ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/07/2010

צו משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים)(הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון)(הוראת שעה), התש"ע 2010, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התש"ע 2010, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית)(תיקון מס' 2), התש"ע 2010, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום)(תיקון מס' 2), התש"ע 2010, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2), התש"ע 2010, תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התש"ע 2010, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) , התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.7.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 332

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, ד' באב התש"ע (15 ביולי 2010), שעה 11:30
סדר היום
1.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התש"ע-2010

2.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

3.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-‏2010

4.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

5.
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התש"ע-2010

6.
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

7.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

8.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

9.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התש"ע-2010

10.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

11.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

12.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

13.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

14.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010.

15.
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010.

16.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2) התש"ע-2010

17.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון) (הוראת שעה) התש"ע-2010

18.
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
איליה כץ, אגף התקציבים, משרד הביטחון

אליהו גיטמן, אגף התקציבים, משרד הביטחון

עו"ד ערן יוסף, לשכת היועץ המשפטי, משרד הביטחון

גיל סימנהויז, מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

ניר קליגר, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
ייעוץ משפטי
זיו מגור
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התש"ע-2010

2.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

3.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-‏2010

4.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

5.
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התש"ע-2010

6.
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

7.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

8.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

9.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התש"ע-2010

10.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

11.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

12.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

13.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

14.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010.

15.
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010.

16.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2) התש"ע-2010

17.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון) (הוראת שעה) התש"ע-2010

18.
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
יום חמישי בשבוע, ד' באב, ה-15 ביולי 2010 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום צווים ותקנות לעדכון תגמולים לנכי צה"ל, למשפחות שכולות ולחיילים.


אנחנו נעבור על התקנות ואם יש למישהו לומר משהו, יאמר. מה שצריך לאשר, נאשר, ומה שלא – לא.
זיו מגור
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התש"ע-2010.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – החוק) בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.
תגמולים לאלמנה עם יתומים

התגמול החודשי לעניין סעיף 8(ב) לחוק הוא 222.7 אחוזים מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף 8(א) לחוק.

התגמול החודשי לעניין סעיף 10(א) לחוק הוא 89.1 מסך כל המשכורת הנהוגה באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.


לגבי סעיף 3 מדבר על סעיף 13(1) לחוק של חיילים שנספו במערכה. הסעיף הזה בוטל בעקבות תיקון 30 לאלמנות צה"ל שאפשר להן להינשא ולא לאבד את הקצבה. לכן לדעתי כותרת המשנה, תגמולים לאלמנה בעד יתומים שהאלמנה נישאה, כבר לא רלוונטית.


אני מבקש לא להצביע על זה עכשיו.
ניר קליגר
גיל, מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, מיד מגיע. הוא בדרך משירות מילואים וביקש להתנצל על האיחור.
היו"ר חיים כץ
אם הוא יגיע, אנחנו נדון בנושא.
זיו מגור
אם כן, נדלג על כך.
ערן יוסף
אפשר להתחיל מתקנות הנכים.
היו"ר חיים כץ
תקנות הנכים, מתקנה (5)
זיו מגור
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התש"ע-2010

1.
שיעור השכר הקבוע

השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 130.2 אחוזים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושמשתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

2.
שיעור תגמול מחוסר פרנסה.

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק יהיה –
(1)
לנכה שדרגת נכותו מ-10 עד 18 אחוזים, 51.6 מדרגה הקובעת ואם יש לנכה ילד, 75.4 מהדרגה הקובעת.

(2)
לנכה שדרגת נכותו מ-19 עד 39, 75.4 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 107.3 מהדרגה הקובעת.

(3)
לנכה שדרגת נכותו מ-40 עד 100 אחוזים – 107.3 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 139.1 אחוז מהדרגה הקובעת.

3.
הדרגה הקובעת

הדרגה הקובעת לעניין סעיף 6(ג) לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

4.
תגמול לנכה נצרך

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7(א) לחוק יהיה 158.6 מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו 22 של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה ילד, 176.2 אחוז מהדרגה הקובעת.

5.
תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7(ד) לחוק לא תעלה על 98.3 אחוז מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

6.
ביטול

צו הליכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ט-2009 – בטל.

7.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפו עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אתם נציגי הצבא?
אליהו גיטמן
אנחנו נציגי משרד הביטחון. היועץ המשפטי יצא לרגע. הנה, הוא חזר.
היו"ר חיים כץ
לאן הלכת? אנחנו כבר קראנו את התקנה.
ערן יוסף
יצאתי לבקש שיבדקו את נושא המשפחות.
היו"ר חיים כץ
אין לכם הערות?
ערן יוסף
אין הערות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה (5) – אושרה
זיו מגור
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

לעניין הזה, תקנות הנכים (טיפול רפואי), לפי הסעיפים שמסמיכים בחוק הנכים, אני מדלג על זה כי אין צורך באישור הוועדה לעניין הזה.

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון)( הוראת שעה), התש"ע-2010


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התש"ט-1959 (נוסח משולב) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.

1.
תיקון תקנה 2

בתקנה 2(א) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום), תוספת למימון צרכים מיוחדים, התשס"ג-2003, במקום "68.64" יבוא "68.99".

2.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
מה זה 68.64 ויבוא 68.99?
ערן יוסף
אנחנו מדברים על עדכון התגמולים בהתאם להסכם עם ארגון הנכים. בתקנה הקיימת מופיע המספר 68.44.
היו"ר חיים כץ
מה זה 68.44?
קריאה
שקלים.
היו"ר חיים כץ
וזה עולה ב-30 אגורות?
ערן יוסף
זה עולה ב-35 אגורות.
היו"ר חיים כץ
זה עדכון של 3 אחוזים?
קריאה
חצי אחוז.
היו"ר חיים כץ
מה זה חצי אחוז? מאיפה נולד חצי אחוז?
אליהו גיטמן
אולי נציג את החשבון באופן כללי שהוא רלוונטי לגבי כל התקנות.
היו"ר חיים כץ
תאמר בכמה היה העדכון.
אליהו גיטמן
ההצמדה לכל שלושת האוכלוסיות עליהן אנחנו מדברים מבוססת על הסכם שנעשה אתן עוד משנת 1986 ואנחנו פועלים על פי זה. על פי ההסכם הזה פעמיים בשנה נעשית בדיקה מול מדד מסוים שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנקרא מדד שכר קהילתי ולפי ההתייקרות שהמדד הזה מצביע עליה, אנחנו מעדכנים.


המדד הזה, אנחנו בודקים אותו כל חצי שנה. באפריל 2009 הוא נבדק ונמצא שהוא ירד. לכן באפריל 2009 לא היה עדכון. לפי ההסכם, כאשר יש ירידה, אין עדכון.
היו"ר חיים כץ
מתי היה העדכון האחרון?
אליהו גיטמן
באוקטובר 2008.


באפריל 2009 הייתה ירידה.
היו"ר חיים כץ
של כמה?
אליהו גיטמן
של אחוז. 0.99. כמעט אחוז. הבדיקה הבאה, התחנה הבאה הייתה באוקטובר 2009, אז היה גידול של אחוז וחצי. עכשיו אנחנו מעדכנים את האחוז וחצי הזה.
היו"ר חיים כץ
כשהיה שלילי, לא מתייחסים אליו? אנחנו לא מורידים אותו אלא סופרים אותו אחר כך?
אליהו גיטמן
אנחנו סופרים אותו אחר כך.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, כל התקנות האלה הן 0.6?
אליהו גיטמן
לא, זה אחד וחצי.
היו"ר חיים כץ
זה לא אחד וחצי.
אליהו גיטמן
בשישה חודשים אנחנו מקזזים את החצי שנה בה הייתה ירידה ואחר כך אנחנו נותנים את האחוז וחצי. עד אפריל 2010, זה חצי אחוז, ומאפריל 2010 זה אחוז וחצי.
היו"ר חיים כץ
מאפריל 2010 אנחנו עוד לא מעדכנים.
אליהו גיטמן
בגין ההתייקרות הזאת כן מעדכנים. זאת התייקרות שמשפיעה קדימה.
ערן יוסף
יש כאן שני קבצים של תקנות וצווים. קובץ אחד מדבר על עד אפריל.
היו"ר חיים כץ
העניין נראה לי לא רציני ואני אומר לך. אם שר הביטחון מבקש ממני בהול לעדכן ומדובר כאן על כלום, יכול להיות שהזמן שלי הוא זמן הפקר. אם הוא בא לעדכן 30-40 אגורות, זה לא רציני.
אליהו גיטמן
זה לא 40 אגורות. בסך הכל מדובר במיליונים רבים.
היו"ר חיים כץ
אני לא מסתכל על הסך כל אלא אני מסתכל על הבן אדם.
אליהו גיטמן
גם עבור הבן אדם.
היו"ר חיים כץ
איך? אני רואה כאן 30 אגורות.
אליהו גיטמן
זאת משקולת, אבל אדם מקבל מספר משקולות.
היו"ר חיים כץ
בסך הכל שני שקלים?
אליהו גיטמן
לא.
היו"ר חיים כץ
כמה זה יוצא בסך הכל?
ערן יוסף
זה מאות שקלים לבן אדם.
היו"ר חיים כץ
איך מאות שקלים?
ערן יוסף
כי זאת נקודה אחת.
היו"ר חיים כץ
איך 0.6 אחוז יכול להיות מאות שקלים?
איליה כץ
זה 0.6 מתוך שני מיליון.
היו"ר חיים כץ
לא, פר בן אדם.
איליה כץ
תחלק את 2 מיליון השקלים לאוכלוסייה של 70 אלף אנשים.
היו"ר חיים כץ
דבר אתי פר בן אדם. תחלק בבית ותבוא אלי ותאמר לי פר בן אדם.
איליה כץ
פר בן אדם אי אפשר לומר, כי כל אחד מקבל סכום שונה.
היו"ר חיים כץ
אתה באגף התקציבים לא יודע לומר לי פר בן אדם? אתה לא יודע לומר לי בממוצע כמה עולה? כמה מקבלים תגמולים? 20 אלף שקלים? כמה בן אדם מקבל?
ערן יוסף
תגמול לנצרך יכול להגיע ל-9,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. כמה זה 0.6? 54 שקלים. במקרה הכי גרוע, 54 שקלים. הבאתם את זה בהול.
ערן יוסף
זה העדכון המדדי שהיה.
היו"ר חיים כץ
למה בהול?
ערן יוסף
ביקשנו שהדבר הזה יתבצע לפני פגרת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
למה? כי רצית שכל אחד יקבל עוד שני שקלים?
ערן יוסף
הדרישה לקבל את ה-5 שקלים או את ה-20 שקלים או את ה-100 שקלים, היא לא מצד משרד הביטחון שמשלם אלא מצד הארגונים, מצד הנכים והזכאים. הם אלה שרוצים לקבל את זה. התהליך על פי החוק היום הוא תהליך ארוך וסיזיפי שלוקח כמה חודשים עד שאנחנו יכולים לעשות את העדכונים.
היו"ר חיים כץ
כשאני באתי לכאן לפני שנה, ההצמדה הייתה ל-2007 ולא מיהרתם. לא מיהרתם כאשר היה צריך לתת את התוספת שכר של המגזר הציבורי, את ה-36 אחוזים, את מענקי ההפרשים. לא מיהרתם.
ערן יוסף
זה לא נכון. זה ניתן אוטומטית ואנחנו לא באים לכאן.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אני אומר מה היה בוועדה ואני יודע איך אנסתי אותם לשלם את זה. שום דבר לא ניתן אוטומטית. ההצמדות היו ולא רצתם. אני יודע איזה קרב עשיתי כשאמרתי שאני רוצה שזה יהיה צמוד באופן קבוע. עכשיו אתם באים בבהילות מאתמול להיום על 20 אגורות. נתייחס בהתאם. זה לא רציני. ממש ממש לא רציני.


אנחנו מצביעים על אישור תקנת תגמולים לנכים, תוספת משמעותית ורצוי לציין את הריצה המהירה של משרד הביטחון להוסיף תוספת שכר לזכאים בסכום של 35 אגורות.

ה צ ב ע ה

אושר
זיו מגור
לגבי תקנה 8, אין צורך באישור הוועדה.
ערן יוסף
אנחנו מביאים לידיעת הוועדה את הצווים והתקנות שלא מצריכים אישור.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מודים לכם.
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תשלום למימון צרכים מיוחדים, התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות העיקריות), במקום הטבלא יבוא –

(א)
הסעיף -(1)
סעיף 7 – תוספת בשקלים חדשים, 303.73.(2)
סעיף 8(ב) – 582.65 שקלים.

(3)
סעיף 8(ג) – 582.65 שקלים בתוספת 373.11 בעד כל יתום שלאחר הראשון.(4)
סעיף 8(ד) – 303.73 שקלים.(5)
סעיף 9(א) – 373.11 שקלים.(6)
סעיף 13(1) – 373.11 שקלים.

(7)
סעיף 13(2) – 373.11 שקלים בתוספת 373.11 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.(8)
סעיף 13(ב)(1) – 373.11 שקלים.

(9)
סעיף 13(ב)(2) – 373.11 שקלים בתוספת 373.112 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.

(ב)
לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ב) או 8(ג) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים – 373.11 שקלים.

(ג)
לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים – 922.77 שקלים בתוספת 618.20 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.

(ד)
לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה 60 שנים הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום או ליתומים של נספה שמלאו להם 24 שנים ויותר – 973.09 שקלים.

2.
תיקון תקנה 1(א)


בתקנה 1(א) לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום "561" יבוא "567".

3.
תיקון תקנה 1(ב)


בתקנה 1(ב) לתקנות העיקריות, במקום "16,333 שקלים" יבוא "16,495 שקלים".

4.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 10 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 11

בתקנה 11(א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לרכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) התשי"ט-1959, בפסקה 4


בתקנה היום כתוב במקום 52.0 אחוז, שיבוא 52.5 אחוז. בתקנות עצמן מופיע לא 52 אלא 51.7. מבחינת ההעלאה אין בעיה אלא שזה לא מדויק לפי מה שהתקנות מציינות כיום. רציתי להסב את תשומת לבכם שזה 51.7 ולא 52.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חוסכים לכם 30 אגורות.
זיו מגור
אנחנו מצביעים על ה-51.7.

2.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
ערן יוסף
כמו שהתחלתי להסביר קודם, יש כאן שני קבצים של תקנות. קובץ ראשון מדבר על עד 1 באפריל. אולי עשינו את זה בסדר הלא נכון. לכן, כאשר אתה מסתכל על הנוסח שאתה מסתכל עכשיו שהוא מה-1 באפריל קדימה או מסתכל על התיקון, שהוא כאן, שהוא במסגרת זאת, אנחנו עושים שני תיקונים: האחד, עד ה-1 באפריל ואחד מה-1 באפריל. היום רשום בתקנות 51.7 ואנחנו מאשרים עד ה-1 באפריל 52 ומה-1 באפריל 52.5.
זיו מגור
אני משאיר את זה במקום 52.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 11 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 10

בתקנה 10(א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית), התשי"ט-1959, בפסקה 3, במקום "52.0 אחוז" יבוא "52.5".

2.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 12 – אושרה פה אחד
זיו מגור
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

1.
החלפת סעיף 2

במקום סעיף 2 לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום), התשמ"ד-1982, יבוא:

סכום מענק הנישואין.

קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29 לחוק מענק נישואין בסכום של 113.995 שקלים.

2.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 13 – אושרה פה אחד
זיו מגור
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התש"ע-2010

1.
שיעור השכר הקובע

השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 131.5 אחוזים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

2.
שיעור תגמול מחוסר פרנסה

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק יהיה:

(1)
לנכה שדרגת נכותו מ-10 עד 18 אחוזים – 52.1 מהדרגה הקובעת ואם יש לנכה ילד, 76.1 אחוזים מהדרגה הקובעת.

(2)
לנכה שדרגת נכותו מ-19 עד 390 אחוזים – 76.1 אחוזים מהדרגה הקובעת ואם יש לנכה ילד, 108.4 אחוזים מהדרגה הקובעת.

(3)
לנכה שדרגת נכותו מ-40 עד 100 אחוזים – 108.4 אחוזים מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 140.5 אחוזים מהדרגה הקובעת.

3.
הדרגה הקובעת

הדרגה הקובעת לעניין סעיף 6(ג) לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

4.
התגמול לנכה נצרך

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7(א) לחוק יהיה 160.2 אחוזים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש לנכה ילד, 178.0 אחוזים מהדרגה הקובעת.

5.
תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7(ד) לחוק לא תעלה על 99.3 אחוזים מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

6.
תחילה


תחילתו של צו זה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 18 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2),

התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 2

בתקנה 2(א) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים, התשס"ג-2003, במקום 68.99

אני מניח שאנחנו מדברים על אותו הדבר כי היום כתוב 68.64.
ערן יוסף
אותו הדבר. את זה כבר תיקנו.
זיו מגור
יבוא 69.68.

2.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 16 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)


אין צורך באישור הוועדה.

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010


גם על התקנה הזאת אני מדלג כי אין צורך באישור הוועדה.


אני חוזר לצו משפחות חיילים, הצו הראשון שהקראתי.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התש"ע-2010.

לעניין התגמולים בעד יתומים שהאלמנה נישאה.
ערן יוסף
אכן הסעיף בוטל. השאלה היא האם התגמולים ליתומים במצב הזה זהים לתגמולים שניתנים ליתומים האחרים.
גיל סימנהויז
יש כאן כנראה זנב שלא סודר או לא הספיק להיות מתוקן במסגרת התיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה שעל פיו אלמנה היא אלמנה ולא חשוב אם היא נישאה בשנית ויושב ראש הוועדה מכיר את הנושא יותר טוב מכולם.


מאחר שאין הבדל בין אלמנה שנישאה לבין אלמנה שלא נישאה, אין מקום שיהיה הבדל גם ביחס לאותם יתומים. לכן צריך לבטל את הסעיף הזה בצו, את סעיף 3. הנושא מוסדר בחוק הראשי והיא מוכרת לפי סעיף תגמולים לאלמנה עם יתומים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הזענו קשה על החוק הזה.
גיל סימנהויז
אני לא ארחיב כי יושב ראש הוועדה מכיר את זה יותר טוב מכולם. יש כאן זנב ומדי פעם אנחנו מוצאים זנבות כאלו בהוראות ובחוק.
זיו מגור
מכיוון שקראתי את סעיפים 1 ו-2 לצו, אני ממשיך בסעיף 4.

4.
ביטול

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים, התשס"ט-2009 – בטל.

5.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפו עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה 1 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה) התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ג-1984 (להלן – התקנות העיקריות), במקום הטבלא יבוא –
(א)
הסעיף -


(1)
סעיף 7 - תוספת בשקלים חדשים – 3.74.(2)
סעיף 8(ב) – 576.92 שקלים חדשים

(3)
סעיף 8(ג) – 576.92 שקלים חדשים בתוספת 369.44 בעד כל יתום שלאחר הראשון.(4)
סעיף 8(ד) – 300.74 שקלים חדשים.(5)
סעיף 9(א) – 369.44 שקלים חדשים.(6)
סעיף 13(1) – 369.44 שקלים חדשים.

(7)
סעיף 13(2) – 369.44 בתוספת 369.44 שקלים חדשים בעד כל יתום שלאחר הראשון.(8)
סעיף 13(ב)(1) -
369.44 שקלים חדשים.

(9)
סעיף 13(ב)(2) – 369.44 שקלים חדשים בתוספת 369.44 שקלים חדשים בעד כל יתום שלאחר הראשון.

(ב)
לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ב) או 8(ג) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים – 369.44 שקלים חדשים.

(ג)
לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים – 913.69 שקלים בתוספת 612.12 שקלים חדשים בעד כל יתום שלאחר הראשון.

(ד)
לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה 60 שנה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום או ליתומים של נספה שמלאו להם 24 שנים ויותר – 963.51 שקלים חדשים.

2.
תיקון תקנה 1(א) -


בתקנה 1(א) לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום "558" יבוא "561".

3.
תיקון תקנה 1(ב)


בתקנה 1(ב) לתקנות העיקריות, במקום "16.251" יבוא "16,333".

4.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפן עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 2 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 11

בתקנה 11(א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לרכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959, בפסקה 4, במקום "51.7" יבוא "52.0".

2.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפן עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 3 – אושרה פה אחד
זיו מגור
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

1.
תיקון תקנה 10

בתקנה 10(א) לתקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) התשי"ט-1959, בפסקה (3), במקום "51.7" יבוא "52.0 אחוזים".

2.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפן עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 4 – אושרה פה אחד
זיו מגור
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ע-2010

1.
החלפת סעיף 2

במקום סעיף 2 לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום), התשמ"ד-1982 יבוא:

סכום מענק הנישואין

קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29(א) לחוק מענק נישואין בסכום 112.874 שקלים חדשים.

2.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ותוקפו עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרץ 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 17 – אושרה פה אחד
זיו מגור
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התש"ע-2010

1.
תגמולים לאלמנה עם יתומים

התגמול החודשי לעניין סעיף 8(ב) לחוק הוא 224.9 אחוזים מהדרגה הקובעת כאמור סעיף 8(א) לחוק.

2.
התגמול החודשי לעניין סעיף 10(א) לחוק הוא 90.0 אחוזים מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.

את סעיף 3, בדומה לצו הקודם, לא נקריא ואני עובר לתחילה שהוא יהיה סעיף 3.

3.
תחילה


תחילתו של צו זה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנה מספר 1 – אושרה פה אחד

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים