ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/09/2010

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לבדיקה רפואית תקופתית), החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול)

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

20.09.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום שני, י"ב בתשרי תשע"א ( 20 בספטמבר 2010 ), שעה: 10:30
סדר היום
1.
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לבדיקה רפואית תקופתית)2.
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

יצחק וקנין

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
מבשרת נבו – יועצת השר, משרד המשפטים

אייל אביטל – מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

השופט משה גל – מנהל בתי המשפט, נשיא בית המשפט המחוזי

לאה רקובר – היועצת המשפטית, הנהלת בתי המשפט

עו"ד ברק לייזר – יועץ מקצועי למנהל בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט

מיכאל שפירא - אגף תקציבים, הנהלת בתי המשפט

הרצל יחזקאל – יועץ מנהל בתי הדין, הנהלת בתי הדין הרבניים

ד"ר יעקב מימרן – מנהל רישוי אוצרות הטבע, משרד התשתיות הלאומיות

עמי צדיק – מ.מ.מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה


1. החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לבדיקה רפואית תקופתית)
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מחדש את הישיבה. יש שת בקשות של משרד המשפט, או יותר נכון של הנהלת בתי המשפט – החלטת משכורות נושאי משרה שיפוטית (זכאות לבדיקה רפואית תקופתית), וכן, החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול). שתי הבקשות הללו הן שונות. השופט גל, מנהל בתי המשפט, תציג בבקשה את הבקשות.
השופט משה גל
תודה רבה, אדוני.


למעשה, מדובר בשתי בקשות מאוד פשוטות, והייתי אומר כמעט טריוויאליות. הבקשה הראשונה מתייחסת לבדיקות רפואיות. כדאי לדעת שכל עובד מדינה מעל גיל 40 זכאי מכוח שירות המדינה לעשות את הבדיקות הרפואיות התקופתיות הללו.
ציון פיניאן
האם הוא זכאי או חייב?
השופט משה גל
זכאי, אין חובה. חשוב למדינה שתהיינה בדיקות. רק שופטים שמונו עד שנת 95 זכאים כי אז השתנתה ההוראה לגבי הזכויות הרפואיות, וזה איכשהו נפל בין הכיסאות, ומשום מה שופטים שמונו לאחר שנת 95 שהם בדרך כלל מבוגרים יותר לא זכאים. כל מה שאנחנו מבקשים זה ליצור כאן איזשהו דבר שווה, טריוויאלי, מתבקש. העלות היא גם לא גבוהה, ואני חושב שזה רק יועיל לשירות הציבור. זה ייצור גם שוויון. זאת הבקשה לגבי השירות הרפואי. הבקשה השנייה - - -
היו"ר משה גפני
תעצור, בבקשה השנייה נדון בנפרד. על כל פנים, מדובר על זה ששופט הולך לבדיקה.
השופט משה גל
זה כמו שעושים לעובדי המדינה, אלו מכונים מיוחדים שנותנים את השירות הזה. אנחנו כמובן מדברים על מכונים שהמדינה קשורה אליהם בהסכמים.
היו"ר משה גפני
אני מבין שמה שקורה אצל עובדים אחרים בשירות המדינה, או אצל חברי כנסת, או אצל שרים זה שהולכים ועושים את הבדיקה, ומביאים את הקבלה. אתה מדבר על אותו הדבר.
השופט משה גל
כן, אותה פרוצדורה בדיוק – פשוט ליצור את ההשוואה, זה הכול.
אורי אורבך
כמה שופטים? כמה כסף?
השופט משה גל
מדובר על חלק מהשופטים כי חלק זכאים. מדובר בסכומים לא גבוהים. אגב, שתי הבקשות שלנו מאושרות. מסכימים להן גם אגף התקציבים וגם הממונה על השכר. מדובר בכמה מאות אלפי שקלים בודדים, אפילו פחות.
היו"ר משה גפני
מה שאתם מבקשים זה כמו אצל עובדי המדינה. אני חושב שעובדי המדינה משלמים 50 שקלים.
קריאות
מאה.
היו"ר משה גפני
גברתי היועצת המשפטית, אולי תגידי מה המצב היום.
שגית אפיק
המצב היום הוא שבאמת עובד מדינה מעל גיל 40 לפי הנחיות נציבות שירות המדינה והתקש"יר זכאי לבדיקה רפואית במכון רפואי שמאשרת נציבות שירות המדינה בהשתתפות סמלית של 50 שקלים, כשהבדיקה הרפואית היא זכאות באותה שנה.
היו"ר משה גפני
זה מה שאתם מבקשים.
שגית אפיק
מה שאתם מבקשים בעצם זה בתנאים מקבילים. הכוונה היא שזה יהיה במכונים שיאושרו גם על-ידי נציבות שירות המדינה. צריך לנסח את זה פשוט אחרת. התחילה היא משנת 2011 ואילך?
השופט משה גל
כן, מתי שתבדקו. אני חושב שאפשר תחילה מיידית.
לאה רקובר
באופן כללי, באופן רעיוני, אנחנו נלך לאותם מכונים. אנחנו לא נעשה מכרזים נפרדים. אני לא חושבת שדרוש לכתוב את זה בתוך ההחלטה עצמה.
שגית אפיק
בניסוח החלטות דומות שישנן, מנסחים על-ידי מי מאושרים המכונים.
לאה רקובר
זה עניין פרוצדוראלי.
היו"ר משה גפני
האם צריך אישור של הוועדה על מכונים? האם לכתוב ממש?
שגית אפיק
לא, אישור של הוועדה, אישור של נציבות שירות המדינה.
היו"ר משה גפני
לא, האם צריך לכתוב את זה בהחלטה?
לאה רקובר
לפי דעתי, לא.
השופט משה גל
אני חושב שלא כי אנחנו כפופים ממילא לכללי המכרזים. כגוף מינהלי אנחנו לא יכולים לעשות ממילא מה שאנחנו רוצים. חבל שזה יסבך סתם.
היו"ר משה גפני
אין צורך. מי נמצא פה מטעם משרד המשפטים?
מבשרת נבו
אני מלשכת השר.
היו"ר משה גפני
לגבי החלה על שופטים - הבנתי. אני מבקש לדעת האם אתם מבקשים להחיל את זה גם על דיינים וקאדים כי לנו תהיה בעיה?
מבשרת נבו
אנחנו לא ביקשנו. אבל, אפשר לבדוק את הבקשה הזאת ולראות.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה "לבדוק"? האם את רוצה שנאשר החלטה לא שוויונית? מה עמדתכם בעניין? הרי אנחנו נאשר בדיקות רפואיות לשופטים ולא נאשר את זה לדיינים ולקאדים?
אורי אורבך
לא כתוב שופטים. כתוב: נושאי משרה שיפוטית.
שגית אפיק
הם מפנים אך ורק לחוק יסוד: השפיטה ולחוק בית הדין לעבודה, ואין הפנייה ל - - -
היו"ר משה גפני
האם את יכולה לתת לי תשובה?
מבשרת נבו
כן. באופן עקרוני, אני לא חושבת שתהיה איזושהי בעיה ואיזושהי התנגדות להחיל את זה גם על הדיינים וגם על הקאדים.
היו"ר משה גפני
בסדר, בסדר. את בלשכת השר.
מבשרת נבו
כן.
השופט משה גל
הכוונה היתה שזה יהיה על כולם.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני חושב שמן הראוי לאשר את הבקשה הזאת. אני מבקש שהיא תחול על כל נושאי משרה שיפוטית. זאת אומרת, גם על שופטים, גם על דיינים, גם על קאדים, וגם על קאדים מד'הב.


מי בעד אישור ההחלטה של נושאי משרה שיפוטית ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לבדיקה רפואית תקופתית) אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה, וזה יחול על כל נושאי המשרה השיפוטית.2.
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול)
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול), בבקשה.
השופט משה גל
כל נושאי המשרה השיפוטית שמתמנים, מתמנים על-ידי ועדות בחירה שבוחנות בדרך כלל את הידע המקצועי המשפטי שלהם, את הרקורד שלהם, האינטגריטי שלהם, והשופטים מתמנים והם עוסקים בעשייה שיפוטית. אבל, מסתבר שעשייה שיפוטית כוללת גם רכיב נוסף שהוא לא נבחן, ובצדק הוא לא נבחן, כי אנחנו לא רוצים טכנוקרטים כשופטים ודיינים – כושר הניהול.


מדובר במערכות עמוסות מאוד עם מסות של תיקים, וכל שופט צריך גם לפתח מיומנויות של ניהול של מסת התיקים שלו, של אנשי הלשכה שעובדים איתו, והתיאום של כל הדברים. זה ברור לגמרי שזה נדרש כדבר נוסף.


אנחנו במסגרת המכון להשתלמות שופטים עושים השתלמויות מיוחדות בעניין הזה לשופטים. אבל, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם ליצור עתודה ניהולית במערכת השפיטה, וחשוב מאוד שתהיינה מיומנויות ברמה גבוהה.
ציון פיניאן
האם הקורסים הזה הוא לכל השופטים?
השופט משה גל
כל שופט שרוצה יכול להירשם.
ציון פיניאן
כמה זה עולה?
השופט משה גל
תיכף אומר. כיום השופטים מממנים את זה בעצמם. כדי ליצור אינסנטיב, אנחנו חשבנו לאפשר לממן חלק, כי לנו כמערכת יש עניין בזה. העלות של קורס כזה היא בערך 4,000 שקלים חדשים, ואנחנו מתכוונים – וזה על דעת אגף התקציבים שמבין את החשיבות של הדבר הזה, ולא סתם אגף התקציבים מסכים – לממן בערך מחצית כדי שגם תהיה מוטיבציה של נושאי המשרה השיפוטית ללכת לקורס, ולא רק כי הוא מקבל. לכן, אנחנו רוצים שהוא יממן חלק בעצמו. חלק אנחנו נממן. יש לזה חשיבות רבה. קורס אחד כבר הסתיים – הרמה מאוד גבוהה, ערך שולי מאוד גבוה למערכת ואנחנו רואים את זה. עומד עכשיו להתחיל קורס שני, וכבר יש הרשמה לקורס שלישי עוד מבלי שהובטח השתתפות במימון - עד כדי כך זה חשוב גם לשופטים וגם לנו כמערכת. אני חושב שזה דבר טריוויאלי.
ציון פיניאן
שאלתי, כמה זה עולה לאוצר?
השופט משה גל
מיכאל, האם יש לך הערכה כמה ההשתתפות הזאת לכל קורס אמורה לעלות?
מיכאל שפירא
כמו שאמרת, לכל שופט מדובר בערך ב-4,000 שקל. העלות של קורס בודד היא סדר גודל 80 – 90 אלף שקל. נניח שני קורסים בשנה – 180 אלף שקל, שכמובן מחצית מזה משלם השופט אז העלות למדינה היא חצי מזה. בערך 90 אלף שקל.
ציון פיניאן
אני מבין שהוא רוצה להחיל את זה על כל השופטים שקיימים היום.
השופט משה גל
כל השופטים שרוצים ונרשמים. אני לא מחייב. זה קורס ניהול ברמה אקדמית גבוהה.
אורי אורבך
האם זה קורס ניהול ספציפי ומסוים?
השופט משה גל
זה קורס ניהול שנעשה בתיאום איתנו על-ידי אוניברסיטת תל-אביב, ונשמח לעשות אותו עם כל אוניברסיטה אחרת שתרצה. אנחנו לא מגבילים את האוניברסיטאות. זהו קורס מיוחד לשופטים כמנהלים – השופט כמנהל. זה לא קורס שהאוניברסיטה פותחת לציבור הרחב. נוכחים בקורס הזה רק נושאי משרה שיפוטית. זה קורס ברמה מאוד גבוהה, וזה מאוד חשוב לנו.
הרצל יחזקאל
כמו בסעיף הקודם, אני מציע שזה יחול גם על דיינים.
היו"ר משה גפני
למרבה ההפתעה. האם מישהו שיכול לומר לי מה קורה עם קורס ניהול אצל עובדי המדינה? האם אנחנו מייצרים פה משהו חדש או שזה משהו שהוא קיים?
לאה רקובר
אנחנו לא מייצרים משהו חדש. למשל, הנהלת בתי המשפט בשנה האחרונה קיימה קורסי ניהול למזכירים ראשיים שהם המנהלים של בתי המשפט.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני שאלתי, האם קיים דבר כזה אצל עובדי המדינה?
לאה רקובר
אני לא יודעת אם במתכונת הספציפית הזאת.
היו"ר משה גפני
את מדברת על בתי המשפט, ולגבי בתי המשפט הבנו. עמי, בבקשה.
עמי צדיק
באופן כללי, בשירות המדינה יש מכרזים מסוימים שבהם מתנים את הזכייה במכרז בהשתתפות בקורס ניהולי.
היו"ר משה גפני
האם המדינה משתתפת בזה?
עמי צדיק
בוודאי. המדינה יוזמת את זה, משתתפת בזה.
היו"ר משה גפני
נניח ואני רוצה ללכת לקורס ניהול, האם אני יכול?
קריאות
אתה נבחר.
היו"ר משה גפני
אם כן, זה קיים אצל כל עובדי המדינה.
יעקב מימרן
אדוני, אני ממשרד התשתיות הלאומיות, ואני מוזמן לנושא הבא. מניסיוני, בשירות המדינה אין שום דבר גורף – לפחות, במשרד שלנו – באשר לקורסי ניהול. אם וכאשר מגישים בקשה פרטנית, הבקשה הזאת עוברת ועדת השתלמויות כנדרש, והיא מאושרת כן או לא.
היו"ר משה גפני
יפה, תודה. אני מודה לך. אתה לדיון הבא, אבל טוב שהיית קודם.


השופט גל, מה אתה אומר על זה?
השופט משה גל
גם אצלנו. זה לא כל מי שנרשם, בדיעבד אנחנו מכירים, אלא נרשמים במסגרת שלנו. הלוואי וכולם ירצו, יש לנו עניין שזה יהיה כל השופטים. יש לנו צורך מערכתי ראשון במעלה לעניין הזה. צריך להבין שיש הבדל בין השופט כמנהל לבין עובד המדינה כמנהל. זה לא אותו הדבר, כי פה בתפקיד מובנה הצורך הניהולי. אנחנו מרגישים את זה יום יום.
היו"ר משה גפני
מתי אתה מבקש תחילה?
השופט משה גל
אני מבקש תחילה כי כבר קורס אחד הסתיים. הודענו לשופטים שאנחנו בבקשה ובתהליך של בקשה, ויש לנו כוונה כן לממן.
ציון פיניאן
כמה השתתפו בקורס הזה?
השופט משה גל
40.
היו"ר משה גפני
זה יהיה אישור רטרואקטיבי.
השופט משה גל
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא בית משפט, אנחנו כנסת. אנחנו נתונים לביקורת שיפוטית בניגוד לבתי המשפט.
השופט משה גל
אז הנה, מנהל בתי המשפט אומר שהביקורת השיפוטית - - -


אני חושב שזה יהיה נכון לאשר לכולם, לכל מי שעשה את זה. אנחנו פנינו, ביקשנו מהשופטים להירשם לקורסים האלה. זה משהו שבא אלינו, זה שהשופטים הלכו לאיזשהו קורס ועכשיו אנחנו מממנים אליהם. זה קורס מיוחד שאנחנו תפרנו. הם ידעו שיש בקשה וכוונה לממן.
היו"ר משה גפני
כמה כסף עלה הקורס ההוא?
השופט משה גל
בערך 80 אלף שקלים חדשים. על ה-40 זה המקסימום. יכול להיות שאנחנו נממן חלק, לא את הכול.
היו"ר משה גפני
איזה תנאים ייקבעו? למי יאשרו קורס?
השופט משה גל
אנחנו מתכוונים לאשר לשופטים שיירשמו ויתקבלו לקורס הזה, כי הקורס מתואם איתנו. זה לא קורס רגיל שהאוניברסיטה פותחת לכל אדם. הוא מיוחד לשופטים, והוא נעשה איתנו.
היו"ר משה גפני
אני שואל, למי למשל תאשרו חלקית? למי תאשרו מלא?
השופט משה גל
לא, התוכנית שלנו היא לקבוע קריטריון אחיד. כרגע הכוונה היא לממן מחצית מעלות הקורס לכל מי שנרשם. אנחנו מבקשים שיהיה שיקול דעת כי בסך הכול זה עניין תקציבי, וכשאני מאשר - יש אפשרות לשחק עם התקציב - להשאיר לנו שיקול דעת אם נצטרך ליצור אינסנטיב נוסף, וכל הדברים האלה.
היו"ר משה גפני
האם לחברי הכנסת יש הערות?
יצחק וקנין
על זה נאמר: "יאכלו ענווים וישבעו".
היו"ר משה גפני
יש לי עוד כמה פסוקים לגבי העניין הזה. אבל, נניח להם עכשיו.


השופט גל, מנהל בתי המשפט, אני מבקש לקיים דיון, אני לא רציתי לעשות אותו בפגרה. אתה ביקשת ממני את שני הנושאים הללו שהם דחופים, ונעתרתי לבקשתך. אבל, אני מבקש לקיים דיון מקיף על כל הנושא של מערכת המשפט, גם של בתי המשפט וגם של בתי הדין, וגם של הקאדים, והקאדים מד'הב, היות ואנחנו נקבעים ועדת השירות של בתי המשפט. זמן רב לא התקיים דיון בעניין הזה. היתה את ועדת שריד, והיו עוד כמה דברים. אנחנו קיימנו דיון, אבל לא מיצינו אותו, לגבי הצמדת שכר שופטים, הצמדת שכר דיינים, הצמדת שכר השרים. יש לנו הצעה בעניין הזה. ביקש ממני שר המשפטים לא לקיים את הדיון באותה עת שאני ביקשתי. רציתי להתחיל לקיים את הדיון ודחיתי את זה. אני מתכוון לעשות את זה בעזרת השם בכנס החורף. אני הולך לקיים דיון מקיף כי בינתיים אני שומע שיש גם דברים ששופטים לא מקבלים בשעה שאחרים מקבלים. אבל, אני שומע גם ששופטים לוקחים את מה שלאחרים אין. למשל, לשכות של שופטים בגמלאות בבית המשפט העליון. הם מקבלים לשכות בבית המשפט העליון, הם מקבלים שירותי מזכירות. אני לא יודע מה שופט בגמלאות עושה בלשכה. על כל פנים, אני לא זוכר. בדקתי האם ועדת הכספים כוועדת שירות אישרה את זה. הוועדה לא אישרה את זה. אני לא יודע למה לא התקיים דיון בעניין הזה. צריך להחליט אם כן מאשרים או לא מאשרים. אם שופט בגמלאות כותב ספר, האם המדינה צריכה לממן לו את הלשכה ואת שירותי המזכירות?


אני הולך לקיים על זה דיון, תיערכו לעניין הזה – גם לטוב וגם למוטב. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מסודרים. אומנם אנחנו עוסקים בבתי משפט שבאמת הם בתי המשפט. אבל, גם הם צריכים ללכת על פי הכללים הנהוגים והקיימים, ואני אקיים דיון בעזרת השם על הנושא הזה, אלא אם כן ידיחו אותי קודם. אבל, אם לא – אני מתכוון לקיים דיון מקיף בנושא הזה. אני מבקש את עמדתכם בעניין. יש לנו הצעה לגבי הצמדת שכר השופטים. לגבי נושא הצמדת שכר השופטים – אני רוצה לעשות שזה יהיה אחיד, גם השופטים, גם השרים, וכל אלה שאנחנו צריכים לקבל החלטה לגביהם. אני חושב שיש דברים שבהם נעשה עוול למערכת המשפט מבחינת התנאים שלהם, ושלא דנו כפי שצריך בתנאים שאחרים מקבלים והם לא. הם גם לוקחים לעצמם דברים ברגע שהם רואים שאין החלטות. אני לא יודע למה הם עושים את זה בלי החלטה מסודרת. אם כן, נקיים את הדיון. על כל פנים, אני מבקש להביא את זה לידיעתך.מי בעד אישור גמול ניהול?
שגית אפיק
אז זה יחול על כל נושאי המשרה השיפוטית כשכל מנהל יהיה אחראי.
היו"ר משה גפני
גם דיינים וגם קאדים, וגם קאדים מד'הב. למה אתם לא באים מסודר? תגידי לשר שיבוא מסודר.
אייל אביטל
מותנה בלימודים. זה רק בתנאי שזה קרה בפועל.
היו"ר משה גפני
האם אנחנו עוסקים בישרא-בלוף?
אייל אביטל
אני מציין את זה.
היו"ר משה גפני
טוב שציינת, מה הייתי עושה בלעדיך? רק מי שעובר את הקורס במערכת המשפט, בתי המשפט, בתי הדין הרבניים, קאדים, וקאדים מד'הב. רק מי שעובר את הקורס בהתאם לתקנות, בהתאם להחלטות שהתקבלו לפי קריטריונים ברורים. אם יש דיינים שעושים קורס ניהול הם יהיו זכאים לזה. אם הם לא עושים קורס ניהול אז הבחור אמר שהם לא יקבלו. מי אדוני?
אייל אביטל
אני אייל אביטל, ואני מנהל אגף תקציבים של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
למה לא דאגתם? למה אני צריך להוסיף את זה עכשיו? עכשיו אני אלך לדיינים ואני אומר להם: תצביעו בשבילי בבחירות כי הוספתי אתכם עכשיו. בשביל מה? תביאו לכתחילה את הכול.


מי בעד אישור קורס ניהול כפי שנקבע כאן?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (זכאות לקורס ניהול) אושרה.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין.אושר, תודה רבה, ושיהיה לכם חג שמח.
השופט משה גל
תודה רבה, חג שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים