ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/10/2010

קביעת מסגרת לדיון סיעתי משולב בנושאים הבאים: 1. הודעת ראש הממשלה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תוכניות הממשלה למושב הקרוב. 2. הצעות להביע אי אמון בממשלה. , חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 32), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

11.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 111

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ג' בחשוון התשע"א (11 באוקטובר 2010), שעה 11:30
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 31), התש"ע-2010

2. קביעת מסגרת לדיון סיעתי משולב בנושאים הבאים:

א. הודעת ראש הממשלה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב

ב. הצעות להביע אי אמון בממשלה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין-היו"ר

זאב אלקין

ציון פיניאן

נסים זאב

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ירדנה מלר-הורוביץ מזכירת הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 31),

התשע"א-2010
היו"ר יריב לוין
אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה שלנו למושב הזה. אני מקווה שנמשיך באווירה הטובה שהייתה במושב הקודם במרבית הדיונים. אנחנו צריכים לאשר היום ולדון בשני נושאים. הנושא הראשון הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 31), התש"ע-2010. הלשכה המשפטית המליצה להעביר את ההצעה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. הייתה הצעה להעביר את הדיון בנושא לוועדת הכלכלה. יו"ר ועדת החוקה מבקש להעביר את ההצעה לוועדת החוקה. מאחר ויו"ר ועדת הכלכלה סבור שהנושא אינו בתחום עניינה של ועדת הכלכלה, אני מציע להעביר את ההצעה לוועדת חוקה,חוק ומשפט. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

2. קביעת מסגרת לדיון סיעתי משולב בנושאים הבאים:

א. הודעת ראש הממשלה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב

הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב

ב. הצעות להביע אי אמון
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר היום הוא קביעת מסגרת לדיון סיעתי משולב בנושאים הבאים: א. הודעת ראש הממשלה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב. ב. הצעות להביע אי אמון בממשלה. בהתאם לסעיף 20ב לתקנון הכנסת, ימסור ראש הממשלה הודעה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב. סיעות קדימה, חד"ש, רע"מ- תע"ל-בל"ד, האיחוד הלאומי ומרצ הגישו הצעות אי אמון בנושאים שפורטו במכתב של מזכירת הכנסת. בהתאם לסעיף 20ג לתקנון, דנה הכנסת בהצעה להביע אי אמון בממשלה ביום פתיחת מושב הכנסת. תנומק ההצעה אחרי הודעת ראש הממשלה ויתקיים דיון בשני הנושאים. לפיכך אני מבקש לקבוע מסגרת דיון של 3 דקות לכל סיעה. אני מזכיר לכם שהדיון הזה הוא דיון ארוך מיסודו בגלל ריבוי הנואמים שישנם בשלב הראשון של הדיון.
שלמה מולה
הסיעה הגדולה הכי נדפקת.
זאב אלקין
בסיעה הגדולה מדברת יו"ר הקואליציה וגם מנמקת את האי אמון.
נסים זאב
3 דקות זה כלום.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, אני לא יודע אם 3 דקות זה כלום.
נסים זאב
תמיד בהודעת ראש הממשלה נותנים 5 דקות לכל סיעה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאפשר לחיות עם 4 דקות. אני מציע שנעשה את זה 10 דקות ו-4 דקות נוספות לכל סיעה. מי בעד ההצעה הזאת?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים