ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2010

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

5.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה המשותפת לכלכלה ולעלייה

להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי
שהתקיימה ביום שני כ"ג בתמוז התש"ע (5 ביולי 2010) בשעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44) (העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ

ייעודי), התש"ע-2010, של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ זאב אלקין, חה"כ מרינה סולודקין,

חה"כ אלכס מילר, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אנסטסיה מיכאלי,

חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ ליה שמטוב. (פ/810).
בקשה לדיון מחדש מאת ח"כ כרמל שאמה
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין

חמד עמאר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44) (העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ

ייעודי), התש"ע-2010, של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ זאב אלקין, חה"כ מרינה סולודקין,

חה"כ אלכס מילר, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אנסטסיה מיכאלי,

חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ ליה שמטוב. (פ/810).

בקשה לדיון מחדש מאת ח"כ כרמל שאמה
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכולם. אנחנו בוועדה משותפת לכלכלה ולעלייה להצעת חוק העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי ברביזיה שהגיש חבר הכנסת שאמה. הוא נמצא פה או לא נמצא?
לאה ורון
לא, הוא הלך לנשיאות שהתחילה בשעה 12:00.
אתי בנדלר
הוא עמד מעל לראשי וביקש ממני להעביר את בקשתו להימנע מהצבעה מאחר שהוא נאלץ ללכת לנשיאות.
רוברט אילטוב
אבל הוא היה פה כרגע.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת אילטוב, עזוב.
אתי בנדלר
אבל ב-12:00 מתחילה הנשיאות.
היו"ר אופיר אקוניס
חבל, באמת חבל. הוא הגיש לבד את הרביזיה הזאת?
לאה ורון
הוא הגיש לבד.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין

נגד – 6

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
הרביזיה לא נתקבלה. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:05

קוד המקור של הנתונים