ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת

13.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ב' באב תש"ע (13 ביולי 2010), שעה 13:30
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דני דנון

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם

יוליה שמאלוב-ברקוביץ' – מ"מ
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י – ראש מטה שר התקשורת

אלינור ימין – מנהלת לשכת מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010, בקשה לפטור מחובת הנחה לקריאה הראשונה.


דיאנה, בבקשה.
נסים זאב
אולי נקבל הסבר מה זה זיכיונות ומה זה רישיונות.
דוד רותם
סליחה, זה החוק?
אברהם מיכאלי
זה החוק.
דוד רותם
אז אני מבקש רבע שעה התייעצות סיעתית כדי ללמוד אותו. אתה רוצה שאני אצביע על חוק בלי שאני יודע מה כתוב בו?
היו"ר יריב לוין
חס וחלילה. אנחנו נעשה סידור כזה. דיאנה תתחיל להציג את החוק. אתה הרי יודע סימולטנית לקרוא ולשמוע, ואם תזדקק לעוד זמן – תקבל אותו. בבקשה.
דוד רותם
לא, אבל פטור מחובת הנחה, אני צריך לדעת אם זה חוק שאני רוצה לתמוך בו או שאני רוצה להפיל אותו.
היו"ר יריב לוין
בבקשה, דיאנה.
דוד רותם
זה שהוא ממשלתי לא משחק אצלי.
נסים זאב
אני רק מבקש שהדיון בקריאה ראשונה יהיה אחרי תשעה באב, שזה יתאים.
דיאנה מגנאג'י
מטרת הצעת החוק הינה שינוי שיטת הרישוי בתחום שידורי הטלוויזיה המסחרית, שזה מעבר מזיכיונות לרישיונות. זו מהות הצעת החוק.


התקיימו כבר דיונים בוועדת הכלכלה, בהמשך לתוכנית הכלכלית של שנת 2009, שבה הוצג פרק י"ב – מעבר לשינוי ורפורמה בתחום השידורים.


התקיימו דיונים במשך הרבה חודשים. לאחר מכן הוחלט לפצל את החוק ולהעביר רק את החלק הראשון, שכלל מעבר לרישיונות, ולא להמשיך עם פרסום בכבלים ובלוויין, וחבילה צרה.


מאחר שהשר מאמין שיש להסדיר ולשנות את השיטה, לעבור לרישיונות – אנחנו מביאים הצעת חוק ממשלתית.
נסים זאב
אולי אפשר להסביר לנו מה ההבדל.
אברהם מיכאלי
אבל למה פטור מחובת הנחה?
דיאנה מגנאג'י
פטור מחובת הנחה כי שינוי השיטה אמור להיכנס לתוקף בשנת 2012. משנת 2012 יתאפשר לבעלי זיכיונות להגיש בקשה, ואם הם יעמדו בתנאי סף, הם יוכלו לקבל רישיון.


מדובר בחוק מורכב, אנחנו נמצאים בלוחות זמנים צפופים.
דוד רותם
באיזו שנה אנחנו?
דיאנה מגנאג'י
כן, אנחנו בשנת 2010.
דוד רותם
אני לא מבין למה בכלל צריך להניח את החוק הזה. אפשר להכניס אותו לחוק ההסדרים בשני סעיפים, נגמור אותו בקריאה אחת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, זו תפיסה מסוכנת.
דיאנה מגנאג'י
הכניסו אותם לחוק ההסדרים של שנה שעברה, וכבר התקיימו דיונים, כפי שאמרתי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, עד כמה שאני מבין, הסיבה שיש דחיפות בעניין, שאם הוא יעבור קריאה ראשונה יתאפשר לוועדת הכלכלה לדון בו במהלך הפגרה.
דיאנה מגנאג'י
נכון, בגלל שמדובר בלוחות זמנים צפופים.
היו"ר יריב לוין
ואז אפשר יהיה להשלים את המהלך הזה כדי שלא ניגרר בסוף לאותה סיטואציה שהיתה עם ערוץ 10, שהעסק יסתיים ויצטרכו להידרש לו ברגע האחרון.
דיאנה מגנאג'י
אנחנו כבר מודיעים שהדיונים הם מאוד אינטנסיביים. זה חוק באמת ארוך ומורכב, לכן הבקשה היא באמת להתחיל בדיונים.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה עוד דבר – שמכיוון שהיה אלי ריבוי של פניות ובקשות לפטור מחובת הנחה של חברי כנסת להצעות חוק פרטיות, הממשלה הסכימה מכיוון שזה סיום המושב לאפשר לנו להגיש במקום שתי הצעות, חמש הצעות בשבוע האחרון, כולל אגב ההצעה שלכם – שלך, יוליה, ושל חבר הכנסת אקוניס.


מאידך, בכל זאת הממשלה נהגה ריסון ובאמת לא הציפה אותנו כאן ביותר מדי בקשות, ולכן בנסיבות האלה הייתי מציע לאשר את הבקשה, אלא אם יש התייחסויות אחרות.
דוד רותם
אני רק רוצה לדעת, אם אפשר, מה ההבדל בין זיכיונות לרישיונות.
דיאנה מגנאג'י
זיכיון זה משאב מוגבל. כיום יש גם מגבלה במספר התדרים, ולכן יש מספר מוגבל של שחקנים. בערוץ 2 יש את בעלי זיכיון קשת ורשת, וערוץ 10.


מעבר לרישיון הוא מעבר שמתאפשר הודות למעבר לשיטה דיגיטלית – זה מאפשר ריבוי ומספר לא בלתי מוגבל של תדרים.


לכן, כל בעל רישיון שירצה להתמודד ויגיש בקשה, יעמוד בתנאי הסף שנקבעים על-פי החוק, יעמוד בתנאים שמוגדרים על-ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ועמידה במחויבויות מבחינת כספים, גם מבחינת תכנים, הוא יוכל להגיש בקשה ולקבל.
דוד רותם
ויקבל רישיון.
דיאנה מגנאג'י
אם הוא יעמוד בתנאים, כמובן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה פותח את התחרות.
דוד רותם
ואז זה יעלה כסף? רישיון יעלה כסף?
דיאנה מגנאג'י
כן.
דוד רותם
בעלי הזיכיונות הקיימים, האם מבטלים להם את הזיכיון עם החוק הזה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן. הם הופכים לרישיונות.
דיאנה מגנאג'י
כן.
דוד רותם
הם צריכים לשלם?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, הם צריכים לשלם.
דוד רותם
לך היה זיכיון?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לי היה זיכיון, כן.
דוד רותם
ועכשיו תצטרכי לשלם כסף כדי לקבל רישיון?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
קודם כול, אני חברת כנסת, לי כבר אין כלום.
דוד רותם
לא חשוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה רודף אותי, הערוץ הזה...
דוד רותם
אבל את היחידה שבאה מהתחום הזה, שאני יכול לשאול אותה שאלות.
דני דנון
אבל למה הדיון על החוק? חבר הכנסת רותם, אין דיון על מהות החוק.
דיאנה מגנאג'י
אני חושבת שקיים בכל מקרה אינטרס ציבורי בריבוי של היצע ותכנים ואפשרויות של שחקנים.
דוד רותם
תגידו, מותר לי גם להבין או שאני צריך להצביע כי ככה צריך?
דני דנון
אבל זה לא דיון בחוק.
היו"ר יריב לוין
רבותי, זה כמו בלשכת עורכי-הדין.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני יכולה להסביר. כמו שאמר יושב-ראש הוועדה, אנחנו הגשנו הצעת חוק – אני וחבר הכנסת אקוניס – לגבי רישיונות, זיכיונות, כי כמו שאמרה נציגת משרד התקשורת, היו דיונים רבים מאוד, בתוך הרפורמה של התקשורת הכניסו הרבה דברים שלא קשורים אחד לשני, שזה כבלים ולוויין, וגם רישיונות וגם זיכיונות.


ובסוף, בגלל שבעצם לערוץ 2 ולערוץ 10 אין אופק, נכון לעכשיו, בגלל השינויים – הם ידעו שהולכים להיות רישיונות, ברישיונות יש תנאים אחרים – התנאים הם גם פחות השקעה אבל מצד שני, תחרות יותר גדולה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מניח שאתם תעשו סדנה – יוליה תסביר לך את החוק לעומק אחר כך.
דוד רותם
לא, הם יביאו את זה לקריאה ראשונה, אני אבקש לקבל הסברים.
דני דנון
נכון. גם אני, מצטרף אליך.
דיאנה מגנאג'י
דבר נוסף, שרישיון הוא לטווח יותר ארוך מבחינת שנים. רישיון נועד ל- 15 שנה.
היו"ר יריב לוין
זה כמו רישיון עריכת-דין – משלמים ומקבלים. אותה שיטה.


רבותי, מי בעד אישור בקשת הפטור?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מצביעה במקום מישהו.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, את יכולה להצביע. יש קוורום.

הצבעה
בעד – 7

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010, לפני הקריאה הראשונה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
7 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מקווה, אדוני היושב-ראש, שאנחנו נעשה הצמדה בין שני החוקים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:45).

קוד המקור של הנתונים