ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2010

תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים)(תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים