ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/07/2010

שוב תקציב חסר בשרות הלאומי-סכנה לשיבוש השרות הלאומי בתשע"א

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת החינוך, התרבות והספורט

11.7.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 253

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום ראשון, כ"ט בתמוז התש"ע (11 ביולי 2010), שעה 10:30
סדר היום
שוב תקציב חסר בשירות הלאומי – סכנה לשיבוש השירות הלאומי בשנת התשע"א
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל אגף כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

דוד פלבר, מנהל אגף שירות לאומי, משרד החינוך

שי רינס, יועץ מנכ"ל משרד החינוך

שירה גרינברג, רפרנטית חינוך, משרד האוצר

שר שלום גרבי, מנכ"ל מינהלת השירות האזרחי לאומי

עו"ד יואב ארבל, היועץ המשפטי, מינהלת השירות האזרחי לאומי

ניסן סלומינסקי, חבר כנסת לשעבר, הבית היהודי-המפד"ל

מיכל עמיר קצב, עוזרת ראש מינהל החינוך, מרכז השלטון המקומי

הרב צבי במברגר, מנכ"ל עמותת עמינדב

ידעיה לוין, מנכ"ל עמותת בת עמי

ליפא פרידמן חשב עמותת בת עמי

חוה שמואל, מנכ"ל עמותת שלומית

יצחק לנגה, מנכ"ל האגודה להתנדבות, שירות לאומי

ירון לוץ, משנה למנכ"ל האגודה להתנדבות, שירות לאומי

ד"ר גדעון בן דרור, יועץ ועדת החינוך והתרבות

אפרת דגני טופורוב, מכון מנדל
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שוב תקציב חסר בשירות הלאומי – סכנה לשיבוש השירות הלאומי בשנת התשע"א
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. הישיבה הוגדרה כ"שוב תקציב חסר בשירות הלאומי – סכנה לשיבוש השירות הלאומי בשנת תשע"א".


במחצית השבוע שעבר קיבלתי פנייה בהולה שהייתה חתומה על ידי ארבעה מנכ"לים ומנכ"לית של עמותות השירות הלאומי לפיה יש מחסור בתקציב של שנת 2010 בסכום של כמה עשרות מיליוני שקלים והחוסר הזה עלול לגרום לשיבושים כי מתחילים כבר בהיערכות לשנת הלימודים, בכך שמקיימים את ההכשרות של הקיץ.


בעקבות הפנייה אלי, דיווחתי על כך בין היתר גם לשר החינוך, והחלה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית. ביום חמישי הודיע לי משרד החינוך שהוא הוציא מכתב התחייבות לעמותות בגובה של חמישה מיליון שקלים שנשלחו לעמותות כדי לקיים את ההכשרות. פנה אלי ירון לוץ, מטעם העמותות, וביקש לדחות את הישיבה. אני סירבתי לדחות את הישיבה. הוא הפציר בי שוב, ושוב סירבתי לדחות את הישיבה, זאת כיוון שהתברר לי משיחה עם חברי ניסן סלומינסקי וגם עם העמותות שהבעיה היא לא רק חמישה מיליון שקלים אלא הבעיה היא כמה עשרות מיליוני שקלים, נדמה לי סדר גודל של כשלושים מיליון שקלים שהרי העמותות צריכות עכשיו להתחייב לבנות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, צריכות לחתום חוזים על מגורים, לקבל כוחות הדרכה ולכן יש כאן בעיה.


היו כמה גרסאות כאשר לפי גרסה אחת נאמר לי שמשרד החינוך לא הגיש בקשה לאוצר, גרסה שנייה אמרה שהגישו בקשה לאוצר.


הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך לפיה הועברה לעמותות בשבוע שעבר התחייבות בסך של חמישה מיליון שקלים כדי לבצע את הכשרות הקיץ.

הוועדה רשמה לפניה את התחייבות אגף התקציבים באוצר לבצע בשבוע הבא את העברת יתר הסכום הדרוש להפעלה תקינה של השירות הלאומי במשרד החינוך בסך 25 מיליון שקלים מהכספים הקואליציוניים.

יושב ראש הוועדה הודיע בשמה של סיעת הבית היהודי, המפד"ל חדשה, כי הסיעה קיבלה החלטה חד משמעית לפיה היא לא תתמוך בתקציב הדו-שנתי 2011-2012 אם התקציב הדרוש לשירות הלאומי בסך 86 מיליון שקלים לשנה לא ייכלל בבסיס תקציב משרד החינוך. יושב ראש הוועדה ציין כי הודעה זו נמסרה לראש אגף התקציבים במסגרת חקיקת חוק התקציב הדו שנתי ולא נוסיף.

נציגת האגף הודיעה כי הודעתה מותנית אישור ראש אגף התקציבים. אם לא יינתן לכך אישור, תודיע ליושב ראש הוועדה תוך 24 שעות.
ניסן סלומינסקי
גם אם יינתן אישור.
היו"ר זבולון אורלב
לא. אז היא לא צריכה להודיע. אני סומך עליה. עם ההודעות של שירה יש לנו רק ניסיון חיובי.
יהודית גידלי
אם לא יינתן לכך אישור, היא תודיע תוך 24 שעות.
היו"ר זולון אורלב
כן, כדי לאפשר קיום דיון דחוף נוסף בוועדת החינוך בהשתתפות ראש אגף התקציבים.


הוועדה חוזרת ופונה למשרד האוצר ולמשרד החינוך להגדיל את תקני השירות הלאומי במערכת החינוך כדי לתת מענה לצורך בצירוף אוכלוסיות נוספות המעונינות בשירות לאומי (ערבים, בעלי צרכים מיוחדים, בנות שרוצות לשרת שירות בשנה שנייה וכדומה) וכן כדי לתת מענה לגידול בצורך לסייע לאוכלוסיות תלמידים עם צרכים מיוחדים וכן לאוכלוסיות בפריפריה.


הוועדה מדגישה כי אין זה מקובל עליה להקטין את התקנים של השירות הלאומי של בוגרות החינוך הממלכתי דתי כדי לכלול אוכלוסיות נוספות. הגידול באוכלוסיות נוספות צריך להיעשות בגידול בתקנים כמקובל בכל יתר תחומי הפעולה של משרד החינוך.


עוד משהו? אין. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים