ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2010

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, בדבר הפחתת גובה האגרה לבחינה באנגלית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

6.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 286
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ד בתמוז התש"ע (6 ביולי 2010), שעה 8:45
סדר היום
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, בדבר הפחתת גובה האגרה לבחינה באנגלית
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – היו"ר
מוזמנים
עו"ד רון חלפון

- לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יצחק רז


- החוקר הראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבישי פדהצור

- סגן יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

גדי רגב


- ראש מטה תעופה, רשות התעופה האזרחית

רננה שחר

- יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

עמיר שלום

- מנהלת תחום רישוי עובדי טיס, רשות התעופה האזרחית

יואב בראל

- מנהל תחום תקינה מבצעים, רשות התעופה האזרחית

רן בג


- ראש תחום תעופה ספורטיבית, רשות התעופה האזרחית

אילון טל

- ראש אגף פיקוח ובקרה, רשות שדות התעופה

רינה פאר

- משנה ליועץ המשפטי, רשות שדות התעופה

מיכה פרלמן

- אגף תקציבים, משרד האוצר

מאור שטיינמן

- מחלקת ביטוח כללי אגף שוק ההון, משרד האוצר

יערה למברגר

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רויטל קסטרו

- מנהלת תחום תשתיות תחבורה, משרד הפנים

פקד יעל אהרונוביץ
- ק' מדור תחקירים במשטרה, המשרד לביטחון פנים

סא"ל יהורם מזרחי
- חיל האוויר, ראש ענף תעבורה

קמ"ש אריאל סימון
- מפקדת פרקליט צבאי, ק' ייעוץ ליועמ"ש חיל האוויר

עו"ד רוני סטבקובסקי
- עו"ד בלשכה המשפטית, אל-על

עומר שלו

- יועץ משפטי ומזכיר חברת אל-על

דוד גורודצקי

- חבר ועד אגודת התעופה הכללית

אודי זהר

- יו"ר קלוב התעופה

עמרי טלמון

- מנכ"ל קלוב התעופה

אברהם קמחי

- חבר הנהלת קלוב התעופה

עו"ד גלעד קפלנסקי
- נציג אגודת פקחי הטיסה

ד"ר בנימין קלנר

- רופא, החברה הישראלית לרפואה תעופתית

בועז חטיבה

- יו"ר איגוד הטייסים

גדי אריאל

- חבר מועצה, איגוד הטייסים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, בדבר הפחתת גובה האגרה לבחינה באנגלית
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010. מי יציג את הנושא?
גדי רגב
בוקר טוב. ארגון התעופה העולמי IKO כופה על כל 192 המדינות החברות בו לבצע מבחני ידע בשפה האנגלית החל ממרץ 2011. המבחן הוא מבחן ידע בסיסי באנגלית תעופתית, על פי פרמטרים של IKO.

כל התקנות הרלוונטיות לנושא של החלת החובה, הצורך בבחינות וגם האגרה הועלו לאישור הוועדה ב-17.3.2010 ואושרו. במסגרת אישור זה נקבעה אגרה של 700 שקלים למבחן. האגרה הזאת נקבעה על פי כל מיני פרמטרים, בעיקר בחינת עלויות ממוצעות בחו"ל. במועד האישור בוועדה עדכנו שאנחנו באמצע תהליך של מכרז לנושא הזה, והבטחנו שבמידה שיהיה שינוי משמעותי בעקבות המכרז נחזור לוועדה. המכרז התפרסם, אנחנו מבקשים את אישור הוועדה להוריד את המחיר מ-700 ל-540 שקלים. הסיבה שביקשנו את זה בדחיפות זה שכדי שתהליך הבחינות ייגמר וכל עובדי הטיס יהיו כשירים במרץ 2011 אנחנו צריכים להתחיל בזה מיידית, ואכן התהליך אמור להתחיל בשבוע הבא.

לכן אנחנו מבקשים, באופן ספציפי וייחודי, את האישור הזה.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. תקראי את התקנות ונצביע.
רננה שחר
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12 לחוק רשות התעופה האזרחית , התשס"ה – 2005, אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנה 21א לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009, במקום 700 שקלים חדשים יבוא 540 שקלים חדשים. 2. תקנות אלה יחולו על בקשות שהוגשו לאחר יום פרסומן".
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, יש למישהו הערות? אני מבין שלא מתנגדים לזה. מי בעד התקנות? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

התקנות אושרו.
היו"ר יצחק וקנין
התקנות אושרו. אני נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה 9:00.

קוד המקור של הנתונים