ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

12.7.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 322

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באב התש"ע (12 ביולי 2010), שעה 12:30
סדר היום
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
עפו אגבריה

אריה אלדד
מוזמנים
מגיסטר בתיה הרן, מנהלת האגף לרוקחות, משרד הבריאות

עו"ד נילי חיון-דיקמן, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות
סנ"צ אורי וולף, ראש מעבדה אנליטית, המשרד לביטחון פנים

איריס יוגב, ראש תחום מעקב ובקרה, המשרד לביטחון לאומי

עו"ד דרורה נחמני-רוט, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אסתר כהנא, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

יוסי שניר, מנכ"ל הסתדרות הרוקחים בישראל

אבי מושנזון, חבר הנהלת הסתדרות הרוקחים בישראל

ד"ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמוקולוגיה ורוקחות, שירותי בריאות כללית
ישראל פיטוסי טייב, מנהל המחלקה לאבטחת איכות ובקרה ברוקחות
ייעוץ משפטי
זיו מגור
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
יום שני בשבוע, א' באב התש"ע, ה-12 ביולי 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התש"ע-2010.


נציגת משרד הבריאות.
נילי חיון דיקמן
תודה על קיום הדיון. למעשה אנחנו העברנו לוועדה שתי הודעות על סמים מסוכנים. האחת, רגילה, יותר שוטפת של הוספת חומרים נוספים לפקודה, והשנייה היא קצת יותר מורכבת. השנייה היא הרחבת התחולה. למעשה איחדנו את הנוסח לאחד היות ומסמך משפטי הוא מסמך אחד. יש כאן גם סוגיה של הרחבת התחולה של ארבע משפחות של חומרים בהם אנחנו רוצים לכלול את הנגזרות שלהם. המהלך הזה נעשה בשיתוף עם הוועדה הבין משרדית של הרשות למלחמה בסמים וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים ומשרד המשפטים. זה לאחר דיון באמת כבד בסוגיה, היות וזאת פעם ראשונה שאנחנו מרחיבים תחולה של חומר גם לנגזרותיו.


אנחנו כאן עם כל הצוות ואפשר יהיה לדון בזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא ואתם תוכלו להתייחס.
זיו מגור
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התש"ע-2010.

1.
שינוי התוספת הראשונה לפקודה


בתוספת הראשונה לפקודה –

(א)
אחרי הגדרת "אופיום רפואי" יבוא
"נגזרת כימית" – חומר המתקבל כתוצאה מהוספה או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון.


(ב)
אחרי הגדרת "עלי קוקה" יבוא
"קבוצה כימית" – הלידים, אסטרים, אתרים אלק – אוקסידים, אלקאנים, אלקינים, אמינים, אמידים קרבוקסילאטים, כהלים, אלקילים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, אלקיל הלידים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, תרכובות ניטרו, קטונים, אלדהידים, תיוקטונים, תיוציאנאטים (SCN) ואיזוציאנאטים (NCO) של חומר נתון.
(3) בחלק א', סימן ב'

(1)
אחרי פרט 2ב2 יבוא:
"2ב2אץ ברומו-מטא-מתוקסימתקאתינון
בעמדה אורתו, מטא או פארא".(2)
אחרי פרט 2נ4 יבוא:
"2ב4א.
ברומו-אורתו-מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
2ב4ב.
ברומו-פארא-מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
2בג4.
בופדרון(3)
בפרט 3א, אחרי "קאתינון" יבוא:

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש".(4)
אחרי פרט 3ג1 יבוא:
"3ג1א.
כלורו-מטא-מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא".(5)
אחרי פרט 3ג2 יבוא:
"3ג2א.
כלורו-אורטו-מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
3ג2ב.
כלורו-פארא-מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא".(6)
אחרי פרט 7א1 יבוא:
"7א1א.
די-מתיל מתקאתינון".(7)
במקום פרט 7ב1 יבוא:
"7ב1.
פלואורואמפטאמין

בעמדה אורתו, מטא או פארא".

ידוע גם בשם FMP.(8)
אחרי פרט 7ב1ג יבוא:
"7ב1ד.
פלואורו-מטא-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
7ב1ה.
פלואורו-אורתו-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
7ב1ו.
פלואורו-פארא-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא".(9)
אחרי פרט 9א2 יבוא:
"9א2א.
יודו-מטא-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא".(10).
אחרי פרט 9א4 יבוא:"9א5.
יודו-אורתו-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
9א6.
יודו-פארא-מתוקסימתקתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא.
9א7.
מתוקסימתקאתינון

בעמדה אורתו, מטא או פארא".(11)
בפרט 10א אחרי "מתקאתינון" יבוא:

לרבות האיזומטרים והנגזרות הכימיות של חומר זה אלא אם כן מועטו במפורש".(12)
אחרי פרט 10ב יבוא:
"10ב1.
3,4 מתילנדיאוקסי-פירולידינופרופיופנון"

ידוע גם בשם MDPPP.(13)
אחרי פרט 11ה יבוא:
"11ו.
פירולידינופרופיופנון".

ידוע גם בשם PPP.


(ד)
בחלק ב', סימן ב'
(1)
בפרט 1, אחרי "אמפטאמין" יבוא:

"לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש".(2)
בפרט 3, אחרי "מתאמפטאמין" יבוא:

"לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש".

2.
תחילה


תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר יום מיום פרסומה.
היו"ר חיים כץ
יש הערות? אם אין הערות, אנחנו נצביע על זה.
רביב מייזל
מגיע ברכות לעוסקים בדבר על כך שסוף סוף מכינים גם את הנגזרות הכימיות של החומרים, דבר שלא היה עד היום. אני חושב שהאייטם בערץ 10 עזר לעניין הזה.
אודי וולף
לקח שלוש שנים עד שהגענו לזה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים תציל ההרחבה הזאת?
אודי וולף
זה יציל אותנו כחברה ואני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. אם אנחנו מסתכלים על ההצעה כולה, יש סעיף אחד שמדבר על ההגדרות וסעיפים שמהווים הבדלים מהותיים בהכנסה של החומר לפקודה כי אלה ארבע משפחות או ארבעה חומרים שמשמשים מסד מבחינת המבנה הכימי שלהם לבניית רוב החומרים הסינטטיים שאנחנו מוצאים בשנים האחרונות, מ-2004-2005 בפיצוציות.
היו"ר חיים כץ
מה זה יעשה לפיצוציות?
אודי וולף
זה יעשה להם בעיה גדולה מאוד. זה יהפוך אותם לסוחרי סמים ובמשך כל השנים האלה הם ניסו לא להיות כאלה.
היו"ר חיים כץ
ההוראה הזאת תהפוך אותם לסוחרי סמים?
אודי וולף
כן, על כל מה שמשתמע מזה.
היו"ר חיים כץ
או שבשינויים קלים, הם יעשו שינוי קל ואתם תצטרכו לעבוד עוד שלוש שנים כדי לשנות.
אודי וולף
הם יצטרכו לעשות שינוי כבד.
דרורה נחמני-רוט
היו דיונים במהלך השנתיים האחרונות איך להסדיר את כל הנושא ואת כל התופעה הנוראה הזאת שכל פעם נוצר חומר חדש שהוא בעצם נסמך על החומר הסמי הישן, אבל הוא כבר לא נקרא סם. היו ישיבות מרתוניות אצלנו במשרד המשפטים ובמשרד הבריאות והוחלט ללכת על ארבע משפחות עיקריות. הייתה ועדה של הרשות למלחמה בסמים שבדקה ועשתה השוואה כלל עולמית לגבי המשפחות הנפוצות והסמים הנפוצים שמגיעים גם לאוכלוסייה בישראל. הגיעו לארבע משפחות של סמים שהנגזרות שלהן, כל שינוי ותוספת של סמים מסוימים, הופכת את החומר החדש לסם.


רציתי לציין – נמצאת אתי אתי כהנא מפרקליטות המדינה – את עבודת הפרקליטות. לפרקליטות היה מאוד קשה עד עכשיו מכיוון שהיא ניסתה להעמיד לדין בסעיפים אחרים שלא מתאימים לרכישת או אחזקת סמים מסוכנים. אני לא יכולה להכניס כרגע את כל המורכבות, אבל הסעיפים האלה בדרך כלל נדחו על ידי בתי המשפט והרבה פעמים היו אכזבות באי הרשעות. לכן באמת הגיע הזמן וזה מעמד די רציני גם עבור הפרקליטות והתביעה הכללית שסוף סוף ניתן יהיה לאכוף את זה בצורה קלה יותר.
וילמה מאור
אפשר לקבל שמות של כדורים שנמכרים בפיצוציות שיש בהם את החומרים שאתם מדברים עליהם?
אודי וולף
השם הגנרי של הדבר הזה הוא חגיגת. חגיגת הוא שם כללי שהוא לא קורא בשם לחומר מסוים. מה שנמכר בין בקפסולות, בין בצורה של נוזל, בין בצורה של אבקות, בשקיות.
היו"ר חיים כץ
עכשיו זה יימנע.
אודי וולף
כן.
אסתר כהנא
עכשיו זה יהיה אסור.
היו"ר חיים כץ
נגמרה החגיגה של החגיגת.


אנחנו מצביעים על הרחבת המוצרים שלא ניתנים למכירה בפיצוציות.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים