ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2010

חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הפנים והגנת הסביבה

13/07/2010)


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 236

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ' באב, התש"ע (13/07/2010) בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010, של חברי הכנסת, גאלב מג'אדלה, דוד אזולאי, זבולון אורלב, זאב אלקין, משה גפני, ג'מאל זחאלקה, מוחמד ברכה, עתניאל שנלר, טלב אלסאנע, יואל חסון, אחמד טיבי, מגלי והבה, סעיד נפאע, חנין זועבי, חנא סוויד, דב חנין, עפו אגבאריה, אברהים צרצור, מסעוד גנאים. פ(פ/2419).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דב חנין

אברהים צרצור
מוזמנים
חה"כ גאלב מג'אדלה

חה"כ חנא סוויד

חה"כ טלב אלסאנע

חה"כ יעקב אדרי

יונתן בר סימן טוב – רפרנט פנים באג"ה, משרד האוצר

עו"ד הראל גולדברג – רפרנט, משרד המשפטים

לילי פיינטוך – מנהלת אגף תקציבים, משרד הפנים

תמי נאסה – תיקצוב ופיתוח אגף תקציבים, משרד הפנים

עו"ד דרורי שפירא – לשכה משפטית, משרד הפנים

עמי צדיק – מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010 של מספר חברי כנסת ממספר סיעות.

הצעה זאת אוחדה אתמול.
גאלב מג'אדלה
הם מוצמדים להצעת החוק שלי ושלך?
היו"ר דוד אזולאי
כולם מוצמדים להצעת חוק אחת שנקראת הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת). יש הצעה אחת של כל המציעים.

בעקבות הדיון שהיה אתמול, כשהגענו לנושא האם הצעת החוק היא תקציבית או לא, היו פה כמה הצעות ובסופו של דבר קיבלנו הערכה תקציבית של משרד האוצר והערכה תקציבית של חבר הכנסת חנא סוויד.
חנא סוייד
הכנתי את זה בהתייעצות עם חבריי.
גלעד קרן
לגבי ההערכה שהוגשה על-ידי חברי הכנסת. התקנון קובע שברירת המחדל היא שכאשר חבר כנסת רוצה להגיש הערכה משלו, ברירת המחדל היא שמרכז המידע והמחקר של הכנסת הוא זה שעושה את זה. מכיוון שזה לא המצב במקרה שלנו, הוועדה צריכה לקבל החלטה שהיא מאפשרת הגשת הערכה שהיא לא של מרכז המידע והמחקר. רק אז אפשר יהיה לדון בהערכה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
אבל את ההצעה של חבר הכנסת חנא סוויד העברנו למרכז המידע?
גלעד קרן
כן, אבל הם לא הכינו את ההערה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
אתם ראיתם את ההערכה הזאת?
עמי צדיק
אנחנו ראינו גם את אמדן העלות של חבר הכנסת חנא סוויד ואת אמדן העלות של משרד האוצר ומשרד הפנים. אין לנו כרגע מספיק נתונים כדי לתת הערכה משלנו, לגבי שתי ההצעות.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לשאול אותך. ההצעה של האוצר מדברת על סדר גודל של כ-10 מיליון שקלים, לעומת ההצעה של חבר הכנסת חנא סוויד שמדברת על הוצאה של 2.5 מיליון שקלים. האם אדוני יכול לתת לנו הסבר לפער הגדול בין שתי ההצעות?
עמי צדיק
כן. ההצעה של האוצר לוקחת בחשבון שפירוק הרשות המאוחדת היום יביא לגידול במענק האיזון, בגלל הנוסחה של איך שמחשבים את מענק האיזון לכל ישוב בנפרד. אמדן העלות של חבר הכנסת חנא סוויד לא לוקח את זה בחשבון. הוא לוקח בחשבון רק את הנושא השני, שזה עלויות שכר נוספות בגין הפירוק, כמו עלות ראש עיר נוסף, עלות סגן ראש עיר נוסף וכיוצא בזה.

לפי נוסחת מענקי האיזון , שנקראת נוסחת גדיש, נוסחה מאוד מסובכת ומאוד מורכבת, יש פרמיה לישוב קטן. כלומר, יש מרכיב של הוצאה קבועה שהוא לכל ישוב. לכן, כאשר מפרקים ישוב קיים לשני ישובים, שאחד מהם מעל 20,000 ואחד מהם מתחת ל-20,000, אז מן הסתם יש היגיון בטענה שיחול גידול במענקי איזון לשני הישובים בנפרד לעומת ישוב אחד לבד כי יש פרמיה לישוב הקטן.

כמה זה יהיה? לא הספקנו לעבור בצורה יסודית על הנתונים של משרד הפנים ומשרד האוצר ואנחנו לא יכולים לחוות דעה.
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד דבר שאני רוצה לדעת ועל זה יענה לי נציג משרד האוצר. הרי אדוני דיבר פה על שכר לנבחרים ועל עלויות בגין תקורות משרדים ומחשבים ופיצול הרשויות ומדובר פה על מענק האיזון שזה הסעיף השלישי. אבל אנחנו יודעים שיהיו הוצאות נוספות של הפיצול וזה בכלל לא בא לידי ביטוי בהצעה שאדוני כתב.
אריאל גולדברג
זה בסיפה.
תמי נאסה
זה בסיפה אבל בלי פירוט.
היו"ר דוד אזולאי
זה גם כן כסף שלא הוזכר בכלל.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, ברשותך אני רוצה לתת קצת הסבר לגבי האומדן שאני ערכתי. דבר ראשון, בחישוב או באומדן שהכנסתי והעלויות הנוספות הצפויות מתוספת משרות בגין כינון מועצה חדשה כאילו, שזה מועצת באקה ג'ת, אני ממש נתתי מספרים ביד נדיבה והסכום הסתכם ב-2.5 מיליון שקל בערך.

הסברתי וכתבתי לגבי שני דברים, שאחד מהם זה הגידול הצפוי בגין הפירוק לגבי מענקי איזון. נכון שעל-פי נוסחת גדיש יכול להיות, כמעט ודאי, שמענק האיזון יגדל. אבל, הוא יגדל לא ב-6.5 מיליון שקל, לפי מה שראיתי שם. ההערכה שלי שזה יגדל. אנחנו מדברים על גידול. יכול להיות שג'ת תקבל מענק איזון של 6 או 7 מיליון שקל, אבל זה יהווה גידול לגבי חלקה היחסי במענק שהעירייה מקבלת היום. להערכתי זה בין 2 ל- 3 מיליון שקל. זה מתקזז. אני הסברתי שכתוצאה מהפירוק דווקא העלויות של העירייה המאוחדת היום יקטנו בערך ב-3 מיליון שקל. זאת עוד הערכה שאני נתתי, כך שזה יתקזז. ההקטנה בהוצאות של העירייה המאוחדת יתקזזו עם התוספת של מענק האיזון ולכן הנטו שיתווסף הוא 2.5 מיליון שקל.
אברהים צרצור
יש נתונים חשובים מאוד שמאשרים את מה שהוא אמר לגבי מענק האיזון.
היו"ר דוד אזולאי
נשמע את ההסבר של משרד האוצר ואני אשתף אתכם.
גאלב מג'אדלה
איפה ההצעה של משרד האוצר? ביקשת מהם אומדנים מעודכנים עם מספרים.
היו"ר דוד אזולאי
יושב פה נציג משרד האוצר, בוא נשמע ממנו. בבקשה, אדוני.
יונתן בר סימן טוב
חשוב לציין שזאת עבודה שנעשתה בשיתוף משרד האוצר והפנים. לגבי המשרות, מדובר במשרות סטטוטוריות שכל רשות מחויבת בהם בתחשיב, כמו גזבר ומהנדס ומשרות נוספות שרשות מחויבת בהם.
יעקב אדרי
אגב, אני לא בטוח שהם כבר לא נמצאים עוד מתקופה קודמת. בחלקם עובדים קבועים. אני לא חושבת שיש שינוי, יכול להיות שבתפקידים מסוימים כן.
חנא סוויד
ראש מועצה, סגן ראש מועצה.
יעקב אדרי
אני מציע לכם שתבדקו טוב טוב.
חנא סוויד
אני מציע, אדוני היושב ראש, אולי הם יוכלו לקבל העתק מהאומדן שאני הכנתי.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה.
קריאה
מה קרה עם המהנדס של ג'ת, למשל?
דרורי שפירא
אחד מהם פוטר.
יעקב אדרי
ובשאר התפקידים בדקתם את הכול?
דרורי שפירא
הגזבר פוטר, יש רק גזבר אחד.
יעקב אדרי
אני מציע שתבדקו את הכול ותהיו מדויקים.
גאלב מג'אדלה
סליחה, זה לא מדויק. הגזבר נמצא, שרקייה נמצא, הגזבר של ג'ת. הגזבר של באקה, אבו מוך נמצא. לגבי המהנדס, המהנדס פרש לגמלאות. המהנדס היום התפטר לפני חודשיים ומינו מהנדס חדש צעיר.
דרורי שפירא
אז יש מהנדס אחד.
היו"ר דוד אזולאי
יונתן, אתה רוצה לפרט?
יונתן בר סימן טוב
חשוב להדגיש שמדובר פה בחישוב השמרני ביותר שאפשר. אנחנו מדברים פה רק על משרות סטטוטוריות. צריך לציין שרשות מקומית מחויבת בתפקידים האלה. אני יוצא מנקודת הנחה שלא יצטרכו מחלקת גבייה. אם היום, למשל, יש 4 עובדים במחלקת גבייה, אז יתפצלו שניים ושניים כדי שלא יהיו תקורות נוספות. צריך להדגיש שזה מאוד מאוד שמרני ויתכן מאוד שיצטרכו יותר כי יש הרבה דברים שברשויות מקומיות יש יתרונות לגודל ויכול להיות שיהיו עלויות נוספות.


את הסיפור של הגידול במענקי האיזון, זה צויין. אם משרד הפנים, שהריצו את ההרצה יוכלו להוסיף על זה בנוסף.


חשוב לציין לגבי הפסקה האחרונה שיש פה עוד לא מעט עלויות שכרגע קשה להעריך אותן. כמו שיש גידול במענק האיזון בעקבות פיצול, גם מענקי הפיתוח של משרד הפנים, צפוי שגם שם יהיה גידול. ויהיה גם גידול במענק הבראה. אם אנחנו לוקחים את המקרה של עיר כרמל, כל התקופה שעיר כרמל היתה בתהליך פירוק – מה שקרה שם, הרשות פשוט לא תפקדה, לא הצליחו לגבות ארנונה כמעט. התקופה הזאת ייצרה המון המון גירעונות. בסופו של דבר, אחרי שהרשות מתפצלת יש בחירות ואז הרשות נכנסת לתכנית הבראה חדשה ואז המדינה נדרשת לשלם את המענקים של כיסויי ההבראה.
חנא סוויד
למה תקציבי הפיתוח צריכים לעלות?
יונתן בר סימן טוב
באותו עיקרון של מענקי האיזון, יש נוסחה.
חנא סוויד
איזה נוסחה?
יונתן בר סימן טוב
מענקי הפיתוח של משרד הפנים מחולקים בהתאם.
חנא סוויד
זה לפי נוסחה?
יונתן בר סימן טוב
כן.
חנא סוויד
אולי תחשפו פעם אחת את הנוסחה הזאת, איך אתם מקצים תקציבי פיתוח. מעולם לא שמעתי על-כך.
היו"ר דוד אזולאי
זה לא המקום כרגע.
חנא סוויד
לא, אבל זה לא נכון.
היו"ר דוד אזולאי
חבל לי על הזמן. אני צריך לסיים ולקבל החלטה.
יונתן בר סימן טוב
כמובן שכל הדברים האלה גם לא כוללים את מענק ההסתגלות שמופיעה בהצעת החוק בסעיף 16.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שאמרתי, שישנם דברים שנכללים בתוך הצעת החוק וזה לא בא לידי ביטוי בהצעה שלך.
דב חנין
באיזה צורה נכנסים לתוך התחשיב שלכם אותם נושאים שאתם בעצם הבטחתם כסוג של תגמול עבור האיחוד? הרי בעצם, כמו בכל האיחודים האחרים, הצעתם חבילה תקציבית כדי לעודד את הרשויות להתאחד. אולי בכלל התוצאה של החוק היא חיסכון כספי לפי השיטה שלכם?
גאלב מג'אדלה
הערכה שלנו שחוסכים כסף.
דב חנין
אני שואל ברצינות. זה מה שתמיד אומרים לנו, שבעצם תמורת האיחוד מקבלים חבילת הטבות, מזרימים כסף. איפה זה נמצא במשוואה.
חנא סוויד
מציפים אותם בכסף.
דב חנין
או שרק סיפרו לנו ולא היתה כוונה באמת לעשות את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אומר חבר הכנסת דב חנין שכשהולכים לאיחוד הכותרת בדרך-כלל היא חיסכון התקציבי. איפה החיסכון התקציבי בא לידי ביטוי?
לילי פיינטוך
הוא שאל איזה מענקים קיבלו הרשויות בנוסף בגין האיחוד.
גאלב מג'אדלה
איזה מענקים הולכים להפסיד שני הישובים?
לילי פיינטוך
קודם כל, משנת 2005 קיים מענק לרשויות מתאחדות. באקה ג'ת התחילה לקיים את המענק הזה משנת 2005. עד היום היא קיבלה כ-14 מיליון שקל מתוך מענק זה.
היו"ר דוד אזולאי
אם לא היו מתאחדים, כמה היו מקבלים?
לילי פיינטוך
אם הם לא היו מתאחדים, הם לא היו מקבלים. זה סעיף שנקרא "מענק למתאחדות".
דב חנין
צריך לקזז את זה.
לילי פיינטוך
ברור. אם הם יתפרקו, הם לא יקבלו יותר מענק.
גאלב מג'אדלה
כמה זה המענק?
לילי פיינטוך
ב-2010 סביר להניח שהם קיבלו 2 מיליון שקל.
גאלב מג'אדלה
וב-2011?
לילי פיינטוך
אנחנו לא יודעים. אני יכולה להגיד לך שב-2009 הם קיבלו 1.727 מיליון שקל וב-2008 הם קיבלו 1.8 מיליון.
גאלב מג'אדלה
אנחנו חושבים שאין פה עלויות, יש פה חיסכון. ההצעה שלנו מגובה גם בנתונים מהשטח ובהערכות. לכן אנחנו חושבים שזה חוק לא תקציבי.
גלעד קרן
אני רק רוצה להזכיר לוועדה שלפני שנתיים, כשהחוק נדון בוועדה בפעם הקודמת, הוועדה קיבלה את עמדת האוצר לגבי עלות תקציבית של הצעת החוק. כמובן שאפשר לקבל עכשיו החלטה אחרת אבל צריך להראות מה השוני שהיה בשנתיים האלה.
גאלב מג'אדלה
צריך להביא נתונים עדכניים. למשל, הם לא ציינו את החיסכון במענקים שהם היו אמורים לקבל.
חנא סוויד
אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו כאן במצב בכלל לא נעים. אני אסביר למה. כל העניין עומד על מספר שהאוצר זרק, שמדובר בתוספת של מענק איזון של 6.5 מיליון שקל. אחרת המספרים שניתנו גם על-ידי האוצר וגם על ידי המסמך שהכנו הם זהים. אולי האוצר יואיל בכבודו להסביר איך הוא הגיע ל-6.5 מיליון שקל תוספת במענק האיזון. אני חושב שזאת שאלה מאוד פשוטה. לא צריך להתכונן לשום דבר, זה צריך להיות ממש בקצה האצבעות של האוצר. בבקשה, שיגישו את זה. אחרת, אני לא מבין על מה אנחנו מדברים.
היו"ר דוד אזולאי
אני יודע שמספר חברי כנסת השתדלו אתמול לסגור את הנושא מול שר האוצר ושר הפנים, כדי שהעניין הזה יקבל תמיכת ממשלה. ברגע שהוא יקבל תמיכת ממשלה, אין לנו בעיה תקציבית. אז, בעצם, כל הויכוח פה וכל הדיון הזה הופך להיות מיותר. אם הממשלה לא תיתן את תמיכתה להצעת החוק הזאת, אז בעצם נצטרך לגייס יותר חברי כנסת, שיהיו 50 חברי כנסת.

השאלה על מה אנחנו כרגע עומדים? אני מציע למען הסדר הטוב נאמץ את ההצעה של האוצר ושהחוק ייקרא חוק תקציבי, ואנחנו נמשיך במאמצים שלנו להשיג תמיכת ממשלה. אם תושג תמיכת ממשלה – מצוין. אם לא תושג תמיכת ממשלה, בכל מקרה יש לנו את הרוב. זאת ההערכה שלי. אין פה סיכוי. אנחנו יודעים לעשות ספירת מלאי ואני מציע שבעניין הזה – פשוט אין לי תשובות כי יושב ראש הנהלת הקואליציה לא נמצא פה, כי אחרת היה לי יותר קל, אבל זה הכיוון.
גאלב מג'אדלה
בעקבות דבריך, אני ושייח אברהים הקדמנו וקיבלנו הודעה מיו"ר הקואליציה שהוא ידאג מחר שהקואליציה תתמוך בהצעת החוק, כפי שהוא התחייב בפעם הקודמת וכפי שזה קרה בטרומית. לכן אנחנו מוכנים לקבל את ההצעה שלך.
היו"ר דוד אזולאי
למען הסדר טוב. יש דברים שצריך להיזהר לא לעשות אותם. הצעתי אליכם לקבל את ההצעה של האוצר.
גאלב מג'אדלה
עם הסתייגות שלנו, כמובן.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נקבל את הצעת האוצר. בעצם אני מודיע לפרוטוקול. צריך על זה הצבעה?
גלעד קרן
מכיוון שיש שתי הערכות.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מאמצים את הצעת החוק. לפרוטוקול אני מודיע שאנחנו מאמצים את הצעת האוצר. בזה נגמר ואנחנו נביא את זה.
חנא סוויד
לא צריך להגיד שאנחנו מאמצים את הצעת האוצר כי נראה לי שהצעת האוצר בטעות יסודה. אני חושב שמספיק שנגיד שזאת הצעה תקציבית.
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי את העצה שלך, אדוני.
גאלב מג'אדלה
אני מוכן לשפר את זה. אנחנו מקבלים את הצעת היושב ראש שזאת הצעת חוק תקציבית.
היו"ר דוד אזולאי
יונתן, יש לי בקשה אליך. אם בכל זאת אתה תחליט קצת לשכלל את זה ותמצא שיש אי אלו אי דיוקים, אז תעדכן אותנו, בבקשה.

רבותי, אני מסכם את הדיון ומודיע שהצעת החוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה על גרבייה וג'ת) תש"ע-2010 , היא הצעה תקציבית.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30)

קוד המקור של הנתונים