ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/06/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכנסת

28.6.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 100

מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז תמוז התש"ע (28 ביוני 2010), שעה 11:30
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה –

1. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13)(חינוך ממלכתי משלב), התש"ע-2010 (מ/517)

2. הצעת חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע-2010 (מ/519)
3. הצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות), התש"ע-2010 (מ/520)
4. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 9)(ביטול חובת הפרסום ברשומות), התש"ע-2010 (מ/518)
ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התש"ע-2010, של חה"כ רחל אדטו (פ/2057/18)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

דניאל בן-סימון

נסים זאב

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
ענת חיים, יועצת השר, משרד החינוך

אילה גילברט, מזכירת הוועד החינוך המשלב, משרד החינוך

עו"ד מיכל סגל-חורין, משרד החינוך

הילה סיקרון-פאר, משרד החינוך

מיה כץ, יועצת שר החינוך

שמרית גולן, משרד המשפטים

האורד פולינר, משרד המשפטים

גלית לוי, נציגת המשרד לענייני גמלאים

אנה אוליקר, נציגת שר החוץ
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה –
1. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13)(חינוך ממלכתי משלב), התש"ע-2010 (מ/517)
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום שורה של בקשות של הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק.

אני רוצה לעדכן את הוועדה בשני דברים: אל"ף, עמדתי על כך שהאישורים יהיו אך ורק לקריאה ראשונה ולא לקריאה שנייה ושלישית בשום מצב; ובי"ת, לא כל הבקשות שהובאו בפניי גם מונחות בפניכם, מאחר שאני ביקשתי מהממשלה שתימנע מלהציף אותנו בבקשות כאלה, כי הנכונות שלי, ואני מניח - גם של הוועדה, לאשר את הדבר הזה באופן סיטוני לא קיימת. היתה לי גם שיחה עם עוזרו של שר המשפטים, שבה הסברתי לו שאנחנו לא נאפשר להפוך כאן את הוועדה לאיזה תחנת רכבת של אישורים מהסוג הזה. בסופו של דבר חלק מהבקשות שמונחות בפנינו, מצאתי לנכון בכל זאת להביא אותן לדיון, אם כי אני מוכרח לומר לנציגי הממשלה, שאנחנו מצפים לשמוע למה זה דחוף, ויתרה מכך, להבא לא תתקבלנה בכלל בקשות מבלי שמפורט בגוף הבקשה, למה זה דחוף. הודעתי את זה גם לעוזרו של השר, משום שעם כל הכבוד לאמירה כללית כזאת, שכדי שנוכל לקדם את החוק במושב זה נבקש להביאו - עם זה אין הרבה מה לעשות.
דוד רותם
אתה יכול להסביר לנו, איך אתה עושה את ההבחנה – מה אתה מחליט כן להביא ומה לא להביא?
היו"ר יריב לוין
אני עושה אותה על סמך מה שאני יכול ללמוד מתוך הדחיפות של החוקים. נדמה לי, חבר הכנסת רותם, שכשמדובר בחוק, לצורך הדוגמה שחשובה לך כרגע, הנושא של ה-OECD, נדמה לי שאין ספק שהדבר הזה חייב להסתיים עד סוף המושב, ולעומת זאת, דוגמה אחרת שהגיעה אליי ולא מונחת כאן בפנינו - כנראה שלא היה בה שום דחיפות.


הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13)(חינוך ממלכתי משלב), התש"ע-2010 (מ/517). מי מציג כאן מטעם משרד החינוך את הבקשה?
מיכל סגל-חורין
אנחנו מבקשים לתקן את חוק חינוך ממלכתי, את הסעיפים שעוסקים בחינוך ממלכתי משלב, ולדחות את היישום של התיקון. התיקון התקבל בכנסת ביולי 2008, והחוק קבע שהוא חל בתשס"ט, ואנחנו מבקשים לדחות אותו לתשע"ב.
דוד רותם
למה?
מיכל סגל-חורין
התיקון קבע שצריכים להקים מועצה לחינוך ממלכתי משלב.
דוד רותם
זה ילדים שהם פגועים, נכון?
מיכל סגל-חורין
לא.
ענת חיים
לגבי החינוך הממלכתי המשלב, הוא ניסה לייצר מעין זרם לא זרם של בתי ספר חדשים, שבאמת יש בהם תוספת יהדות, אבל לגבי הגברת לימודי יהדות וציונות במערכת החינוך, שר החינוך הולך על מהלך רחב יותר, מהלך של הגברת תוספת שעות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים הממלכתיים בכולם, של הוספת לימודי יהדות וציונות. כאן מדובר על ניסיון לייצר איזשהו זרם בלי לקרוא לו זרם.
מיכל סגל-חורין
אם אפשר, מדובר במוסדות שמשלבים בתוך תוכנית החינוך הממלכתי איזה תגבור של לימודי יהדות. לא מדובר בזרם, עדיין נשארים שני זרמים. מדובר פה במוסדות שיהיו ייחודיים מבחינת תגבור לימודי היהדות שלהם. בכל מקרה, התיקון המקורי מיולי 2008 קבע איזשהו הרכב בלתי אפשרי למועצה שאמורה לייעץ לשר בעת קביעת תוכניות הלימוד למוסדות המיוחדים האלה, וההרכב הזה הוא קשה מאוד; הוא שונה מהרכבים של גופים דומים שקיימים היום ליד משרד החינוך, וגם, כמו שאמרתי, התיקון קבע שהוא יחול החל מתשס"ט, מה שהיה בלתי אפשרי לגבינו בגלל ההרכב הבעייתי של המועצה.
דוד רותם
האם שר החינוך מבקש לדחות לארבע שנים חוק שאמור להגביר לימודי ציונות בבתי הספר?
מיכל סגל-חורין
לא. הוא מבקש לדחות את היישום של התיקון הזה. זה לא בארבע שנים; זה בשנתיים- -
דוד רותם
אבל היישום הזה מדבר על הגברת לימודי ציונות ויהדות.
מיכל סגל-חורין
לא. כבר היום זה אפשרי, אבל לא במוסדות ייחודיים, שלצורך כך הם מוקמים. כבר היום זה אפשרי ברצון של ההורים, אבל התיקון הזה יאפשר לנו לפתוח מוסדות כאלה מראש, שיאפשרו לתלמידים להשתלב בהם, משהו עם תוכניות לימודים מובנות מראש, ולא משהו לפי רצון ההורים בכל בית ספר ובית ספר.
דוד רותם
שוב מתערבים בדרך החינוך של הילדים שלי?
ענת חיים
לא. שוב – מדובר כאן בבתי ספר נפרדים, והם ייקראו בתי ספר משלבים, ורק בבתי ספר כאלה הם רוצים להכניס תוכנית מסוימת שתקבע אורח חיים עם איזשהו דגש יהודי, והחוק לא מוסיף שנייה אחת של לימודי יהדות, לא שעות נוספות.
רחל אדטו
אדוני היושב ראש, יש כאן דחיפות?
זאב אלקין
בתור מי שבזמנו היה בין היוזמים של החוק המשלב, אולי אצליח להסביר יותר טוב מהם.
היו"ר יריב לוין
אתם שמים לב, כפי שאמרה חברת הכנסת אדטו, שעד כה לא שמענו אף מילה, למה זה דחוף.
מיכל סגל-חורין
התיקון שאנחנו מבקשים - מדובר פה במהלך ייחודי, מוסדות מיוחדים. התיקון שאנחנו מבקשים הוא בראש ובראשונה לתקן את הרכב המועצה, כך שזה יהיה דומה ואחיד לכל הגופים האחרים שמוקמים מכוח חינוך ממלכתי, זה ועד החינוך ומועצת חמ"ד, המועצה לחינוך ממלכתי דתי. אנחנו מבקשים קודם כל שההרכב יהיה דומה, ואז נוכל בקלות לשמור את שיקול הדעת של השר בעת ההרכבה של המועצה הזו. מייד כשנסיים את הליכי החקיקה נוכל להרכיב את המועצה, להקים אותה כדי שהמועצה הזו תוכל להתחיל לפתח תוכניות מיוחדות למוסדות האלה.
דוד רותם
מתי החוק הזה עבר?
מיכל סגל-חורין
יולי 2008.
דוד רותם
ומאז עד היום לא עשיתם כלום?
מיכל סגל-חורין
מאז נעשו כמה דברים. התחלפה מועצה, נעשו ניסיונות כן להקים את המועצה הזו בהרכב בחוק הקיים, אבל נתקלנו בקשיים.
דוד רותם
למה?
מיכל סגל-חורין
המועצה בהרכב שהחוק הנוכחי קובע היא מגבילה מאוד את שיקול הדעת של השר בבחירה, כלומר היא מתווה כל אחד מה-15 חברים – מיהו החבר.
דוד רותם
אז הבעיה היא שלקחו לשר את שיקול הדעת? עכשיו הבנתי את הדחיפות.
היו"ר יריב לוין
בבקשה, חבר הכנסת אלקין.
זאב אלקין
בתור מי שהיה אחד מהיוזמים של החוק המשלב בכנסת הקודמת אני אסביר מה, לפי הבנתי, קורה כאן; הכנסת חוקקה חוק החינוך המשלב, אבל בגלל כל מיני נושאים בתוכו החוק לא מופעל בפועל – לא מבחינת התקנות שלו ולא מבחינת הרכבת המועצה, ולכן אם רוצים שהחוק יופעל, משרד החינוך הביא תיקונים והתאמות לחוק, שבלעדיהם החוק גם לא יופעל. מי שרוצה שהחוק הזה יופעל, חייב לקדם את החקיקה. הדחיפות, עד כמה שאני הבנתי, ושוחחתי על זה עם שר החינוך כולל הבוקר, נובעת מכך שאנחנו מתקרבים לתחילת שנת הלימודים, וצריכים להסדיר את העניין לפני תחילת שנת הלימודים.
רחל אדטו
מה שאתה אומר נשמע מצוין, אבל אם אתה מתייחס - השאלה כרגע היא מאוד עקרונית לתפקיד הוועדה בעניין הזה. אני חושבת שזה זילות של הנושא של פטור מחובת הנחה למה שמ-2008 מתנהל, ועכשיו פתאום ברגע האחרון מצאו שעוד חודשיים וחצי שנת הלימודים – יאללה, בוא נריץ את זה עכשיו מהר, פטור מחובת הנחה. זה לא הדרך. אם אתה מאפשר את זה עכשיו, אין שום סיבה שזה לא יהיה טכניקה קבועה, וכבודו של שר החינוך עם הכוונות הנכונות שלו וכדומה, אבל לא יכול להיות שחוק שמתגלגל כאן במסדרונות מ-2008 מסיבות כאלה ואחרות, היום הוא מקבל את הפטור מחובת הנחה.
מיכל סגל-חורין
לא. מה שמתגלגל זה החוק המקורי, שלא הצלחנו- -
זאב אלקין
הצעת החוק הזו באה לחלץ את החוק שמתגלגל מהפלונטר.
רחל אדטו
אני חוזרת ואומרת שהמילה מבחינתי זה כאילו זילות של המושג של פטור מחובת הנחה ברגע שאנחנו מאשרים את זה, יהא החוק טוב ככל שיהיה. אם אומרים "פטור מחובת הנחה", צריכים לשכנע את הוועדה, למה מוצדק לעשות את הפטור, מה הדחיפות בדבר הזה.
מיכל סגל-חורין
אנחנו רוצים להתקין תקנות. לא נוכל להתקין תקנות בלי הגוף הזה. אנחנו כן רוצים להיות מוכנים לקראת שנת הלימודים.
אברהם מיכאלי
אני מוכן למצוא סנגוריה לשר; יש סעיף שכתוב שהמועצה הקודמת – פג תוקפה, אני מבין?
מיכל סגל-חורין
היא לא מונתה.
אברהם מיכאלי
היום המועצה קיימת?
מיכל סגל-חורין
לא קיימת.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מציע כך; אני חושב שנכון שנכבד בעניין הזה את שיקול הדעת של השר, שלא הגיע אלינו עד היום עם בקשת פטור, ואם עשה את זה הפעם, אני מניח שהיתה לו סיבה טובה, ועם זאת אני מפנה שוב את תשומת לבכם לכך שהפרקטיקה הזאת לא תעבוד, כלומר נדמה שאפשר היה לחסוך את זה, ואלמלא העובדה שהשר – אני מוכרח להודות באופן אישי שלא לגמרי השתכנעתי, ואני די מבין לדברים שאמרה חברת הכנסת אדטו, מלבד העובדה שבגלל הערכה אישית שיש לי לשר, אני מניח שאם הוא כבר בא וביקש את זה – דבר שהוא לא עשה עד היום לגבי אף חוק אחר, כנראה שהדבר באמת הכרחי, אבל אני מפנה את תשומת לבכם, שלא זו הדרך, ואם בוחרים בדרך הזו, צריכים לבוא עם נימוקים כאלה שישכנעו גם את חברת הכנסת אדטו, שנדמה לי, העלתה תהיות שיש בהן ממש.

מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים – 1

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 7, אין מתנגדים, נמנע אחד, ולפיכך הבקשה אושרה.
2. הצעת חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע-2010 (מ/519)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לחוק השני - הצעת חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה

ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע-2010 (מ/519). מי מציג את ההצעה כאן? לא הגיע נציג.
דוד רותם
אני מוכן להסביר. עד שהתקבלה ישראל ל-OECD- -
היו"ר יריב לוין
את ההסבר אני גם מבין, לכן אני הצבתי את זה כאן. השיטה שבה לא מגיע נציג של הממשלה לנמק את העניין, לא מקובלת עליי. אני מציע שיגיע לכאן מישהו שיהיה מסוגל להציג את העניין הזה.

3. הצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות), התש"ע-2010 (מ/520)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי. הצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון יועץ לענייני אזרחים ותיקים

ברשויות מקומיות), התש"ע-2010 (מ/520). בבקשה.
גלית לוי
אני ראש המטה ליועץ הבחירה של סגנית השר לאה נס לענייני גמלאים. אנחנו נבקש מכבוד חברי הכנסת לאשר את הפטור מחובת הנחה לו בהתייחס לסעיף הראשון ולהערותיכם הנבונות בעניין.

המשרד לענייני גמלאים מקדם במהלך חודשי הקיץ לקראת החגים תוכנית לגיבוש תוכנית אב ברשויות המקומיות. זו תוכנית שבה כל רשות מקומית תצטרך לתת את הדעת מבחינת תכנון ארוך טווח של העירייה את מתן הדגש לאותם אזרחים ותיקים המתגוררים ברשות המקומית.

כדי שנוכל לקדם את התוכנית עצמה אנו זקוקים להעביר את הצעת החוק הזו, שעניינה להקצות אחד מעובדי העירייה למטרת ייעוץ לענייני אזרחים ותיקים בדומה לקונטקסט שיש גם כאלה יועצים לענייני מעמד האשה, ולכן הדחיפות, ולכן באנו בבקשה בשם סגנית השר והממשלה לבקש פטור מחובת הנחה, כדי שנוכל לסיים את הליך החקיקה ונוכל להתקדם עם התוכניות.
רחל אדטו
מה 45 יום יעמדו ביניכם לבין המינויים? הרעיון בסדר, השאלה היא מה הדחיפות גם פה.
גלית לוי
אנחנו רוצים לצאת עם תוכנית האב ברשויות המקומיות לקראת החגים. בשל החשיבות של זה ביקשנו פטור מחובת ההנחה, וזה עבר רק לאחרונה את ועדת השרים, כך שזה לא מתגלגל במסדרונות החקיקה זה זמן רב.
היו"ר יריב לוין
סגנית השר לאה נס שוחחה אתי בעניין הזה עוד בשבוע שעבר, כאשר החוק למעשה היה עתיד לעבור בממשלה. מדובר במהלך שהשלמתו נדרשת עד סוף המושב הזה, שאם לא כן אנחנו ניצור מצב שהמשרד לא יוכל להשלים את הפעולה הזו שהוא עושה. סגנית השר נס גם הסבירה לי שורה של נסיבות מבחינת לוחות הזמנים שלה ושל המשרד שלפחות הניחו את דעתי, שיש צורך לאשר את העניין הזה, ואני מציע לאשר אותו.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אושר, תודה רבה.

4. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 9)(ביטול חובת הפרסום ברשומות), התש"ע-2010 (מ/518)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה הבאה. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 9)(ביטול חובת הפרסום ברשומות),

התש"ע-2010 (מ/518). בבקשה.
שמרית גולן
הצעת החוק הזו נועדה להעביר את הפרסום של יומן הפטנטים, שכיום החוק מחייב לפרסם ברשומות, לאתר האינטרנט של רשם הפטנטים. אנחנו הגענו למסקנה שמבחינה מהותית, אין חובה שהפרסומים האלה ייעשו ברשומות, ושמבחינת הנגישות, היעילות, העלות וציבור המשתמשים יהיה הרבה יותר טוב לפרסם את זה באינטרנט.


הסיבה שההצעה הזו דחופה היא שבפועל רשות הפטנטים כבר עברה לפרסום באינטרנט, והפסיקה את הפרסום המודפס. הצעת החוק מכילה סעיף של תחולה רטרואקטיבית ותשריר לפרסומים שנעשו בתקופה שבה לא נעשה הפרסום המודפס, כי החוק עדיין מחייב פרסום מודפס, לכן חשוב לנו שההצעה תעבור כבר במושב הזה, כדי שהפרסום שלה לא יהיה חשוף לציבור או ליותר מדי אנשים שיכולים להעלות טענות פוטנציאליות לגבי תוקף הפרסום, עד שהכנסת תתכנס מחדש.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני מבקש לשאול שתי שאלות: האחת, הרשומות בעצם יהיו באינטרנט, או הרעיון הוא לבטל את הצורך בפרסום- -
שמרית גולן
לבטל את הרשומות. רשומות לא יכולות להיות באינטרנט. רשומות, יש חזקה שזה פרסום מודפס.
היו"ר יריב לוין
למה? אולי כדאי לשנות בכלל את כל הקונספט הזה? שיפורסם באינטרנט.
דוד רותם
אני לא יודע לפתוח מחשב.
היו"ר יריב לוין
ואת הרשומות אתה יודע למצוא?
דוד רותם
מה אתה רוצה מאתנו? זה לשכת עורכי הדין. אל תדאג.
שמרית גולן
יש מידע, כמו חוקים שאנחנו חושבים שמאוד חשוב שהוא יישאר ברשומות, אבל המידע הזה הוא לא מידע שמבחינת חזקת הידיעה שלו באמת חייב להגיע לכלל הציבור ולהיות זמין ברשומות.
דוד רותם
אני היום מביא שני תיקונים לחוק הפטנטים לקריאה שנייה ושלישית. למה לא הכנסתם את זה שם?
שמרית גולן
הצעת החוק הזו פורסמה כתזכיר לפי הסדר הרגיל, אבל בעקבות ישיבה שנערכה אצלנו הגענו למסקנה שעד שלא נעביר את החוק ואת התשריר הזה, לא נוכל להמשיך עם הפרסום הקיים באינטרנט, כי הוא לא לפי הוראות החוק, ומצד שני, ההתקשרות עם המדפיס הממשלה הסתיימה מזמן, לכן יהיה קשה לפרסם בדפוס, וזה יגרום לעיכובים בפרסום היומנים. אנחנו לא רוצים לפגוע בציבור המשתמשים, שהוא בעלי הפטנטים או המתנגדים הפוטנציאליים, ואנחנו כן רוצים שהם יקבלו את המידע הזה כמה שיותר מהר וכסדרו.
היו"ר יריב לוין
אדוני יושב ראש ועדת חוקה, אתה מתכוון לקבוע את זה לדיון, כך שזה יסתיים במושב הזה? הרי זאת השאלה.
דוד רותם
ודאי.
היו"ר יריב לוין
אם זה כך, יש טעם לתת את הפטור. אם לא, אין טעם.
דוד רותם
דיון והצבעה – יום ראשון הבא, 08:00 בבוקר.
היו"ר יריב לוין
נוכח הודעתו של יושב ראש ועדת החוקה בהחלט יש טעם לאשר את בקשת הפטור.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 7, פה אחד. אין נגד, אין נמנעים, אושר. תודה רבה. והרווחתם גם דיון.

2. הצעת חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע-2010 (מ/519)
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון, שאנחנו חוזרים אליו, הנושא של ה-OECD, מס' מ/519.
אנה אוליקר
היועץ של משרד החוץ מתעכב, לכן הם ביקשו להקריא לכם את- -
היו"ר יריב לוין
לא רק זה. הרי ההצעה שאת מביאה, לא אוכל להתנגד לה. זה הכי טוב שיכול היה להיות מלכתחילה. כן.
אנה אוליקר
ישראל התקבלה לפני זמן קצר לארגון של ה-OECD. ההסכם מחייב לתת זכויות יתר כגון חסינות ופטורים שונים, ולכן ישראל גם כן צריכה לתת את הזכויות האלה, כדי שתקבל אותן, לכן יש דחיפות שנעביר את הצעת החוק הזו.
היו"ר יריב לוין
הדחיפות של הדבר הזה היא ברורה, השאלה רק אם יש לנו גם עמדה של ועד מחוז תל אביב.
דוד רותם
ועד מחוז תל אביב תומך.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התש"ע-2010, של חה"כ רחל אדטו (פ/2057/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון, חברת הכנסת אדטו, הנושא של החוק שלכם, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התש"ע-2010, של חברי הכנסת רחל אדטו ודני דנון, (פ/2057/18).

הלשכה המשפטית הציעה להעביר את הדיון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נשמעו הצעות להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות או לחוקה, חוק ומשפט. יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט הודיע שההצעה אינה בתחום טיפול הוועדה שלו. יו"ר ועדת העבודה ביקש להעביר אותה לשם, ואני מבין שזו גם בקשתך, על פי השיחה שהיתה לנו בעניין הזה, ולכן אני מציע להעביר לוועדת העבודה והבריאות.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה, אושר.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים