ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2010

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

21.7.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 110

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י' מנחם אב התש"ע (21 ביולי 2010), שעה 13:30
סדר היום
בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה לפטור מחובת הנחה בהצעות החוק הבאות, בקריאה השנייה והשלישית:

1. הצ"ח הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010

2. הצ"ח רישוי עסקים (תיקון מס' 26 – הוראת שעה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דוד אזולאי

נסים זאב

אחמד טיבי

גאלב מג'אדלה
מוזמנים
אידריס מואסי, יו"ר הוועדה לפירוק האיחוד של באקה-ג'ת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה לפטור מחובת הנחה בהצעות החוק הבאות, בקריאה השנייה והשלישית:

1. הצ"ח הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. שני נושאים על סדר היום, שתי בקשות של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה לפטור מחובת הנחה ביחס לשתי הצעות חוק. הראשונה, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010. חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אני רוצה קודם כל באמת להודות לך על כך שאתה מתפנה מכל העיסוקים כדי לכנס את הוועדה הזאת, ובהתחשב בעובדה שהיום הוא היום האחרון, ושני הנושאים האלה עומדים על סדר היום, הם נושאים שאמורים לבוא היום לקריאה שנייה ושלישית, ואסביר אחד לאחד.


לגבי הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה וג'ת), אנחנו סיימנו קריאה שנייה ושלישית, ואם לא נביא את זה היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, המשמעות היא שזה יידחה עד תחילת מושב החורף, ואני חושב שסך הכול הדברים עוברים בתוך הרשויות המקומיות, ויהיה מאוד חבל שיתעכב שלושה חודשים. יכולה להיות משמעות כלכלית גבוהה מאוד לרשויות, לכן החלטנו שהדיון הזה יתקיים היום, ובכך נסגור את הבעיה של באקה-ג'ת.
היו"ר יריב לוין
היתה אליי פנייה מצד גורמים בדרג המקצועי של משרד האוצר, פנייה ברגע האחרון ביחס לכל מיני השגות שיש להם לגבי החוק. אני השבתי שנדמה לי שבנסיבות האלה המקום לברר את כל ההשגות היה בוועדה בראשותו של חבר הכנסת אזולאי, שאני יכול להעיד מניסיוני, קשוב ופתוח לשמוע כל דבר, והוא האחרון שעושה מחטפים, אבל מי שלא הצליח להביא את הדברים לשם או לא הצליח לשכנע שם- -
דוד אזולאי
אדוני, בעניין הזה, תתפלא לשמוע, התייחסנו בצורה הראויה לפניית הממשלה, וכל בקשותיה של הממשלה בוצעו לשביעות רצונה.
היו"ר יריב לוין
לכן אני אומר שמי שלא הספיק, או לחילופין, שלא הצליח לשכנע, או שחושב שמה ששכנע לא היה מספיק טוב, האינסטנציה היא אצל חבר הכנסת אזולאי ולא במקצה שיפורים כאן.

מי בעד הבקשה של חבר הכנסת אזולאי לפטור מחובת הנחה?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך הבקשה אושרה.

2. הצ"ח רישוי עסקים (תיקון מס' 26 – הוראת שעה), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני, הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26 – הוראת שעה), התש"ע-2010, בבקשה.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, גם פה אני באמת מודה לך על כך שאתה מקיים את הדיון הזה. אני רוצה רק להבהיר – זו הצעת חוק שעוסקת בנושא רישוי עסקים לגבי שיווק האלכוהול. כזכור לך, אדוני, אתה השתתפת בדיון הזה, ואתה מכיר את הנושא. קבענו מ-23:00 עד 06:00, ומה לעשות – מתברר שאת הדיוטי פרי לא החרגנו. ישבו כל כך הרבה אנשים, ואף אחד לא חשב על זה, וזה הגיע אלינו אתמול בעיצומו של יום תשעה באב. דנו בנושא הזה, והחלטתי להביא את זה היום, ואכן קיימתי דיון בוועדה. זה עבר פה אחד, ללא הסתייגויות, ומה שאני מבקש, היות שהנושא הוא חשוב, אנחנו צריכים לעונת הקיץ, הסכנה היא גדולה, וזה המעט שאנחנו יכולים לתרום בנושא הזה, ולכן אני מבקש, אדוני, לקבל פטור מחובת הנחה בנושא הזה גם כן. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה.
אחמד טיבי
אפשר הערה לסדר, אדוני?
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
אחמד טיבי
אני בשם תושבי באקה-ג'ת וחברי הכנסת רוצה להודות לחבר הכנסת דוד אזולאי, יושב ראש ועדת הפנים, שזירז את ההליכים. הוא וצוות הוועדה דנו בזה בתשעה באב. אני גם רוצה להודות לך, אדוני, שאישרת את קיום הישיבה הזאת באופן חריג כדי שהיא תעלה היום להצבעה, ונסיים את הפרסה הכואבת הזאת של באקה-ג'ת. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת מג'אדלה, בבקשה.
גאלב מג'אדלה
אני מצטרף לכל הברכות. באמת זו הצעת חוק שעברה את כל המסלול של החריגות, גם בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ומגיע ישר כוח גם לראשי הוועדות וגם לצוותים, שעשו מלאכה. אני יודע להעריך את זה – כשהייתי יושב ראש ועדה, אני יודע מה זה, להיכנס באופן חריג, ותוך כדי המליאה, על המליאה להפעיל את הצוות, גם בתשעה באב וגם בחגים, אז ישר כוח וכל הכבוד, ואני חושב – אני אומר את דעתי, לא דעתם של אחרים – הציבור הערבי יידע להעריך ראשי ועדות וצוותים שפועלים באופן חריג כדי למלא אחר משאלת לב של אלפי אזרחים שרצו בהפרדה הזאת. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני מוכרח לומר שעשינו פה באמת מאמץ חריג ויוצא דופן, ושהיתה פה השתדלות אמיתית ומקצועית גם של בעלי העניין, שחלקם החשוב נמצא כאן, וגם של חבר הכנסת מג'אדלה וחברי כנסת רבים אחרים, שבאמת השקיעו מאמץ עצום בנושא הזה, ואני מקווה שנברך היום על המוגמר.
אידריס מואסי
אם יורשה לי רק להגיד מילת תודה גם לך, אדוני - אני אידריס מואסי מהוועדה לפירוק האיחוד של באקה-ג'ת - גם לך, אדוני, על שני המאמצים שעשית בשבוע וחצי האחרונים וגם לחבר הכנסת דוד אזולאי ולחבר הכנסת מג'אדלה על כל המאמץ הזה. ישר כוח ותהיו בריאים.
היו"ר יריב לוין
תודה. הנושא הזה כבר אושר, אנחנו צריכים עכשיו להצביע על הבקשה של חבר הכנסת אזולאי לעניין חוק רישוי עסקים. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

לפיכך אני נועל את הישיבה, בתקווה שזו האחרונה למושב הזה.
נסים זאב
אני מבקש הסתייגות דיבור.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים