ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2010

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים