ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/06/2010

הצעה לגילום חלקי של זקיפת ההטבה לרכב שרים

פרוטוקול

 
ועדת הכספים

30.6.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010), שעה 09:45
סדר היום
הצעה לגילום חלקי של זקיפת ההטבה לרכב שרים.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אלכס מילר
מוזמנים
אילן לוין – הממונה על השכר, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ

הצעה לגילום חלקי של זקיפת ההטבה לרכב שרים
היו"ר משה גפני
שלום, על סדר היום הצעה לגילום חלקי של זקיפת ההטבה לרכב שרים. מי מציג את הבקשה? מי מטעם הממשלה מציג את הבקשה?
אילן לוין
משרד האוצר לא ביקש בקשה כזו –
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, יש יושב ראש ואין מתנדבים. אני רוצה לדעת באופן פורמאלי מטעם הממשלה מי מציג את הבקשה.
אילן לוין
ישנה פנייה פורמאלית של שר המשפטים.
היו"ר משה גפני
יש פה נציג של משרד המשפטים? לא. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

PAGE
2

קוד המקור של הנתונים