ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2010

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 344

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ה' בחשוון תשע"א (13 באוקטובר 2010), שעה 10:50
סדר היום
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)(תיקון מס' 24), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה
מוזמנים
יואב גפני – מנהל מחלקת ביטוח חיים, אגף שוק ההון, משרד האוצר

אסי מסינג – הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שי סומך – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רס"ן ערן גרוסברגר – ענף תקציבי אגף כוח-אדם ושכר, אגף תקציבים, משרד הביטחון

סא"ל ליאורה רוזנברג – ראש ענף תכנון שכר וגמלאות, אגף כוח-אדם, צה"ל

סרן יוסי דסקל – ע' יועמ"ש פרט, מפצ"ר, צה"ל
ייעוץ משפטי
עו"ד נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)(תיקון מס' 24), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום ה' בחשוון, 13 באוקטובר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)(תיקון מס' 24), התש"ע-2010. מי מציג מטעמכם?
סרן יוסי דסקל
יוסי דסקל מהפרקליטות הצבאית, אני אציג את ההצעה. מקורה של ההצעה בתיקון שנעשה בשנת 2004 בחוק – תיקון שנעשה בחוק ההסדרים והעביר את משרתי הקבע מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.


מה שאנחנו מבקשים לעשות היום זה המשך של אותו מהלך, כשב- 2004 העבירו את משרתי הקבע לפנסיה צוברת, הפקידו את הכספים.
היו"ר חיים כץ
תן לי סקירה על הפנסיה הצוברת.
סרן יוסי דסקל
באיזה עניין, אדוני?
היו"ר חיים כץ
בכלל, מה קורה עם חייל שחוסך בפנסיה צוברת והוא משתחרר בגיל 50.
סרן יוסי דסקל
ב- 2004 אמרו – הוא יהיה בפנסיה צוברת, זה מה שנקבע בחוק.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, כל מי שהצטרף לשירות קבע.
סרן יוסי דסקל
החל מה-1 בינואר 2004, בכפוף להוראות מעבר, הוא יהיה בפנסיה צוברת.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא מפריש?
סא"ל ליאורה רוזנברג
5.5%, נכון להיום.
היו"ר חיים כץ
וכמה הצבא מפריש בגינו?
סא"ל ליאורה רוזנברג
12%..
היו"ר חיים כץ
יש לו 17.5%. למה לא 20.5%?
סא"ל ליאורה רוזנברג
בין היתר כי כרגע זה עוד לא עוגן בתיקון חקיקה נוסף.
היו"ר חיים כץ
שלכם? קודם כול, זה בחקיקה. 7% החייל, קרי העובד, ו- 13.5% המעסיק.
סרן יוסי דסקל
מה שקרה ב- 2004 הוא שעיגנו את מה שהיה נהוג אז.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על פנסיה צוברת בקופות החדשות במדינת ישראל לציבור האזרחים.
סרן יוסי דסקל
ב- 2004, כשהעבירו את "המחליטים", משרד האוצר קיבע בחוק שירות הקבע אחוזים מסוימים.
היו"ר חיים כץ
ברור לך שזה פחות מאשר אפשרות של כל אזרח במדינת ישראל.
סרן יוסי דסקל
אנחנו מבינים, אבל כיוון שאנחנו לא מוסמכים לעשות משהו אחר ממה שנקבע בחוק, אנחנו משלמים כרגע לפי מה שנקבע ב- 2004, על-פי הצעת ה"מחליטים".


הכסף מופקד לקרנות שנבחרו סמוך מייד לאחר התיקון לחוק.
היו"ר חיים כץ
איזה?
סרן יוסי דסקל
"מגן זהב".
היו"ר חיים כץ
תגיד את שמות החברות.
סרן יוסי דסקל
חברת "איילון" והחברה השנייה היא חברת "מגדל" – באופן אקראי, בפיזור בין שתי הקרנות. זה נבחר בהליך מהיר , רצו להבטיח שעוברים לפנסיה צוברת.


ההסדר עצמו לא שלם, לצורך העניין.
היו"ר חיים כץ
איזה הסדר?
סרן יוסי דסקל
ההסדר של משרת קבע, לשאלה של אדוני מה קורה עם מישהו כשהוא פורש בפנסיה צוברת והוא מגיע לגיל מסוים.
היו"ר חיים כץ
מגיע לגיל 50. סתם אני אומר, גיל 50. מה קורה בין הגילאים 50 ל- 67?
סרן יוסי דסקל
ב- 2004, כשקבעו את ה"מחליטים", לא כתבו שום דבר על מה קורה איתו. כתבו שהכללים הקודמים לא חלים עליו ולא כתבו מהם הכללים החדשים.


הנושא נדון בין 2004 ל- 2008 מול משרד האוצר והגיעו לאיזשהן הסכמות. ההסכמות האלה עדיין לא עוגנו בחקיקה אבל ככלל, מדברות על כך שמגיל הפרישה – לצורך העניין, נניח שהוא פורש בגיל 50 – הוא יקבל איזושהי קצבת גישור עד לגיל 67 ובגיל 67 הוא יקבל פנסיה מקרן פנסיה כמו כל אזרח.
היו"ר חיים כץ
אבל נכון לעכשיו, זה מעוגן שמגיל 50 הוא יקבל פנסיה?
סא"ל ליאורה רוזנברג
בהסכם עם משרד האוצר, לא בחקיקה עדיין.
היו"ר חיים כץ
איפה ההסכמים האלה? האם אפשר לראות אותם?
סא"ל ליאורה רוזנברג
כרגע אין לנו עותק מהם.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, יש עקרונות.
סא"ל ליאורה רוזנברג
נכון, אבל זה מצריך עיגון חקיקתי. יש דיונים עם משרד האוצר, זה עדיין לא בשל להגיע לרמת בשלות של דיונים כאן אבל בהחלט מחויב תיקון חקיקה בנושא – שלם, גדול, מלא, לחוק שירות הקבע.
היו"ר חיים כץ
על איזה תקציב? משרד הביטחון או המדינה בלי משרד הביטחון?
רס"ן ערן גרוסברגר
ההפרשות הנוספות – זה במסגרת ההסכם.
היו"ר חיים כץ
האם הגילאים נקבעו?
רס"ן ערן גרוסברגר
הגילאים נקבעו עכשיו, בחוק אחר.
היו"ר חיים כץ
אבל לא הגיע לוועדה, אזי עוד לא נקבע כלום.
רס"ן ערן גרוסברגר
נכון.
סרן יוסי דסקל
מה שקרה, שהיה הסדר חלקי, ומה שאנחנו מבקשים היום זה משהו נקודתי שאמור לאפשר לנו להתקדם צעד אחד נוסף לקראת הסדר שלם.
היו"ר חיים כץ
מה אתם מבקשים היום?
סרן יוסי דסקל
אנחנו מבקשים שני דברים. ראשית, ב- 2004 קבעו את החוק הזה ואמרו שכל משרת קבע יפקיד לקרן פנסיה מקיפה, אבל ב- 2005 – בינתיים היתה חקיקת בכר וכל אזרח אחר במדינה יכול להפקיד לכל מיני מכשירים, הוא יכול לשים כסף בקופת גמל, במקביל לתוכנית ביטוח.
היו"ר חיים כץ
זה טוב או רע?
סרן יוסי דסקל
זה טוב מבחינת הראייה הכללית של הפרט, שלצורך העניין אומר האוצר בחקיקת בכר, יבחר איך הוא רוצה לנהל את הסיכונים שלו לקראת הזקנה.


עכשיו אנחנו אומרים – משרת הקבע המסכן, לצורך העניין הוא עם חוק שהוא מיושן – אנחנו רוצים לעדכן שהוא יהיה שווה לכל אזרח.
היו"ר חיים כץ
זה טוב או רע?
סרן יוסי דסקל
זה טוב. שיהיה כמו כל אחד אחר.
היו"ר חיים כץ
זה רע.
סרן יוסי דסקל
אנחנו אומרים שלא יהיה פחות ולא יהיה שונה.
היו"ר חיים כץ
הערת ביניים – זה רע. אני הייתי מאלה שליוו את העניין הזה ואני אומר לך שזה רע. אתם כגוף, כצבא, יודעים להביא תנאים יותר טובים – הן ביטוחיים והן חסכוניים – לאותו חייל שאין לו מושג בנושא הפנסיה, אין לו מושג בנושא הביטוחים שאתם נותנים, הוא לא יכול להשיג דמי ניהול שאתם מביאים.


היו לי שיחות לא מעטות עם מהרן, אני יודע מעט על עמלות, ואני חושב שזה רע. אני לא חושב שאתם צריכים כל כך למהר ולאפשר להם לפתוח את הטלוויזיה ולשמוע – ד"ש זה מצוין או אקסלנס זה טוב מאוד. אותו אחד שנמצא בקו או בקריה אומר: זה עשה תשואה של 1.1% בשנה הזאת יותר מאשר השני - לא יודע אם זה טוב. נכון, נציגנו?
יואב גפני
אני רואה שאתה לא מאמין בפנסיה החדשה.
היו"ר חיים כץ
לא. קודם כול, אין פנסיה.
יואב גפני
יש חיסכון.
היו"ר חיים כץ
ההגדרה של המושג פנסיה היא הגדרה לא נכונה. יש חיסכון כספי של כסף שמושקע בכל מיני מכשירים, עם מקדם שייקבע מעת לעת, ואין יותר פנסיה. נגמר המושג פנסיה. זה שאתם משתמשים במילה פנסיה, זה מטעה. כשאני הייתי ילד בן שש היה "דן חסכן".


ביטלתם את הפנסיה במדינת ישראל והשימוש במילה פנסיה זה לזרות חול בעיני הציבור. יש קופת לוטו של הימורים, שמהמרים, אנשים קופצים מתוכנית לתוכנית בלי להבין, ומאבדים ביטוחים ומאבדים תקופות אכשרה ועושים דברים שלא ייעשו, ואני רוצה את טובת החיילים.

פה בוועדה - מאחר שאני יושב עם נציגי האוצר הם מפעם לפעם מלמדים אותי כך שאני קצת בקי- פה אנחנו נוציא חוק שיהיה לכם טוב.
סא"ל ליאורה רוזנברג
אבל חשוב לומר שבהקשרים שאתה דיברת עליהם של מקסום הזכויות של משרתי הקבע והיכולת לתת להם - - -
היו"ר חיים כץ
לא, זה לא בחוק הזה.
סא"ל ליאורה רוזנברג
לא שזה לא בחוק הזה. זה צריך להגיע דרך ברירת המחדל שתיבחר עבור משרתי הקבע וזה החלק השני של ההצעה – להעביר אותם לאותה ברירת מחדל עם בחירתה באופן אוטומטי תוך איזושהי הודעה, אבל אנחנו מסכימים אתך שברירת המחדל היא זו שצריכה לגלם בתוכה את אותן הטבות.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי? מה שמך ומה תפקידך?
סא"ל ליאורה רוזנברג
שמי רוזנברג ליאורה, אני ראש ענף תכנון שכר וגמלאות באגף כוח-אדם בצבא. בהקשר של ברירת המחדל, אין ספק שמה שאתה אומר צריך לגלם את אותן הטבות שאתה מדבר עליהן ושדיברת עליהן גם עם מהרן, לצורך העניין.
היו"ר חיים כץ
מהרן הוא היועץ הכספי של הרמטכ"ל.
סרן יוסי דסקל
זה בדיוק החלק השני בהצעה. החלק השני בהצעה אומר שכשקבעו את אותה חקיקה שעוברים לפנסיה צוברת, גם קבעו – כיוון שאין למשרתי הקבע ועד עובדים שיבחר עבורם את הפנסיה הכי טובה, אז אמרו - - -
היו"ר חיים כץ
אז האוצר הוא ועד העובדים שלהם.
סרן יוסי דסקל
אנחנו מקווים ששר הביטחון, בהסכמה של שר האוצר, יבחר קרן שהיא קרן ברירת מחדל, ואלה שתי הקרנות של אותן שתי חברות שאדוני שאל.
היו"ר חיים כץ
אתם בחרתם אותן.
סרן יוסי דסקל
שאנחנו בחרנו בהן, אבל הבחירה היתה בחירה שנעשתה עוד לפני שכל הפרטים נסגרו עד הסוף, בהליך מהיר, כי רצו לעבור לפנסיה צוברת.
היו"ר חיים כץ
האם השארתם אופציות לעבור מעת לעת מחברה לחברה? האם יש אופציות לעבור במכרז לחברה אחרת?
יואב גפני
בעתיד בוודאי.
סרן יוסי דסקל
זה מה שאנחנו עושים כרגע.
יואב גפני
גם להם וגם לחיילים.
היו"ר חיים כץ
לחיילים כן, אבל להם כגוף. יש הבדל גדול בין חייל שעובר - - -
יואב גפני
הם לא יכולים לבחור ברירת מחדל עכשיו ולהגיד זה לתמיד.
היו"ר חיים כץ
האם בדקתם במכרז שזה ככה?
יואב גפני
כן, כן.
סרן יוסי דסקל
כן, זה המצב.
היו"ר חיים כץ
אתה בדקת את זה, שכך זה באמת?
יואב גפני
במכרז עצמו?
היו"ר חיים כץ
במכרז עצמו שיש לו אופציה של נטישה בלי קנסות.
יואב גפני
לא זוכר.
היו"ר חיים כץ
תבדוק.
סרן יוסי דסקל
מבחינת החוק, ניתן לשנות את ברירת המחדל וזה גם נעשה. הבחירה אז נעשתה מתוך הותרת האפשרות של מעבר, ואכן היום אנחנו עושים הליך סדור ורחב יותר כדי למצוא את התנאים הטובים ביותר.


יש לנו רק בעיה אחת והיא שמשרתי הקבע, יש להם כסף שהוא צבור באותן קרנות שנבחרו, אותן קרנות זמניות.
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה?
סרן יוסי דסקל
עכשיו אנחנו בוחרים מסלול יותר טוב, לדעתנו.
היו"ר חיים כץ
אתם בוחרים או החייל בוחר?
סרן יוסי דסקל
אנחנו בוחרים ברירת מחדל שהיא לדעתנו יותר טובה ויש בה תנאים הרבה יותר טובים.


לכאורה, לפי חקיקת בכר אנחנו צריכים לפנות לכל אחד ואחד מהם, להסביר לו למה זה יותר טוב, הוא צריך לחתום על טופס, ורק לאחר שהוא יעשה את זה, הוא יעבור.
היו"ר חיים כץ
ופה בהצעת החוק אתם מבקשים שתוכלו להעביר.
סרן יוסי דסקל
נכון. הלכנו לממונה על שוק ההון באוצר, הצגנו לו את הדברים, אמרנו שאנחנו סבורים שבגלל שאנחנו עכשיו לקראת הסדר שהוא יותר שלם, הוא יותר טוב ויותר מפורט - -
היו"ר חיים כץ
איפה זה?
נעה בן-שבת
סעיף 5, הוראת המעבר.
סרן יוסי דסקל
- - אנחנו חושבים שאותם משרתי קבע שהכסף שלהם נכנס לאותן שתי קרנות זמניות, צריך להעביר אותם בבת אחת, והוא קיבל את העמדה הזאת.
יואב גפני
יואב גפני, מנהל מחלקת ביטוח חיים באגף שוק ההון. כן, כפי שנאמר, אכן הדברים הוצגו בפנינו- לפחות האפשרות פה למעשה להעביר אוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא מעלים את אחוז התשלום שהצבא והחייל יוכלו לשלם?
יואב גפני
אנחנו?
היו"ר חיים כץ
לא, אני. אני, לא אתם. למה אני לא מעלה את אחוז התשלום? תענה לי אתה מהאוצר, למה אני-יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ותת-ועדה של ועדת הכספים בנושא פנסיה – לא מעלה את אחוז ההפרשה של המעסיק ושל החייל.
יואב גפני
כידוע לך, כאגף שוק ההון אין לי סמכות להתייחס להעלאה.
היו"ר חיים כץ
קודם כול, יש לך סמכות להתייחס.
יואב גפני
להתייחס יש לי בוודאי, אבל כאגף שוק ההון – אוכלוסיית החיילים היא אוכלוסייה שכללי הרגולציה החלים לגביה, כפי שאתה אמרת בעצמך, הם הכללים החלים לגבי כל שאר האוכלוסיות, אותם 7% ו- 7.5%, הם יתיישרו - - -
היו"ר חיים כץ
הם יכולים? יכול לבוא חייל למערכת ולהגיד – נכנסתי לקבע עכשיו ואני רוצה להפריש 7%?
יואב גפני
להגדיל את ההפקדה שלו?
היו"ר חיים כץ
כן. מול הפקדת המעסיק גם.
יואב גפני
אני מוכן לבדוק את הסוגיה הזאת.
היו"ר חיים כץ
תרשום לך, תבדוק. אנחנו לא נצביע היום, תבדוק את הסוגיה.
סא"ל ליאורה רוזנברג
העלאת ההפקדות כן נמצאת בהסכמה בינינו לבין משרד האוצר, אבל כמו שדיברנו עליה, מאחר שכל ההסכם עם משרד האוצר מצריך עיגון בחקיקה - - -
היו"ר חיים כץ
אז למה זה לא בא יחד עם החקיקה של משרד האוצר? למה אנחנו צריכים לדון שמונה פעמים?
סא"ל ליאורה רוזנברג
אתה צודק, גם אנחנו שאלנו את עצמנו.
היו"ר חיים כץ
תודה, תודה. שיירשם בפרוטוקול.
סא"ל ליאורה רוזנברג
אבל החלק הזה הוא החלק הבסיסי שיאפשר לנו לעבור הלאה את התהליך התחרותי לבחור את אותה ברירת מחדל שעומדת כרגע על הפרק. כל יתר תיקוני החקיקה שנמצאים בדיונים עם משרד האוצר הם תיקוני חקיקה מאוד מהותיים שלהבנתנו בדיונים מול משרד האוצר עוד ייקחו זמן-מה, ואנחנו לא רצינו לעצור את ההליך התחרותי.
היו"ר חיים כץ
מה זה זמן-מה?
סא"ל ליאורה רוזנברג
אני לא יודעת להעיד, אבל זמן-מה בענייני חקיקה בדיונים מול משרד האוצר – אתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני.
היו"ר חיים כץ
הרבה פחות טוב ממך.
סרן יוסי דסקל
אנחנו הולכים בעצם לפי מה שהכי דחוף. הכי דחוף כדי שאנחנו נוכל לבחור קרן חדשה וטובה זה התיקון הזה. לאחר מכן אנחנו נפנה לקדם את סוגיית ההסדרים הנוספים, ובראש ובראשונה העניין של הפרשות שזה דבר שכבר הוסכם.
היו"ר חיים כץ
האם אני אוכל לקבל דיווח על הסדר הפנסיה שלהם לחיילים מול משרד האוצר?
יואב גפני
את זה אתה צריך לקבל מהם, לא ממני, לגבי הסדר הפנסיה שלהם.
היו"ר חיים כץ
מי עומד מולם במשרד האוצר לגבי הפנסיה שלהם?
סא"ל ליאורה רוזנברג
גופים רבים במשרד האוצר, אבל בעיקרם הממונה על השכר, אגף התקציבים, גם אגף שוק ההון. ההסכם עצמו הוא אותו הסכם עקרונות שדיברנו עליו מ-2008, הוא הסכם שקיים ונחתם יחד עם הממונה על השכר ועם אגף התקציבים.


את אותו הליך תחרותי שאנחנו נמצאים כרגע במרכזו, בתוכו, מכירים כל האגפים של משרד האוצר והם מלווים אותו ונתנו את אישורם להליך הזה.
היו"ר חיים כץ
למה לא יוצאים פרטים?
יואב גפני
לאיזה הסכם אתה מתייחס?
היו"ר חיים כץ
להסכם הקבע החדש.
סא"ל ליאורה רוזנברג
לא, אנחנו מדברים על שני דברים שונים, סליחה.
יואב גפני
את מדברת על משהו אחר. הוא מדבר על המכרז שהולך ומתגבש, לדעתי. בואו נחדד. האם מדובר על ההסכם שהולך להחליף את ברירת המחדל הקיימת?
היו"ר חיים כץ
לא.
סא"ל ליאורה רוזנברג
גיל הפרישה החדש?
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין את כל המכלול הזה. אני לא מבין את זה.
סא"ל ליאורה רוזנברג
חבר הכנסת כץ, לא אני צריכה לתת לך על זה את התשובות, אבל בהחלט אם אתה - - -
היו"ר חיים כץ
כל מי שחושב שהוא רוצה לעזור לחיילים חדשים שנכנסים לקבע, צריך לתת לי את התשובות. אני הכתובת שלכם לשמור על מצב החיילים העתידי שייכנס לקבע.
סא"ל ליאורה רוזנברג
רציתי לומר שאני לא מכירה את הפרטים מספיק כדי לתת לך את התשובות. אבל, הנושא הזה של קרן הפנסיה שנמצא כרגע על השולחן הוא נושא שבהיעדר מעבר שלו, לא ניתן לעבור לבחור בהליך תחרותי תוכנית ברירת מחדל.
היו"ר חיים כץ
אתם לא יכולים.
סא"ל ליאורה רוזנברג
אנחנו לא יכולים.
היו"ר חיים כץ
לא החייל הבודד.
סא"ל ליאורה רוזנברג
נכון. ובשלב הזה, זה גם פוגע או עשוי לפגוע בכלל החיילים בהקשר של מה שאמרת – למקסם להם את התועלות של דמי הניהול הטובים, של תוכנית נכונה יותר, של דברים שמותאמים להם. לכן מבחינתנו זה נושא שהוא מאוד דחוף, שניתקנו אותו מיתר תיקוני החקיקה, כשאתה צודק – יש כל מיני דברים על השולחן וביניהם מודל שירות הקבע.
היו"ר חיים כץ
האם אפשר לשאול אתכם שאלות מספריות?
סא"ל ליאורה רוזנברג
אם נדע – נענה בשמחה.
היו"ר חיים כץ
את תדעי בטוח אבל אני לא חושב שהשאלות יהיו טובות כי יש בהן אינפורמציה שאולי לא צריך שתהיה, ואני לא מדבר על אינפורמציה עסקית – מספר חברים וכולי. אם אתם תפרסמו ותגידו – בקופות החדשות יש 17 חיילים בקופה X ו- 25 חיילים, מי שיעשה את החשבון יידע ש- 42 חיילים הצטרפו לקבע משנת 2004, הוא לא יודע איפה הם מחולקים.


איך אתם מתכוונים להתמודד? האם אלה מספרים חסויים או מספרים פתוחים, או שלא חשבו על כך?
סא"ל ליאורה רוזנברג
חשבו על זה. יש פה גם אלמנטים של רגישויות של נתונים שהם ביטחון מידע.
היו"ר חיים כץ
על זה אני מדבר.
סא"ל ליאורה רוזנברג
אני מתקשה ולכן אני מעדיפה לא לענות כאן. החברות מכירות את הנתונים – בסדרי הגודל שלהם ובהיקפים שמדובר עליהם.
היו"ר חיים כץ
ואיך זה לא יפורסם? חברות מגישות מאזנים – חברות בורסאיות. מעניין אותי עכשיו ידע אישי- איך אתם שומרים על חיסיון הנתונים האלה?
סא"ל ליאורה רוזנברג
באמצעות תהליכים של ביטחון מידע, גם של משרד הביטחון, גם של הצבא. יש תהליכים כאלה והם יהיו חלק מההתקשרות עם כל חברה שהיא.
יואב גפני
החברות לא חייבות לדווח ברמת מכרז כזה או מכרז אחר.
היו"ר חיים כץ
אבל הן מדווחות. אני הייתי חבר דירקטוריון בחברת פנסיה כזאת – מנורה מבטחים. הייתי חבר דירקטוריון שם, אני ראיתי את הדיווחים, ראיתי קליטה-פרישה.
יואב גפני
אליך כחבר דירקטוריון – זה בוודאי, אבל לא לכלל הציבור.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אם כל חבר דירקטוריון יכול לראות נתונים כאלה.
יואב גפני
חבר הכנסת כץ, אני רוצה ברשותך להדגיש נקודה שאני לא בטוח שהובהרה כאן כראוי. למעשה, אנחנו נמצאים היום במצב שבו ברירת המחדל היא ברירת מחדל כמעט אקראית, מתוך איזושהי תפיסה שממילא היא זמנית, וככל שהמצב הזה נמשך יותר, האוכלוסייה הזאת של חיילי הקבע, המצב שלהם יחסית לברירת מחדל אינטליגנטית ומתאימה הוא פחות טוב, וזה באופן בלתי תלוי. בלתי תלוי לחלוטין בכל ההסדרים המיטיבים או הפחות מיטיבים, ככל שיהיו בעתיד.


מה שפה עומד על השולחן, שהצבא בא ואומר אנחנו כמעביד רוצים את האפשרות לבחור. אנחנו יכולים לעשות את זה ממילא לגבי חיילים חדשים, וכבר אפשר לצאת לדרך, אלא שיש לנו מלאי גדול מאוד של חיילים שהכנסנו אותם לברירת מחדל מתוך תפיסה שהם לא יישארו.
היו"ר חיים כץ
אבל אותם חיילים בבודדת יכולים ללכת לכל מקום.
יואב גפני
כן, אבל אתה יודע טוב ממני שבבודדת, החיילים האלה לא יעברו לשום מקום – גם אם יפנו אליהם.
היו"ר חיים כץ
הלוואי וזה היה נכון מה שאתה אומר. כל כך הלוואי וזה היה נכון.
יואב גפני
אנחנו רואים את זה בברירות המחדל במודל הצ'יליאני. רוב האנשים נמצאים שם.
היו"ר חיים כץ
המודל הצ'יליאני לא טוב, עזוב את הצ'יליאני, זה מיועד לגילאים מסוימים. אתה מדבר על חיסכון IRA, החיסכון העצמאי. אתם רואים מעברים בין קבוצה לקבוצה?
יואב גפני
אתה מדבר בעצם על ניידות, נכון?
היו"ר חיים כץ
כן, אני מדבר על ניידות.
יואב גפני
כי אתה אומר – אנשים מקבלים החלטות "לא מושכלות", עוברים ממקום למקום. אתה יודע, רוב התנועה הזאת שאנחנו רואים, אנחנו רואים אותה לא בפנסיה. אנחנו לא רואים אותה בפנסיה ואנחנו לא רואים אותה בביטוחי החיים. לא רואים אותה במקום שבו יש ביטוח מקיף, שאז אדם נותן את דעתו ואומר – אני לא אברח מפה, אלא בקופות הגמל ששם אתה בוחן את עצמך.
היו"ר חיים כץ
עכשיו כשנעביר את החוק לגבי המסלקה ונעשה מסלקה אחת, יהיה הרבה יותר נוח לעבור. היום החברות מפריעות.
יואב גפני
זה נכון.
היו"ר חיים כץ
החברות מפריעות, יש קשיים. במונחים צבאיים יש הרבה שדות מוקשים, לפעמים הכסף לא עובר. החברה לא מוותרת, לא עובר הכסף. הוא גם יכול ללכת לאיבוד בדרך.
יואב גפני
למרות שחברה לא מוותרת, זה כשל שהוא יישאר גם עם מסלקה כי הם לא רוצים לוותר.
היו"ר חיים כץ
אבל לא תהיה להם ברירה במסלקה.
יואב גפני
יהיה יותר קל, יותר יעיל ויותר מדויק.
היו"ר חיים כץ
מניסיון אישי אני אומר לך, כל חברה נלחמת, זה מטורף, וכסף גם לא מגיע. לפעמים חיסכון שלם הולך לאיבוד בדרך, לא מוצאים אותו.
יואב גפני
לפעמים לוקח קצת זמן.
היו"ר חיים כץ
עזוב זמן. הכסף הולך לאיבוד.
יואב גפני
כך או כך, אבל החיילים האלה לא יעשו את ההחלטה הזאת בעצמם.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שהצעת החוק הזאת טובה להם?
יואב גפני
ככל שהמעביד שלהם יודע לבחור ברירת מחדל טובה יותר מזאת שנבחרה קודם, וכמובן שזה המצב כי הוא לא השקיע את אותם משאבים כפי שאנחנו רואים בבחירת ברירת המחדל הקודמת כפי שהוא מתכוון להשקיע בזאת – ההצעה הזאת עדיפה. פה למעשה תהיה בחירה מושכלת יותר מן הבחירה הקודמת שנעשתה.
אסי מסינג
אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
מהלשכה המשפטית באוצר שעוסקת בנושא שוק ההון?
אסי מסינג
מהלשכה המשפטית, עוסק בענייני פנסיה, גם בכל מה שקשור לליווי החיסכון הפנסיוני. ההצעה עצמה מחולקת לשני דברים – האחד זה עניין ברירת המחדל, והדבר השני הוא התאמת המונחים הקיימים בחוק שירות הקבע לתיקון מספר 3 שנעשה בחוק קופות גמל, והדבר כמובן נדרש על מנת לאפשר לחיילים לבחור בכל אחת מהאופציות הקיימות היום.
היו"ר חיים כץ
לא לחיילים.
רס"ן ערן גרוסברגר
גם וגם.
היו"ר חיים כץ
עזוב. החיילים, יש להם את האפשרות.לחיילים יש אפשרות היום. לצבא.
אסי מסינג
לא, גם וגם. לחיילים לכאורה אין היום אפשרות לבחור בקופה לא משלמת לקצבה – מהנוסח הקיים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הם סגורים.
אסי מסינג
כן.
היו"ר חיים כץ
האם זה טוב או רע שהם סגורים, אסי?
קריאה
לא, הם לא סגורים - - -
אסי מסינג
אבל הם לא פתוחים לקופה לא משלמת.
היו"ר חיים כץ
נניח הבן שלך, כשיגדל, יהיה בצבא בקבע, היית נותן לו את האפשרות לבחור או היית תוחם אותו בתוך המסלול?
אסי מסינג
אותי לימדו שכשיש בחירה גדולה יותר זה דבר טוב יותר.
היו"ר חיים כץ
לא תמיד.
אסי מסינג
לא רואה סיבה בהקשר הזה לעשות הבחנה בין חייל לכל עובד אחר, לכל מקביל שלו במדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
גם אם ההחלטה של אפשרות הבחירה היא החלטה רעה.
אסי מסינג
גם. לפעמים בחירה זה דבר רע.
היו"ר חיים כץ
כשהייתי ילד צעיר, אמא שלי עליה השלום אמרה לי - מה שיותר מדי לא טוב. כל דבר צריך להיות במידה.


פה, לא במקרה הזה אבל בנושא הבחירה אנחנו הולכים יותר מדי. לא לזה התכוון המשורר. כשהתחלנו את זה עם איל בן-שלוש ואני באתי וביקשתי, לא לזה היתה כוונתי.
אסי מסינג
אני חושב שאלמלא תיקון מספר 3 שאפשר את האופציה לחסוך גם בקופות גמל לא משלמות לקצבה, המצב היה שהיינו נותרים עם שוק מאוד-מאוד ריכוזי, עם מספר מאוד מצומצם של גופים שאפשר לחסוך בהם, וזה כמובן לא לטובתו של החוסך.
היו"ר חיים כץ
למען האמת, אני לא חושב שאני כיושב-ראש הוועדה – מאחר שאני חבר כנסת יחידי פה עכשיו – עדיין בשל להצביע. אני רוצה לקחת את הצעת החוק, אני אלמד אותה ונשתדל לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים למען אלה שאמורים – גם עכשיו וגם אמורים בעתיד – לשרת את ביטחון מדינת ישראל. אני חושב שמגיע להם שנעשה עבורם את המקסימום האפשרי, ואני לא חושב שאני אישית עדיין בשל מבחינת ידע, אני רוצה ללמוד את זה.


התחלנו את המושב. זה ייקח פרק זמן, אני לא מתכוון למשוך את זה. אני אלמד את זה ואנחנו נקיים דיון נוסף בעניין. אם זה טוב אז נקדם, אם זה טוב מאוד בטח נקדם, ואם זה דורש שינויים, נבקש לשנות קצת ולשפר אם צריך – לא יודע אם צריך – את הצעת החוק הממשלתית למען כי מה שאמרתי ברישה יהיה גם בסיפה, שאלה שנותנים ממרצם, מיכולתם ומחייהם עבורנו, יקבלו את המוצר הכי טוב שאפשר.


בזה אני נועל את הישיבה. אנחנו לא נקיים הצבעות. אני אלמד את העניין, נקבע דיון נוסף ונראה מה טוב פה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:20).

קוד המקור של הנתונים