסעיף קטן (ד1) -

(1) ברישה, במקום "(א)(1) ו-(1א)" יבוא "(א)(1א)";
(2) פסקה (1) - תימחק;

(3) בפסקה (2), המילים "החל במועד המעבר" - יימחקו;

(4) סעיפים קטנים (ד3), (ז) ו-(ט) - בטלים;
(5) בסעיף קטן (י), המילים "ובעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה" - יימחקו.


יש לי הערה. סעיף 51א רבתי זה הסעיף שעוסק במימון הקמת ה- DDT שינינו אותו בוועדה ועדיין אין נוסח שלו , יכול להיות שכאן השינויים גם ישתנו.
אתי בנדלר
אז את מבקשת לדלג על סעיף 101.
טל רוזנפלד
102. תיקון סעיף 51 בבסעיף 51ב לחוק העיקרי -
(1) סעיף קטן (א) - בטל;
(2) בסעיף קטן (ב1), הסיפה החל במילים "ואולם אם הוגשה בקשתו" – תימחק;

(3) בסעיף קטן (ה), במקום "של בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף 51א(א)(1) ושל", יבוא "של" והמילים "שבעלי הזיכיונות או" - יימחקו.

103. תיקון סעיף 52 . בסעיף 52 לחוק העיקרי-
(1) בסעיף קטן (א), פסקה (1)- תימחק;
(2) בסעיף קטן (א1), המילים "מבעל זיכיון כאמור בסעיף 51א(א)(1)" - יימחקו.

104. ביטול סעיפים 53 עד 55. סעיפים 53, 54, 54א ו-55- בטלים.

גם כאן, 53 זה הסעיף לעניין מימון הקמת ה- DDT מכספי תמלוגים כך שאם הוועדה אישרה שזה ממשיך מבעלי הרישיונות, מכספי התמלוגים לממן את ההקמה.
אתי בנדלר
אז מוחקים את סעיף 53, ביטול סעיפים 54 עד 55.
טל רוזנפלד
105. תיקון סעיף 56-בסעיף 56 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, המילים "לזיכיון או" - יימחקו;
(2) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, המילים "זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;
(2) פסקה (1) - תימחק;

(3) בפסקה (2), המילים "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;

(4) בפסקה (3), במקום "(1), (1א) או (2)" יבוא (1א) או (2)".

106. ביטול סימן ב' לפרק ד'.סימן ב' לפרק ד' בחוק העיקרי - בטל.
107. תיקון סעיף 58-בסעיף 58 לחוק העיקרי, בהגדרה "הפקה עצמית", המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" והמילים "שבעל זיכיון או" - יימחקו.

108. תיקון סעיף 59-בסעיף 59 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), המילים "לרבות בתקופת הזיכיון הראשונה" - יימחקו;
(2) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) - בטלים.

109. ביטול סעיף 59אסעיף 59א לחוק העיקרי - בטל.
110. תיקון סעיף 60-בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "בסעיפים 55 ו-59" יבוא "בסעיף 59".

111. ביטול סעיף 62-סעיף 62 לחוק העיקרי - בטל.

112. תיקון סעיף 62א-בסעיף 62א לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" והמילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה אחר או" - יימחקו;
(2) סעיף קטן (ב) - בטל;

(3) בסעיף קטן (ג) -

(1) ברישה, במקום " 51(ג), 51א(י)" יבוא "51א(י)";
(2) ההגדרה "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" – תימחק.

113. תיקון סעיף 62ב. בסעיף 62ב לחוק העיקרי, המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" – יימחקו, ובמקום "בעל הזיכיון או בעל הרישיון, לפי העניין" יבוא "בעל הרישיון".
114. תיקון סעיף 62ג-בסעיף 62ג לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) - בטל.
אתי בנדלר
עורך דין ניר ימין מזכיר לי שסעיף 62ג' לא הונח בינתיים, אז צריכים לדלג גם על זה. הוצאות מימון הפקה ורכישה.
טל רוזנפלד
115. ביטול סעיף 62דסעיף 62ד לחוק העיקרי - בטל.

גם סעיף 116 וגם 117 הם סעיפים שעוד לא דנו בסעיפים המקוריים.
אתי בנדלר
אז מדלגים על 116 ו- 117.
טל רוזנפלד
118. תיקון סעיף 63-בסעיף 63 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ד) - בטל.

119. תיקון סעיף 63א-בסעיף 63א לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (א) ו-(ב) - בטלים.

120. תיקון סעיף 66-בסעיף 66 לחוק העיקרי-

(1) בסעיף קטן (א) -
(1) במקום הרישה עד המילים "בערוץ 2 ובעלי" יבוא "בעלי";
(2) בפסקה (2), המילים "לבעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה או" והמילים "לפי העניין" - יימחקו;

(2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) - בטלים.
121. תיקון סעיף 67. בסעיף 67(א) לחוק העיקרי, במקום "ימנו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לחלקם היחסי במניות ההצבעה של חברת החדשות או" יבוא "ימנה", במקום "ובלבד שבעלי הזיכיונות או שבעל הרישיון לא ימנו", "ובלבד שבעל הרישיון לא ימנה", ובמקום "בבעל הזיכיון או בבעל הרישיון, לפי העניין" יבוא "בבעל הרישיון".
אתי בנדלר
במקום "ובלבד שבעל הזיכיונות או שבעל הרישיון לא ימנו" יבוא "ובלבד שבעל..."
טל רוזנפלד
122. תיקון סעיף 68-בסעיף 68(א) לחוק העיקרי, המילים "בעלי הזיכיונות או" - יימחקו.

123. תיקון סעיף 70-בסעיף 70(א) לחוק העיקרי, המילים "בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה" - יימחקו, ובכל מקום, במקום "יממנו" יבוא "יממן".

124. ביטול סימנים ה' ו-ו' בפרק ד'-סימנים ה' ו- ו' בפרק ד' לחוק העיקרי – בטלים.

125. תיקון סעיף 72ג--בסעיף 72ג(ב) לחוק העיקרי-

(1) בפסקה (1), המילים "שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;
(2) בפסקאות (2) ו- (3), המילים "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;

(3) בפסקה (4), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו;

(4) בפסקה (5), המילים "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו.

כאן יש לנו תוספת, תיקון סעיף 85א' שבישיבה הקודמת הוועדה אישרה בו תיקון נוסח, עכשיו צריך למחוק אותו. ההצעה היא, סעיף, כנראה 125, תיקון סעיף 85א' רבתי, בסעיף 85א' רבתי המילים "ביחידת השידור שלו או ולפי העניין", ימחקו.
אתי בנדלר
מדובר בהוספת סעיף נוסף, תיקון סעיף 85א' רבתי. המילים "ביחידת השידור שלו או" והמלים "לפי העניין", יימחקו.
טל רוזנפלד
126. תיקון סעיף 86א. בסעיף 86א לחוק העיקרי, בפסקאות (1) ו-(2), הסיפה החל במילים "ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" - תימחק.
127. תיקון סעיף 96-בסעיף 96 לחוק העיקרי, (צריכה להיות פסקה לסעיף קטן (א) לחוק העיקרי) במקום "בזיכיון לשידורים" יבוא "בזיכיון לשידורי רדיו".

128. תיקון סעיף 100א-בסעיף 100א לחוק העיקרי, במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל" יבוא "בעל", ובמקום "51ב(א) או (א1), לפי העניין" יבוא "51ב(א1)".

129. ביטול סעיפים 102א1 ו-102א2--סעיפים 102א1 ו-102א2 לחוק העיקרי – בטלים.
אתי בנדלר
הסעיפים שקשורים ל- DDT בדקתם שזה לא מחייב תיקונים?
טל רוזנפלד
אלה הוראות מיוחדות שהיו בשנת 98, 99, הם באמת כבר לא רלוונטיים, נבדוק את זה.
אתי בנדלר
תמשיכי הלאה ותבדקו את זה במקביל.
טל רוזנפלד
130. ביטול סימן ב' בפרק ח'-סימן ב' בפרק ח' לחוק העיקרי – בטל.

131. תיקון סעיף 108--בסעיף 108(א) לחוק העיקרי, במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

132. תיקון סעיף 109-בסעיף 109(א) לחוק העיקרי, במקום "זיכיונות לשידורים" יבוא "זיכיונות לשידורי רדיו".

133. תיקון סעיף 111-


אנחנו מבקשים לחזור בנו מהסעיף הזה, זה סעיף שעוסק בהקמת ועדת התיאום, ועדה לתיאום פעילותן של הרשות, רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית, בטעות מחקנו מכאן את הטלוויזיה הלימודית אבל אנחנו חושבים שאין מקום למחוק את זה.
לאה ורון
זאת אומרת שסעיף 133 נמחק.
טל רוזנפלד
כן.

134. תיקון סעיף 112בסעיף 112(2) לחוק העיקרי, המילים "הטלוויזיה הלימודית" - יימחקו.
135. ביטול פרק י'. פרק י' לחוק העיקרי- בטל.

136. ביטול התוספת הראשונה. התוספת הראשונה לחוק העיקרי- בטלה.

137. תיקון התוספת השנייה- בתוספת השנייה לחוק העיקרי –

(1) בסעיף 1 -
(1) בסעיף קטן (א)-
(1) בהגדרה "ערוץ", המילים "שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" – יימחקו;
(2) אחרי ההגדרה "הכנסות" יבוא:
"הפקה מקומית" - תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, והיא הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית, בערבית, ברוסית או בשפה אחרת שאישר המנהל מראש, למעט שידורי חדשות, תכניות ספורט ותכניות בענייני היום; בהגדרה זו, "רוב" – 75% לפחות;


מדובר בסעיפים שבגלל שביטלנו את התוספת הראשונה העברנו אותם לתוספת השנייה, לא השתנה כאן שום דבר, הכול נשאר אותו דבר בדיוק. העברנו את זה מהתוספת הראשונה לתוספת השנייה כי התוספת הראשונה בטלה ב- 2015.

"חצי שעה", במכסת תכניות הקבועה בחצאי שעות - 24 דקות תכנית לפחות;";
(3) אחרי ההגדרה "שידור חוזר" יבוא:
"שעה", במכסת תכניות הקבועה בשעות - 48 דקות תכנית לפחות;

"תכנית" - יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים, במתכונת הערוכה לשידור בטלוויזיה, הכוללת רצף של תמונות וקול;
"תכנית סוגה (ז'נר) עילית" - הפקות מקומיות מהסוגים האלה:
(1) "תכנית תעודה" - תכנית העוסקת בתיעוד של תופעות חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, או בתיעוד תופעות או תגליות בטבע או במדע, והיא אינה תכנית בעניני היום;
(2) "תכנית דרמה" - תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה, בין השאר מסוגים אלה:

(1) דרמה בודדת – דרמה בהיקף של פרק אחד המשודרת במלואה במהלך שידור אחד, או מהווה חלק מסדרה קצרה ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילומי אולפן עם צילומים מחוץ לאולפן, ואורכה 50 דקות לפחות;(2)
דרמה תיעודית (דוקודרמה) - דרמה העוסקת בדמויות או באירועים אמיתיים והחותרת לשחזר דמויות ואירועים אלה, מתוך נאמנות מרבית לעדויות ולמסמכים המתארים אותם;(3) סדרת דרמה - דרמה שבה כמה פרקים, שאורך כל אחד מהם 24 דקות לפחות;


(4)
סרט טלוויזיה - תכנית במתכונת הדומה לדרמה בודדת אך מתאפיינת, בדרך כלל, באורך של 80 דקות לפחות ובתסריט המחייב צילומים מחוץ לאולפן;
(3) "תכנית מיוחדת" - תכנית במתכונת מקורית ובעלת ערך מיוחד, אשר הוכח להנחת דעתה של הרשות כי היא באיכות יוצאת דופן של כתיבה תסריטית, משחק ובימוי, מסוגים אלה:(1) תכנית מערכונים המופקת ברמת הפקה גבוהה באורך של רבע שעה לפחות;(2) תכנית במתכונת מקורית וחדשנית, באורך של רבע שעה לפחות;(3) דרמה בודדת, דרמה תיעודית וסדרה דרמטית - כל אלה באורך של חצי שעה לפחות.";
(2) סעיף קטן (ב) - בטל;

(2) בסעיף 2, במקום "שיוציאו בעלי הזיכיונות, בכל ערוץ, וכן" יבוא "שיוציא", והסיפה החל במילים "ההוצאה השנתית המזערית תוצא" - תימחק;
(3) בסעיפים 3 ו-4, במקום "שיוציאו, בכל שנה, בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, בחלוקה שווה ביניהם וכן" יבוא "שיוציא, בכל שנה";

(4) בסעיף 5 -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "יוציאו בעל הזיכיונות בכל ערוץ וכן" יבוא "יוציא", והסיפה החל במילים "סכום ההוצאה כאמור" - תימחק;
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ישדרו בעל הזיכיון, בכל ערוץ, וכן" יבוא "ישדר" והמילים "בכל ערוץ; השעות כאמור ישודרו על ידי בעלי הזיכיונות בכל ערוץ באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ" - יימחקו;

(3) סעיפים קטנים (ג) עד (ו) - בטלים;

(5) בסעיף 5א -
(1) סעיף קטן (א) - בטל;
(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) בכל שנת רישיון של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יוציא בעל הרישיון, לשם הפקת סרטים ישראליים, סכום של 4 מיליון שקלים חדשים.";
(3) סעיף קטן (ג) – בטל;
(4) בסעיף קטן (ד), המילים "בעל זיכיון או" – יימחקו, ובמקום "באותה שנת זיכיון או שנת רישיון, לפי העניין" יבוא "באותה שנת רישיון";

(5) סעיף קטן (ה) – בטל;

(6) במקום סעיף קטן (ו) יבוא:"(ו) עלה הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, על סכום של 56.7 מיליון שקלים חדשים, בשנת רישיון מסוימת, יוציא בעל הרישיון באותה שנת רישיון סכום של 4 מיליון שקלים חדשים להפקת סרטים ישראליים, נוסף על הסכום שהוא חייב להוציא לפי סעיף קטן (ב)."
(7) בסעיף קטן (ז) -

(1) ברישה, המילים "בעל זיכיון או" - יימחקו, במקום "סעיף קטן (ה) או (ו)" יבוא "סעיף קטן (ו)", במקום "בעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין" יבוא "בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה", ובמקום "באותה שנת זיכיון או שנת רישיון, לפי העניין" יבוא "באותה שנת רישיון";
(2) בפסקה (1), במקום "סעיף קטן (ה) או (ו)" יבוא "סעיף קטן (ו)";

(3) בפסקה (2), במקום "של בעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין" יבוא "של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה" ובמקום הסיפה החל במילים "באותה שנת זיכיון - לעניין בעל זיכיון בערוץ 2" יבוא "באותה שנת רישיון";

(8) בסעיף קטן (ח), במקום "בעלי הזיכיונות בכל ערוץ ובעל" יבוא "בעל";
(9) בסעיף קטן (ט), במקום "שעל בעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין" יבוא "שעל בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה" ובמקום "באותה שנת זיכיון או שנת רישיון, לפי העניין" יבוא "באותה שנת רישיון";

(6) בסעיף 6, במקום "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר" והמילים "בעל הזיכיון או" - יימחקו;
(7) בסעיף 7, במקום "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר".

(8) בסעיף 8 -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיפים 5(ג) עד (ה) ו-5א" יבוא "בסעיף 5א";
(2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) - בטלים.
סימן ב'
תיקונים עקיפים
138. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים). בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982
, בסעיף 6כא1(1), פסקת משנה (ג) - תימחק.


זה סעיף שעוד לא דנו בו, אלה האפיקים.
אתי בנדלר
מדלגים על זה.
טל רוזנפלד
139. תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים). בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, בסעיף 1, בהגדרה "משדר טלוויזיה", בפסקה (2), במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל " יבוא "בעל" ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".
140. תיקון חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת. בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003
, בסעיף 8(2)(ה)(2), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או ", והמילים "בבעל זיכיון או" - יימחקו;

141. תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים. בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001
, בסעיף 4(א) (2), המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" - יימחקו, ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".
סימן ג'
תחילה

142. תחילה. תחילתו של פרק זה ביום י"ט בחשוון התשע"ו (1 בנובמבר 2015).


סעיף 134 קראתי, לעניין הטלוויזיה הלימודית, גם ממנו אנחנו מבקשים לחזור, מאותו טעם. הם מתקשרים אחד לשני. דבר נוסף, התיקונים לתוספת השנייה, יוכל להיות שיהיו תיקונים נוספים בתוספת השנייה בעקבות ההצעה של היוצרים, גם התיקונים פה קשורים לזה.
לאה ורון
אתם מבקשים שלא לאשר את כל סעיף 137?
טל רוזנפלד
אפשר לאשר והיו שינויים.
לאה ורון
אם יהיו שינויים תבקשו לפתוח את הסעיף.
אתי בנדלר
העניין שהשר כבר הודיע שהוא תומך ברמה העקרונית, אם כי לא הודיע עדיין באיזו צורה בדיוק, בהצעה של היוצרים באופן שככל שהם עולים ברמת הכנסותיהם הם יחויבו להשקיע סכום יותר גבוה.
טל רוזנפלד
זה רק אם ידרשו התאמות טכניות.
אתי בנדלר
אלה התאמות טכניות או התאמות מהותיות?
טל רוזנפלד
יכול להיות שנשנה את התוספת השנייה עכשיו ובגלל זה נצטרך ב- 2015 לעשות התאמות נוספות. אני חושבת שאפשר לאשר עכשיו את הסעיף.
היו"ר אופיר אקוניס
יש שר והוא קובע מדיניות.
נוגה רובינשטיין
אנחנו חושבים שנכון לאשר, ההתאמות ככל שיהיו, תהיינה קרובות יותר לטכניות מאשר מהותיות, לכן אפשר לאשר את הסעיף.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להעיר משהו לעניין התאמות טכניות.
היו"ר אופיר אקוניס
נאשר ונפתח מחדש במקרה שיהיה צורך.
אתי בנדלר
אני אזכיר לוועדה איזה סעיפים הוקראו, באיזה סעיפים הוצע לשלב תיקונים, מאיזה סעיפים המשרד ביקש לחזור בו, כדי שהוועדה תדע בדיוק על מה היא מצביעה. בשלב הבא נתחיל לדון בסעיפים שעניינם הקצאת האפיקים ובהצעות נוספות. לאחר שיתקבלו אותם הצעות, המשרד יסרוק את כל הצעת החוק שלה, מהסעיף הראשון שלה, כדי לראות אם שינויים מהותיים שעליהם הוחלט בוועדה מחייבים תיקונים בסעיפים שכבר אושרו. תועבר רשימה לוועדה, אם יסתבר שיש צורך בכך, של סעיפים בהם נדרש דיון חדש לצורך התאמתם לסעיפים אחרים שאושרו.


מה שמציע כרגע המשרד זה לאשר גם את התוספת השנייה במתכונת שהוצעה כאן וככל שתקבל לאחר מכן איזושהי הוראה אחרת שמגדילה את סכום ההוצאה שתחול על בעלי הרישיונות בנסיבות אלה או אחרות, בעיקר אם ההכנסות שלהם יגדלו, אז, במסגרת הסעיפים שיפתח בהם דיון מחדש, יהיה גם הסעיף הזה שעניינו התוספת השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
נעמיד להצבעה את סעיפים 83 עד 142 למעט סעיפים 101, 114, 116, 117, 138, 134 שנצביע במועד אחר.
אתי בנדלר
סעיף 134 לא במועד אחר, 133 ו- 134 פשוט נמחקים.
היו"ר אופיר אקוניס
גם את התיקון בסעיף 104.
אתי בנדלר
פלוס סעיף נוסף שעניינו תיקון סעיף 85א' לחוק העיקרי והיה עוד תיקון שולי בסעיף אחר כפי שהוקרא.
היו"ר אופיר אקוניס
133 ו- 134 נמחקו ועל הסעיפים האחרים שהקראתי נצביע במועד אחר. למעט כל אלה החריגים, אנחנו מצביעים על סעיפים 83 עד 142 ברצף, מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין

סעיפים 83-142 אושרו למעט 101, 114, 116, 117, 138.
היו"ר אופיר אקוניס
עכשיו מתחילים לעבוד. אנחנו רוצים לעסוק היום בסימן 3א' שימוש באפיק ובנכסים לא מוחשיים, כפי שהעביר משרדך היום.
אתי בנדלר
זה הגיע אלי אתמול בערב כשכבר לא הייתי במשרד, לכן קראתי את זה היום.
שר התקשורת משה כחלון
כפי שהתחייבנו בישיבה הקודמת הצבענו על עקרונות ואמרנו שהנוסח הגמור יגיע פעם נוספת לוועדת הכלכלה. חלק כבר נמצא פה למרות לוח הזמנים הקצר ואנחנו היום נציג אותם. חשוב לי לחזור על דבר אחד שאמרתי מספר פעמים, אין לנו שום כוונה לפגוע בחברות החדשות לא רוצים להחליש חברות חדשות, לא להעלים חברות חדשות או לצמצם, חברות חדשות יישארו, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. אנחנו מנסים למצוא את הדרך החוקית איך להשאיר את חדשות 2 בידיים של רשת קשת, חדשות 10 בידיים של 10 ושהם ימשיכו לעשות חדשות כמו שהם עושים עד היום. חשוב לי לציין בפעם המאה, אין כוונה כזו, יש בעיות משפטיות עם מותג בעלות, רכוש, צריכים זמן לצורך העניין ונטפל בזה.
היו"ר אופיר אקוניס
לכן לא נדון בזה היום, אני מבין שאתה צריך עוד זמן לעניין חברת החדשות. גם אני קיימתי פגישות, אנחנו מבינים את הצורך, מודעים לצרכים ולבעייתיות התיקון כפי שדובר בו ביום חמישי הקודם, אבל אני מבקש להתחיל להתכנס להסכמות לקראת יום שלישי הבא. כי אז אנחנו באמת רוצים להעביר את החוק לקריאה שנייה ושלישית.
שר התקשורת משה כחלון
דבר נוסף שאני מבקש לא לעסוק בו, למרות שפעם קודמת, בעקבות לחץ פיזי מתון, כן התבטאתי. לגבי המספרים, אני מבקש זמן. החוק נותן לי את הסמכות, אני מבקש זמן, זה כמובן יהיה בהידברות עם כולם ולא בכפייה. אני סומך על אנשי המקצוע שמכירים ויודעים, הם יוכלו להגיע ביניהם להסכמות ואם לא אנחנו נעזור. לכן אני מבקש שנושא המספרים יישאר בינתיים פתוח, החוק מאפשר לי לעשות את זה, אני אעשה את זה בהסכמה אתכם עד כמה שרק אפשר. אני תמיד אומר שההסכמה הכי גרועה טובה יותר מההכרעה הכי טובה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה השינוי?
שר התקשורת משה כחלון
אין שינוי, זו הצהרה. מיום חמישי מגיעות אלי פניות ונוצר רושם שאנחנו רוצים להעלים חברות חדשות מהארץ כי אנחנו לא אוהבים את מה שהם משדרים אז רציתי להבהיר פעם נוספת שזו לא הכוונה שלנו.
נוגה רובינשטיין
בעניין האפיקים, הסעיף המוצע הוא סעיף שיקול דעת לשר, השר יקבל החלטה עד ה- 2 בינואר 2011 ובמסגרת זו ייקבע המקבץ שיחליט עליו, זה פתוח כרגע.
לאה ורון
אבל רעיון הרצף נשמר.
שר התקשורת משה כחלון
הרצף של הברודקסטים יישמר.
מיכל רפאלי כדורי
עלינו מקובל בעיקרון שהסמכות תהיה בידי השר ושהוא יתייעץ עם שתי המועצות על הנושא הזה. אבל בחוק הזה יש סמכויות נוספות למועצת הכבלים להתערב באפיקים של רשות השידור, בחינוכית, בערוצים ייעודיים. אנחנו חושבים שיש כאן בעיה ששתי זרועות, השר יקבע מקבץ ואחר כך המועצה מכל מיני שיקולים תמשיך לעשות לנו חורים בגבינה. גם ללקוחות שלנו ולהרגלי הצפייה שלהם יש משמעות, גם אנחנו זקוקים לנתחים רצופים, לחבילות של ספורט, ילדים, ז'אנרים סרטים סדרות, אנחנו לא יכולים להסתפק בארבעה חמישה ערוצים כמקבץ, אנחנו לפעמים צריכים, כשמדבור בערוצי ספורט, ילדים, בין חמישה לעשרה אפיקים במקבץ.

אני חושבת שהדבר הנכון היה, שכל הסמכות להתעסק באפיקים, שזה דבר שבאמת צריך לעשות בהסכמה, כדי שזה יהיה אותו מספר גם בכבלים וגם בלוויין, או אם בעתיד יהיו פלטפורמות נוספות. בעבר, גם בתקופת שולמית אלוני וגם בתקופת ראובן ריבלין וגם כשהוא היה יושב ראש הכנסת והיה צריך לקבוע אפיק אחיד בכבלים ובלוויין לערוץ הכנסת, ישבו אצלו החברות עד שיצא עשן לבן והסכמנו על מספר.


אני חושבת שצריך שעל כל החלטה, במקום שהרגולטור – אם זה השר, המשרד או המועצות – מחליטים על מספרים בפלטפורמות, זה צריך להיעשות הכול בידי השר, בהתייעצות עם המועצות הרלוונטיות ותוך שקילת גם השיקולים שלנו ובהתייעצות אתנו, שכל התמונה תעשה, לא רק החמישה המסחריים אלא כולם ביחד.


אין טעם שהשר יקבע, ישקול חמישה ואחר כך יעלה ערוץ ערבי, ייקחו פה אחד, החינוכית יושבת פה, ערוץ הקניות מבקש גם הוא זכויות שלא קיימות לו, אי אפשר לנהל כך עסקים.
שר התקשורת משה כחלון
אני מקבל את מה שאת אומרת.
היו"ר אופיר אקוניס
למען הסדר הטוב, אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית שלך, שר התקשורת , אני מקריא את ההודעה של הוועדה מסיום הישיבה הקודמת בכפר המכביה כדי שנבין האם אתם עומדים על העקרונות: "הוועדה מצביעה על העיקרון שלא יהיה שימוש בשידורים של בעל רישיון, לפי חוק הרשות השנייה בערוצים 22 ובערוץ 10 והיא מקבלת את עיקרון הרצף של הערוצים המסחריים".
נוגה רובינשטיין
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
אז אתם שומרים על העקרונות הללו?
נוגה רובינשטיין
כן, זה נמצא בנוסח שהועבר אתמול.
היו"ר אופיר אקוניס
קבענו כאן, לקראת הדיון הבא, יציג - - -
אתי בנדלר
הרצף לא מעוגן.
היו"ר אופיר אקוניס
לא על הרצף. העברית טובה ואני מבקש תשובות. האם אתם עומדים על העיקרון שלא יהיה שימוש? לא ראיתי את זה בנוסח.
נוגה רובינשטיין
כי זה לא בסעיף הזה, הסעיפים מועברים אליכם פרקים פרקים.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב, כי אם אתם מבקשים לפתוח מחדש עיקרון, זו דרמה גדולה.
נוגה רובינשטיין
אנחנו לא מבקשים לפתוח.
היו"ר אופיר אקוניס
אז באיזה סעיפים נמצא את זה. כי קבענו עיקרון, אם יש חריגה מהעיקרון, צריך להודיע לנו, אם אין חריגה מהעיקרון או יש נוסח שהיועצת המשפטית של הוועדה רואה שהוא לא תואם את העקרונות הללו, אז צריך להוסיף את זה.
אתי בנדלר
אני אבהיר, מה שהועבר אלינו עד כה על ידי המשרד מתייחס לחלק מהנושאים שדובר עליהם. כך למשל הרעיון שהשר הוא שיקבע על מיקום הערוצים ישמשו לבעלי הרישיונות ושיהיה מדובר בחמישה ערוצים בהקצאה מלכתחילה של חמישה ערוצים ברצף ולאחר מכן תהיה לו סמכות לקבוע עוד ערוצים, אחד או יותר, זה מעוגן בסעיפים שהועברו אלינו.


הרעיון שלא יהיה שימוש לבעלי רישיון במספרי אפיקים 22 ו- 10, עד כמה שהספקתי להתעמק בזה, איננו מופיע בסעיפים שהועברו אלינו. אבל כפי שאמרתי, אמורים להיות מועברים אלינו עוד הרבה מאד סעיפים חדשים או שינויים מהסעיפים שכבר תוקנו.
נוגה רובינשטיין
אפשר להוסיף את זה גם בסעיף הזה, וזה יכול להיות בסעיף נפרד.
היו"ר אופיר אקוניס
אלא אם כן משרד התקשורת חוזר בו מהעיקרון.
נוגה רובינשטיין
מה שברור, והשר הכריז על זה בפעם הקודמת, שבהקצאה של חמשת האפיקים הראשונים, בטח גם בשניים, לא יהיה שימוש במספרים של 22 ו- 10, זה נגמר, לכן הסעיפים הספציפיים בהקשר של 22 ו- 10 לא יהיו. אפשר להבהיר גם בתוך הסעיף הזה שבהקצאה של השר לא יוקצו אפיקים 22 ו- 10. רשימת האפיקים הראשונה לא תכלול את אפיק 22 ו- 10.
קריאה
מה יהיה אתם?
אתי בנדלר
הם יחזרו לכבלים וללוויין.
נוגה רובינשטיין
זו הייתה ברירת מחדל.
אתי בנדלר
אם החוק ישתוק בקשר לעניין הזה, לא רק שזה יחזור לכבלים וללוויין אלא הם יוכלו לעשות בו שימוש כלשהו, אלא אם כן המועצות יורו להם למה להקצות את הערוצים האלה.
מיכל רפאלי כדורי
אז אנחנו מבקשים שהכול יהיה על ידי השר בהתייעצות עם המועצות ואחרי שניתן לנו שימוע, שגורם אחד יראה את כל התמונה, אחרת זו גבינה מחוררת.
חיים אורון
אני רוצה להבין, ערוצים 22 ו- 10 עובדים או מוחשכים לפרק זמן, אני לא מבין את הגמגום.
נוגה רובינשטיין
אין כאן גמגום, האפיקים האלו מנוהלים כיום על ידי הוט ויס, זו ברירת המחדל. יחד עם זאת, יש סמכות, כבר היום למועצת הכבלים והלוויין וסמכויות מסוימות לשר להורות להם על שימושים ספציפיים באפיקים תוך הקצאה של ערוץ לאפיק. אבל ברירת המחדל היא שכל ניהול האפיקים של טלוויזיה רב ערוצית מנוהל על ידי בעל הרישיון לטלוויזיה רב ערוצית. לכן 22 ו- 10 אמורים לחזור להוט ויס.


נכון שצריך להיות כאן שיקול דעת בהפעלה ואישור של איזה ערוץ יעלה ל- 22 ו- 10 כי אם נניח יעלה מחר ערוץ ייעודי שמשדר פרסומות שדומה לערוץ ברודקסט - - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא דומה, צריך להיות כתוב את זה שלא יקרה. אומרת לך חברת רשת וקשת וגם ערוץ 10.
חיים אורון
אני התחברתי לשר לא ברמה המשפטית, ברמה העניינית. הרמה העניינית אמרה ששני הדברים הללו הם מותגים, מי שיכול להרוויח מהם בדין היא רק המדינה, שכנעתם אותי. מה אתם עושים עכשיו? משאירים אותם עמומים ואז אולי מישהו ירוויח מהם.
נוגה רובינשטיין
מישהו ירוויח שם ומישהו יפסיד מזה שייקלו לו אפיקים בין 5 ל- 10, בין 10 ל- 15 ובין 15 ל- 20.
חיים אורון
אני מציע לא להשתמש - - -
מיכל רפאלי כדורי
מה עם 1.5 לקוחות שייראו שיקופיות?
חיים אורון
לא הלכנו בהצעת השר כל כך רחוק לא לראות בזה מטבע עוברת לסוחר לשנתיים שלוש ראשונות. הם יהיו חשוכים. אני יודע שהשר צפוי שיקבל אותה, שיגיד את זה היום באופן ברור, הערוצים הללו הם לא הטבה בגין פגיעה במקום אחר, כי אז אתה פוגע ממי שלקחתי אותו ומפצה מישהו אחר. הכנסת אומרת, המדינה נפגעת מאי מכירת 22, זה שווה המון כסף. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה בכדי ליצור תחרות על בסיס שווה ולא לתת פתרון למישהו אחר.
נוגה רובינשטיין
המדינה בהצעת החוק המקורית אמרה שהתמורה עבור האפיק והמותג תחולק בין היתר להוט ויס, בגלל שהמדינה סברה שהשימוש באפיקים על ידי הוט ויס זו זכות שלהם בניהול הערוצים. לכן אנחנו לא סבורים - - -
חיים אורון
תפצו אותם בדרך אחרת ולא עם 22 ו- 10.
היו"ר אופיר אקוניס
כמו שזה נראה, אני לא יודע איפה את מתכוונת לשים את זה אבל מכיוון שהצבענו על העיקרון והוא סוכם, הדבר הזה צריך להיות כתוב. אנחנו המחוקקים, אנחנו נכתוב את הדברים, בודאי לגבי הדבר הזה.
אתי בנדלר
השאלה אם הוועדה באמת רוצה לקבל החלטה שהערוצים האלה יוחשכו.
היו"ר אופיר אקוניס
לא דובר על החשכה.
אתי בנדלר
זו ההצעה של חבר הכנסת אורון.
היו"ר אופיר אקוניס
אף אחד לא רוצה שהם יוחשכו.
חיים אורון
יש המון ערוצים שכתוב שבשביל להיכנס אליהם לטלפן בירוק ולשלם כסף. אני מציע שעל 22 יהיה כתוב גם כך, עם מספר הטלפון של השר כחלון. הטלוויזיה מלאה בערוצים ריקים.
שר התקשורת משה כחלון
העיקרון בדיון הקודם התקבל, שזה לא ישמש למסחרי. אנחנו לא מענישים אף אחד ולא מעניקים פרס לאף אחד.
היו"ר אופיר אקוניס
רק שזה לא כתוב כרגע.
שר התקשורת משה כחלון
לכן זה לא ישמש מסחרי, לא ישמש לפרסומות ולא לחדשות. אבל אם יהיה ערוץ 100 שנה לדגניה, נשים אותו.
חיים אורון
100 שנה לדגניה יהיה בערוץ 98
שר התקשורת משה כחלון
אני לא חושב שלהחשיך זה המושג הנכון. אני לא יכול לכתוב בחוק להחשיך, אני לא מחשיך ערוצים.
נוגה רובינשטיין
ל- 22 ו- 10 צריך הוראות מעבר, אלו לא הוראות מעבר, עוד לא העברנו. תכניס את זה איפה שאתה רוצה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להזכיר את ההצעה שלי בדיון הקודם שלא יהיו בשימוש במהלך תקופה מסוימת, חבר הכנסת אורון הציע את השר ויש את נוגה, הם צריכים להחליט מי יהיה שם.
היו"ר אופיר אקוניס
שאלתי את נוגה לאחר הישיבה אם היא מוכנה והיא אמרה שלא. נוגה לא מסכימה להיות קריינית רצף.
יורם מוקדי
לא ביקשנו את הרפורמה הזו , כצופה אני בוכה על כל הרפורמה הזו, אבל הוועדה והכנסת סוברניים לקחת את הדבר הזה. וגם לא ביקשנו לשנות את מספרי האפיקים ולא ביקשנו שום דבר. בעבר, מישהו החליט שערוץ 2 עובר ב- 22, לפני כן הוא היה באפיק 2 ומישהו החליט שערוץ 1 עובר ב- 11 ולאט לאט זה המצב הנוכחי. כרגע נתבקשה לעשות רפורמה כדי שיהיה רצף לערוצים המסחריים, לא אנחנו יזמנו את הבקשה הזו לרצף אפיקים ורצינו להיות הכי קואופרטיביים.


כרגע באים אלינו ואומרים תנו עכשיו רצף של שלושה ארבעה, אי אפשר לדעת כמה אפיקים, במקום הכי אסטרטגי שלכם, לנו זה יוצר בעיה מאד קשה כי כרגע יש ערוצים שמשדרים שם ומה לעשות שאצלנו יש 900,000 לקוחות ובחברה המתחרה יש עוד כ- 600,000, מיליון וחצי בתי אב, רוב רובם של אלה שצורכים טלוויזיה צורכים את זה בדפוס שכולל רצף של ערוצים. ערוצי הסרטים צריכים להיות ביחד ברצף, ערוצי הסדרות צריכים להיות ברצף והנדל"ן הזה הוא נדל"ן שלא פשוט להגיד עכשיו תחשיכו פה ופה.


יש הצעה שהניח שר התקשורת ואמר תשמעו, אם נבטיח לכם שלושה ארבעה אפיקים אחרים נחזיר כמובן לשימוש את אלה שעד עכשיו הפקענו לצרכים אחרים.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא לא מונע מכם להעביר את הסרטים לרצף של 22, 23, 24, 25 תגדיר אתה את הרצף.
נועה גבע
יש שם ערוץ ייעודי שהופקע, 24.
יורם מוקדי
בסוף מסתכלים על האינטרס הצר של כל ערוץ, לפעמים קוראים לו ערוץ הקניות, הוא רק אפיק 21, לפעמים זה חינוכית 23, בסוף לא מסתכלים על האינטרס של אותו לקוח, שזה רוב צופי הטלוויזיה בארץ שרוצים אתה רצף הזה של הסרטים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני זוכר שבעבר הרצף של הסרטים היה בערוץ 4 והעבירו אותו, מה קרה? הייתה נדידה.
יורם מוקדי
גם העבירו את ערוץ 22 ולא נפלו השמיים. מבחינתנו, אל תשנו את מספרי האפיקים, באתם עם יוזמה ואמרתם שאתם הולכים לקחת לנו רצף כי זה חשוב לנו בשם התחרות.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע?
יורם מוקדי
ברור לגמרי שיש עיקרון שאם מפקיעים לי משהו בשביל דבר אחר, אני יכול להשתמש במה שלפני זה הפקיעו. לא יעלה על הדעת שמישהו יבוא ויגיד לי להחשיך חצי שנה.
אילאיל לבנת
הגם שהוא הושבח בעשרות מונים ממה שהיה טרום ההפקעה. זו פשוט היתממות.
יורם מוקדי
מה אתם חושבים שיקרה ביום שערוץ 2, אם הוא יתפצל ויהיה רשת וקשת, אתם חושבים שהלקוחות עדיין יבואו לערוץ 2 ויגידו זה יותר טוב לי? במלוא המחמאה אני אומר את זה שהברודקסטרים פה בארץ משחקים אותה, מצליחים להביא את הלקוחות במציאות רב ערוצית והם ימשיכו לעשות את זה, אבל לא תישארו ב- 22 מה אתם רוצים מאתנו? אתם רוצים גם להפקיע לנו עוד אפיקים וגם שלא נשתמש בהם?
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. אבי ניר בבקשה.
אבי ניר
אשרי הכבלים שיש להם בעיות לגבי רצפים, הבעיה שלנו גברת רובינשטיין היא שאין לנו רצפים יש לנו ערוץ אחד והערוץ הזה, אחרי הרבה שנים, הולך לעבור. איפה שהוא בתוך מערכת השיקולים והפיצויים כנראה המעבר שלנו וההרגל של הצופים, שבצדק מזהים אותו חברות הכבלים והלוויין כנכס, בצדק רב, אתם כנראה לא מזהים אותו כנכס. זו נקודה אחת.


יש לנו הרגל, אתם מצד אחד אומרים שאתם רוצים לייצר תחרות ולכן אתם רוצים לשנות את ההרגל הזה, ומצד שני אתם לא מכירים בערך של ההרגל הזה. אני לא מבין את הכשל הלוגי. או שזה לא חשוב ואז תשאירו אותנו ב- 22 כי זה לא חשוב לתחרות, ואם זה חשוב אז כנראה יש ערך להרגל הזה.

פה צריך לבחור.
אם יש ערך להרגל הזה כנראה יהיה לזה משמעויות חמורות מבחינתנו ואנחנו נצטרך להתמודד עם המשמעויות. חלק מהמשמעויות הוא גם ההרגל של הצופים ללחוץ על 22. אם כמו שהזכיר היושב ראש, יעשו חברות הכבלים והלוויין ערוץ סרטים, כולנו יכולים להעריך במידה רבה של סבירות שזה יהיה ערוץ מאד פופולארי.

קצת עובדות, במספרים 20 אין היום רצף. אם אני זוכר נכון, ערוץ 20 משדר דברים שונים - - -
קריאה
הוא לא משדר, רק כשאתה מחליט הוא משדר...
אבי ניר
ערוץ 21 הוא ערוץ הקניות, לא ערוץ שבידי הכבלים והלוויין, ערוץ 22, ערוץ 23 של החינוכית, ערוץ 24 הוא ערוץ המוזיקה, כך שיש בעיה קלה עם הרצף, מישהו יודע מה זה ערוץ 25? אף אחד לא יודע מה יש בערוץ 25 מרוב שהוא ערוץ חשוב.
היו"ר אופיר אקוניס
מה יש בערוצים 28 ו- 29?
קריאה
ערוץ האוכל.
היו"ר אופיר אקוניס
נדמה לי שערוץ האוכל עבר גם לערוץ 10 וגם לערוץ 2 אין דקה שאתה לא פותח ואין טבח על המסך. אני מאד אוהב לאכול אבל כמה אפשר לראות?
לאה ורון
ובשאר הזמן יש פרסומות על אוכל, תחשבו על אחת שעושה דיאטה...
יוחנן פלסנר
זו יצירה מקומית? סוגה עילית?
אבי ניר
לכן בערוצים של 20 כרגע אין רצף וכרגע לא יכול להיות רצף שם. זה במקרה של עובדות שנשכחו. הנקודה העיקרית היא שהמעבר הזו הוא עקירה טראומטית ולכן בחקיקה ובמצב שיהיה אחרי זה צריך להתייחס לזה כי אני חושב שהמדינה רוצה, יחד עם המעבר הזה והרפורמה, היא רוצה שהברודקסטרים שלה יצליחו. אף אחד לא רוצה להעביר את הברודקסטרים ולהצטער על זה כי זו תהיה בכייה לדורות.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מציע שהדבר יבוא לידי ביטוי בצורה כתובה ומפורשת , מה שעדיין לא בא לידי ביטוי בהצעת משרד התקשורת.
חיים אורון
הבעיה שלא שזה לא בא לידי ביטוי אלא שהם מגמגמים.
היו"ר אופיר אקוניס
לא היית פה, חזרתי על העיקרון שקבענו בכפר המכביה.
נוגה רובינשטיין
גם מועד המעבר, הצבענו על העיקרון ולא הובא נוסח, גם לעניין של 2 ו-10 אנחנו לחלוטין לא מגמגמים, אנחנו רק אומרים שיש כאן סמכות שנייה, יש סמכות של שר התקשורת, אני לא יכולה לא להסכים עם מה שאמר מר ניר, אבל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בהחלטה של שר התקשורת. אני לא יודעת אם שר התקשורת החליט שיהיה שם ערוץ סרטים או מדע, כל השיקולים האלה אמורים לבוא לידי ביטוי בהחלטה של השר. לא יהיה שם ערוץ עם פרסומות, לא יהיה שם ערוץ דמוי ברודקסט, לא יהיו שם ערוצים מהסוג הזה, בטח לא בשנים הקרובות.
מיכל רפאלי כדורי
אני צריכה שייווצר לי רצף מ- 17 עד מספר כלשהו של ששה שמונה ערוצים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש ממך להירגע, חבר הכנסת פלסנר בזכות דיבור.
יוחנן פלסנר
אני מודה שלא הייתי בדיון ההיסטורי בכפר המכביה.
שר התקשורת משה כחלון
אם לא היית שם הוא לא יכול להיות היסטורי...
יוחנן פלסנר
אמר השר כחלון ועכשיו אני נאלץ לתמוך בכל העמדות שלו... אני אקח את הדיון צעד אחורה, ברור שנוצר כאן נכס עם ערך כלכלי, אני לא חושב שיש מישהו שחלוק על זה. עלו שאלות על החשכה ואני אומר, אם נוצר נכס עם ערך כלכלי בואו נפריד את השאלה בבעלות של מי זה. אני לא בקי בדיון אבל מבין מרוח הדברים שאין הרבה מחלוקת שזה נכס בבעלות המדינה.


השאלה שעולה, יש נכס בבעלות המדינה, נוצר מספר שיש לו ערך, בואו נשחק את הערך הזה כי אנחנו לא יודעים איך לחלק אותו. כל ההיגיון של החוק בא לחזק יצירה מקורית לתמוך בה ולאתר לה משאבים לכן אני שואל, למה לשחוק את הערך הזה ולא לקחת אותו, למכרז או למצוא פתרון אחר, ולראות שהכסף הזה הולך לכיוון של יצירה מקורית.
היו"ר אופיר אקוניס
כדי להגביר תחרות, אתה מסכים לעיקרון שהצבענו עליו, שאפיקים 22 ו- 10 לא ייעשה בהם שימוש, אתה מסכים על העיקרון?
יוחנן פלסנר
לא ראוי שאני אחזיר את הדיון אחורה, אין לי עמדה בעניין.
מנשה סמירה
אני רוצה לחדד נקודה אחת, המהלך שמובל כאן הוא מהלך מאד משמעותי, על מנת להבטיח הצלחה של ערוצי הברודקסט בעלי הרישיון, לכשיעלו, יש הכרח להבטיח את ההצלחה הזו ולהמעיט את הפגיעה עד כמה שניתן לנוכח כל השינויים והזעזועים.


לכן אי אפשר להתעלם ממה שיכול לקרות למי שייקח את שני המוקמות הללו של 22 ו – 10 . אני חושב שצריך להיצמד להודעה של השר לאפשר לשר לעשות אתה עבודה ורק להתוות את המסגרת שקובעת, לחדד את זה בצורה משמעותית, את זה אני אומר לעורכת הדין רובינשטיין, לחדד את זה שלא יהיו שם שום פעילויות שעלולות להיות אלטרנטיבה, גם אם בשלב הזה זה לא נראה כך. ערוץ 3 שנראה עכשיו ערוץ תמים ופשוט בפירוש יכול להיות אלטרנטיבה, גם אם אתה כרגע לא רוצה אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא אמר שהוא לא רוצה שיקבעו לו מה לעשות אתו.
מנשה סמירה
אני לא רוצה לקבוע לו, אני רק חושב שבעניין הזה צריך לחדד ולהבטיח את העניין כפי שנאמר, בצורה הרבה יותר ברורה, עם המגבלות הללו, כדי שיהיה ביטחון בעניין.
היו"ר אופיר אקוניס
אני רוצה להקריא את העיקרון שבהוראות ההתאמה או בסעיפים אחרים שיועברו לאישור הוועדה ייאמר שאפיקים 22 ו- 10 יחזרו לכבלים וללוויין וייכתב שלא ייעשה שימוש בערוצים הללו, שיש בהם פרסומת או חדשות או ערוץ אחר בעל מאפיינים אחרים שעליהם יחליט השר.
נוגה רובינשטיין
זה רק ייעשה על דרך השלילה, לא יחזור לכבלים והלוויין, נאמר שההקצאה הראשונה לא תכלול את אפיקים 22 ו- 10.
היו"ר אופיר אקוניס
לא הקצאה ראשונה. 10 ו- 22 לא יהיו יותר ערוצי ברודקסט, זה הכול.
נוגה רובינשטיין
גם בעוד 20 שנה?
היו"ר אופיר אקוניס
בעוד 20 שנה אני לא יודע איפה אני אהיה.
נוגה רובינשטיין
ברור שבשנים הקרובות הם לא יהיו, אבל יש כאן טווח חקיקה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תביאי תיקוני חקיקה.
אתי בנדלר
אז תציעי תקופה.
היו"ר אופיר אקוניס
בלי המילה "ראשונה".
ניצן חן
אם השר יחליט שיש חשיבות שהשידור הקהילתי ישודר בערוץ 22 ויש פה חדשות מקומיות, הנוסח הזה שאתה מציע לא יאפשר לשר את הגמישות הזו.
היו"ר אופיר אקוניס
למה? בגלל המילה "חדשות"?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אולי השר יחליט שיהיה שם ערוץ חדשות שיוצא עליו עכשיו מכרז.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, ואז הוא זוכה ביתרון. אני דבק בנוסח, אנחנו צריכים לעשות הכול במידה ובשקילות. אם אין הערות, תנסחו את זה ותביאו.
אתי בנדלר
זו החלטה של הוועדה?
היו"ר אופיר אקוניס
מקובל עליכם מה שקראתי? לצערי הם לא הביאו את זה אבל חידדנו להם את העניין של 22 ו- 10 שלא יהיו בהם ערוצים שיהיו בהם פרסומות , חדשות או ערוץ אחר בעל מאפיינים אחרים שעליהם יחליט השר. זה דומה מאד לעיקרון שהצבענו עליו ביום חמישי אלא שמשרד התקשורת לצערי לא הביא את זה בכתוב, משרד התקשורת הודיע שהוא עומד על דעתו ולא משנה אותה. שאלתי אותם האם הם דבקים בעיקרון והם אמרו שכן.
נוגה רובינשטיין
כל העקרונות שהוכרו בשבוע שעבר, צריכים לבוא - - -
היו"ר אופיר אקוניס
חבל שלא הבאתם את זה היום. אולי נעשה ישיבה ביום ראשון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הישיבות שלך פשוט מאד קרובות...
היו"ר אופיר אקוניס
לפעמים אנחנו מואשמים שאנחנו לא עובדים, עוד לא הואשמנו בעבודה קשה מידי.
אתי בנדלר
בנוסח הזה זה יהיה לא שהם יחזרו לכבלים אלא הם לא יוקצו לבעלי רישיון לפי חוק הרשות השנייה ולא ייעשה בהם שימוש.
אבי ניר
יש לוח זמנים להחלטה מה ייעשה בערוצים האלה?
נוגה רובינשטיין
תצטרך להגיש בקשה, גם הוט וגם יס, ותצטרך להתקבל החלטה בעניין הזה. אנחנו לא יודעים מתי תוגש הבקשה. ברגע שלא תשדרו שם יותר, המסך יוחשך.
אבי ניר
השר יחכה לבקשה שלהם ועל סמך הבקשה הוא יחליט? השר לא יחליט בעקבות זה שהערוצים האלה הולכים בעקבות החקיקה הזו ?
נוגה רובינשטיין
אתה לא מתאר לעצמך שהוא יכריח ערוץ מסוים לעבור לשם. קודם צריכה להיות מוגשת בקשה, אגב, זה גם האינטרס שלך. צריכה להיות מוגשת בקשה, שמישהו מבקש להיות משודר בערוץ הזה והוא יצטרך להחליט אם הוא מקבל את הבקשה או לא, או מקבל בתנאים. מה אכפת לך אם תהיה שם שקופית? אם הם לא יגישו בקשה לא ישודר שם כלום.
היו"ר אופיר אקוניס
יותר מזה, מה אכפת להם שיהיה שם ערוץ נשיונל גיאוגרפיק?
נוגה רובינשטיין
צריך להבהיר, לא תעלו שם אף ערוץ בלי אישור מראש. יכול להיות שיהיה אפשר להגביל את זה בכמה שנים, ברור שבכמה השנים הקרובות.
יורם מוקדי
העיקרון שנקבע על ידך הוא שהשר יקבע לגבי 22 ו- 10, חוץ מזה שזה לא ערוץ פרסומות וחדשות, סוגים אחרים של ערוצים שלא ייכנסו לשם.
היו"ר אופיר אקוניס
או ערוץ אחר בעל מאפיינים אחרים שעליהם יחליט השר.
יורם מוקדי
זה לא שאני צריך להגיש בקשה - - -
נוגה רובינשטיין
היום אתה לא יכול לעשות החלפה של ערוצים בלי שאתה מקבל אישור של המועצה.
יורם מוקדי
אני מודיע למועצה.
נוגה רובינשטיין
והמועצה יכולה להגיד לכם שהיא מאשרת את הערוץ. ברור שכשמדובר ב- 22 וב- 10 לא תהיה שם ברירת מחדל כזו, יצטרך להיות אישור פוזיטיבי לפני שתעלו לשם.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד העיקרון, אי אפשר לחזור על הדיון הזה מחדש. הכול חוזר בגלל שלא הבאתם את זה.
נוגה רובינשטיין
נבהיר משהו, הודענו מראש שלא נבוא עם הסעיפים האלה.
נוגה רובינשטיין
השר יוכל גם לא לאשר, השאלה אם זה יהיה סביר. לא לאשר בכלל כלום, אז השאלה תצטרך להיבחן אם זה סביר או לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אז? מה ישתנה אז?
חיים אורון
אני מבקש הסתייגות שבין האופציות שכתובות, כולל אי אישור. אם השר צריך סמכות, ילכו לבית משפט על צבע הערוץ, אז תהיה לו גם סמכות להגיד, בהתאם למדיניות שלי, בשנתיים הקרובות לא משדרים בערוץ הזה.
נוגה רובינשטיין
אנחנו חושבים שיש גם סמכות לא לאשר בכלל.
אתי בנדלר
אני חולקת על דעתך, זה לא נובע מהחלטת הוועדה.
נוגה רובינשטיין
לא מהחלטת הוועדה, מהסמכות הכללית. גם היום, כשמועצת הכבלים והלוויין יכולה לאשר העלאה של ערוץ מסוים או לא, היא יכולה או להתנות בתנאים, היא יכולה גם להטיל מגבלות מהסוג הזה שלמקום מסוים לא יעלה ערוץ. אני חושבת ששיקול הדעת שלה הוא שיקול דעת מאד רחב.
אתי בנדלר
יכול להיות, אני לא משוכנעת שזה נובע מפסק הדין הידוע שאת מסתמכת עליו, שקבע שהערוץ בשפה הרוסית ישודר בערוץ 9 והמוזיקה ב- 24.
שר התקשורת משה כחלון
מה הבעיה לקבל את ההצעה שלי?
היו"ר אופיר אקוניס
לא צריך הסתייגות, נכניס את זה להחלטה.
חיים אורון
זו אופציה. אם הוא יחליט למרות כל הדברים - - -
היו"ר אופיר אקוניס
מציע חבר הכנסת אורון להוסיף אחרי "החליט השר", "ובכלל זה החלטה כי לא יעשה שימוש באפיקים אלה".
אתי בנדלר
במשך שנתיים לא ישודרו שידורים כלשהם בערוצים 22 ו- 10?
היו"ר אופיר אקוניס
שנה זה מספיק.
נוגה רובינשטיין
חשוב לי להבהיר שזה לא הסדר שלילי, העובדה שיש לו סמכות דווקא לגבי אפיקים אלה לא אומרת שאין לו סמכות לגבי אפיקים אחרים.
מיכל רפאלי כדורי
אז הפקעתם לנו שבעה עכשיו לא חמישה.
נוגה רובינשטיין
חכי שיקבל החלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
אף אחד עוד לא קיבל החלטה. ההצעה של חבר הכנסת אורון נבונה. אתה עומד על שנתיים?
חיים אורון
לתקופה שיקבע השר.
אתי בנדלר
השר יחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
הוועדה מצביעה על העיקרון שבהוראות התאמה ובסעיפים אחרים שיועברו לאישור הוועדה ייאמר כי אפיקים 22 ו- 10 לא ייעשה בהם שימוש לערוצים שיש בהם פרסומת או חדשות או ערוץ אחר בעל מאפיינים אחרים עליהם יחליט השר, ובכלל זה לא יתקיימו שידורים כלשהם באפיק 22 ו- 10 למשך תקופה עליה יחליט השר.
אתי בנדלר
לא ישודרו בהם שידורים של בעלי רישיונות לפי חוק הרשות השנייה.
יוחנן פלסנר
מה הגוף המקצועי שאמור לייעץ לשר בנושא הזה? היום יש לנו שר מצוין, לך תדע מה יהיה הלאה. צריך גוף רגולטורי שהוא יתייעץ אתו.
נוגה רובינשטיין
אם אין תכניות עד ינואר, השר יקבע.
נוגה רובינשטיין
הוא יתייעץ עם המועצות. מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה.
אתי בנדלר
ערוצים ייעודיים לא יהיו רשאים לעשות שימוש בהתאם להחלטה זו לא בערוץ 10 ולא בערוץ 22 מאחר ולערוצים ייעודיים מותר לשדר פרסומות.
יורם מוקדי
כרגע מחייבים אותך שתהיה תקופת הקפאה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא מחייבים, נותנים לו את האפשרות, את שיקול הדעת, מי בעד?


הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין

העיקרון אושר.
טל רוזנפלד
(4) אחרי סעיף 6כא יבוא:
"מיקום אפיק שידור.6כא1..(א) בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה רשאית המועצה לקבוע את מיקומו של אפיק שבו ישדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים את כל אחד מהשידורים הבאים, ורשאית היא לשנות מיקום של אפיק כאמור, מטעמים המצדיקים זאת:
(1) שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965
; ואולם, שינוי במיקום האפיק שבו משודרים שידורים כאמור טעון אישור השר הממונה על ביצוע החוק האמור;
(2) שידורי ערוץ הכנסת כהגדרתו בסעיף 2 לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003 (3) שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק הרשות השנייה;


(4) שידוריו של משדר ערוץ ייעודי.


למעשה זה לא משנה מהמצב הקיים היום, זו סמכות של המועצה לאשר את מיקום האפיק של רשות השידור, של הכנסת, שמשדר הערוץ הייעודי. השינוי שיש זה לעניין רשות השידור שזה משהו שהתווסף.
אתי בנדלר
כשאת אומרת שזה לא משנה מהמצב הקיים היום אולי תבהירי שלא משנה מהצעת החוק שאושרה. כשאת אומרת שהשינוי היחיד הוא בעניין רשות השידור, זה לא מדויק.
מיכל רפאלי כדורי
כל פעם כשלוקחים מאתנו אפיקים שיהיה גורם אחד שרואה את כל התמונה
ולא אחרי שהשר קבע את הבלוק האחד עכשיו יתחילו לקחת מאתנו בנפרד עוד.
נוגה רובינשטיין
מצב הדברים הקיים שהיום פעולות שמועצת הכבלים והלוויין ביצעו עד היום. אנחנו מכניסים את זה במסגרת הסעיפים הזו. יש גם החלטה של השר בעניין אחד והחלטה של מועצת הכבלים והלוויין בעניין אחר, שזה המשך פעולה של המועצה עד היום.
ניצן חן
כשאת אומרת את זה, את רואה את הטווח של מטר מעכשיו ולא טווחים ארוכים קדימה. אמר חבר הכנסת אורון על השר המצוין ואני חושה שיש פה פיחות זוחל, יש רגולטור שזו המחויבות שלו, שהוא עושה את השיקולים, הוא זה שאמור לעשות את האיזונים. אני חושב שכל פיחות זוחל מהסוג הזה, בסופו של דבר זה לא מה שאת התכוונת ובסופו של דבר זו לא הראייה הרחבה. בהערה שלך התכוונת בראייה הקצרת טווח כי יש לך עכשיו עימות קטנטן עם ערוץ הקניות.
מיכל רפאלי כדורי
ממש לא נכון.
ניצן חן
כשמסתכלים על זה בראייה הרחבה, הרגולטור, שזו המומחיות שלו, והמועצה לשידורי כבלים, זו המומחיות שלה מעל שני עשורים, אני חושב שזה לא נכון ולא ראוי לתפוס טרמפ על הרפורמה של חמשת האפיקים האלה, שאגב, מדובר כבר על יותר, צריך לעשות את זה בזהירות הראויה ולא לתפוס טרמפ על הרפורמה הזו ולהגיד שהרגולטור, שהוא זה שאמור לעשות את השקלא ותריא, לא צריכים אותו. בעיני זה מסוכן ומדרון חלקלק.
מיכל רפאלי כדורי
לקחת את זה למקום נכון ואני אסביר, אני האחרונה, כמי שהייתה יושב ראש מועצת הכבלים והלוויין וכמי שחיה יום יום מול מועצת הכבלים והלוויין, אין לי עניין להמעיט בסמכויותיה ולא להעמיד אותה על פני מדון תלול, חיי תלויים בה יום יום. זה לא העניין ובודאי אני מבקשת להוריד מהפרק את ערוץ הקניות, זה לא רלוונטי.

מה שהטריד אותנו, זה שאחרי שהשר יקבע את אותם חמישה ברצף, על דרך החיים יהיה מכרז על ערוץ ערבי, יהיה מכרז כזה או אחר והמועצה, וזה יכול להיות אתה או מישהו אחר, כל יום ייקחו מאתנו כל יום מספר אחר. לא תהיה חובה לרצף אחר.
נוגה רובינשטיין
חוץ מאותם מספר אפיקים שנמצאים ברצף, המועצה היא זו שתראה את התמונה בכללותה. היא זו שתיקח את הערוץ בערבית וערוץ הקניות ומה שלא יהיה.
יוחנן פלסנר
אז למה לא להשאיר את הדיון המקצועי במועצה ולהפוך שר למועצה? הרי היום זה לא מכוון לשר הזה, יכול לבוא שר שהערוץ הזה עושה שיר הלל מתמשך לראש הממשלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם אני מבינה נכון אתם מתווכחים מי הסמכות להחליט, אולי אם עושים רפורמה מהסוג הזה ובאמת צריך להחליט על רצף לגבי ערוצים ציבוריים, אם אתה מביא מחר ערוץ ייעודי, מדברים על 17 ערוצים שאחד מהם יהיה ערבי, אחד חדשות וכו', אולי פשוט ללכת לכיוון שקובעים עכשיו ולא לשגע אותם. אני זוכרת מה עשיתי עם ערוץ 9 אבל רציתי אותו כי היה שם ערוץ קהילתי וידעתי שאני לא פוגעת ביס או בכבלים.
ניצן חן
יש היום למועצה בסעיף סל, אחד העקרונות המשמעותיים של הרגולטור זה לאשר ערוצים ולבטלם. אני לא מציע לכרוך את הרפורמה החשובה של שר התקשורת בארבעת או חמשת האפיקים הללו ברפורמה כוללת - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה לא? זה החלום שלו לעשות רפורמה גדולה, לא הוא לא יכול להכניס את הכול ברפורמה גדולה?
מיכל רפאלי כדורי
זה לא צריך להיות אותו מקבץ, זה יכול להיות מקבץ עם ערוץ 33 אבל שנוכל לחיות עם זה.
חיים אורון
אני מבין שכל מה שמדובר עליו נשאר בידי המועצה להוציא את ההחלטה לגבי רצף של חמש, פעם אחת ב- 2 בינואר.
נוגה רובינשטיין
כל הקצאה של רצף לערוצים המסחריים תעשה בידי השר לאחר התייעצות עם המועצות. כל השאר בידי מועצת הכבלים והלוויין.
חיים אורון
אז כל הדיון פה, אם ייקחו לפה או ייקחו לפה לא משתנה רק לגבי הבטחת הרצף.
נוגה רובינשטיין
המצב מבחינתם משתפר.
חיים אורון
אבל זה לא מה שמפריע להם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה מפריע להם כי הם לא יודעים מאיפה תיקח מחר את האפיק.
נוגה רובינשטיין
במובן הזה החלטת השר מקלה אתם כי זה תמיד בלק אחד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תסבירו לי על מה אני מצביעה עכשיו.
נוגה רובינשטיין
הסעיף שאנחנו מביאים כאן הוא ולאחר שהסדרנו את סמכות השר להקצות את אותו בלק של אפיקים רק למי שהם בעלי רישיונות מכוח חוק הרשות השנייה, אנחנו מבהירים כאן שמועצת הכבלים והלוויין היא המועצה המוסמכת להורות על הקצאת אפיקים לגורמים האחרים. היא זו שרואה את התמונה בכללותה בהמשך למה שאמר ניתן חן, לאחר דברים שמיכל העלתה.


זאת אומרת שאם צריך לומר איפה יושב ערוץ ייעודי, תגיד את זה מועצת הכבלים והלוויין, איפה יושבים ערוצים אחרים שאינם בעלי רישיונות מכוח חוק הרשות השנייה, זוהי החלטה של מועצת הכבלים והלוויין.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש פה חוסר הוגנות, כרגע אנחנו מדברים על אפיק 2 ו- 10 ואנחנו מבינים איזה בלגן זה עושה להם ואנחנו הולכים לקראת שינוי. אין ספק שגם ההצעה שלי לשים שם שקופית או לא לשים שום דבר בערוץ הזה בטח פוגעת בכבלים ובלוויין כי גם הם עובדים על כל מיני מותגים מסוימים. מה שאנחנו אומרים עכשיו שלא רק שר יתערב לכם ברצף, גם המועצה תבוא ותתערב לכם.
ניצן חן
המועצה לדורותיה לעולם לא מתערבת - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תנו לי לסיים.
היו"ר אופיר אקוניס
מה את מציעה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לתת רצף לערוצי ברודקסט, ערוצים שקיבלו רישיונות.
משה כחלון
קיבלתי החלטה לתמוך בכל מה שאת אומרת. מי יקבע?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
המועצה והשר ביחד.
שר התקשורת משה כחלון
אני תומך.
נוגה רובינשטיין
כדי להבהיר, קבלת רישיונות מסחריים, באמת יש רצף וזו החלטה של השר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
המועצה היא מועצה מייעצת לשר לכן צריך להיות שיתוף בין השר למועצה.
נוגה רובינשטיין
היא לא מועצה מייעצת, היא מועצה מחליטה.
היו"ר אופיר אקוניס
היא ממש לא מייעצת. אנחנו לא מקבלים את ההצעה שלך.
שר התקשורת משה כחלון
אני תומך אבל אין לי זכות הצבעה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אתה תומך בה אני אוסיף את זה.
שר התקשורת משה כחלון
זו השחתת זמן עם הויכוחים האלה.
אתי בנדלר
ההערה שלי היא לא בכובעי כיועצת משפטית של הוועדה אלא כמשנה ליועץ המשפטי לכנסת לכלכלה ותקשורת וכמי שמייעצת גם בענייני ערוץ הכנסת. בהצעת החוק כפי שהובאה בגרסה הקודמת הסמכות לגבי רשות השידור לא הייתה מוגבלת לגבי קביעת מיקום האפיק שבה ישודרו שידורי רשות השידור, שזה 11 ו- 23 ועכשיו מוצע שהסמכות של המועצה לקבוע את שידורי רשות השידור או להזיז אותם למקום אחר מותנית בהסכמתו של השר הממונה על ביצוע החוק האמור.


אני מבקשת במקביל, מאחר ומדובר בעוד סוג של שידורים ציבוריים לפסקה 2, ככל שמדובר בשידורי ערוץ הכנסת, ששינוי המיקום יהיה שוב "ואולם שינוי במיקום האפיק שבו משודרים שידורים כאמור, טעון אישור יושב ראש הכנסת".
אבי וייס
אני מצטרף, כבעל הרישיון, נכון לשנים הקרובות, על שידורי ערוץ הכנסת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רשות השידור גם בפנים?
אתי בנדלר
ניתן יהיה לשנות את המיקום של רשות השידור רק באישור השר הממונה על רשות השידור. המועצה לא תוכל לשנות את המיקום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
שר התקשורת יכול?
אתי בנדלר
לא, זה סמכות של המועצה, בהתאם למוצע כאן. השינוי של מספר האפיק בו משודרים שידורי רשות השידור בהתאם למוצע כאן, תהיה בסמכות המועצה באישור השר הממונה על חוק רשות השידור.
שר התקשורת משה כחלון
כמה שאת מוסיפה לי סמכויות היום, רשות השידור אני כבר לא יכול.
אתי בנדלר
מאחר שמדובר בשידורים ציבוריים, רוצים את הסכמתה שר הממונה על העניין, השר או בעל התפקיד הבכיר הממונה על השידורים.
דנה נויפלד
ליושב ראש הכנסת יש עניין באיזה מיקום הערוץ משודר?
אתי בנדלר
באותה מידה שעשוי להיות לשר הממונה על רשות השידור.
דנה נויפלד
זה לא אותו דבר כי השר הממונה פה הוא לא השר, אלא כי בהעדר רגולטור... לרשות השידור יש שני מאפיינים, היא גם גוף משדר והיא גם גוף מפקח. בכל הכבוד, יושב ראש הכנסת אינו מפקח על ערוץ 99 ואף לא ועדת ____.
נוגה רובינשטיין
היא צודקת.
אתי בנדלר
רוצים מנכ"ל הכנסת?
נוגה רובינשטיין
זה צריך להיות בממשלה. זו צריכה להיות סמכות ביצועית.
אתי בנדלר
בשום פנים ואופן לא.
דנה נויפלד
הממשלה לא רוצה שום דבר, אני רק אומרת שההקבלה הזו לא דומה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין ויכוח, שמענו את עמדת משרד המשפטים.
נוגה רובינשטיין
זו גם עמדתנו.
חיים אורון
היות ויש לי יחס ידוע ומתמשך לממשלות, אני לא מבין את ההצעה שלך. מה שעושים היום זה מי אחראי על חלוקת הערוצים. איזה מעמד יש ליושב ראש הכנסת, מה הוא מחלק? הרי כל השיקול שעומד פה על הפרק הוא שיקול איך לוקחים נתח שקוראים לו ערוצי שידור ומחלקים אותם. קבענו בחוק שצריך להיות רצף במסחריים ובמקומות אחרים. למה יושב ראש הכנסת יוכל להטיל וטו על שיקול מקצועי של שידור ערוץ בתחום שהוא לא מעניינו בכלל?
אתי בנדלר
אני אסביר מדוע. לגבי שידורים של השידורים הציבוריים יש עניין לוודא שהמיקום של אותם ערוצים יהיה כזה שלא ידחוק אותם למספרים שיגרמו לכך שהקהל לא ילחץ על שלט כדי לצפות בהם. לא בכדי נבחרו המספרים 11, 33 ו- 99 לערוצים הציבוריים. המועצה לשידורי כבלים ולוויין היא אמנם לפי חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, היא הרגולטור לדברים רבים, אבל ככל שמדובר במיקום של ערוצים שהיא צריכה לאשר לגבי הכבלים והלוויין, לא ברור שהנושא הזה האינטרס של ערוץ הכנסת להיות משודר במיקום אטרקטיבי על השלט יהיה מספיק חזק במכלול השיקולים שלה שירצו גם ערוצים אחרים לקבל את המיקום הזה.


לכן היה חשוב, אם זה לא יושב ראש הכנסת, ואגב, את ההצעה הזו אני מעלה על דעתו של מנכ"ל הכנסת, ככל שהוועדה תסבור שאין מקום לתת ליושב ראש הכנסת מעמד ביצועי לצורך העניין הזה, למרות שיש לו סמכויות ביצועיות, אבל ככל שלא, אפשר שזה יהיה באישור צוות התיאור שהוקם.
נוגה רובינשטיין
לא ביצועיות אגב שידורים.
ניצן חן
למה ששר החינוך לא יקבע את האפיק של ערוץ 23?
אתי בנדלר
כי לגבי ערוץ 23 לממשלה יש זכות.
נוגה רובינשטיין
תני לנציגי הציבור ומועצת הכבלים והלוויין לעשות את זה.
חיים אורון
כמו שהיית משכנעת שאת כביש הגישה לכנסת לא במתחם הכנסת על פי חוק אלא מבית המפשט, יושב ראש הכנסת יאשר או לא יאשר.
אתי בנדלר
מתחם הכנסת מאד רחב ואני מודיעה לך שכשרצו להפוך את כביש הזה לכביש טבעתי היו הרבה מאד ____ לעניין הזה.
חיים אורון
אבל מתחם הכנסת מוגדר בחוק, למה צריך שיושב ראש הכנסת יקבע את המיקום?
אתי בנדלר
לא שהוא יקבע את המיקום, המועצה לא תוכל לשנות את המיקום אלא - - -
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, אבי וייס בזכות דיבור.
אבי וייס
הדבר העיקרי שכולנו צריכים לדאוג הוא שלא יבואו הכבלים והלוויין ויחליטו לדחוק את זה לערוץ 164.
נוגה רובינשטיין
הם צריכים אישור של מועצת הכבלים והלוויין.
חיים אורון
אם אתה לא סומך על המועצה, תפטר אותה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא שמעתי שמר וייס אמר שהוא לא סומך.
ניצן חן
מר אבי וייס, שיש לי הערכה מקצועית רבה אליו, דיבר בשבוע שעבר על פוליטיזציה ברפורמה הזו.
היו"ר אופיר אקוניס
להזכירך, הוא חזר בו מדבריו וביקש למחוק את דבריו מהפרוטוקול. כנראה שמהזיכרון אי אפשר למחוק.
ניצן חן
שני הסעיפים האלה, שתי ההצעות האלה הן עצות אחיתופל, לא יכול להיות ששר ממונה, במקרה זה ראש ממשלה, יקבע. בחירת האפיק זו הסדרת התכנים. אין שום הצדקה שיושב ראש הכנסת יקבע מספר אפיק ושר ממונה יקבע מספר אפיק, ושר החינוך, כי יש לו משמק לערוץ של החינוכית יקבע את מספר האפיק. זה אבסורד וזה המשך המדרון החלקלק לתת לאנשים שזה לא תחום מומחיותם לקבוע. הרגולטור הישיר, זו ליבת פעילותו, זה תחום מקצועיותו, בשביל זה הוא מקבל משכורת מהמדינה. לעשות פה עכשיו מכירת חיסול כללית שכל שר שיש לו ממשק לאפיק יקבל בעלות ופטרונות על הערוץ, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת ובעיני גם לא ראוי.
מיכל רפאלי כדורי
אני מסכימה עם ניצן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חוזרת בי מדברי.
אתי בנדלר
מה הטעמים לכך שהוחלט ששינוי מיקום שידורי ערוץ רשות השידור יהיה באישור השר הממונה, ספרו לנו על האידיאולוגיה שמאחורי זה.
נוגה רובינשטיין
אנחנו מוכנים לחזור מזה.
עידו אציל
במקרה של רשות השידור, לא נאמר שההחלטה תהיה של השר הממונה, ההחלטה היא בידי המועצה, כל שינוי של אפיק של רשות השידור טעון אישור של השר הממונה, שהוא אחראי על פי חוק על השידור הציבורי ולכן רק הגיוני שהוא גם ייתן את האישור.
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות את תשומת הלב שבישיבת הממשלה שהחליטה להתנות את החלטת המועצה לגבי שינוי מיקומו של הערוץ שמשדר את שידורי ערוץ השידור היה השר הממונה, או נציגי השר הממונה על חוק רשות השידור, קרי ראש הממשלה. לעומת זאת, לא הוזמן איש מטעם ערוץ הכנסת כדי לייצג ולהסביר את השינויים האלה.
שר התקשורת משה כחלון
איזה שינוי היה?
נוגה רובינשטיין
שהשר הממונה חייב לאשר את זה.
אתי בנדלר
ככל שמדובר בשידורים ציבוריים, לא ניתן לעשות את ההבחנה המתבקשת כאן. מר ניצן חן, אם אתה אומר שיש מדרון חלקלק, תעצור אותו לגבי כולם.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, דברו על שריון אפיקים, בהקשר של הערוצים הציבוריים אני רוצה להגיד שאולי צריך לשקול ונכון לשקול, מעבר לאותם ארבעה אפיקים שיוקצו לערוצי ברודקסט במקום טוב, שווה גם להצמיד אליהם גם את הערוצים הציבוריים, כמו למשל שכל מה שנכנס ב- DDT או הדברים האלה, מתוך הראייה שאנחנו רוצים גם לחזק את השידורים הציבוריים, גם את ערוצי הברודקסט, את מדורת השבט, גם האינטרס הלאומי וגם האינטרס הצרכני שאותם ערוצים, לא ערוצי נישה, יהיו במקום נגיש.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, לא נצביע על זה עדיין
יפה ויגודסקי
אני מבקשת להוסיף שאם סעיף (1) קטן נשאר, ששידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור לפי חוק רשות השידור, והסיפא לגבי טעון אישור השר, זה יהיה גם לגבי הטלוויזיה החינוכית שזה שידור ציבורי.
היו"ר אופיר אקוניס
בעניין רשות השידור יש החלטת ממשלה? אני מנסה להבין מה החלטת הממשלה בנושא החינוכית? בעניין הזה אין החלטת ממשלה. תודה יפה, לא נכניס את זה בינתיים. אני מציע שהממשלה תקבע מדיניות יותר עקבית בנושא ערוץ 23.
יפה ויגודסקי
אני רוצה להזכיר שאתם חייבים לנו תשובה מהישיבה הקודמת, שאלתי מה קורה אם מוחקים את 22, איפה נמצאת הטלוויזיה החינוכית?
נוגה רובינשטיין
אנחנו גם ביקשתם מכם להציע רעיונות. אתם מוזמנים, אנחנו גם נחשוב על פתרונות.
יפה ויגודסקי
ביקשתם רק הבוקר, אנחנו יושבים בערוץ 23 על פי החלטת ממשלה, אנחנו יושבים ב- 22 על פי החלטת ממשלה, אי אפשר לומר שאין החלטת ממשלה עקרונית על העניין הזה.
אביגדור דנן
ערוץ 1 מורכב ממספר שעות של הטלוויזיה החינוכית ומספר שעות של רשות השידור. אתם מתייחסים לשידורי רשות השידור כאילו ערוץ 1 מורכב כולו משידורי רשות השידור, זה לא נכון. חוק רשות השידור בהחלט מסמיך את שר החינוך כממונה על השידורים של הטלוויזיה החינוכית בערוץ 1. אני רוצה לחדד את הנקודה הזו.
ערן פולק
כל המעורבות של שרים בקביעת אפיקים היא מעורבות שלילית ובעייתית לכן ההצעה ששר התקשורת הביא היא הצעה מאד מצומצמת שמטרתה בדיוק לפתור את הנקודה של כשל בפתיחת השוק הזה לתחרות של מיקומם הנוכחי של בעלי הרישיונות. הממשלה הוסיפה את נושא רשות השידור משתי סיבות, אחת מהעובדה שרשות השידור, כרשות שפועלת גם בחדשות גם בשידורים אחרים דומה במהותה לערוצי הברודקסט ודבר שני, מאחר ויש שר ממונה וחוק שלם שמסדיר את הפעילות של רשות השידור, כל תוספת מעורבות בסוגיה הזו היא תוספת לא ראויה.
אתי בנדלר
אתה מציע להשמיט גם את האישור של השר הממונה על חוק רשות השידור?
היו"ר אופיר אקוניס
את זה הוא החריג.
אתי בנדלר
ברור שההחלטות הן לא שרירותיות.
היו"ר אופיר אקוניס
זה חל גם על 33?
אתי בנדלר
כן, ודאי.
מיכל רפאלי כדורי
אז ערוץ 33 צריך לחזור למועצה ולא להיות באישור השר.
ניצן חן
כל הערוצים צריכים לחזור למועצה. אם השר הממונה לא היה ראש הממשלה, לא היינו מגיעים לדבר הזה, זה אבסורד שאין כדוגמתו.
יוחנן פלסנר
כבר ראינו מקרים ששדרנים בכירים אומרים שה"ליין אפ" לתכניות החדשות נקבע בלשכת ראש הממשלה. ירון דקל אמר את זה בפומבי שצריך לקבל אישור על ה"ליין אפ" בלשכת ראש הממשלה, זה נותן אינדיקציה לגבי סוג של מעורבות.
היו"ר אופיר אקוניס
קשה לנו ל___ בכישוריו של מזכיר הממשלה הקודם שהכתיב "ליין אפים" וגם קיבל אותם, קשה לנו, אולי יהיו לנו כישורים אחרים בממשלה אחרת.
יוחנן פלסנר
היום עורכים עיתון מלשכת ראש הממשלה.
היו"ר אופיר אקוניס
שר התקשורת בבקשה, יש לכם הצעה לשנות את החלטת הממשלה או שאתם דבקים בה.
שר התקשורת משה כחלון
אין לי.
היו"ר אופיר אקוניס
עוברים להצבעה על ההצעה לצרף גם לזה את אישורו של יושב ראש הכנסת לערוץ 99 ונסתפק בזה בשלב הזה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין

ההצעה אושרה.
אתי בנדלר
זה התקבל עם השינוי שהצעתי.
דנה נויפלד
הממשלה שומרת על הזכות להסתייג מהסעיף הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
יושב כאן שר שקובע מדיניות - - -
דנה נויפלד
בעניין יושב ראש הכנסת.
היו"ר אופיר אקוניס
האם הממשלה יכולה להגיש הסתייגות?
אתי בנדלר
בודאי, הממשלה יכולה להגיש הסתייגות.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תגישו הסתייגות במליאה. לא שמעתי את הממונה על המדיניות ואת קובע המדיניות אומר את זה.
לאה ורון
עורכת הדין נויפלד היא נציגת משרד המשפטים ובשם משרד המשפטים היא ביקשה לשמור לעצמה את הזכות להסתייג.
נוגה רובינשטיין
יש כאן קושי גם של הפרדת רשויות ושל המעורבות של הרשות המחוקקת בהקצאת האפיקים. שיושב ראש הכנסת או מנכ"ל הכנסת, שהכנסת תהיה מעורבת בהקצאת האפיקים.
אתי בנדלר
בהקצאת אפיקים לערוץ הכנסת בלבד.
מיכל רפאלי כדורי
זה נשמע לא אתי.
אתי בנדלר
אמרתי בפירוש בתחילת דברי שאני לא מדברת כרגע כיועצת משפטית של ועדת הכלכלה אלא כמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת לענייני כלכלה ותקשורת וכמי שמייעצת בענייני ערוץ הכנסת להנהלת הכנסת.
מיכל רפאלי כדורי
עדיין.
אתי בנדלר
אני חולקת על דעתך.
דנה נויפלד
בכל הכבוד למשנה ליועץ המשפטי של הכנסת אני מבקשת בכל זאת להעיר הערה, אחרי הצבעה משום שזכות הדיבור לא ניתנה לי לפני. מועצת הכבלים והלוויין היא הרגולטור לעניין, היא אמורה לקחת בחשבון שיקולים ציבוריים וגם את השיקולים לעניין האינטרס הציבורי ככל שמדובר בשידור הציבורי. לכן היא אמורה לבוא ולשקול את השיקולים שהיועצת המשפטית חוששת שלגביהם לא יילקחו בחשבון.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתקפידי לומר בדיוק מהם הטיעונים שלך לגבי רשות השידור ואיך את מבחינה בין הדברים.
דנה נויפלד
נוכח העובדה שמדובר פה בגורם שאינו מעורה ואינו קשור לשידורים ואינו קשור לשידורים ואינו אחראי לשידורים, יושב ראש הכנסת בכל הכבוד אינו אחראי, אינו מפקח, אינו נוגע לשידורי הכנסת.
לאה ורון
הוועדה הצביעה ואמרה את דברה בנושא, אין שום טעם להמשיך ולהכביר מילים בנושא.
היו"ר אופיר אקוניס
את מבקשת לשמור את הזכות להסתייג .
טל רוזנפלד
(ב)
(1) השר, לאחר התייעצות עם המועצה ומועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בסעיף זה – המועצות), יורה, לא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשע"א (2 בינואר 2011), על רשימה של חמישה אפיקים רצופים המיועדים להעברת שידוריהם של בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה, בידי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים (בסעיף זה – רשימת האפיקים הראשונה).

(2) נוכח השר כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים משדר את שידוריהם של בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה בכלל האפיקים שנקבעו ברשימת האפיקים הראשונה, יורה, לאחר התייעצות עם המועצות, על אפיק נוסף או רשימה נוספת של אפיקים, רצופים ככל הניתן לרשימת האפיקים הראשונה, המיועדים להעברת שידוריהם של בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה נוספים. השר יורה באופן האמור על רשימות אפיקים נוספות כאמור, ככל שיידרש.

(3) השר יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם המועצות, לשנות את רשימות האפיקים האמורות, מטעמים המצדיקים זאת; רשימות האפיקים שיורה עליהן השר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת ובאתר האינטרנט של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.


זה בעצם יישום העיקרון שהצבענו עליו בישיבה הקודמת, אמרנו עכשיו שנוסיף ב-(ב) (1) וגם ב- (2) שזה לא יכלול את אפיק 10 ואת אפיק 22 וצריך לקבוע תקופת זמן, כמה זמן זה לא יכלול את אפיק 10 ו- 22.
היו"ר אופיר אקוניס
מה זה "בסעיף זה, רשימת האפיקים הראשונה"?
טל רוזנפלד
שבהתחלה הוא יקצה חמישה אפיקים ובפסקה 2 אנחנו מוסיפים ואומרים שאחרי שחמשת האפיקים האלה יתמלאו הוא יצטרף להקצות עוד אפיקים שמיועדים לבעלי רישיונות.
יוחנן פלסנר
אני מבקש רביזיה על זה שראש הממשלה והשר לא מקצים אפיקים.
היו"ר אופיר אקוניס
בסעיף הקודם הם לא מבקשים הם רק יכולים שלא לאשר.
אתי בנדלר
הוא מבקש רביזיה של שני הסעיפים, לא זה ולא זה.
יוחנן פלסנר
בואו נצביע.
היו"ר אופיר אקוניס
תהיה רביזיה על סדר היום בשבוע הבא.
ניצן חן
המעורבות של הדרג הפוליטי - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש ממר חן לא להעיר הערות על דבריהם של חברי כנסת.
יוחנן פלסנר
אלא אם כן הן מצודדות?
היו"ר אופיר אקוניס
גם לא. בניגוד אליכם לא מחאתי כפים או לא לא מחאתי כפיים לנאומים במליאה.
זהר קדמון סלע
מה זאת אומרת למשך תקופת זמן?
טל רוזנפלד
שהשר יקבע, אפיקים מסוימים שנקבעו לבעלי רישיונות זה לא לתמיד לא יוקצה לבעלי רישיונות יכול להיות שבעוד זמן מה, שצריך לקבוע אותו, זה כן יוקצה.
אתי בנדלר
זה ממש לא מה שנאמר פה.
היו"ר אופיר אקוניס
קבענו עיקרון, דברנו על זה.
אתי בנדלר
אמרנו לתקופה שהוא יקבע, שעליה הוא יחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי 10 ו- 22 אנחנו רוצים לקבע את זה.
אתי בנדלר
ההחלטה בפירוש היא לתקופה עליה הוא יחליט, היה כאן ויכוח אם זה יהיה חצי שנה או שנה.
נוגה רובינשטיין
נניח שבעוד עשר שנים תהיה הקצאה של 10 עד 15, או 2 עד 6 ונגיע למספר 10 או 22. אי אפשר יהיה לעשות בזה שימוש? בואו נגביל את זה בכמה שנים.
אילאיל לבנת
אפשר לעשות שימוש אבל לא מתחרה אחרת אתם חוטאים למטרת הסעיף של עצמכם. אנחנו לא יודעים מי יהיה השר הבא.
נוגה רובינשטיין
לא בטוח שנגיע לעשר שנים, אבל בעוד חמש שנים לא נוכל לעשות בזה שימוש?
אילאיל לבנת
יהיה שימוש רק לא שימוש מתחרה.
נוגה רובינשטיין
את רוצה למנוע מהשר הפעלת שיקול דעת. מניעה מהשר הפעלת שיקול דעת זה משהו שצריך להיות במקרה קיצון.
זהר קדמון סלע
בחקיקה ראשית יהיה מספר?
נוגה רובינשטיין
כן.
מיכל רפאלי כדורי
האם יש אפשרות להכניס פה סעיף שהשר, לאחר ששמע אותנו ושקל את השיקולים שלנו?
דנה נויפלד
לא צריך להכניס סעיף כזה, זה ברור.
נוגה רובינשטיין
לא צריך להכניס את זה לתוך החוק, השיקולים של כולם צריכים לבוא בחשבון.
אבי ניר
למה לא לציין פרק של מספר שנים לפחות, אם זו הכוונה?
נוגה רובינשטיין
נכניס את מספר השנים.
אבי ניר
אף אחד לא מתנגד לזה דרך אגב. .
מיכל רפאלי כדורי
אנחנו מתנגדים, לא אכפת לנו לגבי ערוצים עם פרסומת אבל שזה לא יחול על ערוצים שלנו.
אבי וייס
צריך להפריד בין ערוצים מסחריים או חדשות, שזה עשר שנים או שבע שנים, לבין שאר הערוצים, שזה יהיה לפי החלטת השר. .
נוגה רובינשטיין
זה מה שאמרנו, אבל עכשיו אנחנו מדברים על מספר השנים. נבוא עם מספר.
מיכל רפאלי כדורי
שיהיה ברור שהשנים הם רק לגבי ערוצים מסחריים לא לגבי משהו אחר שהשר יחליט עליו. למה לשים שם משהו שהוא של הממשלה למה לא לשים שם את דיסקברי? למה לא לתת לנו לחיות?
היו"ר אופיר אקוניס
סעיף (ב) עומד להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
טל רוזנפלד
(ג)
(1) המועצות יקבעו, באופן המפורט בסעיף 37ד(ב) לחוק הרשות השנייה, את מיקומו של אפיק חדש שבו ישדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים את שידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מתוך רשימת האפיקים שהורה עליה השר כאמור בסעיף קטן (ב), ורשאיות הן לשנות מיקום של אפיק כאמור, מטעמים המצדיקים זאת, ובלבד שהאפיק האחר שייקבע יהיה אף הוא מתוך רשימת האפיקים שהורה עליה השר כאמור.

(2) הותר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה לעשות שימוש באפיק, בהתאם להוראות סעיף 37ד לחוק הרשות השנייה, תורה המועצה לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים על הפסקת השימוש באותו האפיק בתוך פרק זמן שתורה עליו, וזאת במטרה לאפשר את תחילת שידוריו של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה כאמור, באותו אפיק.


כאן מסמיכים את המועצות לתת אפיק ספציפי מתוך הרשימה שקבע השר, הפרוצדורה של איך זה נעשה מפורטת בחוק הרשות השנייה בסעיף 37(ד). המועצות צריכות לפרסם הודעה לציבור על הכונה להעביר שימוש באפיק, אם יש בעל רישיון נוסף יש מכרז.
אתי בנדלר
נניח שהוקצו ערוצים 12 עד 16 ונערך מכרז לגבי ערוץ 16 וזכה בו מאן דהוא. האם בהתאם לסעיף קטן (ג)(1) הסייפא שלו, רשאיות המועצות לשנות מיקום של אפיק כאמור מטעמים המצדיקים זאת לערוץ 18, נניח שיוקצה ערוץ חדש לערוץ מסחרי, הגם שערוץ 16 קיבל את האחיזה שלו במספר זה אחרי שזכה בכך במכרז. זאת אומרת כשערוץ זוכה במכרז לאפיק מסוים, האם יש לו אחיזה באותו ערוץ לתקופה שבה הוא יכול לדעת שהוא ממשיך לשדר שם.
נוגה רובינשטיין
נשאלתי על זה גם מחוץ לדיון, הסמכות, גם התיאורטית למועצת הכבלים והלוויין, להחליף את אפיק 22 ו- 10 היא קיימת, כשמדובר על אפיק 22 ו- 10 על כל מה שכרוך בזה עם המותג. את השימוש בסמכות צריך לעשות בסבירות, נניח שנה לפני תום תקופת הזיכיון זה כמובן יהיה פחות סביר, צריך טעמים מאד טובים. גם במקרה הזה אנחנו לא רוצים לשלול לחלוטין את הסמכות לבצע העברה, כמובן שצריכים להיות מקרים קיצוניים, מקרים שיש טעמים טובים לעשות את זה, אבל שלילה מוחלטת בודאי אם לא היה ב- 22 ו- 10, לא תהיה כאן.
אתי בנדלר
מה קורה עם "ביט" ששולם, אם מעבירים אותו לערוץ אחר?
נוגה רובינשטיין
אני חוזרת להסדרה שחלה על 22 ו- 10, ששולם "ביט" ושולם הרבה "ביט" לאותם מפיקים.
אתי בנדלר
שולם לתקופת זיכיון, אף אחד לא ניסה לשלול לכם את האחיזה בערוץ 22 או 10 בתקופת הזיכיון, זה ההבדל. הייתה סמכות אבל היה ברור שלא יעשו בה שימוש.
מיכל רפאלי כדורי
אבל כל הסביבה השתנתה, אי אפשר להתעלם מזה..
נוגה רובינשטיין
מכיוון שכל הנכס הזה שנקרא אפיק הוא נכס יחסי, הוא לא נכס שהאחזקה בו היא מוחלטת. אנחנו לוקחים אותו ממקום אחד מעבירים אותו למקום אחר מחילים עליו הסדרות רגולטוריות, אני חושבת שאי אפשר לשלול את הסמכות לחלוטין, ברור שצריכים להיות הסדרים מתאימים, ברור שצריך להיות מופעל שיקול דעת מאד בקפידה בעניין הזה, אני לא חושבת שנכון יהיה לשלול לנצח. תקופת הרישיון יכולה להיות אין סופית במובן הזה שרישיון מתחדש, דווקא בהיבט הזה חשוב מאד לשמור את הסמכות לעשות את זה, ברור שזה מקרה קיצון, ברו שזה לא המקרים הסטנדרטים.
דנה נויפלד
כל החלטה תיבחן בסבירות. צריך סיבה כזו שאי אפשר אפילו להעלות על הדעת כדוגמה, שבגללה יזיזו ערוץ, זה לא דבר של מה בכך ולא דבר שבשגרה.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב, אני מעמיד את סעיף (ג) להצבעה

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר
טל רוזנפלד
(ד) סעיף זה –
"אפיק חדש" – כמשמעותו בסעיף 37ד לחוק הרשות השנייה;

"בעל רישיון לשידורי טלוויזיה" – כהגדרתו בחוק הרשות השנייה;

"מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו" - כמשמעותה בחוק הרשות השנייה.".
היו"ר אופיר אקוניס
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר
טל רוזנפלד
היינו בחוק התקשורת, עוברים לחוק הרשות השנייה לעניין שימוש באפיק חדש ואפיק קיים.

א3. שימוש באפיק ובנכסים לא מוחשיים של הרשות

37ד. שימוש באפיק חדש.

(1) בסעיף זה -

"אפיק קיים" - אפיק שבו שידרו מי שבידו רישיון כללי לשידורי כבלים, כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת, ובעל רישיון לשידורי לווין, כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק התקשורת, את שידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ושמיקומו נקבע לפי הוראות סעיף 6כא1(ג) לחוק התקשורת, ובלבד שחלפו פחות משנתיים ממועד פקיעתו או ביטולו של הרישיון לשידורי טלוויזיה האמור;


"כשיר לבקשת אפיק" – בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, וכן מי שהגיש למועצה בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה ואשר לדעת המועצה מתקיים בו האמור בסעיף 33א(א)(1),(2), (4) ו-(ב);


"המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין" – כמשמעותה בחוק התקשורת.

(2) פנה כשיר לבקשת אפיק, למועצה ולמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, לצורך קביעה לפי סעיף 6כא1(ג) לחוק התקשורת של מיקום אפיק שאינו אפיק קיים, שבו ישודרו שידוריו(בסעיף זה - אפיק חדש), יפרסמו הרשות והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, הודעה לציבור, על קביעת מיקומו של האפיק החדש ועל כוונתה של הרשות להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בהתאם להוראות סעיף זה, שימוש באפיק החדש, ויחולו לעניין זה הוראות אלה:
(1) ביקש כשיר לבקשת אפיק, נוסף, אחד או יותר, לעשות שימוש באפיק החדש, עד למועד שהורתה הרשות, תפרסם הרשות מכרז לגבי השימוש באפיק החדש בין המבקשים לעשות שימוש כאמור; הוראות סעיף 40 יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות לעניין דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן;
(2) לא ביקש כשיר לבקשת אפיק, נוסף, לעשות שימוש באפיק החדש, תקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, סכום חד פעמי שישלם מי שפנה כאמור ברישה בעד השימוש כאמור."

זו הפרוצדורה שהזכרתי של איך המועצות מקצות אפיק ספציפי, הן לוקחות אפיק מתוך הרשימה שהשר כבר קבע, מודיעות על זה בהודעה, אם עוד מישהו רוצה אותו אז יש מכרז, אם יש רק כשיר לבקשת אפיק אחד בלבד שרוצה לעשות שימוש באפיק אז יקבע סכום.
היו"ר אופיר אקוניס
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
טל רוזנפלד
37ה. שימוש באפיק קיים ובנכסים לא מוחשיים של הרשות וקניית מניות חברת החדשות
(א) בסעיף זה-
אפיק קיים" ו"כשיר לבקשת אפיק" – כהגדרתם בסעיף 37ד(א).

(ב) לא הוארך רישיון לשידורי טלוויזיה, פקע או בוטל, או לא הגיש בעל רישיון כאמור בקשה להארכת תוקפו של רישיונו עד למועד האמור בסעיף 35א(ג), תפרסם הרשות הודעה לציבור, על כוונתה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בהתאם להוראות סעיף זה, שימוש באפיק קיים שבו שודרו שידורי בעל הרישיון שרישיונו לא הוארך, פקע או בוטל או שלא הוגשה בקשה להארכת תוקפו (בסימן זה – בעל הרישיון הקודם), וכן לעשות שימוש בנכסים לא מוחשיים של הרשות שבעל הרישיון הקודם, עשה בו שימוש, ויחולו לעניין זה הוראות אלה:
(1) ביקשו שני כשירים לבקשת אפיק או יותר, לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים הלא מוחשיים (בסעיף זה - שימוש באפיק קיים ובנכסים) עד למועד שהורתה הרשות, תפרסם הרשות מכרז לגבי השימוש באפיק הקיים ובנכסים בין מגישי הבקשה כאמור; הוראות סעיף 40 יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות לעניין דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן;
(2) ביקש כשיר לבקשת אפיק, אחד בלבד, לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים, עד למועד שהורתה הרשות, תקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, סכום חד פעמי שישלם בעד השימוש כאמור;

(3) לא הוגשה בקשה לפי סעיף קטן זה לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים, עד למועד שהורתה הרשות, ולאחר המועד האמור ביקש כשיר לבקשת אפיק, לעשות שימוש כאמור, תפרסם הרשות הודעה לציבור, בדרך שנקבעה כאמור ברישה, על כוונתה להתיר למי שביקש זאת, לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים, אלא אם כן יפנה לרשות כשיר לבקשת אפיק, נוסף, בתוך תקופה שתורה, בבקשה לעשות שימוש כאמור; פנה כשיר נוסף כאמור, יחולו הוראות פסקה (1); לא פנה כשיר נוסף כאמור יחולו הוראות פסקה (2).
(ג)
(1)
בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שזכה במכרז לפי סעיף קטן(ב)(1) או ששילם את הסכום האמור בסעיף קטן(ב)(2) (בסעיף קטן זה - בעל הרישיון הזוכה), יקנה את מניותיו של בעל הרישיון הקודם בחברת החדשות; באין הסכמה בין בעלי הרישיונות כאמור בדבר תנאי המכירה יקבע המנהל את התנאים האמורים, בהתבסס על הערכת שוויין של המניות לפי שיטת חישוב שתקבע המועצה בכללים.

(2)
על אף הוראות פסקה (1), רשאית המועצה להורות, לבקשת בעל הרישיון הזוכה, כי הוא לא יחויב בקניית המניות בחברת החדשות כאמור באותה פסקה.


הסעיף הזה חל רק בעולם של רישיונות ובגלל שההגדרה "אפיק קיים" מדברת רק על אפיק שבו שודרו שידוריו של בעל רישיון, לא מדברים על אפיק שבו שודרו שידוריו של בעל זיכיון.
היו"ר אופיר אקוניס
זה סעיף עתידני.
אבי וייס
בעניין הזה אמר כבוד השר שבענייני חברות החדשות, מכיוון שהוא צריך לגבש הצעה - - -
טל רוזנפלד
הוא מדבר על חברות החדשות ביום של הזכייניות.
נוגה רובינשטיין
ההסדר הזה מתייחס כבר לתקופת הרישיונות לא לתקופת המעבר.
אבי וייס
מכיוון שלהערכתי אף אחד לא יודע את מעמד חברות החדשות בתקופת הרישיונות, לא הוצג ולא דובר ולא דנו בשום הצעה לגבי תקופת הרישיונות בעניין חברות החדשות. פתח את הדיון כבוד שר התקשורת ואמר שבעניין חברות החדשות הוא מבקש לא לדון כי אין הצעה רלוונטית והוא מגבש אותה בימים אלה. לכן גם בעניין עתיד חברת החדשות, בעניין הרישיונות, כל עוד הבסיס של זה עוד לא דנו בו, אני חושב שהדיון וההצבעה בסעיף הזה הוא בעייתי.
היו"ר אופיר אקוניס
אם הבנתי נכון, שר התקשורת התכוון להוראות המעבר ולא לחקיקה עתידית שבכלל לא עוסקת בנושא הרישיונות אלא לכל מה שקשור בנושא הזיכיונות והמצב הנוכחי. בעניין הזה אתם מדברים, לא בעניין העתידי.
חיליק שריר
ייתכן שלא תהיה חובה על אפיק חדשות, יתכן שייקנו חדשות מגורם שלישי, לפיכך קשה לענות כרגע או לאשר מראש, כשבכלל לא יודעים את האפשרויות.
נוגה רובינשטיין
ההסדר שלנו לעניין הרישיונות, בכל הנוגע לחברת החדשות זה ההסדר המוצע. שר התקשורת דיבר באופן ספציפי על חברות החדשות הקיימות שלגביהם נביא הסדר לתקופת המעבר, כמו שיש הסדר לתקופת המעבר בעניינים אחרים. אנחנו כן מביאים הסדר, מבחינתנו זה הסדר שלם לעניין פעילות חברות החדשות בתקופת הרישיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו ערים לבעיה שהעלית ואנחנו ברוב טובנו הסכמנו לקיים עליה דיון, אני מבין שעדיין אין מסקנות, יש הצעות אבל אין דברים מעבר לזה. אנחנו רוצים להגיע להבנות ולסכם את העניין הזה בצורה טובה. מתי מדובר בסעיף הזה?
טל רוזנפלד
בעיקרון, אם הרישיון לא יפקע או יבוטל לפני הזמן , מדובר ב- 15 שנים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שואל לגבי הסעיף הזה, מתי הוא יחול במציאות.
טל רוזנפלד
כמו שאמרתי, אם הרישיון לא יפקע או יבוטל, אז בעיקרון תוך 15 שנה.
נוגה רובינשטיין
הרישיונות אמור להיות הליך מתגלגל של חידוש רישיונות, בניגוד למתכונת של זיכיונות, ככל שהרישיון לא יוארך או יבוטל או יפקע, שזה דבר תדיר במחוזותינו, אז זה ההליך המוצע.
יורם מוקדי
אנחנו דנים היום בכל הנושא של הקצאת אפיקים, זו בעצם הקצאה כפויה כי היא מניחה שהאינטרסים לא משותפים בינינו לבין הזכיינים השונים לגבי מספר אפיק ושתהיה מחלוקת ושנדרש מישהו להכריע במחלוקת הזו, במקרה הזה זה שר התקשורת קובע את הבלוק ואחרי זה יש הקצאה פרטנית. יכול להיות מצב שתהיה הסכמה. במילים אחרות, אני ממליץ שתהיה אפשרות לזכיינים להגיע להסכמה בלי קשר להסדר הכפוי הזה, לא במקום ההסדר הכפוי, אלא שיהיה מצב שבו אם הם יכולים להגיע להסכמה, הם יוכלו להיות במקום אחר. לדוגמה, אם יהיה בסוף בעל רישיון שכן רוצה להיות בבלוק אחר, שתהיה לו אפשרות לבוא ולהגיע אתנו להסכמה בלי קשר לזה שתמיד הוא יכול לחזור למקום הכפוי ולנהל משם את העניינים שלו.
מיכל רפאלי כדורי
הוא יכול לחשוב שכדאי לו להיות צמוד לחבילת הספורט ואנחנו נחשוב שכדאי לנו לתת לו את זה, למה לא יכול להיות דבר כזה?
נוגה רובינשטיין
מה שאנחנו מביאים בחשבון זה לא רק מה נוח לבעל הרישיון לפי חוק הרשות השנייה ומה נוח להוט ויס, אלא גם מה נוח לצופים. מכיוון שחשבנו שגם בהיבט התחרותי נכון שהצופים יוכלו לצפות בערוצים במסגרת בלק, לא נראה לי שההצעה הזו נכונה.
יורם מוקדי
את תגלי שיום אחד יכולת להגיע אתו להסכמה ותצטערי על האפיק לא נכון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבינה שהשר קיבל את העובדה, שאנחנו מחליפים את רצף המספרים ואז חדשות 2 נשאר אצל קשת ורשת וחדשות 10 נשאר ב- 10.
נוגה רובינשטיין
השר אמר שאנחנו מנסים להגיע לפתרון, השר עוד לא מדבר, עוד לא הציג את הפתרון במלואו.
לאה ורון
הוא הודיע שאין לו כוונה לפגוע בחברות החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא דיבר גם על ערוץ 2 וגם על ערוץ 10. אנחנו מדברים על הוראות מעבר.
אבי וייס
הוא גם אמר במפורש לגבי הבעלויות, גם של רשת וקשת.
נוגה רובינשטיין
הוא לא התייחס לשאלת הבעלות בהיבט המשפטי ואמר את זה במפורש, הוא אמר, אני מעוניין כך או אחרת אבל יש היבטים - - -
אבי וייס
הוא הצהיר את כוונותיו.
נוגה רובינשטיין
הוא אמר, יש היבטים משפטיים, יש קשיים משפטיים, הכול יהיה כפוף לעניין.
היו"ר אופיר אקוניס
זה גם עניין משפטי, גם עניין פרקטי וגם עניינים אחרים, דנים בזה. זה לא הדבר.
אבי וייס
אני מציע לקבל את ההחלטה בסעיף הזה רק בשבוע הבא.
היו"ר אופיר אקוניס
אני נוטה להסכים. נכון שאפשר להצביע ואז אפשר לשנות.
נוגה רובינשטיין
אבל זה הסדר המוצע לתקופת הרישיונות. למה עכשיו לעכב את ההסדר המוצע לתקופת הרישיונות בגלל שאתה רוצה לדאוג לתקופת המעבר בעניין החדשות.
אבי וייס
כי אנחנו דנים בצעד הבא, כשעוד לא דנו בבסיסי.
נוגה רובינשטיין
זה לא בסיס זו תקופת מעבר והסדר הרישיונות.
נועה גבע
אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הכספים שהתקבלו במסגרת המכרז, חשוב לדעת כבר כאן מה קורה עם כספי המכרז וה"ביט" על האפיקים כי כבר כאן קובעים שיש מכרז.
היו"ר אופיר אקוניס
זו הערה, לא בלתי חשובה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה זה קשור ליס? אבל זו הערה במקומה.
נועה גבע
זה קשור ליס מכיוון שבהמשך יש הסדר שאנחנו רוצים - - -
נוגה רובינשטיין
יש הסדר שהצענו, נגיע לסעיף הזה ונקרא אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
מכיוון שאנחנו בתוך הידברות על חברות החדשות, ואני אומר לך מר וייס שאנחנו בהידברות על חברות החדשות בתקופת המעבר ולא בתקופה הקבועה של הרישיונות. למרות זאת, מכיוון שמתקיים דיון בעניין הזה, אני מקבל את הצעתך שלא להצביע היום, כדי שלא נאלץ לפתוח בפעם הבאה אם יהיה שינוי כלשהו. הדיון יסתיים לא נפתח אותו מחדש, נפתח דיון בהוראות המעבר ואז, אם יהיה צורך להשליך על הסעיף הזה, נשליך. התקדמנו כברת דרך ארוכה, נצביע על זה בפעם הבאה ואני מקווה שנסיים את המעבר ההיסטורי הזה בישיבה הבאה. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים