ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2010

מינוי חשב הכנסת - לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 והמלצת ועדת האיתור

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים

21.7.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י' מנחם אב התש"ע (21 ביולי 2010), שעה 10:30
סדר היום
מינוי חשב הכנסת – לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 והמלצת ועדת האיתור
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

שי חרמש

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דן לנדאו, מנכ"ל הכנסת

מירה פיירשטיין, ראש אגף משאבי אנוש, הכנסת

חיים אבידור
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

מינוי חשב הכנסת – לפי חוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט-1959 והמלצת ועדת האיתור
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום מינוי חשב הכנסת – לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 והמלצת ועדת האיתור.
הסדר הוא כדלהלן
קודם כל, אבקש מיושב-ראש ועדת האיתור לומר את ההחלטה של הוועדה. אנחנו הרי אישרנו את הוועדה הזאת, אני מקווה שהיא עשתה עבודה טובה, כי על-פי רוב, ההחלטות של ועדת הכספים הן החלטות טובות – על-פי רוב. לפעמים, פה ושם, יכולה להתפספס איזו החלטה, אבל ההחלטה הזאת היא, ככל הנראה, החלטה טובה. אז אבקש מדן לנדאו, מנכ"ל הכנסת, שעמד בראש הוועדה, לומר את החלטות הוועדה, את הנימוקים. אם אפשר לעשות את זה בקצרה, זה יהיה טוב. לאחר מכן אבקש ממר אבידור שיציג, ולאחר מכן החברים שביקשו רשות דיבור, ידברו, ולאחר מכן נצביע, ובהצבעה אבקש ממר אבידור, לפי הנוהל שקיים- - מר דן לנדאו, בבקשה.
דן לנדאו
לפניכם מונחת ההמלצה של חמשת חברי ועדת האיתור. ועדת האיתור, אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה, בהתאם להחלטה של ועדת הכספים, היו בה חברים נציג החשב הכללי, סגנית החשב, הגברת סיגלית סייג; נציג נגיד בנק ישראל, ראש חטיבת המינהל בבנק ישראל, מר רפי לנקרי; נציג ציבור ראשון – שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר בייגה שוחט; ונציג ציבור נוסף, אדם שמוכר לא פחות פה בוועדה, מר רמי בלינקוב, ראש אגף התקציבים לשעבר.


בתהליך השתתפו ששים מועמדים שהגישו מועמדות, לאחר שפורסם קול קורא על-ידי הוועדה, כמקובל במצבים כאלו. לאחר סינון ראשוני הועברו שלושים מועמדים ליום של מבדקים פסיכולוגיים, סדנאות, תצפיות, כל מיני דברים שעושים כדי לסמן מועמדים, ודורגו אנשים בכמה וכמה פרמטרים, ואת העשרה הטובים ביותר ראיינו לפני שלושה שבועות.


בראיון התייצבו כאמור עשרה אנשים מגופים שונים, ממקומות שונים – חלקם משירות המדינה, חלקם, כמו המועמד שהומלץ על-ידי הוועדה פה אחד, מהסקטור העסקי יותר, ובסופו של התהליך, שארך יום שלם, ראיינו במשך 40-30 דקות כל אחת מהמועמדים. החליטה ועדת האיתור להמליץ פה אחד בהפרש ניכר על מר חיים אבידור כמועמד מוביל, ונתנה גם אפשרות בפער ניכר מאחור לשקול, היה והמינוי הזה לא ייצא לפועל, או יתברר שיש איזו מניעה חלילה, גם לבחון מועמד אחד נוסף, ובמקרה שגם המועמד הראשון וגם המועמד השני חלילה לא ייבחרו, הוועדה גם החליטה לאפשר בחינה של מועמד שלישי בהפרש עוד יותר גדול מאחורי המועמד שנבחר.


לאחר ההחלטה אני פניתי לארבעה הממליצים שמר אבידור ציין בטופס המועמדות שלו, ושוחחתי אתם. כמובן, תיעדתי את השיחות, דיווחתי ליתר חברי הוועדה, והתברר שיש קונצנזוס מאוד מעניין, כי הם לא סתם חזרו על עצמם, האנשים הממליצים, אלא היה קונצנזוס מאוד מעניין מזוויות שונות על היכולות המרשימות מאוד של מר אבידור, כפי שגם אנחנו התרשמנו, כפי שגם המעריכים הפסיכולוגיים התרשמו ממנו עוד לפני שאנחנו ישבנו.


כמו שכתבתי במכתב, אני רק אצטט מספר מילים: "בראיון עם מר אבידור התרשמנו כי מדובר באדם מנוסה ומקצועי מאוד בעיקר בתחום הכספים, מרשים ורציני, בעל שיקול דעת ובעל מוטיבציה גבוהה לשמש בתפקיד. גם משיחות עם מספר ממליצים עלה כי מדובר באדם מוכשר מאוד בעל יושרה, שביצע בהצלחה שורת תפקידים בכירים במגזר הפרטי, תוך שמירה" – וזה מאוד חשוב בכנסת – "על יחסי אנוש טובים עם עמיתים וכפיפים, אשר יוכל למלא בהצלחה את התפקיד המורכב והחשוב של חשב הכנסת. הדבר חיזק אותנו בהחלטתנו כי מדובר במועמד ראוי ביותר למשרה, והטוב מבין אלה שהגישו את מועמדותם".


ושוב אני חוזר – הוא נבחר בהפרש ניכר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, אדוני מנכ"ל הכנסת. מר אבידור, בבקשה.
חיים אבידור
יותר טוב ממה שמר לנדאו אמר אני לא יודע אם אוכל לעשות.
היו"ר משה גפני
על זה נאמר: "יהללך זר ולא פיך".
חיים אבידור
אני בן 56, נשוי פלוס שלושה בנים, תושב תל-אביב. ניסיוני, שאותו העמדתי לצורך המועמדות לתפקיד הזה, מסתכם בעיקר בניהול כספים ובמנכ"לות של מספר חברות בסקטור הפרטי.


אני רואה חשבון בהשכלתי, בוגר כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בר-אילן. שימשתי במשרד רואה חשבון תקופה לא ארוכה, עד שמוניתי שם כסניור. כשמוניתי סניור, החלטתי לפנות לתחום של ניהול כספים, ואז התחלתי בתפקידים זוטרים – סגן חשב, חשב, ואחר כך מנהל כספים, סמנכ"ל כספים, כאשר מהר מאוד התגלגלתי לחברות גדולות, חברות ששייכות לקבוצות מובילות במשק; בהתחלה הייתי סגן חשב בחברה ששייכת ל"אמפל" – בזמנו "אמפל" היתה שייכת לבנק הפועלים, זה כשהייתי סגן חשב ברשת מלונות "מוריה". לאחר מכן הייתי חשב, ואחר כך סמנכ"ל כספים בחברת "אלומית אריזות" – היום היא לא קיימת, שהיתה שייכת ל"כלל תעשיות" ולחברה לישראל, והיתה גם חברה ציבורית סחירה בבורסה. משם התגלגלתי לקבוצת פישמן, שם עשיתי את מרבית שנותיי; התחלתי כסמנכ"ל כספים בחברת "ניופורט", הקמתי את כל אגף הכספים בחברה הזאת. כשפישמן רכש את הריסות "תנובה אקספורט", אם אתם זוכרים, והקים את חברת "ניופורט", אני נכנסתי לתפקיד סמנכ"ל כספים, הקמתי אגף כספים של כ-שלושים איש, שהתפרס גם בארץ וגם בחברות בנות בחו"ל.
היו"ר משה גפני
בקיצור, יש לך ניסיון רב.
חיים אבידור
כן. לאחר מכן עברתי למנכ"לות.
היו"ר משה גפני
אתה מכיר את עבודת הכנסת, אתה יודע למה אתה הולך?
חיים אבידור
אני מכיר את עבודת הכנסת כאזרח שמתעניין בכנסת. את הפן העסקי – אמרתי לכם, אני בא מהמגזר הפרטי, אני בא למגזר הציבורי. כפי שאמרתי לך קודם, אני צריך לעשות איזשהו סוויץ' בראש, כי כל שאלה ששואלים אותי היום, אני קודם כל אומר, 'רגע, בוא נחשב את התשואה'. הבנתי שצריך לעשות את זה גם פה, אבל יש גם דברים יותר חשובים.


אני חושב שאני יכול להביא לתפקיד גם ניסיון מקצועי בתחום הכספים וגם ניסיון מקצועי בתחום ניהול.
היו"ר משה גפני
מר אבידור, אני חושב שמבין הנוכחים כאן אני נמצא הכי הרבה שנים בכנסת.
שי חרמש
יותר מכולנו יחד.
היו"ר משה גפני
אל תגזים. מערכת היחסים בין חברי הכנסת ובין יושב-ראש הכנסת בכל המקרים – עם החשבות היתה מערכת יחסים מצוינת. החשבות בכנסת היא חשבות מקצועית, היא חשבות שאנחנו מאוד סומכים עליה – אנחנו, חברי הכנסת, אפשר לומר באופן כללי. אולי יש בעיה פה ושם, אבל באופן כללי.


אני מאוד משבח את אבי לוי, החשב הפורש – באמת, היה חשב מעולה. אתה נכנס למערכת מסודרת. טובי חכימיאן, הסגנית שלו, עושה עבודה מקצועית. כל המערכת היא מערכת מצוינת, ולפי הכישורים שלך ולפי ההמלצות שלך, אני חושב שאנחנו הולכים לתקופה מצוינת וטובה, ואני מאחל לך הצלחה, שתוביל את זה כפי שצריך.

חבר הכנסת שי חרמש.
שי חרמש
קודם כל, משהו כבדיחה – לפני כחצי שנה נקראתי למשפט בבית דין לתעבורה, והשופט היה השופט ריבלין בירושלים. היה שם תור ארוך, ואמרתי לו: אדוני השופט, אני לא צריך פרוטקציה, כי זה בית משפט, רק אני באמצע דיונים בכנסת, אז אם אפשר לקדם את העניין, שאני אחזור חזרה. הוא אמר: כל דקה שאתה פה, זה פחות נזק למדינה...
עכשיו כמה מילים רציניות
אחת, חרף המחלוקת שהיתה על דרך מינוי הוועדה, גם אז טענתי, שאני חושב שמינוי של חשב לכנסת הוא דבר יותר מדי רציני בשביל לצאת במכרז. הרגיע אותי מאוד, דן, שני החברים נציגי הציבור – אני חושב שנתן לך הרבה אינטגריטי לוועדה, עובדה שרמי ובייגה היו שם. אם היו רינונים ודיבורים ומחשבות, וזה חלק מהבעיה של הפוליטיקה פה, ברגע ששמת את שני השמות האלה על השולחן, בעצם לי, אישרת את המערכת.


בדיעבד התוצאה היא תוצאה שאני חושב שטוב שהגענו אליה. חיים, אני מוכרח לומר שיש לך דרישת שלום מיונתן בסי – חברת "ניופורט" היא חברה שעובדת במגזר החקלאי, ומוכרת לנו מכל הגלגולים. לכן אני מנוע מלהצביע. אבל הוא מגדל הדרים...


גם על דעת מי שעמד בראש החברה שחיים היה מנכ"ל בה, דיברנו הבוקר, יש רק תשבחות ומחמאות לאופי המקצועי שחיים ניהל את זה, לניסיון, לידע, ליושר, לאמינות וההגינות. אני מרגיש מאוד נוח עם העניין.


אני רק אומר לך, וזה לא לבדיחה – המערכת הציבורית עובדת קצת אחרת מהמערכת העסקית, ויהיו כמה שינויי דיסקט שתצטרך לעשות לעצמך, ושלא תהיה מופתע. אנחנו נעזור לך להצליח, אין לך מה לדאוג, אבל זה עובד קצת אחרת. יש לך הזדמנות רגע לפני ההצבעה לומר, 'רגע, לא ידעתי', אבל אם אתה הולך קדימה, ברכתי המלאה.
ציון פיניאן
אתה הולך הלאה, לא קדימה.
שי חרמש
אם הוועדה הגיעה לתוצאה הזאת, היא עשתה עבודה מצוינת. תודה לך.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת מילר.
אלכס מילר
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני מברך את מר אבידור על כך שתקבל את המינוי, על הוועדה שהתכנסה ועשתה את הדיונים הנכונים, וכמובן, כל הנושא הזה, כשעלה על סדר-היום של ועדת הכספים בבקשה של יושב-ראש הכנסת, לעבור מוועדת מכרז לוועדת איתור, נאמרו כמה וכמה דברים. היה חשוב לי לשמוע, אם בכלל – המנכ"ל, אם תוכל להתייחס לזה, האם אותם דברים שרציתם לעשות אותם, כשהבאתם לנו הסברים על ההעברה מנושא המכרז לוועדת איתור, לפנות לאנשים ביוזמתכם ולא בדרך שעובד מכרז – האם זה עבד, האם זה הוכיח את עצמו? חשוב לי גם לדעת, חיים, איך אתה בסופו של דבר הגעת לוועדה – פנו אליך, או ראית את הפרסום של הנושא הזה?


אם הנושא הזה עבד כאן, ניתן להרחיב בדרך כזו או אחרת, כמובן, יכולים לחשוב גם על מקומות אחרים.
היו"ר משה גפני
תודה. ציון פיניאן.
ציון פיניאן
ראשית, אני רואה שהחברים מברכים לפני שהצבענו, אז אני אצטרף לברכות. אני רוצה לברך על ההקמה של ועדת האיתור, שתפקידה לאתר את הטוב ביותר, ואני בטוח שתצליח.


אבל פה אני רוצה לברך לא את הנבחר אלא את הבוחרים, שהחליטו על נבחר טוב, ואני בטוח שוועדת הכספים והעומד בראשה תמיד היו לעזר, והם ימשיכו להיות בעזר, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.
היו"ר משה גפני
תודה. אמנון כהן.
אמנון כהן
תודה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לברכות, מברך את צוות ועדת האיתור בראשות המנכ"ל. אני לא מכיר את המועמדים האחרים שהיו, אבל אני סמוך ובטוח, לפי הרכב הוועדה, שבחרו הכי טוב, והכי טוב הוא חיים. חיים, לפי מה שאני רואה כאן, התפקיד הזה קטן עליך. יש לך צוות מעולה, שכולל את טובי, שעושה עבודה מצוינת. גם החשב שישב כאן, את קודמו הכרתי – עושים עבודה מצוינת, ואני מאחל לך הצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה. פניה, בבקשה.
פניה קירשנבאום
אחרי כל המילים החמות מה שלי נותר זה לאחל לך באמת הצלחה, ואני בטוחה שיהיה לנו שיתוף פעולה פורה – עם ועדת כספים, אני מתכוונת.


אני שמחה שזו היתה ההחלטה של ועדת האיתור, למרות שבהתחלה היו לי ספקות לגבי ועדת איתור, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זו היתה, כנראה, החלטה טובה. לא הכרתי חשבים קודמים – זו הקדנציה הראשונה שלי בכנסת. אני מקווה שאתך תהיה לנו יותר עבודה. בהצלחה.
אלכס מילר
אבי עשה עבודה טובה.
היו"ר משה גפני
תודה. רק מילה אחת לפני שאתה יוצא – אני רוצה להצביע, אבל אני רוצה שתחזור; שאל חבר הכנסת מילר, איך הגעת? ראית פרסום?
חיים אבידור
ראיתי פרסום בעיתון, נכנסתי לאתר הכנסת, ראיתי את הפירוט של התפקיד, והוא מאוד סקרן אותי.
היו"ר משה גפני
תודה. אם אתה יכול לצאת לרגע, אודה לך.


אני מביא להצבעה את ההודעה בדבר מינוי חשב הכנסת.
שי חרמש
אלכס מילר הציג שאלות.
היו"ר משה גפני
לפני ההצבעה אתה רוצה?
אלכס מילר
לא משנה לי, אבל חשוב לי לשמוע.
היו"ר משה גפני
הוא אמור לדבר אחרי ההצבעה. הוא ישיב על השאלות האלה. שאלתי רק את השאלה הזאת ששאלת, כי חשבתי שזה משנה להצבעה.


רבותיי, אני מבקש לומר – חשב הכנסת אמור להיות בתפקיד עד 1.10; כי הבנתי שהוא אמור להיכנס ב-1.8.
דן לנדאו
תהיה חפיפה. האחריות היא של אבי לוי עד השנייה האחרונה.
היו"ר משה גפני
אני מודיע לחברי הוועדה כדלהלן: נצביע בעד אישור חשב הכנסת הבא. אם אנחנו מצביעים בעד, הוא ייכנס לתפקיד. הוא ייכנס לתפקיד ב-1.8, אבל עדיין לא יישא באחריות של חשב הכנסת, כי חשב הכנסת, אבי לוי, התפקיד שלו מסתיים ב-1.10, כלומר יש להם חפיפה. חשב הכנסת עד 1.10 נשאר אבי לוי. אם אנחנו מאשרים אותו כחשב, הוא נכנס לעבודה כבר ב-1.8, ועובד בחפיפה עם אבי לוי עד 1.10.


מי בעד אישור החשב - ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

המינוי אושר.
היו"ר משה גפני
בעד – פה אחד, החשב אושר.

אפשר לקרוא לו.


אני מתכבד להודיע לך שוועדת הכספים אישרה את המנוי שלך פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים, ועל כן אני מאחל לך הצלחה. התפקיד חשוב, ואני מברך אותך, שתצליח בתפקיד, ושהיחסים גם עם העובדים, גם עם הממונים וגם עם חברי הכנסת, גם עם יושב-ראש הכנסת, מנכ"ל הכנסת יהיו טובים, ותעשה את מלאכתך נאמנה, והשם ינחה אותך בדרך אמת.


דן לנדאו, רצית להשיב.
דן לנדאו
לפני שאני משיב לחבר הכנסת מילר, אני רוצה, כמובן, להיות ראש המברכים ואחרון המברכים. מאחר שאני ישבתי בוועדת האיתור ושמעתי את הממליצים, והממליצים הם אנשים עם משקל מאוד רציני, וכל אחד עשה משהו בחייו, וההמלצות שלהם היו כל כך חמות לגביך, אדוני החשב – אני סמוך ובטוח שבעזרת השם, נעשה ונצליח. יש הרבה משימות מאוד מאתגרות ומעניינות גם בחשבות, גם בהנהלת הכנסת בכלל, ואני מתפלל שהניסיון הרב שלך יהפוך לנו לעזר כאן בכנסת, ושתעזור לנו לתת ערך למחזיקי המניות, כי בכל זאת יש לנו 7.5 מיליון מחזיקי מניות כאן בארגון הזה, ואנחנו רוצים לא רק שהדוחות השנתיים יהיו חיוביים; אנחנו רוצים שכל יום הם ייכנסו ויראו שהמניה שלהם נותנת להם ערך, ואני בטוח שבזכותך כך יהיה.


לגבי השאלה של אלכס מילר, אנחנו בתחילת הדרך, בישיבה הראשונה של ועדת האיתור, כמקובל בפרוצדורות הללו, קבענו את סדר הדיון, והחלטנו שקודם כל נצא בפרסום, ונראה מי ייגש; והיה ונחשוב שהרשימה לא מספיק מקיפה או שהאנשים בה לא מספיק בעלי רמה, אז נחליט, האם אנחנו פונים החוצה באופן יזום לאנשים באופן פרטי.


לשמחתי, לא היה בזה צורך; כאמור, הגיעו ששים מועמדים, שלושים מועמדים נבחנו לעומק, ועשרה מועמדים עלו לגמר ונבחנו מאוד לעומק על-ידינו. ברגע שהוא התחיל לדבר, היה די ברור מי הולך להיות חשב הכנסת הבא, כלומר הוחלפו מבטים בין חברי הוועדה, ואני הקטן שבהם, ראיתי איך אנשים עם הרבה מאוד ניסיון מהנהנים בראשם ואומרים, יאה, יאה.
היו"ר משה גפני
אני מניח שהוא גם התכוון לשאלה הזאת, אבל אתה יכול לומר לנו היום, שמסתיים עידן המכרזים ומתחיל עידן ועדות האיתור?
דן לנדאו
אני לא יכול לומר דבר כזה.
היו"ר משה גפני
ודאי שאתה לא מחליט ולא קובע, כי על-פי ההחלטה שלנו, הפטור ממכרז זה רק למקרה הזה; הוא לא למקרה הבא. זו שאלה מאוד מעניינת, האם אנחנו נמצאים בפתחו של עידן חדש, שבמקום מכרז, שמכרז זה דבר מאוד מרובע ומאוד בלתי-ניתן לגמישות, האם התחיל עידן ועדות האיתור, כפי שנוהגים בפרקליטות – במשנים ליועץ המשפטי?
דן לנדאו
קודם כל, הליך של ועדת איתור – שלא ייווצר פה הרושם הלא נכון – הוא הליך תחרותי, שוויוני, לא רק ברמה הפורמליסטית, אלא ברמה המהותית הוא דומה מאוד למכרז, אלא שהוא מאפשר גמישות נוספת, במצב שבו רואים שהכלי המכרזי השגרתי לא משיג את מטרתו, וכמו שאמרתי, אם אנשים כמו מר אבידור לא היו ניגשים, בהחלט אני מניח שאנשי המעלה שהיו שם היו משכנעים אותי, שצריך לפנות לאנשים באופן ספציפי, כפי שוועדות איתור עושות; ראו לאחרונה ועדת איתור ליועץ המשפטי לממשלה, ועדת האיתור ליועץ המשפטי לכנסת, יכולה היתה לעשות את זה ולא עשתה את זה בדיוק מאותן סיבות, כלומר ועדת האיתור ליועמ"ש הכנסת החליטה שהיא קיבלה מספיק מועמדים, והחליטה שאין צורך לפנות החוצה, אבל יכולה היתה לעשות את זה, כך שהכלי הזה הוא כלי מכרזי, נטוע עמוק בדין ועמוק בפרקטיקה, רק שהוא מאפשר גם לצאת קצת מהמגבלות- -
אלכס מילר
האם פרסמתם באותם מקומות שהייתם מפרסמים?
דן לנדאו
ודאי, ויותר רחב. השקענו די הרבה כסף בפרסום.


חשוב לי להודות לכמה אנשים. אני מבקש להודות לאנשים שהובילו את התהליך ונטלו בו חלק, בראשם למירה פיירשטיין, מנהלת אגף משאבי אנוש וסגניתה לבנה כהן, לכל אנשי האגף, לחברי הוועדה הציבורית, שתרמו מזמנם, והם אנשים מאוד עסוקים, לששים המתמודדים שנתנו אמון בתהליך, לוועדת הכספים, שנתנה אמון בתהליך ונתנה אמון בבחירה שבחרנו. חשוב לי כבר בפורום הזה, למרות שיהיו עוד הרבה פורומים, להודות מאוד לחשב היוצא, לאבי לוי, שמשאיר פה נעליים גדולות. אני לפחות בתת-מודע חיפשתי אדם שיזכיר לי אותו במידותיו, במתינותו, בשיקול הדעת שלו, בבגרות שלו, ובעזרת השם, אני מקווה שבחרנו בדיוק באדם כזה, שייכנס לנעליים הגדולות הללו וימלא אותן. תודה רבה לכולכם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.
חיים אבידור
אני רוצה להודות על האמון שנתתם בי, ואני מקווה למלא את הציפיות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים