ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

השוואת שכר היסוד של קאדים ושל קאדים מד'הב לשכרם של נושאי משרה שיפוטית

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
13
ועדת הכספים
12.7.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' באב תש"ע (12 ביולי 2010), שעה 11:40
סדר היום
השוואת שכר היסוד של קאדים ושל קאדים מד'הב לשכרם של נושאי משרה שיפוטית.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

מגלי והבה

יצחק וקנין

אחמד טיבי

ציון פיניאן

שי חרמש
מוזמנים
גיא רוטקופף

מנכ"ל משרד המשפטים

משה דיין

יועץ משפטי, משרד המשפטים


עמיר הרן

עוזר ליועמ"ש, משרד המשפטים

עו"ד דארין יעקב
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אדם אבזק

מנהל בתי הדין השרעיים (בפועל)

עו"ד מורן פרוינד
הלשכה המשפטית, הנהלת בתי משפט

ריאן כאמל

סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
יעל - חבר המתרגמים בע"מ

השוואה של שכר היסוד של קאדים ושל קאדים מד'הב לשכרם של נושאי משרה שיפוטית
היו"ר משה גפני
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת הכספים. על סדר היום השוואת שכר היסוד של קאדים ושל קאדים מד'הב לשכרם של נושאי משרה שיפוטית.
אחמד טיבי
אני כבר מוחה. לציין בפרוטוקול שאני מוחה תוך הצגת הנושא.
היו"ר משה גפני
מה שמציע ומבקש בעצם חבר הכנסת אחמד טיבי הוא לא להביא לדיון.
אחמד טיבי
לא זה מה שאמרתי. תכף תבין למה אני מוחה.
היו"ר משה גפני
האמת שרציתי לקיים דיון, אמרתי לך חבר הכנסת אחמד טיבי שרציתי לקיים דיון משולב על שכר השופטים ובתוך הדיון הזה להכניס גם את הנושא שלנו, אבל שר המשפטים ביקש ממני שלא לקיים עדיין דיון על נושא שכרם של השופטים, של הדיינים וכולי ועוד כמה נושאים שקשורים לנושא הזה. מכיוון שלא רציתי לעכב את הדיון שביקשו חברי הכנסת אחמד טיבי מגלי והבה עד סוף המושב אנחנו מקיימים את הדיון כעת. חבר הכנסת, אחמד טיבי יש מכתב שלך אבל אני אבקש שתתחיל קודם כל במחאה.
אחמד טיבי
תודה אדוני היושב ראש שנענית לבקשתי לקיים את הישיבה ולהחליט בנושא לפני שאנחנו יוצאים לפגרה. זה נושא שמתמשך ונמשך הרבה זמן, יותר מדי זמן. בכנסת הקודמת קיבלנו החלטה בנוגע להשוואת התנאים באופן חלקי למרות החלטות ועדת שריד וכדומה. שיגרתי לך אדוני מכתב שבו אני מבקש להשוות את התנאים של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לאלה של הרב הראשי כולל התנאים הנלווים לשכר, כמו פנסיה, שירותי מזכירות וכולי וגם של חברי בית הדין השרעי.


אדוני, הישיבה הזאת התעכבה ונדחתה בגלל מגעים שהיו לך עם משרד המשפטים, תכף נשמע את עמדתו של המנהל הכללי של משרד המשפטים, אבל גם אני הייתי בתמונה. אני מבקש לא למשוך אותנו עוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה. אין סיבה לא להיענות לבקשה הזאת כאשר יש החלטה והכרעה מוסרית בנושא. אין סיבה שהתנאים, כל התנאים, גם של הנשיא וגם של חברי בית הדין השרעי לערעורים לא יהיו שווים לתנאים של הרב הראשי וחברי בית הדין הרבני. כל הצעה חלקית שעומדת להיות מוצגת כאן לא תהייה לעניין, היא בזבוז זמנה של הוועדה וזמננו שלנו, המשך קיפוח והנצחת מצב אי השוויון הקיים בין קאדים לבין רבנים. זו לא רוח החלטת הוועדה בנושא. תודה רבה אדוני.
מגלי והבה
אני מודה לחברי חבר הכנסת אחמד טיבי על העקביות שלו, כמונו, בנושא. אני רוצה להוסיף שלבקשה הקודמת הצטרפתי אבל מאחר ובמכתב שלו הייתה התייחסות להשוואת התנאים של הקאדים השרעיים, אני מצרף גם להשוואת את תנאיו של נשיא בית הדין של העדה הדרוזית. השרעית היא ערכאה נכבדה ונפרדת אבל יש גם את בתי הדין הדרוזים. אני מבקש להשוות את התנאים על כל המשתמע מכך כי אני מבין שהוא לא התכוון לא לכלול אותם והוא היה גם מוסיף את זה, אני מוסיף את זה לפרוטוקול.
אחמד טיבי
אם הייתי מוסיף אתה היית כועס. אני אתן לך את הכבוד להציג את הדברים.
היו"ר משה גפני
אתה תומך בזה?
אחמד טיבי
בהחלט.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מקדם בברכה את המנהל הכללי של משרד המשפטים, זו לו הישיבה הראשונה בוועדת הכספים. אני מאחל לך הצלחה בשם כל חברי הוועדה. תפקיד מאוד חשוב. אני אבקש את התייחסותך לבקשה.
גיא רוטקופף
תודה רבה. העניין הזה הגיע גם לשולחני למרות שבדרך כלל עניינים מהסוג הזה הם עניינים שמסתפקים רק בעמדה מקצועית משפטית. מהטעם שהיחידה הזאת סופחה ממשרד הפנים למשרד המשפטים והיום היא בעצם מנוהלת בתוך משרד המשפטים. יש לנו יחסי עבודה קרובים עם הקאדים, עם מנהלי בית הדין הקאדים המד'הב והשרעים, יש לנו יחסי עבודה מאוד טובים איתם. אנחנו רואים בחשיבות רבה את מעמדם, שכרם וגם בשוויון בין שווים. אנחנו חושבים שצריך להיות שוויון בין שווים בכל הערכאות השונות. אנחנו חושבים שאי שוויון בין שווים יוצר קיפוח ותחושת קיפוח. אנחנו עומדים איתן נגד עמדה כזאת. גם בעמדה כפי שהבעתי אותה במכתב וגם כפי שאני מביע אותה כאן. אגב אני לא אתחיל ולא אסיים, אנחנו שואפים לשוויון מלא בין שווים, כלומר בין דרגות מקבילות.


אני מוכרח לגלות לכם, אנחנו עוד מעט נאמר את זה כי אנחנו פועלים בשקיפות. גם אצלנו במשרד פנימה היו דעות שונות בהקשר להגדרת המונח שווים בין אם זה בהיקף פעילות, בין אם זה מספר הערכאות הקיימות. אני חושב שהעמדה, כפי שהבעתי אותה כאן, היא עמדה שלוקחת את כל הספק שאומרת שגם אם קיים ספק וגם אם קיימים הבדלים אנחנו שואפים לקחת את הרף העליון כרף המחייב. מאחר שגם אם אין קיפוח ויש תחושת קיפוח והרגשת קיפוח הוא דבר שלא נוח שיהיה אצלנו. כמובן שככל ההפרשים יהיו פחות משמעותיים כך יהיה אפשר לקבל את זה.


אני מודה ליושב ראש הוועדה על האיתנות שלו בהעלאה ובדיון בנושא. זה לא דבר שיש לו השפעת רוחב עליך, להפך אתה משפיע רוחב עליו ובכל זאת - - -
היו"ר משה גפני
אני?
גיא רוטקופף
לא אתה, אבל הציבור ממנו אתה בא, מבקשים השוואה לבתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
אתה שייך לכל. אני לא שייך לכלום.
גיא רוטקופף
אני חושב שזה יפה ואני שמח שאנחנו נמצאים כאן היום. אתם תקבלו היום החלטה ואני מקווה שכולם יהיו מרוצים מההחלטה.


אנחנו מדברים בשקיפות ואני אבקש לשמוע גם את הלבטים שלנו מדארין יעקב שהיא ראש תחום שלנו במחלקת ייעוץ וחקיקה.
מגלי והבה
סליחה. אני רוצה לברך אותך המנהל הכללי של משרד המשפטים. חשוב שנשמע את הדברים האלה, זו אחת מהבעיות שאנחנו נתקלים בהן. אני מאוד מודה לך על הכנות. אני מעלה על נס את מה שאתה אומר כמנהל הכללי של משרד ממשלתי. אני הייתי מנהל כללי של משרד ממשלתי בשנים 2001-2003, היושב ראש משה גפני זו אחת הבעיות שאנחנו נתקלים, החוק נותן שוויון לכולם אבל מבצעי או הממונים על ביצוע החוק בכל תחומי החיים... הלוואי שיהיו לנו אנשים בעמדות ביצוע כמו המנהל הכללי של משרד המשפטים שהשוויון הוא הדגל המנחה שלהם.

אני מודה לו על השקיפות ושהוא שם את הדברים לפתחנו. אני מקווה שלא נמצא את אותה פקידות שבמקום לבצע ולשמור את החוק וליישם אותו באופן שוויוני, אנחנו נתקלים בתופעה שכבודו ציין שיש שווים ושווים יותר. אני סומך עליך וגם ביטאת את דעתך שצריך להעלות אותה בממסד שאנחנו חיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. דארין יעקב בבקשה.
דארין יעקב
תודה אדוני. אני מודה לך כבוד המנהל הכללי על הדברים שהבאת פה. אני רוצה להגיד בקצרה שאני מייצגת כאן את עמדת שר המשפטים ולא את עמדתי האישית. אכן היו דיונים במשרד, אני לא אפרט אותם בדיון כי כפי שאמרתי אני כפופה לעמדתו של שר המשפטים. הכרעת השר הייתה כפי שהובאה במכתבו של המנהל הכללי לגבי מרכיבי השכר בלבד כי זה מה שנדרשו על ידי הוועדה. כשנתבקש לפרט את העמדה לגבי התנאים הנלווים אנחנו נציג בפני הוועדה את עמדתנו בדיון הבא.
גיא רוטקופף
אני חושב שאת כן יכולה לדבר על הלבטים שהיו לנו.
דארין יעקב
אדוני המנהל הכללי, אנחנו בדרך כלל לא נוהגים להביא את העמדות הפנימיות שהועלו במשרד בדיון.
היו"ר משה גפני
זה ממש לא נכון.
דארין יעקב
זה מה שאני הורגלתי אליו במשך חמש שנות העבודה שלי. אם המנהל הכללי רואה לנכון לפרט את הדעות האחרות אני אשב בשקט.
גיא רוטקופף
אני מקבל את מה שאת אומרת.
דארין יעקב
זה מאחד מהדברים היותר מהותיים שלי.
היו"ר משה גפני
זו ועדה של הכנסת.
דארין יעקב
עמדתי הייתה בסדר גמור ואין לי שום בעיה להציג אותה כאן. שוב וכמו שאמרתי אני מביאה לכנסת את עמדתו של שר המשפטים. עמדה אחת ויחידה. אני לא רואה לנכון לפרט שום עמדה אחרת. אם יש נציג אחר מטעם משרד המשפטים שיש לו עמדה אחרת שיתכבד ויבוא ויפרט אותה. כפי שאמרתי, יש לפני את עמדתו של השר ועל המכתב חתום המנהל הכללי. למיטב ידיעתי המנהל הכללי נפגש עם השר אחרי שישבנו אצלו ושר המשפטים ביקש מהמנהל הכללי להציג את העמדה בשמו. אני מאוד מברכת את המנהל הכללי שהוא הגיע לדיון החשוב הזה. כמו שאמרתי עמדתי כנציגת משרד המשפטים, לא אישית שלי, היא שאנחנו רואים בחיוב את השוואת היסוד של הקאדים חברי בית הדין לערעורים וגם את של חברי בית הדין הדרוזי לערעורים לחברי בית הדין הרבני הגדול. כמו כן אנחנו רואים בחיוב גם את השוואת שכר יסוד של ראש בית הדין הדרוזי לערעורים לרב הראשי. השוואה זו נעשתה בשנת 2007 גם לגבי נשיא בית הדין השרעי לערעורים, זה המשך - - -
אחמד טיבי
מה לגבי התנאים הנלווים?
דארין יעקב
כמו שאמרתי אנחנו נתבקשנו על ידי הוועדה במכתבה מיום ה- 11 במרץ 2010 להציג את העמדה, ציטוט: "בשלב זה ובהמשך להחלטה מהדיון האמור, נודה לכם עבור קבלת עמדתכם לגבי השוואת שכר היסוד". פורט לנו שמדובר לגבי קאדים שכר היסוד של בית הדין לערעורים וגם לגבי קאדים מד'הב. על זה הגבנו. אם ועדת הכספים תחליט לערוך עכשיו דיון רחב יותר נצטרך לבדוק אצלנו מהי העמדה הסופית. אני אחזיר לכם תשובה, אם לא זה לדיון.


שהיועצת המשפטית תסביר בבקשה.
שגית אפיק
הסיכום היה שזה ייעשה בשני שלבים. השלב הראשון הוא השוואת שכר היסוד.
היו"ר משה גפני
איזה סיכום?
שגית אפיק
הסיכום בוועדה. התקיימו שני דיונים בוועדת הכספים בנושא השוואת שכר יסוד. אחרי שבשנת 2007 כבר התקבלה החלטה להשוות את ראש בית הדין לערעורים לשכר היסוד של רב ראשי לישראל. הושווה שכר היסוד לגביו. הבקשה שהייתה בפניכם הייתה של השוואת שכר היסוד של קאדי ראשי ושל ראש בית הדין לערעורים וחבר בית הדין לערעורים קאדי מד'הב. הסיכום בדיון האחרון של ועדת הכספים היה שאנחנו נעשה את זה בשני שלבים. בשלב הראשון תתקבל החלטה בוועדה לגבי השוואת שכר היסוד. נשאלה השאלה האם נכון להשוות את שכר היסוד לערכאה האזרחית או לערכאה הדתית. ההחלטה שהתקבלה כאן בסופו של דבר שהיא גם ההחלטה שאתם מאשרים אותה לפי עמדת השר, היא להשוות את השכר לערכאה הדתית ולא האזרחית. זאת אומרת השוואה לרב ראשי לישראל ולחבר בית הדין הרבני הגדול.


לגבי התנאים הנלווים, ההצעה שהייתה כאן היא לעשות את זה בשני שלבים. חבר הכנסת אחמד טיבי אתה מצביע על תנאים, יש שני סוגים של תנאים נלווים. יש תנאים נלווים שנלווים לתפקיד, כמו גמול ניהול, תוספת השתלמות, סיוע לדיור. אלו תנאים נלווים לתפקיד לאדם המכהן בתפקיד כעת. יש תנאים נלווים שהזכרת כמו שירותי מזכירות לרב ראשי לשעבר ולשופט עליון לשעבר, כמו שירותי טלפון לאלמנה. אלו שירותים נלווים שנגזרים מגמלאות, והם לגבי מי שסיים את תפקידו.
אחמד טיבי
אני מתכוון לכל התנאים הנלווים.
שגית אפיק
אני הבנתי. צריך לבדוק רכיב רכיב ולראות מה הוועדה סבורה שנכון לקבל על פי עמדת משרד המשפטים בעניין הזה.
אחמד טיבי
אני מבקש מהמנהל הכללי של משרד המשפטים להתייחס עקרונית. מהי עמדתו העקרונית מוסרית בנוגע לבקשה מעבר לשכר היסוד. אני מודה לכם על ההסכמה להתייחס אליהם כשווים. להתייחס לתנאים הנלווים, לכל התנאים הנלווים של נשיא, קאדי שרעי וקאדי מד'הב למקבילהם היהודים.
גיא רוטקופף
אמרתי כבר. לא התכוננו לנושא הזה אבל הבסיס שלי הוא כזה. זה יהיה בכל דבר במשרד המשפטים, בכל דבר שאני אהיה אחראי עליו. אין להפלות - - -
אחמד טיבי
סליחה שאני מקשה עליך, אבל לא התכוננת?
גיא רוטקופף
כי זה לא היה נושא הדיון היום.
אחמד טיבי
אדוני אני כבר שלחתי מכתב לפני פחות מחודש שבו אני מבקש ליידע את משרד המשפטים לגבי הדרישות.
גיא רוטקופף
אנחנו דנים בזה.
היו"ר משה גפני
סליחה אבל עוד קודם. יש את שכר היסוד שצריך לקבל לגביו החלטה. יש את התנאים. יש עדיין דיונים במשרד המשפטים וצריכים לבדוק. אני בעד להשוות הכל - - -
אחמד טיבי
אני טוען שלא צריך לקיים דיון. אם אתה מקבל את עיקרון השוויון בין X ל- Y, הוא שווה בכל. אם אתה אומר שקאדי שרעי שווה לחבר בית הדין הרבני. האם אתה תיתן לזה תנאים X ולשני מינוס X ? למה כי הוא ערבי או דרוזי?
היו"ר משה גפני
לא. לא. לא.
אחמד טיבי
למה אתם כל הזמן גוררים אותנו. בואו נסיים את הנושא הזה פעם אחת בהצבעה על כל החבילה. לא לגרור אותי בכל פעם לבקש ולהתחנן שוב דיון, שוב ליושב ראש ועדת הכספים, שוב חודש כדי לשכנע אותך לקיים ישיבה. לי נמאס גם מהטלפונים של הקאדים.
שגית אפיק
גם בתנאים הנלווים עצמם ישנה הבחנה בין נשיא בית המשפט העליון לבין הרב הראשי ולכן דרושה חשיבה.
אחמד טיבי
רק לרב הראשי, מאחר והחלטתם שזו ערכאה דתית ולא אזרחית.
חיים אורון
שגית אפיק, הנושאים הללו לא נידונו בוועדת שריד?
שגית אפיק
חלקם נידונו.
חיים אורון
אין מסקנות?
שגית אפיק
לעניין שכר היסוד המסקנה הייתה שראוי להשוות. ברכיבים הנלווים לא התקיים דיון. בכל אופן ועדת שריד הייתה ועדה מייעצת לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
מה ועדת שריד הציעה לגבי השוואה אם לערכאה דתית או אזרחית?
שגית אפיק
הבקשה שהייתה בפניה הייתה הבקשה בראשותו של חבר הכנסת אחמד טיבי להשוות לערכאה הדתית. היא סברה שיש מקום לעשות.
היו"ר משה גפני
עורך הדין משה דיין בבקשה.
משה דיין
אני רוצה לציין משהו טכני אבל חשוב. היום בהחלטה יש דרגה שנקראת קאדי ראשי שזה "חיה" שלא כתובה בחוק ולכן אני מבקש לשנות את זה לקאדי חבר בית הדין לערעורים.
שגית אפיק
נשנה את זה.
היו"ר משה גפני
תעשה לי בבקשה סדר. אנחנו מדברים על הקאדי הראשי, הכוונה לבית הדין השרעי, אין הגדרה של קאדי ראשי?
משה דיין
נכון וגם לא צריך.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
משה דיין
להלן ייכתב 'חבר בית הדין לערעורים'. קאדי חבר בית הדין לערעורים, לא ראשי.
מגלי והבה
ואת היושב ראש איך אתה מגדיר?
משה דיין
נשיא. עד היום שילמו לקאדים - - -
היו"ר משה גפני
כדי לעשות סדר תאמר את התפקידים להגדרתכם שהיא ההגדרה החוקית. יש נשיא בית הדין השרעי?
משה דיין
יש.
היו"ר משה גפני
אותו אנחנו מבקשים להשוות.
משה דיין
הושווה כבר לרב הראשי. בשכר היסוד.
דארין יעקב
לשכר היסוד הושווה בשנת 2007.
היו"ר משה גפני
למה הוא לא הושווה לתנאים הנלווים?
משה דיין
למרות שזה לא על סדר היום אני מבקש לומר מילה אחת.
היו"ר משה גפני
אני אאפשר לך אבל כדי שנדע, אני רוצה לסיים את העניין עד הקצה, הוא לא יכול לעמוד בטלפונים של הקאדים, אני לא יכול לעמוד בטלפונים של אחמד טיבי. אני אבקש שתעשה סדר. אמרנו שיש נשיא ששכר היסוד שלו הושווה אבל לא התנאים. כעת יש את מה שאנחנו אומרים קאדי ראשי שהוא לא נשיא, אלא הוא יושב ראש - - -
משה דיין
לא. הוא חבר בית הדין לערעורים.
היו"ר משה גפני
הוא לא יושב ראש?
משה דיין
אין שלושה. בדרך כלל היושב ראש הוא הנשיא. בבית הדין השרעי היום שלושה חברים, שלושה מנויים. אם שלושתם יושבים אז הקאדי הנשיא.
משה גפני
אז למה הוא קאדי ראשי?
קריאה
זו סיבה היסטורית.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה מצבו של הקאדי ראשי של חבר בית הדין לערעורים מבחינת השכר היום?
משה דיין
היום משלמים לו לפי קאדי ראשי מכוח חוות דעת מפולפלת. אני מבקש מאחר ואנחנו כבר כאן, לכתוב בעברית פשוטה, 'חבר בית הדין לערעורים'.
היו"ר משה גפני
ומה שכרו היום?
משה דיין
היום קאדי ראשי מושווה לנשיא בית משפט שלום.
היו"ר משה גפני
והבקשה שלך מאחמד טיבי זה להשוות אותו לבית הדין הגדול.


בסדר. החבר הנוסף, החבר השלישי בבית הדין לערעורים, מה מצבו מבחינת השכר?
משה דיין
אותו דבר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת את השניים הנוספים אנחנו מתבקשים להשוות לחבר בית הדין הגדול. יפה. לגבי קאדי מד'הב מה קורה?
משה דיין
אותו דבר.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה קורה עם התנאים הנלווים.
משה דיין
אני אומר מלה אחת. כמו שיודעים במערכת הרבנית יש שני כובעים לרב הראשי, כאשר אחד מהרבנים הראשיים הוא גם רב ראשי והוא גם נשיא בית הדין הרבני הגדול. זאת אומרת שהוא פועל מכוח שני חוקים, חוק הרבנות הראשית וגם חוק הדיינים. העניין שבין היתר צריך לבדוק הוא אילו תנאים נתנו מכוח היותו רב ראשי. אצל הציבור המוסלמי אין מופתי. נשיא בית הדין השרעי לערעורים הוא נשיא של מערכת שיפוטית. נניח, אני מביא דוגמה ואני לא קובע עמדה, נניח לגבי דירת שרד בירושלים, האם היא נובעת מתפקיד הרבנות הראשית או מתפקיד השיפוט.
אחמד טיבי
להערכתך, אתם דנים כבר שנתיים שלוש, דירת שרד היא אלף או בית? תענה לוועדה. אגב הכל עומד על דירת השרד, כל הנושא עומד על דירת השרד. האם דירת השרד ניתנת לרב הראשי בגלל שהוא רב ראשי או בגלל שהוא נשיא בית הדין הרבני הגדול?
גיא רוטקופף
ולנשיא בית המשפט העליון יש דירת שרד בירושלים?
משה דיין
למיטב זכרוני לא. למיטב זכרוני זה לרבנים ראשיים.
שגית אפיק
זה סעיף מיוחד לרב הראשי. דיור לרב הראשי לישראל בלבד וזה לגבי רב ראשי שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים. זה לא חל על נשיא - - -
חיים אורון
עשו חוק על רב אחד ועכשיו זו בעיה. למה רב ראשי צריך דירה בירושלים? תוכל להסביר לי. מותר לי לשאול אם הדיון הוא על הקאדים?
היו"ר משה גפני
אני לא רציתי לדבר על העניין הזה בגלל שאני לא מבין ברבנות בכלל. אבל אני מניח שאם היה דיון על העלאת השכר של דיינים או רבנים הוועדה הייתה מלאה. היו כמה חברי כנסת שהיו טורחים להגיע. אין לי מושג ומה אתה שואל אותי אם אני יודע כן דירה או לא דירה?
חיים אורון
היות ואני מגיע אליך לכל הדיונים ואין לי אף רב ואין לי אף דיין.
היו"ר משה גפני
לא אתה. אתה רוצה לשמוע את השמות של מי שכן היה מגיע.
ציון פיניאן
לגבי הרבנים הראשיים לפחות בטבריה יש להם דירת שרד, לרב קוק יש, אני מדבר על הגברת רחל קוק שעד היום אף אחד לא לקח את הדירה. הבן שלה הרב דוב קוק ממשיך, אני לא מתכוון על הרב קוק של היום אלא לרב דוב קוק.
גיא רוטקף
נשיא בית הדין הדרוזי בכלל לא מגיע לירושלים. נשיא בית הדין השרעי כמה פעמים - -
אחמד טיבי
הוא לא תבע דירת שרד בירושלים.
גיא רוטקופף
זה לצורך השוואה. אנחנו לא רוצים לקפח.
דארין יעקב
שאלה של מושב.
אחמד טיבי
נשיא בית הדין השרעי עובד בירושלים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שזה לא יתפתח לדיון לא רצוי כי אין לי זמן לקבל כאן כמה חברי כנסת שיתחילו לדבר על דירות של הרבנים הראשיים. אנחנו עוסקים רק בקאדים. אתה יכול חבר הכנסת אחמד טיבי להגיד אילו תנאים צריך אולי להשוות, לתת דוגמאות.
משה דיין
יש את העניין של מזכירה לשופט בית המשפט בדימוס.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנלך לפי הסדר. אני רוצה לסיים את העניין וכפי שאמר גם המנהל הכללי שזו גם עמדתו של השר. אני רוצה להשוות את הדברים את מה שיש להשוות צריך להשוות.


דוח שריד שהוא באמת המלצה, הוא הציע בהמלצותיו להשוות את התנאים של ראש בית הדין לערעורים, אני לא נכנס להגדרות המשפטיות ואנחנו עוד ננסח את ההחלטה. כמו שאמר עורך הדין משה דיין בהתאם להחלטות המשפטיות.


ועדת שריד לא המליצה להשוות את שכרם של חברי בית הדין לחברי בית הדין הרבני הגדול. היא לא המליצה אלא רק לגבי היושב ראש.
ראדין יעקב
סליחה אדוני. אנחנו ביקשנו לקבל כמשרד המשפטים את דוח ועדת שריד ומסיבה כלשהי הוא לא נשלח אלינו. קשה להתייחס לדברים מבחינתנו.
היו"ר משה גפני
אין לכם את הדוח?
ראדין יעקב
אין לנו את הדוח. ביקשנו מהכנסת.
היו"ר משה גפני
אנחנו נעביר אליך.

לא בדקתם את הדוח הזה עד היום? לא קיבלת, אתם הרי הייתם בישיבות.
ראדין יעקב
לא בלשכה שלי. אני לא קיבלתי וגם תומר, קודמי בתפקיד, גם הוא לא קיבל. בדיון הקודם ביקשנו לקבל אותו.
היו"ר משה גפני
את תקבלי את זה.


אני מציע אדוני המנהל הכללי, שנביא כעת להצבעה את השוואת שכרם גם של חבר בית הדין שהוא הקאדי הראשי והחבר הנוסף בבית הדין השרעי לתנאי חברי בית הדין הרבני הגדול. לאשר את ראש בית הדין לערעורים קאדי וקאדי מדה'ב, לאשר את שכר היסוד לתנאי בית הדין הרבני הגדול.


אנחנו נבקש שתוך שבועיים לקבל את הבדיקה לגבי התנאים הנלווים. מה מתאים ומה לא מתאים. אני אבקש את עמדת משרד המשפטים. בעוד שבועיים נהייה בפגרה אבל נעשה את זה. בעזרת ה' אנחנו נצביע גם על השוואת התנאים. מה שמתאים ישווה ומה שלא יתאים לא.
מגלי והבה
מה שלא מתאים נוריד להם.
היו"ר משה גפני
לא מורידים. אבל יכול להיות שיש דברים שצריך לתת לקאדים ולקאדים מד'הב מה שמתאים לבית הדין הרבני הגדול. העיקרון שאנחנו צריכים להשוות גם בשכר וגם בתנאים. היום אנחנו נצביע על השכר ובתוך שבועיים אני מבקש את הבדיקה שלכם לגבי עמדת משרד המשפטים בנוגע לתנאים. אתם תעשו את ההשוואות לגבי מה מתאים ומה לא מתאים, ואנחנו נקבל החלטה גם לגבי התנאים.


בבקשה חבר הכנסת חיים אורון.
חיים אורון
אני מסכים לכל מה שאמרת אבל אני בכל זאת נתפס להערה של חבר הכנסת מגלי והבה. אם יתברר תוך כדי בדיקה, הרי זה בסמכותה של הוועדה, אם יתברר ועשינו את זה לגבי נשיאים וראשי ממשלה, יש לי תכונה רעה שאיפה שאני רואה בור אני נכנס אליו, אני מציע שלא נרתע, אני כבר אומר שאני מדבר על הדור הבא, ואני אומר בגלוי שאם יתברר למשל שדירת שרד צמחה בתקופות שחילקו כאן דירות שרד לכל שר זוטר והיא נשארה תקועה עד היום, מותר לוועדה להגיד לא נפגע בשום דבר קיים ולא באף אחד מכהן אבל בעתיד לא כי אין לזה הצדקה. אני מבקש שכשיביאו לנו היסטורית - - -
קריאה
המכהנים שלנו יקבלו מה שקיבלו האחרים? עד היום הם לא קיבלו.
חיים אורון
אם הוועדה תחליט שזה נגמר אז הם לא יקבלו. אבל אם היא תחליט שזה לא נגמר הם יקבלו. אני אומר לך את דעתי מבלי לברוח. אתה יודע טוב כמוני שאם לא בהזדמנות הזאת, תראה כמה מועיל עכשיו כשקבענו כללים לראשי ממשלה ולנשיאים בדימוס. נקבעו כללים. אני יודע עד כמה זה רגיש מבחינתך.אני מבקש שיציגו לנו טבלה לגבי הזכויות הנוספות ומותר להגיד שיש דבר שהיה וניתן בעבר וזה בסדר ולהפסיק.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש לפני שאתה מסיים. יש לי אמירה ערכית. אני מבקש להחיל את העיקרון של חיים אורון לאורך ולרחוב במדינת ישראל כולה בכל התחומים. כלומר אם ימצא יהודי שמקבל זכות יתר וערבי מבקש להשוות את עצמו, ותוך כדי דיון התברר שליהודי יש זכויות יתר לשלול ליהודי את הזכויות כדי להשוות בתת תנאים. אני מעדיף את האופציה השנייה. להשוות את הערבים לכל זכות של היהודים גם אם היא זכות יתר.
היו"ר משה גפני
לפני הסיכום הכללי ובהתייחסות למה שאמר חבר הכנסת חיים אורון. הוא לא היה בתחילת הישיבה. אני דן היום על קאדים ועל קאדים מד'הב. אני אמרתי שביקשתי להביא דיון כולל תת שכר השופטים אות התנאים הנלווים. יש גם בקשות של השופטים לכמה דברים נוספים, ניוד, קורס ניהול והוצאות רפואיות, אני הולך להביא את הדיון הזה. בדיון הזה אני נעתר לבקשה שלך לדון גם על דירות השרד ועל כל הדברים מסביב. שם יהיה דיון על כל הערכאות השיפוטיות. אני לא רוצה בתוך הדיון שאני מבקש לאשר אותו ללא תקלות שיתחיל כעת דיון על דירת שרד של רב ראשי, אני לא יודע מה השופטים מקבלים או לא מקבלים. יהיה דיון כללי על הערכאות כולם יחד. אני מקבל את העיקרון שאומר אחמד טיבי שלא יהיה הבדל במדינת ישראל בערכאות השונות בין יהודים לערבים ודרוזים. אני מוציא את החרדים מהעניין כדי לא לסבך את הנושא מאחר והחרדים לא נמצאים במעמד הזה. אני מוציא אותם מהעניין.
ראדין יעקב
בקשה קטנה לגבי הדיון הבא. אני אשמח לקבל רשימה מפורטת מהם התנאים שאתם מבקשים ושאנחנו נדרשים להתייחס אליהם.
שגית אפיק
בהחלט.
אדם אבזק
מנהל בית הדין השרעי בפועל. ההתייחסות היא רק לערכאות הערעור. צריך להתייחס גם לגבי בתי הדין האזורים שממש נמצאים בפיגור. אין להם תנאים והם נתקעו באותם תנאים מראשית דרכם עד שהם פורשים. אחד הפורשים נשאר במערכת עשרים ושש שנה, הוא התחיל כקאדי וסיים כקאדי. שום תנאים ואין שום התייחסות - - -
היו"ר משה גפני
אין מה לעשות כי גם דיין בבית הדין הרבני אין לו אלא אם הוא הולך לבית הדין הרבני הגדול. רשמנו את דבריך.


אני מבקש להביא להצבעה. שגית אפיק היועצת המשפטית של הוועדה תקראי בבקשה.
שגית אפיק
אקריא רק את הכללים.


"בתוספת הראשונה להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית תשמ"א, 1981, 1, בפרט ה' שעוסק בקדאים. שורת המשכורת של קאדי ראשי במקום האמור בה, כלומר במקום קאדי ראשי ששכרו 24,288 יבוא חבר בית הדין לערעורים". כך שינינו לו את השם "ושכרו יהיה 29,632. בפרט ו'ה עוסק בקאדי מד'הב, בשורת המשכורת של ראש בית הדין לערעורים במקום הסכום 24,911 יבוא 33,408. בשורת המשכורת של חבר בית הדין לערעורים במקום 24,288 יבוא 29,632". מוצע שהתחילה תהייה מהמשכורת הבאה ב- 1 באוגוסט.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מביאים להצבעה את מה שהקריאה היועצת המשפטית.


מי בעד ההחלטה שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד – מיעוט

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

תודה רבה הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים