ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/10/2010

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(תיקון), התש"ע - 2010 (אשל)

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

5.10.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 476

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"א (5 באוקטובר 2010), שעה 10:10
סדר היום
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התש"ע-2010 (אשל)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אמנון כהן

אלכס מילר
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש הנר, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ, ממונה מיסוי יחיד, ניכויים וחסכון פנסיון, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת שדמי, יועצת למנהל רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, אגף התקציבים, משד האוצר

שמואל חרסט, יועץ מס, לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עופר מנירב, יושב ראש רשות ועדת מסים, לשכת רואי שחשבון בישראל

יהודה שגב, מנכ"ל איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התש"ע-2010 (אשל)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התש"ע-2010 (אשל).


תאמר בבקשה את הסיכום שהיה.
מיכל דויטש הנר
במסגרת חקיקת חוק ההתייעלות לשנים 2011 ו-2012, יש סעיף מותנה שמתקן את סעיף 121 לפקודה ומגדיל את המדרגה הראשונה שקובעת שיעור מס של 10 אחוזים על הכנסה מיגיעה אישית ועל הכנסה בידי מי שמלאו לו 60 שנים, בעלות כוללת של 140 מיליון בשנה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
חיים אורון
יותר לאט. גם אני לא הבנתי. מעל גיל 60 זה הכי מעניין אותי.
מיכל דויטש הנר
סעיף 121 קובע באופן כללי את שיעורי המס החלים על הכנסות. יש מדרגות שמתחילות עם שיעור מס של 10 אחוזים שחלות על הכנסה מיגיעה אישית. אותן מדרגות שמתחילות משיעור מס נמוך, חלות לא רק על הכנסה מיגיעה אישית בידי כל אדם אלא גם על כל הכנסה בידי מי שמלאו לו 60 שנים ומעלה. את אותה מדרגה והסכום הנקוב בה, אנחנו מגדילים כך שיתווספו להכנסתו הפנויה של הנישום 90 שקלים והעלות הכוללת של המהלך היא 140 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
זה לאו דווקא מעל גיל 60 אלא זה חל גם על אדם בן 20.
מיכל דויטש הנר
כל אדם, לגבי הכנסתו מיגיעה אישית.
היו"ר משה גפני
140 מיליון .
מיכל דויטש הנר
החל משנת המס 2011, כאשר ה-90 שקלים ימודדו ב-1 לינואר 2011.
היו"ר משה גפני
כאשר התקיים דיון בנושא הזה, דובר לגבי העצמאים.
אייל אפשטיין
סוכם שיתקיים דיון עם העצמאים. כמו שאמרנו, אנחנו לא קושרים בין שני הדיונים.
היו"ר משה גפני
אבל אני קושר. מה אתם הולכים לעשות עם זה?
אייל אפשטיין
בנושא הספציפי הזה אין עדיין תשובה סופית. מה שכן, אמרנו שנכרוך את הסוגיה הזאת עם הרפורמה בנושא הפנסיוני שכמובן תובא לדיון ולאישור ועדת הכספים. בימים אלה אנחנו מסיימים את העבודה הפנימית שלנו ונצא לעשות שימועים לגורמי חוץ כאשר כבר עשינו זאת לחלק מהיועצים בשוק. למעשה מה שקשור לאוכלוסיית העצמאים, אם היא תקבל ביטוי, היא תקבל ביטוי ברפורמה במיסוי פנסיוני. זאת אומרת, הנושא הזה יהיה בדיונים ויובא לדיון בוועדת הכספים.
חיים אורון
מתי אתם מביאים את הנושא?
אייל אפשטיין
זה עוד לא סגור סופית. אני מניח שזה יהיה בחודשים הקרובים.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עובר להצבעה. אנחנו קיימנו ארבעה דיונים על העניין הזה. אני לא פותח דיון, אבל יהודה רצה לומר משפט.
יהודה שגב
רציתי להתייחס לשלושת הנקודות שהוצגו כרגע. גם סוגיית אשל, גם הריווח וגם ההסדר.
היו"ר משה גפני
אבל זה דיון רביעי.
יהודה שגב
לפחות לתת נתונים.
מיכל דויטש הנר
1 בינואר 2011.
יהודה שגב
מה הקשר בין האשל לריווח מדרגות המס?
מיכל דויטש הנר
סעיף התחולה מתוקן. הוא הגיע לוועדה ב-2009.
היו"ר משה גפני
קיימנו הרבה דיונים. היו לנו התלבטויות קשות בעניין הזה וגם עכשיו יש לנו התלבטויות. לכן זה לא יכול לחול רטרואקטיבית. מה שנקבע זה מה-1 בינואר 2011.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

תקנות מס הכנסה – אושרו

התקנות אושרו.

אלכס מילר


אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
עוד שתי דקות אני אצביע על הרביזיה.


גם אני רוצה להצביע נגד ויש לי הרבה סיבות להצביע נגד. אני בעד חבר הכנסת אלכס מילר. אני בכלל בעד חברי הכנסת שיש להם מצפון. אני יושב כאן ויש לי את כל הסיבות שבעולם להצביע נגד.


אנחנו מצביעים על הרביזיה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני מבקש. זה לא עובד בצורה כזאת.
היו"ר משה גפני
אלכס, קיימנו ארבעה דיונים. כל מי שמצביע בעד, יוצא רשע, ואני ביניהם.
אלכס מילר
זה לא עניין של רשע או לא רשע.
חיים אורון
אני ברוב טיפשותי מתנדב להיות רשע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא אושרה

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים