ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2010

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35 (1), 35 (15) - (17), 35 (20), 36 (א) - תיאגוד קופות החולים

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

5.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 314

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ג בתמוז התש"ע (5 ביולי 2010), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35(1), 35(15)-(17), 35(20), 36(א) - תאגוד קופות החולים
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

רחל אדטו

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
רוני גמזו

- מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך

- לשכה משפטית, משרד הבריאות

אריאלה תורן

- כלכלנית קופ"ח, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין

- רכז בריאות באגף התקציבים, משרד האוצר

משה ברסימנטוב

- סגן הממונה על תקציבים, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין

- ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

עו"ד יצחק לוי

- היועץ המשפטי, שירותי בריאות כללית

דודי נינון

- סגן ראש אגף כספים ותכנון, מכבי שירותי בריאות

עו"ד שלי החנוכי

- יועץ משפטית, מכבי שירותי בריאות

שמועל מועלם

- מנכ"ל, קופת חולים מאוחדת

דר' דוד פוקס

- יועץ מנכ"ל, קופת חולים מאוחדת

עו"ד דן גיורא

- קופת חולים מאוחדת

אתי כהן

- מנהלת מח' כלכלה ופיתוח עסקי, לאומית שירותי בריאות

ימימה מזוז

- יועמ"ש, לאומית שירותי בריאות

רויטל טופר ברטוב

- האגף לפיקוח על קופות חולים ושב"ן

רמי אדוט

- רכז תחום בריאות, האגודה לזכויות האזרח בישראל

מידד גיסין

- יו"ר צב"י, צרכני בריאות בישראל

עו"ד רביב מייזל

- ראש תחום מדיניות ציבורית, הר"י
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
זיו מגור

יעקובית ישפה - מתמחה
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק י', סעיפים 35(1), 35(15)-(17), 35(20), 36(א) –

תאגוד קופות החולים
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והנושא הוא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), סעיפים 35 (1), (15)-(17), 35(20) ו-36(א), תאגוד קופות החולים, ופה אני אתן לנציג האוצר.
יאיר זילברשטיין
בוקר טוב. כפי שאמרו גם בדיונים הקודמים, החל מהבוקר, יש לנו היום ארבע קופות חולים שמנהלות, בשנת 2010, מעל ל-30 מיליארד שקלים, כספי ציבור, לטובת הבריאות. כל קופות החולים הן אגודות עותומאניות שהוקמו במקור לפני קום המדינה ולמעשה חוק ביטוח בריאות ממלכתי אימץ לחיקו את הקופות הקיימות ודרש מהן להגיש לשר הבריאות תקנונים מאושרים. למעשה, מאז חקיקת החוק, אף קופת חולים לא הגישה תקנון ואישרה אותו.
קריאה
לא הגישה זה לא נכון.
יאיר זילברשטיין
הגישה לשר הבריאות, אך אף תקנון לא אושר. בנושא הזה יש גם דוח מבקר המדינה, שמתייחס לנושא הזה, ומכאן הצורך להסדיר את מבנה התאגידי של קופות חולים כגופים מודרניים, בעלי שלטון תאגידי מסודר, עם דירקטורים חיצוניים לטובת הציבור שיפעלו למימוש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולנתק למעשה חלק מקופות החולים ממוסדות היסטוריים שניהלו את הקופה בתקופה של טרם החוק, וגם בהיקפים כספיים הרבה יותר מצומצמים. זה הצורך. ההצעה הממשלתית מפורטת פה. אני חושב שבנושא הזה צריך לתת גם למנהל הכללי של משרד הבריאות להתייחס.
היו"ר חיים כץ
קודם כל אני מודה לך על העזרה בניהול הישיבה, אחרת אני לא יודע מה הייתי עושה, אבל לפרוטוקול אני מודה.

תודה רבה לך, ואני מקבל את עצתו של נציג האוצר ופונה למנהל הכללי של משרד הבריאות.
רוני גמזו
הצעת החוק שנגזרת מתוך חוק ההסדרים, נועדה להסדיר בצורה ברורה, רוחבית ושווה את האופן שבו הדירקטוריונים של קופות החולים יהיו בנויים, ינוהלו, יפוקחו. היום, בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הנושא הזה לא סגור לחלוטין ולכן---
היו"ר חיים כץ
מה קורה עם הדירקטוריון של קופת חולים כללית?
רוני גמזו
מה קורה באיזה הקשר? יש דירקטוריון של קופת חולים כללית שיש לו מסגרת נתונה.
היו"ר חיים כץ
יש החלפות של דירקטורים, יש שם תנועה?
רוני גמזו
כל הדירקטוריון נמצא שם, לדעתי, בכהונה של לפני 4 שנים, אם אני זוכר נכון, לאחר פטירתו של פרופ' דן מיכאלי. אני לא מכיר את שיעור התחלופה, לצערי, אבל אפשר לקבל עדכון לגבי זה. זהו פחות או יותר, אם ההתמקדות היא לגבי כללית.
היו"ר חיים כץ
לא, היתה שם פרשה שפרופ' מיכאלי לא רצה לזוז וקברו שם אנשים והיו ויכוחים גדולים וזה היה משהו ששום דבר לא זז שם?
רוני גמזו
זה כנראה משהו שהוא יותר רחוק, שאני לא זוכר.
אורלי לוי אבקסיס
מה הוא הולך לשנות בפועל? אנחנו רוצים להבין את ההסדר שאתם רוצים לקבוע.
רוני גמזו
אני הייתי רוצה שעורך דין נתן סמוך יתאר, כי יש גם לאחר---
היו"ר חיים כץ
אתם במשרד הבריאות תומכים בזה? מקודם יצאת בהכרזה כזאת גדולה 'אנחנו, משרד הבריאות, רוצים 1,000 מיטות, אנחנו לא רוצים קופת חולים חמישית, אנחנו רוצים...'. אמרת. עכשיו אתה בקול חלוש---
רוני גמזו
אני לא בשום קול חלוש. אמרתי שאנחנו חושבים שצריכה להיות כאן הסדרה ואופן בניית הדירקטוריון צריך להיות מוסדר בצורה ברורה. אלה גופים ענקיים בתוך המשק, יש כאן שאלה של איך הדירקטוריון הזה בנוי, מי ממנה את האנשים, איך הם מתמנים, הבקרה על אופן המינוי. כל זה חייב להיות מסודר והיום זה עדיין לא מסודר. לכן אנחנו, לא משרד הבריאות ואגב גם לא משרד האוצר, לא בהתנגחות עם קופות החולים, אלא בתהליך שכבר חמש שנים דנים ומגיעים והיום אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, של הגעה כמעט להסכמה עם רוב קופות החולים על האופן שבו זה צריך להיות בנוי. אני חושב שכאן, בישיבה הזו, גם תשמע את קופות החולים, אין פערים ענקיים. המטרה שלנו, כמשרד בריאות, זה להגיע למבנה דירקטוריון מוסכם, שגם יש לו מבחן ציבורי נכון.
אורלי לוי אבקסיס
השאלה אם אנחנו נמצא בדירקטוריונים אנשים שיש להם איזה שהוא רווח פוליטי, אנשים שימונו... זו שאלה שצריכה להישאל, מי ימנה אותם---
היו"ר חיים כץ
את בטח לא שואלת אותה ברצינות.
רחל אדטו
אל תגיד כזה 'לא' בפסקנות.
אורלי לוי אבקסיס
זו שאלה שאני רוצה להציף.
היו"ר חיים כץ
את בטח לא שואלת אותה ברצינות, נכון?
אורלי לוי אבקסיס
אבל היא צריכה בכל מקרה תשובה.
משה ברסימנטוב
אם היושב ראש ייתן לי, אני אשיב.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, אדוני.
משה ברסימנטוב
באופן חד משמעי, לא. זה בדיוק---
היו"ר חיים כץ
אין אף מינוי פוליטי שבא ממשרד האוצר בדירקטוריונים.
משה ברסימנטוב
אין משרד האוצר בדירקטוריונים.
היו"ר חיים כץ
לשר האוצר אין זכות למנות דירקטורים?
משה ברסימנטוב
לא.
היו"ר חיים כץ
הוא לא חותם על דירקטורים?
משה ברסימנטוב
לא.
היו"ר חיים כץ
על חברות ממשלתיות עסקיות הוא חותם? הוא ממנה דירקטורים פוליטית?
משה ברסימנטוב
אנחנו מדברים על---
היו"ר חיים כץ
עזוב, אם הוא עושה שם, הוא יעשה פה.
משה ברסימנטוב
לא, אני אסביר מה המנגנון ואם הוועדה תרצה---
היו"ר חיים כץ
לא, נכון. הוא בודק אם הדירקטורים מתאימים?
משה ברסימנטוב
לא.
היו"ר חיים כץ
או שהסיבה הפוליטית זה סיבה מספקת למנות אנשים, או לחילופין לא למנות אנשים.
אורלי לוי אבקסיס
בוועדה הציבורית, מי הם נציגי ציבור?
משה ברסימנטוב
לא, חד משמעית. אם תרצו להוסיף ולשכלל את המודל שאנחנו הצענו כדי להבטיח מרחק רב ככל הניתן וחומות הפרדה סיניות, כאלה ואחרות, אנחנו כמובן נשמח לשתף פעולה.
היו"ר חיים כץ
מר סימנטוב, מניסיוננו הדל, השיקול הפוליטי במינוי חברי דירקטוריון הוא שיקול מכריע, שעולה על כל שיקול אחר, ואיפה שלמדינה יש יד, היא ממנה דירקטורים שהרקע הפוליטי הוא המשהו המוביל ואם אתה נכנס לחברות הממשלתיות ואתה נכנס לראות מי הם חברי הדירקטוריון, תראה איזה חברי מפלגה הם ומה הכישורים המתאימים שלהם לנושא, אתה תראה בדיוק, בדיוק איך מתמנים דירקטורים במדינה.
רחל אדטו
תיקח את השיקולים הפוליטיים, שזה לא תמיד רק שיקולים של חברי מפלגה, יכולים להיות גם שיקולים פוליטיים מסוג אחר ולכן לא נמקד את זה על חברי מפלגה---
היו"ר חיים כץ
לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל הבולט זה חברי מפלגה.
רחל אדטו
גם בסל התרופות, שהוא מינוי לא מקצועי, יש את השיקולים האלה.
משה ברסימנטוב
היינו חברים בוועדה ביחד.
רחל אדטו
לא אתה פוליטי ולא אני הייתי פוליטית.
היו"ר חיים כץ
הוא בא מתוקף תפקידו כרופא.
רחל אדטו
ואני כאוצר.
משה ברסימנטוב
אני אשיב ליושב ראש ולחברות הכנסת. כאן אין שום מעורבות של דרגים פוליטיים בדרך שבה ייבחר דירקטוריון קופות החולים, זה יהיה באמצעות ועדה ציבורית שבראשה יעמוד שופט.
אורלי לוי אבקסיס
מי יהיו חברי הוועדה הציבורית, אם הם לא יהיו באיזה שהוא אופן---
משה ברסימנטוב
צריך בשביל זה לצלול להצעת החוק. השופט ממנה, אם אתם רוצים להרחיק את זה עוד יותר, אם רוצים לבצע הרחקה של הוועדה הציבורית מאיזה שהוא דרג פוליטי, אנחנו כמובן נהיה שותפים לכל הדבר הזה, כי אין פה מטרה לעשות פוליטיזציה של קופות החולים. יש פה בדיוק את המטרה ההפוכה, להבטיח שחברי הדירקטוריון הם בעלי הכישורים הנכונים מצד אחד, ומצד שני חפים מניגוד עניינים שעשוי להיות להם בין הפעילות שלהם כחברי דירקטוריון ובין פעילויות אחרות שלהם.
רחל אדטו
אבל חלק מהקופות מלכתחילה מזוהות פוליטית. אתה לא הולך לעשות משהו שלא קיים, אני לא רוצה להרחיב, אפשר לשמוע. קופת חולים לאומית היסטורית מזוהה, קופת חולים כללית היסטורית מזוהה---
יצחק לוי
עם מי היא מזוהה?
היו"ר חיים כץ
ההסתדרות.
יצחק לוי
כבר מזמן לא.
רחל אדטו
אבל היא מזוהה.
היו"ר חיים כץ
אז למה לא מינו דירקטוריון עשרות שנים?
יצחק לוי
אם תיתן לי רשות דיבור עכשיו, אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
עוד מעט, זה מעניין.
משה ברסימנטוב
אני אשיב לחברת הכנסת, דר' רחל אדטו. ברור לנו שיש היסטוריה, בסך הכל היתה דרך מסוימת שבה פעלו קופות החולים ואז נכנס חוק ביטוח בריאות ממלכתי והפך את המערכת הזאת למערכת במימון ציבורי מלא. מכאן הצורך באמת להסדיר את הפעילות הציבורית של הגופים האלה. יש את ההיסטוריה וצריך למצוא את האיזונים הנכונים, וזה באמת ברקע של השנה הזאת, שבה מהזמן שההצעה הוגשה ואפילו קודם לכן ועד היום, אנחנו מנהלים, משרד הבריאות והאוצר, משא ומתן עם הקופות, בניסיון להגיע---
היו"ר חיים כץ
עם מי סיכמתם?
משה ברסימנטוב
אנחנו קרובים להסכמה, אני מקווה, עם קופת חולים לאומית, וזה שיינתן איזה שהוא ביטוי באמת למוסדות ההיסטוריים של הקופה, אם זה בכללית, אז זה ההסתדרות, אם זה בגורמים אחרים, זה בגורמים האחרים שנמצאים שם. צריך למצוא את האיזון הראוי והאיזון הראוי הוא בשני ממדים. הוא באמת לתת איזה שהוא ביטוי בדירקטוריון למוסדות ההיסטוריים מצד אחד, אבל להבטיח רוב---
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא מסיימים את זה? למה אתם לא לוקחים קופה אחת, מסיימים, ואומרים... למה אתם לא מסיימים? למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן?
משה ברסימנטוב
כי נדרשים שני צדדים כדי להבשיל תהליך שכזה. אנחנו מקווים שכן נבשיל את התהליך, אבל ללא ספק חקיקה פה בהחלט יכולה לקצר תהליכים או להביא לכך שתהליכים, שלא יקרו בדרך אחרת, יקרו.

הממד הנוסף שאפשר לתת בו ביטוי זה באמת ממד הזמן, לתת איזה שהיא תקופת מעבר להגיע לאותו מבנה דירקטוריון ציבורי שאנחנו ואתם תחשבו שהוא הדירקטוריון הראוי לגוף שמנהל כל כך הרבה כסף ציבורי ממקורות---
אורלי לוי אבקסיס
אז אנחנו נהיה אלה שמעורבים בבחירת או בבניית---
קריאה
לא, לא.
אורלי לוי אבקסיס
לא, ברור, זו שאלה ש---
משה ברסימנטוב
חברת הכנסת לוי, אתם תקבעו את הכללים. אתם יכולים לקבוע שזו ועדה ציבורית שבראשה יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון ושחברי הוועדה האחרים ייבחרו באיזה שהיא דרך שנקבע, שתהיה לא פוליטית לחלוטין ולא תאפשר שום דריסת רגל מסוג שאנחנו נחשוב שהיא לא ראויה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

קודם אמרת שקוראים לך שמואל מועלם והיית המנהל הכללי של מאוחדת. אתה יכול להגיד איפה אתם עומדים בדירקטוריון?
שמואל מועלם
אני יכול רק לומר לך מה קיים אצלנו. אצלנו יש ועידה ארצית כל חמש שנים, משתתפים בה כל חברי הקופה. אני לא יכול להגיד לך שכולם באים לאספות.
אורלי לוי אבקסיס
מה זה חברי הקופה? כל המבוטחים?
שמואל מועלם
כן, חברי הקופה זה המבוטחים, מבוטחי הקופה.
היו"ר חיים כץ
הוא אומר מה יש. אם את לא מכירה, תלמדי.
שמואל מועלם
אני אומר מה יש היום ומישהו יגיד לי מה זה רע. הוועידה הארצית מתכנסת כל חמש שנים, בניגוד לקופה אחרת, יש לנו תמיד דירקטוריון מלא, כי כשבחרנו את הדירקטוריון בחרנו גם רזרבה. אצלנו לא יכול להיות מצב שאנחנו נהיה בחוסר בדירקטוריון.
היו"ר חיים כץ
מה זה בחרתם?
שמואל מועלם
בוועידה הארצית בחרו את המועצה. ועידה ארצית שנבחרה על ידי כל האזורים בקופה. כל אזור קיבל את הייצוג על פי גודלו. כל הצירים התכנסו ביום מסוים ובחרו את המועצה. כמובן כל אחד קיבל את החלק שלו, לפי גודל האזור.
אורלי לוי אבקסיס
יש ייצוג לפריפריה?
שמואל מועלם
כן. אותם חברי מועצה בחרו את הדירקטוריון.
היו"ר חיים כץ
כמה חברים בדירקטוריון?
שמואל מועלם
13.
היו"ר חיים כץ
כמה דירקטוריונים חיצוניים?
שמואל מועלם
מקרב הציבור שני שליש ושליש עובדים.
היו"ר חיים כץ
כמה מקבלים לישיבה?
שמואל מועלם
עד לפני שנתיים לא קיבלו אגורה שחוקה.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותי מה שלא קיבלו, כמה מקבלים עכשיו?
שמואל מועלם
הם מקבלים לישיבה לפי התעריף של החברות הממשלתיות.
היו"ר חיים כץ
כמה מקבלים לישיבה?
שמואל מועלם
900, משהו כזה.
היו"ר חיים כץ
גם לישיבת ועדה?
שמואל מועלם
לא, ועדה לא, רק ישיבת דירקטוריון.
היו"ר חיים כץ
כמה ישיבות אתה עושה בשנה?
שמואל מועלם
הדירקטוריון מתכנס כל שלושה שבועות.
היו"ר חיים כץ
למה כל כך הרבה?
שמואל מועלם
מה רע בזה?
היו"ר חיים כץ
כמה זמן נערכת ישיבה כזו?
שמואל מועלם
שלוש שעות.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא בא והולך והוא רושם פלוס, הוא מקבל 900 שקל.
שמואל מועלם
אין דבר כזה. יש רישום, אף אחד לא בא ומקבל תשלום בלי להיות.
רחל אדטו
זה לא 900 שקל, זה כבר התעדכן מזמן.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שזה 900 שקל.
רחל אדטו
בסדר גודל הזה. זה לפי גודל של חברות, בחברה הזאת זה הרבה יותר, זה כמעט כפליים.
שמואל מועלם
בכל מקרה, הדירקטוריון הוא שני שליש אנשי ציבור---
היו"ר חיים כץ
מה התחלופה?
שמואל מועלם
קודם כל כל חמש שנים ועידה.
היו"ר חיים כץ
כמה הכי ותיק יושב בדירקטוריון?
שמואל מועלם
יש כאלה שיושבים שלוש קדנציות.
היו"ר חיים כץ
15 שנים.
דן גיורא
שמוליק, הוראת תחלופה בתקנון, 25% לפחות צריכים להתחלף.
שמואל מועלם
מוועידה לוועידה אנחנו חייבים להחליף שליש מחברי המועצה וכמובן מחברי הדירקטוריון.

אי אפשר לפסול שיטה שהיא טובה. מי שלמעשה נמצא בדירקטוריון הם חברי הקופה עצמה. אם יש בעיה עם כישורים וזה, אפשר להעמיד תנאים, 'אתה לא יכול להיבחר אם אתה לא כך וכך', אין שום בעיה עם זה.
היו"ר חיים כץ
כמה יש לך בדירקטוריון שלא היו עוברים את ועדת הכישורים שלך?
שמואל מועלם
מעט מאוד.
היו"ר חיים כץ
אבל יש.
שמואל מועלם
יש.
דן גיורא
אחד או שניים.
היו"ר חיים כץ
אחד או שניים, זה כמעט 15%. 15% מהדירקטוריון שלך לא היה עובר את הכישורים אם הוא היה צריך לעבור.
שמואל מועלם
אני רוצה לומר לך שאנחנו עכשיו תיקנו את---
אורלי לוי אבקסיס
זה יכול להיות גם נציג של החולים.
היו"ר חיים כץ
כולם שם נציגי חולים.
שמואל מועלם
אדוני היושב ראש, אנחנו עכשיו תיקנו את התקנון והעלינו את רף הכישורים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מה קורה בהסתדרות?
יצחק לוי
אין הסתדרות, יש שרותי בריאות.
היו"ר חיים כץ
קופת החולים הכללית שהיתה של ההסתדרות.
יצחק לוי
זו הקופה היחידה שמתנהלת על פי הצעת החוק הממשלתית ועל פי הכללים המחמירים של דיני החברות.
היו"ר חיים כץ
כמה חברי דירקטוריון יש?
יצחק לוי
במקור היו 13. היום יש 8.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן הכי ותיק ביניהם?
יצחק לוי
מ-95'. אחרי תחילת החוק.
היו"ר חיים כץ
כמה כאלה יש?
יצחק לוי
למעט שניים.
אורלי לוי אבקסיס
אני מבינה שאין פג תוקף בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
למה הם באו? לא היה לכם קוורום?
יצחק לוי
אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
אמא שלי עליה השלום אמרה בזמנו, יש שני סוגי אנשים, יש מסבירים ויש מצליחים. בדירקטוריון של הכללית אתם כל היום, מהבוקר עד הערב, תצטרכו להסביר, ובסוף, אני הייתי שם, הם פנו אליי, אתם תצטרכו להסביר. אם אתם תהיו כל הזמן בצד של הנחשלים.
יצחק לוי
לאור האמירה שלך, אני צריך להסביר.
היו"ר חיים כץ
כי 16 שנה לא החלפתם את הדירקטורים. הם מקבלים פנסיה על הישיבות שלכם? עושים להם הפרשות סוציאליות?
יצחק לוי
לו אדוני היה שומע את דבריי, הוא היה אומר בדיוק הפוך, שזו הקופה שמתנהלת בצורה הכי מסודרת. תשמע את זה גם מהרגולטור. כל כך למה? וכאן זו הישיבה השנייה על חוק שפוצל. בישיבה הראשונה הייתי אמור להציג מצגת. לו הייתי מציג מצגת כאן, אני חושב שהרבה שאלות היו מתייתרות.
היו"ר חיים כץ
אתה ביקשת רשות להציג מצגת?
יצחק לוי
היושב ראש הקודם ביקש ממני להציג מצגת.
היו"ר חיים כץ
היושב ראש הקודם? אתה מדבר לפני תרפפ"ו, אתה רגיל לדירקטוריון שלא מתחלף.
יצחק לוי
שלוש שנים. יושב ראש הוועדה הזו.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. הוא בתרפפ"ו. הוא רגיל לדירקטוריון מ-94'.
יצחק לוי
עכשיו אני אסביר, אחרי שחוק ביטוח בריאות נכנס לתוקף, הוחלט בכללית שאנחנו נתיישר על פי הכללים של חוק החברות. דהיינו אנחנו נמנה את חברי הדירקטוריון והמועצה.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותי מהסיפורים, למה אתם לא ממלאים את הדירקטוריון?
יצחקל לוי
אני הולך לזה.
היו"ר חיים כץ
בקצרה. לא בבית משפט, אל תשחית את זמננו.
יצחק לוי
אני אקצר. כיוון שהקופות לא הגישו את תקנוניהן לאישור השר, נקבע בחוק הבריאות---
קריאה
הגישו.
יצחק לוי
הגישו והשר לא אישר. נקבע בחוק הבריאות שקופה אשר תקנונה לא אושר, לא תהיה רשאית למנות, לא תהיה רשאית לפטר, לא תהיה רשאית לשנות מסמכויות נושאי המשרה שבה. החוק תקע את המצב כפי שהיה.
היו"ר חיים כץ
אין שום דבר שההסתדרות ביקשה למנות דירקטורים שלה?
יצחק לוי
כן, אני אסביר גם את זה. המבנה של הצעת החוק הממשלתית הוא על פי המודל שקיים בכללית. כלומר שני שליש נבחרים על ידי ועדה ציבורית בראשות שופט, כאשר השליש האחר, השאירו מרווח לקופות השונות לפעול על פי הנהוג והמקובל אצלן. בכללית זה היה שליש של ההסתדרות, שליש מונו על ידי ההסתדרות, אכן. בהצעת החוק הזו שמונחת לפניכם מוצע שמאה אחוז חברי המועצה ייבחרו בידי ועדה ציבורית בראשות שופט עליון בדימוס. כפי שזה נעשה, ואני יכול להעיד מכלי ראשון, משום שהייתי שותף לעשייה הזאת, זה נעשה בדרך שהרגולטור התווה כמה שנים לאחר מכן. גב' עבדי ממשרד הבריאות היתה אחראית על קופות החולים, היא התוותה דרך איך לבחור נושאי משרה בקופות החולים. ראשית, צריך לפרסם מודעה לציבור להציג מועמדות, וכך עשתה השופטת ונישטיין. היא פרסמה הודעה לציבור, אחר כך אנחנו מסרנו שאלונים למועמדים---
היו"ר חיים כץ
אתה מבין את זה?
יצחק לוי
מה פה לא בסדר? אדוני, אני רוצה להבין, מה יש פה להבין שלא בסדר? אני חושב שהקופה הזו---
היו"ר חיים כץ
סוף מעשה במחשבה תחילה. הדירקטוריון שלך 16 שנים, ורק מוות מוציא משם.
יצחק לוי
אבל זה בגלל החוק.
היו"ר חיים כץ
רק מוות מוציא משם.
יצחק לוי
אבל זה בגלל החוק.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי שם כשפרופ' מיכאלי רב עם ההסתדרות, מי יהיה לו את השליטה, מי לא יהיה לו את השליטה, מי ייתן, מה נתת, הייתי שם. על מה אתה מדבר? אתה יושב פה בוועדה ומחרטט לי.
יצחק לוי
זה לא נכון. אני מוחה על הדברים שלך. תראה את סעיף 27 לחוק, המניעה היא בגלל החוק.
היו"ר חיים כץ
טוב, עם ההסתדרות הסתדרתם כבר.
יצחק לוי
עם ההסתדרות כרגע אנחנו שומרים על היחסים של שני שליש ושליש.
היו"ר חיים כץ
מה היחסים עם ההסתדרות?
יצחק לוי
היחסים עם ההסתדרות, כפי שנקבע בהצעת החוק הממשלתית, שני שליש, נבחרו על ידי ועדה ציבורית, שליש על ידי ההסתדרות. לענייננו השליש הזה היום הוא כבר לא שליש גם כן, זה המצב.
היו"ר חיים כץ
כמה מתוך הדירקטוריון הם נציגי הסתדרות?
יצחק לוי
שניים, מתוך השמונה. צריכים להיות שלושה.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה אמרת שאתה לא שייך להסתדרות.
יצחק לוי
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז איך הם ממנים לך שלושה דירקטורים?
יצחק לוי
אין להם, ההסתדרות היא לא בעלים של קופת החולים.
היו"ר חיים כץ
אז למה הם ממנים שלושה דירקטורים?
יצחק לוי
בדיוק, זאת השאלה הטובה. זה נקבע על פי תקנון ישן. הדרך לשנות את התקנון היא בחקיקה הזאת.
היו"ר חיים כץ
ותמורת השלושה דירקטורים האלה, על מה ויתרה ההסתדרות מנכסיה?
יצחק לוי
שום דבר.
היו"ר חיים כץ
ואתם נתתם לה שלושה דירקטורים, סתם כך?
רחל אדטו
לא מתאים לעופר עיני לבוא ולהגיד 'אני מוותר'.
יצחק לוי
הוא לא ויתר על כלום כי הנכסים שייכים לקופת חולים, הם לא שייכים להסתדרות בכלל. מעולם לא היו שייכים להסתדרות. להסתדרות אין יד ורגל בנכסי הכללית.
אורלי לוי אבקסיס
מה קורה עם הדירקטורים האחרים שנשרו באמצע הדרך? התחלת ב-13.
יצחק לוי
בגלל שהחוק תוקע אותנו עכשיו ולא מאפשר מינויים חדשים.
אורלי לוי אבקסיס
במקום אחר יש 25 מתחלפים.
יצחק לוי
במקום אחר עברו על החוק.
היו"ר חיים כץ
כן גברתי?
ימימה מזוז
אני יועצת משפטית של קופת חולים לאומית. אנחנו במצב דומה לכללית מבחינת ההתקדמות מול הממשלה. אנחנו ערב חתימת הסכם ואני לא הייתי כשמר ברסימנטוב דיבר, אבל מבחינתנו הקטע של ההסכם גמור ואנחנו הסכמנו בעצם על אימוץ הצעת החוק במבנה הישן שלה, שבו ועדה ציבורית ממנה שני שליש מהדירקטורים---
היו"ר חיים כץ
אמרת כמעט גמור.
משה ברסימנטוב
כל עוד לא נחתם, לא נחתם.
ימימה מזוז
לא נחתם ההסכם, אבל הנושא הזה סגור לחלוטין.
משה ברסימנטוב
העניין הזה מוסדר, אין מחלוקות על הנושא הזה. מה שמעכב את החתימה זה רק עניינים טכניים.
היו"ר חיים כץ
סמן וי אחד, לך הלאה, תגמור את העניינים הטכניים. סמן וי, תגיד 'עשינו איזה משהו', משהו.
משה ברסימנטוב
עדיין יש עוד 90% מהשוק, חוץ מלאומית.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל תתחיל.
משה ברסימנטוב
בסדר, אני מקווה שנשלים את זה השבוע, שבוע הבא.
רחל אדטו
אתה יודע כמה דברים יש לך להשלים השבוע? את קופת החולים הייעודית, לקריאה שנייה ושלישית, קופת חולים ל---
משה ברסימנטוב
ולכם.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שהוא יקום שעה קודם.
ימימה מזוז
לפי המוסכם אנחנו בעצם מאמצים נוסח של הצעת חוק אבל לא זאת שמונחת בפניכם עכשיו, כי בהצעה הזאת יש מאה אחוז נציגי ציבור במועצה ובדירקטוריון, ובהסכמה שאנחנו הולכים אליה יהיו שני שליש מהדירקטורים נציגי ציבור, שמתמנים על ידי ועדה ציבורית.
היו"ר חיים כץ
אם לא היה האוצר, הייתם הולכים לדרך הזאת? כמה הם כפו עליכם?
ימימה מזוז
מה זאת אומרת כפו? זה בהסכמה.
משה ברסימנטוב
החתימה היא בהסכמה.
היו"ר חיים כץ
הסכמה הסכמה או הסכמה הסכמה?
ימימה מזוז
הסכמה הסכמה. צריך לומר, זה במסגרת הסכם העיצוב של הקופה ובהחלט יש פה---
משה ברסימנטוב
היתה תחושה, לי לפחות, ששני הצדדים רוצים להסדיר את זה.
ימימה מזוז
הקופה מאוד מעוניינת במהלך הזה. בפרטים בוודאי יש עניין של משא ומתן, אבל הקופה מאוד מעוניינת במהלך הזה. המשמעות שלו היא התנתקות מהסתדרות העובדים הלאומיים ולמהלך הזה יש משמעות גדולה בעיני הקופה. היום הדירקטוריון של הקופה הוא קטן---
היו"ר חיים כץ
כמה דירקטורים?
ימימה מזוז
ארבעה.
היו"ר חיים כץ
כמה צריך להיות?
ימימה מזוז
אני לא יודעת איזה תקנון בתוקף, אז אני לא יודעת להגיד לך, אבל במבנה החדש יהיו 11 דירקטורים.
היו"ר חיים כץ
כמה נשים יהיו שם?
ימימה מזוז
אין חובת ייצוג לנשים.
היו"ר חיים כץ
אין חובת ייצוג לנשים?
רחל אדטו
בדירקטוריון חברה ציבורית.
ימימה מזוז
הוועדה הציבורית אולי תדאג לזה.
משה ברסימנטוב
יכול להיות שחלות הוראות אחרות כלליות שרלוונטיות גם לזה, אני לא יודע.
ימימה מזוז
לא חלות. לא חלות, אבל אולי הוועדה הציבורית תדאג לזה.
רחל אדטו
למה, הם חברה פרטית? מה המעמד שלהם?
ימימה מזוז
לא, זו לא חברה פרטית, אבל חוק חברות ממשלתיות לא חל על זה, אז אין שאלה של ייצוג נשים, אבל אפשר להוסיף את זה. אנחנו בוודאי לא נתנגד.
שלי החנוכי
קודם כל אני רוצה להגיד שמכבי בהחלט בעד הסדרה והתאמה של המבנה התאגידי של קופות החולים.
היו"ר חיים כץ
מי מפריע? עורכי הדין?
שלי החנוכי
גם, תמיד אנחנו מפריעים הרי. אמרו עלינו כבר פעם שלכל פתרון אנחנו מוצאים בעיה.
היו"ר חיים כץ
אחרת מה תעשו?
שלי החנוכי
בכל מקרה, גם אנחנו, כמו שגם המנהל הכללי של משרד הבריאות אמר, וגם האוצר, נמצאים בדיאלוג מתקדם מול משרד הבריאות והאוצר לקראת הסכם בין---
היו"ר חיים כץ
כי אנחנו רוצים לסיים את החקיקה. אני מקבל בראש, איך זה לא נגמר? אני לא רוצה לכפות עליכם, אז תתעוררו.
שלי החנוכי
אנחנו נמצאים בדיאלוג מתקדם ואנחנו חושבים, וזה נכון יותר, שהדיאלוג הזה וההסדרה הזו, שהיא באמת חשובה, תהיה על דרך של הסכמה עם קופות החולים ולא על דרך של חקיקה כזו, שהיא מאוד קיצונית, מאוד דרמטית, מנוגדת, בעינינו לפחות, לכל ביטוח בריאות ממלכתי, לאדנים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמדברים על שוויון ומדברים על ניהול עצמאי של קופות חולים ומדברים ו---
היו"ר חיים כץ
מתי היתה הפגישה האחרונה שלכם בעניין?
שלי החנוכי
פגישה אחרונה היתה עם משרד הבריאות---
משה ברסימנטוב
לפני שבועיים משרד הבריאות ואנחנו נפגשנו עם המנהל הכללי של מכבי.
שלי החנוכי
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
מתי?
משה ברסימנטוב
לפני כשבועיים, אם זיכרוני אינו מטעה אותי.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא מטעה אותך, אז לפני כמה זמן?
משה ברסימנטוב
אז לפני שלושה, לא יותר.
יאיר זילברשטיין
לפני שבוע וחצי בדיוק. ביום חמישי.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, הוא מטעה אותך.
משה ברסימנטוב
כל עוד זה לכיוון הזה, זה בסדר.
שלי החנוכי
הדיאלוג הוא באמת בדרג של מנהלים כלכליים.
היו"ר חיים כץ
והוא מתקדם?
שלי החנוכי
כן, בהחלט. יושבים פה גם משרד הבריאות, גם משרד האוצר וגם הקופה ואנחנו אומרים שהוא מתקדם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נוכל לסיים אותו בשלושה השבועות הקרובים? עד סיום המושב?
שלי החנוכי
אנחנו מקווים. אני מניחה שבכוחות משותפים, כי העקרונות כבר נמצאים, צריך לסגור עוד כמה דברים. אם אתה תרצה, אנחנו נוכל תוך תקופה מסוימת להביא דוח בפני הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אם זה לשביעות רצון שני הצדדים, אני מאוד אשמח.
אורלי לוי אבקסיס
כמה חברים יש לכם עכשיו בדירקטוריון?
שלי החנוכי
בדירקטוריון אצלנו יושבים היום 31 דירקטורים. בתיקון התקנון החדש, שייכנס לתוקף מן הסתם בוועידה הבאה, יש 20 דירקטורים.
היו"ר חיים כץ
למה כל כך הרבה?
שלי החנוכי
זו קופה גדולה ואנחנו חושבים---
אורלי לוי אבקסיס
אז גם הם פועלים בניגוד לחוק?
יצחק לוי
לפי המלצות המומחים---
היו"ר חיים כץ
תסלח לי אדוני.
יצחק לוי
אני עונה לה.
היו"ר חיים כץ
אל תענה.
אורלי לוי אבקסיס
חיים, אם יש הוראת חוק, אני רוצה להבין אם החריגה הזאת... הוא אמר שיש הוראות חוק, בגלל זה אצלם לא מתחלפים הדירקטורים.
יצחק לוי
לא הוראת חוק. כשתרשה לי, אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
למה כל כך הרבה?
שלי החנוכי
מכיוון שזו קופה גדולה. הרעיון של כל קופות החולים הוא שיהיה ייצוג ציבורי. לנו יש 1,800,000 מבוטחים ואנחנו חושבים שהייצוג הציבורי במוסדות המנהלים, במועצה ובדירקטוריון, חשוב שהוא יהיה משמעותי. אם אנחנו רוצים שיהיה 60% או יותר---
היו"ר חיים כץ
מה עלות דירקטור לשנה?
שלי החנוכי
אין עלות, אצלנו זה ללא תגמול.
היו"ר חיים כץ
אתם לא משלמים?
שלי החנוכי
לא.
היו"ר חיים כץ
טוב. כולם בהתנדבות.
שלי החנוכי
נכון.
רחל אדטו
אחרי החקיקה יכול להיות שזה גם ישתנה.
שלי החנוכי
נכון מאוד, החקיקה כן מכניסה שכר.
היו"ר חיים כץ
כמה?
שלי החנוכי
לא יודעת, לא כתוב.
היו"ר חיים כץ
זה כאילו חברה מספר אחת?
ימימה מזוז
לא, לא, אבל זה לא למטרות רווח, אז זה מדורג אחרת. בחברות ממשלתיות, כשזה לא למטרת רווח, אז זה לא מדורג כמו חברות למטרות רווח. זה שונה.
שלי החנוכי
כולם במכבי, גם לפני שעשינו תיקון של התקנון, אחרי בדיקה שעשינו מול ביקורת המדינה, כולם, אחד לאחד, עומדים בתנאי הכשירות של חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות.
היו"ר חיים כץ
31 זה בטח יותר מדי וגם 20 זה יותר מדי. אי אפשר לנהל דיונים ענייניים.
שלי החנוכי
קודם כל אפשר. אנחנו דוגמה. הכל אצלנו מוקלט ואנחנו העברנו את זה ואנחנו נשמח להעביר את כל הפרוטוקולים כדי שתראו.
אורלי לוי אבקסיס
מה הממוצע של המתייצבים ל---
שלי החנוכי
גבוה מאוד, 90% בערך. אנחנו נתנו את כל הפרוטוקולים, את כל הנוכחויות, והמציאות היא כזאת.
דן גיורא
כמה מלים על המצב במאוחדת. קודם כל דבר כללי. כל קופות החולים ב-93'---
היו"ר חיים כץ
המנהל הכללי שלכם לא דיבר?
דן גיורא
אני משלים. כל קופות החולים הגישו תקנון לאישור ב-98'. מ-98' עד היום שר הבריאות לא נקט שום צעד וזה לא בכדי. הוא היה בעצם יכול להסדיר את הכל, הוא לא נקט בזה מפני שיש הוראה בחוק שאם התקנון לא אושר, כל מינוי צריך לקבל אישור של השר. לשר היה נח מאוד להשתמש בזה שכל מינוי יעבור אישור השר ולכן הוא לא אישר את התקנון. לאחרונה קופת חולים מאוחדת, אני יודע שגם מכבי, יזמה בעצמה את שינוי התקנון. הכנסנו את רוב הדברים שהיו בהצעת החוק הזו, כולל כשירויות, ועדת איתור למינוי מנהל כללי. רוב הדברים שנמצאים בהצעת החוק הזו הוכנסו באופן וולונטרי לתיקון של תקנון מאוחדת והוגשו לאישור השר.

מה שקרה, שאנחנו בעצם בדיאלוג עם משרד הבריאות, כשהוא דורש תיקונים נוספים ואני מאמין שאנחנו בשלב שאנחנו נגיע להסכמה.

מה שרציתי לומר, הצעת החוק הזו, כמו שהיא היום, אני יכול להגיד בוודאות שהיא שערורייתית, מפני שהיא לוקחת גופים---
היו"ר חיים כץ
לא יכול להיות, אני לא יכול לשמוע דברים כאלה. לא יכול להיות שממשלת ישראל מגישה הצעות חוק ממשלתיות שערורייתיות. לא יכול להיות.
דן גיורא
אני בטוח שאתה השתמשת במלים יותר חריפות ממני, אבל אם אתה רוצה, אני אחזור בי מהמלה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מה למשרד המשפטים יש להגיד על העניין?
דן גיורא
רק רגע, תן לי לנמק.
היו"ר חיים כץ
מה למשרד המשפטים יש להגיד על העניין שנאמר פה שהצעת חוק ממשלתית היא שערורייתית?
דן גיורא
תן לי לנמק ואני אסביר.
היו"ר חיים כץ
בפעם האחרונה שהגשנו הצעת חוק, שר המשפטים אמר לי שהצעת החוק לבלימת שכר הבכירים יצאה לא ראויה, ופה אני שומע הצעה שערורייתית, אז אולי לא ראויה. אולי יצאה ממשרד המשפטים והאוצר הצעה לא ראויה.
טלי שטיין
אני לא מבינה את השאלה.
היו"ר חיים כץ
את לא מבינה את השאלה. טוב.
דן גיורא
מדובר פה על גופים פרטיים שיש להם רכוש, שיש להם חברים, ובא מישהו אחר וממנה להם את כל הדירקטוריון. זו הלאמה. אם זה יצליח, אפשר לרשום על זה פטנט עולמי. בואו ניקח עיריות, הממשלה מממנת עיריות, למה שלא תמנה את כל חברי העיריות?
היו"ר חיים כץ
את מועצת העיר היא ממנה.
מידד גיסין
אני יושב בוועדה פה בכל הדיונים כמייצג של החולים, אבל לשם הגילוי הנאות, אני רוצה לספר לוועדה, אני חבר המועצה של קופת חולים מאוחדת. הגשתי מועמדות בבחירות לפני כחמש שנים, נבחרתי בצורה דמוקרטית, גם באספה הכללית של---
היו"ר חיים כץ
אם היית צריך לעבור את ועדת שפניץ---
מידד גיסין
יכול להיות, אני לא נכנס, אני רק רוצה להסביר שאני חבר המועצה ולאחרונה גם הייתי חבר ועדת התקנון שהכינה את התקנון החדש, שהועבר כמובן למשרד הבריאות. יש מה לשנות ומה לשפר בתהליך הבחירה של חברי ההנהלות, הדירקטורים, וחברי המועצות בקופות החולים, למשרד הבריאות יש את כל הכלים גם לפקח על הקופות וגם לקבוע שינויים, אבל בהצעת החוק, כמו שהיא, אני רוצה להזכיר לכולם שבשלב הראשון הצעת החוק הציעה ש-60% מחברי הדירקטוריון ייבחרו, אחרי זה עלו ל-75%, היום ההצעה דורשת 100%, זאת אומרת, הולכים לנטרל לגמרי את המבוטחים מתוך האפשרות להיבחר ולהיות בתוך המוסדות המנהלים של הקופה.
אורלי לוי אבקסיס
חיים, אם אין ייצוג למבוטחים, אנחנו בבעיה גדולה.
יצחק לוי
אני רציתי להבהיר משהו. בשונה ממה שקורה במאוחדת, ששם הרכוש הוא אולי פרטי, בכללית הרכוש הוא ציבורי. אין בעלי מניות בקופת חולים, יש חברים.
דן גיורא
זה אותו דבר במאוחדת. איזה פרטי? למה אתה אומר דברים לא נכונים?
יצחק לוי
אמרת לא ראויה---
דן גיורא
זה של העמותה. אתה יודע את זה יפה מאוד.
יצחק לוי
אני לא יודע. אתה הצגת את הדברים בצורה שאני הבנתי אותה אולי לא נכון, אבל אני אספר מה בכללית. בכללית החברים הם מאה אחוז מבוטחי הקופה, זה לא שייך לשום גורם פרטי. אם פעם חשבת שזה שייך להסתדרות---
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גם הישיבה הזאת, כמו יתר הישיבות היום, תם ולא נשלם. מאוד רוצה לקוות שהקופות עצמן יגיעו להסכמות עם משרד האוצר ומשרד הבריאות ויביאו לנו דבר מושלם ואנחנו לא נצטרך להחליט עבורכם. אני בטוח שטובת המבוטחים לנגד עיניכם ואתם תעשו את הדבר הטוב ביותר, תחת לחצי האוצר, להוציא את המוצר הכי טוב שניתן, שתוכלו לתפעל את המערכות שלכם כמו שצריך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים