ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2010

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 17), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט

19.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 334

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' באב התש"ע (19.07.2010), בשעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 17) (סימון ייעוד תרופה על אריזה של תכשיר בלא מרשם), התש"ע-2010, של חה"כ אורלי לוי-אבקסיס, חה"כ ציפי חוטבלי, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ אלכס מילר (פ/2247).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
רחל גוטמן – מנהלת המחלקה לרישוי תכשירים רפואיים, משרד הבריאות

עו"ד נילי דיקמן – משרד הבריאות

אילנה צינס – סגנית מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

הדר אמיר – אחראית רישום, טבע תעשיות פרמצבטיות

גיא גורצקי – מנכ"ל פארמה ישראל – ארגון הגג של חברות התרופות

כרמל פלדמן – סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
יעקובית ישפה, אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 17) (סימון ייעוד תרופה על אריזה של תכשיר בלא מרשם), התש"ע-2010, של חה"כ אורלי לוי-אבקסיס, חה"כ ציפי חוטבלי, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ אלכס מילר (פ/2247).
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. חה"כ אורלי לוי-אבקסיס, בבקשה.
אורלי לוי-אבקסיס
האמת היא, שקיבלתי את עמדת משרד הבריאות שאמר, שבגלל שיש תרופות מסוימות הרשומות לחולים מסוימים ומסוכנות לאחרים, אנחנו לא נרצה שאנשים יהפכו להיות הרופאים של עצמם. כלומר, במקרים כאלה עדיף להחריג אותן מתוך החוק. אני הסכמתי עם זה. אנחנו באים להיטיב, להקל ולמנוע אשפוזי שווא בגלל לקיחת תרופות שיכולות לסכן את המטופל. אנחנו לא באים להחמיר את המצב, אלא לתקן אותו, לסדר את ארון התרופות שלנו ולמנוע רכישה נוספת של תרופות ששכחנו מה הייעוד שלהן. אני חושבת, שאפשר להתקדם עם הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד הבריאות?
נילי דיקמן
הנוסח כפי שהוא מונח כעת מקובל עלינו. קיימנו כמה דיונים משותפים, והדברים תואמו איתנו.
אורלי לוי-אבקסיס
יש לי שאלה: האם אנחנו מתכוונים לתרופות ללא מרשם גם בתוך בית המרקחת?
נילי דיקמן
גם שנמכרות בתוך בית המרקחת.
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו הערות?
כרמל פלדמן
אני נציגת התאחדות התעשיינים. אנחנו מברכים על הצעת החוק בנוסח הזה. מבחינת התחולה של החוק, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שכבר עכשיו יש חידושים של אריזות, ולכן במידה ויש חידושים אנחנו נחיל אותם אבל היינו מבקשים להגביל את זה כיוון שיש מוצרים שחודשו כעת והפעם הבאה שהם יחודשו תהיה בעוד חמש שנים. אנחנו נתחיל את זה לפני השנתיים, אבל לא נסיים את זה עד תום השנתיים כי יש מוצרים שחודשו רק כעת.
היו"ר חיים כץ
מה זה מוצרים? מה הכמות?
כרמל פלדמן
סך הכל יש 180 סוגים שונים.
היו"ר חיים כץ
יש לכם שנתיים לתקן גם את מה שחודש עכשיו, אחרת זה יהיה אנדרלמוסיה: ההוא חודש לפני וההוא חודש אחרי.
אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו סיכמנו עם משרד הבריאות על שנתיים.
רחל גוטמן
אני מנהלת רישום תרופות באגף הרוקחות. אני רוצה להעיר, שהיום אנחנו מחדשים רישום של תכשיר אחת ל-10 שנים ולא אחת ל-5 שנים. אם נחכה לחידוש הבא, זה יהיה בעוד 10 שנים.
היו"ר חיים כץ
עד שנתיים הכל יחודש, והכל יבוא על מקומו בשלום. אנחנו עוברים להקראה של הצעת החוק.
יעקובית ישפה
קוראת את הצעת החוק: 1. בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א -1981, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אריזת תכשיר בלא מרשם, למעט תכשיר בלא מרשם כמשמעותו בסעיף 42(ב) ו-(ג), יסומנו באופן ברור וקריא, בעברית, למעט המרכיב הפעיל, גם אלה, ולעניין האמור בפסקאות (1) ו-(5) – גם בערבית, באנגלית וברוסית:

(1) שם התכשיר

(2) מטרת השימוש
(3) המרכיב הפעיל
(4) תוויות זהירות כהגדרתן בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל"ג-1972
(5) יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש
(6) כל סימון אחר שהורה המנהל
2. תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012).
היו"ר חיים כץ
אפילו קיבלתם יותר משנתיים.
אורלי לוי-אבקסיס
בחודש.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה
היו"ר חיים כץ
מאחר וכל חברי הכנסת הנוכחים תמכו בהצעת החוק, ולמרות שזה עדיין לא עבר במליאה, אני רוצה לברך את חה"כ אורלי לוי-אבקסיס, שפעילה בתחום הרפואי, בתחום הטיפול בילדים, על עבודתה בוועדה ובכנסת. אני מברך אותך, שכן ירבו החוקים, לפחות בוועדה הזו. הוועדה התברכה שיש בה חברת כנסת כזו.
אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה. לכבוד הוא לי לשבת בוועדה כזו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים