ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הכספים

13.7.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' באב התש"ע (13 ביולי 2010), שעה 10:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אורי אריאל

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שלמה (נגוסה) מולה

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אודי רמר אגף התקציבים, משרד האוצר

דוד מזרחי, משרד האוצר

הרצל בן יהושע, משרד התחבורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 257 – משרד הרווחה
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב חלקו של משרד הגמלאים במשרד הרווחה לשיפוץ מועדונים לגמלאים ומתן שירותי רווחה לגמלאים במועדוניות, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
יש שאלות? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 257 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 274 – הפרטת בנק לאומי ובנק דיסקונט
דוד מזרחי
התקציב המבוקש כאן הוא לא עבור ההפרטה.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה להזכיר לחברים. בישיבה הקודמת, כאשר הובאה לכאן הפנייה הזאת, לא אישרנו אותה מכיוון ששאלנו על מה רוצים כסף, על הפרטת בנק לאומי, כאשר הוועדה לא אישרה את הפרטת הבנק. אתם ביקשתם 2 מיליון ו-850 אלף שקלים ועוד 2,5 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה בגין הפרטת בנק לאומי ובנק דיסקונט. טענתם שאין קשר בין אי אישור הפרטת בנק לאומי לבין ההעברה הזאת. ביקשתי שתבוא ותסביר ואם החברים ישתכנעו – טוב, ואם לא - אז לא.
דוד מזרחי
חברת נכסים מ.י. הוקמה מתוקף חוק המניות הבנקאיות ב-1993. החוק קובע בדיוק איך חברת נכסים מ.י. עובדת ואיזה ועדות היא ממנה. הוועדות האלה, אם יש הפרטה או אין הפרטה, החל משנת 1993 ועד היום, גם בשנים שלא הייתה בהן הפרטה, עובדות ויושבים שם חברי הוועדות שמקבלים משכורת באופן קבוע ורצוף. בחוק כתוב בדיוק איך הם מקבלים את השכר, מה התעריפים ומי ממנה את חברי הוועדות האלה.


זה חלק אחד. זה ה-2,850 מיליון שקלים. חברת נכסים מ.י., כל עוד היא עובדת, היא חייבת תקציב לתפעול. בשנה האחרונה עם כל הדיונים שהיו סביב הדירקטוריונים בבנק לאומי, וללא קשר להפרטה, היא צריכה את התקציב הזה.


דבר נוסף שהוא כן קשור להפרטה. סעיף 30 לחוק קובע ששר האוצר רשאי להפריט אבל לא בטוח שתהיה הפרטה או לא תהיה הפרטה של מניות. לכן מדובר בסכום של 2.5 מיליון שקלים שתלויים אך ורק בהכנסה. במידה שתהיה הפרטה, ההפרטה עולה כסף. במידה שתהיה הפרטה, רוצים את התקציב. זה מותנה בהכנסה ולא קבוע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון.
חיים אורון
אני לא מקבל את ההסבר שניתן כאן וזאת מהטעם הפשוט. נכון שנכסים מ.י. קיימת ופועלת כל הזמן, אבל גם נכון שאתה אמרת ש-2,5 מיליון שקלים מתוך הסכום הזה הוא לצורך פעולות הפרטה.
דוד מזרחי
אלה פעולות של עבודת החברה כחברה.
חיים אורון
אני יודע. אם כאן מחר קובעים שאין הפרטה?
דוד מזרחי
אז 2,5 המיליון האלה לא עוברים.
חיים אורון
אתה אמרת עכשיו מה שאני רוצה לומר. בואו נפעל כדין. נקבל את ההחלטה העקרונית. אני יודע שהיות שאתם הולכים להפריט בשיטה אחרת, אתם לא תבואו לכאן עם ההפרטה.
דוד מזרחי
בינואר, כאשר הפריטו חמישה אחוזים מדיסקונט, כן הגיעו לכאן.
חיים אורון
הגיעו לכאן אחרי שהעסקה הייתה גמורה בלילה והיה צריך לומר כן או לא מפריטים. אנחנו רוצים למנוע את השלב הזה. תבוא הממשלה לכאן, יהיה כאן רוב ואל תדאג, יהיה כאן רוב.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורון, אתה לא מופקד על הרוב בוועדת הכספים. כבר אמרת את זה בשלושת הימים האחרונים הרבה פעמים.
חיים אורון
ואני חוזר ואומר בתסכול רב, היות שכל הזמן יש דיבורים נגד ובסוף יש רוב בעד כמו בדו-שנתי.
היו"ר משה גפני
כמה זמן תזכור לי את הדו-שנתי?
אורי אריאל
שנתיים, לא יותר משנתיים.
חיים אורון
אני כבר עושה אתך עסקה והעסקה היא מאוד פשוטה. אם בערך שליש ממה שאתם מתנגדים לו, תצביעו גם נגד – לא מאה אחוזים, כי זה אי אפשר אלא רק שליש – אני מצביע אתכם על הכל.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אמנון כהן
חצי אנחנו מורידים מסדר היום.
חיים אורון
עזוב את מורידים מסדר היום.


אני פונה אליך. יחזור לכאן שוקי אורן ויאשר שהולכים להפרטה, נקציב תקציב, תפעילו את המערכות ונראה.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, לגבי בנק לאומי, אני לא אמרתי שאני נגד ההפרטה ולא אמרתי שאני בעד. אמרתי שנקיים דיון מקצועי ואנחנו נמשיך את הדיון המקצועי. לא אמרתי שאני נגד ההפרטה. זה לא שייך לשליש עליו אתה מדבר.
דוד מזרחי
דרך אגב, ההפרטה של בנק דיסקונט עדיין באוויר.
היו"ר משה גפני
בסדר. על בנק דיסקונט כולנו הצבענו בעד. בדיון על הפרטת בנק לאומי העלו החברים – וגם אני העליתי את זה – כמה אתם מקבלים במשרד האוצר, החשב הכללי, אוטוסטרדה שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה לאורך ימים ושנים ואנחנו לא בעניין.
דוד מזרחי
אגב, החוק קובע את זה. סעיף 30 לחוק קובע את זה.
היו"ר משה גפני
עזוב את החוק. אנחנו צריכים לאשר. החוק קובע שאנחנו צריכים לאשר. זה לא רלוונטי.
חיים אורון
החוק קובע שבבנקים, בהבדל מחברות ממשלתיות, צריך אישור כאן.
היו"ר משה גפני
אין שאלה. דיבר אתי שר האוצר ודיבר אתי שוקי אורן והם מסכימים להגביל את הזמן שבו אישור ועדת הכספים יחול ולאחר פרק הזמן הזה – דיברו על חצי שנה – אפשר לשנות את המועד. אם אז ימכרו – כיוון שלא מדובר על מכירה מהיום למחר – יצטרכו שוב את אישור הוועדה, אבל זה לא משנה. אנחנו נביא את זה לדיון. מה שהעלה חבר הכנסת אורון, הוא העלה. עכשיו רשות הדיבור לחברת הכנסת שלי יחימוביץ.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, אני חושבת שאסור לנו לאשר את ההעברה הזאת. אני חושבת שזה הביטוי הקלאסי ביותר לזלזול העמוק שחשים חברי הוועדה. מה שקרה זה ששוקי אורן בא עם ההפרטה - אגב, בלי לעשות עבודת הכנה, בלי לדבר עם אף אחד מאתנו, בלי להעביר לנו חומרים – ולא קיבלנו את זה כתורה מסיני ושאלנו בעצם למה. ביקשנו שהוא יסביר לנו למה צריך להפריט ואגב, לא קיבלנו תשובה, בלי להיכנס אפילו לטיבה של ההפרטה. ההעברה התקציבית הזאת הועברה לוועדה לפני הישיבה עם שוקי אורן. כלומר, החשב הניח מראש שאנחנו נאשר כמובן מאליו ונהיה חותמת גומי לבקשת ההפרטה. ההעברה הזאת הועברה אל הוועדה לפני הישיבה בה אמור היה להיות מאושר המשך ההפרטה. כלומר, הנחתם כמובן מאליו שנאשר את ההפרטה ולא אישרנו אותה.
דוד מזרחי
כל עוד זה מותנה בהכנסה.
שלי יחימוביץ
לא, סליחה. אני ממש חושבת שזה א'-ב'. אם אנחנו מאשרים את ההעברה הזאת, אנחנו הופכים להיות חותמת גומי של החשב ואני חושבת שאנחנו צריכים כאן לסמן איזשהו סימון מאוד ברור שאומר שאנחנו לא כאלה ולא לאשר. כמו שאמר ג'ומס, תהיה ישיבה, ישכנע אותנו שוקי אורן שאכן המהלך הזה הוא נחוץ, תהיה הצבעה, אני אצביע נגד ואני אומרת זאת כבר עכשיו.
פניה קירשנבאום
את מתכוונת לכל העברה או רק ל-2,5 מיליון שקלים? את מתכוונת גם לפעילות השוטפת?
דוד מזרחי
הפעילות השוטפת היא מתוקף חוק.
שלי יחימוביץ
תפרידו. למה אתם כופים עלינו תמיד העברות ביחד? עושים לנו סל העברות שלם וכופים עלינו להצביע עבור דברים שאנחנו לא רוצים. פעילות שוטפת, ברור שכן, אבל הפרטה – לא. תביאו שתי העברות נפרדות, תכתבו אותן מחדש, נאשר את הפעילות השוטפת ולא נאשר את ההפרטה, אלא אם היא תאושר בוועדה קודם במתווה העקרוני.
דוד מזרחי
אני עדיין חושב שאם זה מותנה בהכנסה.
שלי יחימוביץ
היה לכם מספיק זמן להפריד את ההעברה הזאת לשתי העברות ולא עשו זאת.
ציון פיניאן
אני מציע לחכות עד ההפרטה.
היו"ר משה גפני
זאת העמדה של חברי הוועדה. ההעברה הזאת, תפרידו אותה. אם אתם מפרידים, תביאו את החלק הזה כדי שנאשר אותו. אם אתם לא מפרידים, להביא את ההעברה הזאת יחד עם ההחלטה לגבי הפרטת בנק לאומי שאני מניח שתעבור בקרוב.

פניות מספר 302 ו-303


למען הסר ספק, אני מבקש להצביע על זה. אנחנו הצבענו על זה כבר בישיבה הקודמת, על מנהרות הכותל בהתאם להסכם הקואליציוני עם ישראל ביתנו.
פניה קירשנבאום
יש לי הרגשה שכבר הצבענו על זה.
היו"ר משה גפני
אמרתי.
פניה קירשנבאום
הצבענו על זה כמה פעמים.
היו"ר משה גפני
לא, פעם אחת.
פניה קירשנבאום
יכולים לחשוב שישראל ביתנו העבירה את זה עשר פעמים. כך זה נראה.
היו"ר משה גפני
לא. זה הוצבע פעם אחת. אמרתי בתחילת הדברים שהצבענו על זה בישיבה הקודמת. זה לא רק הנושא של מנהרות הכותל אלא זה המרכז להנצחת רבין. יש כאן העברה גדולה. הייתה כאן תקלה טכנית, טעות טכנית של משרד האוצר. הם הביאו פנייה אחת אבל אלה שתי פניות והם היו צריכים לציין את זה.
אמנון כהן
למה המדינה לא מממנת את זה?
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 302 ו-303 – אושרו פה אחד

פניות מספר 312 ו-313 – הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקציב השוטף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפעולות שונות וביניהן תקצוב סקר ארוך טווח עם משרד החינוך, הביטוח הלאומי ובנק ישראל להערכת היכולת של הלמ"ס עד לארבעים שנים למגוון נושאים חברתיים, דמוגרפיים, סוציו-אקונומיים. בנוסף, להוסיף שני תקנים לביצוע סקרים ותחזיות דמוגרפיות כפי שנעשה באירופה, במקום שלושים שנים כפי שנעשה היום עד ל-50 ו-75 שנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 312 ו-313 – אושרו פה אחד
חיים אורון
רק תראה מהיכן לוקחים את זה. מסעיף הבור שלהם.
היו"ר משה גפני
סעיף הבור הידוע. זה לא הבור היחיד.

פנייה מספר 314 – משרד התחבורה
הרצל בן יהושע
מדובר כאן בתקציב מענק הקמה של הרכבת הקלה בירושלים על פי פסיקת בורר.
אמנון כהן
עד עכשיו הקמה?
הרצל בן יהושע
זה מתוך סעיפים של משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
למה אתם קוראים לזה תקציב הקמה? ראיתי שכבר יש פסי רכבת.
הרצל בן יהושע
כן, אבל לפי החוזה יש בחוזה סעיף שנקרא מענק הקמה. הייתה על זה בוררות מוסכמת בין הממשלה לחברה וזאת הפסיקה של הבוררות המוסכמת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 314 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 316 -


מיליון שקלים לבית ברל.
צחי דוד
כאמור, מיליון שקלים לבית ברל לתוכנית הכשרת מורים להנצחת מורשת ברל כצנלסון.
פניה קירשנבאום
זה לא הסכם קואליציוני?
שלי יחימוביץ
זה לא בהסכם קואליציוני
צחי דוד
זה לא הסכם קואליציוני. תקצוב ארבעה מליון ש"ח, הרשאה להתחייב לרשות הארצית למדידה והערכה עבור מחקרים רב-שנתיים. מדובר במחקרים רב-שנתיים שהתקצוב המזומן שלהם יגיע בהמשך וכרגע זאת הרשאה להתחייב בלבד. פרוייקט נוסף, תקצוב של 7,5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב, מורים מתנדבים מחוץ לארץ ללימוד אנגלית בפריפריה, פרוייקט של המשרד בשיתוף הסוכנות היהודית. מימון מזומן גם של הסוכנות היהודית שמשתתפת במימון ב-33 אחוזים.
היו"ר משה גפני
במה היא משתתפת?
צחי דוד
במימון הפרוייקט. במימון הבאת הסטודנטים מחוץ לארץ. הסטודנטים מגיעים לפריפריה ומלמדים שם אנגלית. הם מאותרים על ידי הסוכנות בהנחיית המשרד.
היו"ר משה גפני
למה צריך כסף לרמ"ה? זה לא נמצא בתוך תקציב משרד החינוך? רמ"ה, בחינות המיצב. הרשות הארצית למדידה והערכה. שר החינוך הנוכחי מאוד חסיד של העניין הזה. זה לא נמצא בתוך תקציב המשרד?
צחי דוד
זה פרוייקט רב-שנתי. זה מתוך הרזרבות של המשרד.
חיים אורון
זאת הרשאה להתחייב.
צחי דוד
ראשית, זאת הרשאה להתחייב. שנית, זה מרזרבות של המשרד.
פניה קירשנבאום
מה ההבדל בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין המרכז הארצי לבחינות והערכה?
צחי דוד
זה כפוף למשרד החינוך. זה לא קשור ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פניה קירשנבאום
גם שם ביקשו חלק של משרד החינוך.
רונית תירוש
זה לא קשור. זה דבר נפלא. זה מכון חדש שהוקם לפני שנים מעטות מאוד על מנת לתת את כל המבחנים המשווים הבין לאומיים, הארציים, מה שנקרא מיצב, השכבתיים וכולי. הם עובדים על זה ואחר כך הם נותנים את זה בהשתתפות מלאה כמידע לציבור הרחב באינטרנט.
אורי אריאל
מי הבעלים?
רונית תירוש
זאת רשות עצמאית שכפופה למשרד החינוך בהיבט מסוים, אבל היא עצמאית מבחינת היכולת שלה לבחון דברים ולפרסם אותם. זאת אומרת, השקיפות שם של הנתונים וההישגים הלימודיים מאוד מאוד חשובה וזה דבר נכון.


אני רוצה להפריד את הנושא של בית ברל מכל הפנייה. אני לא מבינה את פשר הפנייה. תעשה הפרדה.
היו"ר משה גפני
אין אפשרות.
רונית תירוש
זאת עסקת חבילה?
שלי יחימוביץ
אני מאוד מבקשת מחבריי בוועדת הכספים לא להתקטנן בגלל שכתוב ברל כצנלסון.
רונית תירוש
לא, ממש לא.
שלי יחימוביץ
בית ברל הוא מרכז להכשרת מורים שעושה עבודה נפלאה ומצוינת ומוציא מתוכו מורים טובים. העובדה שכתוב ברל כצנסלון, אני לא מבינה, ברל כצנלסון הפך מחוץ לקונצנזוס?
רונית תירוש
ממש לא.
ציון פיניאן
ממש לא.
שלי יחימוביץ
יש בית ברל, יש מורשת בית ברל שהיא מנחה את בית ברל. בית ברל הוא מוסד מאוד מכובד לאומי שלומדים בו תלמידים מכל הסוגים, המינים והעמדות הפוליטיות. אין שום סיבה לחבל בתקצוב של בית ברל כי יש את המילה ברל כצנלסון. אני ממש מתפלאת על זה.
רונית תירוש
אני רוצה להגיב. אף אחד לא יצא כאן מדעתו ואין לי שום דבר נגד ברל כצנלסון אבל אני לא זוכרת שמשרד החינוך תקצב לא את ברל כצנלסון ולא את ז'בוטינסקי. לכן, אם חברת הכנסת מסוגלת להסביר לי למה זה הולך, בסדר. אם לא, אני רוצה הסבר.
חיים אורון
אני אסביר.
צחי דוד
אני אומר עוד דבר. הכסף הוא לא כסף שמגיע מהאוצר אלא הוא מהרזרבה של המשרד לתקנה של התוכנית הזאת. זאת תוכנית להכשרת מורים להנצחת מורשת ברל כצנלסון המהווה חומר לימודי לבתי ספר, הפעלה של אתר שיאפשר למידה מרחוק של תלמידי בית הספר והסטודנטים מהמכללה כאשר הסטודנטים מהמכללה יוכלו להנחות תלמידים בעבודות חקר בנושא.
רונית תירוש
זה רעיון יפה. אפשר לעשות הכשרת מורים לז'בוטינסקי, אפשר לעשות הכשרת מורים לברל כצנלסון.
חיים אורון
זאת לא הכשרת מורים לברל כצנלסון.
רונית תירוש
זה מה שהוא אמר. הכשרת מורים למורשת.
חיים אורון
הוא אפילו לא יודע מה שברל כצנסלון אמר על השומר הצעיר.
היו"ר משה גפני
ציון, אתה עומד על כך שלא נצביע?
ציון פיניאן
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 316 – אושרה
ציון פיניאן
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 317 ו-324 – משרד התשתיות


זה גם הסכם קואליציוני? כשאני רואה סכומים עגולים, נראה לי שזה הסכם קואליציוני.
אודי רמר
לא.
חיים אורון
ברל כצנלסון, זה לא הסכם קואליציוני.
שלי יחימוביץ
מאחורי זה עומדים גם אנשים שהם שוחרי ז'בוטינסקי.
היו"ר משה גפני
גם את זה אני יודע.
רונית תירוש
השר.
שלי יחימוביץ
לא, לא השר.
היו"ר משה גפני
לא, לא השר.
פניה קירשנבאום
לפני שדנים בהעברה הזאת, אני רוצה לומר משהו. אתה יודע שהאוצר מעכב אישורי צווי ארנונה לרשויות. אתה מודע לזה?
היו"ר משה גפני
צווי ארנונה?
פניה קירשנבאום
כן. אתה מודע לבעיה הזאת?
יצחק וקנין
אולי בגללך שהרשויות הגדילו?
פניה קירשנבאום
מה זה משנה?
ציון פיניאן
כל הגדלה חייבת אישור של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
אני לא מודע לזה.
פניה קירשנבאום
זה מה שרציתי לשאול. אתה יודע שיש משבר בשלטון המקומי. אתה יודע שמענקי האיזון, למרות שאתה נלחמת עליהם, הבעיה לא נפתרה והם נמצאים באמת בתקופה קשה. חלק מהרשויות הגישו בקשה להעלות את צו הארנונה. אם האוצר לא רוצה או משהו, יעלה את זה כאן לדיון אבל מה שקורה זה שהוא פשוט מניח את זה במגירה התחתונה, הוא לא עונה לרשויות, הוא לא מגיב ולא דן בצווים האלה. זה באוצר.
היו"ר משה גפני
את טוענת שהאוצר לא מאשר. אני לא מכיר את זה, אבל אני אבדוק את זה.
ציון פיניאן
הרשויות המקומיות הגדילו את האחוזים בצו כדי לכסות גירעונות. זה לא הולך אלא זה בא על צוואר האזרחים. כל הגדלה של הצו מעל התקרה שהוא מאשר ---
פניה קירשנבאום
שיאשרו עד התקרה.
ציון פיניאן
בשלושה אחוזים מותר להם והם לא צריכים לשאול.
יצחק וקנין
הם לא צריכים אישור.
ציון פיניאן
עד התקרה הם לא צריכים אישור. אם אתה רוצה מעל התקרה, אתה חייב את אישור משרד הפנים.
פניה קירשנבאום
משרד הפנים אישר, אבל יש בעיה עם אישור האוצר.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עומד לקיים דיון על מענקי האיזון. אני לא מכיר את זה, אבל אני אבדוק את זה ואעלה את הנושא לדיון. בניגוד למענקי איזון שכולנו בעמדה חד משמעית, בנושא של הצווים יש אצלנו כאלה שחושבים אחרת.
פניה קירשנבאום
אני לא אומרת בעד ונגד, אני לא יודעת כמה העלו ולמה העלו.
אמנון כהן
צריך להגיד גם לא.
היו"ר משה גפני
נכון, או שלומר חלק.
פניה קירשנבאום
הם תלויים בזה. הם לא נענים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו ממשיכים בפנייה של משרד התשתיות.
אודי רמר
הפנייה נועדה לתקצב את פעילות המכון הגיאו-פיזי והחברה לחקר ימים ואגמים. ובנוסף לתקצב 2 מיליון שקלים עבור רכישת ציוד למכון הגיאולוגי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 317 ו–324 – אושרו פה אחד

פניות מספר 318 ו-319 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב 10 מלש"ך לבניית מוסדות דת בהתאם לקריטריונים של המשרד לשירותי דת על פי הסכמים קואליציוניים.
אמנון כהן
למה הסכמים קואליציוניים? למה המדינה לא נותנת?
היו"ר משה גפני
כמה תקציב יש לפיתוח מבני דת?
צחי דוד
בבסיס יש שישה מיליון שקלים, הייתה כבר השנה העברה.
היו"ר משה גפני
שישה מיליון שקלים מספיקים לפיתוח מבני דת במדינת ישראל והיא מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, זה התקציב.
צחי דוד
זה כרגע התקציב.
היו"ר משה גפני
ש"ס עשתה הסכם קואליציוני, אז מוסיפים עוד 10 מיליון שקלים.
צחי דוד
הוסיפו כבר עוד 40 ועכשיו מוסיפים עוד 10 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
בבסיס התקציב יש שישה מיליון שקלים.
חיים אורון
לפי מה שכתוב כאן, הסעיף הוא 131 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה פתאום? זה סעיף כללי של המשרד לשירותי דת.
חיים אורון
פיתוח מבני דת.
היו"ר משה גפני
בפיתוח מבני דת יש חמישה מיליון שקלים.
ציון פיניאן
זה מה שאמר השר לשירותי דת.
אמנון כהן
בושה שהמדינה לא מממנת את זה. אדוני היושב ראש, בושה שהמדינה לא מממנת את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 318 ו-319 – אושרו

פניות מספר 320 ו-321 – משרד הנגב והגליל
צחי דוד
הפנייה היא פנייה של משרד הנגב והגליל ונועדה להעברת 1,4 מיליון שקלים לתוכנית המורשת בהתאם להחלטת הממשלה מחודש פברואר בנושא ועוד שני מיליון שקלים לבאר-שבע, לנושא תרבות.
היו"ר משה גפני
אני מקווה שעל זה תצביע בעד, בניגוד למקוואות.
חיים אורון
אני מצביע בעד ורק בגלל ההסכם הקואליציוני. אני בעד לתת יותר, לא בהסכמים קואליציוניים.
צחי דוד
אני אסביר את השני מלש"ך של באר שבע.
אמנון כהן
מאיפה זה בא?
צחי דוד
הכסף מגיע ממשרד הנגב והגליל.
אמנון כהן
למה לא ממשרד התרבות?
פניה קירשנבאום
כי שם נשאר הכסף ומשם מחלקים אותו.
צחי דוד
משרד הנגב והגליל תומך בפרוייקטים שונים בפריפריה ובין היתר בתחום התרבות. בבאר שבע זה בהקשר להיכל התרבות ופעולות שמתקיימות. זה סיכום בינו לבין משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 320 ו-321 – אושרו פה אחד
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
גם ציון רצה.
ציון פיניאן
מבקש רביזיה.
אורי אריאל
למה אתם עושים רביזיה?
אמנון כהן
אני רוצה לשאול את השר.
חיים אורון
אני רוצה רביזיה על כל ההחלטות הקודמות.
אמנון כהן
תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר משה גפני
מבקשים רביזיה שני חברי כנסת. הם לא ביקשו לעכב את ההצבעה אלא הם רוצים לברר מה זה. ביקשו שני חברי כנסת לא לעכב את ההצבעה אבל הם רוצים לבדוק. זה דבר מקובל שאני מאפשר לכל חבר ועדה. תאמין לי שזה לוקח יום. הם מבררים ואף אחד לא יעצור את זה. אם אתה מבקש רביזיה על הכל, בסדר אבל אני לא יודע מה אשם ברל כצנלסון בזה שציון פיניאן ואמנון כהן ביקשו רביזיה.
חיים אורון
מה אתם רוצים מבאר-שבע?
היו"ר משה גפני
הם לא רוצים מבאר-שבע.
חיים אורון
הם רוצים לעזור שם בתיאטרון.
אמנון כהן
מצוין.
חיים אורון
מכל הסעיפים, דווקא לסעיף הזה נתפסתם? תאמין לי שזה דמי מעבר ואני יודע על מה אני מדבר.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 322 ו-323 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב תוספת של 40 מלש"ך לשני נושאים: 24 מיליון שקלים לשיפוי רשויות מקומיות ביהודה ושומרון בגין הקפאת הבנייה בשטחים, ו-15 מלש"ך לטובת מענקים ביטחוניים.
חיים אורון
מה זה שיפוי? הרי יש תקציב. זאת הוועדה או הרשויות המקומיות?
צחי דוד
לרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
ה-24 מיליון שקלים הם לרשויות המקומיות.
חיים אורון
תצביע. אני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 322 ו-323 – אושרו
חיים אורון
זה בתוך הרביזיות.
היו"ר משה גפני
תוריד את הרביזיות. זה סתם. אתה לא יכול לפגוע במכון הגיאו-פיסי.
חיים אורון
ציון, תוריד את הרביזיה.
ציון פיניאן
עד סוף היום אני מוריד.
חיים אורון
עד סוף היום אני מוריד. שהוא יודיע לי שהוא מוריד, גם אני מוריד.
היו"ר משה גפני
בסדר.

הישיבה הופסקה וחודשה
ציון פיניאן
אני מסיר את הרביזיה בנושא של המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים