ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.7.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 329

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010), שעה 10:30
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
דב בארי, רפרנט ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

שמעון נבון, מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד איתי קצב, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

אורן אור, מנהל פרוייקטים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

אבנר עופר, רו"ח בועז בועז מקלר ושות' רו"ח
ייעוץ משפטי
זיו מגור

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, ג' באב התש"ע, 14 ביולי 2010 ואני מתכבד לפתוח את הישיבה החמישית של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התש"ע-2010.


גבירתי מהביטוח הלאומי, בבקשה.
שרי בכר
כידוע המוסד לביטוח לאומי משלם דמי קבורה למשפחת הנפטר עבור הוצאות יום הקבורה. דמי הקבורה האלה משתלמים לחברות הקבורה.
היו"ר חיים כץ
הוצאות יום הקבורה?
שרי בכר
הוצאות יום הקבורה. כן.
היו"ר חיים כץ
בגין הקבורה.
שרי בכר
כן. בגין הקבורה. בהחלט.
היו"ר חיים כץ
כי יש הוצאות אחרות כמו אוטובוסים, כיבוד וכולי.
שרי בכר
לא. בגין הקבורה עצמה.
היו"ר חיים כץ
אצלנו עורכי הדין, אנחנו צריכים לדייק במלים.
שרי בכר
בשנות ה-90 נערכה בדיקה כלכלית שמצאה שיש לקבוע תעריף משתנה של דמי הקבורה בהתאם לגודל החברה הקוברת, בין היתר. בעצם דמי הקבורה הפכו לתעריף משתנה כאשר לחברות הקטנות יש תעריף מסוים ולחברות הגדולות תעריף אחר. לאורך השנים התגלו עיוותים כלכליים בתעריפים ובשל העיוותים האלה הוגש צו על תנאי בבג"ץ נגד המוסד לביטוח לאומי ושר הרווחה, לתקן את העיוותים האלה. במקביל לאותו דיון בבג"ץ, המוסד לביטוח לאומי יצא למכרז – יועץ חיצוני, חברת מרטין סופמן – על מנת לבדוק האם אכן קיימים עיוותים ולהחליט מהו התעריף הנכון והמתאים ביותר לשלם לחברות הקבורה.


יש לציין שהצו על תנאי בעצם הוגש על ידי החברות הקטנות שטענו שהן נפגעות. עד שהתקבלו התוצאות של הייעוץ החיצוני, ניתנה הסכמה במסגרת בג"ץ לכך שלחברות הקבורה הקטנות יועלה בשלב זה תעריף דמי הקבורה, אבל לחברות הקבורה הגדולות, שעל פי הבדיקות נדרשנו להוריד את דמי הקבורה, לא ניגע בשלב זה. נקבעה הוראת שעה שמעלה אך ורק לחברות הקבורה הקטנות ולא מורידה לחברות הקבורה הגדולות. הוראת השעה הזאת הסתיימה ואנחנו מבקשים כרגע להאריך אותה בשנה נוספת מכיוון שטרם הסתיימו הליכי השימוע לחברות הגדולות וטרם הסתיימה הבדיקה לעניין החברות הגדולות ואנחנו לא רוצים ליצור פגיעה בחברות הגדולות לפני שכמובן נבדק הנושא לעומק.
היו"ר חיים כץ
את חושבת ששנה תספיק לכם?
שרי בכר
אנחנו כבר לקראת הסיום.
היו"ר חיים כץ
אם כן, לשם מה אתם צריכים שנה?
שרי בכר
אני אסביר. הליך השימוע מורכב מכך שהחברות הגדולות בעצם נתנו את העמדות שלהן.
היו"ר חיים כץ
מי אלה החברות הגדולות?
שרי בכר
דוגמאות לחברות הגדולות – ירושלים, תל אביב וחיפה.
שמעון נבון
11 חברות גדולות.
שרי בכר
11 חברות גדולות מתוך כ-600 ומשהו חברות קבורה שקיימות בישראל. הן הגישו את התגובות שלהן.
היו"ר חיים כץ
יש 600 חברות קבורה?
שרי בכר
כ-600 חברות. אני לא יכולה לתת את המספר המדויק, אבל כ-600 חברות קבורה שמטפלות באזורי טיפול שונים בארץ.
היו"ר חיים כץ
יש ישובים שיש בהם כמה חברות קבורה?
שמעון נבון
כן.
שרי בכר
בירושלים לדוגמה פועלות כמה חברות קבורה כי זה אזור טיפול מאוד מאוד גדול.
היו"ר חיים כץ
וכולן מסונפות לחברת גג?
שרי בכר
בירושלים, לא. בתל אביב לדוגמה, למיטב ידיעתי זו חברה אחת.
היו"ר חיים כץ
מה התפקיד של חברת קדישא בישראל?
שרי בכר
חברת קדישא מטפלת בקבורת הנפטרים לפי ההלכה היהודית.
היו"ר חיים כץ
והחברות האחרות, במה הן מטפלות?
שרי בכר
גם כן. אלה חברות קבורה. כולן חברות קבורה שמטפלות בקבורה.
היו"ר חיים כץ
והן לא כפופות לחברה קדישא?
שרי בכר
לא. כל חברת קדישא היא חברה בפני עצמה.
שמעון נבון
היא עמותה שונה.
שרי בכר
עמותה או חברה שמטפלת באזור טיפול מסוים.
היו"ר חיים כץ
יש כ-600 חברות קדישא שונות.
שרי בכר
כן.
שמעון נבון
גופים.
שרי בכר
שוב, זה תלוי. יש גם מועצות דתיות מקומיות.
היו"ר חיים כץ
אין מיתון בעבודה הזאת?
שרי בכר
אני חושבת שזה התחום היחידי שאין בו מיתון.
היו"ר חיים כץ
אבל תוחלת החיים עולה.
שרי בכר
בסופו של דבר, לצערנו, אנחנו מגיעים לאותה נקודה.


הליכי השימוע לחברות הגדולות נעשו כך שהן הגישו את הטענות שלהן ואנחנו בדקנו את הטענות. על מנת לעשות באמת בדיקה מקיפה, הוצאנו את זה גם לרואה חשבון שיבדוק עלויות נוספות וכרגע נשלחו כבר המכתבים כמעט לכל החברות הקדישא לצורך הטענות שלנו ואנחנו ממתינים לשמוע את תגובותיהן ולסיים את הליך השימוע. אני צופה שתוך 12 חודשים – לאור הוראת השעה המוארכת – נסיים את הליכי השימוע ונוכל להגדיר, לאחר הוראת השעה הזאת, או אף לפני, מהו התעריף הנכון והמדויק ביותר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
אבנר עופר
אני ממשרד רואה חשבון בועז מקלר. אנחנו ייצגנו את הקיבוצים והמושבים בנושא הזה. ראיתי את התקנות ויש לנו הערה לגבי הסכומים. הסכומים שכתובים כאן הם סכומים של 2005 ולא של 2010.
שמעון נבון
ידוע.
אבנר עופר
יש כאן בעיה מסוימת.
שמעון נבון
לא, אין בעיה.
שרי בכר
יש שיטת עדכון.
אבנר עופר
אני מכיר את שיטת העדכון. יש הוראת שעה קודמת שהייתה והיא הייתה בסדר גמור, והוראת השעה הזאת יכולה ליצור בעיה.
שרי בכר
למה?
אבנר עופר
כי הסכום שכתוב כאן הוא 3,500, מעודכן לינואר 2010 ולינואר 2011.
שרי בכר
אבל יש שיטת עדכון בסעיף 266 והסכומים האלה שקבועים כאן יעודכנו בהתאם לשיטת העדכון הקבועה בחוק. אלה תקנות וזה חוק. זה כפוף לשיטת העדכון שקבועה בחוק.
אבנר עופר
אני יודע, אבל כפי שרשום כאן, יש כאן בעיה מסוימת.
היו"ר חיים כץ
תגיד מה הבעיה.
שרי בכר
אני לא מצליחה להבין את הבעיה.
אבנר עופר
אני אומר שהבעיה היא שהסכומים שכתובים הם סכומים של 2005.
שרי בכר
אבל הסכומים האלה יעודכנו.
היו"ר חיים כץ
הם יעודכנו ויוצמדו לבסיס 2005.
אבנר עופר
זה לא מה שכתוב כאן.
שרי בכר
אני לא מצליחה להבין מה הבעיה. יש כרגע את הסכומים הקבועים כי זאת הוראת השעה הקודמת, אבל הוספנו סעיף שאומר שלשנים 2010-2011 זה יעודכן בהתאם לשיטת עדכון.
אבנר עופר
אם תעדכנו בפועל, אין בעיה.
שרי בכר
אנחנו מעדכנים כל הזמן.
זיו מגור
סעיף 266 לחוק שמכוחו מוארכת הוראת השעה הזאת קובע בסיפא שלו ש"הסכומים שנקבעו כאמור יעודכנו מדי שנה משנת 2006 ואילך, ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לפני ה-1 בינואר של השנה הקודמת".
אבנר עופר
עם זה אין בעיה. אתה אומר שהסכום של 3,500 ---
היו"ר חיים כץ
בסדר. הבנו אותך, נעבור להקראה.
יעקובית ישפה
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהתייעצות עם השר לשירותי דת ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
הוראת שעה

בתקופה שמיום כ' בתמוז התש"ע (2 ביולי 2010) עד יום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011), יראו כאילו בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו-1976 (להלן – התקנות העיקריות), בלוח א', במקום טורים 4 ו-5 בא:

"4

חברות אחרות


1.
נפטר שמלאו לו 10 שנים3,500


2.
נפטר – שמלאו לו חודש אך טרם מלאו

1,750לו 10 שנים


3.
נפטר – שטרם לאו לו חודש


700".

2.
תחולה


(א)
תקנות אלה יחולו על דמי קבורה המשתלמים בעד התקופה הקבועה בתקנה 1.

(ב)
הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו לגבי השנים 2010 ועד 2011, לפי המנגנון הקבוע בסעיף 266 לחוק.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

מאחר ואני היחידי כאן, התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה. אני אכן מקווה שלפני תום 12 החודשים את תביאו את התקנות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים