ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים