ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2010

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., הצעה לסדר-היום בנושא: "המשט לעזה והתגובה הישראלית", הצעה לסדר היום בנושא: המשבר בעמנואל/התקפות חברי כנסת על בית המשפט בעליון, הצעה לסדר היום בנושא: הקמת ועדת חקירה בינלאומית לבדיקת פעולת ישראל בעצירת המשט לעזה, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרביה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט -2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - תקופת צינון לאנשי תקשורת) , הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 - כוללת את יתר סעיפי הצעת חוק למעט סעיף 3, חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011, חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכנסת

6.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 103

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי, כ"ד בתמוז התש"ע (6 ביולי 2010) בשעה 10:00
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות:

1. קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות באקה

אל-גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעות חברי הכנסת: מגלי והבה (פ/1268), עתניאל

שנלר (פ/303), מוחמד ברכה וקבוצת ח"כים (פ/431), יואל חסון (פ/587), ג'מאל

זחאלקה (פ/809), אחמד טיבי (פ/901), טלב אלסנאע (-/1074).

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010

(מ/510).

ג. העברה מוועדה לוועדה אחרת – הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי,

התש"ע-2010, (פ/2405/18).

ד. "המשט לעזה והתגובה הישראלית", הצעות חברי הכנסת רגב, נחמן שי, משה (מוץ)

מטלון, נסים זאב, מנחם אליעזר מוזס, זבולון אורלב, חיים אורון, גאלב מג'אדלה

ומיכאל בן-ארי.
5. הקמת ועדת חקירה בינלאומית לבדיקת פעולת ישראל בעצירת המשט לעזה, של
חברי הכנסת
מגלי והבה, עפו אגבאריה, ג'מאל זחאלקה, זבולון אורלב, אורי אריאל

ומסעוד גנאים.
6. "המשבר בעמנואל – התקפות חברי הכנסת על בית המשפט העליון", הצעות חברי
הכנסת דניאל בן-סימון, שלמה מולה, ניצן הורוביץ, מנחם אליעזר מוזס.

2. בקשת חה"כ אלכס מילר להעברת הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008 (פ/334/17) – לאחר החלת דין רציפות מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
3. הצעת תיקון לתקנון הכנסת.

4. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – תקופת צינון לאנשי תקשורת),
הצעת חה"כ כרמל שאמה (פ/2139).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

מגלי והבה

אחמד טיבי

מנחם מאיר מוזס
דוד רותם

כרמל שאמה
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת

רונית חייקין יעקובי – מנהלת סיעת מרצ

תמי כנפו – מנהלת סיעת הבית היהודי

עו"ד סהר פינטו – יועץ משפטי, קדימה

עינב גלברג – נציג סגנית השר גילה גמליאל, משרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; רן בר-יושפט
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות:

א. קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות באקה אל-גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעות חברי הכנסת: מגלי והבה (פ/1268), עתניאל שנלר (פ/303), מוחמד ברכה וקבוצת ח"כים (פ/431), יואל חסון (פ/587), ג'מאל זחאלקה (פ/809), אחמד טיבי (פ/901),

טלב אלסנאע (-/1074).
ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (מ/510).
ג. העברה מוועדה לוועדה אחרת – הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010, (פ/2405/18)

4. "המשט לעזה והתגובה הישראלית", הצעות חברי הכנסת רגב, נחמן שי, משה (מוץ) מטלון, נסים זאב, מנחם אליעזר מוזס, זבולון אורלב, חיים אורון, גאלב מג'אדלה ומיכאל בן-ארי
5. הקמת ועדת חקירה בינלאומית לבדיקת פעולת ישראל בעצירת המשט לעזה, של חברי הכנסת: מגלי והבה, עפו אגבאריה, ג'מאל זחאלקה, זבולון אורלב, אורי אריאל ומסעוד גנאים
6. "המשבר בעמנואל – התקפות חברי הכנסת על בית המשפט העליון", הצעות חברי הכנסת דניאל בן-סימון, שלמה מולה, ניצן הורוביץ, מנחם אליעזר מוזס
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. לבקשתו של חבר הכנסת טיבי, אנחנו נתחיל עם סעיף ג' לתוספת לסדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות באקה אל-גרבייה וג'ת), התשס"ט-2009, הצעות חברי הכנסת: מגלי והבה (פ/1268), עתניאל שנלר (פ/303), מוחמד ברכה וקבוצת ח"כים (פ/431), יואל חסון (פ/587), ג'מאל זחאלקה (פ/809), אחמד טיבי (פ/901), טלב אלסנאע (-/1074). קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק הרשויות המקומיות.


הצעה נוספת בעניין הזה של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה הועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה על-ידי המליאה. במליאה הושמעו הצעות להעביר לכל מיני ועדות שונות; רובן השיבו לנו תשובה שהן רואות את העניין כלא שייך אליהן אלא שייך מטבע הדברים לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבין שזה גם מה שמעוניינים המציעים- -
אחמד טיבי
בהחלט, אדוני.
היו"ר יריב לוין
אמנם בוועדת כספים נשמעה הבקשה להעביר את זה לוועדת הכספים, אבל במציאות שבה ההצעה של חבר הכנסת מג'אדלה נמצאת כבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה ונוכח העובדה שזה גם רצונם של המציעים, אני שכל החוקים כמקשה אחת יעברו לשם ויידונו שם. מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה, התקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
מגלי והבה
אני רוצה לציין שאני פניתי אליך. אנחנו מכירים את הוועדה הזאת וצריך לציין את ההיענות המהירה ואת הניהול התקין ורגוע. תמיד ידענו שבוועדת כנסת היו מלחמות על לא מלחמות. צריך להגיד את זה. אני מודה לך.
אחמד טיבי
אני אמרתי לו את זה אישית אתמול ב-21:00 בלילה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
מגלי והבה
קלענו לאותה מטרה, ועכשיו גם בפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני מוכרח להגיד שזה לזכות כולם. שיתוף הפעולה ההדדי הוא טוב, וטוב שזה ככה.
אחמד טיבי
תודה. רותם מגיע, אני יוצא.
דוד רותם
טוב מאוד, טוב מאוד, אני מקווה שזה יקרה בכל מקום.
היו"ר יריב לוין
עם כניסתו בסערה של חבר הכנסת רותם, ומאחר שהיום אני מצווה להיות נחמד אליו כי אני נוחת בחדרו בשעה 12:00- -
דוד רותם
אתה לא מצווה, זה פשוט עניין של מה כדאי ומה לא כדאי.
היו"ר יריב לוין
כן, כן, זאת מילה עדינה לאותו דבר. אני מיד עובר בסערה לנושא חוק החיילים המשוחררים. אנחנו צריכים לקבוע ועדה לדיון בהצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (מ/510) ובהצעתו של חבר הכנסת רותם שפיצולה בעניין הזה אושר. יש לי רק המספר: 2405/18, שהחלטנו לפצל.
ארבל אסטרחן
שתיהן באותו שם, אז צריך להגיד.
היו"ר יריב לוין
למיטב זיכרוני, זאת הצעת חוק גם של חבר הכנסת אילטוב וגם שלך.
דוד רותם
ודאי.
היו"ר יריב לוין
אני אקריא את זה לפרוטוקול בצורה מסודרת: הצעה פ/2405/18 שנקראת: "חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010.

הצעת החוק הזאת פוצלה אתמול במליאה, על-פי בקשתנו, על-פי החלטה קודמת של ועדת הכנסת. אני מציע כרגע לקבוע שביחס לסעיף 3 של ההצעה, שעניינו החינוך יחד עם הצעת החוק הממשלתית שהקראתי את פרטיה קודם – יש בקשה שלכם שהיא על דעת הקואליציה כולה, להעביר את ההצעות האלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני, כמובן, יידעתי גם את יושב ראש ועדת החינוך שכך אני אעשה נוכח ההחלטה של הנהלת הקואליציה בנושא הזה. אתה מבקש גם להעביר את אותו חלק מפוצל לשם? אינני רואה שום בעיה עם זה. אני מציע, אם כך, להעביר את שתי הצעות החוק- -
דוד רותם
הבנתי שאתה לא רוצה לדון בזה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה, אני לא כל כך בטוח שזה המגרש הנכון לדון. אני מוכן לבדוק את האפשרות לדון בזה.
דוד רותם
אתמול אמר לי יושב ראש הנהלת הקואליציה שאתה לא מוכן לדון בזה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
דוד רותם
אני אמרתי לו שלדעתי אתה תהיה מאוד מוכן.
היו"ר יריב לוין
אני הרבה פחות אסרטיבי כשמדובר בעניינים שלך, אתה יודע את זה. אם אתה רוצה להשאיר את זה בינתיים פה ולראות מה עושים את זה, אני מוכן. לדעתי, זה יותר מתאים לשם מאשר לכאן.
דוד רותם
יותר מתאים לשם, נעביר את זה לשם.
היו"ר יריב לוין
אבל אם תהיה הסכמה לדון בזה כאן- -
דוד רותם
אז בוא נעביר את זה לשם.
אתי בן יוסף
מה זה "לשם"? לא שמעתי.
היו"ר יריב לוין
אם יושב ראש ועדת חוקה שאחראי על חוקי היסוד מסמיך אותי, אז מי אני שאני אגיד, לא?
דוד רותם
אני חושב שזה שייך לוועדת חוקה, אבל אני מוותר על זה.
היו"ר יריב לוין
אז אנחנו נעביר גם את ההצעה המפוצלת על שני חלקיה וגם את הצעת החוק הממשלתית – כולן יחד לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
דוד רותם
במפוצל, שניים.
היו"ר יריב לוין
בוודאי. הפיצול עודנו קיים.


מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.


סיימנו את מה שקשור לתוספת לסדר היום.
אנחנו עוברים לסדר היום הרגיל
קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות- -
דוד רותם
אפשר להתחיל ב-ג'? כי ביקשו ממני להעביר את זה לוועדת החוקה מכיוון שמדובר בנושא של בית המשפט העליון.
היו"ר יריב לוין
רגע. נתחיל, ברשותך, לפי הסדר, כי הנושא הראשון הוא קצר ופשוט.
הצעה לסדר היום בנושא
"המשט לעזה והתגובה הישראלית", הצעות חברי הכנסת רגב, נחמן שי, משה (מוץ) מטלון, נסים זאב, מנחם אליעזר מוזס, זבולון אורלב, חיים אורון, גאלב מג'אדלה ומיכאל בן-ארי.
הצעה לסדר היום בנושא
"הקמת ועדת חקירה בינלאומית לבדיקת פעולת ישראל בעצירת המשט לעזה", של חברי הכנסת: מגלי והבה, עפו אגבאריה, ג'מאל זחאלקה, זבולון אורלב, אורי אריאל ומסעוד גנאים.

לגבי שתי ההצעות האלה נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכנסת או לוועדת חוץ וביטחון, הוועדה לביקורת המדינה. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה אומר שאצלו נקבעה כבר ועדה בנושא הזה; מנגד נדמה לי שההצעות האלה במהותן הן במגרש של ועדת החוץ וביטחון, וכך צריך להיות, וכך אני מבין שהמציעים רוצים, לפחות אלה שדיברו איתי. לפיכך אני מציע להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את ההצעות לסדר-היום לוועדת החוץ והביטחון – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעות לסדר-היום לוועדת החוץ והביטחון, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.


ההצעה השלישית היא "המשבר בעמנואל – התקפות חברי הכנסת על בית המשפט העליון", הצעות חברי הכנסת דניאל בן-סימון, שלמה מולה, ניצן הורוביץ, מנחם אליעזר מוזס. נשמעו הצעות להעביר או לוועדת החוקה או לוועדת חוץ וביטחון. בוועדת החוץ והביטחון כמובן אמרו שהעניין, כמובן, אינו שוכח אליהן- -
מנחם אליעזר מוזס
מה הקשר?
דוד רותם
עמנואל זה חוץ וביטחון, הם צודקים.
היו"ר יריב לוין
יושב ראש ועדת חוקה מבקש להעביר לוועדת חוץ וביטחון, אבל בעניין זה אי אפשר לקבל את הבקשה שלו. לפיכך אני מציע שנעביר את זה- -
מנחם מאיר מוזס
רק לא לפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
תירשם הערה למוזס, שזה היה לא "כלשונו".


לפיכך אני מציע להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת החוקה, חוק ומשפט – אושר

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת החוקה, חוק ומשפט, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. גם זה אושר.
2. בקשת חה"כ אלכס מילר להעברת הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008 (פ/334/17) – לאחר החלת דין רציפות מוועדת הכלכלה

לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות
היו"ר יריב לוין
אני אעבור לסעיף 3 משום שחבר הכנסת שאמה ביקש שנמתין לו עם סעיף 2.
דוד רותם
מה עם סעיף 2?
היו"ר יריב לוין
לפי דעתי, אין הרבה ברירה, זה צריך לעבור למקום שאליו עברה ההצעה. הרי יש שתי הצעות.
דוד רותם
אבל זה חוק יסוד. ממתי חוק יסוד לא הולך לוועדת חוקה? לכן אני לא ידעתי מה היו ההצעות שנשמעו.
היו"ר יריב לוין
כאשר הוא עוסק בעניינים של בחירות לכנסת.
דוד רותם
גם הוא היה צריך ללכת, ואתה יודע - -
היו"ר יריב לוין
אבל אתה נדיב.
דוד רותם
לא, לא, הייתה שם בעיה אחרת לגמרי: הייתה המלצה של הייעוץ המשפטי שזה הולך לוועדת חוקה, ומישהו צעק שם "ועדת הכנסת". אז קם יושב ראש הקואליציה ואמר, שלא נשמעה בקשה אחרת אז זה הולך לוועדת הכנסת- -
היו"ר יריב לוין
נכון.
דוד רותם
זה לא נכון, כי - - - חוקי בחירות, והייתה גם קביעה של הייעוץ המשפטי שזה צריך ללכת לוועדת חוקה. אבל מכיוון שאמרתי שאצלי זה לא היה עובר- -
היו"ר יריב לוין
שיעבור פה, אתה אומר.
דוד רותם
כן.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף 3: בקשת חה"כ אלכס מילר להעברת הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008 (פ/334/17) – לאחר החלת דין רציפות מוועדת הכלכלה

לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. במכתבו אומר חבר הכנסת מילר כי הצעת חוק זו עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-17, וב-23 ביוני 2010 אושרה החלת דין רציפות. הוא מבקש להעביר את הצעת החוק הזאת מוועדת הכלכלה לוועדת העבודה והרווחה מאחר שמדובר בהצעת חוק הנוגעת לעניינים שנמצאים בטיפולה של ועדת העבודה והרווחה. קיבלנו את הסכמתם, גם של חבר הכנסת חיים כץ שמוכן לקבל את העניין לדיון אצלו ושל חבר הכנסת אקוניס שמסכים שזה יעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. משום כך אני מציע לאשר את בקשתו של חבר הכנסת מילר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 3, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא הזה אושר.


נעבור לתיקוני התקנון.
דוד רותם
מה עושים עם סעיף 2?
היו"ר יריב לוין
אני אחכה לו. הוא ביקש שנחכה לו עוד רגע.
דוד רותם
מה הוא רוצה, כרמל, לא הבנתי.
קריאה
להעביר לוועדת כלכלה.
היו"ר יריב לוין
אבל אי אפשר לפצל את זה. זה לא ילך.
דוד רותם
הוא נפל על השכל?
ארבל אסטרחן
חוק יסוד בוועדת הכלכלה?
קריאה
ככה הוא רוצה.
3. הצעת תיקון לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
אנחנו נמשיך בינתיים להצעה לתיקון תקנון הכנסת. אני מזכיר לכולם שאנחנו עוסקים בחלק ד' של הכלים הפרלמנטריים. בסדר הדברים הרץ של האופן שבו אנחנו רוצים לבנות את התקנון הגענו לנושא של נאומים בני דקה, שהוא בעיקרו עניין טכני לגמרי של כמעט העתקה- -
דוד רותם
יש לי רק בקשה, לשנות דבר אחד פה בפסקה האחרונה: "במסגרת זמן שיקבע היושב ראש". אני אסביר למה: בשבוע שעבר היושב ראש הרשה לכל אחד לדבר רבע שעה כדי שתהיה לו שעה של נאומים, כי אחרת, אם הנאומים היו בני דקה זה היה נגמר אחרי 10 דקות.
ארבל אסטרחן
אתה יכול להגיד את זה בכל מקום שיש הגבלת זמן: בחקיקה, בהסתייגויות.
דוד רותם
אבל פה את קובעת- -
ארבל אסטרחן
גם בהסתייגות אתה אומר 5 דקות. ואם הוא נתן למישהו לדבר 7 דקות?
דוד רותם
אם הוא נתן למישהו באופן יוצא דופן, מילא. אבל יכול להיות מצב, וזה היה בשבוע שעבר.
רונית חייקין
זה היה יוצא דופן.
מנחם מאיר מוזס
זה היה מכיוון שזה היה צום י"ז בתמוז.
קריאות
- - -
ארבל אסטרחן
לא היה עוד סדר יום?
קריאה
לא היה כלום.
היו"ר יריב לוין
ממילא ליושב ראש יש במקרים האלה שיקול דעת, אבל אני מציע להשאיר את המסגרת כפי שהיא, כי בכל זאת "נאומים בני דקה" – כשמם כן הם. אם היושב ראש ירצה הוא תמיד יכול לאפשר, אף אחד לא עומד עם סטופר.
דוד רותם
אני אגיד לך את האמת, לדעתי, צריך לשנות את הנושא של נאומים בני דקה.
קריאה
זה משהו אחר.
דוד רותם
בדקה אתה לא יכול להגיד כלום. זה הופך להיות רק כדי שיהיה רשום בפרוטוקול שדיברת.
ירדנה מלר הורוביץ
אני אגיד לך מה ההיסטוריה. ההיסטוריה היא שהייתה אפשרות להצעה לסדר הישיבה, ואז היו צריכים להגיש את זה ליושב ראש. אז אמרו, לא, בלי הצעות לסדר-היום, היו מתחילים מי יהיה קודם. אז נאמר שתוקדש חצי שעה לנאומים בני דקה. זאת מסגרת מאוד יפה, בדקה אפשר להגיד הרבה.
היו"ר יריב לוין
ארבל, אני מציע שתקריאי את הנוסח למען הפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
יש לנו היום הסעיף של נאומים בני דקה. הוא מוספר באופן זמני 158 כשהזזנו סעיפים אחרים. הסעיף המוצע כאן שיהיה סעיף 51, מבוסס עליו עם תיקונים קלים שאומר אותם. לפי הנוסח המוצע:

51. (א) ישיבת הכנסת ביום ג' תיפתח בנאומים של חברי הכנסת בנושאים לפי בחירתם, כאמור בסעיף

25(ג);


בסעיף 25(ג) קבעה הכנסת בסעיפים החדשים: "סדר יום של ישיבות הכנסת תיפתח באלה: ביום ב' – בהצעות להביע אי אמון, אם הוגשו; ביום ג' – בנאומים בני דקה; וביום ד' – בתשובות לשאילתות דחופות.


קובע אותו סעיף 25 שבמקרים מיוחדים אפשר לסטות מהדברים האלה, לפי החלטת יושב ראש הכנסת, למשל בשבוע של תקציב, בסוף כנס וכדומה.
המשך הקראה
"יושב ראש הכנסת יקבע את סדר הנואמים; חבר הכנסת המבקש לנאום יצביע ממקומו באולם המליאה וידבר פעם אחת בלבד מהמקום המיועד לכך באולם המליאה במסגרת זמן שלא תעלה על דקה אחת".


(ב) עם סיום הנאומים רשאית הממשלה להשיב באמצעות אחד או שניים מנציגיה במסגרת זמן שלא תעלה על חמש דקות, לכל אחד מהם.


בסעיף קטן (א) יש שני שינויים לעומת המצב הקיים; היום כתוב שזה יוגבל ל-30 הדקות הראשונות של ישיבת הכנסת. כאן ירדה ההגבלה הזאת. נוסף לכך כתוב שזה יהיה בישיבת הכנסת בימים ב' ו-ג' שאינה נפתחת בדיון או בהצבעה על הצעת אי אמון.
היו"ר יריב לוין
את זה צריך להחזיר.
דוד רותם
למה ב' ו-ג'? ב-ג' יש הצעת אי אמון?
ארבל אסטרחן
לא.
קריאה
זה קרה.
ירדנה מלר-הורוביץ
זה קרה באחד החגים שלא הייתה ישיבה ביום ב'.
היו"ר יריב לוין
את ההוראה בעניין יום ב' צריך להשיב על כנה.
ארבל אסטרחן
אז אנחנו מחזירים את זה שזה ביום ב' ו-ג'. היום כתוב: "שאינה נפתחת בדיון או בהצבעה על הצעת אי אמון". בעצם רק דיון צריך להיות.
היו"ר יריב לוין
אני מציע לכתוב: "ביום ב' אם אין אי אמון וביום ג'".
סהר פינטו
אם יש אי אמון ביום ג'?
רונית חייקין
יש אי אמון ביום ג' אם אין ביום שני.
ירדנה מלר-הורוביץ
"אי-אמון" זה תמיד הסעיף הראשון על סדר-היום.
היו"ר יריב לוין
אז אם יש "אי-אמון", אז ביום ב' ו-ג' – בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
צריך לתקן ב-25 גם את מה שנאמר, שביום ב' ייפתח באי אמון, יום ג' בנאומים בני דקה וביום ד' בשאילתות.
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
ירדנה מלר-הורוביץ
אבל את אומרת פה שאם סדר-היום לא נפתח באי-אמון אז יהיה כך וכך, ואז את כבר מכוסה.
ארבל אסטרחן
בתקנון הנוכחי כתוב שנאום לא יעסוק בנושא לפי בחירת חבר כנסת ולא יכיל חריצת משפט, כינוי או ביטוי מעליב ופגיעה בכבוד הכנסת. הוחלט להוריד את זה מכל מיני סעיפים- -
ירדנה מלר-הורוביץ
של שאילתות וכאלה, נכון.
היו"ר יריב לוין
לדעתי, ב-25 כדאי לתקן שיום ב' ייפתח ב"אי אמון", ואם אין "אי אמון" – בנאומים בני דקה. אם כבר אנחנו עושים את זה, שנהיה מיושרים. אני בעד.


מי בעד לאשר את הנוסח הזה בשינויים שדיברנו עליהם? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד שינויי הנוסח בתקנון – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

שינויי הנוסח בתקנון נתקבלו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
דוד רותם
המשמעות של סעיף ב' היא שביום שלישי אחר הצהריים צריך להיות נציג ממשלה.
היו"ר יריב לוין
התשובה היא כן. אני אומר לך יותר מזה: יש תיקון שעשינו בתקנון שאומר במפורש שבכל זמן הישיבה חייב לשבת נציג ממשלה. אני יכול להגיד לך שפעם אחת כבר הפעלתי אותו; לא הסכמתי לדבר ב"נאומים בני דקה" עד שהגיע נציג ממשלה.
דוד רותם
אז תכתוב שכל עוד לא מגיע נציג הממשלה, לא תיפתח הישיבה.
היו"ר יריב לוין
ועדת חוקה תקבל את סמכויות ניהול המדינה. זה הרבה יותר טוב.
דוד רותם
יש לה את זה ממילא.
היו"ר יריב לוין
לא מספיק.

4. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – תקופת צינון לאנשי תקשורת),
הצעת חה"כ כרמל שאמה (פ/2139)
היו"ר יריב לוין
נשאר לנו הנושא האחרון: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – תקופת צינון לאנשי תקשורת), הצעת חה"כ כרמל שאמה (פ/2139).


אני מוכרח לומר שני דברים: מדובר בתיקון לחוק יסוד שמטבע הדברים- -
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, חבל על הזמן – הדיון הוא בוועדת חוקה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אז אם העניין הזה מקובל, אז הכול בסדר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה לדיון בנושא חוק יסוד: הכנסת בוועדת חוקה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
ההצעה לדיון בנושא חוק יסוד
הכנסת בוועדת חוקה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 10:20

קוד המקור של הנתונים