ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2010

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת

29.06.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 101
מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, י"ז בתמוז, התש"ע (29 ביוני, 2010) בשעה 11:00
סדר היום
הצעות לתיקון תקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

רחל אדטו
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ

אריה זוהר – משנה למזכיר הממשלה

ליאור נתן – סגן למזכיר הממשלה

פרח לרנר – יועצת רוה"מ לקשר עם הכנסת

עמליה רבינוביץ
רונית חיקין

לימור ברמן – מנהלת סיעת קדימה

סהר פינטו, יועץ משפטי, סיעת קדימה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
דרורה רשף, לאה קיקיון
הצעות לתיקון תקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
שלום לכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו עוסקים היום בהמשך תיקון התקנון. אנחנו נמצאים בחלק ד'- כלים פרלמנטריים, והמטרה היא להשלים היום את הנושא של הפרק השלישי, של השאילתות. על רובו כבר עברנו, גם בהקראה, וחלקו – עדיין צריך לעבור עליו בהקראה. אני מציע שארבל תסקור את השינויים והתיקונים שנעשו ביחס למה שהונח בפנינו בפעם הקודמת, כאשר הטמענו בפנים את ההערות שקיבלנו, גם ממזכירות הממשלה, גם מיועצת ראש הממשלה, פרח לרנר, גם מהשר גלעד ארדן, שישבתי אתו, וכמובן מסיעת קדימה, ממנהלי הסיעות, וניסינו להגיע לנוסח שמבטא את כל מה שהוסכם, ושהוצא ממנו, כמובן, כל מה שלא הוסכם על פי הדרך והכלל שאנחנו נוהגים בכל הנושאים כאן.
ארבל אסטרחן
בעצם, עד סוף עמוד 4 קראנו, אבל הוכנסו פה שינויים בעקבות הישיבה הקודמת ובעקבות ההסכמות, אז אני אציין מה הם השינויים.


נתחיל בעמוד הראשון. קודם כל, בסעיף 1(א), יש כאן איזושהי הבהרה שחשבנו להוסיף, להבהיר שמי שיכול להגיש שאילתה זה חבר כנסת שאינו שר או סגן שר, כפי שזה נאמר במפורש לגבי חקיקה, לומר זאת גם כאן.


סעיף קטן (ה) בעמוד 2 מדבר על המכסות. יש פה חזרה למכסות הקיימות. מוצע שהסעיף הזה יחולק, הוא יגיד כך: שחבר כנסת יכול להגיש בכל מושב לא יותר מ- 30 שאילתות רגילות, 80 שאילתות ישירות, ויו"ר הכנסת יאשר לכל ח"כ בכל מושב לא יותר משתי דחופות. המספר הזה היום לא קיים, כפי שהוא בתקנון, אבל הבנתי שכך זה יוצא לאור ההגבלה של - -
רוחמה אברהם בלילא
כמה זה היום?
ארבל אסטרחן
38 זה מה שקיים.
ירדנה מלר הורוביץ
הכוונה הלא כתובה היתה באמת 2, אבל בפרקטיקה, במעשה, זה יותר.
רוחמה אברהם בלילא
בין 2 ל-4 נאמר לי.
ירדנה מלר הורוביץ
אני חושבת שאולי אפשר אפילו להעלות את זה ל-4. כי גם היום זה כבר - -
עמליה רבינוביץ
יש. היו מקרים של 4.
ארבל אסטרחן
יש ליו"ר הגבלה חוקית שלא יותר מ-4 בשבוע, אז פה, גם אם זה ייצא יותר הוא לא יוכל לאשר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יאשר, גם אם הוא יכול, עד 4, אבל - -
רוחמה אברהם-בלילא
אבל 4 זה סביר.
היו"ר יריב לוין
איפה ההגבלה של 4 מופיעה?
ארבל אסטרחן
בסעיף של השאילתות הדחופות.
היו"ר יריב לוין
אז אפשר להפוך את זה ללא יותר מ-4, כמובן – בכפוף לכך שלא תהיה חריגה מהמכסה השבועית.
קריאה
אי אפשר לקחת – מישהו ממישהו?
היו"ר יריב לוין
לא. זה כלל בכל השאילתות, תמיד.
ארבל אסטרחן
המזכיר ינהל רישום. המכסה הזו תתעדכן – פה יש איזה שינוי בנוסח, למרות שדיברנו על זה בישיבה הקודמת. מכסת השאילתות תתעדכן עם אישור השאילתה על ידי היו"ר. כלומר, שאם הוא החליט ששאילתה היא פסולה או אחרי שזה עבר לשר השר אמר שהוא לא יענה עליה כי היא פסולה, זה לא יבוא במניין.


לשאלתה של חברת הכנסת – המכסה האמורה בסעיף קטן זה איננה ניתנת להעברה בין חברי הכנסת.


אחר כך – סעיף קטן (ו), דיברנו עליו בפעם הקודמת - -
סהר פינטו
יש לי שאלה לגבי הניסוח שיושב ראש הכנסת יאשר לכל חברי הכנסת. למה זה לא מנוסח כמו שאילתה רגילה - -
היו"ר יריב לוין
כי יש לו סמכות לפסול, בגלל שיש לו 4. נניח שהוגשו 6, אז הוא יכול להחליט שהוא מאשר 4 מסוימות.
ירדנה מלר הורוביץ
בכל שבוע מגישים עד ה-12-15 והוא בוחר.
סהר פינטו
זה בסדר. זה גם הוגדר בהמשך במקום הרלבנטי לדיון בשאילתות דחופות. האם יש 4 שהיושב ראש יכול מתוך זה להגיד - -
ארבל אסטרחן
לח"כ יש יותר מ-4. הוא יכול. אתה יכול להגיש בשבוע מסוים והיו"ר יבחר 4 אחרות, אז שלך לא תאושר, בעוד ששאילתה ישירה, אם אתה מגיש – הוא לא יכול - -
היו"ר יריב לוין
התשובה היא – כן.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שיהיו ח"כים כי לא יהיו להם 4 כי המכסה הכללית היא - -
סהר פינטו
זה בסדר, בזה מטפל הסעיף שנוגע לזה. אני מדבר על הסעיף שנוגע במכסות.
היו"ר יריב לוין
אני אומר: ה-4 זה עד. לא בהכרח היושב ראש יאפשר לחבר כנסת לנצל את כל ה-4, בסיטואציות מסוימות.
סהר פינטו
אז השאלה היא האם זה נגזר רק מזה שאין לו באותו שבוע כי זה סעיף - - כי אם כן, זה מוסדר שם. לכן צריך לכתוב 4 - - -
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא ייגזר משם. אני אגיד לך מה יקרה. אני אגיד לך מה יקרה. אני אומר משהו תיאורטי, אבל הוא לא תיאורטי, לדעתי הוא גם מאד מעשי. כל חבר כנסת אומר לעצמו: אני אשמור לי שאילתה אחת ל-3 השבועות האחרונים, אם אני אצטרך משהו. ואז נוצר מצב שב-3 השבועות האחרונים פנו כולם עם שאילתות, הוא מוגבל ב-4 וברור לגמרי שיש לו רק 12 לחלק ב-3 שבועות, וזהו. כלומר, יהיו חברי כנסת שלא יוכלו לנצל את המכסה, אין מה לעשות.
סהר פינטו
אז אתה יכול לכתוב: עד 4 שאילתות. ברגע שאתה מכניס את זה פה, בנפרד מאותם שיקולים שיש לעניין של ההגבלה של 4 בשבוע, זה נראה כאילו היושב ראש יכול עכשיו, בתחילת מושב, להחליט – אני, במושב הזה לכל חבר כנסת נותן שאילתה אחת, וזהו. לכאורה, הסעיף הזה מאפשר.
היו"ר יריב לוין
נכון, אבל זה המצב הקיים.
ארבל אסטרחן
אם הגשת משהו, וכל מה שהגשת לא דחוף, הוא לא יאשר לך אף שאילתה.
היו"ר יריב לוין
זה השיקול שלו, זה המצב הקיים.
ארבל אסטרחן
ב
סעיף קטן (ו) מדבר על סמכות היו"ר לשנות שאילתה, להתאימה להוראות התקנון והתקדימים, והחלטתו סופית בעניין. סעיף קטן (ז – הסמכות של היו"ר לפסול שאילתה, לפי הסעיף הבא שהוא סעיף השאילתות הכפולות. סעיף קטן (ח) מדבר על כך שישימו לב – המזכירה ומי שעובד אתה שמוצע כאן שכל שאילתה שנכללת בסדר היום, כלומר, גם רגילה וגם דחפה – תימסר הודעה על הכללתה בסדר היום לפחות 24 שעות לפני פתיחת הישיבה.
היו"ר יריב לוין
שזה מאד חשוב כי חלק מהמלחמה - -
רוחמה אברהם בלילא
זה שינוי לסנקציות שיבואו אחר כך.
ירדנה מלר-הורוביץ
אני רק רוצה להזכיר שבזמנו, הכלי של שאילתה דחופה, אחד התנאים היו שלא מפרסמים אותה ומשאירים אותה עד יום רביעי בבוקר.
היו"ר יריב לוין
הורדנו את זה. את הפרסום הורדנו. זה נראה לי ארכאי לגמרי.
רונית חיקין
אם תהיינה שאילתות ביום שני אז תודיעו לח"כים ביום ראשון?
ירדנה מלר-הורוביץ
כן. בהחלט.
עמליה רבינוביץ
רציתי לשאול עוד דבר. על שאילתות דחופות – הרי עד יום רביעי בבוקר - -
עד כמה שאני יודעת, שאילתות דחופות אסור לפרסם לפני יום רביעי בבוקר.
היו"ר יריב לוין
ביטלנו את זה.
עמליה רבינוביץ
זאת אומרת – ביום שלישי, אין שום בעיה לפרסם.
היו"ר יריב לוין
אין שום בעיה.
רוחמה אברהם-בלילא
אם הוחלט על זה ביום שני, ממילא – הרי - -
היו"ר יריב לוין
נכון. זה ארכאי לגמרי.
ירדנה מלר-הורוביץ
זה משנת 97, שרצו לתת עוד עניין ו - -
ארבל אסטרחן
כל שאילתה שנענית במליאה, זאת אומרת – דחופה ורגילה, מוסרים הודעה לכנסת 24 שעות לפני פתיחת הישיבה. זאת אומרת – שביום שלישי עד 11:00 מודיעים מה הן השאילתות הדחופות של יום רביעי. ומי שמשיב זה השר או סגנו ובהסכמת חבר הכנסת או בנסיבות המצדיקות זאת – בהסכמת היו"ר, הוא יכולל היות מיוצג על ידי שר אחר, כלומר –לא סגן שר אחר.


ואז סעיף 2 דיבר על שאילתה פסולה. לא שינינו. רק בסעיף קטן (ג) - מה האפשרויות של שר לא להשיב בגלל תוכן השאילתה. היום זה מחולק לכמה סעיפים, אז איחדנו את זה לסעיף אחד: "(ג) סבר שר כי שאילתה שהופנתה אליו פסולה לפי סעיף זה...." – כל מה שמופיע ב- 2(א), "שאילתה לא תכיל..." וכו' – "...כי יש בתשובה לדעתו כדי לפגוע...., במקום "בענייני המדינה" כפי שכתוב היום, אמרנו: "..בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, או בעניין כלכלי חיוני שלה, או לשם הגנה על פרטיותו של אדם או על זכות או חיסיון שבדין, יודיע ליו"ר הכנסת כי הוא מסרב להשיב עליה ואת הסיבה לסירוב; יושב ראש הכנסת יחליט בדבר, לאחר שנתן לחבר הכנסת השואל הזדמנות להשמיע את דברו; החלטת היושב ראש תהיה סופית." זאת אומרת, בסופו של דבר אם שאילתה תיענה או לא זה היושב ראש, ולא השר.


ועכשיו יש לנו שלושה סעיפים של שאילתה רגילה, דחופה וישירה. בשאילתה הרגילה – אז פה יש חזרה למועדים, צריך לשים לב ל – 3(ב). 21 יום. אין פה אפשרויות הארכה. הוא צריך או להשיב או להודיע על סירוב. וב-(ג), בעקבות מה שאמרו פה נציגי הממשלה – היו"ר יקבע את המועד בתיאום עם השר הנשאל ויודיע עליו לחבר הכנסת.


ב- (ד) זה אחד החידושים הגדולים בנוסח הזה – "נעדר חבר הכנסת השואל באולם המליאה בעת שנקרא השר להשיב על השאילתה שהגיש, לא ימסור השר את תשובתו..." – זאת אומרת. אין יותר תשובות לפרוטוקול, וחבר הכנסת לא יורשה להגיש שאילתה באותו נושא באותו מושב. "ואולם, רשאי חבר הכנסת להודיע למזכיר הכנסת לא יאוחר משעתיים לפני פתיחת הישיבה שבה אמורה להימסר התשובה לשאילתה, כי הוא מבקש שמועד מתן התשובה לשאילתה ייחדה, ויושב ראש הכנסת יקבע מועד חדש בהתאם, בתיאום עם השר הנשאל".
אריה זוהר
שיודיעו גם לשר שיש בקשה על הדחייה.
רוחמה אברהם בלילא
זה בסדר, מודיעים.
ירדנה מלר הורוביץ
זה בא למנוע מצב שהשר מחכה עד סוף הישיבה ובסוף כולם הלכו הביתה ולא הודיעו, אפילו.
קריאה
זה קורה?
היו"ר יריב לוין
כן, כל הזמן. המון, אפילו.
רוחמה אברהם בלילא
אני, ברמה העקרונית, מסכימה עם הסיטואציה שאנחנו צריכים באמת לשפר את המגנון הזה שקוראים לו שאילתות, במיוחד כאשר השר עונה והמליאה ריקה, מה גם שזה בסוף היום. אני לא סבורה שהסוגיה שהשר לא ימסור את תשובתו היא נכונה במקרה הזה, משום שהשאילתה היא ציבורית. יש עניין לציבור לדעת, וכל שכן כאשר נעשית עבודה מקצועית מטעמו של השר. פקידים עבדו על זה, בזבזו על זה שעות. אז מה עשינו? הענשנו את כל העולם, גם את הציבור.
היו"ר יריב לוין
אז מה נעשה? איזו סנקציה תהיה?
רוחמה אברהם בלילא
אני מציעה שזה כן יישאר לפרוטוקול. אני מסכימה עם הסנקציה כלפי חבר הכנסת, זה בסדר, אבל לא להעניש את כולם.
היו"ר יריב לוין
אז מה הסנקציה?
רוחמה אברהם בלילא
הסנקציה זה שהוא לא מוסר את זה לפרוטוקול, שזה נשאר, את זה – לציבור, תשאיר את זה, אבל הסנקציה היא שחבר הכנסת לא יכול להגיש שאילתה באותו נושא עד סוף המושב.
ארבל אסטרחן
אם נמסרה תשובה, אז למה שהוא יגיש עוד שאילתה?
היו"ר יריב לוין
אם הנושא הוא כזה ציבורי וכזה חשוב, אז תמיד גם חבר כנסת אחר יכול להגיש את השאילתה ותמיד אפשר גם לשלוח מכתב, ותמיד אפשר גם לבקש מהשר להתנצל ולהגיד לו – תשמע, טעיתי, לא יכולתי, קרה לי משהו, אנא שלח לי את התשובה שלך. זה לא בשמים. אנחנו הגענו לאיזושהי מערכת של איזון שהמטרה שלה היא להבטיח שני דברים: שמצד אחד תיפסק התופעה הזו ששרים יושבים פה בלילה ואחר כך כל השאילתות הולכות לפרוטוקול, המליאה ריקה וזה נראה ביזיון, ומצד שני להבטיח גם במצב ששרים יענו בזמן לשאילתות. ואני חושב שאיזון הסנקציות הזה שעבר פה את כולם, זאת אומרת, בהתייעצות עם הסיעות, בהתייעצות עם הממשלה, ועם הצוות המקצועי של הממשלה ועם מזכירת הכנסת והיועץ המשפטי, וכל המערכת - -
רוחמה אברהם בלילא
היה צריך להעלות את זה מבחינת הנושא עצמו.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שאנחנו ננסה, זה לא מעניש את הציבור. אין ספק שאם יש מצב שאדם זקוק לתשובה לשאלתה מסוימת, גם אם זה קרה, אז הוא יוכל לבקש מחבר כנסת אחר שיגיש את השאילתה, יש הרבה מאד דרכים.
קריאה
יש לו שעתיים לבטל.
היו"ר יריב לוין
כשחבר כנסת שואל שאילתה על איזשהו אירוע שקרה, אני לא יודע איפה, וזה עד כדי כך לא מעניין אותו שהוא אפילו לא טורח לבוא ולא טורח שום דבר - -
רוחמה אברהם בלילא
יש את המנגנון הזה של השעתיים וזה בסדר. ונניח שקורה משהו בפרק הזמן הזה של לפני השעתיים ואם חבר הכנסת מתאם עם השר, כלומר – בהסכמת השר, שחבר הכנסת אמור להיעדר, נניח מאיזושהי סיבה אישית מיוחדת, ויש תיאום מלא עם השר שהשר יהיה מוכן להשיב לפרוטוקול – את זה אפשר?
היו"ר יריב לוין
את זה, אם אתם מסכימים, אפשר לקבל. אני לא רואה בזה בעיה. זה אפשרי. שתהיה, בהסכמה מראש - -
קריאה
תשובתו תינתן לו אישית.
ירדנה מלר הורוביץ
הוא יענה על זה במועד אחר. במועד שהשר - -
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה למה לסבך. ההסדר פה הוא מאד פשוט, מאד קל. הוא קובע דיכוטומיה מאד פשוטה, הוא נותן מנגנון ממש עד הרגע האחרון, כמעט, שמאפשר לחבר כנסת להודיע – נבצר ממני, יש לי איזושהי בעיה. הרי ברור שאם יהיה מקרה אנושי שמישהו הרגיש לא טוב במהלך הישיבה, אז יאפשרו לו לקבל את התשובה במועד אחר או ימסרו לו אותה, ביד. אני מציע שננסה את זה.
רונית חיקין
למה שלא ניתן לשר אץ שיקול הדעת - -
היו"ר יריב לוין
לא. בשום אופן לא. מה, את שיקול הדעת אם לענות או לא?
רונית חיקין
אבל יכול להיות שהשר חושב שיש כאן עניין ציבורי חשוב.
היו"ר יריב לוין
אז שישלח מכתב עם השאילתה לחבר הכנסת. בואו, רבותיי, המטרה היא ליצור מצב שלא אם מישהו הוא חבר של השר אז השר כן עונה לו לפרוטוקול ואם לא – אז לא.
ירדנה מלר-הורוביץ
אני אגיד לך למה היא מכוונת: קרה לנו לא אחת בשעת שאלות שאישרנו שאלות, השר בא ובאמת הקדיש מזמנו, ואז, חבר הכנסת ששאל את השאלה לא היה, והשר אמר: חבר הכנסת איננו, אבל יש לי תשובה ודווקא הייתי מעוניין לקרוא אותה.
היו"ר יריב לוין
הכל יכול להיות. האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אתם רוצים להתחיל לסבך את זה, ושלשר תהיה אפשרות לענות איפה שהוא רוצה, ואחר כך יתחילו טענות שהשר עונה ל- X ולא ל – Y כי איתו הוא חבר? אז אם זה חשוב לשר וחשוב לחבר הכנסת – שישלח לו את הדבר הזה בדואר. יש לו אפשרויות רבות אם זה באמת כל כך חשוב לו. אני לא מציע להתחיל לסבך את זה. הגענו פה למשהו שאני חושב שהוא פשוט, הוא ברור, גם יהיה ברור לכולם. גם חשוב שההסדרים יהיו פשוטים. אנשים יידעו בדיוק איפה הם חיים, מה הם צריכים לעשות.
ארבל אסטרחן
אז (ד) מדבר על מה קורה אם חבר הכנסת נעדר, עם אפשרות להודיע מראש.


"(ה) לא השיב השר הנשאל על השאילתה במועד שקבע יושב ראש הכנסת, רשאי חבר הכנסת השואל לבקש מיו"ר הכנסת כי ינהגו בשאילתה כבשאילתה דחופה, והתשובה תימסר בישיבת הכנסת ביום ד' הסמוך לאחר היום שבו היה השר אמור להשיב כאמור, נוסף על השאילתות שאישר יו"ר הכנסת לפי סעיף 4(ב)."
היו"ר יריב לוין
זה הצד השני של סעיף (ד).
רונית חיקין
זה אומר שאחרי 21 יום יש אפשרות לשאילתה דחופה?
היו"ר יריב לוין
נכון מאד. בוודאי.
רוחמה אברהם בלילא
איפה כתוב שזה לא גורע מה-4 השבועיות?
ארבל אסטרחן
זה לא גורע מה-4 השבועיות.
עמליה רבינוביץ
ישנם משרדים שמקבלים כל שבוע באופן קבוע מספר מסוים של שאילתות. מ-2 עד-7. זאת אומרת שהשר הזה אמור להגיע כל שבוע כדי - -
היו"ר יריב לוין
לא. הוא יכול לרכז אותם ולבוא פעם בשלושה שבועות.
עמליה רבינוביץ
אבל יהיו שאילתות שזה יעבור 21 יום.
היו"ר יריב לוין
אז נניח שהוא יגיד – אני, כל שבועיים מרכז. אז הוא יבוא פעם בשבועיים.
ירדנה מלר-הורוביץ
הוא יבוא אחרי 21 יום אחרים.
היו"ר יריב לוין
לא. אין מה לעשות.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שגם עולה מפה ש- עברו שלושה שבועות, היו"ר צריך לקבוע מועד.
היו"ר יריב לוין
כן, למעשה יש לו אפשרות לתת לו עוד כמה ימים. הוא יכול באינטרוולים של שלושה שבועות לקיים את זה, בלי שום בעיה. זה סביר.
ארבל אסטרחן
ב-(ו) יש שינוי – שחבר הכנסת יקרא את השאילתה הרגילה - -
היו"ר יריב לוין
שימו לב. שינוי נוסף שעשינו כאן שהוא שינוי חשוב – שחבר הכנסת השואל יקרא מהמקום המיועד את נוסח השאילתה, כדי שהדיון, אדם שצופה בדיון בטלוויזיה, יבין על מה מדובר, ולא סתם יקראו שם תשובות לאוויר. זה חסר היגיון, פשוט.
רוחמה אברהם בלילא
מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
והוא יכול לשאול שאילתה נוספת, דיברנו על זה.


(ח) קיים היום בתקנון, לא הכנסנו את זה בנוסח הקודם אלא רק בעקיפין, שחבר כנסת שהפנה שאילתה רגילה לשר רשאי להודיע לו באמצעות מזכיר הכנסת כי הוא מבקש שינהגו בשאילתה כבשאילתה ישירה. אבל המכסה – לא תשונה. זאת אומרת, זה לא שיורידו לו את זה מהישירה ויוסיפו - -
היו"ר יריב לוין
כדי שלא יהיה פה משחק.
ארבל אסטרחן
זה ירד לו מהרגילה אבל הוא יכול לבקש לקבל את התשובה בכתב.
עמליה רבינוביץ
זה קיים גם היום.
ארבל אסטרחן
ו-(ט) – ימי הפגרה לא יבואו במניין התקופות, אלא אם כן ביקש חבר הכנסת שינהגו בשאילתה כבשאילתה ישירה.
היו"ר יריב לוין
כן. זה המצב הקיים היום.
סהר פינטו
זה אמור להיות בתיאום עם היושב ראש אבל הוא יכול לתאם אתו גם עוד חודשיים להשיב?
היו"ר יריב לוין
כן.
סהר פינטו
זה קצת מעקר את כל ה - -
ארבל אסטרחן
סומכים על היו"ר שישמור על המוסד.
ירדנה מלר-הורוביץ
בדרך כלל היו"ר מאד מקפיד על זה. היו"רים לדורותיהם, מאד משתדלים.
היו"ר יריב לוין
אף אחד לא ייתן לעשות פה צחוק, שהתשובות יהיו - -
ארבל אסטרחן
אין ספק שליו"ר יש תפקיד פה לעמוד על זה שיינתנו תשובות.


עד כאן דיברנו בישיבה הקודמת ואמרתי מה השינויים שהוספתי בעקבותיה. עכשיו נשארו לנו סעיפים 4 ו-5 שעליהם עוד לא דיברנו, שהם שאילתה דחופה ושאילתה ישירה.
היו"ר יריב לוין
ולמעשה, בהם אין שינויים של ממש, זה יותר הכנסה שלהם לתקנון והסדרה שלהם בצורה - -
ארבל אסטרחן
הם בעצם לא היו בתקנון עד היום, הם היו בהחלטה של ועדת הכנסת שהיא כבר לא בתוקף. אז מעבר לשינויים יש גם חשיבות רבה לעשות סדר בסעיפי התקנון.
אז לגבי שאילתה דחופה
"4 (א) שאילתה דחופה לא תכיל יותר מארבעים מילים". כפי שקיים גם היום.


"(ב) יושב ראש הכנסת יאשר מדי שבוע את השאילתות הדחופות שלהן תימסר תשובה באותו שבוע, והוא רשאי לאשר עד ארבע שאילתות דחופות בשבוע.


(ג) תשובה לשאילתה דחופה תימסר בפתח ישיבת הכנסת ביום ד', כאמור בסעיף 25(ג)...." – שזה הסעיף שבו אמרנו מה יפתח את הישיבות: יום שני-אימון, יום שלישי-נאומים בני דקה, יום רביעי-שאילתות – "...ואולם רשאי השר הנשאל להקדים או לאחר את תשובתו בהסכמת חבר הכנסת השואל ויושב ראש הכנסת; יושב ראש הכנסת רשאי לדחות את מועד התשובה לשאילתה דחופה בנסיבות שבהן הדבר מתחייב כאמור בסעיף 25(ה)" – שזה מהסעיפים החדשים שנקבעו פה, שמאפשר ליו"ר לסטות מסדר היום בימים ב', ג', ד' – אמרנו שהוא רשאי לקבוע סדר יום שחורג מהכללים בנסיבות שבהן הדבר מתחייב, לרבות בשבוע שבו לא מתקיימות שלוש ישיבות רגילות של הכנסת, בשבוע שבו הכנסת דנה בהצעת חוק התקציב ובשבוע האחרון של הכנס. אז גם כאן, עם השאילתות הוא יכול לשחק, במקרים האלה.


"ד) שאילתה דחופה שהוגשה ליושב ראש הכנסת עד השעה 12:00 ביום ב'...." – זה כתוב היום, ורציתי לשאול אם זה באמת - -
רונית חיקין
עד 11:00
ארבל אסטרחן
אני חושבת שכתוב 12:00.
עמליה רבינוביץ
כתוב 12:00 אבל הבעיה היא טכנית. ב- 12:00 מתחילה הנשיאות וזה מתנגש מבחינת הזמנים.
ארבל אסטרחן
היום כתוב 12:00. אם נעשה את זה 11:00 זה בסדר?
קריאה
כן, בהחלט בסדר.
ארבל אסטרחן
לא, זה הגיוני. אז אוקי אם הוגשה ליו"ר עד שעה 11:00 ביום ב', ואושרה על ידיו, כאמור – "תועבר לשר הנשאל בו ביום, והוא ישיב עליה באותו שבוע, אלא אם כן הודיע ליושב ראש הכנסת בהודעה מנומקת כי הדבר נבצר ממנו; יושב ראש הכנסת רשאי, במקרים מיוחדים, להעביר שאילתה לשר שעליה ישיב באותו שבוע כאמור, גם אם הוגשה עד השעה 12:00 ביום ג'". זה בסדר?
היו"ר יריב לוין
זה המצב הקיים, כן.
קריאות
· - -
ארבל אסטרחן
אבל לשר צריך לתת זמן, בכל זאת הוא משיב למחרת.
עמליה רבינוביץ
לכן אם תגישי את זה בשעה 17:00, זה קצת - -
ארבל אסטרחן
12:00 זה בסדר.


"4 (ה) יו"ר הכנסת לא ישאר שאילתה דחופה בנושא שהועלה בשאילתה דחופה בארבעת השבועות הקודמים ולא יאשר יותר משאילתה דחופה אחת באותו נושא באותו שבוע.


(ו) יושב ראש הישיבה יודיע את מספר השאילתה שעל סדר היום ואת שם חבר הכנסת השואל; חבר הכנסת השואל יקרא מהמקום המיועד לכך באולם המליאה את נוסח השאילתה הדחופה כפי שאישר יושב ראש הכנסת; תשובת השר תימסר במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות"


אני חושבת שבשאילתה רגילה לא הגבלנו את השר ופה מגבילים. זה קיים גם היום אז השאלה היא מה רוצים.


"(ז) נעדר חבר הכנסת השואל מאולם המליאה בעת שנקרא להקריא את השאילתה או בעת שנקרא השר להשיב עליה...." - - -
היו"ר יריב לוין
אני מציע להגביל ההגבלה על זמן התשובה של השר.
רוחמה אברהם בלילא
לא לא לא. שיהיה את המנגנון הזה. היושב ראש יעשה - -
ארבל אסטרחן
אני רק מזכירה שברגילה לא הגבלנו.
היו"ר יריב לוין
אנחנו בדרך כלל לא מגבילים שרים בכלל. אז למה דווקא פה?
ארבל אסטרחן
הרעיון הוא שיהיה איזה משהו מהיר כזה, בפתח הישיבה. א אמרנו שבסעיף (ז) נאמר שאם חבר הכנסת נעדר, לא ימסור השר את תשובתו.


"(ח)חבר הכנסת השואל רשאי, אחרי ששמע את התשובה, לשאול מהמקום המיועד לכך באולם המליאה שאלה נוספת במסגרת זמן שלא תעלה על דקה אחת, ובלבד שתא נובעת מתוכן התשובה".
רונית חיקין
אני רוצה להוסיף משהו בסעיף (ז). יוצא שבאותו שבוע, בעצם, אם השר לא ייתן את התשובה, יהיו בעצם רק שלוש שאילתות. זה יוצא כאילו ש - -
היו"ר יריב לוין
צודקת. מה נעשה, אבל?
מה נעשה?
ירדנה מלר-הורוביץ
גם היום זה קורה, שאנחנו מתוכננים ל-4 או 5 כי נדחף משהו מהשבוע שעבר - -
רוחמה אברהם בלילא
אני לא מסכימה עם העיקרון שכל שר יכול להקריא כל שאילתה.
רונית חיקין
למה לא?
ירדנה מלר-הורוביץ
אני אגיד לך למה לא- משום שאם אתה רוצה שאלה נוספת, והוא לא בקיא – הוא יגיד: אני יודע לקרוא את מה שכתוב לי.
רוחמה אברהם בלילא
רק השר הרלוונטי - -
קריאות
· - -
ארבל אסטרחן
פה, אגב, לא התייחסנו למצב שבו השר לא מגיע.


"(ט) לאחר שחבר הכנסת השואל השמיע את השאלה הנוספת, רשאי יושב ראש הישיבה לאפשר לשני חברי כנסת אחרים, שיהיו, ככל שניתן, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, לשאול מהמקום המיועד לכך באולם המליאה שאלה נוספת באותו נושא, במסגרת זמן שלא תעלה על דקה אחת לכל אחד מהם.


(י) השר ישיב לשאלות הנוספות במסגרת זמן שלא תעלה על דקה אחת לכל שאלה, ואולם רשאי הוא לסרב מהטעמים האמורים בסעיף 2" – שזה שאילתה פסולה.


"(יא) חרג חבר הכנסת או השר ממסגרת הזמן המוקצבת לו או מהוראות פרק זה, יפסיקו יושב ראש הישיבה, ויכול היושב ראש להורות לשר שלא להשיב על השאילתה או על שאלה נוספת".
עמליה רבינוביץ
אבל בפועל זה לא קורה.
ארבל אסטרחן
יש כלל כללי שחבר הכנסת צריך לפעול במסגרת – היו"ר אומר שיש לו דקה - -
רוחמה אברהם בלילא
זה לא משנה שזה לא רלוונטי, צריכה להיות איזושהי מסגרת שהיושב ראש יכול לנהוג בה, ושכתובה בתקנון. אני יושבת לא פעם בישיבה ותמיד נשאלת על פי איזה סעיף בתקנון כאשר חבר הכנסת רוצה - - ואם זה קיים וקיים בצורה ברורה, זה עושה רק סדר. זה על פי שיקול הדעת, ושיקול הדעת במקרה הזה – שייתן את המסגרת.
ארבל אסטרחן
יש לנו את הסעיף הכללי שעשינו בפרק החדש, של ההתנהגות, שאומר: חבר הכנסת ינאם ברשות יו"ר הישיבה ובמסגרת הזמן שהוקצבה לו. זאת אומרת, יש בהוראה הכללית על התנהגות במליאה סעיף כזה, אז אני לא יודעת באמת אם צריך להגיד את זה גם כאן, כי גם בחקיקה יש הגבלות זמן, אז גם שם נגיד?
היו"ר יריב לוין
אני מסכים, אבל – זה מקובל עלייך? כי הכנסנו סעיף כללי שנותן לכם את הכלי שם לקבל את כל ההחלטות האלה בכל מרווח שיקול הדעת.
ארבל אסטרחן
ההבדל פה זה שהוא יכול להורות לשר לא להשיב על השאילתה. זה, כאילו, חידוש. אבל תמיד היו"ר יכול לקרוא לחבר כנסת - -
היו"ר יריב לוין
אני מציע להוריד את זה. זה לא נכון שיהיה הסדר פרטני למה פה הוא כן יכול ולמה שם לא. לא הגיוני העניין.
ארבל אסטרחן
אז זה ירד, ואני רק מזכירה שבנושא של השאילתות הדחופות ירד גם הנושא, כמו שהזכירו פה קודם, ששאילתה אינה מותרת בפרסום - -
היו"ר יריב לווין
כן.
ארבל אסטרחן
וגם היה לנו סעיף בשאילתות הדחופות שאין לקרוא קריאות ביניים בזמן המוקצב לשאילתות דחופות. אז זה היה הסעיף של שאילתות דחופות, ועכשיו הסעיף של השאילתה הישירה. היות ובאחרים התחלנו במספר המילים אז פה זה מתחיל בכך ששאילתה ישירה אינה מוגבלת במילים. ומה שהציע היו"ר – שחבר הכנסת רשאי לצרף אליה מסמכים שונים.
היו"ר יריב לוין
זה, למעשה, הופך אותה למכתב רשמי.


(א) אינה מוגבלת במילים.
עמליה רבינוביץ
גם לשאילתה דחופה ורגילה אנשים נוהגים לצרף - -
ירדנה מלר-הורוביץ
כן, "קראנו בעיתון...", "מהעיתונות עולה...", או – "הגיע לידיי..." .
עמליה רבינוביץ
בגלל שהם כל כך מוגבלים במילים לפעמים ההסבר מאד חסר, ואז, כשאת מוסיפה איזשהו מסמך שמבהיר את העניין - -
ארבל אסטרחן
אז אולי צריך לעשות הוראה כללית שמותר לצרף לשאילתה מסמכים.
היו"ר יריב לוין
זה קצת בעייתי. אני מציע, תראו: אם אדם צירף מסמך והשר אומר שהוא מוכן לקבל את זה עם המסמך המצורף, אין בעיה. הכלל יהיה שלשאילתות הרגילות והדחופות, אין מסמכים. אני יכול להגיד שהגשתי כמות של שאילתות ולא צירפתי מסמך לאף אחת מהן, הבינו מה רציתי, וענו לי.
ירדנה מלר-הורוביץ
והבינו מה רצית וענו לך.
היו"ר יריב לוין
חוץ מפעם אחת שבאמת היתה בעיה.
עמליה רבינוביץ
אל"ף, זה עניין של ניסוח, וזו בעיה.
היו"ר יריב לוין
אני לא נגד שאפשר יהיה לצרף אבל אני לא רוצה לכפות את זה על השר.
עמליה רבינוביץ
אם מגבילים אנשים במספר מילים - יש המון אנשים שבשבילם 50 מילים זו מיטת סדום ענקית. זה בעייתי, ובאמת ישנם נושאים שמאד מאד קשה להסביר אותם ב-50 מילים. הם חושבים שמדובר רק בדברי ההסבר, וזה לא רק דברי ההסבר אלא כל השאילתה כולה. תלוי את מי אתה שואל. עוד פעם לא נתקלתי במקרה שאמרו לי – אני לא מוכן לקבל את המסמך.
היו"ר יריב לווין
לא, בסדר גמור. אז מי שירצה. אלא אם כן אתם אומרים לי שאתם מוכנים שייכתב בכל השאילתות שאפשר לצרף מסמכים מראש.
פרח לרנר
יש הרבה שאילתות שכתוב: "פורסם ב...." ויותר נוח שמצרפים את זה.
אריה זוהר
אין בעיה.
ארבל אסטרחן
אז אפשר בהוראה כללית.
היו"ר יריב לוין
כן, אפשר לעשות הוראה כללית שאפשר לצרף מסמכים.
ליאור נתן
שיצויין בגוף השאילתה שיש פה צירוף.
ארבל אסטרחן
אז יצורף מסמך וזה יצויין בגוף השאילתה, וזה לא יוקרא במליאה, כמובן.
היו"ר יריב לוין
ברור שלא.
ארבל אסטרחן
אגב, לא מצוין כאן שבשאילתה יש דברי הסבר.
עמליה רבינוביץ
לא, השאילתה עצמה מחולקת בצורה כזו – שיש פתיח, וזה דברי ההסבר. יש כותרת ויש את השאלות עצמן.
ארבל אסטרחן
אז שאילתה ישירה אינה מוגבלת במילים.


"(ב) השר הנשאל ישיב בכתב על שאילתה ישירה או יודיע על סירובו להשיב, בתוך 21 ימים מיום קבלת השאילתה, ואם התקבלה השאילתה בתקופת הפגרה – בתוך 30 ימים; העתק התשובה יימסר ליושב ראש הכנסת באמצעות מזכיר הכנסת.


(ג) עבר המועד האמור בסעיף קטן (ב) והשאילתה לא נענתה, רשאי חבר הכנסת השואל לבקש מיושב ראש הכנסת כי ינהגו בשאילתה כבשאילתה רגילה, ויראו לעניין זה את המועד האחרון שבו היה על השר להשיב לשאילתה, כמועד שבו קיבל אותה; השאילתה תונח על שולחן הכנסת לפני המועד שקבע יושב ראש הכנסת למתן התשובה במליאה ללא המסמכים שצורפו אליה'/
היו"ר יריב לוין
זה יהיה בהוראה הכללית.
עמליה רבינוביץ
אני יכולה לשאול משהו? זאת אומרת שיענו על השאילתה הישירה הזו במליאה, נכון?
קריאות
כן.
עמליה רבינוביץ
יש המון שאילתות, בעיקר שאילתות ישירות שיש בהן המון פרטים אישיים: שמות, תעודות זהות, מחלות – מה שאתה לא רוצה.
היו"ר יריב לווין
אז צריך לכתוב פה במפורש - -
ארבל אסטרחן
אפשר אולי לתת סמכות מחיקה.
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה פה להעיר משהו. העניין שלנו – מהקוד האתי, שפעם גם שוחחנו בעניין הזה, אנחנו מייצגים ציבור או בעיה כלל ציבורית. אנחנו לא הולכים ומחוקקים חוק פרסונאלי, אנחנו מעלים בעיה אישית, כל שכן בשאילתות. לפי מה שנאמר כאן, אני מבינה שחברי כנסת בוחרים לשאול שאילתה אישית את השר ולעשות את זה בצורה פומבית.
ירדנה מלר-הורוביץ
זה לא פומבית. זה הולך ישר אליו – זה לא עובר את המליאה.
רוחמה אברהם בלילא
אבל אני לא יודעת אם זה נכון לטפל בסוגיה כזו, בכלל. בשביל זה יש מחלקת פניות ציבור שיכולה לעשות את זה, זה יותר נכון לעשות את זה.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לתת לך דוגמה. אתה בא ואומר כך - -
רוחמה אברהם בלילא
אם זו בעיה פרטית שמצביעה על בעיה ציבורית --
היו"ר יריב לוין
בדיוק. התקבלה פניה של אזרח על הטיפול בבן שלו במקום כזה וכזה – ומצורף החומר הרלוונטי – זה בדיוק מתאים למסלול של שאילתה ישירה, ואין ספק שזה באמת נכון, זה לא מתאים שזה יעבור למליאה. אז לפי דעתי יהיה צריך לכתוב פה - לבקש מהיושב ראש כי ינהגו כבשאילתה רגילה, אבל הבקשה תאושר רק במידה והיא עומדת בכללים של שאילתה רגילה, שהגדרנו אותה.
ארבל אסטרחן
· שם שאפשר למחוק - -
היו"ר יריב לוין
אני לא רוצה להיכנס לזה, יהיה ויכוח מה מוחקים. אני בעד שהחיים יהיו פשוטים. או שאפשר לעשות את זה רגילה או שלא. בלי דרכי ביניים. יש לנו ברגילה את כל העקרונות, שהיא לא תכיל מידע פרטי וכל הדברים האלה. אז זה ילך לשם בדיוק על פי אותו עיקרון.
ארבל אסטרחן
נכון. אז אמרנו – פרטים אישיים - - לשאילתה ישירה. כי ינהגו בשאילתה רגילה ובלבד שאין בו פרטים - -
היו"ר יריב לוין
· - האסורים, לפי - - לא חשוב הניסוח, זה טכני.
רונית חיקין
יש לי שאלה, אם הישירה הפכה לרגילה. גם הרגילה לא נענתה במליאה - היא תהפוך ל - -?
היו"ר יריב לוין
כן. מה לעשות. עד שיהיו תשובות. אני מבטיח לכם: זה לא יקרה. יהיה סשן אחד של מצעד שרים, יום רביעי הארוך, יקראו לזה, ובזה זה ייגמר. אחר כך אני לא אוכל לבוא לישיבות סיעה ואחר כך זה ייגמר. זה יעבוד יותר טוב, אין לי ספק בכלל.


מי בעד אישור הפרק השלישי בחלק ד' של השאילתות?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תודה רבה.

אושר פה אחד, והפעם – לא תרתי משמע, סוף סוף. אין מתנגדים ואין נמנעים, לפיכך – אושר, כמובן- בכפוף לתיקונים שדיברנו עליהם כאן. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים