ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

מעקב אחר תכנית הממשלה בנושא עידוד תעסוקת אימהות לילדים בגילאים 0-5 והסדרת מעונות היום, משפחתונים וצהרונים

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת הכספים והוועדה לקידום מעמד האישה
14.7.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
ישיבה משותפת של ועדת הכספים והוועדה לקידום מעמד האישה

ועדת הכספים – פרוטוקול מס' 451

הוועדה לקידום מעמד האישה – פרוטוקול מס' 54

יום רביעי, ג' באב תש"ע (14 ביולי 2010), שעה 09:15
סדר היום
מעקב אחר תכנית הממשלה בנושא עידוד תעסוקת אימהות לילדים בגילאים 0 - 5 והסדרת מעונות היום, משפחתונים וצהרונים.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – יו"ר ועדת הכספים

ציפי חוטובלי – יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה

עפו אגבאריה

חיים אורון

אורי אורבך

אורית זוארץ

חנין זועבי

שי חרמש

שלמה מולה

עמיר פרץ

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שרון קדמי

מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איטה עטיה
סגנית מנהלת אגף מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמר אלמוג

מנהלת אגף מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד שטיינמץ

מנהל תחום תקציבים, משרד התעשייה מסחר ותעסוקה

מיכל צוק

רכזת תעסוקה וקליטה, אגף התקציבים, משרד האוצר

נועה גרינברגר

מתנדבת ברשות לקידום מעמד האישה, משרד ראש הממשלה

סלימא סולימאן
מנהלת תחום פיתוח אזורי ברשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, משרד ראש הממשלה

סמי להיאני
ראש אגף פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, משרד ראש הממשלה

ולריה סייגלשיפר
לוביסטית, פורום נשים לתקציב הוגן

נורית צור

מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

עו"ד מאירה בסוק
יועצת משפטית לדיני עבודה, נעמ"ת ירושלים

רו"ח ירון מלך

מנהל כספים, ארגון נעמ"ת

ליזה ריבקין

מנהלת הרשת לגיל הרך, ארגון נעמ"ת

מירב פרץ

אחראית מחקר ומידע, ארגון נעמ"ת

גלי עציון

הלשכה המשפטית, ארגון נעמ"ת

ד"ר נעמי מורנו

מנהלת האגף לגיל הרך, ארגון נעמ"ת

שאנה שכטרמן

אחראית קשרי ממשל, ארגון נעמ"ת

דוד הדרי

מנכ"ל "אמונה"

ליאור גבאי

מנכ"ל "נאות מרגלית", רשת חינוך ארצית לגיל הרך

גיטי גוטליב

מנהלת ביה"ס אביעזרי במודיעין עילית

פתחיה מסרואאוה
נציגות המטפלות במגזר הערבי

איסמהן ג'האג'אן
נציות המטפלות במגזר הערבי

טובי עמיר

נציגות המשפחתונים

רחל אברהם

נציגות המשפחתונים

רבקה הורוביץ

מרכזת צהרונים בקריית ספר

עו"ד איתי סבירסקי
"כוח לעובדים", ארגון עובדים דמוקרטי

תום דרומי

"כוח לעובדים", ארגון עובדים דמוקרטי


חזקיה משה

רשת צהרונים "זהר החמה"

אליעזר שוורץ

מרכז מידע ומחקר, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלי הוועדה
טמיר כהן

דלית אזולאי
רשמה וערכה
יעל - חבר המתרגמים בע"מ

מעקב אחר תכנית הממשלה בנושא עידוד תעסוקת אימהות לילדים

בגילאים 0 - 5 והסדרת מעונות היום, משפחתונים וצהרונים.
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכספים עם הוועדה לקידום מעמד האישה. ישיבה שמתקיימת ביוזמתה של יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי וביוזמתי. יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה תעלה את הנושא, אבל אני מבקש להקדים ולומר מהו הרקע לדיון הזה. הרקע הוא חוק עוקף בית המשפט העליון. הייתה עתירה לבית המשפט העליון ובית המשפט העליון פסק שהוצאות עבור מטפלות תחשבנה כהוצאה מוכרת. השתכנענו, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה וגם אני שהחלטת בית המשפט בעניין הזה היא החלטה שבצעם אינה פותרת את הבעיה למרות שההוצאה הכספית היא מאוד גדולה. היא אינה פותרת את הבעיה לכלל האמהות העובדות אלא לחלקן ודווקא לאלו המשתכרות שכר גבוה. למעמד הביניים ולמעמד הנמוך ההחלטה הזאת אינה פותרת את הבעיה. לכן התכנסנו כאן יחד וקיבלנו החלטה משותפת שנלך על מתווה אחר. המתווה האחר הזה הגיע לוועדת הכספים. חוקקו חוק שמבטל את החלטת בית המשפט ובמקום זה הודיעה כאן הממשלה, לאחר מכן התקבלה החלטת ממשלה, שיתנו נקודות זיכוי ויעבירו תקציבים מוגברים עבור צהרונים, מעונות יום ומשפחתונים. לתת אפשרויות לאם העובדת, ולא משנה מה שכרה, להקל עליה כדי שילדיהם יהיו במוסדות.


לצערי הרב מאז ועד היום יישום של תכניות אלה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לוקה בחסר, בלשון המעטה ובהמשך אני אומר את דעתי. אני אבקש שחברת הכנסת ציפי חוטובלי תעלה את הדברים. אני רוצה לקדם בברכה את המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שרון קדמי. אני נמצא איתו בקשרים טובים, את דעתי על משרדך אני אומר בהמשך. בבקשה חברת הכנסת ציפי חוטובלי.
היו"ר ציפי חוטובלי
בוקר טוב לכולם. אני מודה ליושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני על קיום הישיבה המשותפת והחשובה הזאת. בדיוק מלאה שנה להסכם עם האוצר. מונח כאן ההסכם שנחתם ב- 12 ביולי 2009, הסכם עם אגף התקציבים שגובה בהחלטת ממשלה. כמו שאמר חבר הכנסת משה גפני הלכנו במתווה מסוים. מתווה ההחלטה של הוועדה לקידום מעמד האישה היה לבחור בדרך של חינוך חינם לגיל הרך או לפחות הרחבת חינוך חינם או סבסוד החינוך לגיל הרך ולא בדרך שתטיב עם חלק מאוד קטן של האוכלוסייה, אלא באמת מהלך שייטיב עם אוכלוסיית הנשים שלצערנו רובן אינן מגיעות להכנסה שמאפשרת לשלם מיסים.


התחלנו במהלך פיקוח. הסכם נחתם והובטח לנו הסכום המרשים של 320 מיליון שקלים לטובת נושא מעונות היום. ידענו שהדרך ל"גזירת הסרט" במעון הראשון שיוקם במסגרת של 30 מיליון השקלים שהוקצו לצורך בינוי מעונות יום חדשים והרחבת מעגל הזכאיות, הדרך תעבור דרך ישיבות פיקוח. אני רוצה לציין שהוועדה קיימה ארבע ישיבות שונות שבמהלכן עלינו על בעיות חמורות בכל מה שנוגע ביישום. היו עיכובים די משמעותיים בדרך אל ציבור הנשים שאמורות ליהנות מההחלטה הזאת. הישיבה היום נועדה לבחון איפה החסמים העיקריים שגורמים לעיכוב של יישום ההחלטה החשובה הזאת.


נמצא איתנו היום המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, נמצאת כאן תמר אלמוג, מנהלת אגף מעונות יום במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אני רוצה לפנות אליכם במספר שאלות מרכזיות כדי שנקבל את תמונת המצב נכון להיום. הסעיף הדרמטי והמרכזי בהחלטה דיבר על הקצאת 320 מיליון שקלים בשנת 2011. אנחנו קרובים לשנת 2011 - תשע"א. אני רוצה לשאול את שניכם האם החלוקה בפועל של תוספת התקציב לאגף מעונות יום ומשפחתונים, האם תוספת זו אמורה להיעשות בהתאם לקבוע בהחלטת הממשלה או שהוכנסו בה שינויים. אני רוצה לדעת האם התקציב כמות שהוא מגיע אלינו והוא נשאר.
שרון קדמי
התשובה היא כן.
היו”ר ציפי חוטובלי
כן.
היו"ר משה גפני
מה זה כן? שהמנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אומר כן צריך לנתח את ה"כן" הזה. מהי סמכותו של השר על המנהל הכללי, מהי סמכותו של המנהל הכללי על האגף, מהי סמכותה של מנהלת האגף על הסגנית שלה, מה הסמכות של סגנית האגף על החשב. צריך לבדוק את כל המהלך במשרד. זו לא תשובה מספקת. אני לא יודע איך זה אצלכם בוועדה לקידום מעמד האישה.
אורית זוארץ
זה לא מאפיין את הוועדה אבל זה מאפיין את הממשלה. שואלים שאלה ומקבלים תשובה "כן" וכך ההחלטה. אנחנו תכף נדבר על תהליך קבלת ההחלטות.
היו”ר ציפי חוטובלי
אני רוצה להסביר את מסגרת הדיון כי כנראה לא הבנתם את השאלה. האוצר הבטיח להעביר 320 מיליון שקלים למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. התקציב הזה הועבר. בואו נראה מה עושים איתו. אלו השאלות המשמעותיות. ראשית רציתי לראות שלא פגעו בהיקף התקציב ואכן התקציב הועבר. על כך קיבלנו תשובה חיובית.


כדי שבשנת תשע"א יורחב מעגל הזכאיות הפעולות צריכות להתבצע בשנת תש"ע, קרי כמעט עד סוף השנה הזאת. שנת הלימודים כמעט עברה, החופשה הגדולה בעיצומה. מה נעשה כרגע כדי לסיים את ההכנות הנדרשות שבשנת תשע"א תוכלו לעמוד בדרישות ההסכם?
שרון קדמי
למען הסר ספק, אני לא מרוצה מהמצב בו אנו מצויים.
היו”ר ציפי חוטובלי
בניגוד לנו אתה יכול לעשות משהו בנוגע לזה.
שרון קדמי
יש לכך מספר סיבות. רוב הסיבות אצלי כמנהל הכללי של המשרד ואני לוקח אותן על אחריותי. הבכי והנהי על כך שיש לי תקנים או אין לי, יש לי עורכי דין או אין לי עורכי דין, לא אמורים לעניין את הוועדה המכובדת הזאת. אני יודע לעבוד עם מה שיש לי. כרגע האגף והמחלקה המשפטית משועבדים אך ורק למשימה אחת, וזה להתחיל את שנת הלימודים תשע"א בצורה המיטבית ביותר בכל הפרמטרים. בין אם זה במקטע של המשפחתונים והמעונות, בין אם זה במקטע של הצהרונים, ובין אם זה בהגדלת ההיצע כלומר הבינוי על נספחיו.

אני יודע שהוועדה בישיבתה הקודמת נכנסה לעומק העניין, פירטו בפניכם את המסלולים החדשים, חסרי תקדים, שהוצאנו לדרך השנה. דברים שלא היו טריוויאליים בכלל כמו מבחני שכירות שהוא דבר חדש - - -
היו”ר ציפי חוטובלי
נדבר עם תמר אלמוג בכל נושא הבינוי וגם בנושא ההתקדמות בכלל בכל הקשור למעונות. אבל הייתי רוצה לשמוע ממך מהי ההערכות כרגע. אנחנו רוצים שבשנת הלימודים הבאה מספר הנשים תקבלנה את ההטבה הזאת יגדל. מה אתם עושים כדי שזה יתממש?
שרון קדמי
מבחינת הצהרונים אנחנו נערכים להגדיל אותם פי ארבע, אם איני טועה, נגיע מ- 15,000 ילדים לכ- 60,000 ילדים. כמובן שזה כתוצאה מהגדלת התקציב באופן משמעותי. מי שעומדת בראש נושא הצהרונים נמצאת איתנו כאן, אנחנו עובדים על כך באופן רציף בין אם זה בבדיקות או באמצעות מוקד או מכרז שאמור לבדוק את הכל באופן ממוחשב כדי למנוע בעיות שהיו לצערי בשנת הלימודים הקודמת. לצערי בעיות הביאו לכך שחלק מההורים לא זכו לסבסוד, חלקן מסיבות בירוקרטיות ואחרות. מעבר לזה בתחום המעונות והמשפחתונים אנחנו פועלים לעדכון הסולמות השונים כדי לראות איך אנחנו מגדילים את מספר הילדים שייהנו - - -
היו"ר משה גפני
כמה ילדים יש היום במעונות?
שרון קדמי
בשנת תש"ע כ- 80,000 ילדים במעונות.
היו"ר משה גפני
כמה בצהרונים?
שרון קדמי
15,000 בשנת תש"ע.
היו"ר ציפי חוטובלי
זה כולל את המשפחתונים?
שרון קדמי
כן.
היו"ר משה גפני
כמה היה בשנה הקודמת?
תמר אלמוג
בצהרונים 11,000 ילדים.
היו"ר משה גפני
סליחה אבל לא הבנתי מה קרה. מיכל צוק אתם העברתם כסף למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כדי להגדיל באופן דרמטי את מספר הילדים?
שרון קדמי
לשנת תשע"א.
היו"ר ציפי חוטובלי
זה צריך לעבור השנה כדי שבשנה הבאה יכפילו פי ארבע.
היו"ר משה גפני
אתם העברתם כסף למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לאור החלטת הממשלה?
מיכל צוק
חלק מהתקציב. אנחנו עומדים בהחלטת הממשלה מבחינת התקצוב. מה שצריך להיות מעובר ב- 2010, חלקו הועבר ב- 2010. לגבי חלק נוסף משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יודע על 320 מיליון ובהתאם לו הם נערכים לפתיחת שנת הלימודים הבאה שעדיין לא נפתחה.
היו"ר משה גפני
לגבי שנת הלימודים הנוכחית החלטת הממשלה לא תקפה?
מיכל צוק
לא, למעט הנושא של הבינוי שהובא לכאן ותוקצב. אנחנו מתכוונים לעמוד בזה והתקציב אמור לעמוד בפני הממשלה ביום חמישי. יש בו התוספת לבסיס בהתאם להחלטת הממשלה בסכום של 320 מיליון שקל.
היו"ר ציפי חוטובלי
עולות כאן שתי שאלות. אתה אמרת שאתם מתכוננים להכפלה פי ארבע. איפה זה עומד היום, עכשיו?
שרון קדמי
מבחינת הצהרונים? כמה ילדים?
היו"ר ציפי חוטובלי
כן. אמרת ש- 15,000 היו בשנת תש"ע. אתה מאמין שתגיעו ליעד הזה עד ספטמבר?
שרון קדמי
בוודאי. אני לא יודע אם עד ספטמבר. צריך להבין שיש הליך של הכרה. מסגרות שאנחנו מכירים ופעלו איתם אני מניח שזמן הטיפול בהן יהיה קצר. הן מכירות את הנוהל, אנחנו מכירים את הנוהל והיום אנחנו עובדים בצורה ממוחשבת וזה אמור להיות קצר יותר. אני שמח על כך כי לטעמי זה היה ארוך מדי. שוב, מסיבות שאינן רלוונטיות לוועדה.


מסגרות חדשות, שללא ספק יהיו, זה יהיה פי ארבע, אני מניח שזה יהיה טיפה יותר זמן. אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שהזמן הזה יהיה קצר ביותר, כדי שהמסגרות תקבלנה את ההכרה בזמן הקצר ביותר ושהורים ידעו אם המסגרת שהם נמצאים בה קיבלה או לא קיבלה הכרה.
היו"ר ציפי חוטובלי
מתי זה יהיה?
שרון קדמי
אנחנו מתחילים.
היו"ר ציפי חוטובלי
עוד שנייה מתחילה שנת הלימודים.
אורית זוארץ
שנת הלימודים מתחילה בספטמבר. מה קורה עם הרישום?
שרון קדמי
החל.
אורית זוארץ
אני יודעת שבמעונות ובמשפחתונים הרישום מסתיים בחודש אפריל מאי. מתחילות הוועדות. נמצאות כאן נשות מקצוע, הרישום הוא באפריל מאי ואחר כך יש את הוועדות. ספטמבר זה כבר מיד.
שרון קדמי
תפרידו בין צהרונים למעונות.
אורית זוארץ
גם וגם. בראשון לספטמבר הילדים הולכים לבית הספר.
היו"ר משה גפני
סליחה. ברשותכם אני רוצה דקה לעשות סדר. יש כאן הצרכנים שצריכים לקבל את המשפחתונים ואת הצהרונים. יש כאן את ארגוני הנשים. בבקשה אם אפשר - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
לדעתי השאלה הקריטית היא האם אתה מנצל את כל 320 מיליון השקלים השנה במלואם, והיה ולא האם היתרה עוברת לשנה הבאה או חוזרת לתקציב המדינה.
שרון קדמי
להבנתי התשובה היא כן וכן. כלומר אני אעשה את כל המאמץ כדי לנצל אותו, אני לא רואה סיבה שלא אנצל. אני סמוך ובטוח שמה שלא ינוצל אנחנו נהייה מספיק מגובשים עם האוצר כדי שהכסף הזה לא יחזור לאוצר המדינה אלא יישאר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
היו"ר משה גפני
אני אבקש התייחסות, נורית צור משדולת הנשים בישראל. בקצרה בבקשה.
נורית צור
ראשית אני אשמח לדעת אם הסכום הזה הוא חד פעמי או לכל שנה.
שרון קדמי
התקציב הוא לבסיס התקציב של אגף המעונות.
נורית צור
הדבר שמאוד מטריד אותנו אלו הוא הקריטריונים. הקריטריונים צריכים להיות נגישים, ברורים וכאלה שלא מקשים על נשים להשיג אותם. אם הורה של ילד, הורים, אם הם צריכים לפנות לעשרה משרדים שונים ולהביא עשרים טפסים שונים כדי לקבל את הזכאות הזאת אז הכסף יתנדף מאליו כי לא הרבה יממשו.
היו"ר משה גפני
למה את שואלת את השאלה הזאת? זה קרה השנה?
נורית צור
לא. אבל אם הקריטריונים עוצרים אותם.
היו"ר משה גפני
אני שואל האם זה קרה לך השנה?
נורית צור
זה קורה כל שנה. אין עדיין קריטריונים אז איך זה יהיה.
אורית זוארץ
יש הרבה בעיות.
נורית צור
זה אחד הדברים שמטריד אותי. אני רוצה להזכיר לכולם ששדולת הנשים לא מפעילה מעונות ולכן זה לא משהו שאני מכירה באופן אישי. אני מאוד מודאגת, הדברים שלי מכוונים פחות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ויותר לשתי הוועדות. הדיל שהיה כאן לפני שנה בדיוק דיבר גם על נקודת זיכוי שתכנס לתוקפה בתקווה רבה בשנת 2012, איפה כל זה עומד? אם כל זה מתעכב ואין 320 מיליון שקל, אין 30 מיליון שמיושמים, מה יהיה על נקודת הזיכוי?
היו”ר ציפי חוטובלי
ההערה כאן לא במקום כי 320 מיליון שקלים הועברו ממשרד האוצר למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
נורית צור
אתם בעצמכם טענתם שאם לא יהיו קריטריונים הם לא ימומשו. זה שהכסף עבר וירטואלית עדיין לא עזר לאף אחד - - -
היו"ר משה גפני
גברת נורית צור, הדיון הזה הוא דיון על הנושא הספציפי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
נורית צור
הכל קשור האחד בשני. הכל מאותו דיל.
היו"ר משה גפני
אין תשובה לנקודה הזאת. הכל נרשם בפרוטוקול. מי מיצג את ארגון נעמ"ת?
גלי עציון
ראשית אני רוצה לומר שגם הארגון שלי וגם ארגונים נוספים מבקשים לדבר בשלב השאלות.מאחר שלא נראה כרגע שהבינוי יהיה רלוונטי לשנה הקרובה אני רוצה להבהיר. חלק מהתקציב, לדעתי 88 מיליון שקל התייחסו להגדלת מספר הילדים, זה היה מבוסס שיהיו שיפוצים ושיגדלו מעונות, כלומר יהיה בינוי להגדלת מעונות. זה סוג של דומינו כי ברגע שאין שיפוצים ואין בינוי אין הגדלה.


אני מבקשת להעיר הערה לגבי הדיון הקודם בנוגע להשכרת המבנים. נדמה לי ואני אומרת את זה בזהירות, נדמה לי שגם 8 מיליון שמיועדים להשכרת מבנים לא כך יוכלו להיות מיושמים כי אין בנמצא מבנים שעומדים מוכנים לקליטת מעון. זאת אומרת זה שילוב של שיפוץ משמעותי. אם היו מבנים כאלה היה מי ששוכר אותם. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עוד 8 מיליון שכנראה לא ימומשו ולאחר מכן יש 75 מיליון שלא יוגדל ההיצע של ילדים בכניסה למעונות ובעצם אי אפשר לסבסד אותם.
היו"ר משה גנפי
מעבר לבינוי הכל בסדר?
גלי עציון
לא. המשמעות של הבינוי זה מאה מיליון.
חנין זועבי
אבל עכשיו אפשר לקבל, יש כמה הגישו.
גלי עציון
לא הגישו כי אין קריטריונים.


הדבר הנוסף שהיה חלק מהדיל היה הרחבת הסבסוד, העמקת הסבסוד גם לאוכלוסיות השדרה המרכזית – מעמד הביניים, לה הקציבו 20 מיליון בלבד, זו בעיה והשאלה מה עושים עם כל הדברים האלה.
חיים אורון
מישהו יכול להציג לנו את הפריסה, האם הכל בעיר אחת או בכל הארץ. איך הפריסה?
אורית זוארץ
זה לא כולם בינתיים.
היו"ר משה גפני
חיים אורון שאל שאלה והמנהל הכללי צריך להשיב על כך. אני לא הבנתי מהמנהל הכללי עדיין דבר וחצי ודבר. מה קרה השנה? הכסף עבר, מיכל צוק אמרה שהכסף עבר, את הפטנט הזה כולנו כבר מכירים שהכסף עובר אבל הוא לא מגיע ליעדו. אנחנו מכירים את זה וזה קורה מעת לעת וזה יכול להיתקע בכל מיני מקומות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


פתחיה מאסרואאוה נציגת המטפלות המגזר הערבי. בבקשה.
פתחיה מאסרואאוה
אני מהכפר ערערה, נציגת המשפחתונים מארגון "כוח לעובדים". אנחנו מקבלות שכר מינימום. עובדות 50 שעות עבודה בשבוע. במגזר הערבי אנחנו לא מקבלות שכר כמו במגזר היהודי. הן מקבלות 7,000 שקל ואנחנו במגזר הערבי מקבלות רק 5,000 שקלים כי ההורים לא משלמים את ההשתתפות שלהם. זה בגלל המצב הכללי הקשה של האוכלוסייה.
עמיר פרץ
מי הבעלים של המשפחתונים, אתם?
פתחיה מאסרואאוה
כן. המשפחתון שלי.
היו”ר ציפי חוטובלי
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוא האחראי.
תום דרומי
היא בעצם חברת כוח אדם של עצמה. כלפי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה היא מוגדרת כעצמאית. יש 2,730 וכל אחת היא חברת כוח אדם עצמאית.
עמיר פרץ
היא מתנדבת לייצג את עצמה. זה ממש מרשים אותי מה שאתה אומר. אם המשתתפים היו משלמים יותר.
אורית זוארץ
הם מוגבלים ואסור להם לשלם יותר. הסכום שהיא גובה מוגבל.
היו"ר ציפי חוטובלי
גברתי, אני רוצה לומר משהו.
עמיר פרץ
חשבתי שאתה תוקף אותה, אני מתנצל לא הבנתי.
היו"ר ציפי חוטובלי
אנחנו רוצים לקבל תשובות לשאלות המרכזיות שעלו כאן בנוגע להכשרה וההכנה. גלי עציון שאלה שאלות טובות ונכונות. אני שאלתי איך אתם מתכוונים להגיע למצב שבשנת תשע"א - - -
שלמה (נגוסה) מולה
מה לא בסדר עם השאלה שהגברת הזאת שאלה? למה אנחנו לא יכולים לברר את הנקודה הזאת עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למה העובדות מנוצלות? היא מקבלת 5,000 שקל, משרד התעשייה מסחר ותעסוקה מכיר בה, הוא גובה את הכסף.
היו"ר ציפי חוטובלי
השאלה הזאת אינה רלוונטית לנושא הדיון. אני אשמח לקיים דיון בנושא שכר המטפלות בכלל המעונות. אני חושבת שזה ראוי לדיון גם במגזר היהודי.
שלמה (נגוסה) מולה
אני דווקא רוצה לשאול אותו.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שלמה מולה הנושא לא ירד מסדר היום, שלא תחלום לרגע שהנושא ירד מסדר היום. אומרת חברת הכנסת ציפי חוטובלי שנושא הדיון שלשמו התכנסנו יחד הוא נושא מוגדר. הנושא הזה לא ירד מסדר היום, יש כאן עוד כמה אנשים שיושבים באולם ויש להם מה לומר בנושא הזה, אני איתם. לא יקרה שום דבר ואף אחד לא הולך לשום מקום.


תמר אלמוג מנהלת האגף למעונות יום. אנחנו רוצים לדעת ממך מהי פריסת המעונות, פריסת הצהרונים, כלומר איך מתקבלות ההחלטות אצלכם באגף. איך מתבצע כל העניין הזה? זאת אומרת שבמגזר הערבי והיהודי יש חלוקה, יש בעפולה, יש בתל אביב. שאל חבר הכנסת חיים אורון ומאוד מסקרן אותנו לדעת. מאוד מסקרן אותנו לדעת איך מתקבלת אצלכם באגף ההכרה בצהרון או לא להכיר בצהרון. האם יש קריטריונים והאם הקריטריונים השתנו במשך הזמן? אני נתקלתי בכל מיני תופעות שהקריטריונים פתאום השתנו, כשמישהו הגיש בקשה תוך כדי הליך הבקשה ביקשו ממנו דברים חדשים שלא ביקשו קודם, חלק אושר וחלק לא אושר. המנהל הכללי אמר קודם שיש אמהות עובדות שאין להן פתרון לילדים כתוצאה מהחלטות של האגף. מסקרן אותנו לדעת איך מתקבלות ההחלטות. אני יודע שמישהי מאגף אצלכם אמרה באיזה כנס של השלטון המקומי שלא מעניין אותה, כלומר היא תחליט ולא מעניין אותה לא משה גפני ולא שרון קדמי. אני רוצה לדעת איך מתקבלות ההחלטות.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני רוצה לחדד את השאלות של הרב משה גפני. אני רוצה להוסיף ולהיכנס איתך ליישומים ולדברים שעלו בישיבות שלנו. ראשית לגבי לוח הזמנים הצפוי בנוגע למבחני התמיכה. דיברנו על כך שלגבי מעונות היום החדשים שאמורים להיבנות יתפרסו פומבית המבחנים– מה לוח הזמנים?


כמה מעונות יום חדשים אמורים להיבנות? יש לנו תקציב של 30 מיליון. הבטחתם לנו 50 מעונות יום חדשים. אני רוצה לדעת איפה זה עומד ומי ייהנה מזה. אני חוזרת על שאלתו של חבר הכנסת משה גפני יושב ראש הוועדה, מהי הפריסה שלהם. זה מעניין את כולנו לדעת איפה יהיו המעונות החדשים. דיברנו על כך ועדיין לא קיבלנו את מפת הפריסה של יישום ההסכם.
שרון קדמי
אתם מעדיפים שהגברת תמר אלמוג תענה?
היו"ר ציפי חוטובלי
היא הממונה על העניין.
היו"ר משה גפני
אתה שולט על הנושא הזה? אם כך אתה תענה.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מציעה שמאחר והמנהל הכללי כאן ניתן לו להשיב.
שרון קדמי
אני מתנצל מאחר ואני אצטרך לעזוב אז איפה שאני אוכל לתרום מעט אני אשמח ואחר כך נשאיר את הנושא לדרג המקצועי של המשרד, וגם לגבי השאלה שעלתה על ידי ארגון נעמ"ת.


תקציב הבינוי שאנחנו הקצנו הוא לא 30 - - -
היו"ר משה גפני
תמר אלמוג תדבר אחרי שאתה עוזב? היא תשלים. התפרסם שהמשרד שלכם הוא המשרד הכי בירוקרטי מבין כל המשרדים. זאת אומרת כשאני האזרח נכנס למשרד שלך אני ניתקל בבירוקרטיה בלתי מתקבלת על הדעת, כל משרדי הממשלה מלאים בבירוקרטיה, האם זה נכון והאם אתה חש כמנהל הכללי, אומנם זמן לא רב במשרד הזה, יש לך שר מצוין, אני מאוד אוחז מבנימין (פואד) אליעזר, אני חושב שהוא שר מצוין, אני חושב שאתה מנהל כללי טוב. אני שואל האם זה נכון שכל התופעות שאנחנו נתקלים בהם, לפחות אני, האם אתה מרגיש שהמשרד הזה בירוקרטי, שיש כל מיני קנוניות כאלה שנדון עליהם בנפרד בנושא המטפלות מה שהעלתה הגברת קודם ויעלו את זה אחרים, האם אתה מתמודד עם כל התופעות האלה?
שרון קדמי
לצערי המשרד אינו חף מבירוקרטיה, לצערי יש בירוקרטיה לא רק אצלי אבל אני אתייחס למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. האם בסקר כזה או אחר, ואני בכלל לא רוצה להתייחס למתודולוגיה עליה נערך הסקר כי המתודולוגיה לעניות דעתנו הייתה מעט בעייתית, נניח ואנחנו המשרד הכי בירוקרטי. זה מאוד מדיר שינה מעיניי. אנחנו פועלים כדי לשנות את זה בשורה של דרכים. אני מאוד מקווה שבמרוצת הזמן הרגשה שלך תשתנה כי מטרתנו לשרת ציבור ובירוקרטיה אינה משרתת ציבור. אני רק יכול להתנצל על כך שההרגשה שאתה חש. נכון היא אינה תלושה מהמציאות אבל אנחנו פועלים על מנת שלא תחוש כך בעתיד.
היו"ר ציפי חוטובלי
הרב משה גפני שאל שאלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים לקבל תשובה לגבי צהרונים, הבינוי על הבירוקרטיה ועל הפריסה.
שרון קדמי
אני בדיוק עונה על כך. התקציב הוא לא 30 הוא לא- 50, ולא 60, הוא 88 מיליון שקלים והוא כולל את מכלול הפרמטרים לבינוי. הוא מתחלק למבחני שכירות, מבחני שיפוץ ושדרוג, והוא מתחלק למבחני בינוי שהזו המאסה הקריטית – כ- 75 מיליון מהסכום.להבנתי, הוא לבינוי. צריך להבין שכל סכום מחולק לפי מבחני תמיכה. אני לא קובע מראש היכן ימוקם המשפחתון או המעון או המבנה. כל מי שנגיש למבחן, זה יכול להיות מכל הארץ, יכול להיות מצב שיבנו במרכז תל אביב, יכול להיות שיבנו ברהט, יכול להיות שזה יהיה בגליל. אני לא שולט על זה. זה נגזר - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
אני רוצה לעצור אותך כי זאת נקודה מאוד חשובה. תמר אלמוג, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. הוועדה הזאת הלכה על סיפור הרחבת מעונות היום במחשבה שאזורי הפריפריה צריכים ליהנות יותר מהעניין הזה. זאת הייתה המחשבה ועל דעת הוועדה.
אורית זוארץ
לא בדקו את מבחני התמיכה מראש, לא עשו מיפוי וכך קיבלו החלטה.
היו"ר ציפי חוטובלי
חברת הכנסת אורית זוארץ את חברת הוועדה ולכן כל אחריות שאת רוצה לקחת היא אחריות שלך.


המחשבה שהפריסה של המעונות תהייה החלטה שרירותית?
שרון קדמי
היא אינה שרירותית. אם אני אשלים את דבריי תוכלי לראות שהיא אינה שרירותית. תנו לי להשלים את דבריי ואחר כך אני אשמח להשיב על כל נקודה שלא תהייה ברורה.


המבחנים נבנו באופן כזה שתינתן העדפה ברורה לאזורי פריפריה, לאזורים מעוטי יכולת, לאזורים מוכי אבטלה. הניקוד הגבוה ביותר יינתן על פי מספר פרמטרים. הפרמטרים הם: ריחוק גיאוגרפי – אחת, שיעור אבטלה- שתיים, מספר מצומצם של מסגרות לילדים – שלוש, כל מספר כזה נכנס לנוסחה משוקללת. לבד תעשו את החשבון ותראו שישוב בצפון או בדרום עם שיעור אבטלה גבוה, עם מספר מצומצם של מעונות האם הוא יהיה ראשון ברשימה או לא.
היו"ר ציפי חוטובלי
קיבלנו מתמר אלמוג דיווח שרוב המעונות יבנו בכלל במקומות שהם אזורי רווחה. בישיבה הראשונה דיברת על כך - - -
חיים אורון
אדוני המנהל הכללי אני הבנתי את הקריטריונים. אני יושב כאן די הרבה זמן והבנתי הכל. בסוף אחרי כל הדברים האלה מהי התמונה שמתקבלת? הקריטריונים מצוינים אבל מהי התמונה שמתקבלת עכשיו?
שרון קדמי
אני לא יכול להגיד לך כי עדיין לא הוגשו הבקשות. במבחני השכירות - - -
חנין זועבי
למבחן הראשון כן הוגשו והמועד הסתיים.
היו"ר ציפי חוטובלי
תמר אלמוג, בבקשה תבהירי את הנקודה הזאת.
תמר אלמוג
ברשותכם אני מבקשת בהמשך לדברים של המנהל הכללי - - -
קריאה
אבל המנהל הכללי לא סיים.
היו"ר ציפי חוטובלי
היא יכולה לתת לך את התשובה. שרון קדמי ברשותך אני נותנת לתמר אלמוג לענות.
שרון קדמי
בכבוד.
תמר אלמוג
ברשותכם בהמשך לדבריו של המנהל הכללי אני מבקשת להזכיר גברתי שבישיבה האחרונה שהתקיימה כאן בוועדה הייתה שותפה גם הרפטרנטית מהלשכה המשפטית שלנו, היא דיווחה על הוועדה בעניין הפריסה שחייבת להיעשות באמצעות מבחני תמיכה בקריטריונים שוויוניים. כך שלמשרד, וכפי שציין כרגע המנהל הכללי אין שליטה איפה בדיוק אנחנו נפתח את המעונות - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
אבל תמר אלמוג אתם עדיין לא פרסמתם. איך אנחנו נראה פריסה?
שלמה (נגוסה) מולה
למה לא פרסמתם את הקריטריונים?
תמר אלמוג
בעניין הפרסום אני אבקש שהמנהל הכללי יתייחס. אני ביקשתי לציין שלא מדויק להגיד כאילו אמרנו בישיבה הקודמת שאנחנו יודעים להגיד איפה המעונות יהיו. הנציגה ישבה כאן וציינה שזה יהיה במבחנים שוויוניים על פי הקריטריונים שכעת המנהל הכללי פירט.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני חוזרת כעת למנהל הכללי. במשך שנה שלמה התעסקתם אך ורק בנושא השכירות. הקריטריונים לגבי בינוי ושיפוץ עדיין לא - - -
שרון קדמי
אנחנו לא עסקנו בזה שנה, עסקנו בזה חודשים ארוכים. ואת צודקת עסקנו בזה יותר זמן ממה שחשבתי שאנחנו היינו אמורים לעסוק, אבל כמו שאמרתי בראשית דבריי אנחנו משעבדים גם את האגף וגם את המחלקה המשפטית על מנת שנעמוד בלוחות הזמנים.


מבחני השכירות, כמו שנאמר כאן, כבר פורסמו ונסגרו - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
מתי יפורסמו הקריטריונים לנושא הבינוי והשיפוץ?
שרון קדמי
צריך להבין שהליך הבינוי לא לוקח יום יומיים.
עמיר פרץ
תענה לשאלה. מה הבעיה.
היו"ר ציפי חוטובלי
במשך שנה שלמה אין קריטריונים. מתי תפרסמו?
שרון קדמי
אני מניח שבספטמבר. אבל אנחנו מדברים על בינוי. אני לא מכיר שגם אם יהיה את הכסף ב- 1 בספטמבר ב- 1 בינואר - - -
שלמה (נגוסה) מולה
נאמר פה שהכסף ישנו.
שרון קדמי
הבעיה היא לא עם הכסף. הבעיה שלבנות מעון צריך להוציא היתרים, צריך לתכנן, התהליך הזה במקרה הטוב לוקח שנה.
שלמה (נגוסה) מולה
כשקיימנו דיון כאן למה לא אמרתם שלבנות מעונות ייקח לכם הרבה זמן? אולי היינו מוצאים פתרון אחר.
שרון קדמי
מצאנו פתרון.
שלמה (נגוסה) מולה
לא זה מה שאמרתם. אתם פשוט עובדים עלינו.


אדוני המנהל הכללי אני מציע שתאמרו לנו ביושר שאתם פשוט עובדים עלינו חברי הכנסת. אני אאמין לך.
אורית זוארץ
הבעיה היא עם הסגירה עם האוצר.
שלמה (נגוסה) מולה
כשביקשנו מכם לקיים את החלטת בית הדין העליון הלכתם ואמרתם "אין כסף, יש כסף..." וכן הלאה. בסופו של דבר אנחנו מגלים ששנה אחרי אין כלום. אתה מספר לי עכשיו שאתם תפרסמו את המכרז והתהליך ארוך.
היו"ר משה גפני
אתה שואל שאלה של טעם, למה אתה מתעצבן?
שלמה (נגוסה) מולה
כי פשוט עובדים עלינו שנה. אני התאפקתי זמן רב.
שרון קדמי
אני מבקש להבהיר לחבר הכנסת שלמה מולה כי שגגה נפלה בדבריי. ראשית אני מאוד מקווה שכבודו לא חושב שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא רוצה לבנות מעונות, לפחות לא המנהל הכללי ובטח לא השר.


מאחר ואנחנו מודעים לעובדה שלבנות מעונות יום זה תהליך של תקופה ארוכה, הלכנו על שני מסלולים מהירים הרבה יותר. המסלול הראשון והמהיר ביותר מבחינתנו הוא מסלול השכירות. בהליך זה אנחנו נסייע בהשכרת מבני ציבור ברשויות מקומיות. זה תהליך של שבועות ספורים. המסלול - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
למה זה לא נעשה במשך שנה? היינו אמורים להיות במצב שבו היינו צריכים לדעת מהי פריסת המעונות, אחרי שהקריטריונים פורסמו, אחרי שמבחני התמיכה פורסמו, אחרי שהרשויות הביעו כבר התעניינות בכל התהליך. זה לא סביר שבמשך שנה שלמה אנחנו לא מקבלים תוצאה לעניין הזה. אולי נעבור עוד שנה עד שנדע מהי הפריסה ועוד שנתיים עד שיבנו?
שרון קדמי
אני אומר שוב, את צודקת שלוחות הזמנים התארכו. לגבי הלוחות הזמנים העדכניים – אני מניח שתוך חודשיים מבחני הבינוי יפורסמו. מבחני השכירות יסתיימו, מבחני השיפוץ ושדרוג פורסמו כבר להערות הציבור.
היו"ר ציפי חוטובלי
מתי אתה מעריך יהיו מעונות יום אחרי שיפורסמו הקריטריונים בספטמבר?
קריאה
יש איזה מנגנון שמפקח על הקריטריונים האלה.
שרון קדמי
הם חשופים. הם פורסמו להערות הציבור.
היו"ר משה גפני
צריך לאפשר למנהל הכללי להשלים את תמונת הפריסה. אתה אומר שבעוד חודשיים יהיו קריטריונים, אותי מאוד מעניין כי מזה לומדים לקח, מה קרה השנה ומהי התכנית לעתיד. מה אתה כמנהל הכללי של המשרד יכול להגיד שקרה בשנה הזאת.
חנין זועבי
ברשותך היושב ראש, אני חושבת שצריך לקבל מידע יותר קונקרטי. כלומר המבחן הראשון של השכירות הסתיים ויש כבר שש רשויות מקומיות שהגישו. תן לנו את המידע לגבי השש האלה.
שרון קדמי
זה בהליך בדיקה באגף, בוועדת תמיכות. אני מניח שתוך זמן קצר נדע מה הרשויות קיבלו.
היו"ר משה גפני
אדוני המנהל הכללי, אתה מוכן להתעכב עוד קצת, החברים מבקשים לשאול אותך שאלות אז בבקשה תישאר איתנו עוד זמן.
אורית זוארץ
יש לי שאלה אבל אחר כך אני ארצה להתייחס לדיון עצמו.


האם יש חשיבה על פתרונות ביניים עד שיקומו המעונות? אולי הרחבת המשפחתונים ועידוד נשים שאינן עובדות, בכל המגזרים ואני מדברת על כל המגזרים, דתיות, חרדיות, ערביות, עולות, כי לפעמים ההתייחסות ממדרת. האם יש התייחסות דיפרנציאלית? האם ישנה התייחסות בתוך התקציב הכולל שהועבר במטרה לשדרג את מערכת החינוך בגיל הרך ולתת ההורים העובדים פתרונות? התייחסות לזכויותיהן של מנהלות המשפחתונים ושכרן.
עפו אגבאריה
במעונות הקיימים אתם מוודאים שיש תפוסה מלאה? או אולי אנחנו הולכים לבנות איפה שלא צריך לבנות ואיפה שחסר לא בונים.
פניה קרישנבאום
השבוע עבר חוק בקריאה ראשונה, חוק בנוגע לפיקוח על המעונות. האמת שאני אישית קיבלתי על כך הרבה פניות שלא היה קיים בכלל פיקוח על מעונות לגילאי אפס עד שלוש, זה כל הזמן נזרק מהמשרד. חשבתי על החקיקה ואני מברכת אתכם שאתם הצלחתם לקדם את זה ואני לא הצלחתי. השאלה שלי האם את נושא הפיקוח אתם מתקצבים בתקציב לשנה הבאה? האם זה יושב בתקציב של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או שוב הנושא הזה יעלה בחקיקה וייפול בביצוע כי לא יהיה מי שיעשה את זה, או שתנסו לגלגל את זה על המשפחות? שזה בוודאי לא מקובל.
חנין זועבי
שתי שאלות. האחת – 75 המיליון הולכים למבחני בינוי? אנחנו יודעים שהרשויות הערביות נמצאות במצוקת קרקע, הם לא מרווחים כל כך מה- 75 מיליון. הם מעדיפים לשכור. יש רק 12 מיליון לשיפוץ ולשכירות, ו- 75 מיליון לבינוי?


השאלה השנייה – מתוך הקריטריונים של מבחן השכירות, אם בסכנין יש מחסור של חמישה מעונות ובתל אביב יש מחסור במעון אחד, תתקנו אותי אם אני טועה, אז קודם כל מתקציבים מעון אחד בסכנין ואחר כך מתקצבים לתל אביב ולא לסכנין. כלומר קודם כל מתקציבים מעון אחד בכל ישוב שיבקש ואחר כך בוחנים אם מתקציבים את המעון השני והשלישי. אני הגשתי הסתייגויות.


שלישית – הזמן שאתם נותנים להגיש הסתייגויות הוא שבועיים, כעת יש כמה רשויות שהגישו הסתייגויות בטווח הזה של שבועיים, טווח הזמן של מבחן עצמו הוא שלושה שבועות. לא השני שבועות ולא השלושה שבועות מספיקים לרשויות.
היו"ר משה גפני
תודה. אני רוצה לומר לך שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה המגזר הערבי מקבל טיפול אינטנסיבי, אני אומר את זה באמת כי אני מכיר את המשרד, עשיתי עליו סטאז' השנה, השאלות שהעלית הן נכונות, אבל המגזר הערבי מקבל טיפול טוב במשרד.
קריאה
אולי השר צריך היה להגיע לוועדה לתת תשובות.
היו"ר משה גפני
לוועדה מגיעים כולם.
עמיר פרץ
אדוני היושב ראש, אני לא אחזור על שאלות חבריי. אני מבקש לדעת אם התקציב לבינוי הוא רב שנתי?
שרון קדמי
כן.
עמיר פרץ
האם הוא מצטבר? האם בגלל חוסר הביצוע לטווח הארוך נאבד אותו? כתוצאה מהיקף הילודה הטבעי והנדידה, הרי יש לנו בעיה עם נדידת אוכלוסיות מאזורי עתירי ילודה לאזורים שהופכים בדרך כלל לוותיקים, לכן יש מקרים לעיתים שיש מבנים בשכונות שבעבר היו בה ילדים ובגלל המרחק הגיאוגרפי שלהם מהשכונות שיש בהן כעת יותר ילדים, האם העובדה שחוסר הביצוע הזה יוצר חסר שילך ויעמיק לטווח הארוך, מה עם הסיכום שלכם עם האוצר?
חיים אורון
אני רוצה לשאול לגבי הקריטריונים בנוגע לשיפוצים שכבר פורסמו. יש לי הרגשה שהושיבו מישהו לחפש את כל הקשיים האפשריים ולתקוע, זה יוצא מאוד בסדר כי זה יוצא מעורכי דין, וסליחה מעורכי הדין שנמצאים כאן, הם יוצאים בסדר גמור וזה יעמוד בפני בית הדין הגובה לצדק. בחיים זה לא יעבור. למשל: המבנה שחייב לעמוד חייב לפעול חמש שנים, ואם בסכנין או במקום אחר אין אף פעוטון שפעל חמש שנים, הם לא יקבלו?
שרון קדמי
זה שיפוץ של מבנה קיים.
חיים אורון
יש שיפוץ במבנה קיים בכפר ולא היה שם פעוטון במשך חמש שנים, אנחנו חושבים שמאוד צריך להיות שם פעוטון, אבל צריך לשפץ את המבנה. הוא יצטרך חמש שנים וותק? הכל בסדר ואלו העבודות.
היו"ר ציפי חוטובלי
הקריטריונים שאתה מקריא אינם רלוונטיים לגבי בינוי.
חיים אורון
עם כל הכבוד הכי מהר זה שיפוץ.
חיים אורון
קראתי את זה רק עכשיו, אני לא רואה בסעיפי השיפוץ את העדיפות הברורה של הפריפריה, יכול להיות שזה מופיע באיזה סעיף אחר, אבל כאן בשיפוץ אני לא רואה את העדיפות הברורה של הפריפריה. אם לא תהייה עדיפות מאוד מאוד ברורה לפריפריה גם בגלל 50% השתתפות העצמאית ועוד, התוצאה בסוף תהייה שהקריטריונים יהיו בסדר אבל כשנקבל את התמונה האווירית בעוד שנה פתאום יתברר שלא בנו שם. כמו שהעיריות החלשות לא מנצלות את מענקי התמיכה לילדים במצוקה הן לא תנצלנה את זה. לא שאין להן ילדים אלא הן פשוט לא מנצלות אותם. ברעננה זה כך אבל בסכנין או באופקים זה כך.
שלמה (נגוסה) מולה
השאלה שלי קצרה ופשוטה. האם אתם לוקחים בחשבון את התבחין הכלכלי, היום יש את מילת הקסם "OECD" . כשמדברים על מגזרים מסוימים צריך ללכת איתם על צמצום הפערים החברתיים. האם אתם אומרים באופן ברור שהעדיפות שלכם הם: חרדים, ערבים ועולים? האם זה יהיה בתבחין ברור?
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מבקשת להוסיף שאלה נוספת. בסופו של דבר המטרה המרכזית היא לאפשר לנשים לצאת לשוק העבודה. מה אתם עושים כדי להיערך שבאותם מקומות ששיעור ההשתתפות הנשים בשוק העבודה הוא נמוך הן תוכלנה בסופו של דבר ליהנות גם ממעונות היום וגם מהכנסה במסגרת תעסוקתית?
היו"ר משה גפני
אתם הורדתם את הגיל מתשע לחמש?
שרון קדמי
אנחנו לא הורדנו את הגיל מתשע לחמש. אנחנו העלנו את האשכולות לשבע. אני תיכף אתייחס לזה ובהחלט הייתה נקודה כזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נוכל למצות את הדיון הזה.
שרון קדמי
אני מבטיח לך שאחרי שאני אסביר לך אתה תראה שיש היגיון מאחורי ההחלטה.
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר רק על ההחלטה, אלא בגלל שאני רואה שהחברים מאוד מאוד בלחץ מהמשרד שלכם. אתה שם לב לכך?
שרון קדמי
זה חלק מהעבודה.


לגבי השאלות של חברת הכנסת אורית זוארץ – פתרון ביניים הם באמת מבחני השכירות, השדרוג והשיפוץ. מאחר וייקח זמן לבצע את הבינוי, ואנחנו רוצים להגדיל את ההיצע כמה שיותר מהר, מבחן השכירות הוא הגדלת ההיצע באופן המהיר ביותר. השדרוג והשיפוץ הם קצת יותר איטיים אבל גם הם מהירים. אני לא יודע לייצר יש מאין מעונות. אני עובד בקצב הכי מהיר על מנת לייצר הצע. נכון שאפשר לעשות את זה יותר מהר בפתרונות הביניים כמו שאמרתי.


לגבי שכר המטפלות – זו סוגיה מוכרת, זו סוגיה - - - -
אורית זוארץ
הרחבת המשפחתונים זה גם בתוך התכניות שלכם?
שרון קדמי
את המשפחתון ניתן להרחיב עד גבול מסוים.
אורית זוארץ
הכוונה להגדלת מספר המשפחתונים.
שרון קדמי
בהחלט. אני לא רואה עם זה בעיה. מעבירים אלי פתק שאומר שאנחנו מדברים על פתיחת 730 משפחתונים חדשים.
אורית זוארץ
שאלתי שאלת הבהרה כי יש מעונות ואני מבקשת תמונה רחבה ולא של כן לא.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לתת למנהל הכללי אפשרות לתת תמונה רחבה על השאלות שנשאלו כאן. הוא איש מאוד מוכשר, אפילו אני שאיני איש לא כל כך מוכשר לא הייתי מצליח לענות.
שרון קדמי
לגבי הרחבת המשפחתונים אנחנו בהחלט נרחיב במאות.

לגבי סוגיית השכר – אנחנו מודעים לבעיה, אנחנו בדין ודברים עם האוצר ואני מקווה שכבר בימים הקרובים ניכנס לדיון מאוד אינטנסיבי בנושא. הסוגיה היא לא רק במשפחתונים ושכר המטפלות. יש גם בעיה בארגונים. הסוגיה מאוד מרוכבת והיא בוודאי מוכרת לנו. לא רק אני אלא גם השר מודע לה ואנחנו ניכנס בכל כובד המשקל.
אורית זוארץ
זה לא בתוך הדיל שנסגר?
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאפשר לו לענות ולא לקרוא כעת קריאות ביניים. הוא סיכם איתנו שהוא יהיה איתנו עד השעה 10:00. הוא נעתר לבקשתנו להישאר יותר בגלל שאלות חברי הכנסת. אני מבקש לאפשר לו לענות. אנחנו לא מסיימים בזה את הדיון.
שרון קדמי
לגבי בינוי במקומות הנכונים – כמו שאמרתי הקריטריונים שבנינו נבנו כך שהם יפנו בדיוק למקומות שיש צורך. קרי, מקומות מוכי אבטלה עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, עם מספר מסגרות נמוך ביחס לילדים. אני אומר שוב שתיקחו כל קריטריון ותראו אחד על גבי השני לאיזה ישובים תגיעו. תגיעו לאותם הישובים שהתכוונתם. ישובים חלשים בפריפריה, ישובי מיעוטים, ישובי חרדים. אני לא יכול לקבוע מראש שאני נותן לישוב X. אבל כן יכול לקבוע שאני מתעדף ישוב שהוא בעייתי ושהוא מאופיין בבעיות כאלה ואחרות. אני עובד מלמעלה למטה ולא ממטה למעלה.


לגבי שאלת חברת הכנסת פניה קירשנבאום – קריאה ראשונה של החוק מבחינתנו הוא הישג חסר תקדים. כמובן שאנחנו נצטרך להידרש כאן לסוגיות תקציב הלא פשוטות. לחוקק את החוק ללא תקציב לא יעזור לנו. גם משרד האוצר מודע לכך. זה לא דבר שיגמר ביום. אנחנו סמוכים ובטוחים שאם החוק יחוקק בקריאה שנייה ושלישית כמו שהוא כתוב היום זו תהייה מהפכה חסרת תקדים בעיקר בנושא הפיקוח. קיים היום פיקוח, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. המפקחות באגף אצלנו מפקחות על כל המסגרות שלנו. אנחנו לא מפקחים על מסגרות שאינן אצלנו כמו המסגרות הפרטיות, זו שאלה נפרדת.
פניה קירשנבאום
אתה יודע שאנחנו הולכים עכשיו לתקציב דו שנתי, אם אתה לא תתקצב את זה עכשיו תהייה לך בעיה בשנתיים הקרובות.
היו"ר משה גפני
למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה תהייה בעיה מאוד גדולה בתקציב הדו שנתי. לא לכולם, אבל למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה תהייה בעיה.
שרון קדמי
לשאלתה של חברת הכנסת חנין זועבי – החלוקה של 88 מיליוני השקלים כפי שהיא חולקה היא אינה חלוקה שלא ניתנת לשינוי. בכוונה השארנו לעצמנו מרווחי פעולה. אם נראה למשל שבמבחני השכירות יש עודף ביקוש נדע להסיט את הכסף. אם נדע למשל שבמבחני השכירות יש חוסר ביקוש אז נסיט את הכסף למקומות האחרים. זה לא אומר שאם קבענו 8 מיליון שקל לשכירות זה יהיה 8 מיליון ואין בלתה. אנחנו נשחק עם זה איך שצריך.


לגבי ההסתייגויות - אנחנו מכירים את ההסתייגויות, חלקן התקבלו, חלקן לא. אנחנו גם בקשר עם היימן סייף ממשרד ראש הממשלה. אנחנו עובדים איתם צמוד כדי לראות מהן הסוגיות הרלוונטיות המתאימות לרחוב הערבי, לראות איך אנחנו נותנים להן פתרון. את צודקת שאת אומרת שאין שטחים אבל אפשר לבנות קומה שנייה. קומה שנייה כן יכולה להגדיל, וזה משהו שאנחנו כן מאפשרים.


לשאלתו של חבר הכנסת עמיר פרץ – תקציב רב שנתי, התקציב הוא בבסיס התקציב לבינוי בכל שנה. אני בטוח שאם נצטרך עוד אנחנו נמצא אוזן קשבת באוצר להעביר עוד כסף לתקציב.


לשאלתו של חבר הכנסת חיים אורון – קריטריונים לשיפוצים, בוודאי יש שם התייחסות לפריפריה. הכל נרשם ונכתב אחרי מחשבה עמוקה, אם יש הערות נשמח לקבל אותן. המטרה כן לייצר פתרון ולא לייצר מכשלות.


לשאלתך חברת הכנסת ציפי חוטובלי – בעשר שניות לענות על השאלה הזאת זה יהיה לא מקצועי מבחינתי. בראש ובראשונה הנושא של הדיון הזה זה כלי מרכזי. כלומר הגדלת ההיצע למסגרות - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
אם אין לאנשים בפריפריה מקומות עבודה זה לעזור להן שיש מעון חינם ליד הבית.
שרון קדמי
אנחנו עובדים בכלים שלובים. כלי אחד זה באמת הגדלת ההיצע - הגדלת המסגרות לילדים. הדבר השני הכשרה מקצועית – אנחנו מעבירים מאות קורסים ברחבי הארץ בתחום ההכשרה המקצועית, בכל התחומים, הייטק ואחרים, ממש בימים אלה הקורסים מתפרסמים. מעבר לזה הממשלה - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
אחרי שתכשירו אותם מקצועית יהיה להם מקום לעבוד?
שרון קדמי
זו שאלה טובה. להכשיר סתם כדי שמישהו יהיה עם תעודה אין לנו מטרה. המטרה היא - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
יש הרבה נשים משכילות שאין להן מקום עבודה בפריפריה.
שרון קדמי
המטרה להכשיר את אותן נשים וגברים כדי שיתאימו לשוק העבודה. לממשלה קצת קשה לייצר מקומות עבודה חדשים. היא יכולה לסייע לאוכלוסייה להתקבל למקומות עבודה שהשוק מייצר. אנחנו מנסים לייצר כאן את הפתרונות, אין כאן פתרונות קסם.


סוגיה שעלתה ביתר שאת בישיבת הממשלה ביום ראשון האחרון, דוח אקשטיין התייחס לכך, אני אשמח להציג לכם אותו אבל בוודאי לא בכמה שניות.
היו"ר משה גפני
רק על השאלה הזאת לא ענית, אם ישונו הקריטריונים תוך כדי הזמן - - -
אורית זוארץ
פרק הזמן להסתייגויות.
שרון קדמי
אלו שתי שאלות אחרות. לגבי שאלתך כבוד הרב, עניתי לך גם בפרטיות שאני לא יודע על שינוי קריטריונים תוך כדי תנועה.
היו"ר משה גפני
שינוי בקשות.
שרון קדמי
אני לא מכיר שינוי קריטריונים תוך כדי תנועה.
נורית צור
אפשר אולי להבהיר מתי ימומשו 320 מיליון ולאן זה יגיע?
היו"ר משה גפני
אי אפשר כרגע. שרון קדמי אני מודה לך על הופעתך כאן בוועדה. אני אומר לך שאני לא מתכוון להרפות. הדיון המשותף הזה היה בשבילי סטאז/ לראות מהי עמדת החברים. יש לי הרגשה שאני לא מרגיש אותה לגבי משרדים אחרים, אתה חדש יחסית ואמרתי את זה, אתה עומד בפני אתגר מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. היו כאן דיונים על משרד הרווחה, היה דיון על משרד החינוך ועל משרדים שונים, ויש בעיות. אני לא מכיר דבר כזה מהניסיון שלי בוועדה. אני שמח שזו ועדה משותפת כי בוועדה לקידום מעמד האישה יכולים לחשוב שלי יש משהו נגד המשרד, מה שכמובן אין לי, זו ועדה משותפת ואני חש שהמצב לא טוב. יכול להיות שאנחנו נצטרך להמשיך לעשות דיון ואולי להביא את השר.
שרון קדמי
אני אשמח להגיע.
היו"ר משה גפני
התפקיד שלנו בין היתר הדברים ומלבד החקיקה, הוא לפקח על עבודת הממשלה. בעבודת הממשלה, שהיא הרשות המבצעת, יכול להיות לפעמים שיש ליקויים שהם ליקויים קלים, אבל יכול להיות שהליקויים הם ליקויים מערכתיים. שמעת גם מהשאלות וגם מהטון והעומס של הדברים, שיש טענות על המשרד.
שרון קדמי
אני אשמח להגיע לכל דיון שאוזמן.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון להביא את השר.
שרון קדמי
בכבוד רב. בכל שאלה קשה ככל שתהייה נשמח לטפל.
היו"ר משה גפני
השאלות הן לא העיקר. הביצוע הוא העיקר.
היו"ר ציפי חוטובלי
הביצוע הוא העניין. אני מעדיפה שתשב במשרד שלך ותעשה את העבודה שלך במקום שתגיע לכאן.
היו"ר משה גפני
אדוני המנהל הכללי אני מודה לך.


חברת הכנסת ציפי חוטובלי, את ממשיכה את הדיון, אני הולך להנהלת הקואליציה.
היו"ר ציפי חוטובלי
הדיון הזה ימשך עוד רבע שעה. לצערי אני אומרת לכם שיש אכזבה כמעט צפויה מהתשובות הלא מספקות שקיבלנו כאן ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אני חושבת שהשלב הבא יהיה להזמין את השר ואת סגנית השר, אני לא רואה איך אנחנו מתקדמים בדרך הזאת.


נפתח את הדיון לרישום לכל מי שיש לו שאלות. הגורם המקצועי שישיב על השאלות מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה היא תמר אלמוג.
אורית זוארץ
אנחנו מדברים כאן על מציאות שבה מסך הכזבים של האוצר ושלך כבוד יושבת ראש הוועדה מתפוצץ לנו בפנים. הלכתם לביטול הצעת החוק המצוינת של חבר הכנסת גדעון סער יחד עם חברים נוספים בהכרה בהוצאות טיפול בילדים. מדובר על מכלול מאוד רחב של הוצאות בטיפול בילדים ולא רק על מעונות אלא גם מס הכנסה שלילי. לא דובר רק על השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה אלא זה נתן מענה לנשים ששכרן נמוך יותר וגם למשפחות. הלכת יחד עם האוצר להסכם שאני עמדתי כאן בוועדה וקבלתי כנגד ההסכם הזה מלכתחילה כהסכם שאי אפשר יהיה לממש אותו, אי אפשר יהיה לממש את הכספים ואת התקציבים ולא בלוחות הזמנים שהוצגו. לכן הטענה לא צריכה להיות מופנית למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אלא כאן לוועדה. לא נעשתה עבודת הכנה ומעמיקה לפני שהתקבלה החלטה על שינוי המתווה - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
חברת הכנסת אורית זוארץ אני רוצה למחות. היה כאן דיון בוועדה בשילוב מומחים מהעולם האקדמי. כולם כאחד אמרו שכל הדרך שבה בית הדין הגבוה לצדק הלך היא דרך שגויה, היא דרך שלא תטיב עם נשים - - -
אורית זוארץ
אני מדברת על הצעת החוק של גדעון סער שהוסרה על ידך.
היו"ר ציפי חוטובלי
את הצעתו של גדעון סער אני מכירה היטב. היא הצעת חוק שהייתה מטיבה בעיקר עם השכבות מהעשירונים ואלפיונים העליונים.
אורית זוארץ
אני במקרה הייתי מעורבת בקידום הצעת החוק.
היו"ר ציפי חוטובלי
הצעת חוק שניסתה לרקוד בכל העולמות. היא הצעת חוק בלתי עבירה.
אורית זוארץ
אני סומכת על האינטליגנציה ועל הניסיון של חבר הכנסת והשר גדעון סער שידע מה הוא עושה. לכן אני אומרת שכאשר שינו את המתווה לחלוטין ממתווה שמכיר בהוצאות טיפול בילדים והלכו למתווה של שיקום, שדרוג ושיפוץ מעונות וצהרונים, זה לא עניין אידיאולוגי - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
אני אומרת "תנו חינוך חינם לגיל הרך ולא בדרך של מס הכנסה". זה כלי שאינו רלוונטי לצרכים של הטבה עם השכבות החלשות במדינת ישראל. רוב הנשים - - -
אורית זוארץ
מדובר כאן בהטבה בנקודות זיכוי ובהטבה במס הכנסה שלילי. גם שר האוצר משתמש בכיוונים האלה. תרשי לי ברשותך לסיים את דבריי. אני אודה לך אם תתני לי לסיים את דבריי ואז תוכלי להתייחס אליהם, יש לי כמה נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מציע שתהייה פרודוקטיבית. הייתה לך הזדמנות להתייחס לכנסת שקיבלה החלטה.
אורית זוארץ
בתהליך שינוי המתווה לא נעשתה בדיקה מעמיקה של צרכים. לא היה מיפוי הצרכים ברמה הארצית, לא נעשתה שום בדיקה מעמיקה של האפשרות או היכולת של הרשויות המקומיות ושל ראשי הרשויות להשתתף בהקמת מעונות. התקבלה כאן החלטה והיא הונחתה על משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. זה מה שיש לי לומר בהקשר הזה.


לגבי הגעת הכסף לייעודו, אני חושבת שבפרק הזמן שניתן נעשתה עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. גם אני לא כל כך מרוצה ממה שנעשה, אבל הבדיקה צריכה להיעשות כאן במסגרת הוועדה וגם לגבי תהליך קבלת ההחלטות שנעשה. אני לא רואה כאן את טליה שנלחמה כל כך. הפניה שלנו למשרד התעשייה, מסחר והתעסוקה ואת כל השאלות ששאלנו אחרי שהתקבלה ההחלטה ואחרי שהחוק עבר, הם "תלכו ותבדקו". זה מאוחר מדי, זה מעט מדי. מדובר כאן על תהליך עקום ומעוות שלא מוביל אותנו לשום מקום. היום אנחנו צריכים למזער את הנזקים ולראות איך הארגונים יכולים לעמוד בקריטריונים האלה. מאיפה הארגונים יכולים לגייס את ה- matching ? אני אמרתי כאן ישר בוועדה, ואפשר לחזור לפרוטוקולים, ראשי הרשויות ברובם ובעיקר ברשויות החלשות, אני מדברת על הרשויות בפריפריה ועל המגזר הערבי, על המגזר הדתי והחרדי, ולא רק הדתי והחרדי אלא הרבה רשויות נמצאות בקשיים. הם לא יוכלו להשתתף לא בשיפוץ, לא יוכלו להשתתף ב- matching ולא יוכלו ליישם את הרעיון הוירטואלי הזה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ולראות איך הוא יכול לפעול בתוך המציאות הבלתי אפשרית הזאת כדי לקדם את ההחלטה המעוותת הזאת. תודה.
שלמה (נגוסה) מולה
תודה רבה גבירתי יושבת הראש. האמת היא שאני לא הייתי שבע רצון מהסיכום שהיה. אנחנו ידענו שהאוצר והמשרדים השונים, ובעיקר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יציבו מכשולים. הרצון - למרות שלא היינו בטוחים שזה יופעל, החששות שלנו באמת מתממשות. זה עצוב ואני חושב זה באמת נורא. הרשות השלטונית קבעה, מבטיחה גם לארגוני נשים ועוד, אבל כשאתה בוחן אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה שאני יכול להגיד שיש תאריך יעד והכל יתחיל לפעול. זאת הנקודה המרכזית.


יתכן שהאוצר מצליח לכופף אותנו ואפילו את פסיקת בית הדין הגבוה ואפילו שאנחנו אומרים שנלך בדרך עקיפה. יכול להיות שלא היינו צריכים להסכים לכך. יתכן שהיה עלינו להסכים שהחלטת בית הדין הגובה לצדק לעתירה של שדולת הנשים תמומש כלשונה וככתבה. אז לא היינו צריכים לא את הבירוקרטיה ולא את התהליכים. אבל יש חוק ואת החוק צריך לקיים. הדרך הייתה הרבה יותר קלה, הרבה יותר פשוטה. זה לא קרה.


אני מכיר את הטיעון ואת הויכוחים האידיאולוגיים בעניין החוק של גדעון סער. אין שום בעיה שאנחנו נסייע למעמד הביניים. אני הולך עם הראש זקוף. מעמד הביניים הוא הנושא את הנטל בחברה הישראלית. מי שרוצה לקיים חברה יותר צודקת צריך לתת משהו גם למעמד הביניים. מה קרה? - היה ניתן למצוא פתרון. למעמד הגבוה שמרוויח יותר היה ניתן לקבוע תבחינים שמאפשרים. אבל זה לא קורה.


לעניין הזה, אני מבקש ממך יושבת ראש הוועדה וגם מיושב ראש הוועדה משה גפני, יש לי את הזכות להיות חבר בשתי הוועדות, לדעתי צריך לקבוע תאריך יעד מאוד מוגדר שנדע כשאנחנו מגיעים לדיוני התקציב אם יש בשר להבטחות שמבטיחים לנו או לא. אז נחליט, ואולי נחליט שאולי בדיוני התקציב שיתקיימו בחודש אוקטובר נובמבר דצמבר בנושאי התקציב לשנתיים, יכול להיות שנצטרך למצוא דרך לפתרון הבעיה.
אורית זוארץ
כבוד היושבת ראש עוד הערה אחת. אני מצפה שבדיוני התקציב שמעבר לנושאי השיפוץ, בינוי והרחבה והקריטריונים שנקבעו יינתן מענה גם לזכויות האדם של העובדות במסגרות האלה, היום זכויות האדם שלהן מופרות.
איתי סבירסקי
אני עו"ד איתי סבירסקי מארגון "כוח לעובדים" שמייצג את מטפלות המשפחתונים. המטרות של ההסדר שמדובר עליו כאן בין אם זה מעונות יום ובין אם זה משפחתונים, כמובן הן מטרות חברתיות מאוד מאוד חשובות. אנחנו שומעים כאן שהתקציב הולך וגדל. אבל מי שהם חוד החנית שמבצעות את המדיניות הזאת, אני מתכוון למדיניות המשפחתונים או העסקה בתנאי העסקה שערוריתיים מתחת לכל מדרגה. הן מועסקות למעשה כעצמאיות כשאין שום דבר עצמאי בתפקוד שלהן. הן מועסקות בשכר שהוא מתחת לשכר המינימום פלוס זכויות מינימליות.


זה משהו שלא יכול להיות. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שבאגפים אחרים שלו הוא אחראי על אכיפת חוקי עבודה ועל סטנדרטים נורמלים של עבודה. אני חושב שהדבר הזה חייב להיות מתוקן. היה איזה תיקון בשנה שעברה. אבל אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר להמשיך איתו. היום זה ממש לא מאפשר להתפרנס ולחיות בכבוד.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מסכימה עם כל מלה שלך. אני חושבת שכדאי שהוועדה לקידום מעמד האישה תקדיש דיון נפרד לנושא הזה. אני מניחה שכבר במושב החורף נקיים אותו.
איתי סבירסקי
ברשותך יושבת הראש אני רוצה להצביע על עוד נקודה אחת. הפיקוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שמתבצע בשנים האחרונות, למעשה ישנה הפרטה ומפריטים את הפיקוח ומעבירים אותו לגופים אחרים, אנחנו בשטח יום יום נתקלים בעיות קשות מאוד בנושא ההפרטה. לדוגמה בעיה אחת של פתיחת משפחתונים במספרים לא פרופורציונאליים אצל הגופים הזכיינים שזכו במכרזים על חשבון משפחתונים קיימים. זה אלמנט אחד. האלמנט הנוסף הוא הפיטורין או הפחדה של מטפלות המועסקות במסגרת הזכיינים מלהתאגד, לצורך העניין "כוח לעובדים". זאת אומרת שברגע שאנחנו עוברים כאן מרשות ציבורית לגורם פרטי שכל מה שמעניין אותו זה הרווח, יושבים כאן נציגי חברת "נאות מרגלית", הקשורה לש"ס שהיא אחת מהזכיינים. אנחנו רואים שם דברים שלא ראינו ברשויות הציבוריות, יש דברים שחוצים קו אדום בנוגע להתנהגות הוגנת מצד רשות.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני באמת חושבת שכרגע הדיון לא יכול לעסוק בזה. זה לא נושא הדיון ואני אשמח לקיים על כך דיון.
איתי סבירסקי
זה קשור לנושא הכללי. אני מבין שאין כרגע זמן אבל חשוב להקדיש לכך את הזמן.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מסכימה שראוי להקדיש לכך דיון נפרד.
נעמי מורנו
אני מבקשת לשאול שאלה, אני מנהלת את האגף לגיל הרך ב"ויצ"ו" העולמית. יושבים כאן נציגים של כל הארגונים, אנחנו עובדים ביחד בתיאום. זה באמת כוח שנותן שירות ל- 70% מהילדים במדינת ישראל באמצעות במעונות היום, תמר אלמוג תוכל לאשר. אנחנו עובדים בכל הארץ, במרכז, בפריפריה. אנחנו מכירים את הצרכים בצורה לגמרי בלתי מתווכת. הצרכים למעונות יום הם רבים, רמת הביקוש למעונות יום – רשימות ההמתנה הם מדהימים. אוכלוסיית היעד שלנו היא בוודאי האוכלוסייה המוחלשת, היא בוודאי אוכלוסייה בפריפריה אבל לא רק.

הוזכר כאן קודם מעמד ביניים שהוא מאוד חשוב. זוגות צעירים ממעמד הביניים לא הם ולא אוכלוסייה מוחלשת יכולים להרשות לעצמם לקנות את שירות מעונות היום בכסף מלא ולכן צריך סבסוד גם וגם. לכן כשבאים לבנות קריטריונים לגבי פריסה, לגבי מיקוד לאוכלוסיות יעד אנחנו מדברים על חתך רחב יותר מהאוכלוסיות המוחלשות. גם למעמד הביניים וגם בפריסה הארצית ובוודאי בפריפריה. מי שיהיה במעונות באזור מודיעין שהיא אוכלוסייה צעירה וגם באזורים אחרים בארץ, אוכלוסייה גדולה ורחבה נשארת ללא מסגרות. כולם כאן מסביב לשולחן יודעים שקיים היום מחסור במעונות יום. אני לא מדברת על אוכלוסייה מבוססת שיכולה לקנות שירותים אחרים שאני לא יודעת אם הם קיימים או לא. אבל יש מגזרים רחבים מאוד בכל הארץ, בפריפריה ובאזורים אחרים שהם היום נטולי שירותים. פשוט נטולי שירותים. הלחץ על מעונות היום הקיימים הוא בלתי סביר. אולי חלק מכם יודע ושומע מה קורה, על כל מקום פנוי יש לנו שלושה ילדים שמתמודדים. זה מצב לא סביר.
היו"ר ציפי חוטובלי
הישיבה הזאת תסתיים בדיוק עוד שתי דקות, אני אבקש לתת לתמר אלמוג לענות. כל מי שהגיע לכאן ורוצה לקבל תשובות נוספות אנחנו נקיים דיון מעקב נוסף על משרד התעשייה, מסחר והתעסוקה. אני מקווה שבליווי השר וסגנית השר. לדעתי זה חייב להגיע לדרגים האלה.
איתי סבירסקי
אולי יהיה אפשר להקדיש בדיון הבא זמן לנושא המטפלות.
גלי עציון
חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אני חושבת שזה צריך להיות בזמן המאוד קרוב כי אם לא תהייה ביקורת הדוקה על ההתקדמות ובמיוחד על הקריטריונים של הבינוי והשיפוץ, אז גם שנת הלימודים תשע"ב לא תתחיל עם בינוי.
היו"ר ציפי חוטובלי
אני מסכימה איתך.
ירון מלך
אני חייב לסבר את האוזן על דבר אחד. אני מנהל הכספים של נעמ"ת. אם מסתכלים על התבחינים שהתפרסמו לציבור ולוקחים את הניקוד הגבוה ביותר לשיפוצים, בחשבון שלי זה יוצא 50 מעונות מתוך 1,700. אלו סדרי הגודל. יש סדר גודל של 5 מיליון שקל לשיפוץ, זה שווה ערך למספר המעונות שיקבלו את הסכום. הניקוד המקסימלי יביא ל- 50 מעונות מתוך 1,700. במקרה הטוב.
חזקיה משה
אני יכול לתת כדוגמה אחת בעניין המעונות, נאמר בישיבת הוועדה מינואר שיינתן מענה לילדים שנמצאים בגני הילדים והם סיימו את המעונות ובהתאם לגיל הם יכנסו בפנים. נוצר מצב שכל הילדים שנולדו בין 30.11.07 עד 9.12.07 הם נמצאים בשנתונים של משרד החינוך, הם לומדים בגני גיל שלוש אבל לצהרונים הם לא נכנסים. יש עוד דוגמאות נוספות אבל מקוצר הזמן לא אציין יותר.
היו"ר ציפי חוטובלי
הערה טובה. תודה.
תמר אלמוג
אחרי כל מה ששמעתם גם מהמנהל הכללי של המשרד. אני מבקשת לחזור ולציין כי הדברים האלה נאמרו גם בישיבות הקודמות של הוועדה המכובדת הזאת.


המשרד קיבל את החלטת הממשלה והכין תכנית ביצוע אופרטיבית. הפער בין הכתוב לביצוע הוא משמעותי ביותר וכרוך בתהליכים ארוכים, מורכבים ומתישים לפעמים. ציינתי את זה גם בפגישות הקודמות.


אתן לכם דוגמה. הרחבת היצע לצהרונים, מעונות ובמשפחתונים לוקחים זמן שונה מבחינת הערכות של המקום, של המסגרת, של המפעיל. את זה צריך לקחת בחשבון. זה לא משהו שבלחיצת כפתור יש מחר ומחרתיים מאתיים משפחתונים ומאתיים מעונות.


כשאנחנו הולכים להכיר בצהרון אנחנו חייבים לעשות את זה על פי קריטריונים, על פי נוהל ברור ומוגדר. זה אולי ישמע בירוקרטי אבל זו הדרך היחידה שלנו לוודא שהילדים שיגיעו לצהרון הזה ישהו במקום - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
תמר אלמוג, אני חייבת לומר לך משהו, אפילו ברמה הכי בסיסית, על הקריטריונים שפרסמתם. פרסמתם קריטריונים שנוגעים בעיקר לכל מה שנוגע לכללי בטיחות. כמעט לא היה שם דבר שנוגע לשיפוץ, הרי אף אחד מהמעונות האלה לא יהפוך במטה קסם פתאום למעון רחב יותר אם אין קריטריונים ברורים להרחבה. אני לא מבינה באמת איך אתם עובדים.
תמר אלמוג
המבחן של הרחבה והבנייה עדיין לא פורסם.
היו"ר ציפי חוטובלי
של שיפוצים. שיפוץ מעון כדי שיהיה - - - -
גלי עציון
חלק מהעניין היה צריך לעבוד בצורה הפוכה. היה צריך להתחיל עם ההרחבה והבינוי, עובדה שיש היום לכאורה 8 מיליון שקלים שילכו לשום מקום כי לאף אחד אין שום מעון בנמצא שהוא מוכן ואפשר להיכנס אליו.
תמר אלמוג
אני עונה על זה. הייתה חשיבה במשרד שיהיה תעדוף בקידום המבחנים השונים. הרציונל שעומד מאחורי זה הוא אחד. פרקטי. כשאני מפרסמת את השיפוץ לפני הבנייה, אני אולי אאפשר לארגונים שפועלים, שיש להם מעון שהוא לא כל כך בטוח להיערך לפני שנת הלימודים הבאה בחופשת הקיץ ולערוך את השיפוצים ולהכין אותו ל- 1 בספטמבר. אין שום מצב שגם אם המבחן לבינוי היה מתפרסם לפני חודשיים שלושה שהמעון יבנה ויעמוד מוכן ב- 1 לספטמבר, אין דבר כזה.
נורית צור
למה לא קיימתם פגישה עם הארגונים עצמם כדי לבדוק את הנושאים האלה? איך קורה שבירוקרטיה ממשלתית יושבת ודנה בדברים האלה שכל כך חשובים לארגונים רבים, זה לא נוגע לשדולה כי אנחנו לא מפעילות מעונות, אבל למה התיישבתם איתם ועשיתם את התעדוף?
אורית זוארץ
להתייחסות בתהליך התעדוף. הם עובדים בשטח והם יודעים בדיוק מה צריך. חבל שהדברים האלה לא נעשו מבעוד מועד. אני אמרתי את זה בדבריי ואין טעם לחזור עליהם.
תמר אלמוג
ראשית, אנחנו עובדים בשיתוף עם הארגונים ואנחנו נפגשים להתייעצויות מקצועיות ובתדירות מאוד גבוהה. נמצאים כאן הנציגים והם יוכלו להעיד. אני לא אומרת שאנחנו מתייעצים בכל דבר ודבר אבל על במרבית הדברים שמתרחשים בתחום מעונות היום הם יודעים. הם לא שומעים על שום דבר מהתקשורת.
קריאה
אני מבקשת - - -
היו"ר ציפי חוטובלי
לא. לא. הישיבה הזאת ננעלת מבחינתי בכמה מסקנות.


ראשית תמר אלמוג ואני נקיים פגישה. אני חושבת שההתנהלות הזאת לא מקדמת איזה עניין. אני אנסה לבדוק איפה הם החסמים. אין מנוס מלהזמין את סגנית השר ואת השר כדי לתת לנו תשובות על השאלות האלה. אתם מעכבים ואתם גורמים לכל ההסכם הזה להיות הסכם לא רלוונטי לקדנציה הזאת.


אני הסכמתי ללכת על המתווה הזה בתנאי שעוד בקדנציה הזאת אנחנו נראה פירות, שעוד משפחות תקבלנה מעונות מסובסדים, שנראה עוד נשים שנכנסות גם למעגל העבודה וגם למעגל המעונות. כרגע התחושה היא שאתם עובדים לא נכון ולא חכם. אני לא מוכנה להמשיך לתת יד לישיבות מעקב כאלה. מבחינתי אם זה כרוך בפגישה עם המנהל הכללי, בפגישה איתך, אני אפגש עם כל מי שצריך. אבל בהמשך ההתנהלות הזאת אני לא חושבת שעוד ישיבת מעקב היא משהו שיועיל. כאן יש תעדוף שגוי של הקריטריונים, כמו שאמרה גלי עציון היה צריך קודם כל לדבר על הרחבת מעונות קיימים כדי שיוכלו לקלוט עוד ועוד תלמידים. דיבר כאן המנהל הכללי על הכפלה של פי ארבע של מספר הצהרונים. משש לא ברור לי איך זה הולך להתחרש במגע קסם - - -
תמר אלמוג
למה לא. לא אפשרתם לנו להסביר.
איטה עטיה
בנושא הצהרונים יש מתווה מאוד ברור. אם היה זמן הייתי מסבירה.
נורית צור
בינתיים נשים שהיו יכולות לקבל הכרה לא מקבלות, אבל בגלל פסיקת ורד פרי 'אכלו אותה'.
היו"ר ציפי חוטובלי
חברתי היקרה נורית צור, יש בינינו מחלוקת אידיאולוגית עמוקה מאוד. אני לא חושבת שזו הדרך ואני עומדת מאחורי ההתנגדות שלי.
נורית צור
אפשר שתהייה מחלוקת אידיאולוגית, אבל בינתיים אין שום פתרון. היה אפשר להתנות את זה.
היו"ר ציפי חוטובלי
יש התחלה של פתרון. אני באמת חושבת שראוי שכולנו נאחד כוחות כרגע ולא לבכות על חלב שנשפך. זה מאוד לא פרודוקטיבי. בעיניי זו דרך לא נכונה להתמודד עם הבעיה. הבעיה האמיתית היא שאמהות לא מקבלות מעונות יום חינם לילדים שלהן. זאת הבעיה המרכזית. מנגנון הניסויים הוא מנגנון לא רלוונטי, מסורבל ולא מתאים לצורך הבעיה הזאת שנקראת חינוך - - -
נורית צור
מנגנון הקריטריונים פחות מסורבל?
היו"ר ציפי חוטובלי
אחרי שהמעונות נבנים .


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים