ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/09/2010

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס' 07438510)

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

14/09/2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בתשרי, התשע"א (14/09/2010) בשעה 12:00
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס' 07438510)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
יהודה מונסוניגו – מנהל תחום בכיר מלכ"רים, רשות המיסים

עו"ד בנימין למקין – מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס' 07438510)
היו"ר משה גפני
הנושא שעל סדר-היום: אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מספר 07438510).


מר מונסוניגו, בבקשה.
יהודה מונסוניגו
שלום לכולם. מדובר ברשימה של 29 גופים שעברו בדיקה של רשות המיסים ונמצאו ראויים לקבלת אישור לתורמים לפי סעיף 46 לפקודה. העמותות עברו את אישורן של שר האוצר וממתינות לאישורכם, כמקובל.
היו"ר משה גפני
עורך דין למקין, הכול בסדר?
בנימין למקין
הכול בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור המוסדות לפי סעיף 46 כפי שהקראתי? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר משה גפני
המוסדות אושרו, תודה רבה, גמר חתימה טובה לכולם.


הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:25)

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס': 7438510)


שם העמותה
מספר

1.
בית מדרש גבוה לתורה "באר אברהם"
580032761

2.
אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד
580504736

3.
מדרש האור-מאו"ר – אושר לשנה
580401453

4.
אוצר הטוב בית שמש
580485969

5.
צביה – רשת חינוכית תורנית – ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
580022150

6.
מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי
580448496

7.
ידי חיים על שם רבינו יוסף חיים זיע"א
580374049

8.
נצח שמואל
580228096

9.
אהבת חיים, ישיבה תיכונית ללימודי ארץ ישראל
580244184

10.
התקשרות – חוויה יהודית רוחנית
580471415

11.
שיבולת – העמותה לשימור מסורת הפולקלור וריקודי העם בישראל
580402998

12.
מוסדות בית בצלאל
580488229

13.
בית הכנסת שירת קטיף – יד בנימין
580519973

14.
צדקה וחסד משמחי לב
580394518

15.
מכון חרוב
580470706

16.
רא"ם – מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע והסביבה
580171668

17.
מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע"ש יוסף אליהו דייטש זצ"ל
580126167

18.
עץ חיים – ע"ש כמהר"ר יחיא צאלח זיע"א אגודה להפצת תורה ומנהגי תימן – אושר לשנה
580144681

19.
מאורות השרון מכל הלב
580275923

20.
ידידי בית יד לבנים בחדרה
580171288

21.
ישראל נלחמת לחיים
513979583

22.
גומת חן – מורשת, תרבות, חינוך, נוער
580375095

23.
מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפר סבא
580401602

24.
תב"ת תנופה בתעסוקה
513847251

25.
מרכז רוחני – מעייני תורה למשה
580086148

26.
נוער צור ישראל
580415461

27.
בית אסתר – מרכז בין תרבותי
580457075

28.
למדני חוקך - אושר לשנה
580281475

29.
בדרכי אבות – הקרן לחינוך יהודי ציוני ע"ש פנחס ניסטנפובר ז"ל
580439958

קוד המקור של הנתונים