ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009, הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע - התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט-2009, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-2010, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין - שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט-2009, הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009, חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

19.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 107

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ח' באב התש"ע (19 ביולי 2010), שעה 09:00
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010, לפני קריאה שנייה ושלישית.

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (הוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית),

התש"ע-2010 (מ/472).

2. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי כנסת (פ/735/18).
3. הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי כנסת (פ/758/18).
4. הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009 - של חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/829/18).
5. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-2010 - של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18).
6. הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין – שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/18/ 1558).
7. הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט- 2009- של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/18/ 1472).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב

אריה אלדד
מוזמנים
סגנית השר גילה גמליאל
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק
חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010, לפני קריאה שנייה ושלישית
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010, לפני קריאה שנייה ושלישית. מכבדת אותנו סגנית השר גילה גמליאל. אני מעיר, שמאחר שבוועדת העבודה והרווחה אוחדה הצעת החוק הממשלתית עם הצעת החוק של חברי הכנסת רותם ואילטוב באותו מרכיב שפיצלנו כאן, של סעיף 3 של אותה הצעה, אנחנו כמובן מתייחסים לעניין כמכלול אחד, מאחר שהוא אושר כמכלול אחד בוועדת העבודה והרווחה. במידה שיוחלט כאן להקדים את הדיון, ההקדמה תחול על החוק בנוסחו המחודש והמשולב, כפי שגובש בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. סגנית השר גילה גמליאל מכבדת אותנו כאן ואנחנו שמחים לארח אותך. בבקשה.
סגנית השר גילה גמליאל
אנחנו שמחים להיות לימינך. בשעה טובה הצעת החוק מוכנה. ביקשנו את הפטור מחובת הנחה, ואנחנו כבר בשבוע האחרון של מליאת הכנסת. מדובר על חוק שייכנס לתוקפו כבר בשנת הלימודים הקרובה, באוקטובר. החוק הוא חוק מסמיך, הוא מסמיך את השרים באישור ראש הממשלה, והוא אמור לחזור לוועדת העבודה והרווחה, כך שאנחנו צריכים את הזמן על-מנת לממש את החוק. זו בשורה טובה שהגענו לזמן הזה.

אני רוצה לברך, כמובן, את היושב-ראש יריב לוין, על כך שלאורך כל הדרך סייעת וקידמת את הצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
בשמחה. אכן הצעת חוק חשובה, וכן ירבו כמותה.

מי בעד הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה.
סגנית השר גילה גמליאל
תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה ושיהיה בהצלחה.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (הוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית),

התש"ע- 2010 (מ/472);
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני על סדר-היום, קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. הצעת החוק הראשונה, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (הוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע-2010 (מ/472). הלשכה המשפטית המליצה להעביר לוועדת החוץ והביטחון. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט או ועדת הכספים. הנושא הזה הוא לא בסמכות ועדת הכספים, הוא גם לא ביקש לקבל אותו. בסופו של דבר, אחרי שיחות שהיו לי עם יושב-ראש ועדת החוקה ויושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ועם יושב-ראש הקואליציה, גובשה הצעה להקים ועדה משותפת שכוללת את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת החוקה, חוק ומשפט, בהרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון היושב-ראש זאב אלקין ועמו חברי הכנסת בילסקי, אלדד, מקלב ומשה מטלון. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט חברי הכנסת מיכאלי, חוטובלי, מולה, כבל ודני דנון. אני מציע לאשר את הסיכום הזה, שהוא כאמור על דעת ראשי הוועדות. מי בעד?
אריה אלדד
לי אין זכות הצבעה, אבל אני תומך בכל לב.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

2. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי כנסת (פ/735/18);
3. הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי כנסת (פ/758/18);
4. הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009 - של חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/829/18).
5. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-2010 - של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא הוא קבוצת הצעות החוק שעוסקות בחוקים שמאפשרים להשיב למצב סביר והגיוני ונורמאלי את התנאים המפליגים שמהם נהנים האסירים הביטחוניים, בעיקר אלה שמשתייכים לארגונים שדורשים את שחרורם כנגד שחרורו של חייל או חטוף ישראלי, בין עכשיו ובין בעתיד. מדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי כנסת (פ/735/18); הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי כנסת (פ/758/18); הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009 - של חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/829/18). הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-2010 - של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18).

נשמעו כל מיני הצעות. בסופו של דבר ברור שהנושא הזה מצוי באופן ישיר במגרש של ועדת הפנים. יש אולי נגיעה גם לוועדת חוץ וביטחון. חבר הכנסת אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
בכנסת הקודמת עברה הצעת חוק טרומית שלי באותה הלשון והועברה לוועדת החוץ והביטחון, כי חשבו שזו החצר הטבעית שלה. הסתבר שיש מספיק מקום בפריזר של ועדת החוץ והביטחון, ושם היא שוכבת עד היום. לכן גם אם יש חילוקי דעות, ברור שוועדת החוץ והביטחון לא רצתה אז, ובהרכב הנוכחי לא תרצה גם היום, לעסוק בחוק החשוב הזה. לכן אני תומך בהעברה לוועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שזה המקום הנכון להצעה הזאת, בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מציע להעביר את כל ההצעות האלה כמקשה אחת לוועדת הפנים והגנת הסביבה, גם על-פי ההמלצה של הלשכה המשפטית. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד, תרתי משמע, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

6. הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין – שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט- 2009 - של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/18/ 1558);
7. הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת
(פ/18/ 1472)
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין – שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/18/ 1558); הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט-2009 - של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/18/ 1472). חברי הכנסת לא נוכחים כאן, אבל נאמר שהם ביקשו את ועדת הפנים. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היתה הצעה להעביר לוועדת הכלכלה, אבל לא קיבלנו מהם התייחסות ואני מניח שזה לא בתחום סמכותם. יושב-ראש ועדת הפנים ביקש לקבל את ההצעות אליו, ואני מציע שכך נעשה.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

אני מבקש לעדכן שבשעה 10:45 תתקיים כאן ישיבה נוספת לעניין קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי כנסת, מספר פ/2453/18.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים