ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2010

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עסקה בעניין רכישת שירותי רפואה דחופה), התשס"ט-2009, חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 28), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת הכלכלה

14.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 301

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010), שעה 9:30
סדר היום
1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 27) (עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה), התש"ע-2010;

2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – עסקה בעניין רכישת שירותי רפואה דחופה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אורי מקלב (פ/412).
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין
- מ"מ היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
סגנית שר התמעשייה, המסחר והתעסוקה אורית נוקד

עו"ד גיא והב

- הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד חנה וינשטוק טירי
- הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

זהרה כהן

- מנהלת תחום רווחה, המשרד לענייני גמלאים

עו"ד הילה דוידוביץ
- משרד המשפטים

יאיר חברוני

- מינהל רפואה, משרד הבריאות

עו"ד דניה דרורי

- נטלי שירותי רפואה דחופה

יריב לרנר

- מנכ"ל נטלי שירותי רפואה דחופה בישראל

אלי יפה


- מנהל אגף הד"ס, מגן דוד אדום

מיכל לב


- יועצת משפטית, לאומי-קארד

עו"ד אלון לוי

- יועץ משפטי, ויזה כ.א.ל

דוד כהן

- סמנכ"ל שירות לקוחות, ישראכרט

יאיר לטי

- הכלכלן הראשי, קופת חולים מאוחדת

עו"ד יעל כהן-שאוואט
- יועצת משפטית, המועצה לצרכנות

עו"ד מתת ליפסקי
- מנהלת מוקד התלונות, אמון הציבור
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמה
תמר פוליבוי

1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 27) (עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה), התש"ע-2010;

2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – עסקה בעניין רכישת שירותי רפואה דחופה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אורי מקלב (פ/412)
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
רבותי, בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. הצעת חוק הגנת הצרכן (עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה), התש"ע-2010. אני מבין שיש פה כבר התקדמות בהצעת חוק הזאת. אנחנו נמצאים כרגע בסעיפים שעדיין לא אושרו, סעיפים 4 ו-6. סעיף 4 הוקרא, אבל צריך לפתוח אותו. אני פותח את סעיף 4. נקרא אותו ונגיד גם את התיקונים.
לאה ורון
- - - בסעיף 4, והוועדה מאשרת.
חנה וינשטוק טירי
אני רוצה לחזור לסעיף 2.
לאה ורון
בינתיים פתח יושב ראש הוועדה את סעיף 4.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
פתחתי את סעיף 4. אם אחרי כן תרצו שנחזור לסעיף 2, נחזור לסעיף 2.
חנה וינשטוק טירי
סעיף 4 מדבר על תיקון סעיף 31 לחוק הגנת הצרכן. סעיף זה עוסק בפיצויים לדוגמה. הסעיף מעניק זכות לצרכן להגיש לבית משפט פיצוי לדוגמה עקב הפרות, כשהפיצוי לדוגמה יכול להגיע עד לסכום של 10,000 ש"ח. זה כמובן שיקול דעת של בית משפט, הסכום יכול להיות גם נמוך יותר. יש מקרים מאוד מסוימים, בהם נתנו זכות לצרכן לבקש פיצוי לדוגמה.

הסעיף הראשון בא לתקן את סעיף (2א). סעיף (2א) אומר: בעסקה לתקופה קצובה - ביקש צרכן כי עוסק יפסיק לחייבו בתשלומים לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות לפי סעיף 13א(ג), או לא נמסרה לצרכן הודעה בכתב לפי סעיף 13א(ד) - והעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בניגוד לאותן הוראות.
הסעיף אומר
כאשר יש עסקה לתקופה קצובה ונקבעו הסדרים בחוק הגנת הצרכן, שבדרך כלל כאשר מדובר בעסקה קצובה ורוצים להאריך אותה, צריך הסכמה פוזיטיבית, אבל ישנם מקרים מסוימים שניתן להאריך את החוזה גם באופן אוטומטי, אבל במקרים כאלה, צריך לשלוח הודעה לצרכן, להודיע לו על מועד סיום העסקה ועל זכותו לבטל את העסקה בכל עת.


פה אנחנו הוספנו בפסקה (2א) אחרי "לפי סעיף 13(א)(ד) יבוא "או לפי סעיף 13 - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
- - ה(ו)(ג), לפי העניין".
חנה וינשטוק טירי
- - (ו)(2), לפי העניין". אנחנו התכוונו לומר פה בעסקה לשירותי רפואה, שאנחנו קבענו שהעוסק מלכתחילה יכול להאריך את העסקה באופן אוטומטי, כי אמרנו שאלו שירותים מצילי חיים, ושלא ייצא מצב שהעוסק מבקש את ההסכמה הפוזיטיבית של הצרכן, הוא לא ימצא אותו, ואז העסקה תפקע.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים.
חנה וינשטוק טירי
ולכן החלטנו לבוא ולומר, שגם תהיה זכות לפיצוי לדוגמה, אם העוסק לא שלח הודעה על מועד ביטול העסקה גם לפי הסעיף הזה, זאת אומרת: ההודעה שמחויבת לפי התיקון לחוק הזה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה אותו גורם חייב לשלוח הודעה. הודעה חייבת להיות.
חנה וינשטוק טירי
כן, נכון. במקרה הנוכחי יש הארכה אוטומטית – זה מה שכתבנו – אבל הוא חייב לשלוח הודעה על מועד סיום העסקה, ועל כך שניתן להשתחרר ממנה בכל עת. זה התנאי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
במידה והוא לא שלח, הוא חייב - - -
חנה וינשטוק טירי
המשמעות שהוא לא שלח הודעה אומרת שהוא ממשיך לחייב וכולי, ויכול להיות שנשללת מהצרכן הזכות לבטל את העסקה, זאת אומרת לדעת שהוא יכול להשתחרר מהעסקה בכל עת. עצם הפעולה הזאת של אי שליחת ההודעה, בחוק הגנת הצרכן מקנה זכות לפיצוי לדוגמה, והוספנו ואמרנו: זה לא רק בעסקה קצובה רגילה, זה גם בעסקה קצובה שהיא עסקה לשירותי רפואה. רצינו לבוא ולהבהיר, כדי שלא יהיו ספקות, שהזכות לפיצוי לדוגמה חלה גם בנושא - - -
אורי מקלב
אם אפשר להבהיר, שעל אף שידוע מראש שהעסקה צריכה להתחדש כל חצי שנה, אנחנו מחייבים את המפעיל ואת מי שנותן את השירותים לשלוח הודעה מראש לפני כל חצי שנה: דע לך שיש לך זכות לצאת לאחר חצי שנה - אבל אם הוא מבקש לשנות את החוזה, דהיינו להוסיף תעריף אחר או להעלות את המחיר, הוא צריך בחזרה הסכמה עם חתימה מהצרכן.
אורית נוקד
כן, כי המטרה היא להגן על האוכלוסיות החלשות, שבמקרה הזה הן קשישים ולא רק קשישים.
אורי מקלב
סגרנו את זה מכל הצדדים.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. יש הערות?
חנה וינשטוק טירי
בעקבות הדיון הקודם, נשמעו הערות והתבקשנו להרחיב את הסעיף ואת זכות הצרכן לפיצוי לדוגמה גם במקרה נוסף, כאשר התיקון לחוק מאפשר לצרכן לבטל את העסקה במקרים מסוימים. יש לו, למשל, ממועד העסקה ועד 30 ימים, אפשרות לבטל את העסקה - זה נקרא תקופת צינון - בלי תשלום של דמי ביטול. כמובן, גם אם העסקה היא מעבר ל-30 הימים, אם בחוזה כתוב שהצרכן יכול לבטל את העסקה בתנאים מסוימים עם תשלום של דמי ביטול וכולי, והצרכן מבקש לממש את זכות הביטול שלו, או כאשר מדובר בעסקה שהיא לתקופה שאינה קצובה - אשר המשמעות היא שניתן להשתחרר ממנה בכל עת - והצרכן מבקש לממש את זכות הביטול, אנחנו רצינו להרחיב את הסעיף ולהעניק לצרכן זכות לפיצוי לדוגמה, כאשר הוא מבקש לבטל את החוזה, מכל הטעמים שאמרתי עכשיו, והעוסק ממשיך לחייב אותו. אלה המקרים הקלאסיים שנתנו בסעיף 31 זכות לצרכן לבטל עסקה. כאשר יש עסקה, אני רוצה לבטל אותה, והעוסק לא מכבד את רצוני לביטול העסקה והוא ממשיך. הרי רוב העסקאות האלה הן עסקאות מתמשכות. יש לעוסק מספר כרטיס אשראי שלי או מספר חשבון בנק שלי, והוא ממשיך לגבות ממני ומתעלם מבקשתי לביטול.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
יש לי רק שאלה טכנית, שיכול להיות שדנתם בה. מה קורה, אם אותו ספק מתקין אביזרים רפואיים, שעולים לו כסף, ולאחר חודשיים או חודש אתה מבטל? האם יש איזה פרק זמן שאותו צרכן מחויב, אם השתמש בציוד הזה? הרי בכל זאת החברה הזאת משקיעה כסף, ציוד ששווה הרבה מאוד כסף לפעמים. מדובר פה בדרך כלל באנשים מוגבלים, באנשים קשישים. אני מנסה לראות גם את הצד השני.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו התייחסנו לזה ודיברנו על זה בדיון הקודם, וגם אמרנו שאנחנו נציע לזה תיקון. לגבי תוצאות ביטול העסקה אמרנו, שאם הצרכן קיבל מכשירים או ציוד במסגרת העסקה, הוא צריך להעמידם לרשות העוסק במקום שנמסרו לו, זאת אומרת: הוא צריך להודיע לעוסק שיבוא לקחת את הציוד, וגם קבענו שאם העוסק התקין מכשירים או ציוד לצורך מתן השירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בגין הוצאות התקנה בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח. זה סעיף שחוזר כחוט השני בהוראות נוספות בחוק הגנת הצרכן.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
היה עדיף שלא לכתוב את ה-100 שקלים האלה.
איתי עצמון
היו דרישות לסכומים גבוהים הרבה יותר.
אורית נוקד
עם הסמכות של השר.
חנה וינשטוק טירי
אני רוצה להסביר, אנחנו נוסיף גם סמכות לשר לשנות את הסכומים. שוב, גם בתיקון 26 לחוק הגנת הצרכן וגם בתקנות החזר כספי אמרנו: אנחנו כן מכירים בהוצאות התקנה כהוצאות שהן אולי הוצאות נפרדות מדמי ביטול, שהעוסק רשאי לגבות מהצרכן במקרים מסוימים, לא בכל מקרה הוא רשאי לגבות.


דבר שני שאמרנו זה שכאשר מדובר בהוצאות התקנה, אנחנו כמחוקקים חייבים לקבוע איזשהו מחיר פיקס, זאת אומרת לא לתת את זה לשיקול דעת החברות, כי החשש שלנו זה שאם אנחנו נשאיר את זה פתוח ונגיד שאפשר לגבות דמי התקנה, יבואו עם סכומים מאוד גבוהים של דמי התקנה, וזה ייצור חסם לאותם צרכנים להשתחרר מהעסקה. אנחנו לא רוצים לרוקן את החוק הזה מתוכן. אנחנו יכולים לכתוב חוק מאוד יפה עם המון הגנות, אבל אם את הנושא הזה נשאיר פתוח, מבחינתנו אנחנו יכולים להימצא במצב שלא עשינו דבר.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, השאלה שלך היתה שאלה מצוינת, אבל לוועדה הובאו מקרים, שהתברר שהחסמים בחלק מהסעיפים בחוק זה – במידה שצריך לבטל את העסקה לא הוכחו, קנסות שצריך לשלם הם קנסות יותר גדולים מההשקעה או ממה שיכול להישאר מנוי לכל החיים או מה שהיה צריך לשלם. היו חסמים בסעיפים האלה.
קריאה
זה מעקר את החוק.
אורי מקלב
זה נכון שכל הגנת הצרכן, בסופו של דבר באו חברות ואמרו: אתם יכולים לתת כמה שיותר הגנות לצרכן, אבל בסופו של דבר מי שישלם את זה זה הצרכן עצמו, בגלל שחברה כזאת תיקח בחשבון, שיכול להיות לה איזה אחוז מסוים שיתקינו לו מכשירים אלה, יבטלו אותם ויהיה להם איזה הפסד, אבל הם יגלמו את זה בתוכו, כי הם יאמרו שבסופו של דבר כולם ישלמו את זה. זה נכון, זאת תפיסה אחת.


אבל מי שיש לו תפיסה של הגנת הצרכן, יודע שגם אם זה יעלה משהו וגם אם זה יעלה לכולם עוד קצת, גם אם זה נכון שתהיה איזו עליית מחירים ופחות יהיו גמישים בהנחות, אבל בסופו של דבר כשזה מגיע לצרכן, אנחנו יודעים שזה הכי טוב. מה שאומרת עורכת הדין לגבי הפיצויים, אתה מכיר היום חברות, במיוחד בתחום הסלולארי, שמחייבות בחשבון חיובים, אפילו שסיכמו אתך אחרת, ויש חיובים. כשאתה מטלפן ומתווכח איתן, הן באמת מוחקות לך את זה. ירצו – יאכלו, לא ירצו – לא יאכלו. אתה מכיר את אותו אחד שהביא קפה במכס, ושאלו אותו: מה זה? הוא אמר: אני לא מבריח דבר, זה אוכל לציפורים. שאלו אותו: זה אוכל לציפורים? הוא אמר: ירצו – יאכלו, לא ירצו – לא יאכלו. מה לעשות, אנחנו נחייב אותו ונמשיך לחייב אותו, הרי משהו שמחייב אותו אחר כך זה קנס. אם יש איזה מנגנון של קנסות, הוא יידע שאת זה היה צריך לא רק בזה, השר הולך לעשות את זה גם בחברות אחרות. הם מנסים, מה יכול לקרות?
חנה וינשטוק טירי
צריך גם לזכור, שישנה זכות ביטול תוך 30 ימים מיום עשיית העסקה, שזאת תקופת צינון. בתקופה הזאת, אם צרכן מבקש לבטל את העסקה, אסור לגבות דמי ביטול, אבל אם הותקנו מכשירים, צריך לשלם לעוסק דמי התקנה בעלות של 100 שקלים. זאת זכות שמבחינתנו מוקנית לצרכן, תוך 30 יום אתה העוסק צריך לדעת ולקחת את זה בחשבון. ככל שמדובר בביטול לאחר 30 הימים, לא אסרנו לגבות דמי ביטול ולא קבענו מחיר פיקס.
איתי עצמון
עדיין.
חנה וינשטוק טירי
עדיין לא קבענו, אבל נתנו סמכות לשר להתערב בדמי הביטול, אם אנחנו נראה שדמי הביטול הם מאוד גבוהים. צריך לקחת בחשבון שכרגע, בנקודת הזמן העכשווית של אישור החוק, לא התערבנו בסכומים.
איתי עצמון
ובלבד שזה נקבע מראש בחוזה, בסכום שנקבע מראש בחוזה.
חנה וינשטוק טירי
נכון, צריכים לקבוע מראש וכולי וכולי, אנחנו מאוד מקווים שלא ייקבעו סכומים דרקוניים, כי אנחנו נתקלנו במקרים כאלה, וזאת הסיבה שקבענו את הסיבה, וזאת הסיבה שגם נתנו סמכות לשר להתערב במקרים מסוימים בדמי הביטול, אם אנחנו נראה שזה מהווה חסם.
מתת ליפסקי
לגבי אותו מניין של 30 הימים לביטול, אני רוצה להעיר שתלונות רבות שהתקבלו אצלנו מראות שחברות ניצלו לרעה נושא כזה, זאת אומרת: 30 ימים המחיר נשאר כפי שהובטח לצרכן, וברגע שעבר אותו מניין של 30 ימים, המחיר קפץ. גם אותן מגבלות שכבר הוספו לחוק ולסעיפים האלה לא מגבילות מספיק את החברות.


לצערי, נציג שלנו לא היה כאן בדיון הקודם, ויש המון סעיפים שהיינו רוצים מאוד להוסיף עליהם או להבהיר, כולל בנושא של קביעת השר לעניין דמי הביטול. ברגע שאתה משאיר את הנושא הזה לשיקול דעת החברות, מהניסיון שלנו - וכבר הוזכר שזה ענף בעייתי ומקביל של הסלולר - באופן דומה הצפי שלנו, לאור תלונות מהעבר, שדמי הביטול יהיו בשיעור מוגזם.
לאה ורון
אבל עורכת הדין טירי התייחסה לזה וגם דיברה על כך, שלכן החוק נותן סמכות לשר, במידה והמשרד יווכח שהחברות מנצלות את האפשרות הזאת לרעת הלקוחות שלהן.
מתת ליפסקי
בוא נזכור, שמדובר באוכלוסייה - - -
לאה ורון
נכון, הוועדה מקיימת דיון שלישי על הצעת החוק, אין טעם להחזיר אותה לתחילתו של החוק, אף אם אמון הציבור לא השתתף, כדבריך, בדיונים הקודמים.
אורית נוקד
אנחנו מעוניינים לסיים, אחר כך אם יהיה צורך נשנה בהתאם.
מתת ליפסקי
הזמני הוא הכי קבוע, קשה אחר כך להוסיף.
אורית נוקד
בסדר, אבל צריכים קודם כל שזה גם ייכנס לספר החוקים.
מתת ליפסקי
לעניין סעיף הפיצוי לדוגמה, העמדה שלנו היא שהפיצוי יהיה על כל הפרה של הסעיף, של סעיף 13ה, אם זה לעניין אי מסירת טופס מילוי או חוזה, אם זה להיעדר זיהוי כיאות כבר בשלבי המשא ומתן מול הצרכן וכולי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
את רוצה על כל סעיף קנס.
מתת ליפסקי
כן. שוב, הצרכנים כאן הם אוכלוסייה, שאני מניחה שלכולנו יש נגיעה אליה. כולנו מכירים אותה, אפילו באופן אישי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הבנו מה את רוצה.
איתי עצמון
בישיבה הקודמת אני העליתי את הנושא, שראוי לדעתי להרחיב את העילות למתן פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א, ואכן משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נענה, ועכשיו הוא יציע תיקון. אנחנו כן צריכים לשמור על איזושהי מסגרת קוהרנטית של סעיף 31א, כי הוא מדבר על שורה ארוכה של עסקאות, ואנחנו לא רוצים ליצור תקדים רק בעסקה הספציפית הזאת, יש לנו שורה ארוכה של עסקאות שמוסדרות בחוק הזה.
חנה וינשטוק טירי
אבל יש סנקציה פלילית בכל מקרה.
איתי עצמון
בוודאי, שאושרה בדיון הקודם.
הילה דוידוביץ
וגם בכלל פיצויים לדוגמה, משרד המשפטים לא מרחיב, שוקל במשורה על מה להטיל - - -
לאה ורון
עורכת דין דוידוביץ, זה לא דו-שיח.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אני רוצה להתקדם. החברות רוצות להגיד משהו? האם יש למישהו הערות?
יאיר לטי
יש לי הערה ברמה העקרונית. צריך להבין שכאשר אנחנו מדברים על החזר כספים, החזר החלק היחסי של העסקה שלא בוצעה בעצם, שבעסקאות כאלה, במיוחד בעסקאות מתמשכות, יש לפעמים אלמנט שבו הערך של העסקה מגלם במחיר הסופי ערך נמוך יותר מהשווי של כל מרכיב ומרכיב של העסקה. במיוחד אנחנו רואים את זה בשירותים רפואיים, שבהם החלק הראשוני של העסקה כולל מרכיב של אבחון מאוד רחב, ואחר כך נכנסים למערך של מתן הטיפול. אנחנו נראה בעסקאות האלה, שתשומות שמושקעות בתחילת התהליך הן מאוד גבוהות, והגורם שנותן את השירות מניח שהוא ייהנה מהפירות דווקא מכלל העסקה, או לצורך העניין מהשלב הבא של העסקה. יכול להיות בהחלט מצב, שמישהו עלול לנצל כזה מצב, ולהגיד: אוקיי, קיבלתי את ההערכה הראשונית, את הצד הראשוני של העסקה, תנו לי את הדוחות, ואז ירכוש את השירות המתמשך במקום אחר רק על המרכיב שעכשיו מעניין אותו של הטיפול.


פה אני מסתכל מהצד לא של האזרח או של הקליינט, אלא דווקא מהצד של נותן השירות. אנחנו גם רואים את זה במציאות הקיימת. לאנשים יש נטייה לנצל את האלמנט הראשוני, להבין שהם יכולים לצאת מהעסקה ולקבל את החלק היחסי של העסקה, שגרם לנזק לנותן השירות.
אורית נוקד
אתה מדבר על אנשים חולים? על מי אתה מדבר? הרי למה נוצר החוק הזה?
יאיר לטי
אני אסביר, הכיוון של החוק הוא בסדר לעניין האוכלוסייה הקשישה, האנשים המסכנים. צריכים להבין שהיום הרפואה פונה יותר ויותר לקצוות האחרות של האוכלוסייה, דווקא לצעירים. בוא ניקח לצורך העניין את הרפואה האסתטית, סתם לדוגמה הסרת שיער.
אורית נוקד
אלה שירותי רפואה דחופים?
יאיר לטי
לא, זאת לא רפואה דחופה, אז אולי זאת לא דוגמה טובה. או לצורך העניין טיפול בגלי הלם, הסתיידות בגידים. זה סוג טיפול של רפואה מתמשכת, שאנשים צריכים אותה כטיפול אמיתי, טיפול רפואי, ולצורך העניין, אם תיקח פר טיפול ותשלם פר טיפול, תשלם X, אבל אם תיקח סדרה של חמישה טיפולים, תשלם לא X5, אלא X4. אני חושב שצריך להביא את זה לידי שקלול.
לאה ורון
החברות גם בטח יעשו את השיקול ואת השקלול, הן יעשו את הקלקולציה שלהן.
יאיר לטי
כן, רק שפה באים ואומרים: מגיע לך החלק היחסי של העסקה שלא נוצלה. השאלה היא מה המשקל של החלק שנוצל.
לאה ורון
אבל מהרגע שהחוק הזה ייכנס לתוקפו, יש להניח שהחברות ילמדו אותו טוב ויעשו את החישוב הכלכלי שמתאים להן, כדי למנוע את המצבים שאתה מתאר.
יאיר לטי
אבל אנחנו נותנים לחברות את היכולת הבלעדית להגיד, מה המשקל של המרכיב הראשוני של העסקה. במקרה כזה חזרנו לאותה בעיה. לצורך העניין הן יתמחרו את זה 80% מהעלות נעשתה בשלב של ה-20% שירות.
איתי עצמון
אני רק רוצה להזכיר, שאנחנו הוספנו הוראות לגבי תמורה יחסית ולגבי הוצאות התקנה, וכמובן שלאחר 30 יום אין מניעה לגבות דמי ביטול, ובלבד שקבעתם אותם במפורש בחוזה, כך שיש גילום לחלק מההוצאות.
מתת ליפסקי
אני מוחה על ההערה, ואני חושבת שזה ביטוי מצוין לדרך של החברות לגבות דה-פקטו דמי ביטול מופרזים באמצעים של – זאת המצאה חדשה, ששמעתי עכשיו לראשונה של תמחור חלק ראשוני של הערכה רפואית. הרי זה לא מוצר שהצרכן רוכש ממך, המידע הזה נשאר אצלך. אתה הצגת את זה בצורה לא נכונה, הוא לא קונה את זה ממך ויכול לקבל בנפרד את השירות מחברה אחרת.
יאיר לטי
יש אפשרות כזאת, זה בדרך כלל מורכב משירותים שבהם האבחון לצורך העניין נעשה על ידי רופאים מומחים בתחומם, וטיפול נעשה לפעמים על ידי מקצועות פארא-רפואיים.
מתת ליפסקי
זה חריג.
יאיר לטי
זה לא חריג בכלל.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני לא רוצה להיכנס לזה, מה שאתם אומרים כרגע כמעט לא נוגע לענייננו, זאת השערה שיכולה להיות.
לאה ורון
אולי בכנסת הבאה תהיינה עוד הצעות חוק פרטיות, אם יתברר למי מחברי הכנסת, שהחברות אכן מנצלות את זה ומעמיסות על החלק הראשון של העסקה תשלומים או סכומים שהם לא מן העניין.
אורית נוקד
או אולי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יזום, לא לשכוח את משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה...
לאה ורון
או מי שתהיה סגנית שר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שהיא כל כך minded לארגוני הצרכנים וכל כך פעילה...
מתת ליפסקי
אני חוזרת לאותו מסמך גילוי. לעניין הזה יש נושא של פיצוי, כי בגלל המידע שהצטבר אצלנו - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אמרת את הדברים.
מתת ליפסקי
בשלב הראשוני אותה אוכלוסייה לא מודעת מספיק למי היא מתקשרת. הנציג שמגיע לא מציג את הדברים - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אם הוועדה תעבוד בשיטה שמישהו לא מגיע לדיונים ואחרי שני דיונים הוא יגיע ויעלה דברים, אנחנו כל הזמן נלך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה ולא נתקדם. בוא נקרא את הסעיף ונתקדם.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו לא מתכוונים להרחיב את זה, אבל אנחנו כן מוכנים להרחיב את זה למקרה שהצרכן ביטל את העסקה וממשיכים לחייב אותו. אנחנו נקרא את הנוסח:


"אחרי פסקה (4) יבוא "ביקש צרכן כי עוסק ישיב לו את החלק ממחיר העסקה ששילם או ביקש צרכן לבטל את חיובו לפי סעיף 13ו(3) בעקבות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה לפי סעיף 13ו(1) ו-(2) – והעוסק לא השיב לצרכן את החלק ממחיר העסקה או לא ביטל את החיוב כאמור".


איתי, יכול להיות שצריך לשנות קצת את הסעיפים לפי הנוסח החדש, אבל זה בגדול.
איתי עצמון
כן, בוודאי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף? אני אצביע על הסעיף. מי בעד סעיף 4?
לאה ורון
חבר הכנסת אורי מקלב מצביע במקום חבר הכנסת אליעזר מוזס.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

סעיף 4 נתקבל.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר. רצית לפתוח את סעיף 2?
חנה וינשטוק טירי
אני חושבת שהוא לא אושר.
איתי עצמון
נכון, סעיף 2 להצעת החוק לא אושר.
חנה וינשטוק טירי
סעיף 2 מדבר על תיקון 14ב. יש פה קצת בעיה, היא גם עלתה בדיון הקודם, ואני אדבר על כך. סעיף 14ב נכון להיום עוסק אך ורק בעסקאות לרכישה של יחידות נופש. הסעיף הזה הוא איזושהי הגנה נוספת על הצרכן, שאנחנו חשבנו שנכון לאמץ אותה, את אותה הגנה, גם בעסקאות האלה. שם כשמדובר ברכישה של יחידות נופש, בדרך כלל אלה סכומים מאוד גבוהים, זאת עסקה מאוד רצינית, אתה רוכש יחידת נופש, בדרך כלל לכל החיים שלך, והרבה פעמים משתמשים בשיטות שיווק מאוד אגרסיביות. הסעיף אומר, שאם הצרכן יתחייב לשלם תמורה של עסקה של רכישה של יחידות נופש באמצעות כרטיס אשראי, למנפיק אסור לחייב את הלקוח בסכום החיוב לפני שחלפו 30 הימים לפחות מהמועד שבו הופקד בידיו מסמך המעיד על העסקה בין הלקוח לבין הספק. זאת אומרת, זאת איזושהי הגנה נוספת, שאומרת שבתקופת 30 הימים אסור למנפיק לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח, לפני שחלפו 30 הימים מהיום שבו הופקד המסמך, זאת אומרת זה בדרך כלל החוזה, כי גם שם ביחידות נופש יש חובה לחוזה בכתב.


אנחנו חשבנו שנכון לאמץ את ההסדר הזה גם פה, בגלל שמדובר בשירות מציל חיים, לא מדברים פה סתם על איזשהו שירות רגיל, וגם בגלל שמדובר באוכלוסיות, לרוב או של חולים או של קשישים, שגם אם אני נותנת זכות ביטול בחוק, הרבה פעמים אנחנו נתקלנו בכך שקשה להם לבוא ליישם את זכות הביטול, לרדוף אחרי העוסק, לשלוח פקס, להרים טלפון, לבקש שיבטלו להם את העסקה, ולכן חשבנו לתת הגנה נוספת, ולכן אנחנו הקראנו בדיון הקודם את הסעיף. ביקשנו בכל המקומות שכתוב סעיף 14א, שזה סעיף יחידות הנופש, להוסיף גם את הסעיף שעוסק בשירותי רפואה מתמשכת.
מיכל לב
אנחנו רוצים יותר להבהיר לגבי אופי סיווג בית העסק. חברות האשראי לא יודעות לסווג עסקה מסוימת כעסקה מתמשכת או עסקה חד-פעמית. הסיווג הוא לפי אופי התשלום, האם זו עסקה בתשלומים, עסקה בתשלום חד-פעמי, או עסקה בהוראת קבע, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. זה לא תמיד תואם את ההגדרה של עסקה מתמשכת. לצורך העניין, יכולה להיות עסקה מתמשכת, שמשלמים אותה בתשלום חד-פעמי – לצורך העניין, מקבלים הנחת מזומן כזאת או אחרת, ויכולה להיות להפך, עסקה שהיא חד-פעמית, אבל פורסים את התשלום לתשלומים. אנחנו נדע לסווג, בכפוף להיערכות כזאת או אחרת, את בית העסק כבית עסק שנותן שירותי רפואה, וכל העסקאות, למעשה נעצור אותן או נעכב את הזיכוי של בית העסק ב-30 ימים, כמו שנדרש לפי החוק. אנחנו לא יודעים לעשות את ההפרדה בין סוגי העסקאות.
איתי עצמון
תוך כמה זמן אתם יכולים לסווג?
מיכל לב
היערכות משהו כמו כמה חודשים, חצי שנה, זה לא סיווג שהוא חינם.
איתי עצמון
ממתי?
מיכל לב
מאז שתעבור הצעת החוק.
אורית נוקד
אולי באמת אפשר להכניס הוראה, שתחולתה תהיה תוך חצי שנה מיום - - -
איתי עצמון
אפשר לקבוע תחילה נדחית לתיקון.
מיכל לב
אבל חשוב לנו להדגיש, שהסיווג יהיה - וזה גם התיקון שאנחנו הוצאנו והעברנו לעורכת הדין טירי - שלא התחייב צרכן לשלם את תמורתה של עסקה, אלא את תמורתה של עסקה אצל עוסקים, המעניקים שירותים, כאמור בסעיפים 13ה או 14א. חשוב להדגיש פה, שהסיווג שלנו הוא של בית עסק, ולא כעסקה, זאת אומרת: גם אם בית עסק נותן עסקאות חד-פעמיות ועסקאות מתמשכות, אנחנו לא נדע להפריד בין השניים.
אורי מקלב
אם בית העסק הזה נותן עוד שירותים, שהם לא שירותי רפואה דחופה, את כל העסקאות שלו ישלמו רק בעוד חודש.
קריאה
זה מאוד בעייתי.
אורי מקלב
זה מאוד בעייתי. אני לא מכיר את כל בתי העסק, יכול להיות שהוא נותן לו עוד דברים - - -
אורית נוקד
אין אפשרות בצורה אחרת - - -?
הילה דוידוביץ
אני רציתי להגיד, שההצעה פה בעייתית ומרחיקת לכת; אני לא יודעת אם היא אפילו מידתית, להטיל על העוסק שכל התשלומים שמשלמים לו יידחו ב-30 ימים. אם אין אפשרות לסווג, אני הייתי מציעה או לוותר על הסעיף הזה ולמצוא איזשהו מנגנון, כמו שעשינו בתקנות ביטול עסקה, של החזרת החיובים לכרטיס האשראי, כמו שעשינו זיכוי של כרטיס חיוב, או שאפשר למצוא פתרון אחר.
חנה וינשטוק טירי
לא, אבל זה פתרון שקיים היום כבר. אל תשכחו שזה קיים כבר ברכישה של יחידות נופש.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
יחידות נופש זה דבר מוגדר, ברור. אני לא חושב שאפשר לעשות השוואה של זה למה שאנחנו מדברים עליו כרגע.
אורית נוקד
אנחנו לא צריכים לפגוע גם בעוסקים, אני חושבת שהרעיון הוא יפה, רק שברגע שהועלתה עכשיו הבעייתיות, צריך לראות - - -
יעל כהן-שאוואט
יש לי הצעה. קיימת בדירקטיבה האירופית לעניין הרוכלות הוראה מיוחדת, שלא קיימת בדין הישראלי, אשר קובעת שלרוכל אסור לגבות את תמורת העסקה עד לחלוף מועד הביטול.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
30 יום.
יעל כהן-שאוואט
שם מועד הביטול הוא לפחות שבעה ימים, וכל מדינה - אם היא רוצה יותר משבעה ימים, היא קובעת יותר. כלומר, בכל המדינות של האיחוד בעסקאות רוכלות אסור לעוסק עצמו, לא לחברת האשראי, אלא לעוסק עצמו, לחייב את כרטיס האשראי עד שיחלוף מועד הביטול. זה דבר שנותן הגנה לצרכן, משום שתוך תקופת הצינון הזאת הצרכן יכול לחשוב בשקט על העסקה ולממש את זכותו לבטל, ואין בעיה של החזר לא החזר, גבייה לא גבייה. כאן אפשר לדחות את הגבייה הזאת, אולי הצעה חלופית - - -
לאה ורון
ב-30 ימים? אנחנו ועדת הכלכלה, אנחנו מגינים גם על העוסקים, לא רק על הצרכנים.
קריאה
ואז החיוב הראשון יהיה כפול?
יעל כהן-שאוואט
אז החיוב הראשון יכול להיות כפול, כן.
קריאה
השאלה אם זה לא לרעת הצרכן.
איתי עצמון
אנחנו מדברים רק על סוג מסוים של עסקאות, את מדברת על תיקון שלכאורה נכון ורלוונטי גם לסוגים אחרים של עסקאות, ואת רוצה לקבוע את זה רק לגבי העסקה הזאת, נכון?
יעל כהן-שאוואט
כן, רק לגבי התיקון הזה, רק לגבי הסעיף הזה, רק בעסקה הזו, רק לגבי שירותי רפואה דחופה בנושא הזה, אם יש זכות ביטול במשך 30 יום, זה לא אומר שהצרכן לא ייאלץ לשלם על התקופה, אם הוא עשה שימוש בשירות במשך 30 יום, זה לא אומר שהוא לא יגבה, אבל התמורה תיגבה רק בתום ה-30 יום.
לאה ורון
זאת אומרת שאת מציעה רק לתחום את זה לתום התקופה.
יעל כהן-שאוואט
בדיוק, זאת ההצעה החלופית שלי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
זה פוגע בעוסקים - - -
אורי מקלב
זה לא על החברות - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הדברים לא פשוטים.
אורי מקלב
השאלה אם מה שהיא מציעה לא להטיל את זה על חברות האשראי אלא לאסור על החברות - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה, מי שייפגע מזה זה העוסקים, מי שנותן את השירות ייפגע.
אורי מקלב
אבל אתה מדבר רק על המקרה שהוא נותן שירותי רפואה דחופים, ולא נרחיק לכת ל-30 יום, אלא ל-14 יום. בתקופה הזאת כבר לא תהיה שאלה של כבר גבה ולהחזיר את הכסף, אלא זה לא חייב להיות צמוד דווקא, אתה יכול גם לצמצם. אני מבין ששבעה ימים זה הולך יחד, אבל אם ניקח תקופה של 10 ימים, של 14 יום, החברה - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אתה אומר שהחיוב יהיה לאחר 14 יום מיום העסקה.
אורי מקלב
מיום העסקה.
חנה וינשטוק טירי
צריך לקבוע פה הוראה מהותית, היא הוראה די חדשנית בחוק הגנת הצרכן.
יריב לרנר
כל עניין כרטיסי האשראי קודם כל מאוד מסובך לנו טכנית. צריך להבין שחיוב של כרטיסי אשראי נעשה בין האחד לחודש לסוף החודש. בכל מקרה העוסק לא מקבל את הכסף מייד. אם הוא חייב באחד לחודש, הוא מקבל אותו רק בשני לחודש הבא, זאת אומרת: דחייה של 30 יום במקרים מסוימים עלולה להביא לדחייה של 60 יום של התשלום.
מיכל לב
אבל זה לא תמיד, זה תלוי במסלול. זה תלוי בינך לבין הסולק מתי אתה מקבל את הזיכוי. זה לא תמיד כך, זה המסלול שלך, יש מסלולים אחרים.
יריב לרנר
אנחנו לא מכירים זיכוי אחר, אנחנו מכירים זיכוי של בין אחד ל-15 בשני ובין 15 ל-30 - - -
קריאה
זה הסטנדרט, אבל אפשר להגיע להסכמות אחרות.
יריב לרנר
ואז משלמים ריבית, כי לוקחים את הכסף לפני. בסופו של דבר, להבדיל מיחידות הנופש, שכנראה שם מדובר בעשרות עסקאות בחודש, עסקאות מאוד גדולות של עשרות אלפי שקלים, פה החברות עושות אלפי עסקאות בחודש, עסקאות שהן בדרך כלל מאוד קטנות. אני לא חושב שיש איזושהי חברה, שהלקוח היה צריך להיות מזוכה, וכשחברת הכנסת ניסתה לזכות אותו, היא לא הצליחה, משום שהוא חדל פירעון או משהו בכיוון הזה. התכלית פה היא ממש לא ראויה, כי בסוף היום, אם אתה רוצה להגן על כיסו של הצרכן, כיס החברות הוא כיס עמוק. אין שום בעיה לחייב אותן, ברגע שהלקוח צריך להיות מזוכה. אנחנו עושים את זה מדי חודש במאות עסקאות.
איתי עצמון
אני רוצה לשאול את נציגי החברות, כמה זמן נדרש לכם להיערכות, כדי שכן תוכלו ליישם את הסעיף הזה.
אלון לוי
חצי שנה, כי זה גם להקים מערכת טכנולוגית וגם לשנות את החוזים מול בתי עסק, וזה בהנחה שאנחנו אומרים שנטלי למשל תקבל זיכוי תוך 30 יום גם על עסקאות אחרות, כי אין לי דרך להבחין איזה עסקה כן נכללת בחוק ואיזה עסקה לא.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה, אתה תעניש אותה על כל העסקאות שלה.
אלון לוי
אין לי דרך.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מבחינתי, חקיקה כזאת זאת ענישה, לא אתם המענישים, אבל אנחנו כמחוקקים פה מטילים דבר בלתי אפשרי.
אורית נוקד
למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יש מצד אחד ראייה של הגנת הצרכן, ומצד שני של העסקים, וחובתנו לאזן ביניהם. כרגע, לאור מה שאתם אומרים, הייתי מציע, עורכת הדין טירי, שנסיר את התוספת הזו וננסה לבחון, וכשנגיע לפתרון שיהיה הולם ומאוזן, אנחנו נגיש הצעה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
סעיף 2 נשאר כפי שהוא?
חנה וינשטוק טירי
הוא יורד.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אם כך, סעיף 2 יורד. מה נשאר לנו? סעיף 6. נקרא את סעיף 6.
חנה וינשטוק טירי
זה סעיף התחילה והתחולה: "תחילה, תחולה
6. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה)".

והוראת מעבר


אמרנו שניתן זמן היערכות של שלושה חודשים, אני חושבת שזה זמן סביר.(ב) סעיפים 13ו ו-31א(א)(2א)" – וצריך להוסיף גם את התוספת שהוספנו - -
איתי עצמון
נקרא לה לצורך העניין 4(א).
חנה וינשטוק טירי
31א(א)4(א) צריך להיות.

- - "לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו גם על עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

שנעשתה לתקופה קצובה" - ויכול להיות שצריך להוריד את המילים "לתקופה קצובה" - לפני יום התחילה (בסעיף קטן זה – עסקה קודמת) ושמועד סיומה חל ביום התחילה או לאחריו". בשינוי זה, בסעיף 13ו(1), במקום: או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף 13ה(ב)(2), יקראו: או מהיום שבו קיבל הצרכן מהעוסק מסמך בכתב, כאמור בסעיפים 13ג(ג) או 13ג(ב).


כמובן, הכלל אומר שהחוק נכנס לתוקף מיום הפרסום, או אם יש תחולה מאוחרת יותר מיום התחולה המאוחרת יותר. אבל אנחנו באנו ואמרנו, שגם עסקאות שנעשו לפני יום התחילה, ככל שמועד הסיום חל מיום התחילה ואילך – ואגב, זה לא נקרא חקיקה רטרואקטיבית – אנחנו רוצים לבוא ולומר במפורש, שאם למשל מועד סיום העסקה חל מיום התחילה ומאוחר יותר, והצרכן מבקש לבטל את העסקה, כל ההוראות בנוגע לביטול העסקה, זאת אומרת: הנושא של חובות ההשבה יחולו גם על צרכן שכרת עסקה לפני וגם על הנושא של פיצוי לדוגמה, זאת אומרת: ביקשתי לבטל את העסקה והם ממשיכים לחייב אותי, ההוראות הספציפיות האלה יחולו גם על מי שכרת את העסקה לפני יום התחילה, כאשר כל ההוראות הקודמות: טופס גילוי, החוזה בכתב, כמובן לא יוכלו לחול על עסקאות שנעשו קודם. זאת המשמעות של הסעיף הזה.
איתי עצמון
אנחנו מדברים כאן רק על סעיפים 13ו ו-31א עם התיקונים, וב-13ה להצעת החוק יש סעיף קטן (ז) שקובע ש"לתנאי הכלול בחוזה לעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, אשר קובע, במפורש או במשתמע, כי לאחר" שאותו אדם, אותו צרכן או נפטר הועבר לאשפוז, לא יהיה תוקף לחיובים שמוטלים על הצרכן. השאלה היא האם לא ראוי להחיל גם את הסעיף הזה על עסקאות שנערכו לפני יום התחילה, בשינוי כמובן.
חנה וינשטוק טירי
פה אני חושבת שאולי זאת כן חקיקה רטרואקטיבית, כי אתה פותח חוזה שנכרת לפני יום התחילה, ופה אני לא בטוחה שזה נכון לעשות את זה, וזה לא נחשב חקיקה רטרואקטיבית, כי זאת ממש התערבות בחוזה שנחתם לפני.
הילה דוידוביץ
אתה פותח את החוזה, משנה בו ומטיל שינויים.
איתי עצמון
עשינו את זה גם במקרים קודמים לגבי עסקה מתמשכת, הכנו הוראות – לא בדיוק חקיקה רטרואקטיבית, אנחנו פשוט משנים עכשיו. ביטול עסקה או משהו שיקרה, למשל לאחר שחוק כבר נכנס לתוקף, במקרה כזה למשל, אם הצרכן אושפז או נפטר, לדעתי אני חושב שכן ראוי לשקול להחיל את הסעיף הזה בשינויים כאלה ואחרים.
חנה וינשטוק טירי
מבחינת ראוי, אני בהחלט חושבת שזה ראוי. השאלה אם זה לא חקיקה רטרואקטיבית, ואם אין פה בעיה משפטית. את זה צריך לשקול. אם אין פה בעיה משפטית, אנחנו כמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בהחלט חושבים שזה ראוי, אבל צריך לבדוק.
הילה דוידוביץ
אני חושבת גם שצריך לבדוק את זה. אני חוששת שזה כן משמעותי לפתוח חוזים ולשנות בהם הערות שכבר קבעו ונחתמו, וזה מה שאנחנו לא רוצים לעשות. כיוון שזה הדיון האחרון, כרגע זה מה שאני חושבת שיהיה בעייתי, זה יהיה בעייתי עכשיו. אני חושבת שזה כן רטרואקטיבי, אני יכולה לבדוק את זה.
יריב לרנר
אני חושב שגם איך שזה רשום היום זה שינוי רטרואקטיבי על הסכמים קיימים.
אורית נוקד
השאלה אם אפשר. אני יוצאת מתוך הנחה, שגם אם יש ספק לגבי חוקיות של סעיף כזה, בואו נחכה ונראה את החברה, כשאחרי שהחוק יצא לתוקף תצא ותפנה לבית משפט על מנת שיבטל את התוקף של הסעיף הזה. הרי אנחנו לא מדברים פה על איזושהי תקופת זמן ארוכה. אל"ף, אני לא צופה תביעות. אני חושבת שאם אפשר לעזור לעוד כמה אנשים שנפגעו, למה לא? אבל אתם המשפטנים תחליטו, אני מנסה לבוא בגישה פרקטית.
חנה וינשטוק טירי
מצד שני אמרתם משהו נכון, שגם בנושא של ביטול, אם הוא כתב הוראות השבה אחרות, לכאורה הסעיף - - -
אורית נוקד
נכון, זה אותו דבר, כי זה מן פגם שהוא מהותי שיכול להיות שהוא void מעצם היותו כזה.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו אומרים שגם הסדרי ההשבה ודמי התקנה רק 100 ש"ח זה יחול גם על עסקה שנעשתה קודם.
יריב לרנר
אני חושב שכל עוסק קבע מחיר לפי סוג העסקה שהוא כרת עם הלקוח. אם הוא כרת עסקה לשנתיים, הוא כרת אותה במחיר מסוים.
מתת ליפסקי
זה לא משנה אם החולה מת.
יריב לרנר
דווקא עם זה אין לנו בעיה. דווקא את הסעיף שרוצים להחיל בנוסף, אין לנו בעיה אתו, כי אנחנו מזכים חולה מת.
אורית נוקד
וזה שעבר לאשפוז סיעודי וכולי? אלה בדיוק הסעיפים.
יריב לרנר
דווקא איתם אין לנו בעיה.
קריאה
השאלה באיזה מועד, זו השאלה היחידה. השאלה אם המשפחה לוקחת זמן עד שהיא מודיעה.
יריב לרנר
כשהיא מודיעה לי, אני יודע. כל עוד היא לא הודיעה לי, הציוד הוא בבית הלקוח. כל עוד לא הודיעו לי, הציוד נשאר בבית הלקוח, ואני לא יכול לתת אותו למישהו אחר, מה אני אעשה? אם מודיעים לי, אני מבטל; אם לא מודיעים לי, אני לא יודע לבטל.
אלון לוי
בסעיף 6(ב) צריך להוריד את 14ב בעקבות ההחלטה.
קריאה
כן, כן, הם הורידו.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אנחנו צריכים להיות מידתיים בכל ההחלטות שלנו, ולא לעשות דבר חפוז כרגע. אני חושב שכדאי להשאיר את הסעיף כמו שהוא. יש עוד הערות?
מתת ליפסקי
בנסיבות שחולה, צרכן נפטר, אושפז, זה ברור שהוא לא מקבל את השירות. אותו מכשיר מצוקה שנמצא שם, אני לא מאמינה שעל זה ייפול דבר.
הילה דוידוביץ
השאלה היא לא המהות של הסעיף, אלא האם אנחנו משנים רטרואקטיבית. חקיקה רטרואקטיבית עשויה להיות בעייתית. ברור שההוראה היא מאוד ראויה, אבל אנחנו לא מתייחסים למהות, מה ההוראה אומרת. ראוי, זה ראוי, השאלה אם משפטית זה תקין.
מתת ליפסקי
אבל גם במבחן בית משפט תוכן ההוראה תיבחן, זאת הנקודה.
אורית נוקד
השאלה אם אפשר לסייג את זה רק למקרה של פטירה, לפחות.
קריאה
מה שאמר היועץ המשפטי - להוסיף את הסעיף של הפטירה.
איתי עצמון
זאת אומרת לא לגבי אשפוז, רק לגבי פטירה. החלה על עסקאות שנערכו לפני יום התחילה, רק לעניין פטירת הצרכן.
זהרה כהן
אנחנו כבר דיברנו על זה גם בישיבה הקודמת, שלוקח למשפחה, גם כשהיא נכנסת לסיעודי מורכב או כשהיה אשפוז, לוקח לה זמן לדעת אם מוציאים את בן המשפחה או לא. לכן דיברתי על כך שתהיה איזושהי הארכה של זמן. לוקח גם למשפחה זמן לדעת אם הוא מבוטח או לא מבוטח, אם יש בן-זוג. צריכים את העניין של זמן. הוא מבטל ברגע שמודיעים לו. למשפחה לפעמים יכול לקחת חודשיים, שלושה, כשלא היה שימוש במכשיר. לכן ביקשתי גם בישיבה הקודמת, שתהיה איזושהי התייחסות של זמן.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
את בכלל לא מדברת על הסעיף הזה.
זהרה כהן
אני מדברת על סעיף (ז).
איתי עצמון
אבל סעיף (ז) כבר אושר.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני לא הולך לפתוח סעיפים שאושרו.
איתי עצמון
אנחנו מדברים על תחולתו של סעיף (ז) על עסקאות שנערכו לפני יום התחילה, לא על הסעיף המהותי שכבר אושר.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אמרתי כבר שאם אנחנו נתחיל לחזור אחורה ועוד פעם נלך קדימה, גם היום זה לא יסתיים, ואני מבין שיש כוונה היום לסיים את החוק.
לאה ורון
בוודאי, אדוני אמור לסיים.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מה סיכמתם?
הילה דוידוביץ
נשאיר את זה כפי שזה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני הייתי משאיר את זה כמו שזה.
אורי מקלב
פטירה זה מקרה מיוחד מאוד, זה מקרה צועק. אין סיבה של חיוב.
אורית נוקד
רק לגבי פטירה.
יריב לרנר
אין לנו בעיה להחיל לגבי כל הסעיף, לא רק לגבי נפטר, אבל בתנאי שזה מהרגע שהודיעו לנו. לנו יש בעיה גדולה, אם לא הודיעו לנו, להפסיק לחייב, אני לא יכול לדעת.
אורית נוקד
בסדר.
אורי מקלב
יש איזון.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
יש איזון, אבל יש בעיה. אני אסביר לכם מה הבעיה, תארו לעצמכם שלא קיבלו הודעה, לא הודיעו להם. זו מציאות לגבי נפטר. לכן אני מעדיף שתחילו את זה על הנפטרים, 90% לא הודיעו, 80% לא מודיעים, ומדובר באנשים מבוגרים, שלפעמים הם לבד בבית.
לאה ורון
אבל מה תעשה החברה, שבני המשפחה לא הודיעו לה במשך חצי שנה?
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אני מעדיף שזה יחול רק על הנפטרים.
יעל כהן-שאוואט
המשמעות של סעיף (ז) היא שהסעיף שקובע שהתמורה תשולם על ידי אדם אחר במקרה של פטירה או אשפוז, סעיף זה הוא בטל, זאת המשמעות של סעיף (ז). הוא לא קובע מועדים, הוא לא קובע דבר, ולכן הוא לא ישנה את התנהלות החברות, כלומר: הן ימשיכו להתנהל כמו שהן מתנהלות היום. ברגע שהן מקבלות הודעה על הפטירה, הן מפסיקות לחייב וכולי וכולי. כלומר הסעיף הזה קובע בטלות של תנאי, הוא לא מחייב את החברות מיום הפטירה להחזיר את התמורה. זאת הערה חשובה, ולכן אין פה פגיעה בחברות וגם אין התערבות בחוזה מבחינה רטרואקטיבית, ומדוע? כמו בעסקאות קצובות, התיקון לחוק קבע אז בתיקון הקודם לחוק הגנת הצרכן, שעסקה לתקופה קצובה, שיש בה תנאי שקובע שהחוזה יתחדש באופן אוטומטי, הוא תנאי בטל. גם במקרה הזה, המחוקק קבע שהחוק יחול רטרואקטיבית לחוזים הקיימים. זאת אומרת, אותה מהות של סעיף שהוא בטל בגלל שהוא מהווה פגיעה בצרכן, גם בעניין הזה החוק הוחל רטרואקטיבית, ואין פה שינוי רטרואקטיבי של חוזים קיימים. זאת היתה הסיבה מדוע שם החילו את חוק איסור חידוש אוטומטי מבחינה רטרואקטיבית, ולכן אין פה מניעה משפטית להחיל את הסעיף הזה גם רטרואקטיבית.
איתי עצמון
מה שאפשר אולי לקבוע כהוראה שהיא גם מאזנת את כל האינטרסים זה שהוראות סעיף 13ה(ז), כפי שמוצע, יחולו גם על עסקאות שנערכו קודם יום התחילה, בשינויים אלה: רק כשמדובר על פטירת הצרכן, ובתנאי נוסף – רק אם העוסק קיבל הודעה בכתב על הפטירה, תוך כך וכך ימים שצריך לקבוע. התנאי הזה, שקובע חיובים על הצרכן או על אדם אחר לאחר פטירת הצרכן, יהיה בטל עם קבלת ההודעה.
אורי מקלב
מיום קבלת ההודעה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
זה מה שהוא אמר, זאת ההצעה. אתם מסכימים לזה?
אורית נוקד
כן.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
בואו נקרא את הנוסח, נאשר אותו ונאשר את החוק.
איתי עצמון
כמובן שזה ברמה של עיקרון, אני גיבשתי את זה כרגע. לסעיף 6(ב) תהיה תוספת, שאני לא יודע בדיוק איפה היא תמוקם, שסעיף 13ה(ז), כנוסחו בחוק זה, יחול גם על עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שנעשתה לפני יום התחילה, בשינויים אלה, רק כאשר מדובר על פטירת הצרכן, לא במקרים של אשפוז, ובלבד שהעוסק קיבל הודעה בכתב – תוך כמה ימים אתם רוצים לקבוע?
אורי מקלב
מאז שהוא קיבל את ההודעה בכתב. גם אם אחרי חצי שנה הוא קיבל, רק מאז זה יחול, אם לא הודיעו לו לפני.
איתי עצמון
כמה זמן אתם רוצים?
אורי מקלב
לא מיום הפטירה, רק מיום ההודעה.
אורית נוקד
אם הוא לא הודיע? שישלם.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אם הוא לא הודיע, הוא לא הודיע. אם הוא לא הודיע, הוא בבעיה.
אורי מקלב
מיום קבלת ההודעה.
איתי עצמון
אבל אתם רוצים לחייב הודעה או שהמשפחה של הצרכן תהיה חייבת?
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
חייבת הודעה.
אורית נוקד
אמר חבר הכנסת מקלב, שהנפטר לא יכול להודיע...
איתי עצמון
בוודאי, ככל שהתקבלה אצל העוסק הודעה בכתב על הפטירה - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
את הנפטר פטרנו מהודעה...אם החברות מסכימות, הנוסח מקובל, ומה אומר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה? הנוסח מקובל עליכם?
אורית נוקד
כן.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
החברות מסכימות.
איתי עצמון
אנחנו אומרים שרק במקרה שהעוסק קיבל הודעה בכתב על פטירת האדם, עם קבלת ההודעה לא יהיה תוקף לסעיף המטיל חיובים על אדם אחר לאחר הפטירה. את הערת משהו לגבי המילים "שנעשתה לתקופה קצובה". אני לא כל כך בטוח בעניין הזה.
חנה וינשטוק טירי
רציתי להוריד "שנעשתה לתקופה קצובה", כי יכולה להיות גם עסקה שנעשתה לתקופה בלתי קצובה. גם לעסקה לתקופה בלתי קצובה יש מועד סיום, זה המועד שבו הצרכן רוצה לבטל את העסקה.
איתי עצמון
אבל הוא יכול לבטל. בכל מקרה, ההוראות לגבי עסקה מתמשכת בחוק הגנת הצרכן חלות. זאת עסקה מתמשכת, הוא יוכל לבטל תוך שלושה ימים מיום מסירת ההודעה בכל מקרה.
יעל כהן-שאוואט
אבל יש פה משמעות לפיצוי עונשי.
איתי עצמון
אבל הסעיפים שהחלתם כאן זה רק סעיפים לגבי ביטול.
קריאה
לגבי ההשבה.
איתי עצמון
ביטול וכל תוצאות הביטול.
חנה וינשטוק טירי
גם כשאני מבטלת עסקה שהיא לא לתקופה קצובה, יש תוצאות לביטול. אם הוא ממשיך לחייב אותי, אני זכאית - - -
איתי עצמון
מה אתם רוצים? למחוק לתקופה קצובה ולהגיד - - -
חנה וינשטוק טירי
- - - שנעשתה על עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, בין אם היא עסקה לתקופה קצובה ובין אם היא לא לתקופה קצובה. לא צריך להגיד את זה, כי עסקה מתמשכת - - -
איתי עצמון
אבל לעסקה שהיא לא לתקופה קצובה אין מועד סיום.
חנה וינשטוק טירי
יש לה מועד סיום, מועד הסיום זה מתי שאני רוצה לסיים. לכאורה, זה מועד הסיום. כאשר העסקה היא לתקופה בלתי קצובה, זאת אומרת אין לה מועד סיום בחוזה, אבל אני כצרכן יכולה לבטל אותה מתי שאני רוצה, וזה עבורי מועד הסיום. ברגע שאני רוצה לבטל, גם אם עשיתי את העסקה לפני יום התחילה, אני רוצה שההוראות האלה יחולו גם על עסקאות כאלה. מהיום שבו אני רוצה לבטל, ההוראות האלה חלות גם עליי, זאת אומרת הנושא של דמי ההתקנה וכולי, ואם הוא ימשיך לחייב אותי, שתהיה לי זכות לפיצוי לדוגמה. אני לא רוצה שיהיה ספק בעניין הזה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, בסדר. בזמן שאת יצאת, הילה דוידוביץ, הגענו לאיזושהי הסכמה פה לגבי נפטר בלבד. או שנמסרה הודעה לחברה, וזה בהסכמת החברות - - -
הילה דוידוביץ
עוד פתרון שעכשיו התייעצנו לגביו וחשבנו עליו, זה אולי להחיל את זה גם על חוזים, נגיד שהם מעל שנה. חוזים שהם ארוכי טווח – זה יותר זועק להגיד, זאת חקיקה רטרואקטיבית, אבל - - -
לאה ורון
ובלבד שהחוזה נכרת לפני שנה?
הילה דוידוביץ
לא.
לאה ורון
אה, נכרת לתקופה ארוכה משנה.
הילה דוידוביץ
ואז הפגיעה בעוסק, עד כמה שאפשר לקרוא לזה פגיעה בעוסק, היא יותר סבירה. זה מה שאנחנו חשבנו, אבל גם הפתרון של הפטירה - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שנשאיר את הנוסח כפי שהוא.
חנה וינשטוק טירי
סעיף (ג) אמור לקצר את התקופות הארוכות. עוד לא קראנו אותו.
איתי עצמון
אני מסב את תשומת הלב לכך, שגם התיקון הזה עכשיו ייכנס לתוקף תוך שלושה חודשים, זמן מספיק להיערכות.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
סעיף (ג).
חנה וינשטוק טירי
"(ג) עסקה קודמת שנעשתה לתקופה קצובה העולה על שנה, יהיה מועד סיומה שנה מיום התחילה
אלא אם כן מועד סיומה חל קודם לכן".


סעיף זה בא להילחם בעסקאות קודמות, שנעשו לפני יום התחילה, עסקאות ארוכות מאוד, באופן כזה שגם בית הדין לחוזים אחידים אמר שהתקופות האלה הן בלתי סבירות. אנחנו אומרים שגם אם כרת את העסקה לפני יום התחילה, בכל מקרה פה אנחנו גם מתערבים בחוזה ואומרים שהחוזה יהיה בתוקף מיום התחילה ועד שנה, אלא אם כן מועד הסיום חל קודם לכן. אם על פי החוזה, החוזה אמור להסתיים קודם לכן, אנחנו בוודאי לא באים להאריך את החוזה.
הילה דוידוביץ
אם כך, מה שהצעתי לא רלוונטי. שכחתי את הסעיף הזה.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו מתמודדים עם החוזים הארוכים כהוראת מעבר גם בסעיף (ג). אנחנו חושבים שזו הוראה מאוד חשובה.
יריב לרנר
אני חושב שזאת גם הוראה שפוגעת רטרואקטיבית בחברות. ככל שזה תלוי בנו, אם זה יהיה 24 חודשים, זה יהיה משהו שלא ממש יפגע בנו, כי אנחנו לא עושים עסקאות ליותר מ-24 חודשים, אבל לקצר את זה עכשיו לשנה, זה לפגוע באופן מהותי בהרבה מאוד עסקאות שכבר נכרתו, כשמראש נקבעו סכומים קטנים יותר בגלל שאנחנו יודעים שהעסקאות הן ארוכות טווח. יש לנו גם הרבה מאוד עסקאות שהן לא ארוכות טווח, אבל לעסקאות ארוכות הטווח מראש נקבע מחיר נמוך יותר, וזה ממש משנה את הכלכלה של החברות.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מה אתם מציעים?
יריב לרנר
24 חודשים.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הם מציעים 24 חודש ואתם מציעים שנה, ואני מציע 15 חודש, כדי להגיע לפשרה.
לאה ורון
מר לרנר, קח בחשבון שהחוק ייכנס לתוקפו רק שלושה חודשים מיום פרסומו.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הם אמרו שנתיים, אני אמרתי 15 חודש, ניתן להם עוד שלושה חודשים עד שנתארגן.
איתי עצמון
כלומר מה התיקון? "יהיה מועד סיומה 15 חודשים מיום התחילה" במקום שנה?
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
כן, בסדר? כדאי שנתקדם. זה נותן לכם את כל הזמן, כי עד שהחוק ייכנס לתוקף זה עוד שלושה חודשים.
אורי מקלב
זה רק מה שהיה עד עכשיו, אבל חוזים חדשים זה רק שנה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
ברור.
איתי עצמון
על החוזים החדשים יחולו הוראות החוק העיקרי, אלה הוראות מעבר.
לאה ורון
אלה הוראות המעבר.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני הייתי נותן להם אפילו שנה וחצי, אם זה רק לפרק הזמן הזה, אבל בסדר. מי בעד סעיף 6, כולל כל התיקונים שהצענו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 6, כולל התיקונים שהוצעו, נתקבל.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר. אם כן, רבותי, הצעת החוק אושרה ותועבר לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק זאת היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מקלב והצעת חוק ממשלתית שאוחדו יחד. אני חושב שזאת הצעה מאוד מאוד חשובה לטובת הציבור. זה ציבור שיש לו הרבה מוגבלויות, מדובר באנשים מבוגרים וקשישים. אני אומר לחברות, אתן עושות עבודת קודש, כי אי אפשר לראות רק את הצד העסקי. יש גם דברים חשובים מאוד, כמו: הצלת חיים שהחברות האלה עושות. החקיקה הזאת נעשתה גם כדי להגן על אותם חלשים במקרים שלפעמים מנצלים אותם, לרעה לצערנו.

אני מודה למציעים ולממשלה ולכל מי שהיה שותף להכנת החוק הזה עד לרגע הזה, וכולי תקווה שבשבוע הבא כבר יאשרו אותו בקריאה שנייה ושלישית.
אורית נוקד
קודם כל, אני רוצה להודות לוועדת הכלכלה. היום אתה ניהלת את הדיון במהירות, ביעילות ובמקצועיות, ואני חייבת גם לא לשכוח את יושב ראש הוועדה, אופיר אקוניס, שבאמת מגלה מחויבות גדולה מאוד לציבור הצרכנים במדינת ישראל, כמובן תוך שמירה גם על זכויות העוסקים.


אני רוצה להודות לצוות המקצועי ולמנהלת הוועדה.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לזוז מטר אחד.
אורית נוקד
אני מאוד מאמינה בשיתופי פעולה. אני חושבת שהשיתוף הזה בין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לבין הוועדה הוא טוב לכולנו; כמובן לך, חנה, למשרדי הממשלה השונים ולארגונים, ארגוני הצרכנים וגם לכן החברות. אני חושבת שהדיון כאן התנהל היום באווירה טובה, תוך רצון ליצור איזונים. מה לעשות, בעיניי צרכנות נכונה זאת בהירות, שקיפות, הוגנות ונגישות, ואנחנו נמשיך לעשות את זה בשיתוף פעולה.


אני חושבת שלציבור הצרכנים, ובמיוחד לגמלאים, יש היום בשורה. אני מאחלת לכם שתמשיכו, כי אני חושבת שהשקיפות מביאה לאמון גדול יותר, מה שמביא בסופו של דבר להרבה הרבה יותר עסקאות.

אי אפשר בלי לציין, כמובן, את תרומתו של חבר הכנסת מקלב, שאני רואה בו שותף לדרך בכל הנושאים שנוגעים לא רק לצרכן, אלא בכלל לזכויות פרט. הוא הגיש את הצעת החוק הפרטית, ולאחר מכן כשראה שישנה הצעת חוק ממשלתית, הוא הסכים באדיבותו לשלב אותה יחד, כי הצעת החוק היא מטבע הדברים מורכבת ולוקחת בחשבון את כל הנושאים, מטיבן של הצעות.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני בכלל חושב שחבר הכנסת מקלב הוא הפתעה גדולה בכנסת הזאת, אני מדבר ברצינות.
אורית נוקד
הוא הגיע בסוף הכנסת הקודמת. התקיים אז בוועדה הזאת דיון על נושא המים, וכבר אז תהיתי על קנקנו. אני רוצה לברך אותך. אני שמחה מאוד שהחוק הזה ייצא לדרך וייכנס לספר החוקים, אני מניחה בעוד שלושה חודשים, אולי באוקטובר, יחד עם התקנות להחזר כספי.
אורי מקלב
אני רוצה לדבר על שיתוף הפעולה עם סגנית השר. אני אומר לא פעם ראשונה, שזה חוק אחד מתוך שרשרת חוקים שבאים להגן על הצרכן, מתוך מודעות לצרכנים - שיפסיקו להיות צרחנים אלא צרכנים. אנחנו רואים את זה בפעולותיה, בשיתוף הפעולה, בנועם הליכותיה ובשכנוע שלה. אמנם הצעת החוק היא שלי בעיקרון, אבל את החלק העיקרי, את כל ההרחבה שלו ואת החלק המהותי בוודאי המשרד נתן, והוא מורכב מאוד. אני חושב שנעשתה כאן עבודה טובה עם שיתוף פעולה.


אני גם אומר שזה לא רק הגנה על הצרכן, באופן אמיתי זאת גם הגנה על חברות רציניות. כאן יושבות חברות רציניות, שעושות עבודת קודש. כולכן עושות עבודת קודש, וגם ראיתי את זה מקרוב. מה לעשות, שגם בהן מתחרות חברות אחרות, שמנצלות את הצרכן ומתחרות במחיר, ואולי הן סובלות, אבל הן יידעו להתמודד עם זה. אנחנו מודים על שיתוף פעולה, בוודאי ובוודאי לוועדה. הרב וקנין, זכית לזה, אבל היו עוד כמה גורמים, היה חבר הכנסת אופיר אקוניס, שבנפש חפצה - - -
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
תמיד כשמבקשים להחליף את אופיר, בדרך כלל לאה פונה אלי ואני אף פעם לא מסרב, כי אני יושב בוועדה הזאת זו השנה ה-15, ומאז שאני בכנסת לא נפרדתי מהוועדה הזאת.
לאה ורון
והוא בקי לעילא ולעילא בכל הנושאים.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
למרות שאני יושב גם בוועדת הכספים, אני יכול להגיד לכם שאני נהנה לשבת פה יותר בגלל שהצוות פה הוא צוות מיוחד ורציני. רואים את זה לפי מנהלת הוועדה ואיתי, שאני עובד אתו בחוק הטייס. אני יכול להגיד לכם שזה פשוט תענוג.
אורי מקלב
אני אספר לך סודות מהחדר, אתה יודע שאנחנו מפלגה של חמישה חברי כנסת ורק שניים שותפים בחברות בוועדות, כי שניים סגני שרים ואחד יושב ראש ועדת הכספים, ואין לו זמן להשתתף. רק על ועדה אחת היתה איזו מחלוקת בינינו, רק על ועדת הכלכלה. אני לא זכיתי. אנחנו יודעים שוועדת הכלכלה זה לא רק היושב ראש, אלא כל הצוות המקצועי. תודה לכולם.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
תודה ללאה ולכל הצוות. אני מודה לכולם. אני נועל את הישיבה.
אורית נוקד
וגם תודה לאתי בנדלר.
לאה ורון
אנחנו נמסור לה בשמחה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים