ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2010

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 - תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

13.10.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 484

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ה' בחשוון התשע"א (13 באוקטובר 2010), שעה 09:15
סדר היום
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 – תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

יצחק וקנין

שי חרמש

אלכס מילר

מרינה סולודקין
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר דויטש, אחראית חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שבתאי אלבוחר, משרד התשתיות הלאומיות

נעמי הימיין רייש, עסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 –
תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"א-2010, תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי.
מיכל הנר דויטש
בוקר טוב. נחתם הסכם תוכנית שיתוף פעולה חוצי גבולות באגן הים התיכון, במסגרתו האיחוד האירופי מממן ונותן מענקים לגבי עסקאות שהן מה שנקרא באגן הים התיכון וכמובן לישראל. הדרישה שלהם הייתה שמה שהם נותנים, יצא מהמחיר לצורכי חוק מע"מ. ההסכם הזה קיבל אישור של הממשלה ב-30 בדצמבר 2009 כאשר שר האוצר הוסמך להביא לוועדת הכספים את התיקונים הנדרשים בחוק מע"מ.


אנחנו מביאים לוועדה את התקנות מכוח ההסמכה של שר האוצר לקבוע סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שעליהם הטוטל גבול לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו, כך שהוא לא יחויב במע"מ על אותו חלק. אלו התקנות שמונחות בפניכם.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
מיכל הנר דויטש
מה עוד יש שם?
היו"ר משה גפני
מה למשל? תני לי דוגמה. מה לא יחויב במע"מ?
מיכל הנר דויטש
נניח שהוא רוכש ציוד ביוון. על החלק הממונע של רכישת הציוד נותן לו האיחוד האירופי, במקום 4 אחוזים ריבית, 2.5 אחוזי ריבית והאיחוד האירופי משלם לאותו ספק את הפער. אותו פער בא לידי ביטוי במחיר המוצר, בסוף, המחיר עליו משולם המע"מ. אחרי התקנת התקנה הזאת, הוא יביא את המוצר וזה יהיה בחישוב של 2.5 אחוזי ריבית ולא 4 אחוזי ריבית.


אני מדברת על ההלוואה שהוא לקח כדי.
יצחק וקנין
על כל מוצר שהוא יביא, על ההלוואה שהוא ייקח, יהיה פטור.
מיכל הנר דויטש
לא, רק על החלק של האיחוד האירופי, במה שישתתף האיחוד האירופי כדי לאפשר את אותה עסקה, זה לא ייחשב כמחיר העסקה ולכן הוא לא יחויב במע"מ.
שי חרמש
מדובר על עסקה של מאה דולר. זה יהיה רק על ה-20 דולר ולא על ה-100 דולר. זה לא יהיה על כל העסקה אלא רק על החלק שלהם.
מיכל הנר דויטש
מחיר העסקה יהיה 80 דולר לצורכי מע"מ. זאת הקלה. זה גם היה תנאי להסכם עם האיחוד.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לעשות בעיות עם התקנות האלה.


יש הערות? איפה עופר מנירב כשצריך אותו?
מיכל הנר דויטש
זאת הקלה.
מרינה סולודקין
זה לא קיים בהתייקרות המזון?
היו"ר משה גפני
את שואלת אם למשל ייבאו עגבניות מיוון, האם יהיה על זה מע"מ.


רבותיי, יש שאלות לגבי הענין הזה?
שי חרמש
אנחנו מברכים על כל פטור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 – תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי – אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים