ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/10/2010

חיוב ימי השתלמות בימי שישי שבת

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת החינוך, התרבות והספורט

18.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 286

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום שני, י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), שעה 12:00
סדר היום
חיוב ימי השתלמות בימי שישי שבת
נכחו
חברי הוועדה: עינת וילףאנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
ברכה אדלשטיין
- מפקחת ארצית באגף לפיתוח מקצועי של עו"ה, משרד החינוךשאול כהן
- רכז חינוך והשכלה גבוהה באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצריעקב פרידברג
- משרד המשפטיםפאולה פישר
- הסתדרות המיקרוביולוגים, האוניברסיטה העבריתנילי זרחין
- הסתדרות המיקרוביולוגים, אוניברסיטת בר אילןדנה אהרון
- ממונה תחום העסקה ושכר, מל"גאשר גולדשלגר
- מזכ"ל הב.מ.י., ההסתדרות החדשהאוריאל גנזל
- מנהל "צהר לחקיקה"
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטארית
רויטל יפרח
חיוב ימי השתלמות בימי שישי שבת
היו"ר ציון פיניאן
אני פותח את ישיבת ועדת החינוך בנושא של "חיובי ימי השתלמות בימי שישי שבת". נתחיל עם בעל המכתב? לפני כן, מי נמצא פה מכל המוזמנים?
יהודית גידלי
בא נתחיל להקריא: ברכה אדלשטיין כאן, שאול כהן טרם הגיע, הניה מרקוביץ גם לא נמצאת, פאולה פישר פה, נילי זרחין טרם הגיעה, דנה אהרון פה, אשר גולדשלגר פה, אוריאל גנזל לא נמצא, מר פרידברג ממשרד המשפטים פה. מיד אברר מה עם נציג האוצר, זה מאוד מהותי...
היו"ר ציון פיניאן
מר גולדשלגר, בבקשה.
אשר גולדשלגר
אני יושב ראש הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים בהסתדרות החדשה. אני העליתי את הנושא ונתקלתי בו בשנתיים שלוש האחרונות - -
היו"ר ציון פיניאן
אני מבקש שתסביר את הנושא לאנשים כמונו, חדשים.
אשר גולדשלגר
בבקשה. בשנתיים שלוש האחרונות התחילו להגיע אלי תלונות של עובדים, שהם מחויבים בימי השתלמות גם בימים של שבת וזה בדגש על השבת או יותר נכון, עם כניסת השבת והשבת. מאחר ואנחנו מייצגים אוכלוסייה לא קטנה של ציבור דתי, לא רק חובשי כיפות אלא גם נשים מהמגזר הדתי שעובדות במעבדות ויוצאות להשתלמויות, וביום שישי, עם כניסת השבת הן הולכות לבית הכנסת וחדלות לעשות דבר. אז התחילו להגיע אלי תלונות - -
יהודית גידלי
שאלה: אתה מדבר על השתלמות שהיא במשך 10 ימים רצופים?
אשר גולדשלגר
לא, אני מדבר על השתלמות מיום חמישי עד ראשון או עד שני, ואני גם מדבר על יציאות השתלמות לחו"ל על מנת להביא מכשירים. אני אסביר את זה במספר דקות. התחילו להגיע תלונות של אנשים, ויש לי דוגמאות ואני יכול לקחת ולהראות לכם שיום שבת הפך להיות יום עבודה רגיל. ימים ה' עד א' - 4 ימים. יש לי עוד הרבה דוגמאות למכביר. אני מקצר. ואז, פניתי ליושב ראש "ור"ה" במקביל לוועדת החינוך ואמרתי שלא יעלה על הדעת, גם אם התקנה וגם אם ההסכם הקיבוצי, ואני לא רוצה פה הסכם שכר ואני לא רוצה פה כלום, אני רוצה למנוע מחיובים של שבת כשאדם בבית הכנסת או בחדר או מטייל להנאתו, והוא יחויב ביום השתלמות, כאילו הוא משתלם במשהו. זה מתחיל ביום שישי משעה 17:00 אחה"צ. אני יודע שתהיה טענה גורפת שזה לא רק אצלך זה גם אצל אחרים. אז מה? זאת אומרת שאני צריך לשתוק?

אני פניתי בטענה, ואני לא מדבר פה על הצד החומרי של הכסף אלא על הצד הרוחני, שהמערכת התחילה בכלל מהמוסדות להשכלה גבוהה, שהתחילו לחייב ויש לי פה עוד לא מעט דוגמאות של חיוב בשבתות שהם ימי השתלמות לכל דין וענין. אני יכול לנמק גם כמשפטן - -
היו"ר ציון פיניאן
מה זאת אומרת מחייבים בימי השתלמות? נניח שמגיעים לך 30 ימי השתלמות אז שישי שבת נכלל?
אשר גולדשלגר
נכלל כולל שבת, על שישי אני כבר לא מדבר אבל בא נגיד ששבת בטח, עד כניסת השבת. יש לנו הסכמים שאומרים ימי עבודה. לא ידעתי ששבת ויום שישי זה ימי עבודה. עברו ל-5 ימי עבודה ורק תורנים עובדים בשישי שבת. כתב לי יו"ר "ור"ה" ומי מטעמו שאני מנסה לנצל את זה להסכמי עבודה. אמרתי: לא יקום ולא יהיה, זה לא הסכמי עבודה, אני רוצה לאפשר לציבור הדתי להיות אתנו בשבת ושלא יחויב ביום השתלמות או ללכת ביום שישי לבית הכנסת, אם הוא רוצה. אני לא מחייב אף אחד, ואני קובע שביום שישי, עם כניסת השבת, חדלה אצלי כל פעילות עד צאת השבת.

הסברתי גם ל"ור"ה", וגם לכל הגורמים אחרים שהתלונה כרגע מופנית למוסדות להשכלה גבוהה ולא הופנתה לנציבות שירות המדינה, וגם מדינת ישראל נוהגת כך וגם את זה צריך לתקן. אבל הסברתי לכל הגורמים שלא יעלה על הדעת שבשישי, עם כניסת השבת או בשבת אנשים יחויבו בימי השתלמות כאילו הם עבדו. באים אלי אנשים בטענות ואומרים: אשרף אני בשבת לא עשיתי כלום, לא משתלם ולא עשיתי כלום. אני בשבת נח, וזו זכותו, קם אם יגידו לי שזה תקנות נציבות שירות המדינה משנת 48, גם אם ימי של העובד ביום חמישי מתחילים והוא חלה בשבת, מחייבים אותו בשבת להיות חולה, זה לא כמו לעבוד כי השתלמות זה עובד מול העבודה ולא מול המחלה. אני יכול לתת עוד כהנה וכהנה דוגמאות אבל מאוד התרגזתי שיו"ר "ור"ה" הציג את זה, ואני לא יודע אם מישהו מהמוסדות להשכלה גבוהה נמצא פה - -
יהודית גידלי
נמצא פה.
היו"ר ציון פיניאן
שאלה כדי להבין: הנושא של ההשתלמות בשבת, שזה יורד מהמכסה השנתית של ההשתלמות, האם הם מקבלים שכר?
אשר גולדשלגר
ודאי שזה יורד מהמכסה השנתית ולא, חס וחלילה, הם לא מקבלים כלום, שום דבר.
היו"ר ציון פיניאן
זה יורד מהמכסה והם לא מקבלים תשלום עבור זה.
אשר גולדשלגר
חס וחלילה. אני בקשתי לנתק את זה, בלי כסף. זאת אומרת, כשאדם יוצא להשתלמות ביום רביעי או חמישי להשתלמות וחוזר ביום ראשון או שני, לחייב את ימי ההשתלמות שהוא חייב לתת ולא את השבת ולא את שישי אחה"צ.
היו"ר ציון פיניאן
כלומר, אתה רוצה להוריד מהמכסה את השבתות.
אשר גולדשלגר
שלא ייווצר מצב שאני מחויב אליהם בגין איזו שהיא תקנה או הסכם כזה או אחר, שמתייחס לענין שאין לי תשובה על השבת. אני יכול לתת תשובות בהסכם קיבוצי, אני יכול לתת תשובות בהרבה דברים, אני לא יכול לתת תשובות על השבת.
היו"ר ציון פיניאן
שאלה נוספת: בהשתלמויות בשבת, נעשות פעילויות?
אשר גולדשלגר
אין שום פעילויות חוץ מלאכול, ללכת לטייל כמו בבית, לנוח ולישון, אין שום פעילות בשעת השבת מבחינתי, מבחינת ההסתדרות המקצועית שלי. ואז ישאלו אותי: אבל זו יכולה להיות השלכת רוחב על אחרים. אני עונה שאותי לא מעניין השלכות רוחב. אותי מעניין שאני מייצג, בין השאר, 3000 עובדים שהם מהמגזר הדתי. נמצאת פה נציגה שלי מאוניברסיטת בר אילן, שמייצגת דתיות ואומרת: אי אפשר עם דבר כזה.
היו"ר ציון פיניאן
תצמצם בבקשה את הבקשה. הבקשה היא לא לכלול שבתות בתוך מכסת ההשתלמויות.
אשר גולדשלגר
100%. לא לחיוב ולא לשלילה ולא באמצע כי זה יום מנוחה, אם אינני טועה, בחקיקה של כנסת ישראל. להוציא את זה בכל מקרה מהמעגל. אני יכול להגיד משפט והייתי גם עליו אומר, לכאורה: העוולה הזאת, שנעשית בעיקר כפגיעה בציבור הדתי וגם בחילוני אבל בעיקר בדתי, אני יכול להגיד שתחזירו מאות ואלפי ימי השתלמות שגזלתם מעובדים.
אתן דוגמה נוספת
עובדת שנוסעת להביא ציוד מחלקתי למחקר מגיעה לחו"ל, חוזרת ביום ראשון או שני, היא לא עושה כלום בשבת. אומרים לה: היית שם בשבת, זה עולה לך בימי השתלמות.
היו"ר ציון פיניאן
הבקשה שלך הם רק לאנשים שמצהירים שהם שומרי שבת או לכלל ישראל?
אשר גולדשלגר
לכלל ישראל אבל אני מציג את הענין בגלל שומרי השבת. נהיה כנים, צריך להגיד את האמת.
דבר נוסף
יש פה ענין של אנשים שהפסידו מאות ימי השתלמות, שחויבו על השבת. הם אומרים לגביה ההשתלמות: אני לא רוצה שיוסיפו לי, אני לא רוצה שיגרעו לי, אני לא רוצה שיעשו שום דבר. אני רוצה שייקחו ממני בצדק. מי שהיה בהשתלמות מיום ראשון עד יום חמישי, חבל על הזמן, 5 ימים. אבל בשבת, לא לגזול לנו את הימים, וגוזלים אותנו משישי ושבת, ולי אין תשובה.

אני רוצה לבקש להחזיר לנו רטרואקטיבית את הימים שנגזלו.
יהודית גידלי
עד מתי? עד 48?
אשר גולדשלגר
לא. זה עלה בשנת 2005,2006, 2007 - להחזיר לנו את הימים שנגזלו מהציבור. אמרת לי שאני יכול להגיד הכל אז אני אומר אבל אתם הממליצים.
היו"ר ציון פיניאן
גברת ברכה אדלשטיין, בבקשה. מפקחת ארצית.
ברכה אדלשטיין
במשרד החינוך, לגבי עובדי הוראה, הבעיה בכלל אינה קיימת. עובדי הוראה אינם משתלמים בשישי שבת, בוודאי לא בהשתלמויות שמתוקצבות על ידי משרד החינוך. בשישי שבת השתלמויות מתקיימות מעט מאוד במגזר הלא יהודי, כשבמגזר הלא יהודי הם יכולים לבחור את הימים החופשיים שלהם, שישי, שבת או ראשון אבל אף אחד לא מחייב את עובדי ההוראה להשתלם בכלל, ובוודאי לא בהשתלמויות בשבת.
יהודית גידלי
זאת אומרת, אין אצלכם מצב של השתלמות מיום חמישי עד ראשון?
ברכה אדלשטיין
לא.
היו"ר ציון פיניאן
עובדי הוראה לא משתלמים בשבת?
ברכה אדלשטיין
לא. יכול להיות שתמצא השתלמויות במגזר הערבי. בוודאי אין חובה. יש גם בתי ספר ערבים שמלמדים בשבת.
היו"ר ציון פיניאן
כלומר, השבת היא לפי הדת. כל אחד בדתו. תודה.

נציגת נציבות שירות המדינה, בבקשה.
הניה מרקוביץ
אני מנהלת אגף בכיר בנציבות שירות המדינה. אני מצטערת שאיחרתי כי היה לחץ בכניסה אז לא שמעתי את תחילת הדברים של אשר, אבל אני מניחה, אשר, שאתה מתייחס לימים ההסכמיים ולימי ההשתלמות ההסכמיים?
אשר גולדשלגר
חיובי.
הניה מרקוביץ
העובדים מקבלים הטבה של צבירת ימי השתלמות הסכמיים. הם מקבלים צבירה של עד 90 ימים לאורך תקופה. הימים האלה מחושבים - -
אשר גולדשלגר
תיקון - לא בכל הדירוגים זה אותו דבר. אצלנו אין 90, יש 42 ימי עבודה אבל זה לא שייך...
היו"ר ציון פיניאן
גברת מרקוביץ, אני מבקש שתתייחסי לדברים של אשר לגבי ההכללה של שבתות בתוך המכסה.
הניה מרקוביץ
בסדר, אני פשוט לא מבינה את הטענה. אם העובדים נמצאים במתקן שנמצא במסגרת השתלמות והם נשארים שם בשישי שבת, אם הם נשארים על חשבונם הפרטי כדי לבלות את יום השבת לחופשת המשך בבית המלון, אז כמובן שאין בעיה, אנחנו לא נוריד להם את הימים האלה. אבל אם ההשתלמות מאורגנת כך שהיא כוללת בתוכה את יום שבת, היא מוצגת כהשתלמות שכוללת בתוכה את יום השבת, ויש השתלמויות גם לדירוגים אחרים, למהנדסים, לטכנאים, למח"ר, שבהן יש הרצאות בשבת. כמובן שאין חילול שבת אבל יש הרצאות ביום שבת, והמתכונת הזאת של ההשתלמויות היא מתכונת שמוגדרת מראש, מה היא צריכה לכלול בתוכה. אי אפשר לבוא עכשיו ולהגיד שהדבר הזה אושר כהשתלמות לארבעה ימים אבל תחייב לי רק שלושה ימים, כי זה נפל במקרה בשבת. אין כאן שום ענין של חילול שבת. יש הקפדה בכל הדירוגים שלא יהיה חילול שבת. ההסעות יוצאות במוצאי שבת, ההשתלמות נעשית בבתי מלון כשרים. לכן, אני מבקשת שנושא הדת יימחק מכאן. יש כאן ענין של ויכוח כלכלי האם כן יחייבו את ימי השבת או לא. אני מאוד מצטערת שזה עולה בצורה כזאת כאן, בכנסת.
היו"ר ציון פיניאן
אני חוזר על מה שאמרתי לפני כן, שפה עולה הכל.
יהודית גידלי
אבל איש לא טען שיש חילול שבת.
אנסטסיה מיכאלי
אני חושבת שצריך לדעת על כל הבעיות שקיימות במערכת ולהתייחס לזה מבחינה חקיקתית בהקדם.
הניה מרקוביץ
אין כאן בעיה, גברתי. לעובדים יש ימים נוספים לחופשות שלהם, וזה נקרא "ימי השתלמות". העובדים רשאים לנצל את ימי ההשתלמות באישור מוקדם כרצונם. יש השתלמויות שמאורגנות. אני, למשל, יושבת בארגוני המהנדסים כנציגת המעסיק, ויש השתלמויות שמאורגנות מיום רביעי עד יום שבת, כולל יום שבת, בהם יש הרצאות. העובדים האלה מחויבים ב-4 ימי השתלמות כאשר הם יוצאים להשתלמות כזאת.
יהודית גידלי
התשובה היא לא לשאלה.
הניה מרקוביץ
היא חייבת להיות בת 4 ימים אחרת היא לא תוכר כהשתלמות.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, את לא עונה לשאלה.
הניה מרקוביץ
הבקשה היא שאת השבת אני לא אחשיב כיום השתלמות. אבל הוא מגיש השתלמות לאישור. רבותי, הארגון מכין השתלמות והוא מציג אותה לאישור והיא חייבת להשתרע על מספר מסוים של שעות, ועל מספר מסוים של ימים. זה לא פיקניק.
אשר גולדשלגר
אני לא מציג שום השתלמות לשום אישור.
אנסטסיה מיכאלי
רגע, השאלה היא מי אחראי על הצגת התכנית של ההשתלמויות?
אשר גולדשלגר
את תכנית ההשתלמות אני מגיש, אני מכין אותה דרך מיטב הפרופסורים של מדינת ישראל. ביום שישי בשעות אחה"צ אני "סוגר את הבסטה", ולא נותן לציבור הדתי או הציבור האחר - -
הניה מרקוביץ
אז אל תשלם להם את השבת במלון.
אשר גולדשלגר
אני לא מגיש את זה לשום בקשה לגמול השתלמות. אנחנו מגישים את זה כהסכם של זכות, ואז אומרת המערכת: תשמע, אצל אחרים נוקטים ככה וככה. אני מוכן להיענש אם אפגע בשבת ואעשה משהו במהלך השבת, ואני לא עושה, אז אין לי בעיה. ואז מגיעות התלונות אלי במאות ואלפים, שאנשים אומרים: תשמע, אני לא רוצה בשבת שיהיה לי גמול השתלמות, אני לא אבוא אליך בכלל, אתה עובד בשבת. עכשיו, אתה יכול להגיד לי שהמהנדסים עושים, אלה עושים. לנו יש אחוז גבוה של ציבור גבוה של ציבור דתי. מה אני יכול לעשות?
הניה מרקוביץ
אשר, אני מציעה שהעובדים ישלמו על השהות במלון ביום שישי בערב, ואז אנחנו לא... או שזה השתלמות או שזה לא השתלמות.
אשר גולדשלגר
מה הקשר?
היו"ר ציון פיניאן
תודה. פאולה פישר מהסתדרות המיקרוביולוגים.
פאולה פישר
קודם כל, ברצוני להתייחס למה שנאמר קודם: הציבור הדתי בדרך כלל גם מוודא כשהוא יוצא בפעם הראשונה לפחות למסגרת שכזאת, מהי התכנית וכיצד היא מתנהלת. במידה ויש חילול חדש בפרהסיה, לא פעם היו אנשים שאמרו: לא מתאים לנו, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה שאנשים יוצאים להרצאות. אז זה ממש לא הוגן לעשות דבר כזה ולשים אותם בצד ולהגיד: אתם לא יכולים להשתתף כי אנחנו מקיימים הרצאות. אין בתכנית שלנו תכנית כתובה ליום השבת, אין דבר כזה. בימי שישי, בשעות הבוקר, אנחנו רואים את הציבור הדתי משתתף בהרצאות. במידה ויש הרצאה אחה"צ, שנושקת לשבת, הם כבר בהכנות לשבת ואנחנו מקבלים את זה בהבנה והם לא מגיעים. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לחייב אנשים דתיים לחלל שבת. בשבת אין שום תכנית. זה שביום ראשון אנחנו חוזרים להשתלמות, זאת התכנית. אני חושבת שמן ההוגן לקחת בחשבון את הרגשות של הציבור הזה, והם חלק מההסתדרות שלנו ומהעובדים שלנו, ואנחנו לא יכולים להתעלם מבקשתם ולהגיד: אנחנו יוצאים להשתלמות כאשר אתם לא יכולים להיות שם. אני חושבת שזה דבר מאוד ברור.

פונים אלי עובדים, אני נציגת עובדים של המיקרוביולוגים באוניברסיטה העברית. נאמר לי: נשלחנו על ידי המוסד לחו"ל לקליטת ציוד מדעי. ההשתלמות התקיימה על שבת, מיום שלישי עד יום שלישי, סדנה של שבוע. שילבו אותנו. בחורה דתיה שחובשת כובע, נראה לך שאני הייתי בהשתלמות בשבת? אז למה חייבו אותי על ימי ההשתלמות האלה? פשוט אין לי תשובות לזה.
הניה מרקוביץ
לא צריך בכלל לחייב אותה על ימי השתלמות.
היו"ר ציון פיניאן
נילי זרחין מאוניברסיטת בר-אילן, בבקשה.
נילי זרחין
אני מייצגת את עובדי המעבדות באוניברסיטת בר-אילן. אני רוצה לציין שזאת אוניברסיטה דתית ויש לנו חברים וחברות באיגוד, גם דתיים וגם שאינם דתיים. התלונות מגיעות גם מהלא-דתיים, שהם יודעים שהם באים והם לא משתלמים ביום שבת. הם יבואו ביום ראשון, על הבוקר, להרצאות שאשר מארגן ונותן באותו יום עד ההסעה חזרה, אבל בפירוש יום שבת הוא יום מנוחה, כמו שקיים בארץ.

אני באה ומדגישה שהאוניברסיטה, גם כן, כאשר מציגים את ההשתתפות בהשתלמות מיום חמישי עד יום ראשון, מורידים ארבעה ימי השתלמות וזה דבר שבהחלט מעלה - -
היו"ר ציון פיניאן
זאת אומרת, מה שאשר אומר אצלכם זה מיושם.
נילי זרחין
ממש ככה.
אשר גולדשלגר
הפוך, מחייבים אותם גם על השבת.
נילי זרחין
אני אומרת שגם באוניברסיטת בר-אילן זה קיים כך, והתכנית שאנחנו מקבלים היא מסודרת, וכמו שהוא אמר יש פרופסורים שנותנים לנו את ההרצאות המקצועיות נותנים עד יום שישי בצהריים ולאחר מכן ביום ראשון בבוקר. אנשים נשארים וגם המרצים נשארים, דתיים וחילוניים. אני דווקא מחזקת את זה שגם אלה שלא דתיים מתלוננים.
עינת וילף
אפשר לסדר את המונח "מחייבים" כי משלמים להם עבור - -
אשר גולדשלגר
לא, אנחנו משלמים מהמכסה שלנו עבור השבת שנכחנו ונשארנו ללון בחדר, מחייבים אותנו בימים האלה שהם ימים שקיבלנו אותם כהטבת - -
יהודית גידלי
גורעים אותם ממכסת ימי ההשתלמות?
אשר גולדשלגר
ממכסת ההשתלמות. אומרים לו: תשמע, זה שאתה בשבת פה – תשלם על זה. אתה לא הולך להרצאה, אתה לא הולך לשום מקום.
עינת וילף
העובד משלם על ההשתלמות או משלמים לו?
יהודית גידלי
יש לעובד מספר ימי השתלמות בשנה ואז הוא הולך לאותו מתקן, כאשר בפועל הוא לומד יומיים ושוהה בפועל שלושה או ארבעה, ואז גורעים מהמכסה העומדת לרשותו את ארבעת הימים.
עינת וילף
אבל זה משהו שהוא רוצה. הוא רוצה לגמור את המכסה הזאת, לא?
אשר גולדשלגר
לא. זה החילוניים. הדתיים או הדתיות שבחבורה לא מוכנים לשמוע על דבר כזה של שישי שבת. או שלא תגענה או שהן מתלוננות עלי. מה לעשות שאני לא אחראי על השבת?
היו"ר ציון פיניאן
נילי סיימת? דנה אהרון, בבקשה.
דנה אהרון
אני ממונה על תחום שכר ותנאי העסקה בות"ת. הנושא הזה הגיע אלינו. יש פה נציג של ור"ה?
יהודית גידלי
בואי נגיד שגם לישיבות שאנחנו דנים על תקציב "ור"ה" הם לא מגיעים אז לא כל שכן היום.
דנה אהרון
לצורך הענין, כנראה שאצטרך לדבר גם קצת בשם "ור"ה".אני מניחה שחוות הדעת המשפטית של "ור"ה" הובאה לידיכם בענין הזה?
היו"ר ציון פיניאן
לא.
דנה אהרון
הפניה הזאת הועברה אלינו על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב ונתבקשה התייחסות שלנו. אנחנו העברנו את הבקשה שלנו להתייחסות "ור"ה", וקיבלנו חוות דעת משפטית בנושא. חוות הדעת דומה מאוד למה שאומרת נציגת נציבות שירות המדינה, שימי ההשתלמות הם הטבת שכר ומלכתחילה מכסת הימים נקבעה כגבוהה יותר כדי לכסות גם את הניכוי של ימי שישי שבת. הבעיה הזאת לא ייחודית לאוניברסיטאות או למוסדות להשכלה גבוהה אלא מופיעה בתקשיר והיא רלוונטית לכל העובדים בשירות הציבורי כנראה ולכן, לדעתי, היא מטרידה את אחד הצדדים. המקום לפתרון הוא במו"מ דרך הסכם ולא בדיון כאן.
אשר גולדשלגר
אני אגיד לך, השבת לא נתונה להסכם בכלל. לא נקבעה מכסה בגלל שיש שבת באמצע אלא המכסה לא נקבעה על שבת.
דנה אהרון
ההנחיה בתקשיר אומרת שניכוי ימי שישי שבת יהיו כאשר הם לא נופלים על היום הראשון או האחרון בהשתלמות. להבנתנו, גם במוצ"ש עדין ניתנות הרצאות ולכן זה נחשב - -
אשר גולדשלגר
· - -
דנה אהרון
אני לא אתווכח. יכול להיות שברמה העקרונית אולי באמת יש מקום לדיון אבל הפתרון לזה נמצא במו"מ ובהסכם. ההטבה הזאת היא חלק מהסכם שכר.
אשר גולדשלגר
ממש לא, במפורש לא. אתם העתקתם את נציבות שירות המדינה.
היו"ר ציון פיניאן
נציג משרד המשפטים, בבקשה.
יעקב פרידברג
אני מייעוץ וחקיקה ובדרך כלל מתעסק בחקיקת החינוך. האמת שניסינו לברר לפני הדיון במשרד החינוך האם הדיון כאן הוא על עובדי הוראה, כי כך היה משתמע. אני שמח לשמוע שלא כך. אומר דברים כלליים: כמו שכבר נאמר כאן, הזכות להשתלמות היא זכות עודפת והיא בוודאי לא קוגנטית, ואפשר לקחת דוגמה מחוק חופשה שנתית. שם מדובר במשהו שהיא אפשר להקנות עליו, וגם שם מופיעים ימים קלנדריים. נניח מופיע שלעובד יש זכות ל-14 ימים, כשימי חופשה כלולים בהם כמו שבת, שבהחלט כלולה במסגרת אותם ימים. לכן, לפחות להבנתי, כמו שנאמר כבר, הנושא הזה צריך להתדיין בין הצדדים. מדובר בדיון על הטבה כספית. אני חושב שהדיון הדתי בוודאי לא מן הענין.
אשר גולדשלגר
הערה: ההסכם הוא הסכם על פי מכסת ימי עבודה ולא קלנדרי. לכן, הבעיה קופצת כל שבוע וכל חודש וכל חודשיים. אז אנא ברשותך, יש כאלה שזה ימים קלנדריים, אצלנו זה ימי עבודה לכל דין וענין. משמעו, ששישי שבת לא יכול להיות יום עבודה או השתלמות, קל וחומר כשמדובר בהמון ציבור דתי. אם קוראים את ההסכמים יודעים. אני התחייבתי גם לוועדת החינוך, אני לא רוצה הסכם עבודה. אני רוצה שבשישי שבת, כפי שגם במשרד החינוך, לא יחייבו את העובדים בימי השתלמות כי הם לא משתלמים. זה לא אפור, זה שחור או לבן.

דבר אחרון, ידידי יו"ר הוועדה, המוסדות להשכלה גבוהה, אין להם אפילו החלטות בענין, הם העתיקו את נציבות שירות המדינה ואז הם הסתבכו בענין כי לא מצאנו בתקשי"ר, ואני קורא את תשובות "ור"ה" וכל האחרים שעונים תשובות שהן לא מן הענין למה שקורה בהסכמים, ומעתיקים את נציבות שירות המדינה. תודה.
יעקב פרידברג
אני לא מכיר את ההסכם הקיבוצי שאדוני מדבר עליו אבל מתוך ענין העליתי לי הסכם קיבוצי שמסדיר את הנושא של ההשתלמויות למהנדסים, וושם מופיע במפורש, וזה מאוד דומה לחוק חופשה שנתית.
אשר גולדשלגר
לא דומה.
היו"ר ציון פיניאן
אני אסכם: 1. ועדת החינוך מבקשת את נציבות שירות המדינה לבדוק בחיוב את בקשת ההסתדרות לאי הכללת ימי שבת כימי השתלמות במכסה השנתית המגיעה לעובד. 2. ועדת החינוך מתנגדת לכל השתלמות או פעילויות פיקטיביות למיניהן. 3. ועדת החינוך ממליצה וקוראת לצדדים להתכנס ולשבת יחדיו, ולגבש הסכמות שיובאו לאישור הוועדה וזאת חודשיים ימים מהיום. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:30)

קוד המקור של הנתונים