ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים