ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.7.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 326

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9) (זכאות של אזרחים ותיקים להטבות),

התש"ע-2010

הצעתם של חברי הכנסת רוברט אילטוב, ליה שמטוב, זאב אלקין, משה (מוץ) מטלון, חמד עמאר
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

זאב אלקין

חיים אמסלם

משה (מוץ) מטלון

ליה שמטוב
מוזמנים
עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

רויטל טופר חבר-טוב, כלכלנית קופות החולים, משרד הבריאות

דב בארי, רפרנט המוסד לביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סויטאת, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

זהרה כהן, ראש תחום בריאות, המשרד לענייני גמלאים

עו"ד שרית דמרי, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

מרית לביא, מינהל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

פיני קבלו, סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת, מרכז השלטון המקומי

נעמי קרן, אש"ל, האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל

יעקב סנדלר

אלכסנדר ברמן, יו"ר תנועת חזות הכבוד

אברהם שרנופולסקי, סגן יו"ר תנועת חזות הכבוד
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9) (זכאות של אזרחים ותיקים להטבות),

התש"ע-2010

הצעתם של חברי הכנסת רוברט אילטוב, ליה שמטוב, זאב אלקין, משה (מוץ) מטלון, חמד עמאר
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני, ג' באב התש"ע, 14 ביולי 2010 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


אני מברך את חברנו זאב אלקין שאתמול בשעה טובה נולד לו בן. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על כל חבריה, הן מהאופוזיציה והן מהקואליציה, מברכים אותך ושתראה עוד הרבה בנים ובנות.
זאב אלקין
תודה רבה. יש גם סיכוי שהוועדה תיתן לי היום מתנה לכבוד הלידה.
היו"ר חיים כץ
אני אדאג לתת לך מתנה, שי ליולדת. זה לא יהיה מהוועדה, אבל אני אתן לך שי ליולדת וזה נרשם בפרוטוקול. התחייבתי.


הנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9) (זכאות של אזרחים ותיקים בעלי הכנסה נמוכה להטבות), התשס"ט-2009 של חברי הכנסת רוברט אילטוב, ליה שמטוב, זאב אלקין, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עד כמה שאני מבין, חבר הכנסת אלקין, יש הסכמות עם הממשלה.
זאב אלקין
אני אומר לך מה ידוע לי ומה הסיכום אליו הגעתי עם אגף התקציבים. אנחנו נשאיר את נוסח החוק כפי שהוא עבר בקריאה ראשונה, אבל עם תוספת אחת. היות שנוסח החוק מסמיך אחר כך את שר האוצר להביא לאישור הוועדה תקנות, אנחנו נגביל את זה בזמן.


נשאר לדיון בוועדה רק לוחות הזמנים כי עדיין יש ויכוח קטן ביני לבין משרד האוצר האם זה יהיה שלושה חודשים כמו שאני ביקשתי או שישה חודשים כמו שהם ביקשו. אם נתפשר באמצע, זה יהיה טוב.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שאנחנו נחליט על האמצע.
זאב אלקין
ארבעה-חמישה חודשים. משהו כזה.
היו"ר חיים כץ
מה אומר האוצר?
דב בארי
לפני הדיון היום, במהלך הימים האחרונים ובחודשים האחרונים, אנחנו היינו בקשר עם חבר הכנסת אלקין.
זאב אלקין
לא חודשים. ימים.
דב בארי
המפגשים הראשונים היו לפני כמה חודשים.
היו"ר חיים כץ
הוא אחד הנחמדים באוצר. אין הרבה נחמדים שם, אבל הוא אחד הנחמדים.
דב בארי
כולם נחמדים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים עכשיו על פרקי הזמן.
דב בארי
נכון. בעקבות בקשתו של חבר הכנסת אלקין להגביל בזמן את התקנות, כפי שהוא הסביר, אנחנו ביקשנו חצי שנה כדי להתארגן וליישם את התקנות האלו. חבר הכנסת אלקין ביקש שלושה חודשים. אנחנו עדיין מבקשים את הגמישות ולאפשר לממשלה לעבוד ולעשות את התקנות ואנחנו נשתדל לעשות אותן כמה שיותר מהר.
היו"ר חיים כץ
אל תהיה פוליטיקאי.
דב בארי
לפי נוסח ההצעה, התקנות צריכות להיכתב על ידי השר לענייני גמלאים ולקבל את האישור של שר האוצר והשר שבאחריותו.
היו"ר חיים כץ
זה מה שאמרו הבוקר ברדיו, שהצעת החוק הזאת עברה. אמרו ברדיו שמשרד הגמלאים העביר הצעת חוק.
קריאה
לא, זה לגבי חוק אחר, חוק הידוע.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה חוק הידוע, אבל בסדר.
דב בארי
אנחנו היינו מבקשים לקבוע שישה חודשים. היועץ המשפטי שלנו עשה איזשהו תיקון לנוסח כדי להכניס את זה.
היו"ר חיים כץ
אתה הקשבת למה שאמר חבר הכנסת אלקין? הוא אמר בין ארבעה לחמישה חודשים.
דב בארי
חמישה חודשים.
היו"ר חיים כץ
בשעה טובה.
היו"ר חיים כץ
מי עשה תיקונים?
דב בארי
היועץ המשפטי שלנו.
היו"ר חיים כץ
אתה לא חושב שהתיקונים צריכים לעבור ליועץ המשפטי של הוועדה?
דב בארי
הוא לא עשה תיקון אלא אנחנו רוצים להגביל את זה בזמן ולכן הוא הוסיף איזשהו ניסוח.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא ונראה מה אנחנו מקבלים.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אני רוצה לחדד כאן נקודה. את הנקודה של הזמן חשוב לחדד ולומר מהיכן היא נספרת ואני תכף אסביר למה.
ארבעה חודשים, חמישה חודשים, אולי ארבעה וחצי חודשים. אני ניסיתי לשכנע את אנשי משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
קיבלת חמישה חודשים. לשם מה אתה חוזר לזה?
זאב אלקין
אני מסביר לך. היות שלקראת ה-1 בינואר משרד האוצר יהיה עסוק בכל כוחו בהצבעות על חוק ההסדרים וחוק התקציב, חשוב מאוד שהעניין הזה יסתיים קודם. לכן השאלה מהיכן התקופה נספרת.
היו"ר חיים כץ
מהיום.
זאב אלקין
מהפרסום או מהאישור במליאה? עדיין זה לא מהיום.
קריאה
מיום הפרסום.
זאב אלקין
אם זה נספר מיום הפרסום, צריכים להיות ארבעה חודשים.
היו"ר חיים כץ
הם הסכימו לחמישה חודשים.
זאב אלקין
זה יכול לעבור את ה-1 בינואר.
היו"ר חיים כץ
תן להם. יהיו לנו מספיק כלים. אתה לא מבין כמה כלים יהיו לנו כדי לזרז אותם לכתוב את התקנות.
זאב אלקין
הפרסום הוא שבועיים מהמליאה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אלקין, אתה רוצה חמישה חודשים אך לא יאוחר מה-31 בדצמבר? עד דצמבר זה חמישה חודשים.
זאב אלקין
לא יאוחר. הניסוח הזה מקובל.
מרית לביא
מינהל הגמלאות בביטוח הלאומי. אני רוצה להביא לתשומת הלב שמבחינתנו זה דורש היערכות של כוח אדם כי זאת העלאה של מספר הנבדקים בשנה במשהו כמו 20 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
בביטוח לאומי יש אנשים טובים עם יכולות עבודה גדולות. אני בטוח שעוד קצת מעמסה עליכם לא תעשה רע לאף אחד.
מרית לביא
בכל זאת אני רוצה לומר שאם משך זמן הטיפול היום בהבטחת הכנסה הוא 25 ימים, אם לא נגדיל את כוח האדם, משך הזמן יגיע ל-30-35 ימים, דבר שלפי דעתי הוא לרעת האוכלוסייה שזכאית.
היו"ר חיים כץ
אני בטוח שמשרד האוצר יגדיל לכם את התקנים ויעלה את ההקצבות לשעות נוספות.
מרית לביא
לא צריך שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
יעלה תקנים, יעלה שכר, ייתן קצת פרמיות. הם לארג'ים.
מרית לביא
זאת לא הנקודה. הנקודה היא דווקא האזרחים. לפי דעתי הנקודה היא לא לפגוע באזרחים שבאמת זכאים להבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
אני עושה הפסקה של עשר דקות, ולאחר 10 דקות תתחדש הישיבה. בזמן הזה תנסחו את הצעת החוק ונקיים את הדיון.

הישיבה הופסקה בשעה 08:50 וחודשה בשעה 09:00
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הישיבה.


אני מקווה שהגעתם לנוסח המוסכם ולרגע המיוחל. אנחנו מקריאים את הצעת החוק.
אייל לב ארי
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9 ) (זכאות של אזרחים ותיקים להטבות),

התש"ע-2010

1.
תיקון סעיף 13א


בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 בסעיף 13א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1)
הטבות כאמור בסעיף קטן (א), כולן או חלקן, כפי שקבע השר, יינתנו גם לאזרח ותיק שמקבל קצבה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי ועמד באמות מידה שקבע השר לעניין זכאות לקבלת ההטבות האמורות. תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו באישור שר האוצר וסוג ההטבות שיינתנו, גם באישור השר שההטבה היא בתחום האחריות של משרדו והכל באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא לא מבין שום דבר בעניין.
אייל לב ארי
לגבי הסעיף הזה, כפי שהבהרנו לאוצר, יכולים להיות שינויי נוסח של החוק מבחינת האם יש כפילות לעניין המשמעות של קבע ותקנות.


כמובן שגם ההטבות וגם התקנות יעברו את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.


לגבי סעיף תחילה. אם אנחנו עושים את התחילה, היא מיום הפרסום כמובן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עושים. ברגע שאתה אומר האם אנחנו עושים, אחר כך זה ניתן לפרשנות.
אייל לב ארי
אני צריך לקבל את אישורכם לכך.
היו"ר חיים כץ
כן. אנחנו עושים את זה מיום פרסום התקנות ומסיימים לא יאוחר מה-31 בדצמבר 2010.
אייל לב ארי
תקנות ראשונות בעצם יוגשו תוך חמישה חודשים מיום פרסום החוק או עד 31 דצמבר 2010.
זאב אלקין
יוגשו או יאושרו?
היו"ר חיים כץ
יאושרו. כאשר זה יוגשו, הן יאושרו.
אייל לב ארי
יוגשו. יוגשו תוך חמישה חודשים מיום פרסום החוק אך לא יאוחר מה-31 בדצמבר, לפי המוקדם.
היו"ר חיים כץ
בסדר.


למישהו יש משהו לומר?
אוהד רייפן
הבהרה לפרוטוקול. הכוונה היא ששתי התקנות שמותקנות כאן, יהיו באישור שר האוצר. אני יודע שזה ברור מהנוסח שהוקרא, אבל בכל זאת.
היו"ר חיים כץ
למה אתה נלחם כל כך? בגלל שמי שמאשר את זה, אלו הם הפקידים מאחר ששר האוצר לא כל כך מבין בעניין ואתם אלה שרוצים לאשר את זה? תגיד שפקידי האוצר יאשרו. בסדר, אתה לא צריך להגיב. שתיקה כהסכמה.
אוהד רייפן
לא. ממש לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה על הנוסח שהוקרא.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


הצעת החוק אושרה בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית שתעלה במליאה בתקווה שתזכה לאישורה, כך שציבור הנזקקים יצא נשכר.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:05

קוד המקור של הנתונים