ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2010

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
2
5
ועדת הכלכלה

19.7.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 305
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ח' באב התש"ע (19 ביולי 2010), שעה 10:30
סדר היום
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון)(תיקון), התשס"ט-2009,

בקשה לדיון מחודש.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
משרד הבינוי והשיכון: רוני סיגל – מנהל אגף בכיר רשם הקבלנים

אלון לויט – יועץ לרשם הקבלנים

סמר לוי זיזי – עו"ד

אילן אליהו

עמיר לוי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמה
לאה קיקיון

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון)(תיקון),
התשס"ט-2009, בקשה לדיון מחודש.
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של ועדת הכלכלה, הנושא – תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון)(תיקון), התשס"ט-2009, בקשה לדיון מחודש. רציתם דיון מחדש - -
סמדר לוי זיזי
לא, רצינו רק תוספת קטנה לנוסח שכבר אושר על ידכם, התיקון שכבר אושר על ידכם ב- 25 בינואר.
לאה ורון
זה נקרא, מבחינת תקנון הכנסת "דיון מחדש" ויושב ראש הוועדה, או ממלא מקום יושב ראש הוועדה צריך תחילה לאשר את הבקשה לדיון מחדש מאחר והוועדה, בדיון האחרון שהתקיים בתקנות, אישרה את התקנות.
רוני סיגל
אני אעביר את התקנה, כבוד היושב ראש, ברשותך – אנחנו, למעשה, דנו בזה ארוכות ואישרנו לעשות שינוי שהאגרה תהיה לשנתיים, קצת בדומה לתקציב המדינה. ההוצאות הקבועות שלנו להפקת אגרות הן ידועות. אנחנו רוצים לחסוך את החיכוך עם הקבלנים, להקל על ה- -
היו"ר אמנון כהן
עד היום זה היה פעם בשנה?
רוני סיגל
30 שנה זה פעם בשנה, עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה פעם בשנתיים.
היו"ר אמנון כהן
רישיון נהיגה הוא היום ל -10 שנים.
רוני סיגל
זה נכון, אבל אנחנו אמרנו – לפני שעושים איזה שינוי דרמטי, בואו נראה. אנחנו גם בתוך הרישיון מפנים את המזמינים – תסתכלו באתר האינטרנט, אם חלו שינויים. אז למעשה אנחנו רוצים לשנות. עשינו דיון, אישרנו, הוועדה אישרה. עכשיו, מה שקורה שבמסגרת הרצון ליישם את אותה החלטה אצלנו במשרד ראינו שהיתה בעיה לגבי השנה השניה. לגבי מי שנרשם בשנה השניה – הוא לכאורה משלם אך ורק - - חשבו רק על הנושא של התשלום אבל לא חשבו על הנושא של מועד הרישיון, ואז יצא שהיו יוצאים רישיונות מבולבלים. היום אנחנו מוצאים, כדי שנבקר את כל הקבוצה של 10,000 קבלנים, אנחנו יודעים – כולם מקבלים רישיון מה- 1.1 עד 31 בדצמבר. קרה, בנוסח הזה, היתה אפשרות אולי לפרשן את זה אחרת, שאולי מי שנשרשם בשנה השניה יקבל עוד פעם רישיון לשנתיים. ואז, יהיו רישיונות – חלק ככה וחלק אחרת. איתי עצמון עזר לנו לתקן - -
היו"ר אמנון כהן
אבל גם היום תיקנתם – עוד פעם ועוד פעם ובסוף – אני לא יודע מה הנוסח הסופי.
רוני סיגל
פה אנחנו כבר סגורים, יודעים מה, אנחנו רוצים לצאת לדרך, כי בסוף שנה, אני רוצה להתחיל להוציא כבר עוד חודש, להתחיל לעבוד על ההפקה, ואני רוצה שכבר ברשותך נצא לדרך. יש לנו הרבה היערכות במשרד לתקנות האלה. זה להפיק את הכל, לשנות, גם נושא של תשלומים. הנושא של התשלומים הוא גם חשוב.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו מאשרים את פתיחת הדיון מחדש. איתי עצמון יגיד לנו מה התיקון הנוסף שמבקשים רשם הקבלנים על מנת ליישם את זה כראוי גם לגבי חצאי שנה, שלא יהיה להם בלבול שם, שכל המערכת תעבוד כמו שצריך.
איתי עצמון
התיקון הראשון שמתבקש זה לעניין תוקף הרישיון – תקנה 3 לתקנות העיקריות. כיום כתוב שתוקפו של רישיון הוא עד ל- 31 לדצמבר של השנה שבעדה הוא ניתן. התיקון שאושר קבע שתוקפו של הרישיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת של השנה שבה ניתן, כלומר- לשנתיים. התיקון שמבקש כרגע משרד הבינוי והשיכון: ,על אף האמור בתקנת משנה (א)...." שכבר אושרה- "...נרשם קבלן לראשונה לאחר 1 בינואר של השנה השניה, כאמור בתקנה 1א', יהיה תוקפו של רישיון עד ה-31 בדצמבר של השנה שבה ניתן".
לאה ורון
רק רגע- אנחנו ביקשנו וקיבלנו את אישורו של יושב ראש הכנסת להמשיך את הישיבה לכמה דקות נוספות בזמן מליאת הכנסת, ובתנאי שלא מתקיימות הצבעות במליאה באותה עת.
היו"ר אמנון כהן
תודה שהארת את עיניי כי אם לא – הייתי צריך לנעול את הישיבה ברגע זה. תודה על כך שהארת את עינינו, תודה על כך שביקשת את האישור ואף קיבלת אותו.
איתי עצמון
כלומר, בעצם המשמעות – שאם ביקשתי להירשם באפריל אז תוקפו של הרישיון הוא עד 31 בדצמבר של אותה שנה שבה קיבלתי את הרישיון.
היו"ר אמנון כהן
לפעם הראשונה. בפעם הראשונה –אם, נניח, הוצאתי במרץ, אז זה עד סוף השנה. רק לאחר מכן זה יהיה לשנתיים.
איתי עצמון
כלומר, יש מחזורים של שנתיים.
רוני סיגל
שכולם יסתיימו בשנתיים ויצאו בשנתיים.
היו"ר אמנון כהן
זה עושה שכל.
איתי עצמון
התיקון השני, המשלים, נוגע למועד תשלום אגרת הרישיון ואני אגיד כאן את העקרונות כיוון שאת הנוסח אנחנו גיבשנו. העקרונות ברורים. בעצם, אגרה דו שנתית תשולם לא יאוחר מ-1 בינואר של השנה הראשונה של תקופת הרישיון או בתוך 40 יום מיום הנפקת הרישיון, לפי המאוחר. זו ההוראה שקבועה היום, ואנחנו מתקנים אותה בהתאם לתיקון שנוגע לאגרה דו שנתית.
תיקון אחר
"על אף האמור בהוראה זו ..." היא תהיה תקנת משנה א, אנחנו נוסיף תקנת משנהא(1) שאומרת שכאשר נרשם קבלן לראשונה לאחר 1 בינואר של השנה השניה, ישלם את האגרה במועד הרישום או בתוך 40 ימים מיום הנפקת הרישיון, לפי המאוחר. ואם לא שילם במועד – קבלן שלא שילם אגרת רישיון במועד, יש היום כבר תקנה כזו, תקנת משנה (ב) של תקנה 4 – אנחנו גם בה צריכים לעשות מספר התאמות. קבלן שלא שילם אגרת רישיון במועד כאמור –זאת אומרת, או במועד של 1 בינואר של השנה הראשונה של תקופת הרישיון, שאמרתי – או במועד הרישום כפי שציינתי קודם לכן, לפי העניין, ישלם אגרה בשיעור העולה ב-100% על השיעור הנקוב בתקנות 1 או 1א' לפי העניין, ובעד כל תקופת רישיון שבה לא שולמה האגרה. זה קיים גם היום, וזו התאמה, כאשר לעניין הזה – תקופת רישיון היא תקופת תוקפו של רישיון, כלומר – או שנתיים, או חלק מהשנה השניה, כמו שאמרנו- לפי העניין. אלה התיקונים שאנחנו צריכים.


אני מבין שהמועד הוא 31 באוקטובר, נכנס לתוקף כל התיקון.
רוני סיגל
הסנקציה עבור היעדר תשלום – אנחנו צריכים, כרשם קבלנים, להמתין שנתיים? אם, למשל, הוא לא שילם - -
קריאה
זה המון. הוא מפנה למועדים, זה בסדר. הוא מפנה למועדים ב- א, ו – א1.
סמדר לוי זיזי
יש הגדרה של תקופת רישיון – זה או שנתיים או שנה, לפי העניין, או לפי 3א' או א1 לפי העניין.
איתי עצמון
אתה שואל מה קורה אם הוא לא שילם – אם הוא שילם באיחור של חודש, למשל? אני לא יודע מה קורה במקרה הזה. אין היום הוראות בעניין הזה.
לאה ורון
אתם הם אלה שצריכים להציע לוועדה, ועורך הדין עצמון צריך לבדוק את זה.
רוני סיגל
יש שם הוראה בתקנה 4, שקובעת – ישלם, ושם יש את המועדים של א ו – א1.
איתי עצמון
תקנה 4(ב) אומרת היום: קבלן שלא שילם אגרת רישיון במועד, וכו' – ישלם אגרה בשיעור העולה ב-100% על השיעור הנקוב בתקנה 1 בעד כל שנה שבה לא שולמה האגרה. זאת אומרת, גם היום זה בעד כל שנה, אז היינו צריכים לעשות התאמות מכיוון שלא מדובר היום על בעד כל שנה, אלא בעד תקופת הרישיון, כאשר תקופת הרישיון היא באמת או תקופה של שנתיים או תקופה שהיא חלק משנה.
קריאות
· - -
איתי עצמון
מה אתם מציעים?
קריאה
נשאיר את הנוסח - -
קריאות
· - -
לאה ורון
חשבתם על התקנות במשרד?
סמדר לוי זיזי
כן, כן.
לאה ורון
או שהשולחן של ועדת הכלכלה משמש אתכם בפעם השניה ללמוד את התקנות. אני ממש מתנצלת שזה התוכן וזו המילה אבל אנחנו עוברים פה תקנות של משרדי ממשלה חדשות לבקרים ולא נדרשים לכל כך הרבה שאלות ומהלכים כשעורך דין עצמון צריך לייצג את המשרד במקום להפך.
היו"ר אמנון כהן
מה סיכמנו?
איתי עצמון
"בעד כל שנה" זה פשוט לא נכון לכתוב, מכיוון שיש לנו גם חלק משנה.
סמדר לוי זיזי
רשמנו – כל תקופת רישיון. זה התיקון. התיקון שביקשנו זה "כל תקופת רישיון", ואז הכנסנו הגדרה של "תקופת רישיון" שזה לפי או 3(א) או א1.
איתי עצמון
זה תיקון שלכם.
היו"ר אמנון כהן
הניסוח סופי, אנחנו מסמיכים אותך בהתאם לעקרונות.


אנחנו מאשרים את תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון)(תיקון), התשס"ט-2009- תשנו את התאריך. מי בעד התקנות המתוקנות? פה אחד, תודה.

הישיבה נעולה, גברתי, תגידי ליושב ראש הכנסת שאנחנו מודים לו ולא לקחנו הרבה זמן מזמן המליאה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים