ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2010

חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הפנים והגנת הסביבה

21.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 246
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י' באב התש"ע (21 ביולי 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות

באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010.

של חה"כ גאלב מג'אדלה, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ זאב אלקין, חה"כ משה גפני, חה"כ ג'מאל זחאלקה, חה"כ מוחמד ברכה, חה"כ עתניאל שנלר, חה"כ טלב אלסאנע, חה"כ יואל חסון, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ מגלי והבה, חה"כ סעיד נפאע, חה"כ חנין זועבי, חה"כ חנא סווייד, חה"כ דב חנין, חה"כ עפו אגבאריה, חה"כ אברהים צרצור, חה"כ מסעוד גנאים. (פ/2419)
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – דוד אזולאי

יעקב אדרי

איברהים צרצור

מגלי והבה

אחמד טיבי

מוחמד ברכה

גאלב מג'אדלה

מסעוד גנאים

ג'מאל זחאלקה
מוזמנים
יונתן בר סימן טוב – רפרנט פנים באג"ת

מרגלית בוטרמן – לשכה משפטית, משרד הפנים

דרורי שפירא – יועצת משפטית, משרד הפנים

הראל גולדברג – רפרנט, משרד המשפטים

אדריס מוואסי – יו"ר הוועדה לפירוק האיחוד, הוועדה לפירוק האיחוד באקה ג'ת

סמיח אבו מוך – יו"ר הוועדה הציבורית, הוועדה לפירוק האיחוד באקה ג'ת

מוחמד אבו מוך – ס' יו"ר העירייה לשעבר, הוועדה לפירוק האיחוד באקה ג'ת

אחמד אבו מוך – איש ציבור, הוועדה לפירוק האיחוד באקה ג'ת

עקל וותד – מ"מ יו"ר העירייה לשעבר, הוועדה לפירוק האיחוד באקה ג'ת

חוסן עותמאנה – גזבר בעיריית באקה ג'ת, עיריית באקה אלגרבייה-ג'ת

זיאד עוויסאת – ועד ציבורי לפירוק האיחוד ומזכיר ועד הורים עירוני באקה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
אתי בן שמחון

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות

באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום - הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010 של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, חבר הכנסת דוד אזולאי, זבולון אורלב, זאב אלקין, משה גפני, ג'מאל זחאלקה, מוחמד ברכה, עתניאל שנלר, טלב אלסאנע, יואל חסון, אחמד טיבי, מגלי והבה, סעיד נפאע, חנן זועבי, חנא סוויד, דב חנין, עפו אגבאריה, איברהים צרצור ומסעוד גנאים.


אבקש להוסיף שחבר הכנסת יעקב אדרי ביחד עם מגלי והבה שניהם היוזמים של החוק.
גאלב מג'אדלה
בין הרשימות שהקראת, יש גם מצטרפים יוזמים, אבל אנחנו בעד שכולם יהיו יוזמים.
מוחמד ברכה
יש לי שאלה, מתי המועד האחרון שעל פיו הועדה הקרואה הנוכחית מסיימת את תפקידה על פי חוק?
היו"ר דוד אזולאי
אני אבקש מהיועץ המשפטי או ממשרד הפנים.
מוחמד ברכה
אחזור. מתי המועד האחרון או התאריך האחרון של כהונת הועדה הקרואה הנוכחית על פי חוק. מתי היא אמורה לסיים את תפקידה על פי חוק?
דרורי שפירא
מועד הבחירות אמור להיות בנובמבר.
מוחמד ברכה
מה הסמכות של שר הפנים או איפה מסתיימת הסמכות של שר הפנים להאריך את כהונתה של הועדה הקרואה הנוכחית?
דרורי שפירא
אבל שר הפנים כבר קבע מועד בחירות.
גאלב מג'אדלה
מתי שר הפנים ימנה?
יעקב אדרי
הם - - - עד יום הבחירות.
מוחמד ברכה
התשובה מספקת.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אתם שואלים שאלה, אתם יכולים לתרץ מה שאתם רוצים. יושבים פה יועצים משפטיים, נשמע גם את עמדתם. בבקשה.
דרורי שפירא
אם זה כרגע לפני הצעת החוק אז יש מועד בחירות. אם זה כאילו הועדה שתמשיך לפי החוק הזה, אז זה לפי מה שכתוב בחוק. אני מדברת על הצעת החוק.
אחמד טיבי
מתי נקבעו הבחירות?
הראל גולדברג
סעיף 3(א) לחוק אומר – להצעת החוק, הבחירות למועצות המקומיות התקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 180 הימים מיום התחילה, יום התחילה – הווי אומר תשעה חודשים, היום הבנתי, אם אני מבין נכון.
היו"ר דוד אזולאי
לא, מיום פרסום ברשומות.
הראל גולדברג
מיום הפרסום ברשומות זה יום התחילה, השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות מוקדם או מאוחר ב-90 ימים מהמועד האחרון.
מוחמד ברכה
המצב החוקי הנוכחי שהחוק הזה שאנחנו דנים בו אינו בתוקף. אנחנו פועלים על פי הסמכות של שתי הרשויות, ושם שר הפנים מינה ועדה קרואה. מתי מסיימת הועדה הקרואה הנוכחית ללא קשר לחוק?
גלעד קרן
אני חושב שהבנתי את השאלה של חבר הכנסת. כעיקרון, ועדה ממונה מכהנת עד מועד הבחירות הקרוב ולפחות שלוש שנים. כרגע נקבע מועד בחירות בנובמבר, בהנחה שהוא יבוטל - - -
מוחמד ברכה
תעזוב את ההנחות.
דרורי שפירא
הוא לא שאל את זה, הוא שאל כרגע.
גלעד קרן
כרגע הם אמורים בנובמבר לסיים את תפקידם - - -
מוחמד ברכה
הם כבר יותר משלוש שנים?
גלעד קרן
זה יקבע משרד הפנים.
גאלב מג'אדלה
כן, יותר משלוש שנים.
זיאד עוויסאת
ארבע שנים ושבעה חודשים - קרוב לחמש שנים.
היו"ר דוד אזולאי
האם השר רשאי להאריך בוועדה קרואה באישור ועדת הפנים?
דרורי שפירא
כן, הוא רשאי להאריך.
איברהים צרצור
האם שר הפנים עומד על דעתו לבצע, לממש, ליישם בחירות בנובמבר 2010 השנה - -
היו"ר דוד אזולאי
לא, אין שום אפשרות.
איברהים צרצור
למה? לפי הצעת החוק תחילתו של החוק במאי 2011, באותו תאריך מתחילים לספור לאחור, או תשע חודשים, יש לנו כשנתיים - למה שלא יהיו בחירות בנובמבר 2010?
דרורי שפירא
בפירוקים הקודמים היו אנשים שמכהנים ועשו ועדה מממנה כדי לקיים את הפירוק. לא הגיוני שאנחנו נעשה בחירות, ואז אנחנו נמנה ועדה ממונה כדי לעשות את הפירוק.
מוחמד ברכה
נדון בסוגיה הזאת. העניין של התקופה המקסימלית שקובע החוק לכהונת ועדה קרואה זה כבר מוצה, אנחנו כבר אחרי ארבע שנים.
גלעד קרן
לא, אבל השר יכול להאריך את זה.
מוחמד ברכה
להאריך עד כמה?
היו"ר דוד אזולאי
הוא יכול לבחירות, אבל אז הוא הולך כמועצה מאוחדת. אם אתה רוצה ללכת לבחירות, אתה חייב לפצל את המועצה. אם אתה מפצל את המועצה - - -
מוחמד ברכה
אני מדבר על המצב החוקי הנוכחי. בנובמבר יש בחירות.
היו"ר דוד אזולאי
המצב החוקי הנוכחי – בנובמבר יש בחירות ויש לשר את הזכות להאריך, לדחות את מועד הבחירות באישור ועדת הפנים. יתקן אותי היועץ המשפטי אם אני טועה בעניין הזה.
גלעד קרן
בהתייעצות עם ועדת הפנים.
מוחמד ברכה
בהתייעצות לא באישור. השאלה השנייה גם כן למשרד הפנים וליועצים המשפטיים. אם החוק הזה מתקבל היום ונכנס לתוקף היום, מהם הזמנים הקבועים בחוק על מנת לבצע אותו. זאת אומרת, יש ועדת פירוק - - -
דרורי שפירא
ועדה ממונה היא מכהנת עד שיהיה שם בחירות. ימונו אנשים נבחרים.
מוחמד ברכה
אבל כדי לבצע את הפירוק, את ההפרדה - - -
אחמד טיבי
הוא מתכוון לזמנים. הוא רוצה לשמוע ממך לוח זמנים.
דרורי שפירא
סעיף 3 אומר – הבחירות התקיימו ביום ג' האחרון לפני תום 180 הימים מיום התחילה, רשאי השר לקבוע מועד לבחירות האמורות מוקדם או מאוחר ב-90 ימים. זאת אומרת שזה 180 ועוד אפשרות להאריך ב-90 יום או לקצר.
מוחמד ברכה
או 180 פלוס 90 המקסימום. 270 ימים שזה תשעה חודשים.
הראל גולדברג
ברשותכם, נקריא את החלטת ועדת השרים מיום ראשון השבוע. החלטת ועדת השרים, ברשותכם, אני אקריא את זה מתוך הכתובים. "מחליפים המשך לועדת השרים" וכו', "לתמוך בהמשך הליכי החקיקה של הצעת חוק הרשויות המקומיות – ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת בנוסח שהונח ובאופן שהתקנות יותקנו על ידי שר הפנים ללא צורך בהתייעצות עם נציגי הסתדרות העובדים וללא צורך בקבלת אישור מועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
יעקב אדרי
לא הבנתי.
היו"ר דוד אזולאי
מי שהיה בישיבה הקודמת יודע במה מדובר. היות ונציגי ההסתדרות רצו לעגן את ההסכמים של הפורשים גם מה שקשור למכרזים, הם ביקשו לעגן את זה בחקיקה. אנחנו התנגדנו לעניין הזה, לא מקובל לכבול את ידה של הממשלה מול ההסתדרות בזכויות עובדים. מה שהצענו, זה כן היה מקובל על משרד הפנים, שתהיה התייעצות עם משרד הפנים לכל מה שקשור לעובדים, וביקשנו שזה יבוא לאישור הוועדה. אני שומע שהממשלה מתנגדת לסייפא של הנושא הזה. אני מקווה שלריישא אין התנגדות, זה לא מחייב. ההתייעצות היא התייעצות בלתי מחייבת, זה מה שעשינו.
דרורי שפירא
העמדה של הממשלה היא שרוצים לעשות את ההליך כמה שיותר יעילה, ומהירה, כמו שנעשה בפעם שעברה ורוצים לתת סמכות לשר לעשות את זה, כמו שנעשה בפעם שעברה, בעצם הממשלה רוצה שהנוסח יישאר כמו שהיה בפעם שעברה לגבי הנושא הזה.
מוחמד ברכה
אני מבין שסעיף 18 על המועד של תחולת החוק היא על דעת המשרד של מאי 2011.
דרורי שפירא
אני מבררת את זה עכשיו.
מוחמד ברכה
כי זה לא מתיישב עם מה שאת אומרת – שמהר ככל האפשר, זה לא מהר ככל האפשר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לחזור. יש פה נושא שדיברנו עליו בנושא של הסיכומים עם הסתדרות העובדים. הסיכום היה שאנחנו נקבע שתהיה התייעצות עם ההסתדרות, ולאחר מכן להביא את הסיכום לאישור ועדת הפנים. זה מה שהסכמנו.
דרורי שפירא
זה אולי מה שהוועדה החליטה, אבל משרד הפנים הביע את עמדתו, התנגדותו, וגם אני מבינה שהחלטת הממשלה היא להתנגד לזה.
היו"ר דוד אזולאי
עמדת הממשלה היא להתנגד לכך. השאלה שלי – אני רוצה להגיע להסכמה בעניין הזה. אני רוצה שתהיה התייעצות עם ההסתדרות, ואני לא מבין למה הממשלה מתנגדת שזה יהיה בהתייעצות - - -
מרגלית בוטרמן
אנחנו מתנגדים לכך שזה ייכנס לתקנות.
היו"ר דוד אזולאי
לא ייכנס לחקיקה. אני מבקש רק דבר אחד – שהסיכום יובא לאישור ועדת הפנים.
מרגלית בוטרמן
אתה מגביל אותנו מבחינת שיקול הדעת - זה סותר את החלטת הממשלה.
יעקב אדרי
נחליט בניגוד להחלטת הממשלה לא יקרה כלום.
היו"ר דוד אזולאי
זה קצת רגיש הפעם. אנחנו נמצאים באיזשהו סד של זמן, זה לא פשוט.
יעקב אדרי
אולי עד להצבעה תגיעו להסכמות.
היו"ר דוד אזולאי
קודם כל ללכת עם הממשלה בעניין הזה, אחרת הממשלה תהיה בעלת - - -
מרגלית בוטרמן
אני רוצה לומר לחבר הכנסת אדרי, אנחנו בעצם הולכים על המתווה, אותו מתווה שנעשה באיחוד של הרשויות ואותו מתווה שנעשה בעת הפירוק של דליית אל כרמל ו- - -


במתווה שנעשה באיחוד של הרשויות, היה סכסוך קיבוצי, ההסתדרות טענה כל מיני טענות, ובית הדין הארצי לעבודה אמר לנו - אנחנו ישבנו עם ההסתדרות במשך כמה חודשים, העברנו טיוטות, עמדנו על סף חתימה של הסכם. אני לא יודעת למה ההסכם לא נחתם, כי יצאתי לחופשת לידה, אבל ההבנות שגובשו עם ההסתדרות, אני דאגתי שהם ירוכזו בחוזר מנכ"ל, ואנחנו פעלנו על פיהם, על אף שההסתדרות לא חתמה איתנו על הסכם, ולמעשה היא לא קיימה את ההתחייבויות שלה לגבי עובדים מיותרים וזה חלק מהבעיה ברשויות באיחוד.

אנחנו עמדנו בהתחייבות שלנו בעל פה, שוב, בהסכם לא חתום, בטיוטות שלנו כלפי ההסתדרות, לגבי ההבנות שהגענו איתם אליהם. במסגרת ביטול איחוד, ושני הביטולים הקודמים הלכנו על אותו מתווה. אין שום סכסוך קיבוצי, לא רק שאין תביעות משפטיות של עובדים פרטניים שחושבים שהם נפגענו, וזה זכותם לתבוע, וזה תמיד יהיה, בכל הסדר שלא תעשה גם בהסכם עם ההסתדרות, יהיו עובדים שבאופן אישי ייפגעו מאותו הסדר, כי הרי אתה לא יכול לצפות את כל האפשרויות. אבל אין שום סכסוך קיבוצי שההסתדרות הגישה לגבי המתווה. אני חושבת שזה אומר משהו לגבי המתווה, כי אם ההסתדרות היתה חושבת שיש כזאת פגיעה חמורה של עובדים, מן הסתם היתה מגישה תביעה לבית הדין לעבודה.
היו"ר דוד אזולאי
הם הגישו תביעה.


מה שאני מציע - הוועדה פונה ומבקשת ממשרד הפנים לקיים התייעצות עם ההסתדרות החדשה בכל מה שקשור לזכויות העובדים. בזה אני חושב שענינו גם על הדרישה של הממשלה וגם על בקשת ועדת הפנים.
גאלב מג'אדלה
חבל על כל הויכוח כי יש הסכם קיבוצי מחייב מעל הכל, לכן חבל.
היו"ר דוד אזולאי
סיכמנו את הנושא והוא מקובל על כולם.


אני רוצה להעמיד להצבעה.
אחמד טיבי
יש סעיף חדש פה.
מוחמד ברכה
כל הדיון בהתחלה כדי להגיע לעניין הזה.
אחמד טיבי
תחילתו של חוק ביום 1 במאי 2010 במקום 1 באוגוסט 2011 ובמקום מה שאמרת בישיבה הקודמת 1 לינואר 2011. המספר הזה לא נכתב אלא נאמר, נזרק התאריך.עכשיו אנחנו לקרוא שזה במאי 2011, כלומר, זה יהיה שנה ותשעה חודשים. יש כאלה שאומרים עדיף להשאיר את האיחוד אדוני.
מוחמד ברכה
בעצם המועד המוקדם ביותר של הבחירות יהיה בחורף 2012.
היו"ר דוד אזולאי
התאריכים האלה לא המצאתי אותם, זאת הצעה של הממשלה.
יעקב אדרי
בשביל מה? אתה ידעת מזה?
היו"ר דוד אזולאי
דיברו איתי - 2011 לא 2015.
מוחמד ברכה
מאי 2011, הבחירות יהיו בחורף 2012.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, זה מה שסוכם.
אחמד טיבי
אף אחד לא הזכיר את התאריך הזה, אני הייתי בישיבה. הוזכר 1 לינואר 2010.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לבדוק את זה בפרוטוקול, זאת לא המצאה שלנו. ודאי נדון הנושא הזה.
איברהים צרצור
האם יש אפשרות לקצר את התקופה הזאת של תחילתו של החוק. 1 לינואר 2011, למשל, זה מקובל. לא מקובל. יש אפשרות גם לקצר.
היו"ר דוד אזולאי
במקום מאי 2011.
אחמד טיבי
1 לינואר 2011. אבל מי שחצי שנה יותר?
גאלב מג'אדלה
זה הרע במיעוטו.
היו"ר דוד אזולאי
יש הסכמה של משרד האוצר, משרד הפנים, זה התאריך שהם קבעו, אני לא קבעתי את זה. אם אתם רוצים לפתוח את זה, אין בעיה, קחו על עצמכם את כל הסיכונים. אני אומר את זה, ואני חושב אם אתם שואלים את דעתי, אגיד מה אני מציע. בואו נאשר את מה שכתוב פה, תמיד אפשר לפנות לשר, תמיד לשר יש את האפשרות להקדים בחירות.
אברהים צרצור
מועד תחילת החוק זה משרד הפנים ומשרד האוצר.
היו"ר דוד אזולאי
משרד הפנים.
יעקב אדרי
אבקש הפסקה להתייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
הרעיון של התייעצות מקובל עליי.
מוחמד ברכה
לפני ההתייעצות הסיעתית, אדוני היושב ראש, מה הרציונל שהינחה את המשרד לקבוע את ה-1 במאי כמועד תחולת החוק - למה? מה זה עניין של כבוד? עניין של פיקטיביות? הרי החוק קבע שישה חודשים ועוד שלושה על מנת לממש את הפירוק, למצות את התהליך הפרוצדוראלי כדי למשש את הפירוק. למה בנוסף לתשעה חודשים קובעים עוד שנה - עשרה חודשים, מה קרה?
יעקב אדרי
אני אתמוך בכם ואגיד לכם מה הסכנה.
אדריס מוואסי
הכל אישי, אתם מתנהגים כמו - - -
היו"ר דוד אזולאי
יש לי בקשה אליכם, צאו החוצה לחמש דקות, אני מבקש שתקיימו התייעצות מקצועית, תחזרו אלינו. היום רק חברי כנסת ידברו, אף אחד לא.
יעקב אדרי
אני רוצה לומר דבר אחד, כאשר מושכים את הזמן יש לזה מחיר, ואני אסביר. כשהעובדים וכשהציבור יודע שהוועדה הזאת צריכה להתפרק בעוד שלושה חודשים, הם התייחסו לזה לעוד שלושה חודשים ושישה ותשעה - ככל שנאריך הנזק לעיר ולאיחוד ולפירוק הנכון יהיה יותר גרוע, כי אנחנו מבינים מה זה כאשר כולם יודעים שהולכים לסיים, ויודעים תאריך על פי חוק וכו', אנחנו עושים נזק אדיר לעניין ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, ככל שתאריכו הנזק יותר גדול לשני היישובים.
הראל גולדברג
כנציג משרד המשפטים, אני חושב שאתה צודק חבר הכנסת אדרי, העניין הוא שזו בקשה של שר הפנים.
איברהים צרצור
תנסו לשכנע אותו.
גאלב מג'אדלה
זה התביעה, זה לא הבקשה.
היו"ר דוד אזולאי
בין היתר תשאלו שאלה נוספת - האם יש בחוק אפשרות שהשר יוכל להקדים את מועד הבחירות מעבר לאמור כאן, יש אפשרות כזאת? תבדקו.
גאלב מג'אדלה
אם זה בסמכותו.
מוחמד ברכה
אם תחולת החוק קבועה ל-1 הוא לא התייחס לחוק הזה כאילו שהוא בתוקף.
היו"ר דוד אזולאי
שאלתי שאלה - תאריך שקבעו האם השר יכול להקדים?
מוחמד ברכה
לא יכול להקדים תחולת החוק אלא בשינוי החוק.
אברהים צרצור
תנסו לקצר ל- 1 לינואר זה מקובל, שיקצר את זה למה לא?
מוחמד ברכה
אני מבקש תשובה אינפורמטיבית. בן כמה יושב ראש הועדה הקרואה הנוכחית מר ולד? אני רוצה תשובה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מכריז על רבע שעה הפסקה. בבקשה.

(הישיבה נתחדשה בשעה 10:30)
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את ישיבת הפנים והגנת הסביבה - המשך הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות, ביטול באקה וג'ת, לאחר דין ודברים עם היועצים המשפטיים עם שר הפנים, כבר הסכמתי ואביא בפניכם את ההצעה שסיכמתי עם היועצים ועם שר הפנים, שהתחולה של החוק תהיה בעוד 3 חודשים, זה אומר ב-1 בנובמבר 2010, והבחירות יהיו ב-1 לנובמבר - לכל המאוחר 1 בנובמבר 2011.
קריאות
רב תודות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש מאדוני.
גלעד קרן
מועד התחילה ב-1 בנובמבר 2010, בסעיף 3א במקום 180 ימים פלוס מינוס 90, יהיו 270 ימים פלוס מינוס 90.
היו"ר דוד אזולאי
הדברים ברורים.


רבותיי, אני מבקש לפני ההצבעה להודות לצוות של הוועדה, שבעיצומו של יום תשעה באב אתמול עבדו כולם ללא יוצא מן הכלל. בשמכם אני רוצה להודות לשוש, לגלעד, שפשוט אתמול שיגעתי אותם בנושא הזה. מגיעה להם מילה טובה, ובשמכם אני מאוד מודה לכם ומאוד מעריך את מה שעשיתם.
אחמד טיבי
כל הכבוד, בשם כולנו רוצים להודות לך על הליך מזורז קואופרטיבי.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.
אחמד טיבי
אומר זאת במליאה.
הראל גולדברג
לגבי הנוסח שהוצע על ידי הלשכה המשפטית - בסעיף 4 אנחנו מבקשים להשאיר "ולכל זכות", הערה בעקבות פסיקת בית המשפט. לגבי סעיף 9 אני מבקש לבטל וגם לגבי סעיף 17 להוריד את התיקונים של אישור ועדת הפנים בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
פנייה של ועדת הפנים נשארת לפרוטוקול. אני מדגיש, הוועדה פונה ומבקשת ממשרד הפנים לקיים התייעצות עם ההסתדרות בכל מה שקשור לזכויות העובדים. תודה.


רבותיי, מי בעד הצעות החוק כפי שהוקראה עם התיקונים שנאמרו עכשיו – הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010, מי בעד? 4 אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

בעד הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות

באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010 - 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה ועוברת לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
לפיכך ההצעה עוברת לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. אני מודה לכם.
אדריס מוואסי
אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שטרחו ועמלו להגעת החוק הזה לקראת סיום. תודה רבה לכם.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30)

קוד המקור של הנתונים