ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2010

השביתה בבנק הבינלאומי הראשון, בבנק פועלי אגודת ישראל בע"מ ובבנק אוצר החייל

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הכספים

13.7.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' באב התש"ע (13 ביולי 2010), שעה 11:20
סדר היום
השביתה בבנק הבינלאומי הראשון, בבנק פועלי אגודת ישראל בע"מ ובבנק אוצר החייל
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

אורי אריאל

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה (נגוסה) מולה

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
דוד זקן, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד אורנה ואגו, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

יוסי לוי, ראש חטיבת משאבים וסמנכ"ל, הבנק הבינלאומי הראשון

עו"ד נחום פינברג, יועץ משפטי ליחסי עבודה, הבנק הבינלאומי הראשון

דפנה צוקר, דוברת הבנק הבינלאומי הראשון

דוד הורביץ, סמנכ"ל, חשב ומנהל הסיכונים הראשי, בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

דן טראוב, מנהל חטיבת משאבי אנוש, בנק אוצר החייל

חנוך לבנה, יו"ר ועד העובדים, הבנק הבינלאומי הראשון

יצחק נעמן, יו"ר ועד העובדים, בנק אוצר החייל

מזל בובליל, סגן יו"ר ועד העובדים, בנק אוצר החייל

יוני רענן, ועד עובדי בנק אוצר החייל

דוד חלון, ועד עובדי בנק אוצר החייל

עמוס יחיאל, ועד עובדי בנק אוצר החייל

גלית ז'אנו, ועד עובדי בנק אוצר החייל

רמי רוט, ועד עובדי בנק אוצר החייל

יונה גולדשלגר, יו"ר ועד עובדים ארצי של המנהלים ומורשי חתימה

שמואל ויצמן, חבר ועד מנהלים ומורשי חתימה בבינלאומי

אבי שוע, ועד פקידי בבינלאומי, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד מאיר אסרף, ועד עובדי בינלאומי

ציון שמע, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח, ההסתדרות הכללית החדשה

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
השביתה בבנק הבינלאומי הראשון, בבנק פועלי אגודת ישראל בע"מ ובבנק אוצר החייל
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום השביתה בבנק הבינלאומי הראשון, בבנק פועלי אגודת ישראל בע"מ ובבנק אוצר החייל.
אמנון כהן
המנכ"ל והיושב ראש מגיעים? אם הם לא מגיעים, עם מי מדברים?
היו"ר משה גפני
עם מי שמגיע.
שלי יחימוביץ
איפה ההנהלה? מקיימים דיון על עובדים בלי ההנהלה?
היו"ר משה גפני
מי נמצא מהנהלת הבנק הבינלאומי?
יוסי לוי
יוסי לוי, ראש אגף משאבים בבנק הבינלאומי.
היו"ר משה גפני
מי נמצא מהעובדים? בסדר. מי נמצא מבנק ישראל? בסדר. מבנק אוצר החייל? בסדר.
קריאה
יושב ראש ועד העובדים בבנק אוצר החייל.
דן טראוב
מנהל חטיבת המשאבים.
היו"ר משה גפני
מי נמצא מההסתדרות?
קריאה
הנציג בדרך. ציון שמע בדרך לכאן.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מברך אתכם על כך שבאתם, אבל אני חושב שהבנק היה צריך לשלוח דרג בכיר יותר. זאת אומרת, המנכ"לית הייתה צריכה לבוא, אבל בסדר, אני מכבד את ההחלטה הזאת ואני מקיים את הדיון.


אין לנו סמכות. לוועדת הכספים אין סמכות לקבל החלטות בעניין הזה של הסכסוך שהוא סכסוך עבודה. בשבוע שעבר דיבר אתי גם עופר עיני ואני אמרתי לו שמה שאנחנו עושים, אני חושב שאין תקדים לכך שיש שביתה במערכת הבנקאית – נדמה לי 13 ימים – באופן כזה שמי שפנה אלינו זה לא הבנק ולא העובדים אלא פנו אלינו לקוחות.
קריאה
11 ימים.
היו"ר משה גפני
פנו אלינו לקוחות שנפגעים באופן מאוד מאוד חמור. אני לא זוכר במערכת פגיעה כזאת שלקוחות לא יכולים לעשות פעילות בנקאית, לא יכולים להוציא כסף, ובעצם נמצאים תלויים בין שמים וארץ. אלה לקוחות של הבנק, הם לקוחות רגילים, ובגלל סכסוך עבודה – שאני מכבד אותו – הלקוחות לא צריכים להיות אלו שנושאים באחריות.


אני גם דיברתי עם רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים. אני לא חושב שהמפקח על הבנקים יכול לעמוד כאן מנגד. זה לא סכסוך עבודה רגיל. יש סכסוך עבודה שבכל מקרה הוא יוצר בעיה במערכת הבנקאית, לפחות בחלקה, ואני מבקש מהכוח הציבורי שיש לנו בועדת הכספים, אני מבקש להשתמש בעניין הזה לטובת הלקוחות. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעזור להנהלת הבנקים, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעזור לעובדים במקרה הנוכחי – אנחנו תמיד עוזרים לעובדים ואנחנו רוצים לעזור לעובדים – אבל אמרתי לעופר עיני שאנחנו לא נכנסים לגוף הסכסוך. אנחנו לא נדון האם העובדים קיבלו שכר יותר ממה שמגיע להם או קיבלו פחות.
שלמה (נגוסה) מולה
למה לא?
שלי יחימוביץ
כבר עשינו את זה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה לא נושא הדיון.
שלמה (נגוסה) מולה
למה לא? מסקרן אותי לדעת.
היו"ר משה גפני
כל אחד יכול לומר את דעתו. אני אמרתי את דעתי.
שלי יחימוביץ
על מה הדיון כעת?
רונית תירוש
אתה יודע מה השכר שלהם?
היו"ר משה גפני
אמרתי, אני ביקשתי את הדיון הזה בגלל שהלקוחות נפגעים.
שלי יחימוביץ
גפני, אני ממש מתקוממת על הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שלי יחימוביץ
אנחנו נציגי ציבור והציבור הוא גם העובדים.
פניה קירשנבאום
פועלות ניקיון ומוסדות הקרטל.
שלי יחימוביץ
לא. אי אפשר. זה ממש לא בסדר. זה לא מתאים לך.
היו"ר משה גפני
את לא מקשיבה למה שאני אומר. אמרתי שנושא הדיון הזה הוא הציבור, הלקוחות.
שלי יחימוביץ
אני לא מוכנה לזה.
היו"ר משה גפני
את לא שומעת אותי עד הסוף.
שלי יחימוביץ
למה יש סכסוך עבודה? כי העובדים נפגעים.
היו"ר משה גפני
שלי, את לא מקשיבה לי עד הסוף.
רונית תירוש
זה נשמע כמו ביוון, שמקבלים משכורת 13, 14 ו-15 והם גם ישבתו כל הזמן.
שלי יחימוביץ
אתה לא יכול לקיים דיון על סכסוך עבודה ולדבר רק על הלקוחות.
היו"ר משה גפני
אני יכול.
שלי יחימוביץ
אף פעם לא עשינו את זה.
היו"ר משה גפני
את לא נותנת לי להשלים משפט.
שלמה (נגוסה) מולה
אתה אומר שהלקוחות פונים אליך. אני רוצה לדעת כמה לקוחות פנו אליך מהביטוח הלאומי כשאתה מקיים דיון. בוא נקיים דיון אמיתי. לא צריך לקחת חצי מהדיון.
היו"ר משה גפני
לא חשבתי שאני אסתבך כבר בתחילת הישיבה. שלמה, אני יכול לדבר בוועדה הזאת ולומר משהו?
שלמה (נגוסה) מולה
כן.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אתה דיברת כמו שצריך.
היו"ר משה גפני
אנחנו קיימנו כמה דיונים מהסוג הזה. אנחנו קיימנו דיונים על עובדים ודאגנו לעובדים, וגם היום איכפת לי העובדים. אגב, אני משתכנע יותר ויותר מהנושא של העובדים, יותר מאשר הנושא של ההנהלה ולא מדובר על משכורת 14 ו-15 כמו שהציגו לי בהתחלה. לא זה הנושא. אנחנו קיימנו דיונים על כמה סכסוכים שלא היה בסמכותנו, ואנחנו הבאנו את זה לפשרה על מנת שהשביתה תסתיים. לשם אני רוצה להגיע. אני לא יכול עכשיו לדון האם העובדים מקבלים משכורת 13 ו-14 ו-15, או שהעובדים מקבלים השלמה, כמו שראיתי בתלושי שכר, לשכר מינימום. אני לא הולך לקיים את הדיון הזה. אתם יכולים להעלות את זה, אבל אם כן, אנחנו באים במקום ההסתדרות במקרה הזה או באים במקום בית הדין הארצי לעבודה. אני רוצה להגיע למסקנה שהשביתה תסתיים היום ושתהיה בוררות שהיא תהיה חובה גם על ההנהלה. לזה אני רוצה להגיע. אני לא יודע אם אני יכול להגיע לזה אבל אני מנסה. אני רוצה שהשביתה תסתיים ושהעובדים לא ייפגעו.
שלי יחימוביץ
אני אוכל לקבל רשות דיבור?
היו"ר משה גפני
בטח שתקבלי. זאת הוועדה הכי פלורליסטית שקיימת בכנסת.
חיים אורון
אמרת לעופר עיני שאתה הולך להעביר כאן החלטה על בוררות מחייבת?
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי לעופר עיני מה אני הולך לעשות.


חבר הכנסת אמנון כהן ואחריו חבר הכנסת שלמה מולה.
אמנון כהן
תודה אדוני היושב ראש. אני מחזק את ידיך בקיום הדיון. גם אלי התקשרו לקוחות רבים של הבנק, לקוחות שלא יכולים להוציא את הכסף עבורו עבדו, לקוחות שהיו צריכים לקבל את שכרם ולא יכולים להוציא את הכסף. היו לקוחות שהתקשרו ואמרו שהם הולכים ללוות כסף כי הם לא יכולים לקבל את השירות. אני מדבר כאן בשם האנשים האלה, בשם ציבור הלקוחות שהוא שבוי של הבנק ולא מקבל את השירות אותו הוא אמור לקבל.


אני חושב אדוני היושב ראש, גם לפי הנוכחות שאתה רואה כאן, הנציגים ששלחו הבנקים, הם מזלזלים גם בכנסת וגם בלקוחות. זה שהם לא עושים את ההסדר עם העובדים, בגלל זה הלקוחות נפגעים. יש כאן יהירות אדוני היושב ראש של הבעלים, של היושב ראש ושל המנכ"ל. המנכ"לית הייתה חייבת להיות כאן היום בדיון הזה. לא רק שהיא לא עונה לעובדים, אלא היא גם לא עונה לחברי הכנסת. היו אלי פניות של אזרחים ואני פניתי מספר רב של פעמים, אבל לא עונים לחברי כנסת אלא אחרי שבוע עוזר חמישי מתקשר ושואל מה רציתי. אני צריך משהו בשבילי? אני פונה בעקבות פניות הציבור. זאת ההתייחסות. אם זאת ההתייחסות לחברי כנסת, תאר לך מה ההתייחסות ללקוח הפשוט שרוצה לדבר עם מנהל בנק. היהירות הזאת, זאת הבעיה. לכן לא יושבים עם העובדים אלא מביאים את הדרג הזוטר. אנחנו צריכים לקבל החלטות. הם צריכים לשבת ולקבל הכרעות. יש כאן זלזול. לבעלים לא איכפת כי יש לו עוד כמה עסקים, המנכ"ל והיושב ראש חייבים להביא תשואות נאות, גם כדי לשפר את שכרם וגם כדי לרצות את הבעלים, ולא איכפת להם מהעובדים ומהלקוחות. זה המצב.


לכן כאן אנחנו צריכים להתערב ולגרום לכך שהסכסוך יסתיים במהרה לטובת הלקוחות. אם לא, הלקוחות חכמים והם יעברו לבנק אחר.


אני אומר לפיקוח על הבנקים שהלקוחות כאן שבויים וסובלים. קבלו הכרעה אתם. לא מזמן החלפתם יושב ראש בנק. קבלו הכרעה ותזהירו. למה הלקוחות צריכים להיות שבויים בידי הבנק? מה זה הדבר הזה? אני מבקש להיכנס כאן לעובי הקורה ולהוציא הנחיות בסמכויות שיש לכם.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך תודה על שאתה מקיים את הדיון. אני לא חושב שהדיון צריך להתקיים בגלל הפנייה של הלקוחות אלא אני חושב שהוא צריך להתקיים בגלל העובדים. אני רוצה לומר לך שבלי העובדים אין בנק. הבנק לא יכול להרוויח בלי העובדים. בלי העובדים המנכ"לית או המנכ"ל לא יכול להרוויח שמונה מיליון שקלים, חמישה מיליון שקלים לשנה.


בבדיקות שאני עשיתי, בין 700 ל-800 עובדים מקבלים השלמת שכר.
היו"ר משה גפני
נכון.
שלמה (נגוסה) מולה
אתם לא רוצים שהעובדים יתאגדו? ההתאגדות היא זכות יסוד בסיסית לאנשים שקמים ב-8 בבוקר וחוזרים הביתה אחר הצהרים. אתם רוצים גם לקחת מהם את הזכות הזאת? אני אפילו לא מבין את ההגיון.
היו"ר משה גפני
יש כאלה שקמים ב-7.
שלמה (נגוסה) מולה
אני רוצה לומר לך שאני בעד הלקוחות. נכון, הלקוחות צריכים לקבל שירות אבל קודם כל האחריות על הלקוחות היא על הנהלת הבנק. הנהלת הבנק חייבת לשבת עם העובדים ולפתור את הבעיה. אני לא חושב שכנסת ישראל צריכה עכשיו לשבת ולקיים דיונים שצריכים להתקיים בין ההנהלה לעובדים ולהגיע לפתרון. אני חושב שההנהלה צריכה לשבת עם העובדים ולמצוא את הפשרה. אני לא מאמין שיש עובד אחד שקם בבוקר ורוצה לשבת בבית. אני לא מאמין לזה. אני לא מאמין שיש עובד כזה במקום עבודה כלשהו. העובדים רוצים להביא פרנסה הביתה. אם זאת הגישה, לפי דעתי מה שצריך לעשות זה לקרוא להנהלת הבנק לשבת עם העובדים, להגיע לעמק השווה, להגיע לכל פתרון אליו יגיעו.


לכן אני חושב שזכות ההתאגדות היא זכות יסוד. האמת היא שיש בישראל כאלה שהיו רוצים שלא תהיה קיימת זכות ההתאגדות והיו רוצים לנהל את המדינה בלי ועד עובדים, בלי הסתדרות ובלי התאגדות כאשר כל יום וחצי אפשר להחליף עובדים. אפשר לנשל את העובדים, לפגוע בהם, ואפילו כאשר העובדים מתאגדים והולכים לבית המשפט, שואלים מה פתאום הם שובתים. אפילו בית המשפט אומר: רבותיי, ההתאגדות ושביתה, היא שביתה חוקית. אם השביתה היא חוקית, אני חושב שהנהלת הבנק צריכה לשבת עם העובדים ולפתור את הבעיה. אני לא חושב שהשביתה צריכה להימשך מעבר למה שהיא צריכה להימשך, אבל ריבונו של עולם, אני באמת חושב, כאשר אתה רואה נתונים שמראים 700-800 עובדים שמקבלים השלמת הכנסה, אתה שואל את עצמך באיזה מדינה אנחנו נמצאים.


אני רוצה לומר משהו מאוד פוליטי. אני יודע שכל התפיסה הזאת של לא להגביל את שכר הבכירים, לא להתערב בשכר הזה, זאת התפיסה הקפיטליסטית שרוצה לרמוס ולמצוץ את העובדים ולא לתת להם את התחושה שהם שייכים. אז אתה שואל את עצמך למה יש פערים חברתיים כפי שקיימים, ואז שולחים את יעקב נאמן שמכבס את הכביסה המלוכלכת ואומרים לו שישב אתנו ושיסדר לנו את סידור העבודה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
שלי יחימוביץ
מה יש לי עוד לומר? מה נשאר לי?
היו"ר משה גפני
שלמה, תודה, היית בסדר גמור.
שלמה (נגוסה) מולה
לפחות קיבלתי ציון מיושב ראש ועדת הכספים. זה גם משהו.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, קודם כל, אני מסכימה אתך שאנחנו לא בוררים בסכסוכי עבודה. יתרה מזה, גם היו מקרים שהגיעו לכאן סכסוכי עבודה ואתה רצית למנות חברי כנסת שיהיו מעין בוררים, ואני סירבתי.
היו"ר משה גפני
נכון.
שלי יחימוביץ
כי אמרתי שזה לא התפקיד שלנו כחברי כנסת. לשם כך יש ועדים, לשם כך יש ארגונים יציגים, לשם כך יש את ההסתדרות והם אלה שצריכים לעשות את זה. זה לא התפקיד שלנו כמחוקקים.


מכיוון שהעניין הזה כבר התגלגל לפתחנו, להציג את הכותרת של הדיון כעיסוק בסבלם של הלקוחות, זה חוטא לעניין כיוון שזאת המהות של השביתה. זכות השביתה היא כלי ראשון ואולי יחיד בידיהם של העובדים לעמוד על הזכויות שלהם.
היו"ר משה גפני
אין ויכוח.
שלי יחימוביץ
הכלי זה מעוגן בחקיקה, הכלי זה מעוגן באמנות בין לאומיות, ולכלי הזה לא הייתה משמעות אלמלא בסופו של יום היה כוח לשביתה, וכן, הוא היה גורם סבל לציבור מסוים. זה נכון.


אנחנו כחברי כנסת מייצגים את הציבור והשאלה מהו הציבור. הציבור זה צרכנים? או האם הציבור או גם העובדים? רוב האנשים שאנחנו מגוננים עליהם כציבור, בסופו של יום הם גם עובדים ואנחנו נדרשים לגונן על הזכויות שלהם כעובדים. אם אנחנו לא נגונן על הזכויות הבסיסיות שלהם כעובדים, הם גם לא יהיו צרכנים כי לא יהיה להם כסף לקנות. אז בואו נעמיד את הדברים בפרופורציות. בעיניי לפחות, התפקיד שלנו הוא לדאוג בראש ובראשונה לציבור ולכן בראש ובראשונה לזכויות העובדים, כדי שהם יהיו ציבור שיוכל לפרנס את משפחותיו בכבוד.


קיבלתי תלושי משכורת של העובדים בשני הבנקים.
היו"ר משה גפני
גם אני.
שלי יחימוביץ
גם של אנשים שלא מקבלים השלמת הכנסה. גם של בחור שעובד הרבה שנים ומרוויח 4,600 שקלים בחודש והוא לא מקבל השלמת הכנסה. זאת משכורת שמנה? חזירית? 15-16? אלה אנשים שבקושי מפרנסים את משפחותיהם. עם משכורת של 4,600 שקלים בחודש אתה לא יכול לשלם משכנתא ולכלכל משפחה בכבוד. אין דבר כזה.


מה העובדים האלה מבקשים? הם מבקשים שישבו וידברו אתם. הם עברו כל מיני תמורות, גם מבניות בבנק, שינויים של מחשוב שדרשו מהם יתר שעות עבודה, שהטילו עליהם עומס יותר גדול. הם לא ביקשו כלום. עכשיו הם מבקשים לעמוד על זכויותיהם ושידברו אתם, ואתה יודע מה? רוצים לשבור אותם. אנחנו לא צריכים לתת לזה יד.


ההנהלה צריכה לשבת אתם על הדרג הבכיר ביותר שלה ולא דרג ביניים ולסגור אתם עניין. היא צריכה לשבת אתם למשא ומתן רציני עד שיצא עשן לבן והם יגיעו להסכמות. זה לא התפקיד שלנו להתערב, אבל התפקיד שלנו הוא לקרוא להנהלה לשבת עם העובדים ולא להסתפק בכל מיני מכתבים ציניים כאלה שהם שלחו לעובדים בנוסח של "נשמח לשבת אתכם עד שזה וזה" ובסוף בפועל לא לשבת אתם אלא לשלוח אליהם דרג זוטר שלא יכול בכלל להגיע אתם להסכמות. שישבו אתם האנשים שמסוגלים להגיע גם להסכמות אמיתיות ולעמוד מאחורי ההסכמות האלה.
פניה קירשנבאום
מה זה דרג זוטר? איזה דרג זוטר?
שלי יחימוביץ
אני לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא דרג זוטר, אבל זה לא הדרג הבכיר ביותר.
שלי יחימוביץ
אני רוצה שמי שיחתום אתם על ההסכמים ויגיע אתם להסכמות גם בעל פה בטרם חתימה, יהיה מי שמסוגל לעמוד מאחורי ההסכמות האלה ולממש אותן. אז גם אנחנו נביא מזור לסבלם של הלקוחות שכמובן מעניינים אותנו מאוד. כרגע סבלם של הלקוחות נובע מההתנכרות של ההנהלה לזכויות של העובדים.
היו"ר משה גפני
מכיוון שאני לא חולק על הדברים שלך, אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת הישיבה. אני לא זוכר מקרה שאנחנו קיימנו דיון בוועדה על שביתה בין עובדים לבין הנהלה. לא זוכר שהיה דבר כזה. אנחנו דנו על נושאים שהיו להם השלכות כלכליות והם כן נוגעים לוועדת הכספים, ואז נכנסנו לתוך סכסוך וזה אחד המקרים שאת זוכרת ואני רציתי להיכנס ממש לתוכו. גם כאשר היה הסכסוך בין כימיקלים לישראל עם חיפה כימיקלים, נכנסנו לפשרה שם והצלחנו בפשרה הזאת. אותו דבר מה שהיה עם האוניברסיטה הפתוחה. אבל נכנסנו לעניין לא דרך שביתה, בגלל שאז ההסתדרות יכולה לבוא אלינו בטענות למה אנחנו נכנסים לזה. אנחנו נכנסים לזה מכיוון שהבנקאות כולה נמצאת בוועדת הכספים, הנושא הזה של הלקוחות הוא נושא שוועדת הכספים צריכה לדון עליו. אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל אני רוצה להגיע לזה בדרך המלך ואני עומד ללכת לעניין הזה בתקיפות הכי גדולה מבלי לפגוע בעובדים וההנהלה צריכה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. אנחנו נדרוש להפסיק את השביתה. להגיע לבוררות ושהבוררות הזאת תהיה גם כלפי העובדים. לפי דעתי ההנהלה מתעלמת מהעניין, אבל יש זמן.
שלמה (נגוסה) מולה
למה אתה אומר בהסכמה? למה בוררות?
היו"ר משה גפני
לא אמרתי. אני חוזר בי מהמשפט האחרון.


חברת הכנסת רונית תירוש ואחריה אני רוצה לשמוע את נציגי הנהלת הבנקים.
שלי יחימוביץ
גם ועדי העובדים.
היו"ר משה גפני
ודאי. נראה לך שהפסקתי לדאוג לעובדים?
שלי יחימוביץ
חס וחלילה.
רונית תירוש
אדוני היושב ראש, אני לא מבינה את מהות הדיון. ברצינות.
היו"ר משה גפני
הסברתי כמיטב הבנתי.
רונית תירוש
ניסית להסביר שאנחנו לא מתערבים, אבל אנחנו כאן ושבים ודנים וכן מתערבים.


אני לא קיבלתי תלושים ולא דיברתי עם עובדים אבל אני קוראת כאן שני מסמכים שרצים כאן בדיונים. האחד מצטט את נחמיה שטרסלר – לא שהוא הגורו בשבילי לצורך העניין - שהוא בכלל מדבר על כך שאין להם על מה להתלונן וכולי, ואני לא אצטט אותו. יש כאן את המסמך של ארגון עובדי הבנק עצמו ואני רוצה להסתמך עליו.


אגב, אני מקדימה ואומרת שזכות השביתה עומדת לכל אחד במדינה דמוקרטית ואני לא מתווכחת על זה. הטיעון המשכנע שנתן חברי חבר הכנסת מולה הוא נכון לכל דיון בנושא שביתה ולאו דווקא בהקשר הזה. גם ברל כצנלסון, גם מורשת בגין, גם ז'בוטינסקי, כולם בוודאי היו בעד זכות השביתה.


אני מנסה לקרוא את הדברים שלהם ועל מה הם בכלל מדברים. הם מדברים על כך שההנהלה מחייבת את העובדים לעמוד במכסות מכירה של מוצרים בנקאיים שונים כאשר המכסות אינן ריאליות. זה מאפשר להנהלה לעקוב אחר כל עובד, אחר עמידתו במטלות השיווק שהוטלו עליו תוך הפעלת לחץ אישי. לכן אי אפשר לצאת לשירותים. אגב, יש חוק בנושא השירותים. אי אפשר לאכול. ממש רחמנות. יותר מזה, מופצות רשימות בתפוצה ארצית ובהן פירוט שמות היועצים והעובדים והמקום שהם תפסו בטבלת השיווק ועוד ועוד ועוד. בסוף הם מסיימים ואומרים שאין לנו דרישות מקדמיות ואנחנו באים בתום לב.


אני עמדתי פעם בראש ארגון, לא פרטי אבל ממלכתי, משרד החינוך. ככל שניסינו לתת שקיפות לביצועים, כולל דיונים על שכר דיפרנציאלי על פי מדד של הישגים שמגיעים, עם הגדרה של קריטריונים שצריכים לעמוד בהם, נתקלנו בהתנגדות. זה דבר שהוא ב-DNA של בן אדם באשר הוא. יותר נוח לעבוד בסביבה שהיא פחות בודקת אותך, אבל מה לעשות, במגזר העסקי בוודאי ובוודאי השיטות הן קצת שונות מאשר במגזר הממלכתי בזה שהם באמת מודדים דברים ויש תחרות. כדי לעמוד בתחרות צריך להעמיד איזשהו רף ולהגדיר אותו ולוודא בכלים כאלה ואחרים שאכן העובדים עומדים ברף. יכול להיות שזאת תוספת עבודה, אבל אני לא יודעת. גם בלי זה אני חושבת שהם נדרשים לעשות את זה כי ככל שהבנק מצליח, אני מקווה שהם גם זוכים. אני באמת חושבת שזה עניין ניהולי בלבד של מוסד עסקי בלבד, פרטי או לא פרטי, זה לא משנה כרגע, ואני חושבת שההתערבות שלנו כאן היא לא נכונה.


אני כן הייתי מקיימת דיון מהצד של הצרכנים. אנחנו כנבחרי ציבור כן צריכים לדאוג לצרכנים. אני כן זוכרת את הדיונים הרבים שדנו בשביתה שהייתה של האוניברסיטה הפתוחה כי הסטודנטים כצרכנים שרוצים לקבל מידע, תארים וכולי ולצאת אחר כך לשוק, הם נפגעו מזה שההנהלה שם עושה את מה שהיא עושה.


לכן אני אומרת שאם יש מקום לדיון כזה, זה כן מנקודת מבט של הצרכנים שנפגעים מעיצומים, משביתות וכולי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יוסי לוי, סמנכ"ל הבנק הבינלאומי, ראש חטיבת משאבי אנוש.
יוסי לוי
אחראי גם על משאבי אנוש.


אדוני היושב ראש, אין ספק שרחשי הציבור מאוד קרובים להנהלת הבנק הבינלאומי ואנחנו מאוד מודאגים ודואגים לכלל הלקוחות שלנו. אנחנו מנסים ככל האפשר – ואולי בהמשך אני אפרט – למזער את הנזק שנגרם ללקוחות.


אני אתייחס בקצרה לגבי המשא ומתן ואחר כך אני ארחיב. אנחנו ניסינו בדרכים שונות ומשונות לפתור את הסכסוך שפרץ אצלנו בבנק, בין השאר – ואולי לזה כיוונו דבריך – הצענו גם לעובדים אפשרות של גישור, שיבוא מגשר ויגשר בין הפערים ובין הדרישות שיש לעובדים לבין הדרישות שיש להנהלה.


אני אתן רקע. הבנק הבינלאומי, כפי שאתם יודעים, הוא הבנק החמישי בגודלו במדינה.
היו"ר משה גפני
סליחה. אתם הצעתם מגשר?
נחום פינברג
הם הציעו גישור ואנחנו הסכמנו.
יוסי לוי
נמצא אתי עורך דין פינברג שהוא היועץ המשפטי.
היו"ר משה גפני
רגע, מעורכי דין אני נבהל. אתם הצעתם גישור?
נחום פינברג
הם הציעו ואנחנו הסכמנו.
היו"ר משה גפני
אני שואל אותו. תכף אני אגיע אליך. אתם הצעתם גישור?
רונית תירוש
מי זה הם?
יוסי לוי
אנחנו מציעים גישור.
היו"ר משה גפני
הם, זאת הנהלת הבנק. הנהלת הבנק הבינלאומי. אתם הצעתם גישור. הצעתם שם של מגשר?
יוסי לוי
לא. אמרנו שיהיה מגשר מוסכם. אנחנו מוכנים שיהיה שופט בית המשפט העליון. העובדים מסרבים.
היו"ר משה גפני
מי זה יושב ראש ועד העובדים?
יונה גולדשלגר
אני יושב ראש ועד המנהלים.
יצחק נעמן
ואני יושב ראש ועד עובדי בנק אוצר החייל.
היו"ר משה גפני
איפה חנוך לבנה?
חנוך לבנה
כאן.
שלי יחימוביץ
המנהלים גם הם עובדים.
היו"ר משה גפני
כן. חנוך לבנה, הנהלת הבנק הציעה לכם מגשר?
חנוך לבנה
לא.
יוסי לוי
אתמול בישיבה במפורש דיברתי על נושא של גישור והם אמרו שהם לא מוכנים.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא מסכימים? אתם מסכימים למגשר?
חנוך לבנה
לא. אנחנו רוצים שידונו אתנו. אנחנו רוצים שישבו וידברו אתנו.
היו"ר משה גפני
הוא אמר שהם הציעו מגשר ואתה אמרת לא, שהם לא הציעו, אבל הם כן הציעו. אתם לא מסכימים לזה. אני מכבד את ההחלטה שלכם אבל אתם מסכימים או לא מסכימים למגשר?
חנוך לבנה
אנחנו לא מעונינים במגשר. אנחנו רוצים שידברו אתנו. לא מדברים אתנו. לדבר זה לומר מגשר?
רונית תירוש
כן.
חנוך לבנה
לא מדברים תשעה חודשים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. יוסי לוי עכשיו ברשות דיבור. תמשיך. רק רציתי לברר את הנקודה הזאת והבנתי אותה.
ראלב מג'אדלה
ועד העובדים נבחר כדי לנהל משא ומתן ולא כדי שיהיה מגשר. הוועד קיבל את אמון העובדים.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי רק לברר את העובדות. זה הכל. רציתי לדעת אם הבנק משקר או לא משקר.
ראלב מג'אדלה
זה לא פוגע בזכותם זה שהם לא הסכימו למגשר.
היו"ר משה גפני
אין ויכוח.
שלמה (נגוסה) מולה
דע לך שגישור כדאי כאשר אתה רוצה לדחות את זה.
חנוך לבנה
בוודאי, לעוד חצי שנה, לעוד שנה, לעוד שנתיים.
שלמה (נגוסה) מולה
בדיוק.
רונית תירוש
בואו נתחום להם את זה בזמן.
ראלב מג'אדלה
מגשר עולה כסף. זה עורך דין דגול.
היו"ר משה גפני
מר לוי ברשות דיבור.
שלי יחימוביץ
נעבוד עם מגשרים. רעיון מעולה. יהיה גם סידור לשופטים בדימוס.
היו"ר משה גפני
מר לוי, תמשיך.
יוסי לוי
בדיון עלה נושא שכר העובדים ושכר מינימום ואני רוצה להבהיר כמה דברים. ראשית, השכר של העובדים בבנק הבינלאומי הוא צמוד יותר משלושים שנים לשכר של העובדים בבנק לאומי וכולכם יודעים שהוא בנק הרבה יותר גדול מהבנק הבינלאומי והוא בנק הרבה יותר רווחי מהבנק הבינלאומי. יחד עם זאת, העובדים בבנק הבינלאומי מקבלים את כל הטבות השכר שיש בבנק לאומי, צמודים אליו במלואו, וכל שיעור גידול שיש בבנק לאומי, באופן אוטומטי מתורגמים לגידול בשכר בבנק הבינלאומי, בין אם זה בשכר, שזה בערך 5,8 אחוזים בשנים האחרונים, ובין אם זה בתוספות נלוות כמו נופש, קייטנות, אוניברסיטה לילדים וכולי.


מעבר לזה, לגבי הנושא של שכר מינימום, נושא שעלה כאן קודם. זה לא שיש בבנק הבינלאומי עובדים שמקבלים שכר מינימום אלא על פי הסכם שיש בין הנהלת הבנק הבינלאומי לעובדים, עובדים שהשכר שלהם בטבלת השכר הבסיסית נמוך משכר מינימום, הבנק משלים לשכר המינימום, אבל תוספות השכר שיש מעבר לזה, בין אם זאת תוספת של פיצול, תוספת רכב, כל ההחזקות הללו, בסופו של דבר – אני מוכן לבדוק ואני לא רוצה לומר שאין אף עובד – לדעתי אם יש עובדים שמקבלים שכר מינימום, אלה בודדים לחלוטין. רוב העובדים בבנק הבינלאומי, השכר שלהם הוא מעל ומעבר לרמת מינימום.
שלי יחימוביץ
בוא נקבל את זה כנוסחה. נגיד שזאת נקודת המוצא ואין שכר מינימום.
יוסי לוי
בסדר.
שלי יחימוביץ
אגב, שכר מינימום, כשמו כן הוא, שכר מינימום שחייבים לשלם אותו.
רונית תירוש
הדיון כאן הוא לא על שכר מינימום.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא להפריע. אני רוצה שהדיון לא יהיה ארוך אלא יהיה תכליתי.
יוסי לוי
אני רוצה להסביר לגבי המהות. הבנק הבינלאומי בשנים האחרונות, על מנת לשפר את הכושר התחרותי שלו – ואני מניח שתחרות זה דבר שחקוק גם על ליבם של חברי הכנסת – קנה מספר בנקים על מנת להגדיל את הכושר התחרותי וגם כדי להגדיל את היציבות הפיננסית שלו ולפזר את הסיכונים שלו. כפי שאתם יודעים, בשנתיים האחרונות היו משברים די עמוקים בבנקאות העולמית ובבנקאות בארץ, והבנק הבינלאומי צלח אותם בצורה איתנה והוא נמצא ביחסים פיננסים איתנים ביותר במערכת.


יחד עם זאת, כדי לשמר וכדי להסתכל על העתיד, הבנק הבינלאומי צריך לבדוק גם יעילות תפעולית. אם הבנק לא יהיה יעיל תפעולית, היציבות שלו תהיה בסכנה, היכולת התחרותית שלו תיפגע, וכתוצאה מזה גם ייפגעו הלקוחות שלו.
שלי יחימוביץ
גם העובדים.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה שלכם?
יוסי לוי
אני חוזר ואומר שיש נקודות מחלוקת בינינו לבין העובדים.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה שלכם מרגע זה ואילך? אתם מוכנים בדרג הבכיר ביותר של הבנק לשבת עם הדרג הבכיר ביותר של נציגות העובדים? נניח יושב ראש הבנק ישב עם עופר עיני עד שיצא עשן לבן? אתם מוכנים לזה?
יוסי לוי
אני מציע שעורך דין פינברג יתייחס.
היו"ר משה גפני
לא. עם כל הכבוד, לא. זה לא בית משפט כאן. אני אאפשר לך לדבר אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים באופרה אחרת לגמרי. הקדמתי ואמרתי שלוועדה אין סמכות להתערב בסכסוך הזה. אין לנו סמכות. אין לנו סמכות אבל יש לנו שיניים. אני מבקש שתענה.
יוסי לוי
אני אענה, ברצון.
היו"ר משה גפני
כל הזמן אתם לא מדברים במישרין. דברו איש אל רעהו.
יוסי לוי
אני אענה ואני אסביר.
היו"ר משה גפני
אתם מוכנים לשבת בדרג הבכיר ביותר?
יוסי לוי
ראשית, כבר ניהלתי מספר רב של משאים ומתנים עם העובדים ובהצלחה. כאשר המשאים והמתנים מגיעים לשלב בו צריך גם את התערבות של דרג יותר בכיר, לא היססנו לעשות זאת. כאשר ראינו שהתקרבו העמדות ואפשר לדבר גם בדרג יותר בכיר, או צריך לדבר בדרג יותר בכיר, עשינו את זה. אתמול התקיים דיון בנוכחות יושב ראש הבנק ביחד עם מנכ"ל הבנק עם העובדים. הדיון הזה לא צלח. אחרי כן אני קיימתי דיון עם העובדים. העובדים טוענים שבמשך חודשים רבים לא מנהלים אתם משא ומתן אבל ההפך הוא הנכון.
שלי יחימוביץ
אגב, למה אתה קורא לזה דיון ולא משא ומתן? זה בכוונה?
יוסי לוי
לא. אני אומר שהתקיימו משאים ומתנים.
שלי יחימוביץ
אתמול זה היה משא ומתן?
קריאה
לא. חד משמעית לא.
שלי יחימוביץ
לא סתם הוא אומר דיון. הוא נזהר מלומר שהם קיימו משא ומתן.
יוסי לוי
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
מה קיימתם?
יוסי לוי
אני בשם הבנק מקיים במשך תשעה חודשים או מספר חודשים רב משאים ומתנים עם שני הוועדים, כולל עם ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שאתמול זה לא צלח ואחרי כן אתה ישבת אתם וניהלת משא ומתן עם העובדים.
יוסי לוי
כן. בסופו של דבר העלו העובדים את רוב הנקודות שהם העלו, ושוב אני חוזר ואומר שיש לנו חילוקי דעות. לכן חזרתי והצעתי אתמול שניקח את חילוקי הדעות הללו למגשר שיגשר על הפערים בין הצדדים. העובדים מסרבים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש מסמנכ"ל בנק פועלי אגודת ישראל, דוד הורביץ.
דוד הורביץ
צהרים טובים. העובדים של בנק פועלי אגודת ישראל לפני מספר שנים התאגדו ביחד עם הוועד של פקידי הבנק הבינלאומי ולכן כל רמת הניהול של המשא ומתן נעשית ברמת הבנק הבינלאומי ולא ברמת הנהלת בנק פועלי אגודת ישראל.
היו"ר משה גפני
ואתם כהנהלה, מה המעמד שלכם? אתם יכולים לנהל משא ומתן עם העובדים שלכם? כמה עובדים יש לכם?
דוד הורביץ
כ-300 עובדים.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לנהל משא ומתן עם העובדים?
דוד הורביץ
לא. הוועד שלהם הוא הוועד של הבינלאומי.
היו"ר משה גפני
ההנהלה שלכם היא ההנהלה שלהם?
דוד הורביץ
אנחנו כפופים להנהלה שלהם כי הם עובדים מולם.
רונית תירוש
בהלימה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בנק אוצר החייל. יש מישהו?
דן טראוב
כן. אני סמנכ"ל בכיר, מנהל חטיבת המשאבים ובין היתר גם משאבי אנוש.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש בבנק אוצר החייל?
דן טראוב
920 עובדים בבנק אוצר החייל מתוכם כ-650 קבועים והיתר עובדים זמניים. אין לנו עובדים ארעיים אלא עובדים זמניים. הבנק נרכש בשנת 2006 ועד אז הוא היה נשלט על ידי בנק הפועלים. בנק אוצר החייל מנהל במשך כל השנים מדיניות שכר נפרדת והוא לא צמוד לא לשכר של בנק. לאורך כל השנים ניהלנו משאים ומתנים עם הוועדים ועשינו את זה מדי שנה ללא הצמדה לשום בנק.
היו"ר משה גפני
ועד העובדים שלכם הוא כמו בבנק אגודת פועלי ישראל?
דן טראוב
הוא ועד עובדים נפרד.
היו"ר משה גפני
והמשא ומתן שלכם הוא נפרד.
דן טראוב
כן.
יצחק נעמן
זה הכל סלט.
קריאה
המשא ומתן נפרד.
היו"ר משה גפני
אתם בהנהלת בנק אוצר החייל מנהלים משא ומתן על השכר ועל תנאי השכר עם ועד העובדים שלכם?
דן טראוב
עם ועד העובדים שלנו אנחנו מנהלים את המשא ומתן השוטף.
היו"ר משה גפני
למה כאשר הבנק הבינלאומי שובת גם אצלכם שובתים?
דן טראוב
התזמון הוא כזה שבבנק אוצר החייל הוכרז על סכסוך עבודה. עד 30 במאי היינו בשקט תעשייתי. למעשה הוכרז סכסוך עבודה, אם אני זוכר נכון, כעשרה ימים לפני סיום השקט התעשייתי. בפועל התחיל הסכסוך והעיצומים ב-4 ביוני. במקביל ובתהליך ובאיזשהו שלב גם ועד העובדים של הבינלאומי נכנס לסכסוך. בסופו של דבר כל קבוצת הבינלאומי מצאה את עצמה בסכסוך כאשר למעשה כל ועד מנהל מבחינתנו את המשא ומתן בנפרד מול ההנהלה שלו ומול הדירקטוריון שלו.
היו"ר משה גפני
ועד העובדים של הבנק הבינלאומי.
חנוך לבנה
אני חושב שהדוגמה שראיתם כאן היא הדוגמה של מה שמביא לשביתה ולשביתה כזאת ארוכה. תראו, 11 ימים הוא לא דבר פעוט כאשר בנק שובת בישראל ולא קרה דבר כזה. מנכ"ל במשך חודשיים וחצי לא מדברת אתנו ואחרי ארבעה ימי שביתה היא מדברת במשך שעה וחצי. אתמול הייתה פגישה אחרי שהנהלת הבנק פנתה לבית הדין וקיבלה תשובה ברורה וסגורה מבית הדין שאמרה שזוהי שביתה כדין, הסיבות ראויות, הנסיבות כלכליות, היא מידתית. היא קיבלה תשובה ובית הדין הורה להנהלה לנהל אתנו דיון אינטנסיבי בתוך שביתה. לראשונה קרא לנו יושב ראש הדירקטוריון שלא בא לכאן. אגב, שניהם חברים בפורום בכירי המשק ולשם כנראה הם מגיעים. זה גם סוג של איגוד מקצועי.
שלי יחימוביץ
זה הפורום שמגן עכשיו החברה.
חנוך לבנה
כן. מה אמר לנו יושב דירקטוריון הבנק ביום העשירי לשביתה כאשר כל כך הרבה לקוחות סובלים? שבנק ישראל אומר את מה שהוא אומר וכאשר בית הדין מחייב אותו לדבר? לא אדבר אתכם בעודכם שובתים. אנחנו אומרים שיש הוראה של בית דין, אבל לא מעניין אותו והוא קם ועוזב. כשהוא קם ועוזב, הם נזכרים שגם צריך לדווח ויש חוק, אז שולחים את מר יוסי לוי, איש מאוד נכבד, שיעביר אתנו את הזמן, עד עכשיו בשיחות על מונדיאל, ועכשיו זה כנראה יהיה על הטור דה פרנס. בארץ מאות אלפי לקוחות נאנקים והעובדים לא מקבלים שכר ונאנקים. אף אחד לא מדבר ברצינות. לכאן היו צריכים היום להגיע יושב ראש וגם בעלים. איפה הם? איזו תשובה הם נותנים ללקוחות?


בבנק פועלי אגודת ישראל שיושב כאן נציג שלו, אם אתם מתווכחים על העובדות, אמרו כאן דברים שלא יאומנו, יש כמויות עצומות של אנשים שמקבלים שכר מינימום והם אפילו גדולות יותר. אני חושב שעוברות את קו החצי בבנק פועלי אגודת ישראל, של עובדים, וחלק מהסיבות הם תנאי העבודה, איך יעבדו נשים בבנק פועלי אגודת ישראל שמחייבים אותן לעבוד פעמיים עד שעה 7-8 בערב ואלה אימהות מטופלות בילדים והן לא יכולות אבל כופים עליהן. את הכל מטאטאים ומסתירים מתחת לשטיח.


דאגתנו ללקוחות והם באים לכאן עם נציגות שעם כל הכבוד לה, אין לה סמכות וכך אנחנו מספטמבר.


אנחנו לא רוצים שביתה. מספטמבר יושבים בישיבות שהן בדיחה, יושבים לשם הפרוטוקול. אז גישור? שייקח עוד שנתיים?
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה יגרום לכם לסיים את השביתה?
חנוך לבנה
לא במקרה יש שלושה הסכמים שונים ולא כי נועדו יחדיו, באמת לא. יש סכסוך עבודה באותה קבוצה בנקאית כי הכל היא אותה רוח שנושבת. רוח שאומרת לפרק מקום עבודה מאורגן וזה אותו בעל בית. אין כאן חכמות. מסד, הבנק הרביעי בדרך והוא כבר הודיע על סכסוך.
רונית תירוש
מה זה לפרק מקום עבודה מאורגן?
היו"ר משה גפני
לפרק את התארגנות העובדים.
קריאה
את העבודה המאורגנת.
היו"ר משה גפני
מה יסיים את השביתה?
חנוך לבנה
אמרנו להנהלה שתשב אתנו. כמו שאמרת, ישב אתנו היושב ראש וידבר אתנו. ננהל באמת משא ומתן. אל תתנה תנאים, אל תתחכם אתי. אני לא מחכה לסוף המשא ומתן. אני אומר שברגע שהמשא ומתן יתחיל להיות רציני, אנחנו נחזור לעבודה.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה הזאת?
חנוך לבנה
שהתחילו לדבר אתנו
חיים אורון
אני חושב שאנחנו עוברים כאן גבול.
היו"ר משה גפני
אז עוברים.
רונית תירוש
אני מסכימה עם ג'ומס.
היו"ר משה גפני
מותר לי לעבור. יש לי חסינות.
חיים אורון
לא, אין לך חסינות. אני מציע שניזהר.
היו"ר משה גפני
תאמין לי שאני נזהר. קיבלתי הטפת מוסר משלי יחימוביץ ועכשיו אני מקבל הטפת מוסר ממך, אבל בכל אופן אני מתגבר על זה.


תגיד לי מה פירוש המילה רציני.
רונית תירוש
הם רוצים לשבת עם היושב ראש. אתה תקבע שיושב ראש ישב למשא ומתן? זאת לא האינסטנציה האחרונה שמגיעים אליה?
היו"ר משה גפני
חנוך, מה פירוש המילה רציני? מה צריך לקרות?
חיים אורון
אני מציע שיאמרו שזה רציני. ההסתדרות נאמנה והיא תבוא ותאמר שזה רציני. גמרנו. יש הסכם, שולחן עגול, אתה מאוד סומך עליו וגם אני. שתבוא ההסתדרות ותאמר שזה רציני. לא הוא ולא הוא אלא ההסתדרות תגיד.
יונה גולדשלגר
נמצא כאן יושב ראש ועד המנהלים שגם הוא רוצה לומר את דברו.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה שאתה אומר, אתם מוכנים לסיים את השביתה ברגע שהמשא ומתן יהיה בדרג הבכיר ביותר ורציני.
שלי יחימוביץ
שיפסיקו לדבר אתם על המונדיאל.
היו"ר משה גפני
מה היה במונדיאל, שהיה צריך לדבר על זה?

יושב ראש ועד המנהלים, בבקשה.
יונה גולדשלגר
צהרים טובים. כבוד היושב ראש, אני רוצה להציג את עצמי. שמי יונה גולדשלגר ואני עובד למעלה מ-45 שנים בבנק. כ-35 שנים אני מנהל מורשה חתימה ואני עומד במצב שאני בתדהמה מוחלטת. כל מה שאמר חברי חנוך נכון אבל לא מבטא את כל המצב. המצב הוא שאנחנו כמנהלים קודם כל הכרזנו שביתה. למען הפרוטוקול, הראשונים שהכריזו היו בנק אוצר החייל, אחר כך אנחנו ואחר כך הפקידים. אנחנו גם הראשונים ששבתנו ושבתנו יום אחד כאזהרה.


אני רוצה לקצר ולא להלאות אותך בפרטים. אני רוצה לומר ששלחנו מכתב דרישות בינואר ולא קיבלנו תשובה עד היום. לפני שקיבלנו את זכות השביתה, שלחנו מכתב עם פרטים ואמרנו בואו ניפגש ונגיע לאיזשהו הסכם. פנינו למר יוסי לוי – למעלה היה לנו קשה להגיע – וביקשנו שנעשה הכל כדי שלא נפגע בנו ולא נפגע בציבור הלקוחות שהוא מקור לחמנו. אנחנו לא רוצים לשבות. מה שנאמר לנו על ידי עורך דין פינברג הנכבד שלשום, ואתמול על ידי יושב ראש הדירקטוריון שזכינו לדבר אתו היה: תעשו מה שאתם רוצים, יש לנו עקרונות ועל העקרונות האלה לא נוותר, תעשו מה שאתם רוצים ותסגרו את הבנק כמה שאתם רוצים.


אני רוצה שהציטוט הזה יירשם. אני אחראי עליו במאה אחוזים.


אני אומר כאן שכל הוויכוחים וכל הדיונים לא מראים שום רצון מצד ההנהלה להגיע להסכמה. אני אומר לכם שאנחנו מבקשים לחזור אתמול ושלשום לעבודה ושזה יהיה על ידי יד מכוונת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.


אני עושה הפסקה של עשר דקות. אני מבקש את יוסי לוי ואת עורך דין פינברג להיכנס אלי לחדר. מי מחברי הכנסת שרוצה, יכול גם הוא להיכנס. הפסקה של עשר דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 11:40 וחודשה בשעה 11:50
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.
ראלב מג'אדלה
אני רוצה שתשאל את חנוך למה הוא יצא.
היו"ר משה גפני
שאלתי. אתה חושב שהייתי מחדש את הישיבה בלי שהייתי שואל אותו למה הוא יצא? אתה מכיר אותי.


דוד זקן, הפיקוח על הבנקים. מה עמדת בנק ישראל?
יצחק נעמן
אדוני היושב ראש, גם אנחנו מבקשים את רשות הדיבור.
היו"ר משה גפני
ועד העובדים של בנק אגודת פועלי ישראל גם כן כאן?
יצחק נעמן
אנחנו מייצגים אותו.
היו"ר משה גפני
אצל הדתיים זה תמיד כך. אתם מקבלים דקה וחצי. אני לא נכנס למשא ומתן כאן.
יצחק נעמן
לא משא ומתן. יש לי מה לומר ואני מקווה שאסתפק בדקה וחצי.


אנחנו האחות הקטנה והמכוערת. אנחנו, אוצר החייל, למעשה האחות הקטנה והמכוערת בתוך הקבוצה. אני מצטער שאני צריך לומר את הדברים האלה. אני באמת מתרגש. אני אף פעם לא הייתי בפורומים מהסוג הזה. המדינה הכריחה את בנק הפועלים למכור אותנו לבינלאומי ומאז זה נעשה כמו הימים האלה, ט' באב. כמו שהם הכריחו אותם למכור אותנו לבינלאומי, צריכות להיות שיניים לאנשים האלה כדי לעזור לנו ולהוציא אותנו מהבוץ אליו נכנסנו.


אני ישבתי עם ההנהלה שלי ולהנהלה שלי כן היו שיניים וההנהלה שלי כן נכנסה למשאים ומתנים וכן הסתדרנו. אנחנו ניהלנו משאים ומתנים ברמות הכי יפות שבעולם, כמו חברים. בשעתיים סגרנו משאים ומתנים. מאז שהבינלאומי נכנס, אין יותר משאים ומתנים אלא נראה, נחזור, נגיע, נגיד לכם.


מה שההנהלה של הבינלאומי דורשת מהעובדים, אצלנו כבר קיים שנים. אצלנו עושים שיווק, עלינו מפקחים מהבוקר עד הערב והאח הגדול משגיח על כל פעולה שלנו. אנחנו עושים את הדברים ואנחנו עובדים ועושים שני פיצולים. לנו יש את השכר הכי נמוך במערכת הבנקאית. סליחה, מסד יותר נמוך מאתנו ואחר כך אנחנו. בסך הכל כאשר מדברים על משא ומתן, ביקשנו להשוות אותנו ליתר המערכת הבנקאית.


ההנהלה שלנו לא מדברת אתנו אלא רק אומרת מה רוצים. אני לא אוהב את השביתה, אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו, אני בעצמי מנהל סניף והלקוחות מתקשרים אלי ומשגעים אותי כל יום. אני מת לגמור את השביתה. נתנו הפסקה, ניסינו לדבר, עשינו הכל אבל לא קורה כלום. חבר'ה, אני מבקש מכם, תוציאו אותנו מזה כי מסתכלים עלינו, בנק קטן, של 920 עובדים ואף אחד לא מתייחס אלינו. כמו שהכנסתם אותנו לבוץ הזה, אני מבקש שתוציאו אותנו ממנו. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לך.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב ראש, תראה איזה דברי טעם הוא אמר.
היו"ר משה גפני
נכון.


בנק ישראל ואחר כך אני מסכם את הדיון.
דוד זקן
אני רוצה לומר במה אנחנו לא ובמה אנחנו כן. אנחנו לא בית משפט ולא באים במקומו, ואנחנו גם לא בוררים. זה די דומה למצב של הוועדה. המפקח על הבנקים בשבוע שעבר קרא לשני הצדדים לסיים את השביתה, לשבת כמה שצריך ולדבר ביניהם. בפועל זה לא נעשה אם כי שני הצדדים כיבדו – אפשר לומר כך – את הקריאה של המפקח. אחרי שהבנו שזה לא נעשה, הנחינו את הבנק להקים מוקד.
שלמה (נגוסה) מולה
בחוק הבנקים שאנחנו העברנו, כתוב ---
היו"ר משה גפני
שלמה, אני לא מרשה. אני לא מתכוון להרפות מזה. שאף אחד לא יחיה באשליה שבגלל שאני נחמד ואומר בדיחות, ואמרתי שאין לנו סמכות, שאני מתכוון לעזוב את העניין הזה. אני לא מתכוון לעזוב את העניין הזה. שמעתי כאן בישיבה דברים חמורים ואני לא מתכוון לעזוב את זה. אין לנו סמכות, אבל יש לנו שיניים.
דוד זקן
המפקח הנחה את הנהלת הבנק להקים מוקד ולתת שירותים חיוניים, למזער סיכונים לבנק ולצמצם עד כמה שאפשר את הפגיעה בלקוחות. להבנתנו השופטת קיבלה את העמדה של המפקח והתירה להעסיק משהו כמו סדר גודל של מאה עובדים על מנת לתת מענה לפנייה הזאת. מאה עובדים לא יכולים להחליף 3,000 עובדים או יותר ולתת מענה ללקוחות. הציבור נפגע. צריך לזכור שיש כאן בנק. שני הצדדים, גם ההנהלה וגם העובדים, צריכים להבין שיש כאן בנק והמצב הופך למצב בלתי נסבל. אם יש קריאה של הוועדה או רמיזה של הוועדה למנות בורר עם זמן קצוב, בורר שייקבע, כדי להביא את הצדדים לשבת ביניהם, כי גם אנחנו שומעים את אותם דברים מההנהלה ומהעובדים. אנחנו שומעים בדיוק את אותם טיעונים, שזה לא מדבר אתי וזה לא יכול להיות ככה. כן צריך לשים לזה סוף ואנחנו כן בעד שבורר עם זמן קצוב יהיה, גם אם צריך להכתיב זאת לצדדים.


אם אתה רוצה לשאול, לנו אין את הסמכות הזאת.
היו"ר משה גפני
אבל יש לכם סמכות לומר בבית הדין לעבודה משהו.
דוד זקן
כן.
היו"ר משה גפני
ולפי דעתי אתם עלולים לומר בבית הדין לעבודה כמה דברים מעניינים בדיון הבא, אם זה לא יסתיים. כך אני מעריך.
ראלב מג'אדלה
לדעתי בכוחך לגמור את זה.
היו"ר משה גפני
תאמין לי שאני יודע מה אמרתי. דיברתי עם רוני חזקיהו, דיברתי אתו כמה פעמים.
ראלב מג'אדלה
עלית על נתיב נכון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את הדיון. לפני שאני מסכם אני רוצה לומר לכם שההתרשמות שלי באמת, אני לא מביע את עמדת חברי הוועדה, כל אחד יכול לומר את דעתו, היות אנחנו לא צריכים להצביע, ההתרשמות שלי היא שיש כאן מעבר לסכסוך עצמו של המשא ומתן, תוספות שכר וכל מה שנלווה לעניין הזה, נראה לי שבניגוד לבנקים אחרים או לסכסוכים אחרים, הנהלת הבנק לא לוקחת את זה מדיי ברצינות. זאת אומרת, זה שלא יושב יושב-ראש הוועד עם המנכ"לית.
ראלב מג'אדלה
אני בדעתך.
שלי יחימוביץ
גם אני.
היו"ר משה גפני
זאת ההתרשמות שלי. עושה לי רושם שיש כאן התרשמות כללית בחדר, אבל אני לא יכול לדבר בשם אף אחד.


אני מסכם את הישיבה, בהסכמת הצדדים.


הדרג הבכיר ביותר של הבנק, יושב ראש הבנק, מנכ"לית הבנק, ישבו באופן מיידי לאחר הישיבה הזאת עם ועדי העובדים ועם ההסתדרות. לפי דעתי גם עופר עיני צריך להיכנס לעניין כיוון שזה כבר מתחיל להיות משהו שהוא לא בסדר. לא היה דבר כזה במערכת הבנקאות ואני אומר לכם, להנהלת הבנק, שתדעו לכם שיש לבנק ישראל מה לומר בעניין הזה. המפקח על הבנקים להערכתי הולך לומר בבית הדין לעבודה. אני לא חושב שזה יהיה נעים להנהלה ואני לא חושב שזה יהיה נעים למערכת הבנקאית. תהיה כאן באמת התערבות, מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, אבל זה כבר מגיע לשעת חירום בנקאית מבחינת המפקח על הבנקים ואני לא אומר את זה סתם.


יתנהל משא ומתן והמשא ומתן הזה התנהל מיידית והוא יהיה רציני ואז הם יפסיקו את השביתה. הוא יתחיל עם שביתה. אני עומד על זה שהוא יתחיל עם שביתה אבל באופן מיידי העובדים יחד עם ההסתדרות, ברגע שאתם רואים, כמו שהצהרתם כאן, וזה יכול להיות בתוך שעה ובתוך שלוש שעות, שהמשא ומתן הוא רציני, תפסיקו את השביתה. זוהי החלטה שלכם, אבל זה מה שאמרתם כאן.


אני אומר שבסוף הדרך - אם זה מגיע, יש הצעה של בן אדם ודיברנו על העניין הזה – בהסכמת שני הצדדים, אם יהיו חילוקי דעות שלא יבואו על פתרונם, יהיה מגשר. הורדתי את זה מסדר היום כי כבר רציתי לומר את שם המגשר ואתם דווקא הייתם מרוצים, אבל אתם לא רוצים, אז אני לא אומר. הם היו עכשיו עצובים אם הייתי אומר את השם, אבל אני לא אומר כלום.


אני אומר לכם שלא נרפה מהעניין הזה.
ראלב מג'אדלה
אבל אנחנו לא שם. אנחנו רוצים להתעדכן מיידית.
היו"ר משה גפני
טוב שאמרת את זה כי זה מה שאני עומד לומר עכשיו.
ראלב מג'אדלה
מיידית מההסתדרות. ממש שידור חי.
היו"ר משה גפני
טוב שאמרת. שידור חי. אתה רוצה שאני אלך להסתדרות עכשיו?
ראלב מג'אדלה
לא.
היו"ר משה גפני
לא מספיק שאתה היית.
ראלב מג'אדלה
אני הייתי שם. אני רוצה שגורם כלשהו יעדכן אותנו מה קורה. אני רוצה לקבל עדכון באמינות גבוהה מאוד מגורם נייטרלי.
היו"ר משה גפני
יוסי לוי, אני מבקש שתיקחו אותנו ברצינות.
יוסי לוי
אני לוקח אתכם במלוא הרצינות אבל אני אומר שוב, כמו שאמרנו לבית המשפט שאנחנו לא יכולים להסכים שהשביתה תמשיך.
היו"ר משה גפני
מאה אחוזים.
שלי יחימוביץ
אבל אתם לא קובעים אם תימשך השביתה או לא. ההנהלה לא קובעת אם תהיה שביתה או לא. זאת זכותם של העובדים. אתה לא מכיר את הזכות הזאת?
שלמה (נגוסה) מולה
אם אתה רוצה, תבקש שישנו את החוק. אי אפשר לפגוע בזכות השביתה. אי אפשר. הם אמרו שהם מוכנים להפסיק את השביתה כשיתחילו לדבר אתם.
שלי יחימוביץ
אני מציעה לשנות את החוק כך שרק הנהלות יוכלו להכריז על שביתה.
יוסי לוי
אני אומר שכמו שלעובדים יש את זכות השביתה, ההנהלה יכולה לא להסכים.
היו"ר משה גפני
אני לא מרשה יותר לדבר. יוסי לוי, אנחנו דיברנו אצלי בחדר.
יוסי לוי
אני אמרתי.
היו"ר משה גפני
מאה אחוזים שאמרת אבל חזרנו על זה. אין דרישה כזאת. תשמע מה שאני אומר לך. אין דרישה כזאת. לא יכולה להיות דרישה כזאת. אמר כאן נציג העובדים ואמר כאן נציג ההסתדרות שברגע שזה יתחיל במשא ומתן, אתם לא באים בידיים נקיות, אתם פשוט לא באים בידיים נקיות.
רונית תירוש
והם באים בידיים נקיות?
היו"ר משה גפני
רונית, תעשי לי טובה, תני לי לדבר. אני מבקש שאף אחד לא יפריע. זאת ההחלטה שלנו. אתם יכולים לא לכבד אותה. אתה לא יכול לדרוש בשום פנים ואופן מעובדים להפסיק לשבות ושזה יהיה התנאי לשבת אתם. ההחלטה שלנו, של הוועדה, היא לשבת למשא ומתן מיידי בדרגים הבכירים ביותר. הם הודיעו כאן בוועדה שברגע שזה ייכנס למסלול של משא ומתן רציני, לא להחלטות במשא ומתן, הם מפסיקים את השביתה. זאת ההחלטה שלנו. מכאן ואילך, אני ביום שני מבקש לקיים דיון בוועדה על הבנק הבינלאומי. אני מבקש שתדווחו לי גם ההסתדרות וגם יוסי לוי. אני מבקש דיווח מחר מה נעשה עם העניין הזה.


תודה רבה. החלק הזה של הישיבה נעול. יוסי לוי, אני מבקש שתגיד גם לסמדר ברבר שלא נולדתי אתמול. שיחליטו מה שהם עושים עכשיו.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים