ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2010

הצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

19.7.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 108

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ח' באב התש"ע (19 ביולי 2010), שעה 10:45
סדר היום
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי כנסת (פ/2453/18).
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – מ"מ היו"ר

רחל אדטו

חיים אורון

אורי אורבך

דניאל בן-סימון

נסים זאב

רוברט טיבייב

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

ציון פיניאן

דוד אזולאי

משה גפני

ציפי חוטובלי
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחןרן בן-יושפט – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, הצעת חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי כנסת (פ/2453/18)
היו"ר זאב אלקין
צהריים טובים.
שלמה מולה
לא הודענו על מינוי חדש.
היו"ר זאב אלקין
אין מינוי חדש. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני לנהל את הישיבה הזאת. אנחנו פותחים את הישיבה. הנושא שעל סדר-היום, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת דוד אזולאי.
דוד אזולאי
גם אתה חתום על הצעת החוק.
היו"ר זאב אלקין
למען הסר ספק, כפי שהעיר חבר הכנסת אזולאי, גם אני בין יוזמי הצעת החוק, כמו גם עוד הרבה חברי כנסת אחרים, כמו חבר הכנסת אילטוב, חבר הכנסת גפני ואחרים.

לגבי הצעת החוק הזאת היתה המלצה בזמנו, כאשר הצעת החוק עלתה למליאה, להעביר את הצעת החוק של הייעוץ המשפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לאחר ההצבעה על הצעת החוק במליאה נאמרו שתי הצעות אחרות, ועדת החוקה וועדת הכספים. לכן יש לנו שלוש אפשרויות. יושב-ראש ועדת החוקה הודיע לי שהוא מוותר על הדרישה לוועדת החוקה, כך שנשארו לנו שתי אפשרויות, ועדת הכספים וועדת הפנים.
חיים אורון
הוא ביקש להעביר לוועדת החוקה?
היו"ר זאב אלקין
בזמנו כן.
חיים אורון
אני רציתי לבקש, ולאחר שהוא ביקש ויתרתי.
היו"ר זאב אלקין
אתה יכול להציע להצביע גם על זה. בדרך כלל אנחנו נוהגים לא לשלוח חוקים לוועדות שהיושב-ראש מוותר, אבל פורמאלית זכותך להמשיך להתעקש.
חיים אורון
אני מנסה להבין מי נגד מי.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שאף אחד לא נגד אף אחד. אני לא חושב שמישהו נגד מישהו.
חיים אורון
לא, זה חוק לשם שמים. גפני הסביר לי בבוקר שזה חוק לשם שמים.
היו"ר זאב אלקין
יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
אני רוצה להעביר את זה לוועדת הכספים. תודה.
היו"ר זאב אלקין
יושב-ראש ועדת הפנים, בבקשה.
דוד אזולאי
הצעת החוק הזאת נוגעת בגזברים ויועצים משפטיים ברשויות המקומיות. ועדת הפנים היא האכסניה הטבעית לקיום הדיון בשני הנושאים הללו, ולכן אני מבקש מאוד להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים.
אברהם מיכאלי
מה אומר הייעוץ המשפטי?
ארבל אסטרחן
העמדה שלנו היא ועדת הפנים. מדובר בתיקון של חקיקה.
מנחם אליעזר מוזס
מכיוון שמדובר ביועצים משפטיים, אנחנו מבקשים את ועדת החוקה. ואם מדובר בגזברים, אז ועדת הכספים.
משה גפני
הייתי מסכים לוועדת החוקה, אבל דוד רותם הסיר, ולכן נשארה ועדת הכספים.
מנחם אליעזר מוזס
אם כך, לוועדת הכספים. גזבר זה כסף.
משה גפני
יש לזה השלכות כספיות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מוזס רוצה כספים או חוקה?
מנחם אליעזר מוזס
אם חבר הכנסת רותם ויתר, אני רוצה כספים, מכיוון שזה גזברים.
היו"ר זאב אלקין
והיועצים לאן?
מנחם אליעזר מוזס
גם לכספים.
נסים זאב
גם היועצים מקבלים כסף. כולם מקבלים כסף.
היו"ר זאב אלקין
האפשרויות הן כספים או פנים, ומי שרוצה להתעקש על ועדת החוקה כנגד רצונו של יושב-ראש הוועדה יכול להתעקש.
דניאל בן-סימון
מה העמדה שלך, אלקין?
היו"ר זאב אלקין
היה על כך דיון בהנהלת הקואליציה והתקבלה שם העמדה בעד ועדת הפנים.
דניאל בן-סימון
ומה העמדה שלך?
היו"ר זאב אלקין
פנים.
דוד אזולאי
בואו לא נשנה סדרי בראשית.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך להתחשב בעמדת הייעוץ המשפטי.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. אגב, זה מה שהנחה אותי. היות שהיתה פה מחלוקת שלא הצלחתי להתגבר עליה, הצעתי ללכת לפי הייעוץ המשפטי, כי אני חושב שזאת הדרך הכי נכונה.

האם האפשרות של ועדת החוקה ירדה?
משה גפני
ירדה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים? מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה?

ה צ ב ע ה

בעד ועדת הכספים – 6

בעד ועדת הפנים והגנת הסביבה – 5

נמנעים – אין

הרוב בעד להעביר לוועדת הכספים.
דוד אזולאי
אני מבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
הרביזיה תוצבע במועד אחר. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:03

קוד המקור של הנתונים