ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/10/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכספים

19.10.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 493

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"א בחשוון התשע"א (19 באוקטובר 2010), שעה 12:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

אורי אריאל

מגלי והבה

אמנון כהן

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

רונית תירוש
מוזמנים
דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעקב ברקאי

נתי סולימני

דוד שטיינמץ
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 445 –
טמיר כהן
זו פנייה שלא הוגשה והוגשה עליה רביזיה.
אורי אריאל
מה זאת הפנייה הזאת? מישהו יכול להסביר לנו?
היו"ר משה גפני
לשכת הפרסום הממשלתית. עכשיו נזכרתי. זה היה בדיון בשבוע שעבר, הסבירו את זה, הצבענו והאופוזיציה הפילה את זה.
אמנון כהן
היה להם רוב.
היו"ר משה גפני
ביקש חבר הכנסת מילר רביזיה ואני מבקש להצביע על הרביזיה. אנחנו מצביעים על הרביזיה.
אמנון כהן
מה זה אומר?
היו"ר משה גפני
זה אומר שאנחנו מחזירים את זה לדיון כדי לאשר. זה בסדר, אתה יכול להצביע נגד. אנחנו מצביעים על הרביזיה של חבר הכנסת מילר.

ה צ ב ע ה

נגד - 2

הבקשה לרביזיה אושרה

אנחנו מצביעים על הבקשה.
אורי אריאל
שלושה נגד.
היו"ר משה גפני
הרביזיה אושרה ואני אצביע על הפנייה הזאת מאוחר יותר. אני מבקש להביא עוד מישהו מהקואליציה.
אורי אריאל
מכובדי, אמרת שמצביעים. אנחנו באמצע ההצבעה.
היו"ר משה גפני
היות וחבר הכנסת אורי אריאל מדבר ברצינות תהומית, אני מבקש להשיב.
אורי אריאל
אני מבקש שבינתיים העוזרים יגייסו חברים.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
ציון פיניאן
אני משתף פעולה בדברים אחרים אבל לא בשטויות האלה. זה לא רציני.
היו"ר משה גפני
רבותיי, בשבוע שעבר הייתה הצבעה והבקשה של הממשלה נפלה. חבר הכנסת אלכס מילר הגיש בקשה לרביזיה כדי לדון מחדש. הצבענו על בקשתו לרביזיה והחלטנו שאנחנו נדון על זה בנפרד. הסמכות של יושב ראש הוועדה היא להחליט מתי נדון. אין לו סמכות לגייס רוב, אין לו קול עודף אבל יש לו סמכות להחליט מתי יתקיים הדיון.
אורי אריאל
הרב גפני, כמה זמן אתה צריך?
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים. תעשו לי טובה, תגידו לי מה האופוזיציה רוצה להפיל ואני לא אצביע.
מגלי והבה
הכל.
אורי אריאל
התשובה היא הכל ויש לנו רוב.
היו"ר משה גפני
אתם הולכים להצביע נגד?
אורי אריאל
כן, על הכל.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 514 עד 516
יעקב ברקאי
העברת התקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד התעשייה והמסחר היא חלק מתוכנית הצפון לפי החלטת ממשלה מ-2006. החלקים עדיין עוברים למשרדים הרלוונטיים בהתאם לביצוע.
אורי אריאל
לא הבנתי. איזה חלקים?
יעקב ברקאי
החלקים המימוניים של התוכנית מ-2006 ו-2007 עוברים למשרדים הרלוונטיים בהתאם לביצוע המימוני.
אורי אריאל
איזו תוכנית?
יעקב ברקאי
תוכנית הצפון. אם אתם זוכרים, אחרי המלחמה נעשתה תוכנית על ידי הממשלה לחזק את הצפון. אלה ההשלכות המימוניות.
היו"ר משה גפני
יש לי הרבה שאלות לגבי הפנייה הזאת, אבל אם אתה תגיד שאין לך זמן, אני אצביע.
אורי אריאל
אני לחוץ בזמן אבל אתה יכול לשאול את כל השאלות כי זה חשוב כדי לגייס את חברי הקואליציה.
היו"ר משה גפני
אם אתה אומר שאין לך זמן ואתה רוצה להתפלל מנחה, אני יכול להצביע עכשיו.
אורי אריאל
תצביע. מבחינתי, תצביע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 514 עד 516 – לא אושרו
אורי אריאל
אני נגד.
היו"ר משה גפני
אני מבקש רביזיה.
אורי אריאל
זה לא עבר.
ציון פיניאן
אם זה משחק, התוצאה ידועה מראש.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 519 –
דב בארי
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הרשות לזכויות ניצולי שואה במטרה לבצע שני שינויים עיקריים: האחד, לתקצב תקבולים לניצולי שואה בעקבות פסקי דין.
רונית תירוש
אנחנו בעד.
דב בארי
והשני, תמיכה בארגונים הפועלים לרווחת ניצולי שואה.
אורי אריאל
אנחנו בעד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 519 – אושרה פה אחד

פניות מספר 521 ו-522 –
יעקב ברקאי
כחלק מההתחייבויות של הממשלה למשרד הביטחון, אנחנו מעבירים כ-168 מיליוני שקלים עודף מימוני בהוצאות הריבית למשרד הביטחון. דברי ההסבר על השימושים של הכסף יינתנו בוועדה המשותפת.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. הממשלה משלמת?
יעקב ברקאי
לא, הממשלה התחייבה למשרד הביטחון לסכומים יותר גדולים מההעברה הזאת. זה חלק מהסכומים שהממשלה מחויבת להעביר למשרד הביטחון עד לסוף השנה. המקור לכסף מגיע מהוצאות הריבית, מעודף מימוני בהוצאות הריבית, והמטרה לשמה הכסף עובר למשרד הביטחון תוסבר בוועדה המשותפת.
אורי אריאל
הייתי בסיור בוועדת החוץ והביטחון והוועדה לתקציב הביטחון אישרה 50 מיליון שקלים למרות שלא נחה דעתנו. היושב ראש ביקש איזה סכום והם הסבירו שהם יצאו במכרזים של 450 מיליון. מאיפה יש עוד 400?
יעקב ברקאי
משרד הביטחון מוציא הרשאה להתחייב בסכום של 450 מיליון. המימון השנה לא יעבור את ה-50. זה החלק של ה-50. הוועדה המשותפת אישרה את ה-50 במזומן.
אורי אריאל
על ההרשאה הם לא צריכים אישור?
יעקב ברקאי
בהרשאה היה להם תקציב שלהם.
אורי אריאל
לסעיף הזה?
יעקב ברקאי
כן.
אורי אריאל
טוב. אני מקווה שזה מדויק.
היו"ר משה גפני
אני צריך לשקול את זה.
אורי אריאל
תשקלו.
היו"ר משה גפני
נשקול. נראה בהמשך הישיבה מה קורה עם זה.

פניות מספר 526 ו-527 –
דב בארי
הפנייה נועדה להעברת 10 מיליון שקלים לרשות השידור לצורך הצטיידות בטכנולוגיות מתקדמות.
אמנון כהן
אחרי הרפורמה או לפני הרפורמה?
דב בארי
זה כחלק מתהליך הרפורמה, על חשבון הרפורמה.
היו"ר משה גפני
זה נושא שראוי לשיקול דעת.
אורי אריאל
ודאי. נשקול את זה תוך שבוע-שבועיים. אולי מחר תתכנס ועדת הכספים בנושא ההעברות?
היו"ר משה גפני
לא, אלא אם יהיה משהו דחוף.
אורי אריאל
יש משהו דחוף, כל מה שלא עבר היום.
היו"ר משה גפני
כל מה שלא עבר היום, יעבור בהמשך הישיבה, ואם לא יעבור בהמשך הישיבה, יעבור בישיבה הבאה.
ציון פיניאן
הכל יעבור.
היו"ר משה גפני
אני אמרתי שאו שזה יעבור בהמשך הישיבה, ואם לא, זה יעבור בשבוע הבא.
אורי אריאל
על זה אמר קהלת אל יתהלל חוגר כמפתח.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 539 עד 541 –
דב בארי
הפניות האלה נועדו לבצע חיזוק מבנים כחלק מהחלטת הממשלה בנושא חיזוק מבנים כהיערכות לרעידות אדמה.
אורי אריאל
איזה משרד זה?
דב בארי
החיזוק מבנים, בחירת המבנים נעשית בהתאם לסדרי עדיפויות שקבעו המשרדים והתקצוב לנושא נעשה מחצית ממשרד השיכון ומחצית מהמשרדים הרלוונטיים. הפנייה כאן נועדה לחזק מבני חינוך ומבני ציבור במשרד הפנים.
אורי אריאל
אני אצביע הפעם בעד. היושב ראש, אני חושב שאתה יכול להעביר את זה כי אימת רעידת האדמה עלינו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 539 עד 541 – אושרו

פנייה מספר 552 -
נתי סולימני
הפנייה נועדה להשלים תקצוב תמיכות בקופת החולים. תקנות של תמיכות בקופות, לפי בקשת החשבים.
מגלי והבה
אנחנו מתנגדים.
היו"ר משה גפני
ישבה הוועדה לגבי חלוקת התשלומים וההעברות לקופות החולים.
נתי סולימני
אתה מדבר על הקפיטציה.
היו"ר משה גפני
על הקפיטציה. איפה זה עומד?
נתי סולימני
אני לא מטפל בזה אישית. זה אמור להיות מאושר בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר משה גפני
הוועדה סיימה את עבודתה?
נתי סולימני
הוועדה סיימה את עבודתה. שוב, אני מדבר בזהירות.
היו"ר משה גפני
למה מיועד הכסף הזה?
מגלי והבה
הנה, הביאו לך תגבור מהמחנה שלך.
נתי סולימני
הכסף הזה, סכומים של מבחני תמיכה של השנים 2008, 2009 ו-2010 שכבר אושרו על ידי ועדת התמיכות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – 3

פנייה מספר 552 - אושרה
פניות מספר 553 ו-534 –

יש מי שמסביר את הפנייה? אין רפרנט. מה זה מלגות לסטודנטים באמצעות האפוטרופוס לנכסי נפקדים?
אורי אריאל
זה הולך ל-וואקף. יש כאן איזו שערורייה קטנה.
היו"ר משה גפני
אתה מכיר את העניין הזה?
אורי אריאל
אני מכיר. אתה רוצה פרטים?
היו"ר משה גפני
כן.
אורי אריאל
הפרטים הם שההעברה למיטב ידיעתי היא עבור מלגות שמפריש ברוורמן וזה עובר ל-וואקף - זה למיטב ידיעתי – שהוא אחראי לחלק את זה. צריך שמישהו יתייחס כי אני אומר דברים שביררתי. הרפרנט לא כאן. הכותרת באוצר נקראת תקציב קרן המלגות של ה-וואקף האיסלאמי. אני מקריא בזהירות הנדרשת, אבל בטח האוצר יתייחס לזה. זה יעבור לקרן המלגות של ה-וואקף.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה מקריא?
אורי אריאל
מניירות שקיבלתי מפה ומשם.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אבל זה לא על סדר היום. כשיבוא מישהו להסביר, אני מבקש ממך שתהיה נוכח.

פנייה מספר 555 -


אין מי שיסביר.

אנחנו חוזרים לרביזיה.

פנייה מספר 445.


אני רוצה להזכיר לחברים כדי שלא יהיה מחטף. מספר הפנייה לוועדה, 445, נפל בישיבה הקודמת. חבר הכנסת אלכס מילר הגיש על זה רביזיה. בעקבות הרביזיה הצבעתי על זה עכשיו, בישיבה הנוכחית והרביזיה התקבלה אבל לא הצבעתי על הפנייה התקציבית עצמה. מכיוון ששקלתי את העניין, למה צריך לדחות את זה, אני מעדיף שנצביע על זה עכשיו.
מגלי והבה
כי היה רוב לאופוזיציה.
אמנון כהן
מה פתאום? זאת לא הייתה הסיבה. אדוני היושב ראש, מילר הוא מי שביקש את הרביזיה והוא היה צריך להיות נוכח בהצבעה.
היו"ר משה גפני
הסיבה האמיתית היא כי קיבלתי הרבה כסף.
אורי אריאל
מה זאת הכתבה הזאת שכולם עוסקים בה?
היו"ר משה גפני
זה פשוט לא יאומן ולא יסופר. זה כתוב באותיות עבריות. כתוב שהמפלגות החרדיות יקבלו 4 מיליארד ו-270 מיליון שקלים.
אורי אריאל
זה מ"יתד נאמן"?
היו"ר משה גפני
לא, מעיתון "הארץ". "יתד נאמן" כותב דברים אמיתיים. סיוע לזוגות צעירים ברכישת דירה, 2 מיליארד שקלים. אמרתי שלאחרונה לא הסתובבתי במדינה, אבל אני עכשיו מנסה לברר האם יש גם זוגות צעירים חילוניים ולא רק חרדים.
אמנון כהן
או חיילים משוחררים.
אורי אריאל
הפעולה שלך בהחלט סייעה ויש מגמה לסיים את זה בשבועות הקרובים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר אתך על דבר רציני ואתה מדבר אתי עכשיו על דברים אחרים. תשמע, זה פשוט לא יאומן. זה עיתון עברי שכתוב באותיות עבריות. תוספת של 2 מיליארד שקלים לישיבות. ועוד רוצים שאני אצהיר נאמנות למדינה.
אלכס מילר
למה לא? זה חשוב מאוד.
אמנון כהן
ועוד רוצים שהוא ילמד ליבה.
היו"ר משה גפני
תאמין לי, אני יודע יותר מהם ליבה. הם לא יודעים אפילו לכתוב.

פנייה מספר 445 –
קיבלנו את בקשתו של אלכס מילר לרביזיה ואנחנו מצביעים עכשיו על הפנייה.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 445 – אושרה

פניות 414 עד 516 –

אני ביקשתי רביזיה. חיזוק הצפון.
יעקב ברקאי
זה כסף מתוכנית הצפון למשרד התעשייה והמסחר. זה החלק המימוני של 2010.
רונית תירוש
זה החלשת הצפון. לוקחים מהצפון ומעבירים.
יעקב ברקאי
אני אסביר שוב. בשנת 2006 אישרה הממשלה תוכנית לחיזוק הצפון בעקבות מלחמת לבנון השנייה. התוכנית הייתה בסך של 3 מיליארד שקלים. כל ההתקשרויות בגין התוכנית הזאת כבר בוצעו בשנים 2007, 2008 ואילך. הכסף מרוכז במשרד ראש הממשלה. הפנייה הזאת נועדה להעביר את הכסף המימוני של השנה הזאת למשרד התעשייה.
אלכס מילר
ומה יעשו עם הכסף הזה?
יעקב ברקאי
אני אפרט. בסעיף 76 שאתם רואים, היה שם שדרוג של אזורי התעשייה והמסחר במפרץ חיפה. בסעיף 38 הייתה תמיכה במפעלים באזור הצפון דרך מרכז ההשקעות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה

אנחנו מצביעים על אישור הפניות.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 514 עד 516 – אושרו


הגיע מישהו ממשרד ראש הממשלה? לא.
אמנון כהן
יש עוד פנייה עליה לא הצבענו.
טמיר כהן
פנייה מספר 521 ו-522.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 521 ו-522 –
אורי אריאל
איך אפשר להעביר את זה בלי שנותנים כסף למיגון? איך אפשר להעביר את זה עם הפקחים?
היו"ר משה גפני
נתנו כסף למיגון.
אורי אריאל
לא, לא נתנו.
יעקב ברקאי
למיגון נתנו.
אורי אריאל
הביטחון לא נתן כסף. זאת עובדה.
יעקב ברקאי
לא, זה לא מדויק. אתה מדבר על ההנחיה של ראש הממשלה להעביר כסף למיגון מוסדות חינוך?
היו"ר משה גפני
לא. מיגון הניוד.
אורי אריאל
אתם נתתם, אבל הוא לא נתן את חלקו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 521 ו-522 – אושרו
אורי אריאל
אני נגד.
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה.
ציון פיניאן
חמישה נגד ארבעה.
אורי אריאל
איך אתם חמישה? אמנון לא הצביע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים שוב.

ה צ ב ע ה

בעד – 5

נגד - 4

פניות מספר 521 ו-522 – אושרו

הפניות אושרו.

אנחנו מבקשים רביזיה.
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה. שרותם פלג ידבר אתי.
היו"ר משה גפני
לא, יש גם את הנושא של מיגון הניוד. חבר הכנסת אמנון כהן ואני מגישים רביזיה.
אורי אריאל
גם אני.
אמנון כהן
לא, אתה הצבעת נגד. אתה לא מגיש.
אורי אריאל
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. גם אורי אריאל מגיש רביזיה. אני מבקש תשובה לגבי השתתפות משרד הביטחון במיגון הניוד. משרד האוצר נעתר לבקשתה של ועדת הכספים והעביר את הכסף של מיגון הניוד ל-2009, העביר ל-2010 וב-2010 משרד הביטחון לא העביר את חלקו. אני מבקש תשובה האם משרד הביטחון יעביר את חלקו, ואם אני מקבל תשובה חיובית ממשרד הביטחון, אורי, אתה גם מסיר את הרביזיה. אם לא, אני אצטרך להצביע.
אורי אריאל
טוב.
היו"ר משה גפני
בסדר?
אורי אריאל
טוב.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 526 ו-527 –
כבר הסבירו את הפניות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 526 ו-527 – אושרו

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים