ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/09/2010

קביעת אזורי סיוע לפי סעיף 7א(ב)(1) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

2.9.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 339

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, כ"ג באלול התש"ע (2 בספטמבר 2010), שעה 14:30
סדר היום
קביעת אזורי סיוע לפי סעיף 7א(ב)(1) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
אור תומר – ראשי מכללות אקדמיות לחינוך והוראה

עו"ד אייל רק – הלשכה המשפטית, משרד החינוך

רינת דנון – יועצת בכירה לסגנית השר גילה גמליאל

עמליה דורון – דוברת סגנית השר גילה גמליאל

קובי סרוסי – ראש עתכ"ס סדיר (כ"א), משרד הבטחון

שי פרבר – יועץ משפטי בפרקליטות הצבאית, משרד הבטחון

ערן גרוסברגר – רמ"ד שכר ות"ש, הקרן לחיילים משוחררים, משרד הבטחון
ייעוץ משפטי
יעקובית ישפה

אייל לב ארי
מ"מ מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רשמה וערכה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ
קביעת אזורי סיוע לפי סעיף 7א(ב)(1) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994
היו"ר חיים כץ
שלום, צהריים טובים. היום יום חמישי בשבוע, השני בספטמבר 2010 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא קביעת אזורי סיוע לפי סעיף 7א(ב)(1) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.


הייתי מבקש לפנות לגורמים השלטוניים שיגידו אילו ישובים הם רוצים להכניס לקטגוריה של האזורים שמקנים זכאות במידה ויש בהם מוסדות המוכרים על ידי הגורמים השלטוניים כמוסדות להשכלה גבוהה. אף אחד לא יודע להגיד אילו ישובים?


יש את הנגב, שאין עליו מחלוקת שהוא מקריית גת ודרומה. יש את הגליל שגם לגביו אין מחלוקת שהוא מנצרת וצפונה. יש את אשקלון כיחידה נפרדת, ואנחנו מדברים על ישובי יהודה ושומרון בסיווג 2 עד 4. יש בעניין הזה רשימה מוגדרת שכוללת את כל היישובים המוגדרים כ-2 עד 4, אנחנו יכולים לצרף את הרשימה כנספח ולאשר אותה. חסר לנו יישוב אחד, דיברנו על הישוב היהודי בחברון. האם יש שם מוסד להשכלה גבוהה? אני לא יודע. יחד עם זאת, ברור לי שגם בבית אריה אין מוסד להשכלה גבוהה, אז יש הרבה ישובים ברשימה ואם מי מהגורמים יודע על כך אנחנו נרצה לשמוע.
רינת דנון
אני חושבת שהישוב היהודי בחברון נכלל בטבלה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא בטבלה.
אייל לב ארי
אני מהמעט שבדקתי הבנתי שזה צד נפרד, יש גם התייחסות ספציפית אליו במכתב אליו מצורת הטבלה, פיקוד מרכז אומר שהישוב היהודי בחברון הוא ייחודי.
היו"ר חיים כץ
מה אתם, הצד הממשלתי בעניין, רוצים?
רינת דנון
אנחנו רוצים להשאיר את היישובים שהם מ-2 ועד 4 כפי שהוסכם.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה הוסכם.
רינת דנון
הוסכם לפי הרשימה הזאת, שהיישובים מ-2 ועד 4, הטבלה היא מסווגת ואני לא יכולה לפרסם.
היו"ר חיים כץ
אז מה אתם מבקשים ממני לאשר?
רינת דנון
אנחנו מבקשים ללכת לפי הטבלה שהיא טבלת סיווג האיום בחיתוך יישובים מעודכן לשנת 2009.
היו"ר חיים כץ
אם מחר מפקד פיקוד מרכז משנה את הרשימה?
רינת דנון
אני חושבת שרמת האיום לא תשתנה.
היו"ר חיים כץ
אם יוחלט להוציא ישוב מסוים מרמת סיווג 4 לרמה 5 הרשימה תשתנה. אתם הבאתם אותנו לפה ואנחנו רוצים לעזור לכם.
רינת דנון
אני מציעה שאם הטבלה מתעדכנת נביא את זה לאישור חוזר בוועדה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מוכנים לאשר זאת. אנחנו מוכנים לאשר את הרשימה הזאת כפי שהיא מופיעה פה, והיה ויהיה שינוי זה יצטרך לעבור אישור נוסף של הוועדה. עכשיו השאלה היא מה עושים בקשר לישוב היהודי בחברון?
רינת דנון
צר לי, אני לא יודעת מה זה הישוב היהודי בחברון.
היו"ר חיים כץ
אז למה כתבתם את זה?
רינת דנון
זה לא אנחנו כתבנו, זה מכתב של פיקוד מרכז.
היו"ר חיים כץ
למה פיקוד מרכז כתב את זה? יש פה נציג של פיקוד מרכז? אנחנו נאשר ברשימה הזו את הישוב היהודי בחברון, וכל שינוי שהם ירצו אנחנו נצטרך לאשר אותו. מר גרוסברגר רצה להוסיף משהו?
ערן גרוסברגר
אני ערן גרוסברגר, תקציבן הקרן לחיילים משוחררים. יש שתי סוגיות – ראשונה היא אישור היישובים, שברור שהוועדה לא תאשר את סיווג היישובים.
היו"ר חיים כץ
הוועדה מאשרת יישובים שהוגדרו בסיווג 2 עד 4 ביהודה ושומרון.
ערן גרוסברגר
הפיקוד מאשר את היישובים הללו.
היו"ר חיים כץ
הוועדה מאשרת ומודיעה לממשלת ישראל, שיכולה לעשות עם זה מה שהיא חושבת לנכון. הממשלה יכולה להחזיר את הרשימה לוועדה ולבקש למחוק יישוב זה או אחר. יכול לבוא אלוף הפיקוד ולבטל את יישוב רמתיים, ובאישור הממשלה ניתן למחוק זאת. אבל מחר ואין תקנות ואנחנו מאשרים בחלקים, אנחנו נאשר את הרשימה הזו מכיוון שאלוף הפיקוד יכול לשנות אותה מעת לעת כזכות שניתנה לו.
ערן גרוסברגר
מה שרציתי לחדד זה שהרשימה של המוסדות ביישובים האלה צריכים לבוא לאישור הוועדה, ולא רשימת היישובים שאלוף הפיקוד מאשר.
היו"ר חיים כץ
תשמע, מאחר ואני יודע מה מחכה לנו ומה הם רוצים, והיה והיישובים יהיה בהם מוסד שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה – הם יכללו ברשימה, והיה ולא היה מוסד – הם לא יהיו ברשימה.
ערן גרוסברגר
הנושא השני זה הנושא של אשקלון. אשקלון לא הייתה בהחלטה המקורית של הממשלה אלא התווספה מאוחר יותר. מאז שהיא התווספה לא בחנו את ההשלכות של ההוספה.
היו"ר חיים כץ
כשנעשה את התקנות נדאג לכך. האם מישהו רוצה להוסיף?
אייל לב ארי
הרשימה הזו היא רשימה נזילה, אני אמרתי כבר -
היו"ר חיים כץ
כל שינוי ברשימה יהיה צריך להיות באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אייל לב ארי
יש לנו בעיה גם בעיקרון החוקיות. אם היום ביישוב הזה יש מוסד להשכלה גבוהה, אם אנחנו משאירים את –
היו"ר חיים כץ
זה פתוח לממשלה להחליט ולאלוף הפיקוד.
ערן גרוסברגר
אולי נפרסם את רשימת הישובים וזהו?
רינת דנון
זה כמו לפרסם את הטבלה.
היו"ר חיים כץ
אם הגורמים הצבאיים היו חושבים שזה ניתן, זה היה נעשה.
ערן גרוסברגר
איך משוחרר יודע שהוא זכאי?
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל רשימה של תקנות. הרשימה לא מפורסמת עכשיו, אבל מי שלומד באותם מוסדות יקבל את רשימת המוסדות.
אייל לב ארי
כדאי לחדד – החלטת הממשלה צריכה להיות שבמידה וישתנו היישובים והרשימה זה ייחשב כשינוי של איזור סיוע וזה יחייב אישור מחודש של הוועדה ואישור בהחלטת ממשלה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. דבר שני – אנחנו מוסיפים את הישוב היהודי בחברון. זו הרשימה, מדובר על רשימה מיום השלישי בספטמבר 2009, הכוללת ארבעים וארבע רשומות בשני עמודים, ואנחנו הוספנו את הישוב היהודי בחברון.
אייל רק
אני אייל רק, מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. ראשית אומר שאזורי הסיוע שנקבעו הם על דעת שר החינוך, רק רציתי לוודא שהרשימה שתאושר היא רשימה אחת ולא יישובים מבלי להתלות בהחלטת גורמים אחרים לשנות אותה. הרשימה צריכה להיות מצורפת להחלטה כמובן.
היו"ר חיים כץ
היא תהיה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרשימה אושרה

מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים בחדר ויש להם זכות הצבעה תמכו, הרשימה מאושרת. אני מקווה שממשלת ישראל תביא את התקנות ותאשר אותן. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:40.

קוד המקור של הנתונים