ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מס' גנ/16926 - חורפיש , ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הפנים והגנת הסביבה

14.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 240

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010), שעה 09:30
סדר היום
1. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מס' גנ/16926 חורפיש

2. ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמת
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"רחאמד עמר
מוזמנים
חבר הכנסת סעיד נפאעאהובה פלג

- מנהלת תחום שטחים פתוחים, משרד הפניםואיל כיוף

- מנהל אגף תיירות כפרית, משרד התיירותענת יציב

- אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומייםיצחק ישי

- מנהל תחום קבורה, המשרד לשרותי דתאסף יהודה

- ר' ענף פיקוח בתי עלמין, המשרד לשרותי דת

סאלח פארס

- ראש מועצת חורפיש ויו"ר פורום ראשי רשויות דרוזיות

אסמעיל חיראלדין
- נציג חורפיש

מייק סקה

- מהנדס העיר יקנעםקולט איבגי

- נציגת חברת קדישא, יקנעם
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

1. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מס' גנ/16926 - חורפיש
היו"ר ציון פיניאן
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום ג' באב, 14.7.2010. הנושא הראשון הוא הנושא של חורפיש. נתחיל עם משרד הפנים, נמשיך עם ה"מקצוענים" ונמשיך עם הח"כים. אהובה פלג, בבקשה.
אהובה פלג
מבוקש אישור הוועדה לביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון בהתאם לתכנית גנ/16926. התכנית מבקשת לגרוע משמורת הטבע שטח של 6.377 דונם לטובת ייעוד למגורים, דרכים ותיירות ונפש. השר להגנת הסביבה נתן את הסכמתו לביטול ההכרזה, מועצת הגנים דנה בתכנית והחליטה לאשר את ביטול ההכרזה, ויש לנו את ההסכמה של יו"ר המועצה המקומית חורפיש, שתומך בביטול.
היו"ר ציון פיניאן
ראש המועצה פה?
סאלח פארס
כן.
אהובה פלג
שטח שמיועד בתכנית לתיירות ונופש, שהיקפו כ-2 דונם אושר לשטח תעשייה זעירה תכנית קודמת, ישנה, משנת 88 – ג/566 ולא בוצע בזמנו ביטול ההכרזה. מוסדות התכנון סברו כי הפרויקט המוצע עכשיו לבית מלון משפר את המצב התכנוני ביחס - -
היו"ר ציון פיניאן
זה תכניות תיירותיות?
אהובה פלג
התכנית מייעדת שטח למגורים ולתיירות ונופש. השטח שהיה מיועד בתכנית הזאת לתיירות ונופש אושר בתכנית משנת 88 לתעשייה זעירה.
היו"ר ציון פיניאן
אז זה שינוי ייעוד?
אהובה פלג
זה שינוי ייעוד. שני השטחים נמצאים בתוך שמורת הטבע המוכרזת. כשדנו בתכנית הזאת, מוסדות התכנון סברו שזה משפר את המצב - -
היו"ר ציון פיניאן
מישהו בדק את הכדאיות של בניית בית מלון שם? יש כדאיות כלכלית?
ואיל כיוף
כן.
אהובה פלג
ממה שאני יודעת, משרד התיירות בחן את הענין הזה ויתייחס לכך.
ואיל כיוף
אני מנהל אגף תיירות כפרית במשרד התיירות. ב-2 דונם קשה מאוד להקים בית מלון. השטחים הציבוריים הנדרשים והתקנים הפיסיים לא מאפשרים לבנות ב-2 דונם. אבל ב-2 דונם אפשר לקדם הרבה פונקציות. אפשר להקים שם אטרקציות תיירותיות ויחידות אירוח - צימרים. אנחנו, בגדול, משרד התיירות מיישם היום תכניות ממשלה ערב/1 וערב/2 מאוגוסט 2006. חורפיש הוא אחד הישובים שאנחנו מנסים לקדם שם את התיירות. בנו שם, בתכנית הזאת, וקיבלו מענקים בסדר גודל של בערך 50 יחידות דיור.
היו"ר ציון פיניאן
מי קיבל מענקים, היזמים?
ואיל כיוף
כן, היזמים הפרטיים. 24% מגודל ההשקעה שלהם הם קיבלו החזר מהמשרד כמענק.
היו"ר ציון פיניאן
זה כבר אושר להם?
ואיל כיוף
כן. הם לא קיבלו את המענק אלא קיבלו את ההתחייבות. ברגע שהם יסיימו לבנות ויעמדו בתקנים שאנחנו הצבנו להם, הם יקבלו את המענק. התחייבנו כלפיהם.
היו"ר ציון פיניאן
משרד התיירות מעודד את הנושא הזה?
ואיל כיוף
ברור, כן. אנחנו מאוד מעוניינים לקדם את הישובים הדרוזים בענף התיירות.
היו"ר ציון פיניאן
היועץ המשפטי של הוועדה רוצה להעיר כמה הערות.
גלעד קרן
אני רוצה בעיקר לשאול שאלות. אשמח לשמוע את רשות הטבע והגנים ואת העמדה של המשרד להגנת הסביבה. יש כאן מישהו מהמשרד להגנת הסביבה?
ענת יציב
לא, הוא לא יכול היה להגיע.
גלעד קרן
אנחנו שומעים הרבה בתקשורת על התכנית של פלמחים וכולי, עד כמה אנחנו לא רוצים לקדם פרויקטים תיירותיים ופרטיים על חשבון משאבי הטבע הקיימים במדינה. פה אנחנו רואים בניית מלון בשטח של שמורת טבע. מה רשות הטבע והגנים חושבת על הענין הזה?
ענת יציב
אנחנו חייבים לזכור שהיתה פה תכנית שאושרה, אמנם לא גרעה ולא סיימה את ההליך אבל היא אושרה בשנת 86, שאישרה תעשיה זעירה ולכן, מה שאנחנו רואים כאן זה מזעור נזקים בעצם - -
חאמד עמר
אני רוצה לשאול אותך שאלה: זה שטח פרטי או שטח מדינה?
ענת יציב
עדין לא סיימתי את דבריי.
חאמד עמר
אני שואל אם זה שטח פרטי או שטח מדינה?
ענת יציב
אני יכולה לסיים את עמדת הרשות? אחרי זה אשמח לענות על כל שאלה.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, תעני לו. זכויות חברי הכנסת הם קצת מעל פקידי ממשלה. אני מבקש.
ענת יציב
זאת קרקע פרטית. יש הרבה קרקעות בתוך השמורה, וזה פחות רלוונטי. רשות הטבע והגנים מודעת מאוד למצוקה של חורפיש, ובחנה במסגרת מסמך מדיניות להר מירון את כיווני ההתפתחות שראויים מבחינת הרשות, מבחינת פגיעה של השמורה וגם המתחם הזה, שהתכנית הזאת, שהיא באמת קטנה, נבחן. במסגרת תכנית המתאר שכרגע מבוצעת בחורפיש גם עמדת הרשות ניתנה, וגם המתחם הזה, שהוא צמוד דופן לחורפיש ויש בו, נכון להיום, בינוי קיים. גם התכנית הזאת נראית לנו סבירה, שניתן לגרוע. שוב, אנחנו מודעים ואני מבינה את עמדת ועדת הפנים שאומרת שתכנית שאושרה ולא נגרעה דינה כאילו לא אושרה.
גלעד קרן
נכון.
ענת יציב
עדין, מבחינת הבעלים, הם, מבחינתם, ברגע שקיבלו היתרים, יש להם זכויות - -
גלעד קרן
הם לא חייבים לקבל היתרים לפני שהשטח נגרע אבל בסדר...
סאלח פארס
הם קיבלו.
ענת יציב
לכן, אנחנו רואים חשיבות בתיירות ונופש צמוד לשמורה, בהחלט חשיבות ותרומה גם לשמורה וגם ליישוב.
גלעד קרן
אין ספק בחשיבות של קידום התיירות. השאלה - -
ענת יציב
נכון להיום, הם יכולים לעשות את זה, בלי קשר לגריעה מהשמורה. מחר הם יכולים - -
ואיל כיוף
יש תכנית מאושרת.
גלעד קרן
היא מאושרת שלא כדין כי השטח לא נגרע ולכן, היא לא מאושרת למעשה.
סאלח פארס
אני חושב שאדוני, היועץ המשפטי, טועה.
גלעד קרן
התחלתי להגיד שאין ספק לגבי החשיבות של התיירות אבל השאלה היא האם נבדקו חלופות לגבי מיקום המלון, שלא יהיה בתוך שמורת הטבע? רציתי לשמוע את משרד הפנים. הבנתי שזה לא רק ייעוד למגורים ולדרכים. איך החלוקה בתוך השטח שאתם מציעים לגרוע מבחינת מגורים? איזה חלק מהשטח הוא למגורים, איזה חלק הוא לתיירות ונופש? איזה חלק כבר בנוי היום? אני מניח שיש חלק כזה.
אהובה פלג
שטח שמיועד לתיירות ונופש לפי התשריט שמונח לפניי הוא כ-2.1 דונם, והשטח למגורים הוא 2.3.
היו"ר ציון פיניאן
לכמה יחידות מגורים?
אהובה פלג
התכנית מאפשרת - -
סאלח פארס
4 כפולות.
אהובה פלג
התכנית מאפשרת בסך הכל 12 יחידות דיור צמודות קרקע.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת נפאע, בבקשה.
סעיד נפאע
דבריי מופנים ליועץ המשפטי של הוועדה ולוועדה באופן כללי: יש הבדל עצום בין סוגיית פלמחים לסוגיית חורפיש ובית ג'אן, גם פקיעין וגם ראמה. ארבעת הכפרים שנמצאים בתוך שמורת הר מירון. חשוב שהוועדה תבין שכאן מדובר באדמה פרטית, בבעלות פרטית, קנין פרטי. זה אדמות רשומות בטאבו על שם בעליהן. עובדה שנייה, כשהוכרזה שמורת הטבע הר מירון, היא למעשה כללה בתוכה את כל הכפרים האלה, ולפי שלבים, שלבי התפתחות של הכפרים אבל תמיד אחרי מאבקים, ומאבקים קשים לצערנו הרב, הופטר שטח מסוים, שהוא השטח הבנוי של הכפרים, מתחולת התקנות של שמורת הטבע כך שאנשים יכלו לבנות ויכלו להתפתח. אבל כל פעם שרוצים להתרחב, הן בתכניות המתאר באופן כללי והן בתכניות מפורטות כמו במקרה שלנו, תמיד היה המחסום הזה, שמדובר בשטח של שמורת טבע, ובמקרים לא מעטים הדבר הזה ניתן. לא מזמן, כבוד היושב ראש, הוועדה נדרשה לדון בתכנית שהיא הרבה יותר "פוגענית" בשמורה, של מצפה הימים. היועץ המשפטי של הוועדה נכח באותו דיון, וההחלטה של הוועדה היתה חיובית במקרה הזה, בדיוק לאותה מטרה: למטרת הקמת צימרים, למעט איזה שהוא ויכוח שהתנהל כאן אם שטח הקניון יהיה חלק או לא יהיה.

לכן, כשהוועדה באה לקבל עמדה בנושא הזה, היא צריכה לצאת מנקודת הנחה שכל היישובים האלה הם... הבית שלי הוא שמורת טבע. אלא מאי? אני פטור מתחולת התקנות היות ואני נמצא בתוך הכפר. התהליך הזה הוא תהליך הכרחי, הוא לא תהליך שמישהו בא סתם "להסתלבט" אלא תהליך הכרחי לפי ההתפתחות הטבעית של הכפרים.
עוד נקודה חשובה
הפוטנציאל של הכפרים האלה בהיעדר תעסוקה. הרי לא פעם נדרשנו כאן, בכנסת, לדון בענייני אבטלה וחוסר עבודה וכל הדברים. יש פוטנציאל כיום - -
היו"ר ציון פיניאן
כיום יש בחורפיש צימרים?
סעיד נפאע
כן. יש הרבה צימרים לא רק בחורפיש, בכל מקום. זה התחיל להיות מקור הכנסה הכרחי.
ואיל כיוף
בבית ג'אן יש 250 חדרים, צימרים, היום.
סאלח פארס
יש לי 30 היום...
סעיד נפאע
- - ולכן, לא בכדי - -
היו"ר ציון פיניאן
ומה מספר התושבים?
סאלח פארס
6000. בבית ג'אן זה כפול כמעט.
סעיד נפאע
למעשה, איפה שיש צורך, שקיים במקרה הספציפי שלנו, משרדי הממשלה לפחות פה, אנחנו שמחים שהם נותנים יד. ולכן, כשבאים לקבל את ההחלטה באמת צריכים לקחת בחשבון את כל העובדות האלה. תודה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. ראש המועצה פארס סאלח.
פארס סאלח
בוקר טוב לכולם. אני רוצה להגיד שהתכנית הזאת, לתעשייה זעירה, היתה ממרץ 88. יש לנו היתר לתעשייה זעירה. נגרות, בתי בד ומסגריות, ויש היתרים ויש בניה. אנחנו באים להיטיב כי התכנית הזאת היא צמודת דופן למגורים אצלנו, לתכנית המתאר. אני בא להיטיב ולהפוך לתיירות ונופש, וזה שלא גרעו את השטח במרץ 88 זה לא אשמתו של היזם ולא אשמתו של אף אחד. מי שהיה צריך לגרוע זאת הוועדה המחוזית ולא היזם.

אגב, אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי שזה ברשומות בעמוד 800 מ-18 לפברואר 88. זה חוק. כאני בא להיטיב. במקום לתפוס את זה בשתי ידיים ולהיטיב כדי שילכו בכפר שלי לכיוון תיירות ולא לכיוון תעשיה, כי תעשיה צמודת דופן זה יזיק גם לשמורה וגם לנו. דבר נוסף: אני רוצה להגיד שהיום אנחנו בתכנית מתאר קובעים קו כחול. מה שקרה, שמוכרזת שמורת טבע בשטחים מעובדים של זיתים של מעל 1000 שנה, שאין שם שום טבע וזה פשוט מוכרז כשמורת טבע. אם נחזור להכרזה ב-65, ההכרזה היתה ללא הודעה לתושבים ולא למועצות ולא לאף אחד. אילו היו מכריזים ומודיעים לתושבים, היו אמורים לשלם פיצויים וכל מיני דברים ולא עשו את זה. עצם ההכרזה של שמורת הטבע בהר מירון היא לא חוקית, אם ניכנס לנושא החוקי.

התכנית הזאת עברה את כל מדורי הגיהנום, הירוקים, איכות הסביבה, משרד הפנים, נוף, ועדת משנה נוף, משרד החקלאות, משרד התיירות. היא עברה את כל העולם, וזה מעכב לי תקציבים. הגריעה הזאת, אני מחכה לה שנה. אתה יודע כמה זמן חיכיתי לישיבה הזאת? שנה, כשהחומר נמצא במשרד הפנים.
גלעד קרן
לוועדת הפנים הבקשה הגיעה לפני פחות מחודש.
סאלח פארס
אתה יודע מה? אתה מביא אותי לדבר כראש רשות, כראש פורום ואני מבין. אני הרי אוכל את החצץ הזה יום יום. צריך להתחיל להזיז את הדברים בצורה נכונה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת חאמד עמר, בבקשה.
חאמד עמר
אדוני היושב ראש, זו לא פעם ראשונה שאני משתתף בדיון על גריעה משמורת טבע. לפני חודש היה לנו דיון על הכרמל, גם שם דנו בנושא של 23 דונם. כשראיתי שפה זה 6 דונם, אמרתי שכל פעם נבוא ויתנו לנו עוד 5,6,10 דונם, במקום שיתנו לנו תכנית מסודרת לתקופה ארוכה. הכפרים נמצאים לפני שהוכרזה שמורת הר מירון. גם בפקיעין, גם בחורפיש, בית ג'אן וראמה, הם נמצאים שם לפני. התכנית לא לקחה בחשבון את ההתפתחות של הישובים בשום אופן. היום אנחנו מדברים על בניה בלתי חוקית בישובים האלה כאשר מי שאשם זה גם ההכרזה של האזור כשמורת טבע, גם משרד הפנים וכולם אשמים ולא מפתחים שום דבר משנות ה-90. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לגרוע היום 6 דונם ואנחנו יושבים ודנים על זה בוועדת הפנים. הייתי מצפה שנדון פה על גריעת 300 ו-500 דונם ולתת תכנית לישובים האלה ל-5 ו-10 שנים קדימה, שלא נצטרך לבוא כל פעם ולשבת על הנושא הזה ולגרוע דונם פה ודונם שם.

את הנקודה הזאת צריך לבוא ולבדוק גם כראשי רשויות, וללכת על תכנית מסודרת אחרי שנאשר את ה-5,6 דונם עכשיו. לא נגיע כל פעם בשביל 6 דונם. לתת את האפשרות הזאת לישובים ולהביא תכנית מסודרת של גריעה, תכנית ל-10 שנים. כוועדת הפנים, אני לא רוצה לשבת בכל חודש בשביל הנושא הזה.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת עמר צודק. צריך לעשות תכנית ארוכת טווח ולא על כל בית שנבנה צריך לבוא לוועדה או למשרד הפנים. צריך לעשות תכנית לשנים הבאות ולא תכנית מקומית או פשוט לטפל נקודתית.
חאמד עמר
אני רוצה להביא את זה לגריעה ולהתחיל לרוץ.
סאלח פארס
אפשר לענות? אני רוצה להגיד שאני לא יכול למנוע מיזם את היוזמה שלו במשך 30 שנה בתואנה שאני הולך לעשות תכנית רחבה.
חאמד עמר
אז לא הבנת אותי. אני רוצה שילכו לקראתך. עשינו את הגריעה...
סאלח פארס
ברשותך, תן לי להתבטא: המועצה המקומית חורפיש יוזמת עם מינהל התכנון תכנית מתאר ליישוב חורפיש, כי בישוב אין תכנית מתאר מ-75, וזה לגבי כל הישובים. תכניות המתאר האלה יקבעו קווים כחולים וייקחו הרבה זמן. תכנית מתאר, בדרך כלל, לוקחת בין 5 ל-15 שנים. אתה לא יכול "לתקוע" אדם או יזם שפונה למשרד התיירות, ומשרד התיירות מאשר לו תמיכה, "לתקוע אותו". התכנית הזאת התחילה ב-2005. 5 שנים התכנית הזאת רצה ממשרד למשרד, מוועדה לוועדה עד שהיא הגיעה לשעה הזאת.

לכן, אני, כראש רשות או כראש פורום או כמשרד הפנים "לתקוע" תושב שלא יבנה 10 שנים כי אני הולך לעבוד על תכנית. ניסתה הוועדה המחוזית לדבר בלשון הזאת, ואז התושבים הלכו לבתי משפט וקבעו שבאמת אי אפשר "לתקוע" אותו. או שאתם, כמוסדות, כממשלה, תקדמו את הדברים, תיקחו את המושכות לידיים אבל את התושב אתה לא יכול "לתקוע" במשך 10,15 שנים.
חאמד עמר
אני עוד לא סיימתי. אני חושב שמה שאתה אומר זה מאוד נכון. זה לא יתקע והיום זה יגרע, היום זה יגמר, לא תהיה בעיה. אני אומר שבמקום שייקח 15 שנה, צריך לקחת 3 שנים. במקום שייקח 5 שנים, זה צריך לקחת שנה. זה מה שאני אומר.
סאלח פארס
לתושב שלי מחר, אני לא יכול "לתקוע" אותו.
חאמד עמר
צריך להתחיל לזרז את העניינים הללו. צריך שכל המשרדים ייקחו את העניינים לידיים ולהתחיל לעבוד, ולדעת שיש תושבים שם שרוצים לבנות את הבתים שלהם - -
סעיד נפאע
אדרבה ואדרבה. יש תכניות של כל המועצות.
חאמד עמר
במקום שוועדת הפנים תהיה ועדה של מסים, שבאה וגובה מסים מתושבים שבונים את הבתים שלהם מחוץ לתכנית המתאר, ונותנים להם את כל העונשים האלה וכל הקנסות האלה, על זה מתבססות ועדות התכנון והבניה. אני רוצה שהוועדות לתכנון ובניה יבואו ויבנו תוך תקופה קצרה, ולא יתבססו על הכסף של הקנסות שהם גובים.
אהובה פלג
מילה אחת: משרד הפנים התחיל בהכנה של תכנית מתאר חדשה לחורפיש. יש מתכנן והיתה כבר ישיבה ראשונה ביוני, ואנחנו מקווים שזה לא ייקח 15 שנה. אני מקווה שתוך שנה וחצי זה יהיה בוועדה המחוזית. מתי זה יאושר, אני לא יכולה להגיד אבל יש תכנית.
סעיד נפאע
אין ניגוד בין התכנית הזאת לתכנית המתאר?
אהובה פלג
אני לא יודעת להגיד. התחילו את העבודה על תכנית המתאר - -
ענת יציב
לא אמורה להיות.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. אני מעלה את זה להצבעה, את בקשת שר הפנים אליהו ישי: ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית - - פה אני צריך לקבל את האישור של היועץ המשפטי?
גלעד קרן
יש.
היו"ר ציון פיניאן
- - בקשת שר הפנים: ביטול הכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מספר 16926/גנ חורפיש. מי בעד הביטול, שירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשה שר הפנים אושרה והביטול אושר.

2. ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו עוברים לנושא הבא. יש נציגים של יקנעם?
קריאות
כן.
היו"ר ציון פיניאן
נציגת משרד הפנים תציג את הנושא. בבקשה.
אהובה פלג
מבוקש אישור הוועדה לביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי התכנית המקומית 1/מע/מק/73/297. השטח שמבוקש הוא בהיקף של 1.88 דונם, והוא נועד לצורך הרחבה של בית עלמין קיים באיזור התעשייה של יקנעם עבור העיר יקנעם והמושבה יקנעם. השר להגנת הסביבה נתן את הסכמתו לביטול האכרזה וגם מועצת הגנים דנה בתכנית והחליטה לאשר את ביטול האכרזה וכן ראש עיריית יקנעם תומך בביטול האכרזה.
היו"ר ציון פיניאן
יש פה שאלה האם הקבורה רוויה?
מייק סקה
כן.
היו"ר ציון פיניאן
הפתעת אותי.
מייק סקה
אנחנו התחלנו את התכנית הזאת בתחילת שנות ה-90, ומאז ועד היום עברו - -
היו"ר ציון פיניאן
הייעוד הוא לבית עלמין? ומה השטח?
מייק סקה
השטח הוא 1.88 דונם.
היו"ר ציון פיניאן
זה מעט.
מייק סקה
זה הרחבה של בית עלמין קיים.
היו"ר ציון פיניאן
בטבריה היה בית העלמין בחלק התחתי של העיר ועכשיו כל מי שרוצה להיכנס זה רק מי שקנה. אם רוצים לשנות, חייבים את אישור בית המשפט כי החלטת בית המשפט היתה במשך הרבה מאוד שנים לא לקבור. העבירו את הקבורה של טבריה לצומת הזורעים אבל שם מדובר בעשרות ואולי אפילו 150 דונם.
מייק סקה
זה משותף ליקנעם עלית ויקנעם המושבה. ביוקנעם היום יש 21 אלף תושבים ובמושבה 1000 תושבים. בעבר הלא רחוק משרד הפנים שלח את מינהל התכנון ואת עיריית יקנעם ואת המועצה האזורית מגידו לחפש אתר חלופי משותף במקום אחר, כי המקום הזה היה רווי והיה תחום בפארק הכרמל מצד אחד ובאזור התעשייה מצד שני. הניסיונות לא צלחו ועברו הרבה שנים. היום העיר הגיעה למצב של ריווי, אין יותר איפה לקבור ולכן, מצאנו פתרון זמני לחלון הזדמנויות של 20 שנה קדימה, מדובר על 580 קברים בקבורה רוויה, בקומות, לפי תמ"א 19 - -
היו"ר ציון פיניאן
מה מספר הפטירות אצלכם?
מייק סקה
קודם כל, מנסים שלא יגיעו לשם אבל אני לא יודע באמת...
קולט איבגי
בממוצע 100 בשנה.
מייק סקה
אנחנו חושבים שזה ייתן פתרון לכ-20 שנה. במקביל, התחלנו לפני כחודש ביוזמה של משרד הפנים, הכנה של תכנית מתאר. גם אנחנו היינו בלי תכנית מתאר כבר 20 שנה - -
היו"ר ציון פיניאן
כמה קברים בדונם? 350? יש פה נציג של חברה קדישא?
מייק סקה
יש לנו 580 קברים. שוב, מדובר לפי התקנות של תמ"א 19, שקובעת בניה רוויה. הלכנו על המקסימום. אם נוכל להוסיף יותר קומות, אז נוסיף.
היו"ר ציון פיניאן
על כמה קומות הלכתם?
מייק סקה
על 7 קומות גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה. זה שטח מדורג. יש לנו נספח בינוי שמראה את החתכים, עם רגישות יתרה לנוף. אני רוצה לציין שבתחילת הדרך יצאנו עם תכנית הרבה יותר גדולה של 5 דונם בקשה. היו הרבה דיונים והצטמצמנו ל-1.8 דונם. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה.
היו"ר ציון פיניאן
נציג חברה קדישא נמצא?
קולט אבגי
כן. אני נציגת המועצה הדתית וגם חברה קדישא. אז זהו, במצב כיום נותרו כ-20 קברים זמינים שניתן לקבור, זה משהו כמו 3 חודשים. תלוי, לפעמים זה חודש וחצי. יש לנו רק שטח אחד בלבד שהוא בשלבי פיתוח, שייתן מענה בערך ל-60 קברים ועוד 40 קברים בקבורה רוויה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה. המשרד לשירותי דת, בבקשה.
יצחק ישי
אני מנהל תחום קבורה. אנחנו תומכים בתכנית כי זה נחוץ מאוד, ויש דחיפות גבוהה מאוד. זה הפתרון היחיד שיש לתת אחרת לא יהיו מרומות קבורה.
היו"ר ציון פיניאן
מי זה אסף יהודה?
אסף יהודה
המצב קטסטרופלי.
היו"ר ציון פיניאן
אני קורא: בקשת שר הפנים אליהו ישי - ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הר כרמל מספר 1/מע/מק/73/297. מי בעד האכרזה, ירים את ידו. מי נגד.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנע – אין

בקשת שר הפנים אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:05)

קוד המקור של הנתונים