ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת להצעת חוק סדרי השלטון והמשפט
(משאל עם)
14.7.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 10

מישיבת ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת

להצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

יום רביעי, ג' מנחם אב התש"ע (14 ביולי 2010), שעה 08:00
סדר היום
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהוחל דין רציפות
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

חיים אורון

אריה אלדד

זאב אלקין

חיים אמסלם

דני דנון

ציפי חוטובלי

איתן כבל

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

כרמל שאמה

עתניאל שנלר
מוזמנים
עו"ד יבינה זכאי בראונר, סגנית מנהלת המחלקה, לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

עמי ברקוביץ', משרד המשפטים

אסתר אפרת, משרד החוץ

עו"ד אורלי עדס, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחןרן בר-יושפט, מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)
(תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238) –

הכנה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהוחל דין רציפות
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו מתכנסים שוב לאחר תקופה כדי להשלים את הדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238).


כידוע, לאחר שגמרנו לעבור על החוק, אחרי שנומקו כל ההסתייגויות שהוגשו, והסתיים הדיון למעשה, עשינו איזושהי עצירה כדי לאפשר ולקבל את הערות הממשלה. לא התקבלו ההערות, למרות שכמה וכמה פעמים נאמר לי שהן אמורות להגיע אלינו, ומשכך אני הודעתי למזכיר הממשלה שנקיים היום הצבעה בחוק ובכך נסיים את העניין, כאשר אנחנו מסיקים מהיעדר התגובה, שהכול בסדר ואין מה להעיר.


בבקשה.
עמי ברקוביץ'
רק לצורך הפרוטוקול אזכיר את המכתב שהופנה לאדוני.
היו"ר יריב לוין
נכון. אני קיבלתי מכתב שבו ועדת השרים הודיעה לי שהיא מבקשת שוב ארכה נוספת של כמה חודשים, אחרי שכבר מוצו חמש פעמים הארכות שניתנו, מבלי שהתקבלה שום החלטה, ולמעשה, למיטב ידיעתי, לא התקיים שום דיון לגופו של עניין באופן מעמיק. אני הודעתי למזכיר הממשלה שאני מודה לו על המכתב, אבל אם אנחנו באים באמת בכוונה לקדם את החוק ולא בכוונה לעשות כל מיני מהלכים אחרים, אין לי אלא להסיק שאם חלפו כל כך הרבה חודשים ואין עמדה, אז או אי אפשר לגבש עמדה או לא רוצים לגבש עמדה או הכול בסדר. השורה התחתונה של כל אחת מהאפשרויות האלה היא שהגיע הזמן לעבור להצבעה, וכך אנו עושים.
עמי ברקוביץ'
הדיון בעצם טרם הסתיים, לא הושלמה- -
היו"ר יריב לוין
ברור שזו עמדת הממשלה, ועמדה שאני, כפי שהודעתי, ואני מודיע גם לפרוטוקול, אני לא מקבל אותה, אבל זו עמדת הממשלה.
ארבל אסטרחן
אולי צריך גם לומר שלכן אין תמיכה בעלות של הצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע מה כרגע יש או אין – זה נראה כשנגיע לקריאה השנייה והשלישית במליאה, אבל בשלב הזה אנחנו מצביעים על ההצעה כפי שהיא.
חיים אורון
אני מניח שאני נציג האופוזיציה והממשלה ביחד בישיבה הזאת.
היו"ר יריב לוין
זה קורה.
חיים אורון
אבל אני מבין שאתם מרוצים מהממשלה הזו, כי כך בעצם היא עובדת – היא לא מחליטה, היא לא עושה כלום, ואתם עושים מה שאתם רוצים. זה בסדר גמור.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מאוד מרוצים מהממשלה, בזה אין ספק. אנחנו גם תומכים בה ואנחנו גם מקלים עליה לעשות דברים טובים שהיא רוצה ולא תמיד מספיקה לעשות מפאת העומס שמוטל עליה.
חיים אורון
לא, מפאת קוצר המסים. הם פשוט לא מבינים את העוצמות הגדולות שנובעות, לא מצליחים להתרומם לשיעורים הגבוהים האלה.
היו"ר יריב לוין
ארבל, ביקשת הערה לגבי תיקון קטן מבחינת הניסוח.
ארבל אסטרחן
מבחינת הנוסח, הוועדה עברה כבר על הנוסח, והוא הונח בפניכם בכל הישיבות וגם בישיבה הזאת והופץ. רק הפנו את תשומת לבי לאיזושהי הערה שאני חושבת שגם נזכרה באחת הישיבות – יש לנו הסעיף המרכזי, שמופיע אצלכם בסעיף 3 בעמוד הראשון ובעמוד השני של הצעת החוק, שאומרת את לב החוק, ש"הממשלה לא תאשרר הסכם הטעון אשרור ולא תחתום על הסכם שאינו טעון אשרור שלפיו המשפט, השיפוט והמינהל לא יחולו על שטח אלא לאחר שאושר על ידי הכנסת ובמשאל עם", כלומר כאשר מדובר בהסכם, הממשלה מביאה דבר בפני הכנסת, יש החלטת כנסת, משאל עם, והדבר חוזר לממשלה לאישור או אשרור. סעיף קטן (ב) באותו סעיף מדבר על מצב שבו אין הסכם אלא יש איזושהי החלטה חד צדדית, ואז כרגע זה מנוסח שהחלטת ממשלה, שלפיה המשפט, השיפוט והמינהל לא יחולו עוד על שטח, לא תהיה בתוקף אלא לאחר אישור הכנסת ומשאל עם לפי אותה פרוצדורה, ואפשר היה להבין מזה כאילו זה אוטומטית נכנס לתוקף לאחר משאל העם, ובשביל להבהיר, שזה צריך לחזור לממשלה, כפי שהסכם חוזר לממשלה אחרי משאל עם ואישור הכנסת. מבחינת הניסוח, אולי לכתוב שהחלטת ממשלה כזו טעונה אישור של הכנסת ומשאל עם, כפי שמופיע, אגב, בנוסח החוק הקיים היום.
היו"ר יריב לוין
בסדר. אז נראה את החוק המונח בפנינו ככולל את ההערה הזו.
ארבל אסטרחן
ועוד הערה – היות שאין יום שבתון, אמרנו שיום עריכת משאל עם יהיה יום בחירה, ובישיבה הקודמת דיברנו על כך שהשר או הממשלה יקבעו סוגי עובדים שחייבים לעבוד באותו יום. היות שהשר האחראי פה הוא שר הפנים, חשבנו שלא הוא השר המתאים לקבוע דברים כאלה, ולכן מוצע כאן שוועדת הבחירות היא זו שתקבע, כפי שקיים היום ביום השבתון - היא קובעת שירותים שחייבים לעבוד באותו יום. אלה ההערות.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, תודה רבה. אנחנו נראה אותן כמשולבות בתוך החוק.

רבותיי, אני עובר להצבעה. אנו עוברים להסתייגויות שמונחות בפניכם בעמוד 28. ההסתייגות הראשונה של חברי הכנסת אורון, גילאון והורוביץ, להלן קבוצת מרצ, וחברי הכנסת מולה, אדטו, זחאלקה וזועבי. ההסתייגות בסעיף 1, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד - 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 6, נדחה. מי בעד ההסתייגות החילופית? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד - 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 6, נדחתה.


הסתייגות נוספת, של חברי הכנסת אלדד, יעקב כץ, אורי אריאל, מיכאל בן-ארי, לעניין המטרה. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד?
הצבעה

בעד – 1

נגד - 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 6, נדחה.


הסתייגות נוספת של חברת הכנסת אדטו לעניין המטרה. מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד - 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אין, נגד – 6, נדחה.

לסעיף 1, הסתייגויות של חברת הכנסת אדטו, מולה, בר-און, דיכטר, שטרית, נחמן שי, פלסנר, קבוצת מרצ וחברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחתה.

לסעיף 2, הסתייגות של חברי הכנסת מולה, אדטו, בר-און, דיכטר, שטרית, שי, פלסנר, קבוצת מרצ וחברי הכנסת זחאלקה וזועבי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחתה.
סעיף 3, הסתייגות של חברי הכנסת מולה, אדטו, בר-און, דיכטר, שטרית, שי, פלסנר, קבוצת מרצ, זחאלקה וזועבי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחתה.
ההסתייגות הבאה, של קבוצת מרצ לסעיף 3. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחתה.
הסתייגות הבאה, לסעיף 4, עמוד 30. קבוצת מרצ, חברי הכנסת מולה, אדטו, זחאלקה וזועבי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחתה.

הסתייגות של חבר הכנסת דב חנין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 6, נדחתה.


חברי הכנסת אדטו, מולה, פלסנר, בר-און, דיכטר, שטרית, שי, פלסנר, קבוצת מרצ, מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחה.

הסתייגות חילופית בעמוד 30. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 6, נדחה.

הסתייגות חילופית שלישית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחה.


הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל. מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 6.

כולנו מברכים את יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין. אני מקווה שנעניק לו מתנה – חבר הכנסת אלקין, אתה תקבל כאן מתנה רצינית – את העם כולו בחוק משאל עם, זו המתנה, שלא כל אחד מקבל...
שלמה מולה
במקרה של ועדה מיוחדת משותפת מותר שיהיו חילופים?
היו"ר יריב לוין
כן.

רבותיי, יש תוספת הסתייגות שלי, שלא מופיעה אצלכם בדף. תקריאי אותה, בבקשה.
ארבל אסטרחן
כרגע הצבעתם על הסתייגות של חבר הכנסת אריאל, שאומרת שאם מדובר בהסכם או החלטה שנוגעים לשטח מזערי, והכנסת אישרה ברוב של 80, לא נדרש משאל עם, וכאן תהיה גם הסתייגות דומה של- -
חיים אורון
אני מבקש במקום 80, 119.
היו"ר יריב לוין
נאפשר עוד הסתייגות אחת. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אורון? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחה.
ארבל אסטרחן
כאן יש הסתייגות שביקש יו"ר הוועדה לצרף, שאומרת שלא יהיה משאל עם במקרה של אחד מאלה: אם היה רוב של 80 ושטח מזערי או רוב של 90 חברי כנסת, כלומר אחד משני אלה כשתי חלופות, והסתייגות נוספת, אפשרות שאם היה רוב של 80 בלי התייחסות לגודל השטח.
חיים אורון
אני מבקש גם פה רוב- -
היו"ר יריב לוין
זה פה.
חיים אורון
על ההסתייגות הראשונה שלי, מי בעדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 8. נדחתה.

ההסתייגות השנייה שלי, מי בעדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – 8, נפלה.


ההסתייגות הנוספת של חבר הכנסת אורון. מי בעדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.

אנחנו עוברים לסעיף 5, הסתייגות של חבר הכנסת דוד רותם, הסתייגות מס' 1. ארבל, נכון – ההסתייגויות של רותם מופרדות. הסתייגות סעיף 1, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אין, נגד – 9, נדחתה.

סעיף 2, הסתייגות חבר הכנסת רותם, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אין, נגד – 9, נדחתה.

הסתייגות סעיף 3, חבר הכנסת רותם, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אין, נגד – 9, נדחתה.

ההסתייגות הבאה, של חברי הכנסת אדטו, מולה, בר-און, דיכטר, שטרית, שי, פלסנר, קבוצת מרצ, חברי הכנסת זחאלקה וזועבי, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.


אני עובר לעמוד 32. נצביע פה את קבוצת ההסתייגויות. אם תהיה תמיכה בהן, אנחנו, כמובן, נצביע על הפירוט של כולן, כל אחת בנפרד.
חיים אורון
ארבל אומרת שאפשר- -
היו"ר יריב לוין
ההצעה שלך טובה, אבל היא לא עוברת בצורה שבה אני מנהל את העניין. חברי הכנסת אדטו, מולה, בר-און, דיכטר, שטרית, נחמן שי, פלסנר, קבוצת מרצ, מי בעד קבוצת ההסתייגויות?
שלמה מולה
אני מבקש- -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, השיטה היא שבמקרה כזה- -
שלמה מולה
אני רוצה לשאול את ארבל.
ארבל אסטרחן
היו"ר יכול להחליט שהוא מצביע על כל הסדרה.
היו"ר יריב לוין
אין שום בעיה, כך עושים.
דני דנון
כשנעשה משאל עם על יהודה ושומרון, נאמץ את ההצעה שלך.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, כל מי שתומך במי מההסתייגויות כאן, מצביע בעד. אחר כך נצביע על כל אחת פרטנית, אם יהיה רוב לתמיכה בקבוצה כולה.
רחל אדטו
לקח שלושה חודשים לעבוד על הסתייגויות- -
היו"ר יריב לוין
מי בעד קבוצת ההסתייגויות 1 עד 6 שמופיעה בראש עמוד 32? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

קבוצת ההסתייגויות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחה.

אני עובר לקבוצת ההסתייגויות השנייה באותו עמוד, של חברי הכנסת צרצור, טיבי, אלסאנע, גנאים, ברכה, סוייד, חנין, אגבאריה, זחאלקה, נפאע וזועבי. מי בעד קבוצת ההסתייגויות הזו, 1 עד 6? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

קבוצת ההסתייגויות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחה.

אני עובר לעמוד 33 למעלה, הסתייגות חברי הכנסת מולה, אדטו, שטרית, שי וקבוצת מרצ. מי בעד ההסתייגות שמסומנת כמספר 1? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.

מי בעד ההסתייגות של 2? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.

מי בעד ההסתייגות החילופית? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.

מי בעד ההסתייגות ב-3?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחתה.

סעיף 10, הסתייגות מס' 4. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6.


כאן יש הסתייגות נוספת שלי- -
ארבל אסטרחן
זה לא נוספת; בעצם מה שמופיע ב-1, שיום עריכת משאל עם יהיה יום- -
היו"ר יריב לוין
אז אני מצטרף אליה.


אנחנו עוברים להסתייגויות של חברי הכנסת מולה, אדטו, שטרית, שי וקבוצת מרצ, 37 הסתייגויות, עד עמוד 35. מי שבעד מי מכל ההסתייגויות האלה מצביע בעד, ואז אנחנו נצביע אחת לאחת, אם יהיה מצב שיש רוב. מי בעד קבוצת ההסתייגויות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 6

נמנעים – אין

קבוצת ההסתייגויות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 6, נדחה.
הקבוצה הבאה בעמוד 35 למטה, קבוצת האיחוד הלאומי וחבר הכנסת אברהם מיכאלי. כאן מדובר ב-21 הסתייגויות שנמשכות עד עמוד 36. מי בעד הקבוצה הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 4
נמנעים – אין

קבוצת ההסתייגויות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נגד – 4, נדחה.
ארבל אסטרחן
שני נושאים שיו"ר הוועדה ביקש לכלול בהסתייגות. אחד, הכנסנו התייחסות למצב, שיש מחלוקת בתוך סיעות.
קריאות
· -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, ארבל ברשות דיבור. חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת שאמה, חבר הכנסת אלקין. אנחנו כבר מסיימים, תוכלו לדבר על הכול. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
בהצעת החוק יש התייחסות לאפשרות שבה סיעה נחלקת בהצבעה בכנסת, בעד או נגד ההסכם או החלטת הממשלה, והדבר הזה גורר איזשהו שרשור, שאחר כך רואים את החלקים השונים כסיעות נפרדות לעניינים שונים. למשל, בוועדות הקלפי יוכלו להיות נציגים של חלק א' של הסיעה ושל חלק ב' של הסיעה. דיברנו כאן שאם בליכוד, למשל, או בקדימה יש כאלה שמצביעים בעד ונגד, אז בעצם יהיו לנו מעין קדימה א', קדימה ב' לכל מיני עניינים, ומוצע לבטל את האופציה הזו ולהישאר צמודים לסיעות הקיימות בכנסת.
רחל אדטו
אין דבר כזה. אנחנו שניים שמדברים באותו קול.
ארבל אסטרחן
אם בעת אישור הכנסת על ההסכם שמביאה הממשלה בתוך סיעה יש דעות שונות.
היו"ר יריב לוין
אבל אני רוצה שיישאר כר להידיינות עם העניין הזה. תמיד אמרתי לכם שאני רוצה להגיע לתוצאה סופית טובה.
רחל אדטו
שמתאימה לך.
היו"ר יריב לוין
לא. אני באמת רוצה להשאיר כר לדיון.


חברי הכנסת שנלר וזאב ביקשו כמה הסתייגויות דיבור, אנחנו נאפשר להם את זה. בזה אני סוגר את רשימת ההסתייגויות.
חיים אורון
אני רוצה לשריין- -
היו"ר יריב לוין
אתה לא יכול, כי אי אפשר לשריין חוק כזה.
חיים אורון
למה?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אורון, אנחנו באמצע הצבעה.
חיים אורון
אתה הגשת הסתייגויות?
היו"ר יריב לוין
אני את ההסתייגויות האלה הגשתי קודם.
חיים אורון
גם אני.
היו"ר יריב לוין
הן כתובות.
חיים אורון
אני מבקש כמו לך, כל זמן שאני חבר כנסת - כמו אתמול, נשללו ממני זכויות. אני מבקש סעיף שריון, שהחוק הזה ישונה רק ב-120 חברי כנסת.
רחל אדטו
אנחנו תומכים.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. קיבלנו את בקשתו של חבר הכנסת אורון.
ארבל אסטרחן
אני לא חושבת שאפשר לומר- -
חיים אורון
ב-110.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אורון, בסדר, קיבלת.

מי בעד ההסתייגות הזו, שהצגתי כרגע? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 4, נגד – 5, נדחתה.

אני עובר להסתייגות השנייה.
חיים אורון
· -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אורון, אי אפשר לנהל כך ישיבה.
חיים אורון
· -
היו"ר יריב לוין
לא, יש אופציה אחרת, אתה יודע.
חיים אורון
בבקשה, תשתמש בה.
היו"ר יריב לוין
שמפאת כבודך אני לא רוצה להשתמש בה. קיבלת מה שרצית, עשית את שלך, תן לנו לסיים את העניין בצורה מכובדת.
רחל אדטו
הדיון לא מכובד.
היו"ר יריב לוין
בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
דיברנו על התאמת חוק התעמולה לעריכת משאל עם. יש סעיף שבא לומר, שרשויות מקומיות יוכלו לעשות שימוש- -
שלמה מולה
איפה זה?
ארבל אסטרחן
בעמוד 22. קיבלתי הסתייגויות נוספות אחרי הדפסת הנוסח, ולכן הן לא מופיעות בפניכם, ואני אומרת אותן בעל פה. יש לנו סעיף שמתאים את הוראות חוק התעמולה לעריכת משאל עם תוך שינויים מסוימים. אחד השינויים מאפשר לרשויות מקומיות לעשות שימוש בכספיהן לצורכי משאל עם. פה בוועדה הנוסח שהתקבל הוא נוסח רחב, שמאפשר לרשות לעשות שימוש, אם היא נמצאת בשטח שעליו מדובר בהסכם או בסמוך אליו או שלהסכם יש השפעה ישירה על תושבי אותה רשות מקומית. זו הגדרה מאוד רחבה שהוועדה הגיעה אליו, והוצע כאן לצמצם אותה כך שזה לא יחול על כל רשות שיש לה הסכם השפעה על תושבים.
היו"ר יריב לוין
מי בעד ההסתייגות זו? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 4
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אין, נגד - 4, ההסתייגות נדחתה.

אני עובר לסעיף 5, ההסתייגות האחרונה, חברי הכנסת מולה, אדטו וקבוצת מרצ.
שלמה מולה
אני רוצה לומר מה ההסתייגות אומרת – החוק יחול רק אחרי שיחוקק- -
היו"ר יריב לוין
ברור. מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 7.


עכשיו אנחנו צריכים להצביע על סעיפי החוק.
יבינה זכאי בראונר
- - אני לא יכולה, מבחירות מונציפליות, שבדרך כלל יש חסמים של התראות של המשטרה וכו', שלא ייכנסו בגירים ויתערבבו בתוך אוכלוסיית הקטינים בבית ספר, ולכן אנחנו חושבים שצריכים להיות הוראה ברורה, שהלימודים מסתיימים בשעה 12:00.
היו"ר יריב לוין
זו עמדה של מי?
יבינה זכאי בראונר
זו עמדה מקצועית- -
היו"ר יריב לוין
של מי? של משרד החינוך? כי אני קיבלתי עמדה מהשר, ושם זה לא נאמר, לכן אני שואל. אתם מבקשים כעמדה רשמית של משרד החינוך, שהיא עמדת השר? אני רוצה שהדברים יהיו לגמרי ברורים לפרוטוקול.
יבינה זכאי בראונר
קודם כל, אנחנו לא כאן עם החלטה ברורה של ועדת שרים, ולכן אנחנו בבעיה.
היו"ר יריב לוין
אני שואל, מה עמדת השר, לא עמדת ועדת השרים.
יבינה זכאי בראונר
מה שהוועדה תחליט, 12:00, 14:00, 15:00, 13:00, זה לשיקול דעתה של הוועדה. אנחנו רק אומרים שמניסיון צבור של שנים קודמות אנחנו יודעים לומר שברגע שהקלפיות נכנסים פנימה, תם יום הלימודים.
היו"ר יריב לוין
לי אין בעיה עם זה, יש לי רק שאלה, ואני שואל אותה ולא במקרה: זו עמדת השר או לא עמדת השר?
יבינה זכאי בראונר
זו לא שאלה פשוטה מהסיבה שאין לנו עמדה של ועדת שרים לחקיקה.
היו"ר יריב לוין
אני קיבלתי עמדת שר בכתב. אני שואל שאלה, ומבקש תשובה בכן ולא. מה שאת מבקשת זה עמדת השר?
יבינה זכאי בראונר
עמדת השר, שיתקיימו לימודים סדירים בשעות הבוקר.
היו"ר יריב לוין
אני מצטער, אני לא אקבל את זה. את מציגה את זה על דעת השר או לא על דעתו?
ארבל אסטרחן
זה בעצם כבר קיים כהסתייגות של חבר הכנסת- -
היו"ר יריב לוין
תודה, זה כבר ישנו כהסתייגות של חבר הכנסת רותם. לפיכך אנחנו נשאיר את זה כהסתייגות. אם היא תתקבל, אנחנו נקבל אותה.


אני עובר להצבעה על סעיפי החוק. סעיף 1 לחוק מופיע בעמוד 1. מי בעד סעיף 1 לחוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – אין

סעיף 1 התקבל כנוסח הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 6, נגד – 2, נמנעים – אין. לפיכך סעיף 1 התקבל כנוסח הוועדה.


ארבל, אני צריך להצביע על שם החוק?
ארבל אסטרחן
לא, כי שם החוק כבר קיים. זה רק המילה תיקון.
היו"ר יריב לוין
מי בעד סעיף 2, כפי שהוא מופיע בנוסח הוועדה? מי נגד? מי נמנע? חבר הכנסת שנלר, אתה יכול להצביע.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – 1
סעיף 2 התקבל כנוסח הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 6, נגד – 2, נמנעים – 1. סעיף 2 התקבל כנוסח הוועדה.

מי בעד סעיף 3 כנוסח הוועדה? שימו לב שסעיף 3 הוא מעמוד 1 עד סעיף 4, שנמצא בעמוד 2 למטה. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – 1
סעיף 3 התקבל כנוסח הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 6, נגד – 2, נמנעים – 1.

סעיף 4, עמוד 2 למטה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – 1
סעיף 4 התקבל כנוסח הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 6, נגד – 2, נמנעים – 1.


סעיף 5 הוא מעמוד 3 ועד סוף החוק. מי בעד סעיף 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 2
נמנעים – אין
סעיף 5 התקבל כנוסח הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 7, נגד – 2, נמנעים – אין. אושר.


לפיכך החוק אושר להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
קריאה
אפשר לבקש רביזיה?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, יש כאן בקשת רביזיה של חבר הכנסת אלדד. אני אאפשר שתי דקות התייעצות סיעתית.

(הפסקה)
היו"ר יריב לוין
אני מחדש את הישיבה, הסתיימה ההתייעצות הסיעתית. מי בעד בקשת הרביזיה של חבר הכנסת אלדד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 3
נמנעים – 1
הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, נגד – 5, נמנעים – 1. הרביזיה נדחתה.


רבותיי, אני מודה לכולם, החוק יונח היום, והמשך יבוא.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:45.

קוד המקור של הנתונים