ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2010

דיון בהמלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, בראשות פרופ' ראובן גרונאו., בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., הצעה לסדר היום בנושא: "הפצת שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית במזרח התיכון", הצעה לסדר היום בנושא: דוח איילנד על אירועי המשט , הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010, הצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת הכנסת

21.07.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 109

מישיבת ועדת הכנסת

מיום רביעי, י' באב, התש"ע (21 ביולי, 2010) בשעה 09:30
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק:

א. הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התש"ע-2010 (מ/523)

ב. הצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505)

2. קביעת ועדות דיון בהצעות לסדר
3. המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי נוסף ליושב ראש ועדת הכספים"

4. בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בהצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 51), התש"ע-2010, בקריאה שניה ובשלישית.

5. בקשות יושבי ראש הוועדות לפטור מחובת הנחה בהצעות חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית:

1. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה

· הצ"ח הגנת הצרכן (תיקון מס' 28), התש"ע-2010

· הצ"ח התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה של רכבת מקומית – הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010
2. בקשת יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט:

· הצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)(היוועדות חזותית – הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/528)

6. קביעת ועדה לדיון בהצ"ח הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים)(תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חה"כ דוד אזולאי (פ/2453/18) – רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

חיים אורון

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

איתן כבל

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מ"מ
נחמן שי

משה גפני
אלכס מילר
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת

אתי בנדלר – יועמ"ש, ועדת הכלכלה
חיים אמיגה

דרורה נחמני רוט – משרד המשפטים

נתן סמוכה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן, רן בן יושפט
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
א. הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התש"ע-2010 (מ/523)

ב. הצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505)
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


ישיבה אחרונה למושב הזה אבל מטיבם של הדברים אולי נידרש במהלך המליאה לקיים עוד ישיבה. נעבור לסדר היום שהוא עמוס בכל מיני דברים.


הנושא הראשון על סדר היום העמוס בכל מיני דברים שאנחנו רוצים לנסות ולסיים אותם טרם יציאה לפגרה - קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה - הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התש"ע-2010 (מ/523). במליאה נשמעה הצעה להעביר את הדיון לוועדה למעמד האישה. יו"ר ועדת העבודה ביקש להעביר אליו את ההצעה הזו מאחר והנושא הזה הוא נושא שנדון, ככלל בוועדת העבודה, רווחה והבריאות. אני מבין שזה גם מקובל מבחינת - -
משה גפני
היה בקדנציה הקודמת דיון בזה בוועדה לזכויות הילד וגם נאמר לי שזה יהיה בוועדה לזכויות הילד, זה כרגע במחלוקת. זה היה, בקדנציה הקודמת, בוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
פנינו לוועדה לזכויות הילד ולצערי לא קיבלנו מהם תשובה. לא קיבלנו שום התייחסות.
משה גפני
אמר לי חבר הכנסת דני דנון, יושב ראש הוועדה, שזה היה הסיכום אתו.
היו"ר יריב לוין
לאור ההערה של חבר הכנסת גפני אני דוחה את הדיון בעניין, לשם בירור נוסף.
נסים זאב
אבל הנושא של מעונות שייך לוועדת העבודה והרווחה.
משה גפני
זה היה בקדנציה הקודמת בוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
אני לא קיבלתי תשובה מהוועדה לזכויות הילד, למרות הפניה, ולאור ההערה של חבר הכנסת גפני אני דוחה את זה.


לפני שנעבור לנושא הבא מונחת על שולחנכם חוברת מפורטת שהוכנה על ידי צוות הוועדה שלנו עם פירוט מסודר של כל הדברים שעשינו בוועדה למין תחילת כהונתה של הכנסת הזו וזו הזדמנות לומר תודה לאתי ולכל הצוות, לנועה, לארבל, שמלווה אותנו לכל אורך הדרך, יאיר ורן שהחליף אותה, וכמובן לכל מי שמשתתף כאן דרך קבע – בראשות ירדנה, ואייל שהיה לפניה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת למנהלות ומנהלי ומנהלות הסיעות שמלווים אותנו כאן לאורך העבודה על התקנון. התרומה שלכם לתהליך היא עצומה ואני מקווה ששיתוף הפעולה הזה יהווה דגם שלא ייעצר רק בוועדה הזו, ולא רק בעניינים האלה. אני חושב שזו הוכחה כדרך פעולה טובה ונכונה, וכמובן – תודה לכל חברי הכנסת, חברי הוועדה שהשתתפו בדיונים ובאו לכאן ותרמו. אתם מוזמנים לעבור על החומר ולראות את סך כל הפעילות הענפה שהיתה כאן.


אני עובר להצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505). בעניין זה היו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט או ועדת העליה, הקליטה והתפוצות או וועדת הפנים. לאחר התייעצות עם ראשי הוועדות וקבלת עמדותיהם גובשה הבנה שהחוק יעבור לדיון בוועדה משותפת של חינוך , תרבות וספורט, וועדת העליה והתפוצות, בראשות ועדת החינוך, כאשר מטעם ועדת החינוך יכהנו – יושב ראש: זבולון אורלב, ציון פיניאן, אלכס מילר ורונית תירוש ומטעם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות: ליה שמטוב, אברהם מיכאלי, מרינה סולודקין ודניאל בן סימון.


אם אין הערות – מי בעד?
משה גפני
אי אפשר להכניס מישהו מיהדות התורה?
היו"ר יריב לוין
זה ההרכב.
רוברט אילטוב
חבר הכנסת מולה לא רוצה?
היו"ר יריב לוין
סמוך על חבר הכנסת מולה שאם היתה אפשרות זה לא היה - -
רוברט אילטוב
- - ועדת הקליטה וועדת - - הוא אמר שלא רשמו אותו והוא גם לא חבר שם.
שלמה מולה
בוועדת הכלכלה? כשהכשלתם את ערוץ 9 ולא נתתם לערוץ האתיופי?
רוברט אילטוב
לא, לא הגדרנו את זה.
שלמה מולה
למה לא לאתיופים? תאמין לי שכשרוצים למצוא פתרונות – מוצאים.
רוברט אילטוב
· - -
היו"ר יריב לוין
מי בעד ההצעה להעביר את חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל לוועדה משותפת של ועדת החינוך, תרבות וספורט וועדת העליה, הקליטה והתפוצות? מי בעד? מי נגד? פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

קביעת ועדת לדיון בהצעות לסדר היום
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לקביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום. ההצעה הראשונה בנושא דוח איילנד על אירועי המשט, הצעה של חברי הכנסת אברהים צרצור ודניאל בן סימון. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון, הוועדה לביקורת המדינה, חינוך תרבות וספורט, עליה קליטה ותפוצות, כלכלה או ועדת הכנסת. יו"ר ועדת חוץ וביטחון מסר - -
אברהם מיכאלי
מתי נפסיק עם ה "נשמעו"? כל אחד זורק שם את מה שבא לו באותו רגע. ואחר כך יושבת פה קבוצה שלמה של ח"כים ודנה בכל זה. זה שזרק לא התכוון לזה.
היו"ר יריב לוין
זה חלק מהמשחק. יו"ר ועדת החוץ והביטחון מסר שהוועדה שלו דנה בימים אלה בדוח במסגרת ועדת משנה. הדוח הוא מסוג מסווג ואין אפשרות לדון בו אלא בוועדת משנה. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה סבור שיש להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון. יו"ר ועדת העליה והקליטה אמר שאכן אין הנושא נוגע לוועדה שלו. מאחרים לא התקבלה תגובה. לכן אני מציע להעביר את הנושא לועדת החוץ והביטחון. מי בעד? מי נגד? אין נמנעים, אושר פה אחד.


הנושא הבא- הצעה לסדר היום בנושא הפצת שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית במזרח התיכון אשר הוסבה מהצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים)(תיקון)(הפצת שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית במזרח התיכון), התש"ע-2010 של חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי כנסת פ/2375/18. ההצעות היו לוועדת הכלכלה וועדת הכנסת. חבר הכנסת שי – מה אתה מבקש? – ועדת הכלכלה. אני לא רואה שום סיבה שלא כך נעשה.


מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה? מי נגד? אין נמנעים, אושר פה אחד להעביר לוועדת הכלכלה.

המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי נוסף ליושב ראש ועדת הכספים"
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר היום - המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי נוסף ליושב ראש ועדת הכספים". ההצעה מונחת על שולחנכם, אני מקווה.
ארבל אסטרחן
בדיוק לפני שנה, בחודש יולי 2009, החליטה ועדת הכנסת לפי ההמלצה של הוועדה הציבורית בראשות פרופ' גרונאו, להגדיל את מספר העוזרים הפרלמנטריים שרשאי להעסיק יושב ראש ועדה. נקבע אז שיושבי ראש הוועדות הקבועות יוכלו להעסיק 3 עוזרים ולא 2 כמו כל חבר כנסת, וזה – עד סוף כהונתה של הכנסת ה-18 כדי לראות האם באמת הדבר נחוץ והאם זו הדרך הנכונה להסדיר את זה. נקבעה אז הוראה מיוחדת לגבי יו"ר ועדת הכספים שיוכל להעסיק עוזר נוסף מעבר ליושבי ראש הוועדות הקבועות האחרים.


ההוראה הזו נקבעה אז לתקופה מוגבלת, עד כ' באב, 31 ביולי. היום הזה מתקרב, ולקראתו פנה יו"ר הכנסת לוועדה הציבורית וביקש להאריך את התקופה שבה יוכל יו"ר ועדת הכספים יוכל להעסיק עוזר נוסף לתקופה נוספת,בשל העומס הרב שמוטל על כתפי יו"ר ועדת הכספים, גם ביחס ליושבי ראש ועדות אחרים, ולאור העובדה שלא נבחר עדיין דובר קבוע לוועדה הזו. הוועדה הציבורית הגישה המלצה שהונחה על שולחן הכנסת ומונחת גם בפניכם, וכעת מובאת לאישור הוועדה הזו לפי החוק שקובע שוועדה ציבורית מגישה המלצה לוועדת הכנסת והיא זו שמאשרת. בהתאם להמלצה יוכל יו"ר ועדת הכספים, התקופה שבה הוא יוכל להעסיק עוזר רביעי – תוארך עד 31 בדצמבר, 2010 או עד שהכנסת תמנה דובר קבוע לוועדת הכספים כעובד הכנסת, לפי המוקדם מביניהם. זו ההמלצה המונחת לפניכם.
היו"ר יריב לוין
הערות? התייחסויות? אם אין נעבור להצבעה. מי בעד לאשר את המלצת הוועדה הציבורית כפי שהיא מונחת לפניכם?

הצבעה

בעד – 7

נגד- אין

נמנעים – אין

לפיכך הוחלט לאשר, פה אחד, תודה.
בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בהצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 51),
התש"ע-2010, בקריאה שניה ובשלישית.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא מספר 6 – בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בהצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 51), התש"ע-2010, בקריאה שניה ובשלישית.
משה גפני
למה, אדוני היושב ראש?
היו"ר יריב לוין
כי אני רוצה לשחרר את נציגי הממשלה לפני שיהיה כאן דיון כי הדיון בנושא שעליו אתה מדבר, של הרביזיה, הוא דיון ארוך.
חיים אורון
אבל יש לנו דיונים ארוכים בוועדות אחרות.
שלמה מולה
רגע, אדוני היושב ראש. הצעה לסדר. קודם כל – כשיש רביזיה מצביעים על הרביזיה. אם ההצבעה עוברת אז רוצים לעשות עוד פעם הצבעה? אז מקיימים דיון. אבל למה אתה לא מצביע קודם כל על הרביזיה, מה, אין לכם רוב?
היו"ר יריב לוין
משום שאני קובע ומנהל את סדר היום ולכן, זה מה שהחלטתי לעשות.
נתן סמוכה
אני מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. החל ב-1 ביולי שנה זו נכנסה לתוקף הרחבה לסל שירותי הבריאות ובמסגרתה הוכללו בסל שירותי הבריאות טיפולי שיניים משמרים לילדים בגילאי אפס עד 8. הממשלה קיבלה החלטה לקדם את הנושא במהירות תחת המבנה הקיים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי שכולל מתן שירותים באמצעות 4 קופות חולים, אבל מתוך עמדה של ראש הממשלה שנתמכה על ידי כלל שרי הממשלה, שלפיה המצב הנוכחי של מתן שירותים רק על ידי קופות החולים הקיימות איננו מצב תקין, שיש לתקנו במידת הניתן במהרה. על הבסיס הזה ביקש ראש הממשלה וביקשה הממשלה לקדם במהירות הצעת חוק שהיא הכינה, שתאפשר מתן שירותים לא רק באמצעות הקופות הקיימות אלא גם באמצעות תאגידים ייעודיים שיפעלו על פי כללים דומים לאלה של קופות החולים אבל יעסקו אך ורק בנושא רפואת השיניים. הנושא הגיע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. היא קיימה בנושא מספר דיונים ממושכים, ממצים, בראשותו של יושב ראש הוועדה, במסגרתם הוכללו כמה תיקונים חשובים בהצעת החוק, לרבות תיקון שלפיו התאגידים הייעודיים האלה יהיו תאגידים שמאוגדים כחברה לתועלת הציבור בלבד. כלומר, לא תתאפשר פעולתן של חברות למטרות רווח, בין היתר על רקע עמדה של הוועדה שהיא מתנגדת לנושא של הקמת קופות חולים למטרות רווח ומספר תיקונים נוספים על מנת לאפשר לקדם את הנושא ולצמצם את פרק הזמן שבו השירותים האלה ניתנים תחת המבנה הקיים ביקשה הוועדה אף להזדרז ובתוך 4 חודשים - -
קריאות
· - -
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים שאני אכריז על הפסקת התייעצות ביניכם? איך אפשר ככה?
חיים אורון
אפשר, פשוט, ללכת לפי הנהלים הקיימים - -
רחל אדטו
במיוחד שמה שאתה אומר זה לא דחוף. אני נורא מצטערת – מה שהוא אומר עכשיו - -
חיים אורון
יש איזה דבר חדש כזה. יש סדר יום, והיושב ראש מחויב לו, גם כן.
רחל אדטו
במיוחד שגם השיניים זה לא דחוף. מה שאתם עושים עם השיניים זו שערוריה אחת גדולה בכל החיפזון שאתם מריצים את זה. גם פטור מחובת הנחה ועוד עכשיו מקפיצים את זה, מעל לתכנית. מה דחוף בדבר הזה, בכלל? זה לא דחוף כי החוק הזה רץ בצורת חסרת אחריות בדרך שמריצים אותו.
היו"ר יריב לוין
אני אתן לך להתייחס, רק תנו לו לסיים.
קריאות
- - -
נתן סמוכה
המטרה היא, בסופו של דבר, להגיע למצב שתוך פרק זמן של 4 חודשים - -
רחל אדטו
הם עושים גיוס. הם עושים גיוס ומורחים זמן עכשיו, מה, אתם לא רואים מה שעושים?
משה גפני
הוא מפר את הסיכום, מפר את הכל, ומאיים על כולם.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני אכריז על שתי דקות הפסקה? אני רוצה לשמוע מה הוא מבקש ולקיים פה דיון מסודר. אתם לא רוצים? לא צריך. אני לא מצליח להבין את זה, באמת.
רחל אדטו
אנחנו רואים את זה, זה כל כך ברור. חיכית שאלקין יבוא, פיניאן יבוא, עשית גיוס, בינתיים גם עשית - -
היו"ר יריב לוין
אני מבטיח לך שהנושא של הרביזיה יהיה אחרון היום בסדר היום. מבטיח לך. אני לא עושה שום גיוסים. יודע חבר הכנסת גפני כמה אני לא אוהב את הסיטואציה הזו. יודע טוב מאד, לא מסתיר את זה.
רחל אדטו
אתה עושה את זה בכוונה.
היו"ר יריב לוין
ממש לא. האמיני לי, ממש לא.


על מנת להסיר ספק - חבר הכנסת אורון, אני גם מוכן שיגידו לך חמש דקות לפני שמצביעים כאן, על הרביזיה. אין לי שום בעיה.
חיים אורון
אני מציע שתודיע לכולם שעה, כפי שמקובל במקומות מסודרים.
היו"ר יריב לוין
אני מסכים. אני מודיע שאנחנו נתחיל את הדיון ברביזיה בשעה 10:10 ועד אז אני מקווה שנצליח לסיים את הנושא של בקשות הפטור.
קריאות
· - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, מפסיק כבר.
נתן סמוכה
אני אמשיך מהמקום שבו סיימתי- המטרה היא בסופו של דבר ליצור מצב שבו בתוך 4 חודשים, אנחנו לא מרגישים שזה פרק זמן מהיר מדי או חפוז, אנחנו חושבים שזה פרק זמן ראוי – בתוך 4 חודשים יושלם תהליך של משרדי הבריאות והאוצר להכרה בתאגיד ייעודי. גם קיבלנו את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לכך, שאם הנושא לא יסתיים בתוך פרק זמן של 4 חודשים, על מנת שלא לייצר חיפזון מיותר אז נוכל לאפשר אישור של ועדת העבודה להארכת התקופה ב-4 חודשים נוספים.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כץ. מספיק. בלתי אפשרי ככה. רבותיי, אני אתחיל להוציא אנשים החוצה בלית ברירה. אני מבקש להפסיק לדבר בצד. אנא, אנחנו לא שומעים אחד את השני כאן, מספיק.
נתן סמוכה
בתוך התקופה - - בתוך פרק הזמן הזה המטרה היא ליצור מצב שלארבעת הקופות הקיימות מתווספת קופת חולים נוספת, או כפי שהוועדה ביקשה לקרוא לזה – לא "קופת חולים" אלא – "תאגיד ייעודי.


צריך להבין שהמצב הנוכחי יוצר קושי מסוים שכן באופן טבעי קופות החולים הקיימות משיגות קהל שהוא שבוי בתוכן, וככל שתאגיד - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מבקש.
נתן סמוכה
וככל שההכרה בתאגיד ייעודי תזורז כן יקטן פרק הזמן שבו קופות החולים המבססות את מעמדן באופן שמקשה על קופת חולים או תאגיד ייעודי נוסף להיכנס ובעצם להשתלב בתוך המרחב התחרותי, אנחנו מבקשים מהוועדה, היות והממשלה באמת עשתה את המהלך, לא חיכתה להצעת החוק, למרות שעלו דרישות מאד חד משמעיות לא להכניס את טיפולי השיניים לסל לפני שהנושא שלה תאגידים הייעודיים הוסדר. הממשלה הסכימה ללכת קודם כל לנושא של הכללה בתוך סל השירותים, אבל מתוך הבנה שהנושא של הצעת החוק שמאפשר הקמת תאגידים ייעודיים לרפואת שיניים ייעשה במהירות. הוועדה עשתה את המוטל עליה. היא קיימה דיונים יסודיים בנושא הזה, ואנחנו מבקשים, כדי לקדם את הנושא ולא להמתין עד אוקטובר ולפגוע בכך ביצירת המרחב התחרותי שהממשלה מעוניינת וגם הכנסת, לייצר, לאשר את ההצעה כך שהיא תוכל להצבעה במליאה כבר היום. תודה.
נסים זאב
האם זה מגביר את התחרות?
נתן סמוכה
התשובה היא – כן.
נסים זאב
זאת אומרת – זה יכול להביא להוזלה של הטיפולים?
נתן סמוכה
יש פה כמה רבדים . הנושא של הוזלת השירותים הוא פחות משמעותי כי צריך לזכור שהשירותים האלה ניתנים בסבסוד ציבורי תחת השתתפות עצמית שהיא השתתפות עצמית מינימלית. אז נושא ההוזלה הוא פחות משמעותי.


יותר משמעותי ויותר הטריד את הוועדה שקיים שוק גדול של רופאי שיניים שהממשלה מעוניינת, וגם הכנסת, במידת הניתן, לשלב אותם בתוך מערך הביטוח הציבורי. ההנחה היא שככל שיגדל מספר קופות החולים, יצטרפו אליהם תאגידים ייעודיים – כך האפשרות של המבוטח לקבל שירותים ממגוון גדול יותר של ספקים בתחום רפואת השיניים ולא להצטמצם לתאגידי שיניים מסוימים או לציבור מסוים של רופאים מסוימים – כך האפשרות הזו תגדל. זה מייצר תנאים תחרותיים שאנחנו מאמינים שבתנאי פעולה נכונים הם יתממשו לכלל שירות טוב יותר למבוטחים.
רחל אדטו
הרי החוק הזה הוא חוק שנולד בצורה נוראית כיוון שהחיפזון, שהוא עדיין בהוראת שעה, עד נובמבר הוא בהוראת שעה - -
נתן סמוכה
כבר לא. אני אעדכן.
רחל אדטו
זו היתה הוראת שעה ל- 5 חודשים. עכשיו אנחנו רוצים כבר למסד את הנושא - -
נתן סמוכה
ברשותך, אני אסביר.
זו היתה דרישה של יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שתחום בריאות השן כתחום, ייכנס לתקופה מוגבלת בלבד – דווקא כדי שניתן יהיה לייצר תמריץ להשלים את הצעת החוק הנוכחי. משעה שהדיונים על הצעת החוק הנוכחית נשלמו, בהנחיית יושב ראש הוועדה שולבה בהצעת החוק הוראה שמכלילה את תחום בריאות השן באופן קבוע. הנושא של הכללת תחום בריאות השן כהוראת שעה נועדה כדי לאפשר במהירות את הצעת החוק – והדבר הזה נעשה.
רחל אדטו
הכנסת הצביעה על זה שזו הוראת שעה ל -5 חודשים. פתאום אתם הופכים את זה, במסגרת הצעת החוק - -
נתן סמוכה
לא, הדבר הזה לא נעשה כדי שבתום 5 חודשים ההוראה הזו תפקע. זה נעשה כדי שעד תום התקופה הזו, ניתן יהיה לקדם את הצעת החוק. זה נעשה לפני תום הפגרה.
רחל אדטו
הצעת החוק כמו שהוצבע עליה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות השבוע, לפני יומיים, עדיין לא בשלה מבחינת התיאגוד. אתה מסכים אתי. אין עדיין החלטה - -
נתן סמוכה
קשה לי להסכים. אני רוצה רק לומר: הצעת החוק לא קובעת תאגידים ייעודיים, היא לא קובעת מי יהיה הגורם המפעיל, היא קובעת כללים להכרה בתאגיד ייעודי והעבודה המרכזית, בסופו של דבר, בנושא הזה, נשמרה לעבודת משרדי ממשלה שאמורים לקבל הצעות, לבחון אותן. קבענו פרקי זמן - -
רחל אדטו
תעשו את זה בינתיים, למה אתם צריכים לעשות לה פטור מחובת הנחה?
נתן סמוכה
אם הדבר הזה לא יתחיל היום לא ניתן יהיה להתחיל בתהליך של בחירת תאגיד ייעודי שיעסוק בתחום רפואת השיניים.
רחל אדטו
תתחילו את זה בלי חקיקה.
נתן סמוכה
אי אפשר להתחיל את זה בלי חקיקה, זה בלתי חוקי שהממשלה תפעל להכיר בתאגיד שהחוק הנוכחי לא מאפשר את הפעלתו.
רחל אדטו
לא זו הכוונה. מה שהייתם צריכים זה להכין את זה בתור הצעת החוק – שהבאתם שלשום, שלא היתה בשלה מבחינת מה הוא התאגיד, מה תקנון התאגיד, וכו'. זה לא בשל, זה עדיין הכל מאד מעורפל. יש לכם זמן עכשיו לבוא ולהכין את זה.
נתן סמוכה
ההצעה של הממשלה היא הצעה שהממשלה, מבחינתה, היתה יכולה להעביר אותה כמות שהוא, כבר לפני חודש וחצי, כשההצעה הזו נדונה לראשונה. הועלו הצעות ונקודות לשיפור, כולל מחברי הוועדה, כולל מיושב ראש הועודה ששלח אותנו למקצה שיפורים. אנחנו עשינו עבודה מאד אינטנסיבית. בסופו של דבר ההצעה דומה להצעה המקורית אבל שונה ממנה בדברים מהותיים, כולל הנושא שיהיה מדובר בחברה לתועלת הציבור ולא בחברה למטרת רווח, ואנחנו חושבים שההצעה מאד בשלה לאישור. אנחנו מבקשים גם בשם הממשלה וראש הממשלה שהדבר הזה יאושר.
היו"ר יריב לוין
רבותיי,יש התייחסויות נוספות? אני רואה שאין, אני עובר להצבעה – מי בעד בקשת הממשלה?

הצבעה

3 בעד

2 נגד


לפיכך- אושר הפטור. תודה רבה.
בקשות יושבי ראש הוועדות לפטור מחובת הנחה בהצעות חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית:

3. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה

· הצ"ח הגנת הצרכן (תיקון מס' 28), התש"ע-2010

· הצ"ח התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה של רכבת מקומית – הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010
4. בקשת יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט:

· הצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)(היוועדות חזותית – הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/528)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא- בקשת יו"ר ועדת הכלכלה לפטור משתי הצעות החוק. ההצעה הראשונה - הצ"ח הגנת הצרכן (תיקון מס' 28), התש"ע-2010- מ/476.
אתי בנדלר
הצעת החוק הזו דנה בהתקשרויות ממושכות למתן שירותי רפואה. באופן טבעי, הנזקקים להתקשרויות כאלה הם אנשים שנמצאים במצבי חולשה או מצוקה. הסתבר מהניסיון שנצבר שיש הרבה מאד תקלות בסוג כזה של התקשרויות, כמו התקשרויות עם אנשים קשישים מאד לשנים ארוכות, עם קנסות יציאה מאד גבוהים או הוראות דרקוניות שאם אדם התקשר באותה עסקה והוא נפטר, רחמנא ליצלן, או עבר למוסד סיעודי – ההתחייבויות על פי ההסכם יעברו לאדם אחר, וכיוצא בזה. הצעת החוק הזו שהיא הצעת חוק ממשלתית ששולבה בה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אורי מקבל עוסקת במגוון נושאים הקשורים לסוג זה של התקשרויות. הדיונים הסתיימו. ההצעה הזו היתה מאד בעייתית וקשה ולקח קצת זמן להכין אותה לקריאה שניה ושלישית. למעשה השלמנו את העבודה כבר ביום שני אבל המליאה הסתיימה בשעה שלפני שהספקנו להניח את הצעת החוק. לכן מתבקש הפטור מחובת הנחה. יש חשיבות רבה להעביר את החוק הזה לפני שהכנסת יוצאת לפגרה, כי תוקפו של החוק הוא 3 חודשים מיום פרסומו ברשומות, וחבל לדחות את זה.
היו"ר יריב לוין
וכדי שלא תהיינה אי הבנות – הפטור מתבקש להצעה המשולבת שמשלבת את הממשלתית עם ההצעה הפרטית של חבר הכנסת מקלב.
אתי בנדלר
ודאי.
היו"ר יריב לוין
אם אין התייחסויות או הערות – נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד-3

נגד- אין

נמנעים – אין

אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר.


אני עובר לבקשה השניה – הצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה של רכבת מקומית- הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010 מ/526.
אתי בנדלר
הצעת חוק ממשלתית שמאריכה הוראת שעה שעניינה החלת הוראות של פקודת התעבורה על הרכבת הקלה בירושלים בתקופת ניסוי הרכבת הקלה בירושלים. התקופה הזו היתה אמורה להסתיים, דא עקא, כפי שידוע לכל, היו תקלות, בוררויות, בוררות וכיוב', והבוררים אפשרו את הארכת תקופת הניסוי של הרכבת הקלה ובהתאם לכך הציעה הממשלה בהצעת חוק - - מאחר שתוקף תקופת הניסוי לפי הוראת השעה הקיימת היום אמורה להסתיים במהלך פגרת הכנסת, הזדרזה הממשלה ווועדת הכלכלה לקדם את הצעת החוק הזו כדי לאפשר את הארכת תקופת הניסוי וכאמור, בשל העובדה שאם הצעת החוק לא תתקבל עכשיו לא ניתן יהיה להמשיך את תקופת הניסוי, בשל היות הכנסת בפגרה, חשוב להעביר את זה עוד היום בקריאה שניה ושלישית.
נסים זאב
ניסוי של מה?
אתי בנדלר
ניסוי פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. היא נעה על ציריה ובודקים כל מיני היבטים של התפעול של הרכבת.
רחל אדטו
כמה זמן אתם מבקשים?
אתי בנדלר
ההארכה בהתאם להצעת החוק היא ל-6 חודשים נוספים עם מנגנון של הארכה נוספת של עד 12 חודשים נוספים.
רחל אדטו
עוד שנה? אולי לא נאשר להם בשנה כדי שיהיה להם איזה תמריץ?
היו"ר יריב לוין
זה לא יעזור, אנחנו כבר כל פעם נמצאים שם.
אתי בנדלר
זה לא קשור לפטור מחובת הנחה. הדיונים היו בוועדת הכלכלה. הממשלה ביקשה חצי שנה פלוס 18 חודשים, הוועדה אישרה חצי שנה פלוס 12 חודשים ומקווים מאד שלא יהיה צורך לעשות בהם שימוש.
היו"ר יריב לוין
יש בעניין הבזה ביקורת ודיונים מתמשכים ועקביים, גם בוועדת הכלכלה וגם בוועדה לביקורת המדינה, ובשני המקומות מצטיירת תמונה עגומה מאד של מה שקורה שם. פשוט דבר נוראי.
נסים זאב
זה יכול להימשך עוד 10 שנים. יש איזה דיון, אולי, להפסיק את הדיון הזה - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, כיוון שאני גם עומד בראש השדולה לקידום התחבורה הציבורית אני השתתפתי בלא מעט דיונים כאלה שהיו, גם בוועדת הכלכלה וגם בוועדה לביקורת המדינה. אל"ף, אין ספק שיש כאן מחדל גדול מאד. אין ספק שמה שקורה שם הוא בלתי נסבל. מצד שני, אנחנו כבר נמצאים לא בישורת האחרונה אלא בחלק האחרון של הישורת האחרונה, של העניין הזה. ברור לגמרי שכל מה שהיה צריך להיעשות היה צריך להיעשות קודם. לצערי – לא נעשה. אבל את הלקחים האלה יהיה צריך להפיק בשני מקומות. אחד, בוודאי – במסגרת מה שנעשה בוועדה לביקורת המדינה, ואני מניח שכאן תהיה איזושהי ביקורת משמעותית, בדיעבד. הדבר השני, והוא לא פחות חשוב – והוא, להבטיח שלא ייצא לדרך הפרויקט בתל אביב לפני שיוסקו כל המסקנות ויימנע כל מה שקרה שם, ויש כאן שורה ארוכה מאד של מסקנות. מצד שני, במציאות שנוצרה אין ברירה ומוכרחים לאפשר לעניין הזה להסתיים, למרות שכל פעם באים ואומר לך את האמת – אם הייתי יכול להבטיח לך שזו הפעם האחרונה שאנחנו נידרש להערכות האלה, הייתי מאושר. ואני לא בטוח שאני יכול להבטיח.
נסים זאב
הרכבת הזו לא תצא עוד שלוש שנים.
היו"ר יריב לוין
לא, אני לא חושב שזה עד כדי כך גרוע, אבל אין ספק שלא עמדו באף אחד מתאריכי היעד, כולל תאריכים שלפני שנה הוכרז עליהם בראש חוצות. לכן אני אומר עוד פעם – אנחנו פה פשוט אנוסים, אין ברירה. לא נעצור עכשיו את הפרויקט בנקודה הזו שבה הוא נמצא. העניין הוא כבר בלתי הפיך לחלוטין.
אתי בנדלר
אני יכולה רק לספר לכם שבישיבה האחרונה של ועדת הכלכלה, התאריך שדובר עליו עכשיו לתחילת הפעלה מסחרית הוא הוא אפריל 2011.
היו"ר יריב לוין
אני יודע. בדרך כלל, עם הרכבת הזו חל הכלל שחל על בחירות פנימיות במפלגות: התאריך שמודיעים לך – אתה יכול כבר לדעת שבתאריך הזה זה לא יהיה. בזה יה לך ביטחון.
רחל אדטו
צריך ועדת חקירה ממלכתית בעניין הרכבת בירושלים.
היו"ר יריב לוין
זה פשוט נורא, אין ספק.


רבותיי,
אני עובר להצבעה – מי בעד בקשת הפטור?
רחל אדטו
תחת מחאה.
היו"ר יריב לוין
תחת כל המחאות, אין ספק. מחאה שכולנו שותפים לה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד-8

נגד-1

נמנע -1


ברוב של 8 מול מתנגד אחד ונמנע אחד – התקבל.
נחמן שי
אני נגד. מתעתעים בציבור שלם.
נסים זאב
לפרוטוקול – אני בעד להאריך את זה עד 2012.
היו"ר יריב לוין
זה לא בסמכות הוועדה.
היו"ר יריב לוין
כפי שהתחייבתי לחבר הכנסת אורון, שעדיין איננו כאן, לצערי, אני עובר לנושא הרביעי. אבל איפה חבר הכנסת גפני?


אם כך – נדון בעוד פטור, לפני כן: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים)(היוודעות חזותית – הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010, בקשה של ועדת החוקה, חוק ומשפט לפטור מחובת הנחה בקריאה שניה ושלישית.
חיים אמיגה
אני מהלשכה המשפטית של המשרד לביטחון הפנים. אדוני היושב ראש, כפי שאושרה הבוקר הצעת החוק הממשלתית להארכה של 8 חודשים נוספים של ההסדר הקבוע היום כהוראת שעה בחוק לדון בדיוני הארכות במעצר או שחרור בערובה במספר תנאים כפי שקיימים היום בהוראת השעה הקבועה בחוק, הווה אומר שהחשוד הוא בגיר, טרם הוגש נגדו כתב אישום, הוא מיוצג בידי סנגור והתקבלה הסכמתו של החשוד להארכת הדיון בהיוועדות חזותית לאחר התייעצות עם סנגורו.


אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לאור העובדה שהחוק, פג תוקפו ב-23 ביולי, מהנימוקים כפי שהובאו בפני הוועדה בדיון ב-12 ביולי עת נדרש פטור מחובת הנחה לקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
אני מוכרח לומר ואמרתי את זה כמה פעמים שבעיניי, לפחות, אני לא רואה ברירה – שוב, גם במקרה הזה, אלא לתת את הפטור משום שאחרת כל התהליך של הניסוי הזה ייעצר וכל המהלך ייפול בגלל כשל טכני אבל אני חושב שצריך לבדוק טוב טוב אם המהלך הזה הוא בכלל נכון ונחוץ ואם זה המקום שבו צריך להשקיע את המשאבים. הרצון לא לטלטל את העצורים ממקום למקום הוא ברור לגמרי, מנגד – אני חושב שדי ברור -- מנגד, הבעיה שהנושא הזה שאדם נשלח למעצר מבלי שהשופט רואה אותו במו עיניו אלא רק דרך איזה פילטר כזה של מסכים נראה לי דבר לא תקין ולא נכון. לכן, הניסוי גם מוגבל מאד להסכמה ולייצוג ולכל מיני מגבלות שהפכו את המספרים שבהם מדובר בסופו של דבר בפועל למספרים קטנים. זה, אגב, עדיף – ניסוי כזה במספרים קטנים מאשר לפרוץ את המסגרת הזו כדי להגדיל את המספר על חשבון עניין שהוא בעיניי עניין של זכויות אלמנטריות של אותם עצורים. ולכן אני כמה פעמים אמרתי – זה יותר מופנה להנהלת בתי המשפט מאשר אליכם, שהיה כדאי להשקיע את המשאבים האלה דווקא בוידיאו קונפרנס האזרחי, ששם באמת אין שום סיבה שכמעט כל קדמי המשפט יתקיימו בשיטה הזו. כך היו חוסכים המון זמן גם לצדדים וגם למערכת? לכן אני אומר – זו כבר לא פעם ראשונה שאנחנו מאריכים את הניסוי הזה, ובהמשך לדברים שאני מניח ששמעתם גם בוועדת החוקה אני חושב שראוי ונכון לעשות - - האם זה נכון.
אברהם מיכאלי
ועדת החוקה שותפה להתלבטויות שלך. מכיוון שהתאריך היום הוא deadline כזה של ביטול או לא – לכן אני חושב - -
היו"ר יריב לוין
כן, כן, אין ברירה. לכן אני מסכים.
אברהם מיכאלי
אנחנו שותפים להתלבטויות ואנחנו נקיים, באמת, דיון בעניין הזה בצורה מעמיקה עם נתונים שיוצגו לנו איך הפיילוט הזה הצליח או לא.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, מה שאני זוכר מהוראת השעה הקודמת – אתם כמעט הודעתם שאתם לא תאריכו את הוראת השעה.
אברהם מיכאלי
מה אתה מציע, שלא יאריכו את זה?
שלמה מולה
הם אמרו שהם יבחנו אם הפיילוט יצליח או לא. אם הפיילוט יצליח הם בכלל יעשו את זה כחוק, ולא הוראת שעה. אני לא מבין בכלל את הגישה הזו של כל הנושאים שיש להם עניינים מהותיים חוקתיים שאתם דווקא במשרד המשפטים נותנים הוראת שעה. מה זו הוראת שעה? למה זה טוב? אבל אנחנו לא באים כרגע להצר את צעדיכם, להגיד שלא נצביע בעד הבקשה, אבל זה נראה לא טוב. אני לא מבין איך בכלל משרד המשפטים נותן לדבר כזה לקרות. זה לא מעצר מנהלי, זה לא שטחים – שגם שם כל סיפור הוראות השעה זה צרה צרורה. למה?
חיים אמיגה
אם יורשה לי להגיב על הנקודות שהועלו כאן– כל הוראת השעה הזו לוותה בפיילוט שלווה במחקר מלווה על מנת לתת תשובות אובייקטיביות ומעמיקות לגבי ההצלחה או אי ההצלחה של ההליך. היות והתוצאות הסופיות של המחקר המלווה אמורות להיות מוגשות רק לקראת אמצע סוף אוקטובר לכן התבקשה ההארכה הנוכחית כדי לבדוק לאור תוצאות המחקר המלווה האם ההליך הזה אכן ראוי או לא, ולשקול את הצעדים בהתאם.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שההכרעה לגופו של עניין, חבר הכנס מולה – ואני די שותף לעמדה שלך בעניין – צריכה להתקבל בדיון לגופו של עניין בוועדת החוקה. אני רק אומר עוד פעם: הגיע הזמן לקיים אותו, לגופו של עניין, ולהחליט אחת ולתמיד, או כן או לא, ולסיים את העניין הזה.


בנסיבות האלה ובכפוף לדברים שנאמרו – מי בעד לאשר את הבקשה? רוב . תודה, אושר.

קביעת ועדה לדיון בהצ"ח הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים)(תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חה"כ דוד אזולאי (פ/2453/18) – רביזיה
היו"ר יריב לוין
אני עובר לבקשת הרביזיה.


חבר הכנסת יעקב כץ, אתה לא יכול להצביע כי חבר הכנסת ציון פיניאן כאן. רק אם ציון פיניאן לא כאן הוא יכול להצביע.
זאב אלקין
עד כמה שאני מבין – יש מקום של סיעת - - ויש מקום של "האיחוד הלאומי" שסיעת הליכוד תופסת אותו. ברגע שיש פחות אחד מהליכוד - -
ארבל אסטרחן
אבל חבר הכנסת פיניאן הוא החבר על חשבון סיעת "האיחוד הלאומי".
זאב אלקין
אם הוא מצביע במקום דנון, פה?
ארבל אסטרחן
אבל הוא חבר, איך הוא יכול להצביע במקום מישהו אחר?
היו"ר יריב לוין
הוא לא יכול להצביע במקום דני דנון.
זאב אלקין
זה לא משנה, כרגע.
היו"ר יריב לוין
בין אם זה משנה ובין אם לא – הוא לא יכול. יש סדר ברור לדברים וברור לגמרי שאם האדם נמצא אי אפשר לעשות תרגיל שבו הוא כאילו איננו ומחליפים אותו ואז הוא מחליף את מי שלא נמצא. זה לא יכול להיות, לפחות אצלי זה לא יהיה,אם מישהו חושב שמקומות אחרים אפשר להרשות את זה. סדר צריך להיות.

אני עובר לבקשת הרביזיה - -
משה גפני
אני לא העליתי לרגע שזו תהיה מערכת היחסים בינינו. אבל בסדר, יש לי היום חשבון ארוך, אז לא נורא.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לבקשת הרביזיה של חבר הכנסת אלקין בדבר קביעת ועדה לדיון בהצ"ח הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים)(תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חה"כ דוד אזולאי (פ/2453/18). אני אבקש מחבר הכנסת אלקין לנמק, ואחר כך - -
משה גפני
אין צורך, הגענו לסיכום. מקור הבעיה הוא שאני סברתי שהסיכום היה שלפני שזה עובר לוועדה יתקיימו דיונים בעניין של החוק שהוא שנוי במחלוקת. אבל זה התגלגל איך שזה התגלגל. אנחנו מקודם הגענו לסיכום, אני גם הודעתי את זה לסיעת "קדימה" ולמנהלת סיעת מרצ שאני, על כל פנים – אני לא מדבר בשם "קדימה" או בשם מרצ – וגם בשם האיחוד הלאומי אני כבר לא יכול לדבר, על שום דבר, אז נניח לעניין הזה. כשהאיחוד הלאומי עד היום צעק אלי איך אני בקואליציה, ארץ ישראל והכל – אז באמת הסמקתי מבושה. עכשיו אני כבר לא אסמיק. הם יותר קואליציה ממני.
קריאות
· - -
משה גפני
הסיכום שאליו הגענו הוא כדלקמן: אני אתמוך ברביזיה, זה יישאר בוועדת הכנסת. אנחנו, במהלך הפגרה נקיים דיונים על מהותו של החוק, ואז זה יובא לוועדת הכנסת כדי להחליט על ועדת הפנים, כפי שאמרה היועצת המשפטית, אבל זה – במהלך הפגרה נקיים את הדיונים לגופו של החוק, אדוני היושב ראש – אני מודה לך על עמדתך, על אף שאתה היית אמור להצביע עכשיו נגדי, לפחות בהגינות ושלא לגופו של עניין, כאשר לגופו של עניין אני צודק.
שלמה מולה
אני רוצה, בכל זאת, הבהרה: זאת אומרת שבמהלך הקיץ שלא יהיה דיון כאן על הצבעה אם זה עובר לוועדת הפנים או לא. קיימת לנו האפשרות, עדיין, להצביע נגד ההעברה לוועדת הפנים, אלא – להחזיר את זה לוועדת הכספים.
זאב אלקין
לכן – חבר הכנסת גפני הודיע כאן שהוא תומך בפנים. אתם, לא חלק מהסיכומים.
משה גפני
אבל אני מודיע שאני אקיים התייעצויות גם עם סיעת "קדימה" וגם עם סיעת מרצ.
היו"ר יריב לוין
אני מבקש שאלה אחת והערה אחת. השאלה: האם לאור הסיכום הזה אתם מבקשים שנצביע על הרביזיה? – כן.


ההערה – אני מברך על הסיכום הזה, אני חושב שהוא סיכום נכון. אני חושב שלא נכון היה לעשות פה את העניין בכיפוף ידיים, גם לא מבחינת התוכן המהותי שלו, שבאמת מחייב ליבון ובדיקה כדי לצאת עם תוצאה טובה, כי נדמה לי שבעצם, המחלוקות בינינו הן לא רבות, בסוגיה הזו. המחלוקת היא יותר על הדרך הנכונה להשיג תוצאה שכולנו רוצים בה, ולכן טוב שהצלחנו בדיעבד, אם אפשר לומר, להגיע להבנה הזו ואני גם חושב שזה נכון מבחינת היחסים החבריים בינינו, בתוך הקואליציה, כאשר הנושא הזה כל כך חשוב לפחות לגורם אחד בתוכנו לייצר מצב שננסה לפחות למצות כל אפשרות להגיע להסכמה. יש לפחות גורם אחד שהוכיח עד כמה הנושא הזה חשוב לו ובעניין הזה אני חושב שמגיעה תודה לאנשי סיעת ש"ס שהסכימו כאן - -
קריאות
- - -
משה גפני
· - אני מודה לסיעת "קדימה", למרצ, למפלגת העבודה – לאלה שהיו עקביים.
קריאות
· - -
משה גפני
אני הצעתי את הצעת הפשרה.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני אמר תודה לכל מי שהגיע לו ואני מוסיף עוד תודה אחת לעוד גורם שבכל זאת מגיע לו. גם סיעת ש"ס, אני חושב, שהתכנסה לתוך הפשרה הזו - -
קריאה
שנכנעה - -
היו"ר יריב לוין
לא נכנעה, שעשתה מעשה נכון בשום שכל, ואני חושב שטוב שכך היה. הערה קצרה לחבר הכנסת אלקין ונעבור להצבעה.
זאב אלקין
תודה, אדוני היושב ראש, אני חושב שאתה צודק בדברי התודה שלך, אני אצטרף ואומר דברי תודה לרב גפני, כי אני חושב ששני הצדדים כאן עשו צעד נכון, גם הרב גפני וגם סיעת ש"ס, ועזרו לנו להגיע לפשרה שאני חושב שהיא פשרה נכונה וראויה. אני חושב שזו הדרך לפתור את הדברים. היה פה רוב להעביר את זה היום, אבל זה נכון לפתור את זה בהסכמה ולא כך.
משה גפני
לא, לא - -
זאב אלקין
אני ספרתי.
משה גפני
אני גם ספרתי.
זאב אלקין
אני רוצה להודות לעוד שני אנשים – אחד, לסיעת "האיחוד הלאומי", ואני מודה לשני אנשים שהם הובילו לתהליך שהוביל לפשרה – חבר הכנסת פיניאן וחבר הכנסת כבל, שהכניסו אותנו לחדר סגור ברגע האחרון והביאו להסכמה הזו.
משה גפני
זה נכון.
זאב אלקין
ובראש ובראשונה אני מודה לך שידעת לנהל את העניין הזה בשום שכל כי אני יודע שזה היה לא פשוט.
נסים זאב
ישנה הלכה של – מודים ומודים ומשתקים אותו. זאת אומרת, אם אתה מודה ועוד פעם מודה, זה משתק את החזן הוא בעצם חושב על שתי רשויות. ולכן אני אומר – כל פעם שמודים לרב גפני אז צריכים לחשוב, אולי צריכים פעם לשתוק, כי זה יותר מדי מתנפח.
היו"ר יריב לוין
מי בעד בקשת הרביזיה? פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני מודה לכולם, ומאחל פגרה נעימה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים