ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/09/2010

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון, התש"ע - 2010 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכספים

20.09.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום שני, י"ב בתשרי תשע"א ( 20 בספטמבר 2010 ), שעה: 10:45
סדר היום
1.
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)


(תיקון), התש"ע-2010 (תעשייה – לרבות מפעלי בנייה מחצבות ובתי תוכנה)2.
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)


(תיקון), התש"ע-2010 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
נתי בביוף – סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד הפנים

גליה כהן – ממונה מיסוי עירוני, המנהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

רן אייזנברג – המנהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

ד"ר יעקב מימרן – מנהל מינהל רישוי אוצרות טובע, משרד התשתיות

יוסי וירצבורגר - מפקח על המכרות, משרד התשתיות

אמיר שפרלינג – מנהל תחום כלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

דניאלה – אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד כפיר כהן – ראש מינהל משפט, מרכז השלטון המקומי

אריה מצליח – סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

חזקיה ישראל – מנהל המחלקה לקשרי גומלין עם הכנסת, התאחדות התעשיינים

מאיר בר – אל – יו"ר איגוד המחצבות, משנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים

אתי מרקוביץ עשני – כלכלנית, התאחדות התעשיינים

עו"ד דורון טישמן – יועץ משפטי, איגוד יצרני חומרי מחצבה בישראל

אילן מרדכי – מנכ"ל, מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר

עו"ד מיכאל מקייה - מנהל מחלקה בכיר, לשכה משפטית, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עודד אגמון – ראש אגף הסדרה, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עמי צדיק – מ.מ.מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

1 תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון),

התש"ע-2010 (תעשייה – לרבות מפעלי בנייה מחצבות ובתי תוכנה)
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) ( תיקון, התש"ע-2010 - זה כבר צריך להיות תשע"א – תעשייה, לרבות מפעלי בנייה, מחצבות ובתי תוכנה. מי מציג?
רן אייזנברג
אני רן אייזנברג, ואני ממשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלך?
רן אייזנברג
אני במינהל לשלטון מקומי.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים שנעשה?
רן אייזנברג
בעצם התיקון הספציפי הזה בתקנות נועד להבהיר מצב קיים שבהם במחצבות יהיה אפשר לחייב רק את שטחי החציבה בפועל.
היו"ר משה גפני
הבנו. האם מישהו מתנגד?
אריה מצליח
השלטון המקומי.
היו"ר משה גפני
אני רק לא מבין משהו, האם באתם בדברים עם משרד הפנים?
אריה מצליח
לא. אנחנו מצאנו את הדבר הזה באתר האינטרנט.
היו"ר משה גפני
אתה אחראי על השלטון המקומי. האם באתם בדברים עם השלטון המקומי?
כפיר כהן
לא, מעולם לא.
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
כפיר כהן
אני היועץ המשפטי של השלטון המקומי.
רן אייזנברג
רק בשביל להבהיר את הנקודה – זאת מדיניות קיימת לאורך כל השנים. בעקבות פסק דין שניתן לפני כמה שנים ניתנה אפשרות פרשנית לחייב יותר ממה שהיה נהוג קודם - רק להבהיר את המצב הקיים, לשמור את המצב הקיים כמו שנהגנו לאורך כל השנים. התיקון נעשה כדי שלא יהיו מחלוקות בעתיד על הפרשנות המשפטית.
אמנון כהן
לא הסברת לנו במה מדובר בדיוק.
רן אייזנברג
במחצבה יש מספר שטחים.
היו"ר משה גפני
הבנתי את הפרשנות – בסדר, בית המשפט. ראיתי, החלטה – הכול בסדר.
אמנון כהן
אנחנו עוד לא מבינים.
היו"ר משה גפני
אבל לפני זה, למה לא באתם בדברים עם השלטון המקומי?
רן אייזנברג
במקרה הספציפי הזה לא ראינו צורך לבוא איתם בדברים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. לחבר הכנסת אמנון כהן יש שאלה אליך.
אמנון כהן
הבנתי מה היה התהליך. כלומר, יש מישהו שזכה ויש לו חלקה מסוימת של X דונמים, כאשר חלקם עדיין לא בשימוש. הוא מתחיל לעבוד בחלק אחר. אתה אומר שעד היום הפרשנות היתה שמספיק שהוא מחזיק ב-X הדונמים האלה, הרשויות גבו את הארנונה על X דונמים. אתה אומר: לא. לא על X דונמים, אלא שהוא ישלם על דונמים ספציפיים שבהם הוא עובד. האם על זה המחלוקת?
רן אייזנברג
במחצבה יש כל מיני שטחים. יש את השטחים שחוצבים בהם בפועל באותה שנה, יש שטחים שיחצבו בהם בעתיד, יש שטחים שכבר נחצבו בעבר, ויש מיתקנים. העמדה לאורך השנים היתה שרק מה שחוצבים בהם בפועל באותה שנה ספציפית לפי תצ"א שעושה הרשות המקומית, זה יחויב כתעשייה.
אמנון כהן
הם בודקים את זה פעם בשנה.
רן אייזנברג
פעם בשנה, או פעם בחצי שנה הם עושים עדכון, והם רואים מה נחצב בפועל, או מה הולכים לחצוב.
אמנון כהן
אתה תשלם איפה שאתה עובד.
רן אייזנברג
רק את זה תשלם כתעשייה. זה היה לאורך כל השנים. פסק הדין שניתן אפשר פרשנות מסוימת שגם מה שייחצב בעתיד ישלם כמו תעשייה - לא קרקע תפוסה - מה שיכול להקפיץ את המחיר.
מירי רגב
פסק הדין שנמצא פה אומר שכל שטח קרקע במחצבה יסווג כמחויב בארנונה, לא רק מחצבה, כך העניין גם לגבי תחנות דלק וכד'. אתה אומר – אם אתה רוצה ללכת לפי פסק הדין, או לעשות את הדברים, שב בדין ודברים עם הרשויות המקומיות.
אמנון כהן
לגביי לא תופס פסק דין. האם אני בית משפט?
היו"ר משה גפני
בואו נעשה סדר. אני מצביע. זה ייפול – זה בסדר. אין לי צד לכאן ולכאן. אני לא כורה במחצבה, ואני אפילו לא שלטון מקומי, ואני לא משרד הפנים. אני לא צד בעניין. מדובר על זה שמשרד הפנים מבקש עכשיו בתקנות שייכלל בעניין המחצבה רק איפה שחוצבים בפועל באותה שנה.
רן אייזנברג
זה מה שנהגנו לאורך כל השנים.
היו"ר משה גפני
מה עם השטח מסביב?
רן אייזנברג
יחויב או כקרקע תפוסה או כשימוש עסקי במקרה - - -
שגית אפיק
לא כתעשייה.
מירי רגב
אין לי בעיה, אני מבינה את זה. זה עושה שכל. למה אתם לא מדברים עם הרשויות המקומיות?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת יעקב אדרי, מה אתה אומר? אתה בקי בעניין.
יעקב אדרי
לגבי הנושא הזה - הרבה פעמים יש מפעלים שהם פועלים בחלק מסוים מהשטח שלהם, ובחלק האחר גובים מהם סכום ארנונה אחר – קרקע תפוסה וכו' וכו'. אבל, בעלי המחצבות לפעמים גם מתחכמים. צריך לראות איך למצוא את האיזון הנכון בין האינטרס של הרשות המקומית שמא היא רוצה לבלוע הכול, אבל במחצבה יש מקום שבו כבר מזמן לא חוצבים, וצריך לומר את זה ביושר, לבין זה שנגיד: הנה, אנחנו חוצבים רק פה במטר הזה, ואת זה נחייב ואת השאר לא. זו הבעיה האמיתית. צריך לראות איך מחייבים אותו באמת בשטח העבודה, ובמקום שבו כבר הסתיימה העבודה וכבר "אללה ירחמו" זה יהיה קרקע תפוסה.
מירי רגב
הדברים של חבר הכנסת אדרי מעידים על זה שמשרד הפנים צריכים לשבת פה עם השלטון המקומי.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, לא הייתי בתחילת הדיון ואין לי את ההגדרה.
היו"ר משה גפני
זה תחילת הדיון. מה אתה מציע לעשות? אני הולך להצביע.
מירי רגב
אני אומרת שאנחנו נצביע אחרי שמשרד הפנים ישב עם הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו נצביע. אתם רוצים - תפילו את זה.
מירי רגב
בוא נצביע על זה עוד שבועיים, מה קרה? מה יקרה אם נצביע בעוד שבועיים אחרי שהרשויות המקומיות ישבו עם משרד הפנים ויגיעו להסכם שעושה שכל.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני חושב שאי אפשר בכל זאת להתעלם מהעניין של הרשויות. בואו נמצא את הדבר שמאזן. אולי שישבו וימצאו איזושהי דרך מגשרת, ויביאו לפה - זה מה שאני מציע.
מירי רגב
בנושא הפיקוח המים אנחנו לא מוצאים דרך, ופה בעניין הזה אנחנו נכפה עליהם?
היו"ר משה גפני
אני מצביע. אדוני, אם אפשר תדבר בקצרה.
מאיר בר-אל
אני אדבר ממש בכותרות. שמי מאיר בר-אל, ואני יושב-ראש איגוד המחצבות בהתאחדות התעשיינים. אני מבקש – דבר ראשון, זה דחוף לקבל החלטה, כי אני אומר בעדינות שהשטח בוער. יש בתי משפט שדנים בנושא והם תקועים בפסיקות, יש תביעות מכל צד. יש בלגאן, ולכן דחוף לנו מאוד ש- - -
יעקב אדרי
קודם כל, תגדירו. איך תעשה את זה? האם היכן שהמכונה עובדת, זה הכול?
מאיר בר-אל
אני אגדיר, יש לנו את כל התשובות.
היו"ר משה גפני
רבותי, נראה שיש פה יותר התרגשות לעומת הדיון שבו אישרנו את ה-13 מיליארד שקל. חבר הכנסת יעקב אדרי אומר משהו הגיוני: בקשת משרד הפנים – בסדר. אבל, הוא אומר שיש מחצבות שאין הגדרה מדויקת. זאת אומרת, מה חוצבים בפועל השנה, ומה זה שטח תפוס. מה ההגדרה?
מאיר בר-אל
יש הגדרה מדויקת. נמצא פה הממונה ממשרד התשתיות שיגדיר בדיוק את הגבולות עליהן תחול ארנונה.
היו"ר משה גפני
תודה. משרד התשתיות, בבקשה.
מאיר בר-אל
רגע, עוד סעיף.
היו"ר משה גפני
מה הסעיף? זאת הבעיה היחידה שיש לנו עכשיו.
מאיר בר-אל
כל הבקשה שלנו היא שכן תתקבל החלטה.
היו"ר משה גפני
זה ברור. אבל, זה תלוי בחברי הכנסת. יכולה להתקבל החלטה שדוחים את זה.


בבקשה, מהי ההגדרה?
יעקב מימרן
אני ד"ר יעקב מימרן, ואני מנהל מינהל רישוי אוצרות הטבע במשרד התשתיות הלאומיות. לידי יושב מר יוסי וירצבורגר שהוא המפקח על המכרות והוא מעניק את הרישיונות הללו.


הדוגמה ששמתי על שולחנך, אדוני היושב ראש, היא דוגמה של אחת המחצבות. היא מבהירה במפורש ובבירור את דוגמת הרישיון שאנחנו מעניקים. יש שלושה סוגי שטחים בכל מחצבה. יש קו כחול שתוחם את כל השטחים של המחצבה – חלקם מיועדים לחציבה, וחלקם לא. יש קו אדום שמגדיר את מה שמותר בתוכנית באופן כולל לאורך כל שנותיה כשטח לחציבה, ויש קו עם ראסטר בתוכו בתוך השטח האדום הזה שהוא הקו שבו - - -
היו"ר משה גפני
מי בודק את זה?
יעקב מימרן
מפקח על המכרות ממשרד התשתיות שמעניק מידי שנה רישיון, ומציין בו את השטח המיועד לחציבה באותה שנה.
היו"ר משה גפני
יפה, תודה. אדוני, בבקשה.
דורון טישמן
שמי דורון טישמן, ואני היועץ המשפטי של איגוד יצרני חומרי מחצבה.
היו"ר משה גפני
אתה מייצג אותו?
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
אז במה הוא דיבר לא טוב שהוא צריך עורך דין?
דורון טישמן
לא, הוא דיבר מצוין.
היו"ר משה גפני
אז למה הוא צריך אותך?

דורון טישמן


הוא לא דיבר על הכול.
היו"ר משה גפני
אבל, אין צורך על הכול. בבקשה, תדבר. אבל, ממש חצי דקה. אין צורך.
דורון טישמן
ברישיון החציבה נאמר בדיוק איפה מותר לחצוב.
היו"ר משה גפני
נכון, אמר את זה ד"ר מימרן.
דורון טישמן
מי שלא חוצב במקום הזה – זו עבירה פלילית.
היו"ר משה גפני
תודה. כשזה מגיע לעבירה פלילית, אני נבהל.
דורון טישמן
אדוני, ברשותך אני רוצה עוד משפט אחד. אנחנו באנו מתל-אביב.


אני רוצה לומר משהו על התהליך. חוק ההסדרים תוקן ב-93 כשנאמר תעשייה לרבות, מחצבות. אבל, עולם כמנהגו נהג. בשנים האחרונות יש תופעה – ויודעים את זה חבר הכנסת אדרי ואחרים – של חברות שבאות לרשויות המקומיות ומבקשות להגדיל להן את ההכנסה תמורת אחוזים, והם גילו את העניין הזה. התנהלו הליכי בבתי משפט, ובתי המשפט קבעו שלאורך הניסוח הנוכחי יש בעיה. מה שקרה זה שמחצבות שהמחזור שלהן הוא 8 מיליון שקל בשנה – מחזור, לא רווח – קיבלו שומות ארנונה של מעל 10 מיליון שקל. יש מחצבות שנסגרו, יש מחצבות שמנהלות הליכים. נהייתה בוקה ומבולקה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מודיע לך שהצדקת את הנסיעה שלך מתל-אביב. היועץ משפטי של השלטון המקומי, בבקשה ממך רק לחדש משהו.
כפיר כהן
ההתנגדות שלנו היא ברמה המהותית. אנחנו היינו שמחים אם משרד הפנים ומשרד האוצר היו מגלים את אותה יעילות, ומאשרים בקשות של הרשויות שתקועות כבר חודשים ארוכים באותה יעילות כמו שהביאו את הבקשה הזאת במהלך הפגרה.
היו"ר משה גפני
לא שמעתי את מה שאמרת. אמרו לי שאמרת משהו חשוב.
כפיר כהן
אני אמרתי שני דברים. ראשית, ההתנגדות שלנו היא ברמה המהותית. זו רעה חולה שהשלטון המקומי נדרש להגיב תמיד באחרית, ואף פעם לא בטרם ההליך. שנית, אנחנו היינו מצפים לראות את משרד הפנים ואת משרד האוצר מגלים את אותה יעילות, ואת אותה דחיפות ומהירות כמו שהם גילו.
היו"ר משה גפני
זה רעיון טוב, אני אמסור להם את זה - שמשרד האוצר ומשרד הפנים יגלו יעילות? האם נראה לך שהמשיח הגיע? תודה, בסדר גמור. אתה מבקש מהם יעילות, זה רשום בפרוטוקול.


חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
הנושא הזה הוא כבר תקופה ארוכה. אני פשוט מסכים עם איש המחצבות. מחצבות נסגרו או שלא נפתחו בגלל הנושא הזה. אני בא מהרשויות המקומיות. לקחנו חברות גבייה והם העלו במאות אחוזים את שטח ההפעלה, וכך הם העלו גם את הכסף. החברות מקבלות בין 25% ל-50%. לפעמים גם 40% ו-50%. לכן, הנושא הזה צריך להיפתר פעם אחת ולתמיד. אני חושב שצריך להביא את זה להצבעה ולהצביע.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין
אני מילה במילה עם מה שאומר ציון. לא רק זה, אני מכיר טוב את השלטון המקומיות, ואני חושב שהיה פה נוהג מאז קום המדינה לגבי המחצבות. לא יכול להיות שיום אחד קמים ומשנים את כל התשתית, את הבסיס שהיה לגבי גביית הארנונה ורוצים להמשיך את זה. זה כנראה הביא איזה תיאבון לרשויות. עם כל הכבוד, אני חושב שאתם אפילו חרגתם במינון שלכם בגבייה מהמחצבות, עד כדי כך שחלק מהמחצבות נסגרו כמו שהוזכר פה. לכן, אני חושב שצריך לאשר את זה היום, ולא לדחות את זה, ובא לציון גואל.
היו"ר משה גפני
תודה. חברת הכנסת מירי רגב, ולאחריה - חבר הכנסת אמנון כהן.
מירי רגב
אני חושבת שהנושא הזה הוא נושא שטעון בירור נוסף בין השלטון המקומי למשרד הפנים. הייחוד של הוועדה הזאת הוא בכך שהיא מקבלת החלטות בסוף, אבל לפחות יש איזושהי אווירה שהאנשים משני הצדדים ישבו. השלטון המקומי הוא לא עוד זרוע. זה בסוף אותו שלטון שמייצג את הממשלה. לא יכול להיות שלא מתייחסים אליו, ולא מדברים איתו.


אני גם בעד זה שמחצבות שהן פעילות ישלמו, ומחצבות שהן לא פעילות לא ישלמו. אני בעד ההסדר הזה. אם זה כל כך ברור אז מה הבעיה לדבר עם השלטון המקומי? אם הדבר הוא כל כך ברור אז אין בעיה, כי דברים פשוטים נפתרים מהר. הבעיה היא שזה לא כל כך ברור. צריך לשבת עם השלטון המקומי, זו בדיוק פגישה אחת של שעתיים. אם זה ברור אז זו פגישה של רבע שעה. ואז לבוא תוך שבועיים. ממילא שבוע הבא זה חול המועד. לבוא תוך שבועיים. הוועדה הזאת היא בין הוועדות הכי פעילות גם בפגרה. בסוף הזרוע הביצועית של משרד הפנים הוא השלטון המקומי. לא יכול להיות שאני הבוקר קיבלתי ארבעה טלפונים של ראשי מועצה שאומרים לי שהם לא יודעים מזה, ושהם לא ידעו שזה בא היום, ושמישהו צריך לייצג אותם פה.


בסוף יכול להיות שתתקבל החלטה פה אחד שהיא בעד הדבר הזה. אבל, שיהיה פה שר הפנים, שר האוצר ויושב ראש השלטון המקומי. זה נראה לי הגיוני, יושב-ראש הוועדה.
יצחק וקנין
אין מציאות כזאת של צו שחתום עליה יושב ראש השלטון המקומי – לא קיים דבר כזה. האם את חושבת שמחתימים פה אנשים? מי שמוסמך לחתום יחתום.
מירי רגב
אבל, שידברו איתם. איך יכול להיות שהם לא בעניין הזה? בכלל לא מדברים איתם.
יצחק וקנין
היתה מציאות קיימת, ומי ששינה את המציאות זה השלטון המקומי.
מירי רגב
יכול להיות שזו ההחלטה שנקבל. אני בעד זה שרק מחצבה פעילה תשלם. אבל, אני אומרת – דברו עם השלטון המקומי.
חזקיה ישראל
אבל, הם מתנגדים מהותית.
מירי רגב
אם הם מתנגדים מהותית אז שיבואו לפה ויגידו: היה דיון, אין הסכמה, והוועדה הזאת תקבל החלטה. אבל, אי אפשר לבוא ולהגיד: הם מתנגדים, ולכן לא יושבים איתם. זה פשוט לא נראה לי הגיוני.
יעקב אדרי
יהיה להם פחות רווח.
מירי רגב
בעניין הזה אני מקבלת את דברי חבר הכנסת אדרי.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת מירי רגב, תודה. חבר הכנסת אמנון כהן. חבר הכנסת אלכס, האם אתה ביקשת?
אלכס מילר
לא.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני מדבר ברמה העקרונית. אנחנו כחברי כנסת כל פעם מתערבים בנושאים שונים, וזה כמו שעכשיו השר כחלון מטפל בנושא דמי הקישוריות. הוא אומר שכביכול גובים מהאזרח על משהו שהוא לא משתמש. אנחנו גם מדברים על כך שמפעל המקבל תמיכה מהמדינה והוא מזהם צריך לשלם. גם פה אותו העיקרון – אם אתה אומר שמי שחוצב לא יכול לשלם על מה שהוא לא משתמש. זאת אומרת, אם הוא משתמש באזור מסוים אז הוא ישלם רק על המקום שבו הוא עובד. לא יכול להיות שאם יש לו מאה דונמים, אבל הוא עובד כרגע רק על שטח של עשרה דונמים, אתה תחייב על מאה דונמים, וזאת מכיוון שהוא לא עובד שם - זה המהות.


אין לי מניות במחצבות, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה העיקרון. הוא עובד כרגע כיום רק על עשרים דונמים, יש פה פקחים שהגדירו והסדירו את הנושא הזה. הם כל שנה יבואו ויבדקו מחדש. אם הוא התרחב על עוד חמישה דונמים, הוא ישלם על עוד אותם חמישה דונמים. אין פהcase לשלטון המקומי. הרגולאטורים נכנסים פה לתמונה והם קובעים את הנושא הזה, ונגמר הסיפור.


אני מבין – אם משרד הפנים רוצה לשפות את אותן רשויות שנהנו מכל הדברים האלה שלא בצדק אז שישפה אותן ממקום אחר. אבל, לא על משהו שלא מגיע. אם רוצים לשפות אז יש כלים אחרים לטפל בזה.


אדוני, אנחנו צריכים להצביע, ומי שמתנגד – שיתנגד.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני רק מבקש שאנחנו נצביע, ומה שיחולט יוחלט. אני לא מתערב בעניין הזה. אני אצביע בעד.
יעקב אדרי
רגע, יש פה מישהי שהתנגדה בכל תוקף, והיא הלכה לטלפון. תן לה את האפשרות.
אמנון כהן
אנחנו לא עובדים פה עם טלפונים, עם כל הכבוד.
יעקב אדרי
זה נראה לי מוזר שאתה רוצה - - -
קריאה
הרב גפני, תצביע.
אריה מצליח
האמת שלא הספקתי לדבר.
היו"ר משה גפני
בסדר, תגיד משפט.
אריה מצליח
אני איש השלטון המקומי. לנו נראה מאוד מוזר שנושא מהסוג הזה שמחייב איזושהי עבודת מטה מינימאלית עם השלטון המקומי, מגיע לכאן להצבעה כבר חתום על-ידי שני השרים בלי שנאמרה לנו מילה וחצי מילה בנושא הזה. אנחנו בפגישות עבודה חודשיות עם מנכ"ל משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
זה מה-22 ביוני. זה נחתם ב-22 ביוני.
אריה מצליח
לא ראינו את זה. אף גורם בשלטון המקומי, לא משפטי ולא מקצועי, לא ראה את זה. אנחנו מבקשים לדחות את ההצבעה.
היו"ר משה גפני
אני מבין את ההתרעמות שלכם. גם אם אנחנו נאשר את זה, גם אם לא נאשר, אני מבקש לשבת גם על הנושא הזה עם השלטון המקומי. גם אם יצטרכו לעשות שינוי בעקבות הישיבה הזאת, אני מבקש להביא את זה שוב. אני לא רואה את זה בעין יפה שעל דבר כזה לא מדברים עם השלטון המקומי. צריך לדבר כמו על כל דבר.


התחילה היא מהראשון לינואר 2011.
אמנון כהן
יש להם זמן להיערך, זה מינואר.
היו"ר משה גפני
מהראשון לינואר 2011.
קריאות
2010.
היו"ר משה גפני
2011. האם אתם רוצים רטרואקטיבי?
מאיר בר-אל
הארנונה עוד לא סגורה ברשויות השנה.
היו"ר משה גפני
מהראשון בינואר. אנחנו לא יכולים לאשר על השנה. מה עמדת משרד הפנים?
רן אייזנברג
1.1.2011. הארנונה כבר גובשה ל - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, מי בעד אישור תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התש"ע-2010 ירים את ידו? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנע – 1

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התש"ע-2010 ( תעשייה – לרבות מפעלי בנייה מחצבות ובתי תוכנה), אושרו.
היו"ר משה גפני
1- נגד, 1 – נמנע. התקנות אושרו מהראשון בינואר 2011. אני מבקש שתשבו עם השלטון המקומי, ועד הראשון בינואר אם יש צורך לעשות שינויים עוד אפשר.


2.
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון),
התש"ע-2010 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לדון בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולאריות). בבקשה, להציג.
רן אייזנברג
התקנות פה נועדו להוסיף סיווג נוסף לרשימת הסיווגים. זה נועד להסדיר את חיוב הארנונה בהגדרות הארנונה על מתקנים פוטו-וולטאים שכרגע יש מגמה שהם בבנייה ברשויות המקומיות.


התקנות אמורות להסדיר את חיוב הארנונה על כל מתקן – לא משנה גודלו – גם אם הוא נבנה על הגג, וגם אם הוא נבנה על הקרקע. וכן, נקבעו תעריפים - - -
היו"ר משה גפני
זה כדי לעודד את האנרגיה הסולארית, הירוקה.
רן אייזנברג
כן.
היו"ר משה גפני
איך אתם מעודדים את זה?
רן אייזנברג
ראשית, עד היום אין הגדרה למתקנים כאלה. אין סיווג כזה, וכל רשות מקומית יכלה לחייב לפי צו המיסים שלה. במקרים מסוימים לפי מתקני חשמל שזה תעריף עסקי, במקרים מסוימים לפי תעריף תעשייה – תעריפים מאוד גבוהים. התעריפים שנקבעו פה הם תעריפים יחסית נמוכים, והם נעשו בשיתוף משרד התשתיות והחשב הכללי באוצר.
היו"ר משה גפני
תודה. נציג השלטון המקומי, בבקשה.
אריה מצליח
אני חושב שזה מתחבר במאה אחוז לדיון הקודם. גם כאן יש כאן קביעה של תעריפים שהיא חשובה ביותר, והיא נעשתה באופן עצמאי על-ידי משרד הפנים ואותו גורם שהוא ציין בלי שהשלטון המקומי מכיר. אני לא יכול לבוא בהתראה של יום ולהגיד לכם אם זה בסדר, לא בסדר. היינו רוצים איזשהו סיפק להתייחס לדבר הזה באופן מקצועי.
עודד אגמון
אני עודד אגמון מרשות החשמל. אנחנו הגוף שמוסמך על קביעת התעריפים. במקרה הזה אני מצטרף לשלטון המקומי לגבי זה שהדבר הזה לא נעשה בשיתוף או באיזושהי התייעצות מול רשות החשמל. רשות החשמל היא הגוף שקובע תעריפים למתקנים באנרגיה מתחשבת. תחשיבי הארנונה נכנסים פנימה לתוך התעריף. בסופו של דבר, תעריפי הארנונה האלה יוצאים מכיס אחד של רשות החשמל, והם מוזרמים לכיס השני של אותו יצרן. אנחנו מבקשים ללמוד את החומרים, ולקבל איזושהי דחייה בהחלטה הזאת לפחות למהלך קצוב.
היו"ר משה גפני
האם לא התייעצו איתכם, עם הרשות החשמל, בכלל?
קריאה
לא, לא התייעצו איתנו.
קריאה
אנחנו התייעצנו עם מינהל החשמל.
היו"ר משה גפני
רגע, גם לא התייעצתם, וגם להתפרץ.
אמיר שפרלינג
אני ממשרד התשתיות. אני אישית באגף תכנון וכלכלה ומבירור שאני עשיתי, אנחנו לא היינו בתמונה.
קריאה
עם - - -
היו"ר משה גפני
תודה. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף הבא. אני לא דן על זה. אני מאוד מבקש להתייעץ עם הגורמים. עוד בלענו את הנושא הקודם.
עודד אגמון
אבל, השאלה היא האם אפשר לבקש שבאמת בעוד חודש - - -
היו"ר משה גפני
אי אפשר לבקש שום דבר. ברגע שהתקנות האלה יגיעו, אני בעזרת השם אשאל את השלטון המקומי - אם אני אהיה פה, אם לא ידיחו אותי – את רשות החשמל, ואת משרד התשתיות. אני מאוד מבקש.
אמנון כהן
מראש תבוא מוכן.
היו"ר משה גפני
מי ביקש התייעלות של משרד הפנים?
אמנון כהן
גם האוצר.
היו"ר משה גפני
גם האוצר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים