ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/10/2010

קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר חלק מהסמכות הנתונה לשר התיירות בסעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשר לשירותי דת.

פרוטוקול

 
2
7
ועדת הכנסת

18/10/2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 112

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), שעה 11:40
סדר-היום
קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר חלק מהסמכות הנתונה לשר התיירות בסעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשר לשירותי דת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

זאב אלקין

רוברט אילטוב

דני דנון

נסים זאב

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

דוד רותם

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מוזמנים
אלי ליפשיץ

- עו"ד, משרד התיירות

רן בר-יהושפט
- מתמחה, המחלקה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
רכזת בכירה בוועדה
נועה בירן-דדון
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה,

להעביר חלק מהסמכות הנתונה לשר התיירות בסעיף 99 לחוק התכנון והבנייה,

התשכ"ה-1965,לשר לשירותי דת
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה הקצרה. על סדר-היום קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר חלק מהסמכות הנתונה לשר התיירות בסעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשר לשירותי דת. אבקש באמת בדקה אחת איזה שהוא הסבר קצר. האם יש כאן מישהו מטעם הממשלה? אם אפשר - לעשות זאת בדקה, כי אנחנו נדרשים יותר לאיזו שהיא סוגיה תקנונית ופחות לתוכן.
אלי ליפשיץ
אני עורך-הדין אלי ליפשיץ ממשרד התיירות. סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה קובע חובת היוועצות בשר הדתות בנוגע לבתי-עלמין ומקומות קדושים. כאשר פורק משרד הדתות, הסמכות הועברה לשר התיירות בגלל העובדה ששר התיירות הוא שר הדתות לנושא המקומות הקדושים. העניין הוא שהסמכות שנוגעת לבתי-עלמין נשארה בידי ראש הממשלה, וכיום זה בידי השר לשירותי דת כאשר הוא בעצם זה שמטפל, או המשרד לשירותי דת הוא זה שמטפל, בבתי-עלמין. לכן, היה צריך היה לפצל. כלומר, ההחלטה שהיתה היא ששר התיירות, שהוא שר הדתות לעניין המקומות הקדושים, יישאר זה שחובת ההיוועצות תהיה אתו בנוגע למקומות קדושים, ואילו כאשר מדובר בבתי-עלמין חובת ההיוועצות תהיה לשר לשירותי דת. כאשר חלק מהמקומות שהם מקומות קדושים הם גם בתי-עלמין, חובת ההיוועצות תהיה של שניהם. זה עניין שהוא טכני. בעצם, מי שמטפל הוא זה שצריכים להיוועץ אתו.
דובר
האם זה בהסכמת משרד התיירות?
היו"ר יריב לוין
כן, ודאי.


השאלה כאן היא פחות בצד המהותי והיא יותר שאלה בצד התקנוני. לאור התיקונים שאנחנו עשינו ושנכנסו לתוקפם - אם אני זוכר נכון, זו פעם ראשונה שמגיע לשולחננו הנושא הזה מאז תיקוני התקנון - באופן עקרוני אנחנו קבענו היום בתקנון שהודעות הממשלה הן אחת מן האפשרויות בגינן אפשר לקיים דיון סיעתי. להבנתי, אבל נדמה לי שראוי שהדבר הזה יתקבל באיזו שהיא החלטה כאן שתנחה אותנו גם להבא, הדבר הזה הוא לא הודעה של הממשלה כי אם החלטה של הממשלה. ברגע שמדובר בהחלטה של הממשלה, הוא לא נכנס לתוך מסגרת הדיון הסיעתי, והתוצאה היא כמובן שמתקיים בו דיון אישי. כלומר, לא שלא מתקיים דיון, אלא שמתקיים דיון אישי--
נסים זאב
למה אי-אפשר לכלול?
היו"ר יריב לוין
--שבמסגרתו במקום הדיון הסיעתי, שיש בו מסגרת זמן לכל סיעה, יש אפשרות לכל לחבר-כנסת שמעוניין בכך להירשם ולקבל את שלוש הדקות שלו כפי שנהוג תמיד בדיון אישי. אני חושב שזו הפרשנות הנכונה, וזו גם ההחלטה שנכון שאנחנו נקבל. אם ישנן הערות או התייחסויות, אני בהחלט מוכן לשמוע.
נסים זאב
אני לא הבנתי את ההבדל לגבי עניין הדיונים. כלומר, אנחנו נוכל לקבל פה גם החלטה - - -
היו"ר יריב לוין
קודם כל, אפשר תמיד לקבל החלטה שדיון יהיה סיעתי, אם יש הסכמה פה אחד. --
נסים זאב
אני אומר: סיעתי.
היו"ר יריב לוין
--יש מרכיבים, יש נושאים, שמפורטים בתקנון, שבהם מתקיים דיון סיעתי בכל מקרה.
נסים זאב
אני אומר ספציפית כרגע לעניין הזה: בוא ונקבל החלטה. אני ממליץ שהדיון יהיה סיעתי, שלוש דקות - - -
היו"ר יריב לוין
זה אפשרי. אני לא מתנגד לקבל החלטה כזו כמובן, אבל אני רוצה רק שיהיה ברור לגמרי שזו לא דרך המלך. כלומר, זה דבר שאפשר לקבל אותו אם ישנה הסכמה כללית. דרך-אגב, אני לא בטוח שכל כך נחוץ.
דוד רותם
שאלה - רציתי לברר דבר אחד: מאיפה יש לשר לשירותי דת סמכויות לענייני בתי-עלמין? אם אינני טועה, הודעת הממשלה, כשהחליטו להעביר לו סמכויות, היתה לעסוק בקבורה אזרחית. בתי-העלמין לא הועברו לו. פעם פניתי בשאילתא אליו באיזה שהוא עניין שקשור לבתי-עלמין, והוא אמר לי: "אדוני, אני אחראי על הקבורה האזרחית, ואני לא אחראי על בתי-עלמין".
היו"ר יריב לוין
מכובדי, אני אעמוד בפיתוי של להפוך את הדיון הטכני לדיון מהותי, ואני אומר לך שהשאלה שלך כל כך מעל התובנות שלי בנושא הזה שאני בטוח שאתה תשב בכל מהלך הדיון, בין האישי או הסיעתי, ואז תשמע את כל התשובות לעניין הזה. אנחנו נשכיל ביחד.
דוד רותם
לא. נמצאת פה היועצת המשפטית, והיא תגיד לנו - - -
היו"ר יריב לוין
כן, אבל הרי זה לא נוגע לשאלה הטכנית.
דוד רותם
ודאי שזה- - -
שלמה מולה
מה שאתה אומר הוא שכרגע אנחנו עוסקים בשאלה הטכנית.
היו"ר יריב לוין
זה לא נוגע לשאלה הטכנית.
דוד רותם
חבר'ה, זו לא שאלה טכנית בכלל, כי אני מעביר סמכויות בענייני בתי-עלמין לגבי חוק התכנון והבנייה למי שעוסק בעניין בתי-עלמין.
היו"ר יריב לוין
לא בהכרח. הממשלה יכולה להחליט שהיא רוצה להעביר למישהו שלא עסק בזה עד היום. במישור המהותי, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
שלמה מולה
האמת היא שאני לא מבין את הלהיטות בכלל. אדוני היושב-ראש, למה בכלל המצב לא יכול להישאר? למי זה מפריע? זה כדי לתת סמכות למרגי?
היו"ר יריב לוין
לא. חבר-הכנסת מולה, אני באמת כבר עניתי לחבר-הכנסת רותם, ואני עונה גם לך. אני לא מתיימר לפסוק כאן כרגע בשאלה המהותית. בשביל זה יהיה דיון במליאה, ואפשר יהיה באמת שם לשקול ולשמוע את הדברים.
אברהם מיכאלי
שחבר-הכנסת רותם יהיה רגוע - השר מרגי יקבל עוד סמכויות מהממשלה- - -
נסים זאב
אני לא יודע. גם בית-הקברות זה סמכויות? אני לא מבין מה יש פה בכלל לדון בסעיף הזה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הנהלת קואליציה זה - - -
נסים זאב
מה לכהן ולבית-קברות? תגיד לי מה קשור משרד התיירות לבית-עלמין.
דוד רותם
מה קשור משרד הדתות לענייני קברים?
נסים זאב
כן קשור. מאז ומעולם כל נושא הקברים היה בסמכות הדתות. בתקופת שרון עשו את כל השינויים האלה.
שלמה מולה
מה רע בזה? תאמין לי - - -
דוד רותם
הבנתי...
נסים זאב
אז נתנו חלק לחינוך וחלק לתיירות - - -
דוד רותם
אם כך, למה השר מרגי לא פתר את בעיית הקברות ב"ברזילי"?
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת מולה, אתה רוצה לתווך כדי לשמור על שלמות הקואליציה?
נסים זאב
עכשיו, כשהוא יקבל סמכות, הוא יפתור את זה.
דוד רותם
איזו סמכות הוא יקבל?
נסים זאב
עכשיו, מהרגע הזה, כשהכנסת תחליט, - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, יושב-ראש הקואליציה הגיע - נא להפגין עכשיו אחדות. רבותי, תודה רבה.


רבותי, אני מציע שנקבע שאנחנו רואים באמת את הנושא הזה כנושא שהוא החלטה ולא הודעה כמשמעותה בתקנון. משכך המצב, אני חושב שגם נכון שאנחנו נקבע כאן דיון אישי ולא סיעתי. זו גם המסגרת הנכונה לדון בדבר מהסוג הזה, בפרט כשאני שומע שלחברי-כנסת שונים יש הערות חשובות שראוי שתמוצינה במסגרת הדיון.


מי בעד ההחלטה הזאת?
אברהם מיכאלי
מה ההצבעה?
היו"ר יריב לוין
ההחלטה היא שיהיה דיון אישי. מי בעד?
דוד רותם
מה הקואליציה אומרת?

ה צ ב ע ה

בעד - רוב

נגד - 1

ההחלטה, בדבר קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב)
לחוק יסוד
הממשלה, להעביר חלק מהסמכות הנתונה לשר התיירות

בסעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשר לשירותי דת,

כפי שהציג יו"ר ועדת הכנסת, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים.
נסים זאב
לא. אני אומר: דיון סיעתי.
אברהם מיכאלי
כמה שפחות זמן.
היו"ר יריב לוין
אני רושם: מי בעד? אחד מתנגד.
נסים זאב
יש לנו היום תפילת קבר רחל. מה אנחנו צריכים עכשיו לדון על הנושא הזה?!
היו"ר יריב לוין
אי-אפשר לדעת. זה תלוי כמה יירשמו.
דוד רותם
קיבלתי הוראה מיושב-ראש הנהלת הקואליציה - - -
נסים זאב
למה? אדוני היושב-ראש, היום חברי-הכנסת הולכים להשתטח בקבר רחל.
היו"ר יריב לוין
בסדר. חבר-הכנסת זאב, אף אחד לא יודע מה יהיה יותר מהיר. חבר-הכנסת זאב, אני מעריך, בניחוש, שהדיון האישי יהיה יותר מהיר. אני לא בטוח שכולם יתעניינו בנושא כמו חבר-הכנסת רותם.


רבותי, ההחלטה היא שהדיון יהיה דיון אישי, והקביעה העקרונית היא שנושאים מסוג זה הם בבחינת החלטות ולא הודעות כמשמעותן בתקנון. משכך, מכאן ולהבא לא יהיה צורך להביא אותן בכלל לשולחננו לצורך הדיון בקביעת מסגרת זמן.


אני מודה לכולם.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:53.

קוד המקור של הנתונים