ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/10/2010

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכלכלה

18.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 332

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שני, י' בחשוון תשע"א ( 18 באוקטובר 2010), שעה: 11:30
סדר היום
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 – לציון יום המודעות


הארצית לחניית נכים
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

זבולון אורלב

חמד עמאר

אנסטסיה מיכאלי

כרמל שאמה
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני – סגנית היועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד יפעה רווה – משרד המשפטים

חיים אמיגה – עוזר היועץ המשפטי, המשרד לביטחון הפנים

רוית הופמן – תובעת, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד מיכל צברי דוד – הלשכה המשפטית, משרד הפנים

פיני קבלו – סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

ארנון זליגר – קבוצת קניוני ישראל

יובל וגנר – יו"ר עמותת נגישות ישראל

מיכל שיק הר-טוב – יועצת משפטית, עמותת נגישות ישראל

משה רוטמן – מרכז תחום ילדים ומשפחות ובצוות דוברות, מטה הפעולה של הנכים בישראל

ישראל אבן זהב – רכז תחום נגישות, מטה האבק של הנכים

אורן כהן – מרכז תחום נגישות, ארגון הפעולה של הנכים

קובי כהן – יו"ר ארגון הפעולה של הנכים

מומו נקוה – יו"ר ארגון נכי ישראל

רפאל כחלון – נגישות, איל"ן

משה בר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 – לציון יום המודעות

הארצית לחניית נכים
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב לכם. אנחנו בישיבה השנייה להיום. אנחנו מציינים היום בוועדת הכלכלה, כפי שכבר אמרנו קודם, את יום המודעות לחניות נכים, ואנחנו עושים את זה באמצעות אישור של שלושה דברי חקיקה שיסייעו בקידום הנושא החשוב, המוסרי והחברתי הזה.


חבר הכנסת אורלב נמצא כאן. קודם לכן ישבנו בחדר הוועדה, ואישרנו את הצעת החוק הפרטית שלו לתיקון פקודת התעבורה – להבטיח את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחנייה בכל מקום שהוקצה להם על פי החוק. ביקשתי גם מהמרכז לשלטון מקומי ומהרשויות המקומיות – בעיקר הגדולות, באלו שיש להן אמצעים – שיקבעו בחוקי העזר חובת גרירה למי שחונה במקום חנייה המיועד לנכה. בעניין הזה, חבר הכנסת אורלב, אנחנו משגרים מכתב משותף לשלטון המקומי, והוא יופץ על ידי חוזר מנכ"ל. אני לא רואה כאן את נציג השלטון המקומי, הוא אולי ייכנס בהמשך כפי שעשה קודם.


בישיבה זו אנחנו דנים בצו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 שבמסגרתו מבקש משרד התחבורה להעלות את הקנס על חנייה בניגוד לחוק בחניית נכים מ-500 ל-1,000 שקל. זהו דבר שהוא לא רק כלכלי, אלא הוא מוסרי בעיקר. קודם כל, לא לחנות בכלל – זה הדבר הכי חשוב. לא צריך אז לקבל קנס, לא של 500 ולא של 1,000 שקלים שיהיה עכשיו. צריך פשוט לא לעמוד בחניות של נכים. אני חושב שהצו שהגיש משרד התחבורה הוא חשוב, ואנחנו נקיים עליו פה דיון קצר, ואני מקווה שנאשר גם את הדבר בסוף הישיבה. בישיבה הבאה שהיא כנראה תהיה רצופה לפי לוח הזמנים, אנחנו נדון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סייגים להגבלת שעות חנייה של נכים) של חברנו חבר הכנסת מוץ מטלון שהתחלנו בשלהי מושב הקיץ, ונסיים אותה. התחייבנו לסיים אותה היום, ואני מקווה שנעשה את זה.


חבר הכנסת אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
תודה רבה. בדיון הראשון בהצעת החוק הפרטית שאושרה היום בוועדה בראשותך בקריאה שנייה ושלישית שמסדירה איסור חניית נכים, ומסדירה גם את הפיקוח גם אם מדובר לא רק בדרך, או ברחובות, אלא גם אם מדובר במגרשי חנייה ציבוריים שחלקם פרטיים כמו קניונים, אולמות שמחות וכדו', אני ביקשתי להעלות את הקנס של מי שחונה במקום נכים לסכום של 5,000 שקלים.
היו"ר אופיר אקוניס
זה גם עבר בקריאה הטרומית.
זבולון אורלב
כך גם עבר בקריאה הטרומית. אבל, הממשלה כבר בשלב ההוא הודיעה שהיא מתנגדת ל-5,000 שקל. אני אמרתי 5,000 שקל מפני העניין המאוד הנכון כפי שכינית אותו והוא שמי שחונה בחנייה נכים עושה אולי את המעשה הבלתי מוסרי הבולט ביותר. עושים כאן עוול לנכים. אבל, בדיון הראשון הובהר לנו שקנס יכול להיות עד 1,000 שקלים. כאשר מדובר בסכום שהוא מעל 1,000 שקלים ההליך הוא כבר פרוצדורה מאוד מסובכת של בתי משפט. כלומר, אם אנחנו רוצים שיהיה קנס של 5,000 שקל אז הפקח ירשום דוח, ואז נמתין 5 שנים עד שבית המשפט ידון, ואז הוא יגיד שכבר היה שיהוי, ואז הוא בכלל כבר לא יטיל קנס. אנחנו מכירים מה קורה בבתי המשפט. ולכן, אני הסכמתי שזה יהיה בתקנות במקום שזה יהיה בחקיקה, וביוזמתך פנינו לשר התחבורה על מנת שהוא יציע שהקנס יועלה ל-1,000 שקלים שהוא הסכום המרבי. אני שמח שאתה מביא את זה היום - אני מאוד מודה לך - ואנחנו נשלים את המעגל בסוגיית הנכים.


זהו תמרור האוסר על חניית נכים. בישיבה הקודמת גם הצעתי – והובטח שהנושא הזה ייבדק – שבתחתית של כל תמרור האוסר על חניית נכים יירשם גם שהקנס הוא 1,000 שקלים וזאת כדי להרתיע אנשים. אדוני, בינתיים מישהו שמע את הדברים. הראו לי תמונות שברשויות מקומיות יש יוזמות גם של תלמידים שמדביקים סטיקרים למטה.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, אמר את זה מר וגנר, אם אינני טועה, בסוף הישיבה. גם מומו.
זבולון אורלב
ישראל גם הראה לי תמונות של יוזמות שהן מאוד מבורכות הפונות לעניין המוסרי – כפי שציינת - בבקשה לא לחנות כי זה מקום של נכה, או כמו שאני הולך עם התג הזה: לא נכה, אל תחנה. זה הפנייה המוסרית. הובטח שגם זה ייבדק בתוך חודש ימים, ונשמע איפה אנחנו עומדים בעניין.


תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך על הרגישות.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, אני מודה לך מאוד. אני חושב שהדבר הוא באמת חובתנו החברתית, ולזה אנחנו נמצאים כאן.


חבר הכנסת שאמה, בבקשה.
כרמל שאמה
תודה. דבריך קצת מייתרים את מה שרציתי לומר. אני פשוט רציתי להציע להעלות את הקנס כי הסכום של 1,000 נראה לי מעט מידיי. אבל, מאחר ויש מגבלה פרוצדוראלית, ובמקסימום מגיעים ל-1,000 שקל, אז אין לנו אלא לתמוך בהצעה הזאת. כי באמת, כמו שציינת, למי שחונה בחנייה של נכה מגיע כל קנס שבעולם. אנשים צריכים להיות באמת מורתעים עד שהעניין יהיה מסוג הדברים שלא עושים בכלל בשום מקרה ובשום מצב, וגם אם לא במצב שבו מישהו לחוץ או שהוא ממהר, ושאנשים ישימו לב לדברים האלה. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות למען ציבור הנכים – לאפשר להם נגישות למקומות שונים. ולכן, אם הסכום של 1,000 שקל הוא המקסימום אז זהו צעד מבורך.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, זו היתה הצעת הממשלה. קיימנו בנושא הסכום דיון בישיבה הקודמת שבאמת היתה לקראת סוף מושב הקיץ, וקיבלנו את התשובה לגבי הסכומים מהממשלה. גם המציע הסכים לדבר. ולכן, כפי שאתם רואים פה, המשרד הביא את הצו הזה, ואנחנו מייד נאשר אותו מ-500 שקל ל-1,000 שקלים. אני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו בשידור חי בערוץ הכנסת – אני לא יודע כמה צופים בנו במדויק - ולומר שאפשר לחסוך את ה-500 שקלים ואת ה-1,000 שקלים. אפשר לחסוך כל סכום פשוט על ידי כך שלא חונים בחניות נכים. זה קודם כל דבר מוסרי, חברתי. זה הושטת יד לאנשים שאנחנו צריכים לעזור להם, ואחר כך בא העניין שאנשים לא יקבלו קנס לא של 500 שקלים ולא של 1,000 שקלים, ולא סכומים אחרים. הם לא יצטרכו גרירה, גברתי מנהלת הוועדה, כפי שעסקנו בישיבה הקודמת. כל הדבר הזה יהיה מיותר.


חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.
חמד עמאר
אני רוצה לברך את הממשלה על העלאת הסכום מ-500 שקל ל-1,000 שקלים. אם היתה אפשרות גם אני הייתי מציע להעלות את הסכום הזה מעל 1,000 שקלים.


אבל, אני רוצה להעלות נקודה אחרת שכדאי להעלות אותה במעמד זה והיא לגבי שלטים לנכים במגזר הלא היהודי, ומועצות המקומיות הלא יהודיות.
היו"ר אופיר אקוניס
מה קורה שם?
חמד עמאר
שם כמעט ולא תראה שלט אחד שמראה שיש אפשרות לנכה לחנות. אני חושב שזו בעיה שאנחנו כוועדה צריכים לטפל בה, ולהביא אותה לדיון כאן. אנחנו צריכים לשמוע את השלטון המקומי ואת מי שהוא מוסמך בנושא.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי עידית תוכל למצוא את מר קבלו שנמצא בבניין, אבל לא נכנס לישיבה הזאת. הגברת ראובני, מי מציב את התמרורים? הרשות המקומית.
חוה ראובני
רשות התמרור המקומית.
חמד עמאר
רשות התמרור המקומית, ולכן אמרתי השלטון המקומי. אולי נמצא פתרון גם לזה.
זבולון אורלב
האם היא רשאית לא להציב?
חוה ראובני
זה בסמכותה להציב. אין עליה סמכות חובה על היקף מסוים, או כמות מסוימת. זה לפי שיקול דעתה. כל רשות מקומית מסדירה את החנייה בתחומיה, וזהו אחד הנושאים שהיא צריכה להידרש להם.
חמד עמאר
אני חושב על הצעת חוק בנושא שתחייב את המועצות המקומיות.
אתי בנדלר
אנחנו הזכרנו את זה בישיבה הקודמת, חבר הכנסת אורלב, שאין חובה היום לייחד מקומות חנייה לנכים בדרכים. יש חובה כרגע מכוח חוק התכנון והבנייה בבניינים ציבוריים, או במקומות ציבוריים כהגדרתם שם.
היו"ר אופיר אקוניס
אז אולי נטפל, ואולי שיצא גם חוזר מנכ"ל כל הרשויות האלה.
חמד עמאר
אמת. זה נושא מאוד רגיש וחשוב. צריך לתת פתרון לאנשים שזקוקים לפתרון הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, תודה רבה. מומו, בבקשה.
מומו נקוה
קודם כל, אני רוצה לברך יחד עם חבריי על היוזמה ועל הרוח הזאת. אנחנו היום עדים למשהו חדש, ובאמת פיללנו והתפללנו לנושא הזה.


כספי האזרח יקרים גם לנו. אנחנו נשמח יותר אם הנושא הזה של אי חנייה בחנייה נכים ילווה בקמפיין תקשורתי בערוצי התקשורת במשך חודש, חודש וחצי, במשך יום יום ובצידו יהיה הקנס שיעבור בעזרת השם. כי אנחנו לא רוצים להעניש אנשים שלא יודעים, ולא מודעים עד כמה חניית הנכים חשובה לנו, ועד כמה זה צו לחיים בשבילנו בימים של גשם ושמש, ואני לא רוצה לפרט פה מה קורה לנו בתוך הרכב אם אנחנו לא מספיקים לרדת. אבל, האזרח לא יודע. הקנס הוא בסדר גמור. אבל, לפני הקנס הזה צריך להיות קמפיין. אני רוצה שהחברה תחבק אותנו, ולא תשנא אותנו.
היו"ר אופיר אקוניס
קודם כל, זה רעיון טוב. לנו, לכנסת, אין כרגע סמכות לקיים קמפיינים מהסוג הזה. אבל, זה רעיון מעניין. אולי אחרי שנציע הצעות חוק כלשהן נקבל בעתיד גם את ההזדמנות הזאת לחוקים רבים שנעשים בבית הזה ולא ידועים בכלל. הם לא מגיעים לציבור כי הם כמעט לא ברמה של פיקנטריה שהעיתונות מכסה. אבל, היום דובר ועדת הכלכלה יוציא מייד בעוד חצי שעה את ההודעה לציבור. קודם כל, זה מידע לציבור שאנחנו אישרנו את התקנה הזאת, וכאשר אנחנו גם נדע בסופה מתי היא תיכנס לתוקף, עד אז אנחנו גם נודיע לציבור ממתי הקנס הוא כבר 1,000 שקלים ולא 500 שקלים, ונקווה שזה יהיה עוד אמצעי. קודם כל, נפרסם את הדבר לציבור במעט שאנחנו יכולים.
מומו נקוה
בדיוק. אדוני היושב ראש, אני כבר יכול לבשר לכולם פה שאנחנו היום חוגגים את פתיחת הרדיו שלנו באינטרנט – תקשורדיו. אנחנו נבשר כבר שם על הדבר הזה. אנחנו נהיה החלוצים בהעברת נושא הקמפיין בתקשורת. אנחנו חונכים היום את הרדיו, ובשעה שתיים יחלו השידורים.
היו"ר אופיר אקוניס
זה חדשות די טובות. זה רדיו אינטרנטי, הוא לא באוויר.
מומו נקוה
זה רדיו אינטרנטי, ובעזרת השם הוא יעבור גם לרדיו רגיל. הוא נמצא בכתובת: WWW.GRADIO.CO.IL. אנחנו חונכים היום את הרדיו, וזה יהיה המידע הראשון.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה, בשעה טובה. אני מבין שאתה העורך הראשי והמגיש.
מומו נקוה
אתם הראשונים שתבורכו שם.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה מאוד. תודה רבה, אנחנו מאוד מודים לך.


פיני, חבר הכנסת חמד עמאר העלה פה סוגיה מעניינית, ואני מוכרח לומר לך שדי מקוממת, לגבי הרשויות במגזר הלא יהודי. אין שילוט בכלל.
חמד עמאר
הקצאת מקומות לנכים - כמעט ואין שילוט.
היו"ר אופיר אקוניס
גם לא מקצים, ומן הסתם גם לא משלטים.
חמד עמאר
גם במקומות ציבוריים. אגב, זה מחויב בתקנה או בחוק. למשל, ליד בנקים.
זבולון אורלב
חוק התכנון והבנייה.
אתי בנדלר
היום תהיה חובה להקצות מקומות לנכים מכוח תקנות התכנון והבנייה. אבל, כאן מדובר באמת רק על מקומות חנייה, בעיקר בבניינים חדשים שמיועדים לשרת את הציבור. אני מניחה שאתה מדבר יותר על דרכים בתחום הרשות המקומית.
חמד עמאר
בתוך הרשות המקומית.
אתי בנדלר
על מקומות שמסומנים בכחול-לבן - - -
חמד עמאר
שלט אחד שיוקצה לנכה שיכול לעצור את רכבו ולרדת.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא מדבר באופן כללי.
חמד עמאר
באופן כללי.
אתי בנדלר
באופן כללי, ככל שמדובר בבניינים המיועדים לשמש את הציבור החובה היא מכוח תקנות התכנון והבנייה. יש חובה לגבי בניינים חדשים. יש חובה אחרת - מוגבלת יותר - לגבי בנייני ציבור קיימים. אין חובה בכלל לגבי דרכים. זאת אומרת שכשיש דרכים שרשות מקומית מייעדת אותם לחנייה באמצעות סימון כחול-לבן, אין חובה להקצות חלק מהמקומות האלה לנכים. אין חובה חוקית.
מומו נקוה
אבל, אנחנו גם נשמח לעזור לכם בנושא חניית נכים. אנחנו מוכנים להיות כתובת שלכם, ולעזור לכם לעזור למען הנכים. אם יש בעיה – נשתף פעולה כי המטרה שלנו היא לכלל הנכים, ולא חשוב מאיזה מגזר הם.
היו"ר אופיר אקוניס
מה עמדת הנציבות בעניין הזה? מר וגנר, האם אתה חלק מהנציבות? לא.
קריאה
אין נציבות פה היום.
היו"ר אופיר אקוניס
איך זה יכול להיות?
מומו נקוה
הם במשרדים.
היו"ר אופיר אקוניס
היום? זה היום שלהם. זהו אחד הימים הכי דרמטיים שהם צריכים להיות בבית המחוקקים, ולתת גם תמיכה מוסרית וגם תמיכה - - -
מומו נקוה
הם עלו יותר מידיי גבוה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אתה פה מעלה בעיה, ואם הנציבות היא מכשול אז - -
אתי בנדלר
חס וחלילה.
מומו נקוה
לא, מכשול. אבל, - - -
היו"ר אופיר אקוניס
- - או איזה גוף בירוקראטי שבולם, אז צריך לבדוק את זה.
אתי בנדלר
לא, לא.
לאה ורון
אדוני היושב ראש, הם בכל מקרה הוזמנו לשלוש הישיבות שעוסקות בנושא.
היו"ר אופיר אקוניס
אין לי ספק שהם הוזמנו. הבעיה היא לא בהזמנה, הגברת ורון, הבעיה היא בהגעה.
מומו נקוה
הם צריכים להיות פה לפני עובדי הבית.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע, יכולים יחד עם עובדי הבית.
מומו נקוה
שיבואו לפניהם – מאוד חשוב.
אתי בנדלר
הנגישות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות מכוחן נעשו בוועדת העבודה והרווחה. אני יודעת ששם הם מאוד מאוד מאוד פעילים.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. יובל, בבקשה.
יובל וגנר
קודם כל, אני רוצה שוב להודות לך על היוזמה לקיים את שלוש הדיונים החשובים האלה לרגל יום המודעות לחניות נכים ביוזמת עמותת נגישות ישראל ומשטרת התנועה.


אני רוצה להביע את תמיכתנו הרבה בהצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב להעלות את הקנס ל-1,000 שקל. אני רוצה לספר לכם שבארצות-הברית הקנס מתחיל ב-500 דולר. מי שעובר מספר פעמים שוללים לו את הרישיון, ומי שממשיך גם אוסרים אותו בכלא.
היו"ר אופיר אקוניס
באמת?
יובל וגנר
רק שנהיה בפרופורציות. יש עוד לאן להגיע.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מדבר על חוקים של הstates-.
אתי בנדלר
לא רק לגבי חניה במקומות של נכים, גם לגבי גניבה של תפוז.
יובל וגנר
לגבי מגזר הרשויות הערביות – אנחנו מקבלים המון תלונות בעניין הזה, וזה באמת קורא לפעולה. דרך אגב, בסוף זה נופל שם על דבר מאוד פשוט – תקציב. אם משרד התחבורה יתקצב אני בטוח שהרשויות במגזר הזה ישמחו לצבוע ולתמרר חניות.
חמד עמאר
זה לא נושא של תקציב. הצבת שלט, וצביעה בכחול זה לא כזה תקציב גדול. זה יותר נושא של מודעות והסברה.
יובל וגנר
זה מצטבר.
מומו נקוה
הם עושים סיפור שזה תקציב. אתה צודק, זה כלום. זה מאה שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
יובל, אני מציע שניגש ונאשר את הדבר, וגם נביא לידיעת הציבור. זה בסך הכול צו קצר מאוד. אגב, אומרת לי מנהלת הוועדה שיש פה עוד נקודה אחת שהיא לא קשורה אליכם.
לאה ורון
הצו עוסק בשני נושאים.
היו"ר אופיר אקוניס
הנקודה השנייה קשורה להפעלת מנוע אוטובוס בעת שהוא חונה שזה גם דבר חשו. מדובר בעצם על הדממת המנוע. הדבר הזה בא להדמים את מנוע האוטובוס.
יובל וגנר
אני מציע לחבר הכנסת זבולון אורלב הצעת שיפור להמשך, לאחר שהצו יאושר היום, והיא לנתב את הכספים האלה שייגבו לקידום הנגישות.
זבולון אורלב
יש לי ממש סיכוי עם האוצר של מדינת ישראל. בשביל זה אני צריך שאופיר אקוניס יהיה שר האוצר.
היו"ר אופיר אקוניס
אל תסבך אותי היום. אל תסבך אותי בדברים שלא הייתי רוצה להסתבך בהם.
זבולון אורלב
לאור הרגישות הרבה שהוא מגלה, אני מאמין שכשהוא יהיה שר האוצר הוא יזכור גם את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה, אני מאוד מודה לכם.


הגברת ראובני, בבקשה.
חוה ראובני
" צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), תשע"א-2010


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(א) לפקודה, ולפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין תשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:


1. תיקון התוספת – בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002(א) בפרט 2 –
(1) במספר סידורי 107, בטור "דרגת הקנס" במקום "ג" יבוא "ה"."


מספר סידורי 107 הוא המספר הסידורי שקובע את גובה הקנס לתקנה 72(א)(16) חנייה במקום שהוצב תמרור ג'(43) הכסא המיועד לנכה משותק רגליים. ג' זה כיום 500 שקלים, ה' זה 1,000 שקלים.


(2) הוא נושא אחר.
היו"ר אופיר אקוניס
תסבירי אותו בקצרה ביחד. הנושא השני לא שייך ליום המוגבלויות. זה בקשה נפרדת שלכם.
חוה ראובני
"(2) אחרי מספר סידורי 109 יבוא מספר סידורי 109א, תקנה 72א רבתי – דרגת הקנס ג'". הנושא הזה נקבע לבקשת המשרד להגנת הסביבה. אני לא רואה פה נציגות שלהם.
לאה ורון
חברות אגד, דן, חברות להסעה ציבורית, מועצת המובילים והמסיעים, ארגון חברות ההסעה - כולם הוזמנו. ככל הנראה הם תומכים במוצע, ולפיכך הם לא הגיעו.
חוה ראובני
כיום קיימת עבירה בתקנות התעבורה שמחייבת אוטובוסים להדמים מנוע בעת שהם עומדים: "לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן של חנייה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס, אלא כדי למלא אוויר במערכת הפניאומאטית שלו". בפועל אוטובוסים יכולים לעמוד עם מנוע דולק כי הנהג נמצא שם והוא רוצה שהמזגן יפעל, וכיוצא בזה. זה גורם לזיהום אוויר, זה גורם למפגעי רעש וזיהום אוויר. כיום זה אסור ממילא, אבל זה עבירה של הזמנה לדין מה שהופך את זה לדי ריק מתוכן.
היו"ר אופיר אקוניס
ולכן אתם מציעים לשנות.
חוה ראובני
מציעים להפוך את זה לעבירת קנס, קנס של 500 שקלים.
היו"ר אופיר אקוניס
כדי שנבין – גם הנהגים צריכים והם רבים - כאשר הם עומדים בתחנה כמו התחנה המרכזית בירושלים, ומעלים נוסעים - - -
חוה ראובני
לא, זה לא חנייה, זה לא בזמן חנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז הוא יכול להיות עם זה. האוטובוס מתמלא והוא יוצא - זה בסדר, הבנתי. אז זה מותר. אם כן, אתם בעצם מעלים את זה ל-500 שקלים.
חוה ראובני
יוצרים קנס לראשונה.
היו"ר אופיר אקוניס
האם זה היה הזמנה לדין?
חוה ראובני
זה היה עבירה של הזמנה לדין, זו לא היתה עבירת קנס.
היו"ר אופיר אקוניס
האם מישהו הוזמן לדין על דבר כזה?
חוה ראובני
אף אחד לא הוזמן לדין.
זבולון אורלב
לית דין ולית דיין.
חמד עמאר
האם בגלל שמדובר עכשיו בכסף תהיה אכיפה?
חוה ראובני
אני מקווה. אנחנו יוצרים כאן את המסגרת. זה עבירת קנס, ואם יהיו פקחים, ואני מבינה שזה לא יהיה נושא לאכיפה שיעמוד בראש מעייני המשטרה - -
זבולון אורלב
האם הפקחים של הרשויות המקומיות מוסמכים גם בעניין הזה לתת את הקנס?
חוה ראובני
כן. זה ההמשך, זה סעיף (ב). זה ראי של (א).
זבולון אורלב
כלומר, הפקחים של הרשויות המקומיות רשאים להטיל פה את הקנס.
אתי בנדלר
אם הוועדה תאשר את המשך הצו. עדיין לא רשאים.
היו"ר דב חנין
כן, ודאי.
חוה ראובני
ההמשך הוא לצורך הפיקוח העירוני.


אני אמשיך לקרוא כיוון שזה בעצם אותו הדבר. "(ב) בפרט 3(2)" – שזה הפרט שעוסק בסמכויות האכיפה דרך הפיקוח העירוני וחוקי העזר – "(1) במספר סידורי 14, בטור "דרגת הקנס" במקום "ג" יבוא "ה" – זה החניית נכים. "(2) אחרי מספר סידורי 15 יבוא: 15א, תקנה 72א רבתי, דרגת הקנס ג". זה האוטובוסים עם הדממת מנועי האוטובוסים.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נאשר את זה. האם יש למישהו הערות? לאף אחד. מי בעד? חבר הכנסת אורלב.
זבולון אורלב
אני בעד.

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

מתנגדים – אין

נמנעים – אין

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 אושר.
לאה ורון
הצו אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
רק תאריך תחילה, ואז נפרסם לציבור מתי הקנס עולה ל-1,000 שקל.
קריאה
מה התחילה?
היו"ר אופיר אקוניס
מעוד חודש מיום פרסומו. הגברת ראובני תסביר.
חוה ראובני
"תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו." זה ייקח בערך חודש מעכשיו – עד שהשר חותם, עד שזה מועבר לפרסום.
היו"ר אופיר אקוניס
למה אין תאריכים עגולים גם למען הציבור? נניח מה-1 לדצמבר. נדמה לי שהדבר הוא עדיף.
אתי בנדלר
אני מסכימה עם אדוני שהדבר עדיף.
היו"ר אופיר אקוניס
ואז העיתונות גם אומרת מהיום הקנס הוא כך וכך. גם היום אנחנו נודיע שמה-1 בדצמבר הקנס הוא מוגדל.
אתי בנדלר
כן. רק תהיה בעיה אחת - ככל שיקרה, ואני מקווה שהתסריט הזה לא יקרה - שהשר יתמהמה בחתימה על הצו, או שמשרד המשפטים יתמהמה בפרסומו ברשומות, ולא יפרסם את זה קודם לראשון לדצמבר שזה התאריך שאתה מציע, ואז זה יצא שאתה נותן תוקף לצו שמטיל עבירות פליליות או קנסות רטרואקטיבי.
היו"ר אופיר אקוניס
זה תלוי בחריצותם של הפקידים הטובים במשרד התחבורה.
אתי בנדלר
ככל שגברת ראובני וגברת רווה ממשרד התחבורה וממשרד המשפטים מוכנות להצהיר שאין סכנה כזאת, ושהצו יפורסם לפני הראשון בדצמבר ניתן לקבוע שתוקפו של הצו יהיה בראשון לדצמבר.
היו"ר אופיר אקוניס
הצו קצר, השרים ביקשו את הדבר.
יפעת רווה
אני לא עוסקת בפרסום, אני יכולה לבקש. אני יכולה לפנות לרשומות ולבקש. אנחנו לא מפרסמים באופן אישי.
חוה ראובני
ככל שזה תלוי בי זה יהיה מוכן זמן מספיק מראש.
היו"ר אופיר אקוניס
מצוין. אז אני מציע לכתוב 1 בדצמבר 2010 – זו הצעתי.
קריאה
אני מבטיחה להחתים את השר בהקדם.
אתי בנדלר
ואתם תדאגו שזה יפורסם לפני ככל שזה בידיכם.
חוה ראובני
נעשה מה שאנחנו יכולים.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. אתה כותב החל מה-1 לדצמבר. האם אתה מציע את הראשון בינואר?
קריאות
לא, לא. מה פתאום?
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אתה תרצה להקדים. לא יהיו תירוצים. היום ה-18 בחודש, יש מספיק זמן.

אם כך, אנחנו מאשרים תחילתו של צו זה במקום 30 יום מיום פרסומו, מ-1 בדצמבר 2010.
אתי בנדלר
כמובן שהתאריך הקובע הוא התאריך העברי. אני רק רוצה לוודא שהראשון בדצמבר לא יוצא שבת. אני אבדוק את זה. זה בסדר, הראשון בדצמבר יוצא יום רביעי בשבוע. לכן, אין שום בעיה.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. אכן כך, 1 בדצמבר, יום ד'.
זבולון אורלב
אני גם לא רואה איסור הלכתי להטיל קנס על מי שחונה בחניית נכים בשבת. אני אפילו רואה בזה מצווה.
קריאות
אשריך.
היו"ר אופיר אקוניס
חברים, אנחנו אישרנו את הצו. אני מאוד מודה לכם. אנחנו ניפגש פה בעוד חמש דקות לחוק הבא. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים