ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2010

הקמת ועדת משנה לתקשורת ולשידורים - בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכלכלה

05.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 282

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ג בתמוז תש"ע (5 ביולי 2010), שעה 09:50
סדר היום
הקמת ועדת משנה לתקשורת ולשידורים – בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת – בקשה לדיון מחדש מאת חברי הכנסת שאמה ושי ודיון מחדש.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

רוברט אילטוב

ישראל חסון

אמנון כהן

מנחם אליעזר מוזס

עמיר פרץ

כרמל שאמה

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ – מ"מ
מוזמנים
חה"כ זאב אלקין

חה"כ חיים אמסלם

חה"כ אורית זוארץ

חה"כ שלמה מולה

חה"כ אברהם מיכאלי

חה"כ פניה קירשנבאום
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הקמת ועדת משנה לתקשורת ולשידורים – בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת –

בקשה לדיון מחדש מאת חברי הכנסת שאמה ושי ודיון מחדש
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכם, שבוע טוב. אנחנו מתחילים את השבוע בהקמת ועדת משנה לתקשורת ולשידורים- בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת – בקשה לדיון מחדש של חברי הכנסת שאמה ושי ודיון מחדש. בבקשה.
כרמל שאמה
הצבעה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה הטיעונים שלכם?
כרמל שאמה
הוועדה הזו הוקמה בלא דיון. אני חושב שאדוני נכח לבדו בחדר. אנחנו מבקשים לקיים דיון בנושא הקמת הוועדה – ועדה חשובה. אנחנו מבקשים הצבעה על הרוויזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
אוקיי. חבר הכנסת שי.
נחמן שי
את דעתי אתה מכיר. אני מסתייג. אפשר להצביע בעניין הזה.
כרמל שאמה
אנחנו ממהרים לוועדת חוץ וביטחון.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
אני נמצא במצב לא נעים.
כרמל שאמה
בסדר, תצביע נגדי, אין בעיה. עזוב, אנחנו רוצים ללכת לוועדת חוץ וביטחון.
עמיר פרץ
אמנון, תתגבר על האי-נעימות שלך ותצביע.
קריאות
תצביע.
אמנון כהן
נצביע.
היו"ר אופיר אקוניס
אמנון, בבקשה.
אמנון כהן
המציעים של נושא הדיון שעל סדר-היום מבקשים להצביע, נצביע, בבקשה.
כרמל שאמה
אני ביום רביעי מצביע נגד.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת פרץ.
עמיר פרץ
בואו נצביע. אני גם בעד לקיים דיון מחודש על הוועדה. זה לא יזיק לאף אחד, למה שלא נקיים דיון?
רוברט אילטוב
מה, אין הצבעה בלעדיי?
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, אולי תנמק למה אתה רוצה את ההצבעה המחודשת. אתה מציע. בדרך כלל המציע מנמק.
נחמן שי
אני השמעתי את טיעוניי.
היו"ר אופיר אקוניס
איפה? זה הטיעון שלך? הטיעון שלך הוא לא להגיד כלום? צריך להשמיע טיעון. אני העליתי את זה כדי שנשמע אותך.
נחמן שי
אופיר, ההצבעה לא היתה תקינה בשעתו, התהליך לא היה תקין, הרעיון נראה לי מוזר ביותר. אם ניתן לחזור מההחלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא שומע טוב. אתה מוכן לדבר גם לפרוטוקול?
עמיר פרץ
הוא אמר שהרעיון לא היה תקין.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אותך שמענו בקול רם וצלול – אתמול והיום. אתה, כשאתה רוצה לדבר, אתה מדבר, תאמין לי – אפילו דברי חוכמה.
נחמן שי
אופיר, אמרתי את דעתי. תודה. דעתי הובעה, תודה.
לאה ורון
המיקרופונים לא פתוחים. עידית, תפתחי בבקשה את המיקרופונים.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד הרוויזיה?
לאה ורון
חברת הכנסת שמאלוב, את מצביעה במקום חבר הכנסת רוברט טיבייב.
ישראל חסון
לא. היא מצביעה במקומי כי אני בוועדת חוץ וביטחון. לא ידעתי שיש הצבעה. גייסו אותה.
היו"ר אופיר אקוניס
מי נגד?

הצבעה
לאה ורון
אני לא רואה, לכן ביקשתי הצבעה שמית.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. מנהלת הוועדה, בבקשה.
לאה ורון
(קוראת בשמות חברי הכנסת)

אופיר אקוניס
- נגד

כרמל שאמה
- בעד

זאב אלקין (במקום חה"כ דני דנון)
- נגד

פניה קירשנבאום (במקום חה"כ רוברט אילטוב)
פניה קירשנבאום
לא. במקום חבר הכנסת חמד עמאר.
לאה ורון
(קוראת בשמות חברי הכנסת)

פניה קירשנבאום (במקום חה"כ חמד עמאר)
- נגד

אמנון כהן
- נגד

חיים אמסלם (במקום חה"כ יצחק וקנין)

- נגד

עמיר פרץ
- בעד

מנחם אליעזר מוזס- נגד


חבר הכנסת ישראל חסון אמר שאיננו משתתף בהצבעה.
ישראל חסון
לא, אני לא יודע. אם יש לנו מקום.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת חסון, אתה בתוך הוועדה. הקמנו ועדת משנה.
ישראל חסון
בעד.
לאה ורון
(קוראת בשמות חברי הכנסת)
יוליה שמאלוב (במקום חה"כ רוברט טיבייב)
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני בדרך כלל מצביעה במקום חבר הכנסת אפללו.
לאה ורון
במקום חבר הכנסת אפללו. מה ההצבעה שלך?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני בעד הרוויזיה.
לאה ורון
נשאר חבר הכנסת רוברט אילטוב.
רוברט אילטוב
נגד.
לאה ורון
חברת הכנסת זוארץ, במקום חבר הכנסת רוברט טיבייב.
אורית זוארץ
בעד.
קריאה
ואתה, מה אתך?
שלמה מולה
במקום חד"ש או בל"ד.
לאה ורון
לא. אני לא חושבת שיש - - -
היו"ר אופיר אקוניס
מה פתאום, זה שלנו.
לאה ורון
זה נחמן שי - - -
שלמה מולה
לא. יש לנו על חשבוננו. כמה אנחנו – שלושה או ארבעה?
עמיר פרץ
לא, הוא במקום חד"ש כי הם על חשבון קדימה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, מה פתאום. סלח לי, הליכוד במקום חד"ש, מספיק עם זה.
שלמה מולה
למה אתה כועס עלי?
היו"ר אופיר אקוניס
סלח לי, אתה יודע על מכסת מי אתה יושב? קוראים לך להצביע, אתה יודע - - -
שלמה מולה
למה אתה כועס? למה אתה כועס?
היו"ר אופיר אקוניס
כי אתה לא על המכסה של חד"ש.
כרמל שאמה
חברים, אין מה להתרגש, במילא במושב הבא הוועדה הזאת תבוטל.
היו"ר אופיר אקוניס
גם ועדת משנה לקרקעות תבוטל.
עמיר פרץ
חם אצלכם...
זאב אלקין
עד הרמה שחם אצלכם אנחנו לא יכולים להגיע.
כרמל שאמה
עמיר, אתה הולך להרוויח מזה ביום רביעי.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
7 נגד, 6 בעד. הרוויזיה נפלה. תודה רבה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים