ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/10/2010

תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הפנים והגנת הסביבה

12/10/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 259

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ד' בחשון, התשע"א (12/10/2010) בשעה 09:00
סדר היום
תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
אשר גרנר – ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד דרורי שפירא – לשכת משפטית, משרד הפנים

איתן צדוק – קצין בטיחות, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יואל הדר – יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ עופר יצחק – ראש מדור רישוי, המשרד לביטחון פנים

איתן גורני – סמנכ"ל הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון פנים

עו"ד אביטל שטרנברג – משרד המשפטים

עו"ד ערן עסיס – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לילך שרביט – מתמחה במחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דרורה נחמני-רוט, משרד המשפטים

נעמי הימיין-ריש – מתמחה עסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נמרוד הגלילי – מנהל תחום ענפי, איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
ורד קירו
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: אישור תקנות רישוי עסקים(הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), התש"ע-2010.

אני מבין שזאת תקנה של המשרד להגנת פנים. יואל, תציג בבקשה.
יואל הדר
כידוע, לפני מספר חודשים העברנו שני חוקים שעסקו בנושא של אלכוהול: חוק המאבק בתופעת השכרות, והשני, תיקון לחוק רישוי עסקים. במסגרת החקיקה הזאת יש דברים שנשארו פתוחים. בין היתר, הנושא של תוויות אזהרה על בקבוקים שבו אנחנו מחכים לזימון של הוועדה. יש לנו שתי תקנות, אחת של המשרד לביטחון פנים ואחת של משרד הבריאות, שעוסקות בנושא אזהרה בנושא אלכוהול. אני מניח שבתקופה הקרובה משרד הבריאות יביא את זה לשולחן הוועדה.

אנחנו נשארנו עם התקנות לגבי השילוט, על-מנת שתי עסק ידעו בדיוק את האיסור שחל בחוק, לגבי איסור מכירת אלכוהול שיוצא מבתי העסק החל משעה 23:00 עד 06:00 בבוקר. לכן יש לנו בעצם שני נוסחים שמתאימים לכל אחד משני סוגי בתי עסק. לגבי מקומות שרק מוכרים החוצה יש את האיסור של מכירה מ-23:00 עד 06:00 בבוקר. לגבי המקומות שמותר להם, מאחר שמגישים אלכוהול במקום, מותר להם להגיש במקום אבל אסור להם למכור החוצה. לכן יש נוסח שונה לגביהם.
היו"ר דוד אזולאי
מה זאת אומרת למכור החוצה?
יואל הדר
הכוונה שמישהו יקנה בקבוק וייקח אותו הביתה. אנחנו רוצים להבהיר שזה אסור. אין לו אפשרות להיות חלופה למקומות שבהם אסור למכור ולהוציא החוצה.

זה בעצם נוסח התקנות אותו אנחנו מביאים היום. הנוסח הזה תואם, מבחינתנו, עם משרד המשפטים. הבנתי מדרורה שאפשר לעשות תיקון נוסח קל כדי להקל על העסקים. אנחנו מביאים את זה לאישור הוועדה. אני מקווה שיאכפו גם את נושא השילוט כדי שיהיה לנו נדבך נוסף בנושא של אלכוהול.
היו"ר דוד אזולאי
הערות?
דרורה נחמני-רוט
אני ממשרד המשפטים מחלקת ייעוץ וחקיקה. בנוסח הקיים יש גם סעיף מדויק לפי חוק רישוי עסקים. מבחינתנו ניתן גם להסיר את הסעיף ורק לרשום "לפי חוק רישוי עסקים". זה יקל אולי על השילוט מפני שיש כל-כך הרבה שלטים במועדונים, כך שזה יקל על הכיתוב בתוך שלטים.

לנו לא נראה שיש צורך בסעיף המדויק. במקום שבו מצוין מספר הסעיף אפשר להסיר אותו והסתפק רק "לפי חוק רישוי עסקים" ללא ציון הסעיף לסעיף.
היו"ר דוד אזולאי
את מדברת על סעיף 1?
יואל הדר
כן, בתוספת.
דרורה נחמני רוט
לדעתנו רק מספר הסעיף מיותר וזאת בשתי החלופות.
יואל הדר
אם זה מקובל על הוועדה, אנחנו מסכימים.
היו"ר דוד אזולאי
אם משרד המשפטים מסכים, אין בעיה.
איתן גורני
אני מהרשות הלאומית למלחמה בסמים. אני רוצה להצטרף לדברים של יואל ודרורה. רק ביום חמישי הייתי במבצע שבו נכנסו לכזאת פיצוציה וראיתי את שפעת השלטים שנמצאים כבר היום. אפשר לחשוב שמי שנכנס לתוך אותם מקומות באמת בודק את הסעיפים. לכן גם אני חושב שמספיק לכתוב שלפי חוק רישוי עסקים אסור כך וכך בשתי הוורסיות.
חני יערי
אני מייצגת את איגוד חברות הנפט.

אנחנו מבקשים לשקול להוריד את כל הרישה של הסעיף. כלומר, שהשילוט יתחיל מ"בעסק זה", מטעמים שכבר הוזכרו פה. יש כבר לא מעט שילוטים בחנויות. נוצר איזה עומס והמסר שצריך להיות כלפי מי שנכנס שבעסק הזה זה אסור. זה גם יוצר האחדה לשילוטים קיימים שמתחילים במילים "בעסק זה". אנחנו חושבים שזה מיותר וזה גם מעמיס את העיניים. השורה התחתונה היא שכשהלקוח נכנס הוא יידע שהאיסור קיים.
היו"ר דוד אזולאי
לא הבנתי למה את מכוונת?
חני יערי
קודמיי אמרו שבהחלט מיותר לציין לפי איזה סעיף, אנחנו חושבים שצריך להתחיל את השלט באיסור עצמו, כלומר, "בעסק זה".
היו"ר דוד אזולאי
את מתכוונת שהם יסתפקו בשלט: "בעסק זה אסורה מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר משעה איקס עד וואי".
חני יערי
כן.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה משנה אם יופיע הסעיף?
חני יערי
אנחנו סבורים שזאת העמסת יתר. כמו שהזכירו קודמיי, בחנות יש כבר עכשיו לא מעטים שלטים. ככל שיש יותר מילים בסופו של דבר האיסור פחות ברור. אנחנו מכירים סיטואציות אחרות, למשל איסור על חניה, שמרוב הוראות השורה התחתונה אינה ברורה. אנחנו מבקשים שהאיסור יהיה פשוט וברור. לנו זה גם יותר קל מול הלקוחות. זה מייצר גם פחות וכחנות עם הלקוחות. מי שרוצה יברר מה המקור לאותו איסור.

אני מבינה שהמועד לתליית השלטים חלף ועבר. בינתיים השלטים כבר נתלו. חשבנו שזה יהיה ברוח שילוטים קיימים שמתחילים במילים "בעסק זה", כבר תלינו את השלטים.

אנחנו פונים לוועדה לשקול האחדה של השילוטים. כיום נוצר מצב שבעסקים יש מספר רב של שלטים. לקוח נכנס ורואה 3-4 שלטים. בסופו של דבר אנחנו צריכים להבהיר ללקוח מה מותר ומה אסור. ההעמסה הזאת יוצרת בלבול.
היו"ר דוד אזולאי
את מדברת על השלט הזה בלבד או על כלל השלטים שנמצאים בעסק?
חני יערי
אנחנו חושבים שצריך לאחד את כל השילוטים שעוסקים באלכוהול.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל שצריכה להיות אחידות בשילוט הזה. היות והגורמים שנמצאים כרגע בדיון הזה נוגעים אך ורק לנושא הזה, צריך לחשוב על הנושא ולהפנות אותו למשרדי הממשלה. לא יכול להיות שבעסק אחד יימצאו 3-4 סוגי שלטים. זה מדבר על איסור מכירת אלכוהול, השני מגיל 18 והשלישי על הסיגריות וכדומה. בסופו של דבר הוא צריך חנות רק לשלטים. באיזה מקום הוא גם צריך להתפרנס.
חני יערי
שיהיה שלט "בעסק זה" ואחריו כל האיסורים.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי.

אשר, אני מפנה אליך את הנושא כמנהל מחלקת רישוי עסקים במשרד הפנים. הייתי מציע שתיקח את הנושא הזה על עצמך. צריך את האישור של הוועדה נשמח מאוד. זאת הערה במקומה, צריך לאמץ אותה וליצור אחידות של השלטים שנמצאים באותם מקומות.

לגבי פירט הסעיף, אני לא רואה שזה כל-כך מפריע. בסוף השלט כתוב על-פי סעיף זה וזה.
חני יערי
זה לא בסוף אלא בהתחלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מאמין שאם יכתבו את זה בסוף ההוראה - - -
חני יערי
נוצר מצב כאילו יש מדרג בין השילוטים. חלק מהשילוטים מתחילים במילים "בעסק זה" וחלק מהשילוטים מדברים "לפי חוק זה חזה". כאילו שיש - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני מסכים איתך, הערה במקומה.
חני יערי
כאילו ששלט אחד זה לפי שיקול דעת בית העסק ושילוט אחר נובע מהוראת חוק. צריכה להיות האחדה כי הרי כולם נובעים בסופו של דבר מחקיקה קיימת ולא משיקול של בית העסק.
היו"ר דוד אזולאי
לכן הפניתי את העניין למשרד הפנים. אני מבקש שתעקבו אחרי הנושא הזה. אני מאמין שזה יתבצע. אם זה לא יתבצע, תוציאו לנו מכתב ואנחנו נדרוש את זה. אני מאמין שכרגע זאת פנייה של הוועדה והיא תתבצע.

אשר, אני לא מגביל את זה בזמן אבל זאת הערה חשובה שצריך ליישם אותה.
אשר גרנר
יש פה שתי נקודות שונות. היא דיברה על איחוד השילוט ואנחנו נטפל בזה. לגבי מה שצריך להיות בשלט, כפי שהציעו המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים, אכן אין מניעה לא לרשום את הסעיף. למה? התנאים שכל בעל עסק מקבל נגזרים על-פי חוק רישוי עסקים. בתנאים כתוב שיש לפעול על-פי סעיף זה וזה. אם בעל העסק יידרש על פי מה הוא שם את השילוט, הוא יידע להפנות.
דוד אזולאי
אפשר לוותר על הרישה.
אשר גרנר
בדיוק.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לוותר על סעיף 2א(1)(1) לחוק רישוי עסקים.
דרורה נחמני-רוט
אני מציעה כשפרה. לפי חוק רישוי עסקים זה צריך להישאר אבל "התשכ"ט-1968" יכול להימחק והסעיף יכול להימחק.
היו"ר דוד אזולאי
זה נשמע לי הגיוני ואז אנחנו לא נכנסים לכל פרטי הסעיפים אלא "על פי חוק רישוי עסקים, בעסק זה אסורה" וכן הלאה. אני חושב שבכך ענינו גם על הדרישה של משרדי הממשלה וגם על הדרישה של בעלי העסקים.
יואל הדר
זה צריך להיות "לפי חוק" ולא "על-פי חוק".
נמרוד הגלילי
אני מאיגוד לשכות המסחר. הייתי רוצה להצטרף לבקשה לאיחוד השלטים. היום בעסקים שמבצעים מכירות יש סדר גודל של 8-9 שלטים לפחות. אני לא אמנה את כולם אבל יש לא מעט. עכשיו באלכוהול יהיו שני שלטים. אולי לפחות אפשר לאחד את השלטים של איסור מכירה למי שטרם מלאו לו 18 וגם לגבי השעות.
היו"ר דוד אזולאי
את זה סיכמנו ואני חושב שהדברים ברורים.
יואל הדר
אדוני, מאחר ויש כל-כך הרבה הצעות לתיקון, שיציעו לנו הצעות אופרטיביות ואנחנו מוכנים לבחון אותן.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את זה. אין חכם כבעל ניסיון ואתם בעלי העסקים מכירים טוב את העסקים שלכם. יש פה הצעה של המשרד לביטחון פנים. תגישו לאשר גרנר הצעה שלכם כתובה ותגידו שזה מה שנראה לכם. הם יבדקו, אם זה עונה על כל הכללים וזה נשמע ונראה, אפשר להעביר את זה.
יואל הדר
אני מציע שגם הם יחשבו על זה כי יש סוגים שונים של עסקים. יש עסקים גדולים שיכולים להרשות לעצמם שלטים אלקטרונים ויש עסקים קטנים שאין להם הרבה מקום בקירות. לכן אפשר לחשוב על חלופות שונות. אפשר להציע גם חלופות כדי שזה יהיה ישים.
חני יערי
כפי שאמרתי, אנחנו כבר תלינו את השלטים כי הגיע המועד. לא ידענו איך לנסח את השלט ולכן עשינו את זה בהתאם לנוסח הנוהג לגבי שלטים אחרים. השלטים האחרים מתחילים במילים "בעסק זה". זה שמוסיפים ברישה הפניה לאיזה מקור חקיקתי, אנחנו חושבים שזה משהו יוצא דופן לגבי השילוט הזה. אם הולכים לקראת הצבת אלטרנטיבה לבתי עסק ולאחד שלטים, שלא יווצר מצב שנצטרך לשנות את השלטים פעמיים. פעם אחת, אם אתם לא מורידים את כל הרישה של הסעיף כי אצלנו השלטים מתחילים במילים "בעסק זה". ראינו שזה ברור ולא נוצרה וכחנות עם הלקוחות. אחרי זה נוכל לעשות האחדה ונעשה עוד פעם החלפה של השלטים. אולי צריך איזו תקופת ביניים.
היו"ר דוד אזולאי
התקנות ייכנסו לתוקף מתאריך מסוים ועד אז השילוט האחיד יהיה מוכן. בינתיים יוכלו להשתמש במה שיש.
יואל הדר
יש הרבה חנויות וסופרמרקטים ששמו שלט על נייר לגבי השעות ובשלב זה זה ענה על החוק כי לא יצרנו את התקנה. בהחלט, אפשר לתת להן זמן, אפשר לתת להם.
היו"ר דוד אזולאי
אז אני אומר שהתקנות ייכנסו לתוקפן בעוד 30 יום או 45 יום. בינתיים יש שילוט. אשר, זה בסדר?
חני יערי
אבל עד אז צריכה להיות החלטה לגבי ההאחדה כדי שלא נעשה פעמיים.
היו"ר דוד אזולאי
עד ההאחדה מה שיש יש. בעוד 45 יום תהיה האחדה ואז התקנות האלה יהיו בתוקף.
יואל הדר
לא, אדוני, זאת לא ההחלטה. ההאחדה לא תהיה תוך 45 יום כי אנחנו צריכים להביא את זה לכנסת. זה שינוי תקנות.
אשר קרנר
זה גם משרד הבריאות.
יואל הדר
אם אדוני אומר שהנוסח הזה ייכנס בעוד 30 יום, זה בסדר וזאת כדי לאפשר להם להתארגן לנוסח הזה ולדרישות השילוט. ההאחדה צריכה להיות בדיון נפרד כי זה יהיה מורכב.
דרורי שפירא
למשל, פה יש שני סוגי עסקים. בשלטים אחרים אין שני סוגים עסקים. זה מאוד מורכב וזה משהו שצריך לבחון אותו עם משרד הבריאות ועם הגורמים שעוסקים בחוק העונשין.
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי.
חני יערי
אולי בחלק מהמקומות תלו שלטים מנייר אבל יש בתי עסק ששמו שלטים – זה לא משהו פרוביזורי. זה נתלה לפי ההנחיות, לפי התאמה - - -
יואל הדר
אבל גם חברות הנפט לא שמו את זה על לוח מפלטיניום. הם שמו את זה בחומר - - -
אשר גרנר
אני לא חושב שזאת המהות, תסלחי לי. אני לא חושב שזאת המהות העיקרית של אותו עסק, שהוא לא יעמוד בהנחיות. אני לא חושב שזה הדבר העיקרי.
היו"ר דוד אזולאי
התקנות הללו ייכנסו לתוקף תוך 30 יום. לגבי השילוט האחיד גם נגביל את זה בזמן. אני מבקש שבתוך 3 חודשים תהיה הצעה לשילוט אחיד.
אשר גרנר
מקובל.
חני יערי
הבנתי עומדת להיות תקנה בקשר לאזהרות בריאותיות אז כך שאולי ההאחדה תתייחס לכלל האיסורים.
דרורה נחמני-רוט
זה עוד לא התקבל בכנסת, אי-אפשר להכניס את זה.
חני יערי
אז אנחנו מדברים על החלפה שלישית של השילוטים. זה התקבל בחוק אבל עדיין אין תקנות. זאת אומרת שנימצא פה בהחלפה שלישית.
היו"ר דוד אזולאי
תקנות הבריאות עדיין לא הגיעו לדיון ואף אחד לא יודע מה התקבל ואיך התקבל. לכן אני לא רוצה כרגע להקדים את המאוחר ולהתחיל לדון בזה עכשיו. יש כרגע הצעה ואני חושב שההצעה הזאת מקובלת. אם יש לכם הצעות, תגישו אותם למשרד הפנים על-מנת שיבדוק וינסה לתאם איתכם את הדברים.

עוד הערות?
נעמי הימיין-ריש
אני מסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת. אני רוצה להציע להכניס שתי הגמשות בלשון התקנה כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להכניס את העניין הזה לבתי העסק שלהם. אני מתייחסת לעניין המידות. אם אפשר ליצור גמישות במידות השלט כדי שאם לבעל עסק יש מקום של 30 סנטימטר בין המדפים שלו להכניס את השלט, הוא יוכל אולי לעשות אותו יותר ארוך ולשמור על השטח הכולל של השלט וכך הוא יוכל להתאים אותו לבית העסק שלו.

שנית, בסעיף 1.6 לגבי התאורה, אם אפשר לשנות את זה לכך שהשלט יוצב במקום מואר ולא להציב תאורה נפרדת לשלט.
היו"ר דוד אזולאי
לפי מה שאני מבין, לא המציאו פה את מידות השלט. אני רואה שזה בתקנות העונשין (הצגת הודעה) תשנ"ג-1993. הדברים מאוד מפורטים ואין פה שום חידוש, מה שהיה הוא מה שנשאר.
נעמי הימיין-ריש
אין אפשרות להכניס גמישויות?
היו"ר דוד אזולאי
איזה גמישויות? אני לא יודע אם זה המקום והזמן לשנות את הדברים האלה. זה לא המקום, לא נראה לי. אני חושב שיש פה דברים שהם מקובעים הרבה זמן והם עובדים.
דרורה נחמני-רוט
כתוב סמוך לשלט.
יואל הדר
לא לכל שלט יש תאורה נפרדת. השלט לא צריך להיות מואר באופן מיוחד.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנקרא את כל התקנה.
יואל הדר
"תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר)(הוראת שעה), התש"ע-2010.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג)(1) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

1. בהודעה כאמור בסעיף 2(ג)(1) לחוק יתקיימו כל אלה

1. היא תהיה בשט שמידותיו 40 X 50 ס"מ (להלן – השלט)

2. השלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון;
3. רקע השלט יהיה לבן והאותיות בצבע שחור;
4. גודל האותיות בהודעה יהיה 2.5 X 2.5 ס"מ לפחות ונוסחה יהיה:
1. לעניין עסק שחל עליו סעיף 1(א1)(1) לחוק – כמפורט בתוספת הראשונה;

2. לעניין עסק שחל עליו הפטור שבסעיף 2(א1)(2)(א) לחוק – כמפורט בתוספת השניה;
5. השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ-1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה;

6. סמוך לשלט יותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה שבשלט.

2. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בניסן התשע"ג (24 במרס 2013).

3. תחילתן של תקנות אלו, 30 ימים מיום פרסומן. "
אני עובר לתוספת הראשונה, תקנה 1(4)(א)

"לפי חוק רישוי עסקים, בעסק זה אסורה מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת. "

"תוספת שניה (תקנה 1(4)(ב)

הודעה בדבר הגבלת מכירה הגשה הספקה של משקה משכר תהיה כדלקמן:

לפי חוק רישוי עסקים, בין השעות 23:00 עד השעה 06:00 למחרת, מותרת בעסק זה מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק בלבד".
היו"ר דוד אזולאי
תודה. אני מעמיד להצבעה את התקנות שקראנו זה עתה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין

אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך הצעת התקנות לרישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר)(הוראת שעה), התש"ע-2010, עברה ונכנסת לתוקף תוך 30 יום מיום הפרסום ברשומות.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:40)

קוד המקור של הנתונים