ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/10/2010

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים

20.10.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 490

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"א בחשוון התשע"א (19 באוקטובר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ח, סעיפים 165(15) ו-17(יא) – דוח רבעוני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אורבך

חיים אורון

זאב אלקין

דני דנון

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
יהודה נסרדישי, מנכ"ל רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש הנר, מנהלת מחלקת חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

אמנון לבנטל, מנהל אגף בכיר שומה וביקורת, רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

נעמי הימיין-רייש, הסוכנות לעסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אביבה גייבל, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

ניר קלינגר, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

ליאת גור, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עו"ד אביב מעוז, לשכת עורכי הדין
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010), התשס"ט-2009 –
פרק כ"ח, סעיפים 165(15) ו-17(יא) – דוח רבעוני
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ח, סעיפים 165(15) ו-17(יא) – דוח רבעוני.


אני מבקש לומר כמה דברים. קודם כל אני רוצה לחזור ולומר את מה שאמרתי. אנחנו ביקשנו לסיים את מה שהיה בחוק ההסדרים הקודם. היו כמה דברים ומכיוון שנתבקשתי להביא אותם – גם על ידי יושב ראש הכנסת וגם אני בעצמי רציתי לסיים את מה שנותר בחוק ההסדרים – ואכן הבאתי את החוק שהיה סעיף בחוק ההסדרים הקודם והוא ביטול או הקפאת החוק של בית החולים באשדוד שהיה בחוק ההסדרים הקודם והבאתי אותו לדיון. אנחנו פשוט התגלגלנו מצחוק מכיוון שעל שולחן הכנסת עמד חוק של הקפאה ומצד שני יש החלטת ממשלה לפיה בונים את בית החולים באשדוד. מחוסר ברירה, ושלא באשמתנו, הורדנו את זה מסדר היום.
אמנון כהן
רצינו לקדם אותו.
היו"ר משה גפני
רצינו לקדם אותו, לבטל את בית החולים באשדוד, ונאמר שיש החלטת ממשלה אלא שיש ויכוח לגבי מי שיבנה אותו. אם כן, את זה הורדנו מסדר היום.


היה הנושא של דיווח מקוון עליו דנו כבר בפברואר 2010. הייתה מחלוקת בין משרדי הממשלה ובתוך משרדי הממשלה, ולכן הותרנו את העניין כמות שהוא, עד שלאחרונה נתבקשתי – עת עלה לדיון חוק ההסדרים הנוכחי, וזה היה אמור להופיע גם בחוק ההסדרים הקרוב – להביא את זה שוב לדיון ואכן הבאתי את זה שוב לדיון.


אני רוצה לומר שלא אהבתי את הדיון שהתקיים ביום רביעי מכיוון שהיה איש רשות המסים שביקש לומר משהו, אבל נאמר לו על ידי רשות המסים שלא יאמר. אני לא אסכים לדבר כזה. אני עובר על זה לסדר היום, אבל אני רוצה שנדע שכאשר פקיד כלשהו ממשרד ממשלתי רוצה וחייב לומר את הדברים שלו, הוא יהיה חייב לומר אותם כאן. עם כל הכבוד, לא כל השכל נמצא בממשלה וצריך לשמוע את כל הדברים. אני לא אומר את הדברים דווקא בנושא הזה. אם יקרה מקרה כזה שיבוא פקיד וירצה לומר את דברו, והוא חייב לומר את דברו – אנחנו בסופו של דבר מחליטים – אם לא יאפשרו לו לדבר ואם זה יהיה חוק ממשלתי, החוק יחזור לממשלה. אנחנו לא נמצאים ברפובליקת בננות. אנחנו צריכים לאשר דברים ואחרי כן אנחנו חוטפים את הביקורת שאומרת למה אישרנו כך ולמה אישרנו אחרת. אנחנו עומדים בחזית מול הציבור, לא הממשלה, אפילו לא שרי הממשלה ובוודאי לא פקידי הממשלה. מי שעומד בחזית, זאת ועדת הכספים. אנחנו מקבלים אחרי כן את הביקורת ולפעמים היא ממש מוצדקת. גם בחוק הזה נקבל ביקורת, אבל בסדר, אנחנו הולכים לזה בעיניים פקוחות. זה חוק שלא מיטיב עם הציבור. יכול להיות שהוא מיטיב עם ההתנהלות.


ביום רביעי קיימנו אצלי בלשכה התייעצות ביחד עם משרדי הממשלה. בהתייעצות השתתף גם חבר הכנסת אורון ובסוף הדיון הגיע גם חבר הכנסת וקנין. אנחנו הגענו להסכמות כדלהלן, ואני מדבר באופן עקרוני אבל תכף אבקש מהיועצת המשפטית שתקריא את החוק. לפני הכל, כמובן אני אתן את רשות הדיבור למנהל רשות המסים ואני מברך אותו על כך שהוא משתתף בדיון.


אני רוצה לומר לאיזה הסכמות הגענו. קודם כל, הדיווח המקוון לא יהיה אחת לחודש או אחת לחודשיים אלא יהיה אחת לארבעה חודשים. במידה ששר האוצר ירצה באיזשהו שלב לצמצם את התקופה, הוא יהיה רשאי לצמצם את התקופה באישורה של ועדת הכספים.
שגית אפיק
לחודשיים.
היו"ר משה גפני
לחודשיים, כמובן. אם שר האוצר ירצה לקצר את התקופה כך שידווחו אחת לחודשיים, הוא יוכל בצו לקצר את התקופה ולא יצטרכו הליך חקיקה חדש אלא בצו שיבוא לאישור ועדת הכספים.


הממשלה תצטרך לבוא לוועדת הכספים ולדווח על יישום החוק הזה מכיוון שהטענה שנטענה היא שבעניין הזה אנחנו עוסקים במעסיקים אבל יש גם את העובדים שמקבלים שכר נמוך ויהיו זכאים למס הכנסה שלילי. אחת הטענות היא שהחוק הזה מיטיב גם לגבי נושא הקצבאות בביטוח הלאומי, המידע יהיה זמין יותר ומהיר יותר. הדבר הנוסף הוא שברגע שיצטרכו לקבל מס הכנסה שלילי, ככל שהמידע יהיה זמין יותר, יקבלו את המפרעות – נדמה לי שזאת המילה שהם אמרו – בזמן.


החוק יחל בשנת 2012, כדי לאפשר התארגנות וכדי שאנשים יוכלו להיכנס לעניין הזה. דהיינו, הדיווח הראשון ייעשה באפריל 2012 כאשר הדיווח מגיע ליולי-אוגוסט. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שבעצם יישום החוק הזה יהיה בסביבות אוגוסט 2012. זאת אומרת, לדווח יצטרכו לדווח באפריל 2012 ובעצם אנחנו נתחיל לדעת איפה אנחנו נמצאים באוגוסט 2012.


לאחר מכן יצטרכו לבוא לכאן, לוועדת הכספים, לדווח על יעילות החוק ועל ההשלכות שלו לגבי הדברים האחרים. לא נגדיר שזה דווקא לגבי מס הכנסה שלילי אלא באופן כללי.


יש כאלו לגביהם יישום החוק יתחיל רק ב-2013 ואלה מי שהם עוסק פטור. עוסק פטור זה אלה שעוסקים מבחינה כלכלית ברמה נמוכה יותר, עד 100 אלף שקלים לשנה. עוסקים זעירים. לגביהם זה יתחיל ב-2013. יכול להיות שאם נראה ב-2012 שהחוק הזה הוא לא יעיל, נעצור את זה.
יהודה נסרדישי
ברשותך, זה רק מעביד.
היו"ר משה גפני
מה שסוכם. עוסק פטור, מתחיל ב-2013.
יהודה נסרדישי
תרשה לי להעיר הערה.
היו"ר משה גפני
אני ארשה לך. אני אתן לך את כל הבמה.
יהודה נסרדישי
לגבי עוסק זעיר, אם הוא לא מעסיק עובדים, אין משמעות לחוק.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך מה סיכמנו. אף אחד לא אמר לי כאשר ישבנו אצלי שיש עוסק כזה ועוסק אחר. אני לא מבין בכלל במס הכנסה.
חיים אורון
אמרו לך מעסיק, והמשמעות היא מה שהוא אמר לך עכשיו.
היו"ר משה גפני
ומה לא?
חיים אורון
יש עוסק שהוא לא מעביד והוא מוכר לך טליתות ואין לו עובדים.
יהודה נסרדישי
לגביו אין בעיה.
חיים אורון
הוא לא בסיפור הזה.
אמנון כהן
הוא לא צריך להגיש בקשה.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. תכף נראה. לגבי העוסק הפטור, תכף נשמע מה אומר יהודה. לגבי הפטור, זה יתחיל ב-2013. כל התהליך שאמרתי על 2012 במקרה הרגיל, כל התהליך הזה יהיה ב-2013.


לגבי החתימה האלקטרונית שהתווספה לאחרונה. החתימה האלקטרונית תהיה רק על המעסיקים הרגילים.
שגית אפיק
על מי שאינו עוסק מורשה.
היו"ר משה גפני
מי שאיננו עוסק פטור. מי שעוסק פטור, לא תחול לגביו חתימה אלקטרונית.


זה היה הסיכום פחות או יותר. היועצת המשפטית של הוועדה תקריא את החוק עם הסיכומים כפי שהתקבלו. אנחנו לא מקיימים על זה דיון אלא נצביע על זה אלא אם כן הממשלה תבקש לא להצביע ואני ממש אודה לה על כך כי אני לא אוהב את החוק הזה.


אם אין לי אינטרנט בבית, אני יכול לבוא לעמדות שלכם?
יהודה נסרדישי
את זה כבר פתרתי.
היו"ר משה גפני
תגיד את זה. אני מבקש שתאמר לפרוטוקול. לי אין אינטרנט בבית, אני מעסיק, אני עכשיו נכנס כאן לדיווח מקוון אינטנסיבי, מה הפתרון שאתה נותן לי?
יהודה נסרדישי
אותו פתרון שנתתי לך לשידור חשבוניות של העוסקים הפטורים, כאשר העלית את הבעיה ואמרת שאין להם אינטרנט. הצבתי עמדות אינטרנט בכל פקידי השומה והם יבואו לשם ויקבלו את השירות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
יהודה נסרדישי
לעניין העוסקים הפטורים שהם מעבידים עובדים. התווספה אוכלוסייה נוספת במשא ומתן שקיימנו מול לשכות המייצגים. גם מעסיק שמעסיק עד ארבעה עובדים יידחה ל-2013. אלה הסכמות אליהן אני הגעתי. גם פטור וגם ארבעה עובדים שהוא מעסיק, זה יידחה ל-2013.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסח בחוק או עוסק פטור או מי שמעסיק עד ארבעה עובדים.
שגית אפיק
לא משנה מה הכנסתו.
היו"ר משה גפני
יפה. בסדר.
יהודה נסרדישי
רק משפט אחד אני אומר ואולי לצורך הפרוטוקול. ביומיים האחרונים ניהלתי משא ומתן על הנושא הזה. אתה רואה שהמייצגים לא נמצאים כאן וכנראה זה בגלל שהגענו אתם להסכמות.
היו"ר משה גפני
לא. אני מתנצל. זה לא המצב. המצב הוא שאתם ביקשתם שינויים בסדר היום. בהתחלה העברנו את הדיון לשעה 12 על פי בקשתך, אחרי כן הקדמנו את הדיון ל-10 על פי בקשתו. אמרתי לטמיר שיעשה מה שהם מבקשים כי הרי זה סדר היום ואנחנו נסתדר. התקשר אלי יהודה טלמון ואמר לי שהוא מבקש שנדחה את הדיון לשעה 12 כדי שהוא יספיק להגיע.
יהודה נסרדישי
תרשה לי לומר הערה נוספת לפרוטוקול. במהלך משא ומתן, סעיף ההסמכה שכתוב בחקיקה, אני לא הייתי מודע לו, אבל יחד עם זאת הוא לא עלה בדיונים שלי מול לשכת המייצגים. אני פשוט רוצה שזה יירשם.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
יהודה נסרדישי
סעיף ההסמכה שכתוב בהצעת החוק שנסמיך ונקצר לחודשיים, אני מודה שאייל לא היה אתי ולא העליתי אותו בדיון שהתקיים. לא שאני מתנגד לסעיף הזה, אבל הוא לא היה חלק במשא ומתן ובהסכמות אליהן הגעתי עם כל לשכות המייצגים.
היו"ר משה גפני
אני בעד להוריד את זה.
יהודה נסרדישי
לא, לא להוריד אלא אני רוצה שזה ייאמר. יש כאן התנגדות של אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
אני לא אשנה שום דבר מהסיכום, אבל אם נציג הממשלה הוא הנציג הכי בכיר שנמצא כאן, אם הוא מבקש להוריד את זה, אני מסכים.
יהודה נסרדישי
אני אומר אילו הסכמות היו לי בסעיף הזה. האמירה הזאת נעלמה מבינתי. לא היו לי הניירות ולא היה לי כלום. במשא ומתן שסגרתי אתם - ומה שאמרת, זה בדיוק מה שסגרתי אתם – סעיף ההסמכה לא עלה לדיון.
היו"ר משה גפני
ומסכימים להוריד את זה?
אייל אפשטיין
מבחינת האישור של הדבר הזה, זה למעשה מונע מאתנו להגיע בתיקון חקיקה ראשי בהנחה ששר האוצר וועדת הכספים ביחד, גם וגם, יגיעו להבנה שצריך לקצר. לכן בדרך כלל שר האוצר נסמך על המלצת מנהל רשות המסים ולוועדת הכספים יש את הסמכות לקבל או לא לקבל כי האישור הוא אישור שלה. אני חושב שבסופו של דבר יש כאן מנגנון שמספיק מאזן. עכשיו זה ארבעה חודשים, אבל במידה שנרצה לקצר, יהיה כאן דיון. לכן אני לא רואה טעם להוריד את זה.
היו"ר משה גפני
יהודה אומר שזה לא עלה.
חיים אורון
זה לא עלה, אבל זאת הכנסת. אולי אנחנו מיותרים.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו לא מיותרים.
חיים אורון
ישלחו לנו את הסיכום באי-מייל.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים לחדד את הוויכוח בממשלה.
חיים אורון
אל תחדד ויכוח. תעיף אותה.
היו"ר משה גפני
יהודה, בבקשה.
יהודה נסרדישי
זה מה שיש לי לומר, אדוני.
היו"ר משה גפני
אתה לא מבקש להוריד את הסעיף הזה.
יהודה נסרדישי
לא.
היו"ר משה גפני
אבל תהיה רגוע עם העניין. אני הייתי מסכים להוריד את זה. אני רציתי מלכתחילה שתהיה תקופה יותר ארוכה, אבל ברגע שצריך אישור ועדת הכספים, זה נתון לביקורת ציבורית וזה לא יכול להיעשות בחטף.
יהודה נסרדישי
אני מקבל את המרות שלך.
היו"ר משה גפני
לא, זאת לא המרות שלי. להפך, אני אתך.
יהודה נסרדישי
אני מנהל רשות המסים וכאשר אני מסכם משהו, זאת מילה בסלע. הנושא הזה לא עלה ולא יכול להיות שיהיה מצב שיאמרו לי שסידרתי אותם, כן או לא. אני אומר לפרוטוקול שלא העליתי את הנושא, הוא לא עלה והוא לא נדון. זה הכל.
חיים אורון
אתה בא לכאן עם הצעת חוק לחודשיים והפכנו אותה לארבעה חודשים.
יהודה נסרדישי
מותר לי שלנושא מסוים אני לא אהיה מודע. זה קורה.
שגית אפיק
הוא בא עם שלושה וביקש ארבעה.
יהודה נסרדישי
יש סוגיה אם המנכה ואני מבקש שמיכל תשלים אותי בעניין המנכה.
מיכל דויטש הנר
יש לנו כנראה אי הבנה לגבי הסיכום, לגבי הפטור ל-2012. דיברנו על כך שבסעיף הזה יה שני סוגים של דוחות: דוח מעביד, מה שנקרא 126, ודוח מנכה. את מי שאנחנו פוטרים ב-2012, זה את המעביד שהוא עוסק פטור או שהוא מעסיק פחות מארבעה עובדים אבל הפטור מ-2012 לא חל.
היו"ר משה גפני
שגית, מה כתוב בהצעת החוק?
שגית אפיק
כתבנו שזה גם מעביד וגם מנכה.
מיכל דויטש הנר
הפטור.
שגית אפיק
זה הפטור. אנחנו הבנו שהסיכום הוא רק לגבי מעביד שהוא עוסק.
מיכל דויטש הנר
כל מנכה.
היו"ר משה גפני
מה זה מנכה?
מיכל דויטש הנר
מנכה זה מה ששאלת אותי לגבי האוניברסיטאות. 856. אמרנו שכל המנכים יהיו חייבים ב-856.
היו"ר משה גפני
אבל זה עוסק פטור.


חזקי, רצית לומר משהו? אני לא פותח דיון.
חזקיה ישראל
מה שאמר יהודה נסרדישי, זה מה שסוכם עם טלמון ושמואל חרסט. הנושא הזה של שר האוצר שיוסמך באישור ועדת הכספים לא עלה ואנחנו מבקשים להסיר אותו.
היו"ר משה גפני
לגבי ההסמכה?
חזקיה ישראל
ההסמכה של שר האוצר. כפי שאמר יהודה בהגינותו, הנושא לא עלה, ואנחנו מבקשים להסיר אותו.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, רצית לומר משהו, אבל לפני שאתה מתייחס תדע שאנחנו מדברים על התחתית שבתחתית מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עוסק פטור שהוא מנכה.
חיים אורון
חברים יקרים, אנחנו תופסים כאן טרמפ על התחתית שבתחתית. אמרתי לך את זה גם בחדר. גם עורכי הדין שמקבלים 200 דולר לשעה, הוא מעסיק ארבעה עובדים, הם לא בסיפור.
שגית אפיק
אבל זה מעביד. לא מנכה.
חיים אורון
יהודה, אני מבין למה לא רוצים. אגב, אני לא מבין עד הסוף למה לא רוצים את זה, אבל אני כן מבין. למרות שאני לא מבין, אני מתחיל להבין יותר. שאלתי את חזקי אחרי הישיבה למה הם כל כך מתנגדים. אם כן, אני מתחיל להבין. הנימוק ששכנע אותי היה שאפשר יהיה לתת על חשבון לעובדים בדרגות הכי נמוכות מס הכנסה שלילי. אני שואל את חברי הכנסת מה העמדה שאנחנו מייצגים כאן עכשיו. ארבעה עובדים אצל מנכה והם עובדים בשכר מינימום, יש להם שבעה ילדים.
מיכל דויטש הנר
אצל מעביד.
היו"ר משה גפני
אתה מערב.
חיים אורון
מי זה מנכה?
מיכל דויטש הנר
יש מנכה ויש מעביד.
חיים אורון
מה עושה המנכה?
מיכל דויטש הנר
נותן שירות.
חיים אורון
הוא לא מעביד.
מיכל דויטש הנר
הוא לא מעביד.
חיים אורון
בסדר.
היו"ר משה גפני
אמנון לבנטל, אתה מנהל אגף בכיר שומה וביקורת ברשות המסים, אתה דיברת בשבוע שעבר. אתה רוצה להוסיף משהו?
אמנון לבנטל
לא. החוק שמוצע היום הוא משופר, ישים יותר ואחרי הסכמות. הכל בסדר.
שלי יחימוביץ
מה קורה לעובדים של נותן השירותים?
היו"ר משה גפני
רגע. קודם כל אני רוצה לומר למר לבנטל תודה רבה. תודה רבה.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להבין מה קורה לעובדים של נותן השירותים, המכונה נותן השירותים.
שגית אפיק
את מתכוונת לעובדים שלו?
שלי יחימוביץ
כן. במשרד עורכי דין עובדות ארבע עובדות ניקיון מטעם קבלן, איך מתחשבנים אתו?
יהודה נסרדישי
מה הקשר לדיווח? המעביד צריך לדווח.
שלי יחימוביץ
מי המעביד שמדווח?
יהודה נסרדישי
הקבלן. תלוי מי המעביד. אם החברה להעסקת עובדים, היא המעביד שלה, היא תדווח. אם היא עובדת אצל עורך הדין באופן ישיר ולא דרך קבלן, הוא מדווח עליה. אלה יחסי עובד ומעביד.
היו"ר משה גפני
שגית, תקריאי.
שגית אפיק
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה התשע"א-2010

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 166

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1)
1.
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), מעביד או מנכה יגיש בטופס שקבע המנהל

דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי בשל כל ארבעה חודשים בשנת המס (להלן – תקופת הדיווח) באופן מקוון כפי שיורה המנהל עד תום שלושה חודשים לאחר תקופת הדיווח לגביה מוגש הדוח, ולגבי מעביד שאינו עוסק פטור – זה תיקון מהנוסח שמונח בפניכם – ולגבי מנכה שאינו עוסק פטור, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת כפי שיורה המנהל.

2.
על אף האמור בפסקה (1), שר האוצר רשאי לקבוע כי מעביד או מנכה שהוא עוסק פטור, יגיש את הדוח האמור בפסקה (1) בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט של הדוח האמור חתום בידי מגיש הדוח או בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי הוא לקבוע כי הדוח האמור כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת כפי שיורה המנהל ובלבד שלמעביד או למנכה ניתנה אפשרות לקבל מהמדינה תעודה אלקטרונית על גבי מסמך זיהוי בהתאם לסמכותה על פי סעיף 21(א)(א)(1) לחוק חתימה אלקטרונית.

3.
בסעיף קטן (ג) לפני ההגדרה "עובד" יבוא:

"חוק חתימה אלקטרונית – חוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001. חתימה אלקטרונית מאושרת ותעודה אלקטרונית כהגדרתן בחוק חתימה אלקטרונית. חתימה אלקטרונית מאובטחת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ד). בסופו יבוא "עוסק פטור" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

(ד)
שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי החתימה האלקטרונית ואחריותו לשימוש בה. הוראות כאמור יובאו לפני הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה. לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי הממשלה בתום התקופה האמורה.

תחילתן של ההוראות כאמור תהא לכל המוקדם ביום פרסומן.


בסעיף קטן (ה) הנוסח משתנה ואני אומר את המהות. המהות היא ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע שתקופת הדיווח תהיה בשל כל חודשיים בשנת המס, לאחר שנמסר הדיווח לוועדת הכספים, כפי שנקריא אותו תכף בסעיף 4 ובשים לב אליו, אנחנו נמצא לזה נוסח יותר מהוקצע.

2.
הוראת שעה לשנת 2012 לעניין סעיף 166 לפקודה


לגבי שנת המס 2012 יקראו את סעיף 166 לפקודה כאילו אחרי סעיף קטן (ב) בא:

(ב1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), מעביד שאינו עוסק פטור או מנכה שאינו עוסק פטור או מעביד שאינו מעסיק ארבעה עובדים

זה המצב?
יהודה נסרדישי
כן.
שגית אפיק
יש לנו הרחבה. יש לנו שלושה מצבים: מעביד שאינו עוסק פטור, מנכה שאינו עוסק פטור או מעביד שאינו מעסיק ארבעה עובדים.
מיכל דויטש הנר
שמעסיק פחות מארבעה עובדים.
שגית אפיק
שמעסיק עד ארבעה עובדים.
מיכל דויטש הנר
לא, זה מי שלא.
יהודה נסרדישי
מי שלא. זאת שלילה.
שגית אפיק
זה מי שיגיש. היא צודקת. בסדר.

יגיש בטופס שקבע המנהל דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי בשל כל ארבעה חודשים בשנת המס (להלן – תקופת הדיווח) באופן מקוון כפי שיורה המנהל עד תום שלושה חודשים לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת כפי שיורה המנהל.

בסעיף זה, חוק חתימה אלקטרונית, חוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001, חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, חתימה אלקטרונית מאובטחת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם להוראות לפי פסקה (3), עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי החתימה האלקטרונית ואחריותו לשימוש בה. הוראות כאמור יובאו לפני הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה. לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי הממשלה בתום התקופה האמורה.

תחילתן של הוראות כאמור תהא לכל המוקדם ביום פרסומן.

תחילה, תחולה והוראות מעבר –
תחילתו של סעיף 166 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) והוא יחול על תשלום הכנסת עבודה לעובד ותשלום הכנסה חבת ניכוי כמשמעותן בסעיף האמור ששולמו לגבי התקופה החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

תחילתו של סעיף 2 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ג (1 בינואר 2012) והוא יחול על תשלום הכנסת עבודה לעובד והכנסה חבת ניכוי כמשמעותן בסעיף 166 לפקודה ששולמו לגבי שנת המס 2012.

חובת דיווח לוועדת הכספים של הכנסת.

שר האוצר ידווח עד ליום ט"ז בכסלו התשע"ג (30 בנובמבר 2012) לוועדת הכספים של הכנסת על יישומה של הוראת השעה כאמור בסעיף 2 לחוק הזה על ההיערכות ליישומו של סעיף 166 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, על השלכותיו של חוק זה על מעביד או מנכה וכן על התועלות הצפויות מכוחו של חוק זה, לרבות לעניין שיפור מתן התשלומים שתושב זכאי להם לפי כל דין לגבי שנות המס 2013 ואילך.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להתייחס לזה? תודה. אנחנו מצביעים על הכל ביחד. אני מצביע נגד מצפוני. אם הייתי לבד בעולם, לא הייתי מצביע על זה. זה לא מקל על האנשים.
יעקב אדרי
הרב גפני, אם אתה מתנגד, אני אתך. אני לא רוצה להשאיר אותך לבד.
היו"ר משה גפני
לא, אני בעד. אין ברירה אבל אני לא אוהב את זה. מישהו אחר במקומי לא היה אומר את זה אלא היה מתלהב ואומר שזה חוק מצוין. זה לא חוק מצוין. זה חוק שיש בו מעלות ויש בו גם חסרונות. אני לא אוהב את החוק הזה. החוק הזה יאושר בכפוף למה שאמר מנהל רשות המסים כך שמי שאין לו אפשרות לדיווח מקוון, יש לו עמדות ברשות המסים, בסניפים של מס הכנסה, והוא יכול לעשות זאת שם.
יעקב אדרי
שאלה טכנית. תוך כמה זמן יישום החוק?
היו"ר משה גפני
אמרתי קודם. זה מתחיל ב-2012 ולכמה קבוצות הוא יתחיל רק ב-2013. הכוונה שהחוק יתחיל להיות מיושם באוגוסט 2012.
יעקב אדרי
יש זמן.
היו"ר משה גפני
הזמן רץ.


אנחנו מצביעים. מי בעד אישור הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התשע"א-2010, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ח, מסים, דיווח רבעוני מקוון,ף סעיפים 165(15) ו-171(יא).


אני מפנה את תשומת לב החברים שכאשר זה אושר בחוק ההתייעלות הכלכלית והובא לוועדה, הקטע הזה בחוק, ארבע שורות, קיבל פתאום נפח גדול.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק אושרה פה אחד


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים